of 10 /10
21 ST FITNESS CONVENTION 26 & 27 NOVEMBER Σ.Ε.Φ. (Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας) 3 | STAGES 3 | WORKSHOPS INTERNATIONAL PRESENTERS 8 | MASTERCLASSES 44 |

21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

21 ST FITNESS CONVENTION

26 & 27 NOVEMBERΣ.Ε.Φ. (Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας)

3 | STAGES

3 | WORKSHOPS

INTERNATIONAL PRESENTERS8 |

MASTERCLASSES44 |

Page 2: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

CONV

ENTI

ON P

RESE

NTER

S Μaster Τrainer του Transformational Hatha Yoga, Pranayama and Medita-tion και έχει εκπαιδευτεί υπό την άμε-ση καθοδήγηση του S. Vidyanard στο Srima Scool India.Είναι η διευθύντρια του Ευρωπα-ϊκού τμήματος του Yoga Alliance International και έχει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στη yoga. Έχει εκπαιδευ-τεί στην προγεννητική yoga από το Sitaran στο Λονδίνο, την παιδική yoga από το Rainbow Kid’s και στη Yin Yoga από τον B. Clark στον Καναδά. Υπεύ-θυνη καθηγήτρια του διπλώματος Prenatal Yoga Teacher.

MichelleKaminski

Διεθνής εισηγήτρια fi tness και Pilates, χορογράφος και χορεύτρια σε 16 χώ-ρες με περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρία. Certifi ed Pilates Teacher απο τον οργανισμό Pilates Method Alliance.Συντάκτης πολυάριθμων προγραμ-μάτων της μεθόδου Pilates, Stertch, Aero, Step και χορού. Για πάνω από 8 χρόνια παραδίδει εκπαιδευτικά σε-μινάρια της μεθόδου Pilates. Συντο-νίστρια, υπεύθυνη εκπαίδευσης και καθηγήτρια της Ακαδημίας Pilates της A.F. Studies.

KatiaVasilenko

Αθλητής ποδοσφαίρου για 10 χρόνια. Το 2004 ξεκίνησε την καριέρα του στο Sciences Sport University. Από το 2005 εργάζεται στον τομέα του fi tness και της αθλητικής εκπαίδευσης. Ειδικεύε-ται σε προγράμματα τόνωσης, pilates και personal training. Χαρακτηρίζεται από το πάθος του για τη λειτουργική προπόνηση. Προπονητής της Nike, πιστοποιημένος προπονητής των Trx, Nrg bag, Kettlebells, Antigravity Yoga, Pilates Matwork και Reformer των προ-γραμμάτων της Nike. Διεθνής εισηγη-τής Fitness σε συνέδρια της Ιταλίας και του εξωτερικού.

AlessandroMuo

Έγινε Grandmaster της yoga υπό την καθοδήγηση του Sri Swami Vidyanand (Ιδρυτής/ Διευθυντής της YAI και Srima School of Transformational Hatha Yoga). Έχει εκπαιδευτεί στα κλασσικά μονοπάτια της yoga, της Hatha Yoga, Raj Yoga and Bhakti Yoga από εξαιρε-τικούς δασκάλους στην Ινδία. Ο Arjun συνεργάζεται με την ΑDIDAS και τη REEBOK για πρωτοβουλίες της yoga στην Ινδία και επίσης έχει πραγματο-ποιήσει επιτυχώς εταιρικές καμπάνιες με εταιρίες όπως Microsoft, Google, Siemens και το Υπουργείο Εξωτερικών.

ArjunGoswami

O Anthony διδάσκει σεμινάρια παγκο-σμίως με περιεχόμενο από τα 3 βιβλία του με τίτλο “Innovations in Pilates” (“Kαινοτομίες στο Pilates”). Ο Anthony είναι Διευθυντής της Ανώτερης Εκπαί-δευσης της BASI Pilates. Ο Anthony είναι επίσης Full Member του Pilates Method Alliance.O Anthony έχει παρουσιάσει τα σεμι-νάριά του και τις ομιλίες του σε πάνω από 25 χώρες. Ο Anthony έχει επίσης δημιουργήσει την πρώτη εκπαίδευση με πιστοποίηση με τίτλο “Ανατομία του Pilates”, όπως επίσης το πρώ-το εκτυπώσιμο βιβλίο 3D Pilates Reformer.

AnthonyLett

Διάσημη Ελληνίδα εισηγήτρια που δια-μένει στη Γερμανία. Σπούδασε στο High College Jazz Dance της Νέας Υόρκης. Εί-ναι γνωστή για την, δυναμική της διδα-σκαλία, το πάθος, τη μεθοδολογία και τις εκπληκτικές χορογραφίες. Είναι διεθνής εισηγήτρια Dance Fitness από το 2001. σε 20 χώρες. Δημιουργός της πρωτοποριακής με-θόδου εκγύμνασης «Kinetic Energy», η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη τάση στο χώρο του fi tness σε ολόκληρο τον κόσμο. Κριτής σε Ευρωπαϊκούς διαγω-νισμούς στα μεγαλύτερα συνέδρια και σε διαγωνισμούς χορού. Η καλύτερη εισηγήτρια διεθνώς για το 2016.

Αναστασία Αλεξανδρίδη

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Master Trainer της IFAA Germany. Ιδρυτής της A.F. Studies και διεθνής εισηγητής με σταθερή παρουσία σε σεμινάρια και συνέδρια σε όλη την Ευρώπη. Σύμ-βουλος ευρωπαϊκών σχολών Fitness. Διαθέτει πολυετή συνεργασία με τα σημαντικότερα Γυμναστήρια Πανελ-ληνίως και μακρόχρονη εμπειρία στο Fitness Management, ως ιδιοκτήτης του Γυμναστηρίου Ethnic Fitness Club. Επιμελείται και διαμορφώνει το διδα-κτικό πρόγραμμα της Σχολής.

