001.1kisah Nabi Adam a.s

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  1/73

  1

  F.6101

  KISAH NABI ADAM,A.S.

  o Nabi Adam as. Bapak umat manusia:2:30,4:1,6:98,7:189,15:29 Penciptaan Adam as. dan keturunannya:2:28,2:30,4:1,6:2,6:98,

  7:11,7:12,7:189,15:26,15:28,15:29,15:33,19:67,32:7,39:6,

  49:13,55:3,55:14,67:23,76:1,80:18,80:19,80:20,91:8,92:3,96:2

  Adam as. berasal dari tanah:3:59,6:2,11:61,15:26,15:28,15:29,15:33,71:17

  Mengajarkan Adam as. semua nama:2:31,2:33

  Malaikat sujud kepada Adam as.:2:34,7:11,15:30,18:50,20:116,38:72,38:73 Pohon yang buahnya dimakan oleh Adam as.:2:35,2:36,7:19,

  7:20,7:22,20:120,20:121

  Turunnya Adam as. ke bumi:2:36,2:38,7:24,7:25,7:27,20:123 Adam as. nabi pertama:3:33,20:122 Perjanjian antara Adam as. dan anak-anaknya:2:27,2:84,7:172,

  20:115,33:72,36:60

  Tabiat-tabiat manusia:2:30,2:36,4:28,4:32,4:128,17:11,20:115,89:15,89:16

  KISAH NABI ADAM A.S.i

  Pendahuluan

  Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dgn.gunung-ganangnya,laut-lautannya dantumbuh-tumbuhannya,menciptakan langit dgn.mataharinya,bulan dan bintang-bintangnya

  yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus

  yg.diciptakan utk.beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dgn.hamba-

  hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t.utk.menciptakan sejenis makhluk lain yg.akan menghuni dan mengisi bumi

  memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yg.terpendam di

  dlmnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yg.telahditakdirkan baginya.

  Kekhuatiran Para Malaikat.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  2/73

  2

  Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan

  makhluk lain itu,mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk

  yg.lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dlm.ibadah dan menjlnkan tugasatau krn.pelanggaran yg.mereka lakukan tanpa disedari.Berkata mereka kpd.Allah

  s.w.t.:"Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain

  kami,padahal kami selalu bertasbih,bertahmid,melakukan ibadah dan mengagungkannama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkanke bumi itu,nescaya akan bertengkar satu dgn.lain,akan saling bunuh-membunuh

  berebutan menguasai kekayaan alam yg.terlihat diatasnya dan terpendam di

  dlmnya,sehingga akan terjadilah kerosakan dan kehancuran di atas bumi yg.Tuha

  ciptakan itu."

  Allah berfirman,menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:

  "Aku mengetahui apa yg.kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yg.mengetahui hikmat

  penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkanroh kpd.nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan

  bukan sebagai sujud ibadah,krn.Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kpd.sesamamakhluk-Nya."Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan

  lumpur hitam yg.berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan

  Tuhan ke dlmnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yg.sempurna

  Iblis Membangkang.

  Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat

  yg.lain,yg.segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah

  yg.akan diberi amanat menguasai bumi dgn segala apa yg.hidup dan tumbuh di atasnya

  serta yg.terpendam di dlmnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebihagung dari Adam,krn.ia diciptakan dari unsur api,sedang Adam dari tanah dan

  lumpur.Kebanggaannya dgn.asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah utk

  bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yg.lain,walaupun diperintah olehAllah.

  Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yg.mencegahmu sujud menghormati sesuatu

  yg.telah Aku ciptakan dgn.tangan-Ku?"Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkau ciptakan aku

  dari api dan menciptakannya dari lumpur."

  Krn.kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujudyg.diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dgn.mengusir dr.syurga dan

  mengeluarkannya dr.barisan malaikat dgn.disertai kutukan dan laknat yg.akan melekat

  pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

  Iblis dgn.sombongnya menerima dgn.baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar

  kpdnya diberi kesempatan utk.hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari

  kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  3/73

  3

  kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan

  sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebab terusirnya dia

  dr.syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,dan akan mendatangi anak-anakketurunannya dari segala sudut utk.memujuk mereka meninggalkan jln.yg.lurus dan

  bersamanya menempuh jln.yg.sesat,mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal

  yg.terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama danmempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

  Kemudian Allah berfirman kpd.Iblis yg.terkutuk itu:

  "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yg.semuanya akan menjadi isi neraka

  Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yg.telah beriman kpd.Ku dgn.sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yg.mantap

  yg.tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala

  kepandaianmu menghasut dan memfitnah."

  Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

  Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan

  menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa

  bumi,maka diajarkanlah kpd.Adam nama-nama benda yg.berada di alam

  semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih

  mengetahui dan lebih mengerti dari Adam."

  Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah utk. menyebut nama-nama bendayg.berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka

  dgn.berkata:"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan

  tentang sesuatu kecuali apa yg.Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah

  Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

  Adam lalu diperintahkan oleh Allah utk.memberitahukan nama-nama itu kpd.para

  malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allahkpd.mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit

  dan bumi dan mengetahui apa yg.kamu lahirkan dan apa yg.kamu sembunyikan."

  Adam Menghuni Syurga.

  Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawautk.mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan

  melengkapi keperluan fitrahnya utk.mengembangkan keturunan.

  Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dr.salah satu tulang rusuk Adam

  yg.disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudahberada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah

  makhluk yg.berada di sampingmu itu?"Berkatalah Adam:

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  4/73

  4

  "Seorang perempuan."Sesuai dgn.fitrah yg.telah diilhamkan oleh Allah kpdnya."Siapa

  namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Utk.apa Tuhan menciptakan

  makhluk ini?",tanya malaikat lagi.Adam menjawab:"Utk.mendampingiku,memberikebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dgn.kehendak Allah."

  Allah berpesan kpd.Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlahkenikmatan yg.berlimpah-limpah didlmnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yg.lazat

  yg.terdapat di dlmnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akan

  mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dlmnya.Akan

  tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yg.akan menyebabkan kamucelaka dan termasuk org-org.yg.zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan

  musuh isterimu,ia akan berusaha memujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga

  sehingga hilanglah kebahagiaan yg.kamu sedang nikmat ini."

  Iblis Mulai Beraksi.

  Sesuai dgn.ancaman yg.diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat

  pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam

  yg.menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari

  singgahsana kebesarannya.Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kpd.Adamdan Hawa yg.sedang hidup berdua di syurga yg.tenteram,damai dan bahagia.

  Ia menyatakan kpd.mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat

  dan petunjuk utk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis utk.mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa

  ia betul-betul jujur dlm nasihat dan petunjuknya kpd.mereka.Ia membisikan kpd.mereka

  bhw.larangan Tuhan kpd.mereka memakan buah-buah yg.ditunjuk itu adalah

  krn.dgn.memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidupkekal.Diulang-ulangilah pujukannya dgn.menunjukkan akan harumnya bau pohon

  yg.dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah

  pujukan yg.halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yg.bermaksud: "Tidakkah Aku

  mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah

  ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yg.nyata."

  Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar

  perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa

  besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiayadiri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu krn.terkena pujukan Iblis.Ampunilah

  dosa kami krn.nescaya kami akan tergolong org-org yg.rugi bila Engkau tidak

  mengampuni dan mengasihi kami."

  Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  5/73

  5

  Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran

  yg.mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa

  sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadimangsa pujukan dan rayuannya yg.manis namun berancun itu.

  Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan

  selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agarpelanggaran yg.telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadipengajaran bagi mereka berdua utk.lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan pujukan

  Iblis yg.terlaknat itu.Harapan utk.tinggal terus di syurga yg. telah pudar krn.perbuatan

  pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dlm hati dan fikiran Adam dan Hawa

  yg.merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan tergangguoleh sesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas

  mereka utk.selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukan dlm. takdir-Nya apa

  yg.tidak terlintas dlm hati dan tidak terfikirkan oleh mereka.Allah s.w.t.yg.telah

  menentukan dlm.takdir-nya bahawa bumi yg.penuh dgn.kekayaan utk.dikelolanya,akandikuasai kpd.manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi

  sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yg.bernama manusia itu.Berfirmanlah Allahkpd.mereka:"Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagisebagian yg.lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yg.telah

  ditentukan."

  Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yg.jauh berlainandgn.hidup di syurga yg.pernah dialami dan yg.tidak akan berulang kembali.Mereka harus

  menempuh hidup di dunia yg fana ini dgn.suka dan dukanya dan akan menurunkan umat

  manusia yg.beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeza-beza warna kulit dan kecerdasanotaknya.Umat manusia yg akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-

  bangsa di mana yg satu menjadi musuh yg lain saling bunuh-membunuh aniaya-

  menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-

  nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yg lurus penuhdamai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yg menuju kpd redha-Nya dan

  kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

  Kisah Adam dalam Al-Quran.

  Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surahBapak umat manusia:2:30,4:1,6:98,7:189,15:29

  Penciptaan Adam as. dan keturunannya:2:28,2:30,4:1,6:2,6:98,7:11,7:12,7:189,

  15:26,15:28,15:29,15:33,19:67,32:7,39:6,49:13,55:3,55:14,67:23,76:1,80:18,80:19,80:20,91:8,92:3,96:2

  Adam as. berasal dari tanah:3:59,6:2,11:61,15:26,15:28,15:29,15:33,71:17

  Mengajarkan Adam as. semua nama:2:31,2:33

  Malaikat sujud kepada Adam as.:2:34,7:11,15:30,18:50,20:116,38:72,38:73Pohon yang buahnya dimakan oleh Adam as.:2:35,2:36,7:19,7:20,7:22,20:120,

  20:121

  Turunnya Adam as. ke bumi:2:36,2:38,7:24,7:25,7:27,20:123

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  6/73

  6

  Adam as. nabi pertama:3:33,20:122

  Perjanjian antara Adam as. dan anak-anaknya:2:27,2:84,7:172,20:115,33:72,36:60

  Tabiat-tabiat manusia:2:30,2:36,4:28,4:32,4:128,17:11,20:115,89:15,89:16

  Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam.

  Bahawasanya hikmah yg terkandung dlm perintah-perintah dan larangan-larangan Allah

  dan dlm apa yg diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oelh otak

  manusia bahkan oleh makhluk-Nya yg terdekat sebagaimana telah dialami oleh para

  malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia - keturunan Adamutk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan

  bertanya-tanya mengapa dan utk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada

  mereka yg sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-

  Nya.

  Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatanfizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifatlalai, lupa dan khilaf.Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yg walaupun ia telah

  menjadi manusia yg sempurna dan dikurniakan kedudukan yg istimewa di syurga ia tetap

  tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yg lemah itu.Ia telah lupa dan melalaikan

  peringatan Allah kpdnya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yg menjadi musuhnyadan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dlm tipu daya dan terjadilah

  pelanggaran pertama yg dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah.

  Bahawasanya seseorg yg telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia

  sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan

  kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali.Rahmat allah dan

  maghfirah-Nya dpt mencakup segala dosa yg diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirikbagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dgn kesedaran bertaubat dan pengakuan

  kesalahan.

  Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.LihatlahIblis yg turun dr singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorg malaikat dan

  diusir oleh Allah dr syurga dgn disertai kutukan dan laknat yg akan melekat kpd dirinya

  hingga hari Kiamat krn kesombongannya dan kebanggaaannya dgn asal-usulnya sehingga

  ia menganggap dan memandang rendah kpd Nabi Adam dan menolak utk sujudmenghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t.

  Sumber : E-Book th.2007 Penulis :Anonim

  APAKAH ADAM ADALAH MANUSIA PERTAMA ?

  Prof.Harsoyo 1) mengemukakan , berbeda dengan tinjauan ilmiah tentang manusia yang

  berpangkal dari pengamatan empiris, tinjauan agama terhadap manusia berpangkal

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  7/73

  7

  kepada kepercayaan , kepada dogma-dogma dan mendeduksikan kesimpulannya dari

  dogma-dogma itu, yang tidak diragukan kebenarannya. Dilihat dari asal usul manusia,

  baik agama Islam maupun Nasrani mengatakan bahwa manusia itu diciptakan Tuhansekali saja , dan umat manusia dewasa ini adalah keturunan dari manusia yang pertama

  itu .Prof Harsoyo selanjutnya menjelaskan :

  (1). Apabila kita membandingkan tinjauan agama dengan tinjauan ilmiah terhadapmanusia , memanga terdapat perbedaan tetapi itu bukan pertentangan. Kalau kita selidikidalam dalam , kita akan mengetahui , bahwa tinjauan ilmu tentang asal usul manusia

  yang bersifat evolusi itu , semata-mata merupakan penyelidikan tentang mekanik

  penciptaan. Ajaran evolusi strukturil dengan pengamatan yang teliti dapat menetapkan

  bentuk-bentuk baru yang manakah didalam sejarah kehidupan biologis itu timbul ataumengalami perubahan . Tetapi ilmu pengetahuan tidak dapat menetapkan kekuatan-

  kekuatan apakah yang menyebabkan adanya perkembangan evolusi pada segala makhluk

  yang hidup, dan ilmu tidak dapat meramalkan arah daripada perubahan-perubahan itu

  (R.Linton : opcit hal.7 )

  (2). Ilmu pengetahuan dapat membuktikan, bahwa kehidupan yang asal usulnya tidakdiketahui itu, berkembang dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks , tetapi ilmupengetahuan tidak dapat menjelaskan secara empiris Penggerak Pertama dari segala

  perubahan itu. Ilmu tidak dapat menguraikan tentang Prima Causa dari segala yang

  hidup

  (3).Prof.Harsoyo mengutip pernyataan Garnadi Prawirasoedirdjo 2) Sebagai

  manusia yang beriman kita percaya bahwa seluruh alam semesta ini, dengan hokum-

  hukum alamnya yang telah ada dan yang belum diketemukan itu dengan hokum kuasadan efeknya dengan evolusinya, semuanya adalah kreasi Tuhan Yang Maha Esa , Tuhan

  Robbil-Alamin . Kita berpendapat bahwa dibelakang segala fenomena ala mini, terdapat

  Maha Penggarak yang tidak digerakkan, Prima Causa , dan kita memandang isi alam

  semesta itu sebagai manifestasi kebesaran Tuhan . Bagi orang yang bertolak darianggapan bahwa alam semesta dengan segenap isinya adalah ciptaan Tuhan, dan secara

  rasionail dapat menangkap arti evolusi organic, maka diaadalah seorang Evolusionis

  Creasionis, sedang lawannya adalah seorang evolusionis materialis. .

  (4) Prof Harsoyo mengutip pernyataan Dr.Mohammad Hatta 3) mengenai hubungan

  antara ilmu dan agama, bahwa memang ada berlainan keinsyafan antara ilmu dan agama ,

  tetapi bukan pertentangan . Ilmu mengenai pengetahuan, soal agama adalah soalkepercayaan . Pelita ilmu terletak di otak, pelita agama terletak di hati. Karena itu ilmu

  dan agama dapat berjalan dengan seiring ,. Tidak mengganggu daerah masing-masing.

  Keduanya dapat menjadi suluh bagi manusia dalam menempuh hidup.

  Merespon pernyataan Dr.Hatta itu, Prof Harsoyo menjelaskan Ilmu dan agama

  mempunyai tujuan yang sama, ialah untuk kesejahteraan umat manusia. Para ilmuwan

  dan para ulama kiranya dapat bekerja lebih erat untuk mencari sintesa baru , untuk salingisi mengisi , untuk saling lengkap melengkapi , sehingga tujuan tercapai

  .

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  8/73

  8

  BUNGA RAMPAI KISAH ADAM A.S. (1)

  SIAPA MANUSIA PERTAMA DI MUKA BUMI INI ?

  Pendahuluan

  Topik ini masih erat kaitannya dengan topik Adam, tapi sengaja di bahas khusus

  karena Siapa manusia pertama di muka bumi ini ? , sangat penting .

  Nanti akan menjadi jelas : Siapa Adam Manusia Pertama di Muka Bumi dan Siapa

  Adam A.s. Nabi pertama di Muka Bumi .

  BAB.I. MANUSIA PERTAMA MENURUT AGAMA SAMAWI DAN AGAMA

  THABI'I.

  A. Pendapat Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani )

  DR.Maurice Bucailleiimenjelaskan antara lain dalam riwayat kedua tentang

  penciptaan alam yang termuat dalam Kitab Kejadian , teks Yahwist yang dibuat

  pada abad X SM sebagai berikut :

  Pertama : Penciptaan bumi dan manusia.

  Fasal 2,

  1. Demikianlah sudah dijadikan langit dan bumi serta dengan segala isinya.2. Maka pada hari yang ketujuh setelah sudah disampaikan Allah pekerjaannyayang telah diperbuatnya itu, maka berhentilah ia pada hari yang ketujuh itu

  daripada pekerjaannya, yang telah diperbuatnya.

  3. Maka diberkati Allah akan hari yang ketujuh itu serta disucikannya karenadalamnya ia berhenti daripada pekerjaannya, yang telah diperbuatnya, akan

  menyempurnakan dia.

  4. Maka demikianlah asalnya langit dan bumi pada masa itu dijadikan, tatkaladiperbuat Tuhan Allah akan langit dan bumi.

  5. Pada masa itulah belum ada tumbuh-tumbuhan diatas bumi dan tiada pokokbertugas dipadang, karena belum diturunkan Tuhan Allah hujan kepada bumi

  dan belum ada orang akan membelakan tanah itu .6. Melainkan naiklah uap dari bumi serta membasahkan segala tanah itu.7. Maka dirupakan Tuhan Allah akan manusia itu daripada debu tanah dan

  dihembuskannya nafas hidup ke lubang hidungnya ; demikianlah manusia itumenjadi suatu nyawa yang hidup adanya

  8. Maka diperbuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden, disebelah Timur,maka disanalah ditaruhnya akan manusia yang telah dirupakannya itu.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  9/73

  9

  Kedua : Tahun penciptaan alam dan tahun munculnya Manusia di atas Bumi

  Menurut bahan-bahan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kalender Yahudi

  menempatkan tahun-tahun itu secara pasti. Pertengahan kedua daripada tahun1975, sama dengan permulaan tahun yang ke 5736 daripada penciptaan alam.

  Manusia yang diciptakan Tuhan beberapa hari sesudah terciptanya alam,

  mempunyai usia yang sama, menurut kalender Yahudi.

  Dalam Kitab Kejadian fasal 4, 5, 11, 21 dan 25 memberi silsilah nenek moyang

  Ibrahim sampai Nabi Adam dalam garis lurus, secara sangat teliti.

  Dengan menyebutkan umur masing-masing , umur bapak ketika anaknya lahir,

  daftar itu memudahkan kita untuk menemukan tahun kelahiran dan kematian

  tiap-tiap orang tua, sampai kepada Adam seperti tertera dalam daftar dibawah ini

  Silsilah dari Adam s/d Ibrahim

  No Nama Tahun

  kelahiran

  sesudah

  terciptanya

  Adam

  Lama hidup Tahun

  kematian

  sesudah

  terciptanya

  Adam

  1 Adam - 930 930

  2 Seth 130 912 1042

  3 Enokh 235 905 11404 Kenan 325 910 1235

  5 Mahaleel 395 895 1290

  6 Jered 460 962 1422

  7 Henoe 622 36555 987

  8 Meluschelach 687 969 1656

  9 Lemek 874 777 1651

  10 Nuh 1056 950 2006

  11 Sem 1556 600 2156

  12 Arpasehad 1658 438 2096

  13 Sehelach 1693 433 2122

  14 Heber 1723 464 218715 Peleg 1757 239 1996

  16 Rehu 1787 239 2026

  17 Serug 1819 230 2049

  18 Nakhar 1849 148 1997

  19 Terah 1878 205 2083

  20 Ibrahim 1948 175 2123

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  10/73

  10

  Daftar diatas disusun menurut keterangan yang berasal dari teks Sakerdotal

  daripada Kitab Kejadian. Teks tersebut adalah satu-satunya teks yang memberi

  kepastian. Kita dapat mengambil kesimpulan dari teks tersebut bahwa Nabi

  Ibrahim, menurut Bibel, dilahirkan 1948 tahun sesudah Nabi Adam.

  Lalu bagaimana komentar DR.Maurice Bucaille tentang kedua keterangan

  diatas. Pada waktu ini orang menempatkan Nabi Ibrahim kurang lebih 18 abad SM

  Hal ini jika digabungkan dengan keterangan Kitab Kejadian mengenai perbedaan

  waktu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Adam, akan memberi hasil bahwa Adam

  hidup 38 abad sebelum Nabi Isa. Perhitungan ini sudah terang salah.

  Kesalahannya disebabkan perhitungan Bibel mengenai waktu antara Adam dan

  Ibrahim, yaitu perhitungan yang dijadikan dasar untuk membikin kalender

  Yahudi. Pada waktu ini kita dapat membantah mereka yang mempertahankan

  kebenaran Bibel dengan menunjukkan kepincangan antara ilmu pengetahuan

  modern dengan perkiraan khayalan yang dilakukan oleh para pendeta Yahudiabad VI SM, yang selama berabad-abad perkiraan pendeta tersebut telah menjadi

  dasar hubungan antara zaman sejarah kuno dengan Nabi Isa. Demikian juga

  dengan penetapan waktu terjadinya banjir besar di zaman Nabi Nuh.

  B. Pendapat Ulama Islam

  Firman Allah SWT

  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku

  hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa

  Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat

  kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

  dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

  "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

  (A.30 QS.002 Al Baqarah )

  Jurnalis Uddiniii menjelaskan ayat diatas adalah ayat yang paling populer dansekaligus yang paling penting tentang penciptaan Adam. Para akhli tafsir yang

  tergolong pada mufassir tekstual (matan )meyakini bahwa ayat tersebut adalah

  penjelasan tentang penciptaan Adam, manusia pertama di bumi. Tapi para ahli

  tafsir kontekstual sebaliknya yakin bahwa bertolak dari ayat tersebut justru

  menjelaskan bahwa Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan, perhatikan

  tanggapan para malaikat terhadap firman Allah tersebut: Mereka berkata:

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  11/73

  11

  "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan

  membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,,.

  Para mufassir kontekstual meyakini bahwa para malaikat telah tahu bahwa waktu

  Allah menyatakan kehendakNya untuk menciptakan seorang khalifah dimukabumi, mereka telah mengetahui bahwa bumi telah dihuni oleh banyak manusia,

  mungkin dalam jumlah jutaan . Mereka telah tahu persis, setelah mengamati

  dalam kurun waktu yang lama, para manusia itu selalu bertengkar dan berkelahi

  bahkan saling berbunuhan satu sama lainmnya, kadangkala disebabkan oleh

  masalah kecil yang tak ada artinya . Dalam hal ini para mufassir kontekstual

  menafsirkan bahwa menciptakan khalifah di bumi berarti Allah menunjuk

  seseorang diantara sekian banyak manusia yang ada untuk menjadi Nabi

  sebagaimana halnya Dia memilih Nabi-nabi , Rasul-rasul lainnya.

  Prof DR.Hamkaiv

  mengemukakan tentang arti khalifah bahwa kata khalifah

  mempunyai beberapa arti antara lain :

  Setelah Rasulullah s.a.w. wafat maka Abu Bakar as-Shiddiq r.a diangkat

  sebagai pemimpin , dan bergelar Khalifah Rasulullah artinya Pengganti

  Rasulullah dalam urusan Pemerintahan.

  Kepada Nabi Daud a.s. Allah SWT berfirman Wahai Daud ! Sesungguhnya

  engkau telah Kami jadikan Khalifah di bumi : (QS.038:26),arti Khalifah disini

  Pengganti dari Raja-Raja , Nabi-Nabi bani Israil yang terdahulu

  Anak cucu , keturunan yang dibelakang adalah Khalafah atau Khalifah darinenek moyang yang terdahulu ( QS.010:14 dll )

  Seluruh manusia adalah Khalifah dimuka bumi sebagaimana firman Allah SWT

  Atau siapakah yang memperkenankan permohonan orang-orang yang ditimpa

  susah apabila menyeru kepada Nya ?, Dan yang menghilangkan kesusahan ?,

  Dan yang menjadikan kamu Khalifah-khalifah di bumi ?. Adakah Tuhan lain

  beserta Allah ? Sedikit kamu yang ingat ( A.62 QS.027.An-Naml An-Naml )

  Maka dapat lah kita simpulkan bahwa khalifah artinya pengganti. Lalu khalifah

  yang dimaksud ayat diatas , pengganti dari siapa ?. Setidaknya ada beberapa

  penafsiran

  Pertama : Khalifah dari makhluk dahulu yang telah punah

  Dikala mereka masih ada di dunia, mereka hanya berkelahi, merusak, bunuh

  membunuh karena berebut hidup. Ini tersirat dari perkataan Malaikat sbb :

  "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan

  membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  12/73

  12

  Beberapa keterangan tentang adanya manusia dahulu dengan kriteria seperti

  diatas antara lain :

  1. Menurut legenda bangsa Persia, bahwa sebelum ada Nabi Adam, sudah adamakhluk namanya Hinn dan Binn ( ada juga yang menyebutnya dengan

  Thimm dan Rimm ), setelah kedua makhluk itu musnah, datanglah makhlukyang bernama Jinn. Makhluk ini kerjanya adalah rusak merusak,bunuh

  membunuh. Akhirnya Tuhan mengirimkan balatentaraNya, yang

  terdiri dari para Malaikat , dan dipimpin oleh Iblis. Maka makhluk Jin itu

  diperangi , dimusnahkan , namun terdapat beberapa yang lolos dan

  melarikan diri ke pulau-pulau dan lautan. Kemudian barulah Tuhan

  menciptakan Adam itu.

  2. Al Alusi , Pengarang Tafsir Ruhul Maani menjelaskan bahwa didalam KitabJamiul Akhbar dari orang Syiah Imamiyah, fasal 15 , ada tersebut bahwa

  sebelum Allah menjadikan Adam ( nenek moyang kita ), telah ada 30 Adam>

  Jarak diatra satu Adam dengan Adam yang lain adalah 1000 tahun , setelah

  Adam yang ke 30 ini, 50.000 tahun lamanya dunia rusak binasa, kemudianramai lagi 50.000 tahun, barulah dijadikan Allah , nenek moyang kita Adam

  3. Ibnu Buwaihi meriwayatkan didalam Kitab at-Tauhid, riwayat dari Imamafar as-Shadiq dalam satu Hadis yang panjang, dia berkata Berangkali

  kamu sangka bahwa Allah tidak menjadikan manusia (basyar ) selain kamu.

  Bahkan demi Allah ! Dia telah menjadikan 1.000.000 Adam (Alfu Alfi Adama),

  dan kamulah yang terakhir dari Adam-adam itu Berkata al-Haitsam

  pada syarahnya yang besar atas Kitab Nahjul-Balaghah .

  4. Dan dinukilkan dari Muhammad al-Baqir bahwa dia berkata Telah habissebelum Adam yang Bapa kita 1000 Adam atau lebih Ini semua adalah

  pendapat dari kalangan Imam-Imam Syiah sendiri. Jafar As-Shadiq dan

  Muhammad al Baqir, dua diantara 12 Imam Syiah Imamiyah.5. Dikalangan kaum Shufi pun mempunyai pendapat yang demikian,sebagaimana As-Syaikh al Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya al Futuhat al-

  Makkiyah menjelaskan bahwa 40.000 tahun sebelum Adam(nenek moyang

  kit) sudah ada Adam-adam yang lain.

  6. Malahan untuk jadi catatan , Imam Syiah yang besar itu, Jaffar as-Shadiqmenyatakan bahwa disamping alam kita ini. Tuhan Allah telah menjadikan

  pula 12.000 alam, dan tiap-tiap alam itu lebih besar daripada tujuh langit dan

  tujuh bumi kita itu.

  Prof.Dr.Hamka mengomentari bahwa didalam beberapa ranting yang mengenai

  kepercayaan , terdapat sedikit-sedikit perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan

  kaum Syiah. Tetapi didalam hal yang mengenai ilmu pengetahuan alam ini, amat

  sempitlah kita kalau sekiranya kita tidak mau memperdulikan pendapat yang

  timbul dari kaum Syiah

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  13/73

  13

  Karena hal ihwal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah

  universal, yakni menjadi kepunyaan manusia bersama. Apatah lagi sampai saat

  sekarang inidan seterusnya dimana penyelidikan ilmiah tentang alam, tentang

  hidupnya manusia di dunia ini, tidaklah akan berhenti.

  Berdasarkan kepada semua ini, maka ditafsirkan oleh setengah ahli tafsir, bahwayang dimaksud dengan Adam sebagai Khalifa (QS.002 :30 ) ituialah Khalifah dari

  Adam-adam yang telah berlalu itu Yang sampai menyatakan ada 1.000.000 Adam-

  adam yang berlalu itu.

  Dan dongeng/legenda Persi /Iran yang diambil dan dimasukkan kedalam beberapa

  tafsir, itupun menunjukkan bahwa dalam kalangan Islam sudah lama ada yang

  berpendapat bahwa sebelum manusia kita ini, sudah ada makhluk dengan

  Adamnya sendiri.

  Sekarang tidaklah berhenti orang menyelidiki hal itu, sehingga akhirnya datanglah

  pendapat secara ilmiah, diantaranya teori evolusi dari Darwin, dilanjutkan lagi olehberpuluh-puluh penyelidikan tentang ilmu manusia, pada fosil-fosil yang telah

  membatu, yang menunjukkan bahwa lk.400.000 tahun yang lalu telah ada manusia

  Peking atau manusia Mojokerto.

  Adapun Al Quran, karena dia bukanlah kitab catatan penyelidikan fosil atau teori

  evolusi dari Darwin, tidaklah membicarakan hal itu. Tidak pula menentang teori-

  teori itu, malah menganjurkan orang meluas dalam kan ilmu pengetahuan tentang

  apa saja, sehingga bertambah yakin akan kebesaran Allah SWT

  Kedua : Khalifah dari Allah sendiri

  Diantara makhluk yang sebanyak itu, manusia lah yang telah dipilih Allah menjadiKhalifah Nya, yaitu Adam a.s. dan keturunannya

  Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia

  berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan

  kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan

  (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya). (A.62 QS.An Naml )

  Pada manusia itulah Allah menyatakan hukum Nya dan peraturan Nya . Dia

  menjadi Khalifah Untuk mengatur bumi ini,, untuk mengeluarkan rahasia yang

  terpendam didalamnya. Dianugerahkan kepadanya akal. Akal itupun suatu yang

  ajaib dan ghaib. Bentuknya tidak nampak , tetapi bekasnyalah yang menunjukkan

  bahwa akal itu ada. Manusia yang ketika mulai lahir lemah tadi kian lama kian

  diberi persiapan . kekuatan yang ada padanya amat luas dan keinginan hendak

  tahu tidak terbatas. Memang kalau sendiri-sendiri ia lemah, tidak berdaya .

  tetapi kumpulan dari bekas usaha orang seorang itu dapat mengesan dan

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  14/73

  14

  membekas pada seluruh bumi. Dari keturunan demi keturunan manusia itu

  bertambah dapat menguasai dan mengatur bumi. Telah dikuasainya lautan dan

  telah diselaminya. Telah terbang dia di udara, telah pandai dia bercakap

  bersambutan kata, padahal yang seorang di Kutub Utara dan seorang lagi di

  Kutub Selatan. Gunung ditembusinya dan dibuat jalan kereta api dibawahnya.

  Dan banyak lagi kemungkinan kemungkinan lainyang akan dapat dikerjakandalam bumi, terutama sejak terbuka rahasia tenaga Atom dalam abad 20.

  Kepada tafsiran yang manapun kita akan cenderung, baik jika ditafsirkan

  bahwa Adam dan keturunannya diangkat jadi khalifah dari makhluk yang telah

  musnah, ataupun sebagai Khalifah daripada Allah sendiri, namun isi ayat diatas

  telah menyingkapkan lagi tabir pemikiran yang lebih luas bagi manusia, agar

  janganlah mereka kafir terhadap Allah, ingatlah bahwa kedudukan dalam hidup

  bukanlah sembarang kedudukan . Janganlah di sia-siakan waktu pendek yang

  dipakai selama hidup di dunia ini.

  Demikian besar sanjungan yang diberikan Allah, sangatlah tidak layak kalau

  manusia menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan, disini disebutkan bahwa diaadalah Khalifah. Di waktu yang lain Tuhan katakan bahwa manusia telah

  dijadikan sebaik-baik bentuk ( Surat at-Tin ayat 4 dan di klala yang lain Dia

  sanjung tinggi-tinggi manusia seperti dalam firman Nya :

  Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di

  daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

  lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang

  telah Kami ciptakan. (A.70 QS.017 Al Isra )

  Demikianlah kemuliaan yang telah dilimpahkan Tuhan kepada manusia, adakah

  patut kalau manusia tidak juga sadar akan dirinya dari hubungannya dengan

  Tuhannya.

  Dibawah ini silsilah Nabi Adam a.s. s/d Nabi Ibrahim a.s. menurut sebagian

  Ulama Islam ( sumber Sirah Nabawiyah, S.S.Rahman Al Mubarakfury h.68)

  No Nama

  1 Adam a.s.

  2 Syaits

  3 Yanisya

  4 Qainan

  5 Mahlail

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  15/73

  15

  6 Yard

  7 Akhnukh /Idris

  8 Matausyalakh

  9 Lamk

  10 Nuh a.s

  11 Sam12 Arfakhsyad

  13 Syalakh

  14 Aibar

  15 Falakh

  16 Ra'u

  17 Sarugh/S'aru

  18 Nahur

  19 Tarikh/Azar

  20 Ibrahim a.s.

  Catatan: Silahkan anda bandingkan dengan silsilah menurut Ahlul Kitab pada

  ad.I.A.diatas

  C. Ceritera Manusia Pertama Di Bumi Menurut AgamaThabii. ( agama Kultur ,

  Budaya dan Filsafat )

  A.D.El.Marzdedeqv

  menjelaskan ceritera-ceritera tentang manusia pertama

  dimuka bumi menurut kepercayaan agama-agama thabii antara lain:

  Agama Mithra ( Majusi ) Persia ( lk.3000 th.SM ). Sebagaimana dikisahkan

  dalam kitab Arya Dasatira V.72 . Tentang manusia pertama ( Yima )cuplikannya sbb :

  Maka Ahuramazda mengumpulkan bahan-bahan pembuatan Yima, yaitu

  cahaya Mithra, tanah, air, api dan udara, sehingga habislah bahan itu. Tetapi

  Patra ingin membuat pasangan untuk Yima, dan iapun termenung sejenak,

  Lalu mulailah ia memeriksa pati bulan purnamasiddhi, pati seekor ular tengah

  berjalan, pati tumbuh-tumbuhan merambat, pati getaran rumput, pati parmah,

  harum bunga mawar, desah Usa pada gerak daun, pati mata rusa, pati

  keindahan dan kasih matahari, kecepatan angin, airmata awan jingga, bulu-

  bulu halus, kemanjaan burung, pati madu, kecongkakan burung merak, pati

  tubuh burung layang-layang, pati cahaya berlian, dan suara pati merpat. Ahuramelalui perantaraan Indra dan Dewi Parth , lahirlah seorang perempuan .

  Diberinyalah hidup, nafsu dan arah pati nyawa, lalu diserahkannya perempuan

  itu untukm kawan hidup Yima dst.dst.,

  Agama Kultur Samiyah (Akadia dan Sumeria) lk.4000 th SM diceriterakan :

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  16/73

  16

  Pada suatu hari di lapisan langit ke empat, Dewi Ninah datang menggoda Dewa

  Syamas, sehingga air syahwatnya jatuh kebumi, jadilah manusia sejodoh ,

  seorang laki-laki dinamai Bazhrem dan seorang perempuan dinamai

  Bazhremeh maka hiduplah keduanya di Iylun. Tatkala mereka hidup tenteram,

  Nahas datang menggodanya. Nahas menyuruh mereka memetik buah syahwat.

  Bazhrem memetiknya, lalu dimakannya , sampai pada tenggorokannya jadilahgondok laki-laki dan sebelah dimakan oleh Bazhremeh sampai dadanya jadilah

  buah dada dst, dst.

  Agama Kultur Asia Timur, Asia Tenggara, Polinesia, Mikronesia sampai

  Amerika Latin, yakni kepercayaan pada Tu dan Yang ( 5000 th SM) terdapat

  dongeng yang hampir mirip tentang penciptaan manusia pertama di bumi sbb:

  Konon pasangan Yang ( Dewa Langit ) dengan Yin ( Dewi Bumi) beranak tujuh

  orang putera dan tujuh orang puteri. Suatu ketika putera sulung naik berahi

  pada ibu kandungnya sendiri ( Yin ), sehingga ia diusir ke bumi, dan ia menjadi

  calon penguasa bumi dan belum mempunyai pasangan. Konon suatu hariputeri-puteri Yang-Yin itu ingin mandi ke sebuah danau sepi dibumi, mereka

  menuruni jenjang pelangi. Lalu mandilah mereka dengan sukacita. Pada saat

  yang sama Putera Sulung pun berpesiar ke sekitar danau itu, dan ia melihat

  puteri-puteri yang lagi asik mandi itu. Lalu ia mencuri selembar baju terbang

  puteri yang ternyata milik puteri bungsu. Ketika puetri-puteri lainnya terbang

  kembali ke kahyangan, puteri bungsu menangis karena baju terbangnya hilang .

  Akhir ceritera maka Putera Sulung mengawini Puetri Bungsu itu, hingga

  beranak pinak sebagai raja=raja bumi. Karena itulah Raja dianggap sebagai

  putera langit.

  Nah ceritera legenda yang mirip seperti itu tersebar luas di hampir semuabenua Asia dan Amerika Latin. Di Sulawesi dikenal dengan ceritera Ogo Amas;

  Di Jawa ceritera Joko Tarub; Di Sumatera ceritera Puteri Tujuh ; Di Filip[ina

  ceritera Poyaka; Di Jepang Di Sulawesi dikenal dengan ceritera Ogo Amas; Di

  Jawa ceritera Joko Tarub; Di Filip[ina ceritera Poyaka; Di Jepang ceritera Ha

  Goromo dll.

  BAB.II. MANUSIA PERTAMA MENURUT ILMU

  PENGETAHUAN & TEKNOLOGI

  A.Makhluk Bumi

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  17/73

  17

  Dengan menggunakan Penanggalan Radioaktif terutama penanggalan U-238,

  para pakar geologi meneliti fosil-fosil lalu menentukan usia fosil-fosil tersebut.

  Dan dari hasil penelitian mereka . disimpulkan bahwa

  Bumi terbentuk 4,6 miliar tahu SS ( Robinson, 1982 )

  Dari fosil-fosil yang ditemukan dari makhluk bumi ini, Janusch (1973)membagi mata rantai kehidupan di bumi ini sebagai berikut :

  No Masa Lama Jenis Makhluk Keterang

  an

  A Pra Kambria 4 miliar th

  SS

  Makhluk bersel

  tunggal(Algae)

  B Era Paleozoicum 570 jutath.SS s/d 225

  jt.th.SS

  Ikan, amphibi,ReptilKuno

  C Era Mesozoicum 145 juta th

  SS s/d 65 jt

  th.SS

  Dinosourus, Burung;

  Mamalia berplasenta

  D Era Cenozoicum

  I. Periode Tertier

  1.Epoh Paleosen 65 jt th SS

  s/d 58 jt thSS

  MamaliaKuno,

  tersier,Lemur,Burungmodern

  2.Epoh Eosen 58 jt th SS

  s/d 34 jt th

  SS

  Mamalia modern,

  tersier,lemur,kuda,

  ikan paus

  3.Epoh Oligosen 34 jt th SS

  s/d 25 jt th

  SS

  Mamalia Modern,

  Kucing,Serangga,

  Oreodontia

  4. Epoh Miosen 25 jt th SSs/d 12 jt th

  SS

  Homonidea,Mamalia, Mastodon

  5. Epoh Pliosen 12 jt th SS

  s/d 3 jt th SS

  Homonidea, Unta,

  Sapi, Jerapah,

  Anjing, Hyena

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  18/73

  18

  II. Periode Kuartener

  1.Epoh Plestosen 3 jt th SS s/d

  10.000 th SS

  Mamalia besar,

  makhluk laut tak

  bertulang belakang;

  Manusia

  Perkembangan Homo Plestosen; Holocene dan Masa Kini

  No Masa Lama Jenis Makhluk Keterangan

  II. Periode Kuartener

  Manusia1.Epoh Plestosen Australophitecus

  a.Puncak Es.I 600.000 th.SS

  b.Puncak Es.II 400.000 th.SS

  c.Puncak Es.III 200.000 th.SS

  dPuncak Es.IV 50.000 th.SS Phitecanthropus

  2.Epoh Holocene

  a.Zaman Batu

  Pertengahan

  20.000 th.SS Homo

  Neadertalis,

  Homo

  Cromagnonb.Zaman Batu Baru 5.000 th.SS Homo Sapiens

  c.Zaman Perungu 3.000 th.SS

  d.Zaman Besi 1.000 th.SS Gregmagnon

  3.Masa Kini Masehi

  Catatan :

  Australophitecus, Makhluka ini hidup pada Masa Pliosen hingga Pleistosen.

  Atau antara periode Tertier hingga Quartener. Diperkirakan mereka hidup

  antara 3.juta s/d 2.juta tahun SS. Mereka dianggap sebagai makhluk dengan

  berkaki dua, tahap awal dengan jalannya masih tertatih-tatih. Dan lebih maju

  dibanding Ramaphitecus yang hidup 14 jta s/d 9 juta th.SS di era Miocene

  sampai awal zaman Pliocene. Catatan Ramaphitecus belum dianggap makhluk

  yang berdiri seperti Australophitecus

  Phitecanthropus atau Homo Erectus, Makhluk ini hidup dizaman Plestosen,

  muncul lk 2.juta th.SS s/d 70.000 th.SS. Fosilnya ditemukan di Trinil Jatim, di

  Cina (Sinanthropus Pekinensis) Afrika Selatan; Afrika Timur; Aljazair;

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  19/73

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  20/73

  20

  Gagasan teori evolusi muncul sejak zaman Yunani Kuno

  Thales ( 636 -546 SM )

  Anaximander (611-547 SM )

  Phytagoras ( 570-496 SM )

  Xanthus (lk.500 SM)Empedocles (490-430 SM )

  Lalu muncul Charle Darwin , dengan bukunya yang berjudul Asal-Usul

  Makhluk melalui Seleksi Alam (1859). Lalu bukunya berjudul Turunan

  Manusia . Kemudian rekan Darwin yang bernama Tomas Huley menulis

  buku yang berjudul Bukti mengenai Tempat Manusia di Alam (1863). Buku-

  buku inilah yang menjadi topik menaarik ilmuwan & masyarakat umum

  tentang teori evolusi.

  Saleh A.Nahdivi

  menjelaskan inti dari teori evolusi Darwin sbb :

  1. Segala jenis makhluk pada permulaan kejadiannya bukanlah dalam bentukyang kita saksikan sekarang ini, bahkan sangat mufrad dan sederhana yang

  dengan jalan sangat perlahan-lahan, setingkat demi setingkat (evolusi ) melalui

  masa ratusan juta tahun, maju menuju ke bentuk yang sempurna dan majemuk.

  2. Seluruh alam hewani dan alam nabati, permulaannya mungkin hanya daribeberapa jenisyang sangat sederhana , bahkan mungkin seluruh makhluk hanya

  berpangkal pada satu jenis asal. Pendapat ini didasarkan pada comparative

  morphology yakni perbandingan secara ilmu bentuk, Dan yang mempengaruhi

  perubahan bentuk ini ialah keadaan sekelilingnya yang kemudian oleh natural

  selection yakni pilihan alam yang mengandung aspek-aspek struggle ofexistence (perjuangan untuk hidup ) dan survival of the fittest yakni keunggulan

  dan penguasaan dari yang yang tepat menyesuaikan diri dari setiap jenisnya.

  3. Segala gerak dan perubahan ini terjadi secara kebetulan, serta evolusi ini takakan kunjung berhenti

  4. Homo sapiens yakni jenis manusia ini , berasal dari bentuk sederhana, yangjuga jadi pokok perkembangan dari jenis kera dan monyet. Jadi binatang

  seperti gorilla, simpanse dan monyet satu asal dengan manusia, hanya terdapat

  missing link (mata rantai yang hilang) antara jenis kera dengan jenis manusia

  tsb.

  Catatan:

  Prof Harsojovii

  dengan referensi dari tulisan A.Hooten Up from the ape dan

  tulisan A.Kroeber Anthropology mengemukakan bahwa dilihat dari sudut

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  21/73

  21

  biologi, manusia merupakan satu macam makhluk dari lebih sejuta macam

  makhluk yang pernah hidup atau yang masih hidup di dunia ini. Ahli-ahli biologi

  yang telah mengemukakan mengenai teori evolusi organic menyimpulkan bahwa

  antara semua makhluk hidup ada hubungan keturunan . Untuk mengetahui

  hubungan- hubungan diantara sedemikian banyak jenis makhluk yang pernah dan

  yang sekarang ada dimuka bumi ini, para akhli biologi telah menyusun klasifikasizoology dimana manusia sebagai makhluk biologi masuk didalamnya. Adapun

  penyusunan dari pada klasifikasi zoologi itu didasarkan atas prinsip homologi ,

  yaitu prinsip persamaan struktur anatomi, dan bukan atas prinsip persamaan

  fungsi organis . Ahli taxonomi berdasarkan atas prinsip tersebut dapat menyusun

  klasifikasi zoologi .

  Dan manusia dewasa klasifikasinya sbb :

  No Strata Zoologi Klasifikasi Uraian Keterangan

  X Dunia Hewan

  IX Golongan Metazoa

  VIII Phylum Chordata

  VII Sub Phylum Vertebrata

  VI Klas Mammalia 1)

  V Sub Klas Eutheria 2)

  IV Orde Primat 3)

  III Keluarga Homonidea 4)

  II Genus Homo 5)I Species Sapiens 6)

  Keterangan :

  1). Klas mammalian terdiri dari 3 Sub Klasa). Sub Klas Prototheria

  b). Sub Klas Metotheria

  c). Sub Klas Eutheria (*)

  2).Sub Klas Eutheria terdiri dari 9 Orde

  1. Edentata

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  22/73

  22

  2. Cetacea3. Sirenia4. Ungulata5. Carnivora6. Rodentia7.

  Cheiroptera8. Insectivora

  9. Primat ( *)3)Primat terdiri dari 3 sub orde

  1. Lemuroidae2. Tarsioidae3. Anthropoidae (*)

  4).Sub Orde Anthropoidae terpecah menjadi 3 keluarga

  1. Ceboidae2.

  Ceropithecoidae3. Hominoidae (*)

  5) Keluarga Hominodae terbagi 3 Genus

  1. Pithecanthropus2. Australopithacienae3. Homo (*)

  6). Pembagian Homo dalam species-species, belum terdapat kesepakatan diantara

  para akhli. Akan tetapi dapat dipastikan, bahwa manusia modern ini masuk

  dalam : Homo Sapiens yang artinya manusia yang bijaksana , Dan Homo

  Sapiens ini terpecah dalam golongan-golongan yang mempunyai cirri-ciri fisik

  yang sama dan turun temurun, yang kita sebut kelompok-kelompok RAS (lihat

  tentang pembagian Ras ybs )

  Sanggahan terhadap Teori Evolusi

  Harun Yahyaviii

  menjelaskan bahwa teori Darwin yang dikemukakan dengan

  tujuan menolak penciptaan, pada kenyataannya tidak didukung oleh fakta ilmiah

  apapun. Oleh karena teori ini lebih tepat disebut sebagai dongeng, dan ukan dari

  ilmu pengetahuan. Teori yang menganggap bahwa kehidupan muncul dari

  benda mati secara kebetulan ini sebenarnya telah runtuh tatkala penciptaan alam

  semesta oleh Allah telah dibuktikan secara ilmiah.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  23/73

  23

  Rancangan pada makhluk hidup jauh lebih rumit dibandingkan pada benda mati.

  Struktur dan keseimbangan pada atom-atom pembentuk benda mati dapat kita

  teliti secara rinci, namun pada makhluk hidup, kita tidak mampu menjawab

  bagaimana atom-atom tersebut menyatu, dan kemudian dengan rancangan amat

  rumit, membentuk protein, enzim, dan sel ?. Bagaimana struktur ketiganya

  sedemikian kompleks dengan sistem metabolisme yang menakjubkan.

  Segala kerumitan dan keindahan sistem ini menjadikan teori Darwin kehilangan

  pegangan dan bukti ilmiahnya pada ahir abad 19,

  Berbagai kesulitan yang meruntuhkan teori Darwin

  Meskipun Teori Evolusi telah ada sejak zaman Yunani Kuno, namun teori ini

  baru dikemukakan secara utuh dan rinci pada abad ke-19 melalui buku Charle

  Darwin The Origin Of Species ( Asal Usul Spesies ) yang terbit tahun 1859 .

  Dalam bukunya ini, Darwin menentang konsep penciptaan semua makhluk oleh

  Allah . Berbagai spesies yang ada didunia ini telah berevolusi dari satu nenekmoyang yang sama melalui perubahan dari satu spesies ke spesies lain secara acak

  dalam kurun waktu yang lama .

  Teori ini sama sekali tidak didasari oleh penemuan ilmiah apapun, kecuali

  logika hubungan berantai seperti yang diakui sendiri oleh Darwin. Bahkan ia

  mengakui dalam satu bab panjang yang berjudul Difficulties On Theory (

  Kesulitan-Kesulitan Dalam Teori ) , bahwa teorinya menghadapi banyak

  pertanyaan yang tidak mampu ia jawab.

  Darwin berharap kesulitan-kesulitan ini dapat teratasi di kemudian hari

  seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Berulang kali ia mengemukakan harapan

  ini dalam bukunya, namun penemuan dan kemajuan ilmu pengetahuan justru

  membongkar semua teorinya secara mendasar. Dapat kita ringkas hal-hal

  mendasar yang menjadi factor keruntuhan teori evolusi dihadapan ilmu

  pengetahuan sebagai berikut

  1. Teori Darwin tidak mampu menjelaskan bagaimana munculnya kehidupanpertama dimuka bumi .

  2. Tidak ada bukti atau penemuan ilmiah apapun tentang kebenaran seleksialam yang diungkapkan teori evolusi.3. Semua catatan fosil justru menentang anggapan dan harapan teori evolusi

  Ad.1. Teori Evolusi / teori Darwin tidak mempu menjelaskan bagaimana

  munculnya kehidupan dimuka bumi.

  Teori evolusi menganggap semua makhluk hidup ber evolusi dari sebuah sel

  hidup yang muncul di dunia ini sekitar 3, 8 milyard tahun yang lalu .

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  24/73

  24

  Namun teori ini tidak mampu menjawab berbagai pertanyaan seperti

  Bagaimana evolusi dapat terjadi pada milyaran spesies yang memiliki struktur

  tubuh sangat kompleks ? Jika memang terjadi terjadi , mengapa kita tidak

  menemukannya dalam catatan fosil ?.

  Sebelum menjawab pertanyaan diatas, kita harus bertanya terlebih dahulutentang peristiwa awal terjadinya evolusi. Bagaimana sel hidup paling pertama

  yang dianggap sebagai cikal bakal semua makhluk hidup itu muncul dimuka

  bumi ?. Karena teori evolusi mengatakan bahwa sel hidup itu muncul begitu saja

  tanpa sengaja, karena factor alam,.

  Teori evolusi menolak campur tangan siapapun selain alam. Dengan kata lain

  benda mati telah berubah menjadi sel hidup karena peristiwa kebetulan meskipun

  anggapan ini amat bertentangan dengan kaidah-kaidah biologi.

  Ketika teori evolusi menjadi referensi para ilmuwan mereka menyatakan a.l :

  Serangga muncul dari sisa-sisa makanan.

  Tikus muncul tiba-tiba dari gandum

  Larwa atau ulat muncul dari daging yang membusuk

  Bakteri muncul dari benda mati..Louis Pasteur seorang ahli biologi dari

  Prancis, melakukan berbagai penelitian ilmiah , yang menghancurkan dasar

  berpijak teori evolusi, ia mengatakan Anggapan bahwa benda mati dapat

  memunculkan kehidupan, telah terkubur dalam sejarah untuk selamanya

  Catatan: Dibandingkan mikroskop yang ada sekarang, maka mikroskop di abad

  19 ( ketika teori evolusi ini marak), sangatlah kuno, karenanya kemampuan

  melihat sel pada waktu itu seperti melihat bintik noda, dengan mikroskopmodern orang bias melihat begian-bagian terkecil dari sebuah sel.

  Ad.2 Tidak ada bukti atau penemuan ilmiah apapun tentang kebenaran seleksi

  alam yang diungkapkan teori evolusi.

  Penemuan penting teori seleksi alam bagi Darwin tampak dari judul bukunya

  The Origin Of Species By Means Of Natural Selection ( Asal Usul Spesies

  Melalui Seleksi Alam ) . Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup yang kuat

  dan menang dalam pertarungan di alam, serta yang mampu beradaptasi dengan

  habitatnya sajalah yang akan dapat bertahan hidup, Misalnya rusa yang mampu

  berlari cepat dari kejaran pemangsanya akan dapat bertahan hidup.

  Namun seleksi seperti itu jelas tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk

  membuat rusa berevolusi menjadi spesies lain.

  Ad.3. Tidak ada bukti atau penemuan ilmiah apapun tentang kebenaran seleksi

  alam yang diungkapkan teori evolusi.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  25/73

  25

  Teori evolusi mengatakan bahwa semua spesies makhluk hidup muncul dari satu

  spesies dan menjadi spesies lain dalam kurun waktu yang lama . Ini berarti

  perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam tahapan yang sangat panjang. Jika

  pernyataan itu benar, maka seharusnya terdapat banyak spesies peralihan yang

  pernah hidup di alam yang menghubung berbagai spesies yang berbeda dalam

  kurun waktu panjang tersebut.

  Sebagai contoh, seharusnya ada banyak makhluk hidup setengah ikan setengah

  reptil yang memiliki sifat fisik ikan sekaligus reptile, atau spesies seten gah

  reptile setengah burung . Dan mengingat mereka berada pada fase peralihan,

  seharusnya spesies itu dalam keadaan cacat.

  Para evolusi menyebutkan spesies khayalan ini dengan istilah spesies fase

  peralihan . SEbagaimana diungkapkan Darwin Jika teori ini benar, pastilah

  terdapat spesies peralihan yang pernah hidup dalam jumlah yang tak terhingga .

  Dan sudah seharusnya bukti-bukti keberadaannya dimasa lalu dapat ditemukan

  hanya dari peninggalan fosilnya

  Meskipun penggalian fosil terus dilakukan di seluruh dunia sejak pertengahan

  abad ke 19 hingga kini, spesies fase peralihan ini tidak pernah ditemukan.

  Bahkan seluruh fosil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa semua mahluk

  hidup muncul tiba-tiba damakhlukntuk yang telah sempurna. Derek W.Ager,

  seorang palpaleontologi Inggris terkemuka yang juga seorang evolusionis

  menyatakan " Kesimpulan yang muncul ketika mengamati secara cermat catatan

  fosil , baik di tingkat ordo maupun spesies, adalah kita temukan berulang kali ,

  bukannya evolusi bertahap, tapi kemunculan tiba-tiba sekelompok mahluk hidupyang disertai kepunahan makhluk kelompok lainnya "

  DouglasFutuyama, seorang ahli biologi terkenal menyatakan Penciptaan dan

  evolusi, diantara dua ini memberikan penjelasan yang mungkin tentang asal usul

  makhluk hidup . Organisme muncul di bumi dalam bentuknya yang sepenuhnya

  lengkap sempurna atau belum sempurna. Jika belum sempurna, mereka

  pastilah telah berkembang dari spesies yang telah ada sebelumnya melalui suatu

  proses perubahan. Jika mereka muncul sudah dalam keadaan sepenuhnya

  lengkap dan sempurna, mereka pastilah telah diciptakan oleh suatu kecerdasan

  Maha Kuasa "

  Catatan fosil telah membuktikan bahwa semua spesies muncul tiba-tiba dan

  dalam bentuk yang telah sempurna sebagaimana yang telah ada saat ini. Hal ini

  menunjukkan bukti penciptaan , dan bukan evolusi sebagaimana anggapan

  Darwin.

  Dibawah ini ada J oke antara Profesor Biologi Bandung !.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  26/73

  26

  Lima orang profesor biologi lagi asyik membicarakan teori evolusi manusia

  versus teori pemurnian genetika manusia ( bahwa gen manusia 100 % berbeda

  dengan gen monyet ) . Akhirnya disepakati salah seorang dari profesor itu harus

  menghamili gorila betina di Kebon Binatang Bandung. Proyekpun dilaksanakan,

  dan ditunjuk Profesor Ojo sebagai executor. (ceriteranya disensor).Nah dua

  tahun kemudian gorila yang bernama Emech itu melahirkan ..Hasilnyaseekor anak gorila jantan.lucu tapi botak..dan sering merancu OjoOjo

  Kata Prof.Endin Ceuk Aing Ge !

  (Moal diteruskeun ah, sieun si Endang anak Pa Ojo ngambek !. )

  BAB.III. PROSES KEJADIAN MANUSIA PERTAMA

  A. Pendapat Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani )

  DR.Maurice Bucailleix

  menjelaskan antara lain dalam riwayat kedua tentang

  penciptaan alam yang termuat dalam Kitab Kejadian , teks Yahwist yang dibuat

  pada abad X SM sebagai berikut :

  Penciptaan manusia.

  Fasal 2ayat 7.Maka dirupakan Tuhan Allah akan manusia itu daripada debu tanahdan dihembuskannya nafas hidup ke lubang hidungnya ; demikianlah manusia itu

  menjadi suatu nyawa yang hidup adanya

  B. Kisah Kejadian Nabi Adam a.s. menurut Islam

  Menurut Tafsir Al Quran

  Firman Allah SWT

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  27/73

  27

  Dan sesungguhnya Kami telah meciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering

  (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentukDan Kami telah menciptakan

  jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panasDan Kami telah menciptakan jin

  sebelum (Adam) dari api yang sangat panas Dan Kami telah menciptakan jin

  sebelum (Adam) dari api yang sangat panasMaka apabila Aku telah

  menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)

  Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud

  (A.26 s/d 29 QS.15 Al Hijr )

  Prof DR.Hamkax menjelaskan firman Allah Dan sesungguhnya Kami telah

  meciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur

  hitam yang diberi bentuk (ayat 26). Dari tanah hitam yang diberi bentuk atau dari

  tanah hitam ang berubah baunya, lalu diambil lalu dijadikan tanah kering , dan

  dari sanalah asal sekali kejadian manusia pertama . Dari tanah yang yang telah

  berubah baunya itu, entah asalnya menjadi lumut atau lunau, lalu dari sana

  ditimbulkan hidup . Entah melalui peringkat ( proses ) beberapa masa. Tuhan lah

  yang Maha Tahu . Yang sudah terang ialah bahwa asal usul kita ialah dari tanah.Dari tanah itulah akhirnya yang diberi nyawa oleh Tuhan .

  Menusia telah mencoba menyelidiki sendiri, yang menghasilkan ilmu

  pengetahuan tentang asal usul manusia dan bagaimana asal jadinya. Darwin pun

  mengemukakan berbagai teori tentang asal terjadinya manusia. Tetapi teori

  Darwin p[un hanya sampai setengah jalan , tidak sampai kepada pangkal benar-

  benar. Dia berteori bahwa manusia yang sekarang ini dijaman yang sangat

  purbakala masih sama saja keadaannya dengan kera atau monyet.Kekeluargaan

  manusia dengan monyet berttemu pada satu rumpun , yaitu satu makhluk yang

  kira-kira perangainya adalah gabungan diantara kemanusiaan dengan

  kemonyetan. Tetapi Darwin belum sampai kepada teori yang tegas bagaimanasebenarnya nenek moyang pertemuan manusia dengan monyet itu . Itulah yang

  disebut rantai yang hilang .Yang menerangkan asal sekali dari kejadian

  manusia, hanyalah al Quran, yaitu dari tanah hitam, berubah bau dan menjadi

  tanah kering . Sebab itu maka teori Ilmu Pengetahuan boleh kita selidiki terus,

  tidak diterima mutlak dan tidak ditolak mutlak, karena penyelidikan itu akan

  dilanjutkan oleh orang lain. Namun kepercayaan yang diajarkan oleh agama kita

  terima dengan mutlak bahwa manusia berasal dari tanah. Kalau hendak

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  28/73

  28

  mengadakan penyelidikan lagi tentang proses ( peringkat ) kejadian itu, atas dasar

  itu. Silahkan.

  Dengan ayat-ayat diatas dipertemukanlah diantara tiga makhluk Allah,

  makhluk Insani yang terjadi dari tanah, makhluk Iblis yang seasal dengan Jin

  tgerjadi dari api beracun , dan makhluk Malaikat dari Nur atau cahaya. Jin danMalaikat adalah makhluk ghaib, sedang manusia adalah gabungan dari nyata dan

  ghaib, zahir dan bathin.

  Dalam beberapa Hadis yang shahih ada menyebutkan dengan tegas sbb : (artinya )

  1.Bersabda Nabi s.a.w.: Dijadikan malaikat daripada Nur atau cahaya, dan

  dijadikan Jin dari gejala api, dan dijadikan Adam daripada apa yang telah

  dinyatakan sifatnya kepada kamu

  (Diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad dari Hadis Aisyah )

  2.Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Malaikat

  itu diciptakan dari nur - yakni cahaya - dan jin diciptakan dari api yang menyala-

  nyala, sedang Adam diciptakan dari apa yang sudah diterangkan kepadamu semua

  - yakni dari tanah." (Riwayat Muslim)

  Kejadian nabi Adam a.s

  Firman Allah S.W.T

  Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan)

  Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, Kemudian Allah berfirman

  kepadanya: Jadilah (seorang manusia), Maka jadilah Dia.

  (A.59 QS.003 Ali Imran )

  Prof.DR.Hamka 3) menjelaskan anatara lain:

  Allah Yang Maha Kuasa telah menciptakan Adam dari tanah, tidak dengan

  memakai bapa dan tidak pula ibu. Allah S.W.T berkata Jadilah engkau ! Maka

  diapun jadi.

  Baik kejadian Adam maupun kejadian Isa , atau kejadian segala mahluk ini,

  semuanya adalah kebenaran Tuhan yang berbuat sekehendak Nya . Tidak usah

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  29/73

  29

  diragukanlagi, dan tidak usah pula dibalikkan perhataian kepada yang terjadi,

  melaikan bulatkanlah kepada yang menjadikan . Karena diluar apa yang kita

  ketahui , banyak lagi hal-hal ganjil , yang ajaib lainnya. Pernahkah anda

  mentafakuri tumbuhnya kelapa ?.

  Suatu zat lunak didalam tempurung yang amat keras laksana batu, dibungkus oleh

  sabut tebal. Isi yang lunak itu menembus tempurung yang keras , dan memecahmeremukannya, menyeruak bungkusan sabut yang tebal tadi, lalu naik berangsur-

  angsur menjadi pohon dan menghasilkan buah kelapa. Bukankah itu suatu hal

  yang ganjil. Cuma karena peristiwa itu selalu ada dihadapan kita,kuranglah

  perhatian kita atas keajaiban Maha Pencipta yang menumbuhkannya.

  Firman Allah S.W.T

  Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya

  Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari

  lumpur hitam yang diberi bentuk, (A.28 QS

  015 Al Hijr )

  Prof.DR.Hamka 4) menjelaskan bahwa Allah S.W.T telah menciptakan manusia

  pertama dari tanah liat kering , entah asalnya menjadi lumut atau lunau, lalu dari

  sana ditimbulkan hidup . Entah melalui proses beberapa masa, hanya Tuhan lah

  yang Maha Tahu . Yang sudah terang ialah bahwa asal usul kita ialah dari tanah.

  Dan tanah itulah akhirnya yang diberi nyawa, sebagaimana firman Nya

  Maka apabila Aku Telah menyempurnakan kejadiannya, dan Telah meniup kan

  kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

  (A.29 QS 015 Al Hijr )

  Allah S.W.T meniupkan Roh ciptaan /kepunyaan Tuhan. Memang sekalian roh

  adalah kepunyaan Tuhan , karenanya setelah manusia mati, rohnya kembali

  kepada pemiliknya yakni Allah S.W.T

  Sabda Nabi s.a.w. Dijadikan Malaikat daripada Nur atau cahaya, dan dijadikan

  Jin dari gejala api, dan dijadikan Adam daripada apa yang telah dinyatakan

  sifatnya kepadamu

  (HR.Muslim dan Imam Ahmad dari Aisyah r.a )

  C. Menurut teks. Kisah Islam

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  30/73

  30

  Pada suatu ketika Allah s.w.t. menitahkan Malaikat Jibril supaya turun ke

  bumi untuk mengambil sebahagian tanahnya untuk dijadikan bahan mencipta

  Adam. Namun ketika tiba di bumi, bumi enggan tanahnya diambil untuk dijadikan

  Adam, hingga bumi bersumpah, demi Allah ia tidak akan rela sebahagian tanahnya

  dijadikan Adam. Kerana ia bimbang kelak Adam akan berbuat maksiat kepada

  Allah. Lalu Jibril kembali ke hadrat Tuhan, ia tidak dapat berbuat apa-apaapabila mendengar sumpahnya bumi. Kemudian Allah menitahkan malaikat Mikail

  turun pula ke bumi dengan maksud yang sama, namun setelah mendengar

  perkataan bumi seperti apa yang dikatakan kepada Jibril, Mikail pun tidak dapat

  berbuat apa-apa, kembali ke hadrat Allah dengan tangan hampa.

  Akhir sekali Allah menyuruh Malaikat Izra'il turun ke bumi untuk

  mengambil tanah. Kata Allah: "Hai Izra'il engkau kini Aku tugaskan mengambil

  tanah. Meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun, jangan

  engkau undur. Katakan bahawa kerjakan atas perintah dan atas nama-Ku."

  Setelah Izra'il tiba di atas bumi, dia berkata: "Hai bumi, ketahuilah

  kedatanganku ke mari atas perintah Allah dan atas nama Allah. Jika engkaumembantuh atas pekerjaanku ini, bererti engkau membantah perintah Allah dan

  tentunya engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah,

  bukan?". Mendengar perkataan Izra'il, maka bumi tidak dapat berkata apa-

  apa kecuali membiarkan Izra'il mengambil tanahnya dengan tidak banyak reaksi.

  Setelah Izra'il mengambil beberapa jenis tanah, kembalilah dia ke hadrat Illahi.

  Kata Allah: "Ya Izra'il, pertama engkau yang Aku tugaskan untuk

  mengambil tanah, dan kemudian di belakang hari kelak engkau pula yang Aku

  tugaskan untuk mencabut roh manusia."

  "Jika demikian hamba bimbang yang hamba ini akan jadi dibenci anak

  Adam kerana pekerjaan hamba ini," kata Izra'il.

  "Tidak," jawab Allah: "Tidak mereka akan memusuhi engkau. Aku yangmengaturnya. Lalu Aku jadikan sebab-sebab untuk mendatangkan kematian

  mereka. Sebab terbunuh, sebab terbakar, sebab sakit dan sebagainya."

  Mengikut keterangan para Ulama bahawa tanah-tanah itu adalah seperti

  berikut:

  01. Tanah tempat bakal berdirinya Baitul Muqaddis

  02. Tanah Bukit Tursina

  03. Tanah Iraq

  04. Tanah Aden

  05. Telaga Al-Kautsar

  06. Tanah tempat bakal berdirinya Baitullah

  07. Tanah Paris

  08. Tanah Khurisan

  09. Tanah Babylon

  10. Tanah India

  11. Tanah Syurga Firdaus

  12. Tanah Tha'if

  Kata Ibnu Abbas:

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  31/73

  31

  * Kepala Adam dari tanah Baitul Muqaddis, kerana di situlah berada otak

  manusia dan di situlah tempat akal.

  * Telinganya dari tanah Bukit Tursina, kerana ia alat pendengar tempat

  penerima nasihat.

  * Dahinya dari Iraq, kerana di situ tempat sujud kepada Allah.

  * Mukanya dari tanah Aden, kerana di situ tempat berhias dan tempatkecantikan.

  * Mata dari tanah telaga Al-Kautsar, tempat untuk menarik perhatian.

  * Giginya dari tanah telaga Al-Kautsar, tempat untuk memanis-manis.

  * Tangan kanannya dari tanah ka'abah, untuk mencari nafkah dan kerja-

  kerja sesama manusia.

  * Tangan kirinya dari tanah Paris, tempat beristinjak.

  * Perutnya dari tanah Khurasan, tempat lapar dan haus.

  * Kemaluannya dari tanah Babylon. Di situ tempat sex (berahi) dan tipu

  daya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa.

  * Tulang dari tanah Bukit Tursina, alat peneguh tubuh badan.

  * Dua kakinya dari tanah India tempat berdiri dan berjalan.* Hatinya dari tanah syurga Firdaus, kerana di situ tempat iman, keyakinan,

  ilmu, kemahuan dan sebagainya.

  * Lidahnya, dari tanah Tha'if tempat mengucap kalimat syahadat,

  bersyukur dan berdoa kepada Tuhan.

  Dipetik dari Mingguan Famili Disember 1997 Dikutip dalam E-Book 2007 Tentang Kisah-Kisah Teladan

  Jurnalis Uddinxi

  mengomentari proses kejadian manusia di bumi seperti contoh

  diatas , bahwa ada kekeliruan penafsiran disementara mufassir tekstual dalam

  menafsirkan ayat-ayat proses kejadian manusia yang menggambarkan Tuhan

  sebagai seorang pematung. Bagaimana mungkin para mufassir begitu naifnya

  membayangkan Tuhan Yang Maha Perkasa sebagai pematung yang mengambil

  setumpuk tanah lempung, kemudian dengan tangan Nya membuat sebuah patung?.

  Apakah Tuhan itu mempunyai tangan sebagaimana halnya manusia ?.

  Ini jelas-jelas merupakan pelecehan terhadap kekuasaan Allah yang tak tertandi

  ngi.

  BAB.III. .DIMANA SURGA TEMPAT ADAM & HAWA ?.

  A.Surga tempat Adam dan Hawa.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  32/73

  32

  Firman Allah SWT

  Dan Kami berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan

  makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu

  sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk

  orang-orang yang lalim. (A.35 QS.002 Al Baqarah )

  Prof DR Hamka menjelaskan ada juga perbincangan menarik diantara Ulama

  Ulama Tafsir tentang JANNAH tempat kediaman Adam dan Hawa ini.

  Sebagai mana diketahui arti asal sekali dari jannah ialah taman atau kebun,

  disana terdapat bunga bunga, air mengalir dan penuh keindahan-keindahan alam

  lainnya . Didalam bahasa Indonesia disebut surga atau syurga. Yang

  menjadi perbincangan adalah apakah ini jannah yang dijanjikan bagi orangmukmin, shalihin dll di akhirat kelak ? . Apakah ini sudah Darul Qarar (negeri

  temapat menetap dan Darul Jaza ( negeri tempat menerima balas jasa ),

  ataukah jannah yang dimaksud disini baru menurut artinya yang asli yaitu suatu

  taman yang indah di dalam dunia ini ?.

  Kata setengah ahli tafsir, memang ini sudah syurga yang dijanjikan itu terletak

  diluar dunia ini , disuatu tempat yang tinggi. Oleh sebab itu setelah Adam dan

  Hawa , serta Iblis disuruh keluar dari dalamnya , dikatakan Ihbithu yang

  berarti turunlah atau kebawahlah

  Tetapi setengah penafsir lagi mengatakan bahwa tempat itu bukanlah syurgayang dijanjikan di akhirat kelak. Salah seorang mufasir yakni Abul Manshur al

  Mauturudi , pelopor Ilmu Kalam yang terkenal. Beliau berpendapat dalam

  Tafsirnya at-Tawilaat Kami mempunyai kepercayaan bahwasanya jannah

  yang dimaksud disini ialah suatu taman diantara berbagai taman yang ada di

  dunia ini , yang disana Adam da istrinya mengecap nikmat Ilahi. Tetapi tidaklah

  ada perlunya atas kita menyelidiki dan mencari kejelasan dimana letaknya taman

  ini. Inilah Mazhab Salaf dan tidaklah ada dalil yang kuat, bagi orang-orang yang

  menentukan dimana tempatnya itu, baik dari Ahlus Sunnah atau dari yang lain-

  lain.

  Inipun dapat kita fahamkan , sebagaimana dikemukakan oleh setengah ahlitafsir. Kata mereka bagi menguatkan bahwa itu belum syurga yang dijanjikan

  kelak, ialah karena di syurga yang disebutkan ini masih ada lagi makanan yang

  dilarang memakannya, padahal sebagaimana dapat kita lihat pada ayat-ayat yang

  menyatakan sifat-sifat dan keadaan syurga; malahan khamar yang istimewa dari

  fabrik syurgapun boleh diminum disana . yang kedua, kalau itu sudah syurga

  yang dijanjikan, tidaklah mungkin roh jahat sebagai iblis itu dapat masuk

  kedalamnya.

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  33/73

  33

  Maka mengaji dimana letak jannah itu ?. Jannah duniakah atau jannah yang

  telah dijanjikan, demikian halnya. Menunjukkan betapa bebasnya Ulama-ulama

  dahulu berfikir. Dan kita tidak mendapat alasan kuat pula buat mengatakan

  bahwa yang satu lebih kuat dari yang lain.

  Kemudian itu tersebut pula dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jarirdalam tafsirnya, dan dibawakan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang katanya diterima

  dari sahabat Rasulullah s.a.w. Abdullah bin Masud dan beberapa sahabat yang

  lain, bahwa Iblis hendak masuk ke dalam syurga itu, tetapi di pintu dihambat

  oleh Khazanahnya, yaitu Malaikat pengawal syurga, akhirnya dia tak dapat

  masuk, lalu dirayunya seekor ular, dimintanya menumpang dalam mulut ular itu,

  Disebut pula disitu bahwa ular pada masa itu masih berkaki empat. Ular itu

  tidak keberatan, maka masuklha Iblis kedalam mulutnya dan menyelundup

  masuk kedalam syurga , tidak diketahui oleh Malaikat pengawal tadi, sehingga

  dia leluasa dapat bertemu dengan Nabi Adam a.s. Dengan bercakap melalui

  mulut ular, sehingga oleh Nabi Adam a.s. dikira bahwa ular itulah yang berbicara

  , mulailah Iblis melakukan rayu dan cumbunya agar Adam dan Hawa memakanbuah yang terlarang itu. Tetapi Adam tidak mau percaya, lalu Iblis keluar dari

  persembunyiannya, ia merayu dengan berterus terang sampai Hawa tertipu, dan

  kemudian Adam menurut.

  Riwayat semacam itu bolehlah kita masukkan juga kedalam Israiliyat,kisah

  Taurat yang didengar oleh Abdullah bin Masud dan beberapa sahabat lain dari

  orang Yahudi, dikutipnya dari dalam Taurat, sebagaimana diingatkan oleh Abu

  Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang telah kita salinkan diatas tadi,

  yang tidak boleh lekas ditelan, dibenarkan semuanya dan tidak boleh didustakan

  semuanya.

  Yang penting ialah bahwa di dalam al Quran sendiri tidak ada ceritera

  bahwa Iblis menumpang didalam mulut ular itu, yang bagaimana kita

  membacanya , mestilah meninggalkan kesan bahwa Malaikat Khazanah syurga

  dapat ditipu oleh Iblis, sehingga derajat Malaikat sudah sama saja dengan

  manusia biasa, dapat dikecoh., Mempercayai ceritera semacam itu agaknya

  sama saja dengan mempercayai bahwa kalau ada perempuan yang hamil,

  hendaklah di pakukan ladam kuda di muka pintu rumah, supaya hantu-hantu

  jahat jangan berani masuk, sebab ada ladam kuda itu.

  Pendapat senada dengan Hamka dikemukakan antara lain :

  Jurnalis Uddinxii

  menyatakan bahwa kebanyakan para mufassirin tekstual (matan)

  berpendapat bahwa Adam diciptakan dan ditempatkan di surga atau di suatu

  tempat dilangit yang disebut al-Jannah yang abadi. Ini adalah tidak logis karena

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  34/73

  34

  surga abadi di hari akhir tidak mungkin dimasuki oleh setan yang terkutuk.

  Sebagaimana dinyatakan oleh Thabarah ( 1985 ) bahwa surga itu adalah tempat

  yang penuh rahmat. Surga tidak mungkin merupakan tempat dimana penipuan

  akan berlangsung . Yang benar adalah Adam dan Hawa harus mematuhi

  peraturan bahwa mereka tidak boleh memakan buah terlarang itu sebagaimana

  sekarang ini setiap muslim yang baik tidak boleh memakan daging babi , darah danbangkai serta binatang yang dibunuh dengan menyebut nama selain Allah.

  Thabarah juga mengatakan bahwa para penduduk surga yang abadi itu akan

  disana selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar lagi sebagaimana firman

  Allah Mereka tidak merasa lelah didalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan

  dikeluarkan dari padanya ( QS.015 :48 )

  Maka jelaslah bahwa perintah kepada Adam dan Hawa agar tinggal dalam surga ,

  bukanlah surga abadi yang dijanjikan itu. Surga yang pernah ditempati Adam

  dan Hawa adalah suatu tempat di bumi . Pada firman Allah berikut dijelaskan:

  Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang.

  Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga didalamnya , dan tidak( pula )akan ditimpa panas matahari ( QS.020: 118-119 )

  Tempat semacam itu dapat ditemukan dimana saja dibumi ini. Gua-gua tempat

  mereka berlindung, buah-buahan yang mereka makan, air yang mereka minum

  dari sungai , danau atau mata air jelas berlimpah. Bukankah dijaman dahulu di era

  paleolitik (25.000 th.SS) atau pada era neolitik ( 10.000 th SS ) bumi kita ini masih

  belum mengenal polusi.

  G.PENCIPTAAN SITI HAWA ISTRI ADAM

  Bab. I: Asal kejadian istri Adam a.s.

  Firman Allah SWT:

  Dan Kami berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan

  makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamusukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk

  orang-orang yang lalim. (A.35 QS.002 Al Baqarah )

  Prof DR. Hamkaxiii

  menjelaskan setelah lepas dari ujian tentang nama-nama

  ilmu yang diajarkan Allah dan lulus dari ujian ini melebihi Malaikat (QS.002:33)

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  35/73

  35

  Setelah lepas dari ujian kepada Malaikat yang diperintahkan sujud, dan sujud

  semua kecuali Iblis (QS.002:34), barulah Adam a.s. disuruh berdiam didalam

  taman ini beserta istrinya. Nyatalah sekarang dalam ayat ini bahwa sementara itu

  istri beliau telah dijadikan Allah ; Ialah yang telah yang diketahui namanya oleh

  pemeluk ketiga agama Samawi ( Yahudi, Nasrani dan Islam ) yang bernama

  HAWA , dan dalam ejaan orang Eropa disebut EVA.

  Tidak dijelaskan dalam ayat ini asal kejadian istri Adam a.s. juga tidak kita

  temukan dalam ayat-ayat yang lain.

  Orang Yahudi dan Nasrani berdasarkan kepada Kitab Perjanjian Lama

  ( Kitab Kejadian , Fasal 2 ayat 20 sampai 24 ) mempunyai kepercayaan bahwa

  Hawa itu dijadikan Tuhan daripada tulang rusuk Nabi Adam a.s. ; dicabut tulang

  rusuknya sedang dia tidur , lalu diciptakan menjadi perempuan , dijadikan

  istrinya.

  Didalam Islam kepercayaan yang umum tentang Hawa terjadi dari tulang

  rusuk Nabi Adam a.s. itu pula, bukanlah karena percaya kepada Kitab Kejadian

  pasal 2 tersebut, karena Nabi Muhammad s.a.wemberi ingat bahwa kitab-kitab

  Taurat yang sekarang ini tidak asli lagi, sudah banyak catatan manusia, dan

  manusianya itu tidak terang siapa orangnya.bahkan Naskah Asli Taurat itu

  sampai sekarang tidak ada. Dan hal ini diakui sendiri olah orang Yahudi dan

  Nasrani. Tetapi Nabi s.a.w pernah bersabda, ketika beliau memberi ingat

  kepada orang laki-laki tentang perangai dan tabiat perempuan, supaya pandai-

  pandai membimbingnya. Maka tersebutlah dalam sebuah hadits yang dirawikan

  oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah , Beliau bersabda

  Artinya : Peliharalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya, karena

  sesungguhnya perempuab dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang

  paling bengkok pada tulang rusuk itu, ialah yang sebelah atasnya. Maka jika

  engkau coba meluruskannya, niscaya engkau patahan dia. Dan jika engkau

  tinggalkan saja , dia akan tetap bengkok . Sebab itu peliharalah perempuan-

  perempuan baik-baik

  Hadits ini Muttafaq alaihi, artinya sesuai riwayat Bukhari dengan riwayat

  Muslim.

  Apabila kita perhatikan bunyi Hadits ini dengan seksama, tidaklah dia dapatdijadikan alasan untuk mengatakan bahwa perempuan atau terutama Siti Hawa

  terjadi daripada tulang rusuk Nabi Adam a.s.

  Tidak ada tersebut sama sekali dalam Hadis ini dari hal tulang rusuk Nabi Adam

  a.s. yang terang maksud Hadis ini ialah membuat perumpamaan dari hal

  bengkok atau bengkoknya jiwa orang perempuan, sehingga payah

  membentuknya , sama keadaannya dengan tulang rusuk; tulang rusuk tidaklah

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  36/73

  36

  dapat diluruskan dengan paksa . kalau dipaksa-paksa meluruskannya , diapun

  patah . kalau dibiarkan saja ,tidak dihadapi dengan sabar , bengkoknya itu akan

  terus.

  Apalagi Hadis ini diikuti oleh Hadis lain dalam Shahih Bukhari dan Muslim juga ,

  yang bunyinya

  Dalam suatu riwayat pada kedua shahih Bukhari dan Muslim

  Artinya : Perempuan itu adalah seperti tulang rusuk, jika engkau coba

  meluruskannya, diapun patah. Dan jika engkau bersuka-sukaan dengan dia,

  maka bersuka-suka juga engakau , namun dia tetap bengkok

  Dalam satu riwayat dengan Muslim :Artinya : Sesunggguhnya perempuan itu

  dijadikan dari tulang rusuk . Dan tidak akan dapat lurus untuk engkau atas suatu

  jalan. Jika engkau mengambil kesenangan dengan dia, namun dia tetap bengkok

  Dan jika engkau coba meluruskannya , niscaya engkau mematahkannya .Patahnya itu talaknya

  Pada Hadis yang pertama sudah nyata tidak ada tersebut bahwa Hawa terjadi

  dari tulang rusuk Adam a.s. . Pada Hadis yang kedua sudah lebih jelas lagi

  bahwa itu hanya perumpamaan. Hadis yang ketiga menjadi lebih jelas karena

  telah ada Hadis yang kedua, bahwa itu adalah perumpamaan . Dalam Hadis yang

  ketiga ditambahkan lagi bahwa kalau laki-laki tidak hati-hati membimbing

  istrinya, kalau terus bersikap keras saja, talak lah yang terjadi dan patah arang

  lah rumah tangga.

  Maka teranglah sekarang bahwa yang dimaksud disini ialah jiwa atau bawaansegala perempuan dalam dunia ini. Pertimbangannya tidak lurus,kata orang

  sekarang tidak objektif. Perempuan didalam mempertimbangkan sesuatu lebih

  banyak memperturutkan hawanya, yang cara sekarang kita namai sentimen.

  Hadis-hadis ini telah memberi petunjuk bahwa seorang laki-laki terutama bagi

  seorang suami, bagaimana caranya menggauli istrinya dan mendidik anak-anak

  nya yang perempuan. Supaya terjadi rumah tangga yang bahagia, hendak lah

  seorang laki-laki mengenal kelemahan jiwa perempuan ini, yaitu laksana tulang

  rusuk yang bengkok. Seorang suami yang berpengalaman, dapat mengerti dan

  memahami apa maksud Hadis-hadis ini. Kelemahan perempuan yang seperti ini,

  pada hakikatnya, kalau laki-laki pandai membawakannya, inilah yang menjadisalah satu dasar penguat satu rumah tangga.

  Jiwa perempuan itu akan nampak bengkoknya didalam mempertimbangkan

  sesuatu keuntungan dan muslihat yang umum, jika bertentangan dengan muslihat

  rumahtangga . Seorang suami yang sedang kesusahan belanja, tidaklah boleh

  dengan kekerasan meminta supaya istrinya meminjami perhiasan gelang dan

  subang emasnya untuk digadaikan sementara guna dijadikan modal., meskipun

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  37/73

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  38/73

  38

  bahwa perkataan kedua sahabat itu terpengaruh oleh ceritera orang-orang

  Yahudi yang ada di Madinah ketika itu yang berdasarkan kitab Kejadian

  Fasal 2 ayat 21 Maka didatangkan Tuhan Allah kepada Adam itu tidur yang

  lelap, lalu tertidurlah ia. Maka diambil Allah tulang ditutupkannya pula dengan

  daging . Maka daripada tulang yang telah dikeluarkannya dari dalam Adam itu ,

  diperbuat Tuhan seorang perempuan, lalu dibawanya akan dia kepada Adam

  Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. telah memberi pedoman

  kepada sahabat-sahabat beliau dalam hal menilai berita-berita yan g

  disampaikan Ahlul Kitab. Sbb (artinya):

  Dan telah mengeluarkan Bukhari daripada Hadis Abu Hurairah, Kata Abu

  Hurairah itu. Adalah ahlul Kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan

  mereka tafsirkan dia kedalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Maka

  berkatralah Rasulullah s.a.w Janganlah kamu langsung membenarkan ahlul

  kitab itu, dan jangan pula langsung kamu dustakan, tetapi katakanlah Kami

  beriman kepada Allah

  Berdasar kepada Hadis ini jadi besarlah kemungkinan bahwa riwayat Siti Hawa

  terjadi dari tulang rusuk Adam yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu

  Masud ini didengar mereka dari Taurat yang dibacakan oleh ahlul kitab itu ,

  lalu mereka terima saja bagaimana adanya sabagai satu fakta yang mereka

  terima,. Yang boleh diolah dan diselidiki pula oleh orang lain.

  Syaikh Muhammad Abduh didalam pelajaran tafsirnya, yang dicatat oleh

  murudnya Sayid Muhammad Rasyid Ridha di dalam tafsirnya al Manar

  menyatakan pula pendapat bahwa Hadis yang mengatakan perempuan terjadi

  dari tulang rusuk itu, bukanlah benar-benar tulang rusuk, melainkan suatau kiasperumpamaan .

  Prof DR Hamka menyatakan , tidak lah salah apabila ada orang yang tidak

  memegang teguh itikad bahwasanya Hawa terjadi daripada tulang rusuk Nabi

  Adam a.s. , sebab tidak ada firman Tuhan menyebutnya dalam al Quran, dan

  tidak pula ada sabda Nabi s.a.w Yang tepat menerangkan itu. Yang ada hanya

  berita atau penafsiran dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Masud dan

  beberapa sahabat lain, yang besar kemungkinan bahwa ceritera itu mereka

  dengar dari orang Yahudi yang membaca Kitab kejadian , salah satu kitab

  catatan Yahudi yang mereka sebut Taurat.

  2)Kejadian Hawa Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan

  kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  39/73

  39

  pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

  banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

  kamu saling meminta satu sama laindan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

  Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

  ( A.1 QS.004.An Nisaa' )

  Prof.DR.Hamka 5) menjelaskan antara lain : Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa

  Allah S.W.T telah menjadikan seorang istri untuk Adam , yakni Hawa atau Eva,

  tidak dijelaskan dalam ayat diatas maupun dalam ayat ayat lainnya asal muasal

  kejadian Hawa itu. Namun demikian perlu pula kita melihat beberapa pendapat

  Ulama tentang kejadian Hawa, sebagai berikut :

  Pertama : Ulama dengan penafsiran bahwa Hawa dijadikan Allah S.W.T dari

  tulang rusuk Adam a.s

  Dari perkataan Sahabat yang dikeluarkan oleh Ibnu jarir, Ibnu Abi Hatim, al

  Baihaqi dan Ibnu Asakir yang berdasarkan perkataan dari Ibnu Abbas r.a, Ibnu

  Masud r,a dan beberapa sahabat lainnya. Mereka berkata: Tatkala Adam telah berdiam di syurga itu, berjalanlah dia seorang diri dalam

  kesepian , tidak ada pasangan(istri) yang akan menentramkannya. Maka tidurlah

  dia, lalu dia bangun. Tiba-tiba di sisi kepalanya seorang perempuan sedang duduk,

  yang telah dijadikan Allah S.W.T daripada tulang rusuknya

  Darimana sumber ceritera itu; Dari Quran ? . Tidak sama sekali, karena tidak ada

  ayat yang menjelaskan asal kejadian Hawa ini; Dari Hadits shahih ?, Juga tidak

  kita temukan Hadits yang demikian. Kalau demikian darimana Ibnu Abbas dan

  Ibnu Masud menyampaikan itu ?.

  Prof.DR.Hamka mensinyalir bahwa ceritera yang sudah terlanjur dipercayai

  sebagian umat Islam itu berasal dari ceritera yang termuat dalam Kitab

  Kejadian Fasal 2 , ayat 21 yang berbunyi Maka didatangkan Tuhan Allah

  kepada Adam itu tidur yang lelap, lalu tertidurlah ia. Maka diambil Allah tulang

  ditutupkannya pula dengan daging. Maka daripada tulang yang telah

  diukeluarkannya dari dalam Adam itu, diperbuat Tuhan seorang perempuan , lalu

  dibawanya akan dia kepada Adam Sebagaimana kita ketahui di periode dawah

  Islam di Madinah, terdapat banyak pengaruh Yahudi (Yahudi maupun Nasrani)

  terhadap budaya masyarakat Arab Madinah dan sekitarnya antara lain berbagai

  ceritera Israiliyat. Rasulullah s.a.w. telah memberikan pedoman kepada sahabat-

  sahabat beliau dalam hal menilai berita yang disampaikan Ahlul Kitab.

  Dalam Hadits Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a , Kata Abu Hurairah

  Adalah ahlul kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka

  tafsirkan dia kedalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam.Maka berkatalah

  Rasulullah s.a.w. : Janganlah kamu langsung membenarkan ahlul kitab itu, dan

  jangan pula langsung kamu dustakan, tetapi katakanlah Kami beriman kepada

  Allah .

  Kedua : Ulama yang menafikan bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam a.s

  Syaikh Muhammad Abduh , yang dicatat oleh muridnya Sayid Mhammad Rasyid

  Ridha didalam tafsirnya al Manar menyatakan bahwa hadits yang mengatakan

 • 7/29/2019 001.1kisah Nabi Adam a.s

  40/73

  40

  perempuan terjadi dari tulang rusuk itu bukanlah benar-benar tulang rusuk,

  melainkan suatu kias perumpamaan, sebagaimana Hadits-Hadist sbb:

  a.) Sabda Nabi s.a.w. Peliharalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya ,

  karena sesungguhnya perempuan dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya

  yang paling bengkok pada tu