ΓιώργοςΣαμιώτης

Aπόφοιτος του Roehampton Institute London. Εκπαιδεύτηκε στη Yoga και τη μέθοδο Pilates στην Αγγλία και συνέχισε την μετεκπαίδευσή της στην Αμερική. Έχει δίπλωμα Fitnesss and Nutrition από το ACE. Έχει διδάξει χορό, yoga και pilates σε Γερμανία, Αγ-γλία, Αμερική και Ελλάδα. Συνεργάζεται με την A.F. Studies ως υπεύθυνη της Ακαδημίας Yoga. Έχει 2000 ώρες εκ-παίδευσης και έχει μαθητεύσει κοντά στους καλύτερους δασκάλους όπως B. Baptiste, M. P.Jois, S. Vidyananda. Εί-ναι Registered Teacher Και Worldwide Ambassador του οργανισμού Yoga Alliance International.

MaritaMittag

Χορεύτρια, δασκάλα χορού και χορο-γράφος. Ειδικεύεται στο hip-hop και είναι πρωτοπόρος της House dance στη χώρα της. Κάτοχος του Πτυχίου “Education and Dance”.Συντονίστρια του εκπαιδευτικού προ-γράμματος του Hip Hop, πρώτο στο είδος του στο “Wingate Institute”. Πρώ-ην χορεύτρια του Group «Shekatak» με συμμετοχές σε θεατρικές και χορευτικές παραγωγές. Κριτής σε εθνικούς διαγω-νισμούς Χορού και Hip Hop. Συμμετέ-χει σε συνέδρια παγκοσμίως και είναι πιστοποιημένη ως «NIKE NTC MASTER TRAINER»

MoranKoren

Move On Master Trainer και καθηγητής στα διπλώματα Personal Training και Fitness Instructor. O πρώτος master trainer στη Ρουμανία, έχοντας λάβει την πιστοποίηση ESCAPE στην Αγγλία. Εργάζεται ως personal trainer, group fi tness instructor, Schwinn Cycling instructor και Les Mills instructor. Πιστοποιημένος από το TRX και το Ghirasport (Kettlebell) από τον Oleh Ilika. Στο World Class Romania είναι ένας από τους πιο πετυχημένους και διαπιστευμένους προπονητές.

IulianPanait

Απόφοιτος Presenter’s Elite της A.F.Studies, κάτοχος διπλώματος Tae Bo από τον Billy Blanks και Fitboxe από τον Fausto Di Julio στην Ιταλία. Δι-αθέτει πολυετή εμπειρία ως δάσκαλος πολεμικών τεχνών και εισηγητής σεμι-ναρίων σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχολείται επί σειρά ετών με το personal training, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα γυμναστήρια των Αθηνών. Συνεργάτης της A.F. Studies τα τελευταία 14 χρόνια και υπεύθυνος καθηγητής του διπλώματος Fight Bo Trainer.

ΜιχάληςΚαφετζής

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθήνας και Certifi ed Pilates Teacher απο τον οργανισμό Pilates Method Alliance. Έχει συνερ-γαστεί με πολλά Pilates studios στην Ελλάδα και ειδικεύεται στην αποκα-τάσταση και στην εκγύμναση πριν και μετά τον τοκετό. Ασχολείται και με την προσωπική προπόνηση και με τα ομα-δικά προγράμματα. Εισηγήτρια στα μεγαλύτερα συνέδρια της Ελλάδας. Καθηγήτρια στην Ακαδημία Pilates της A.F. Studies.

ΚάτιαΒλησίδη

Πτυχιούχος καθηγητής κλασικού και σύγχρονου χορού. Δίπλωμα δι-δασκαλίας συστήματος Vaganova, της Pancho Vladigerov Academy of Bulgaria. εργάζεται ως χορευτής στο μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Kαθηγητής στο City Unity College και υπεύθυνος των ειδικοτήτων Αε-ροβικής και Pilates. Certifi ed Pilates Teacher απο τον οργανισμό Pilates Method Alliance και ο μόνος εξειδικευ-μένος Certifi ed Instructor Pilates for Dancers στην Ελλάδα, εκπαιδευμένος στις ΗΠΑ στη BASI Pilates. Συνεργά-ζεται με την A.F.Studies ως καθηγητής του Pilates Academy.

Πέτρος Κουρουπάκης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με 10ετή εμπειρία στα ομαδικά προγράμματα και στο Personal Training. Πρωτα-θλητής και προπονητής κολύμβησης. Εισηγητής σε πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων Πανελλαδικά. Fitness Manager μεγάλων γυμναστηρίων. Βα-σικός καθηγητής της A.F. Studies στo δίπλωμα Group Training. Τα τελευταία χρόνια εκπροσωπεί επάξια την A.F. Studies σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

ΔημήτρηςΓουργός

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με πο-λυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο Personal Training. Yπεύθυνος στον τομέα Μυϊκής Ενδυνάμωσης της Σχο-λής από το 2000. Είναι NASM Certifi ed Personal Trainer και CrossFit Level 1 Trainer. Έχει σταθερή παρουσία ως εισηγητής σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, στα αντικείμενα του Body Power, Cross Training και Functional Training. Στη σχολή επιμελείται την ύλη και διδάσκει στα διπλώματα Personal Weight Trainer, NASM και Body & Weight Cross Trainer.

ΜιχάληςΒραχάμης

Page 3: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

Είναι ο ιδρυτής/ διευθυντής της Porta Pandana - Ashtanga Yoga Shala της Αθήνας και ο τωρινός Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ashtanga Vinyasa Yoga. Έχει μελετήσει Ashtanga Yoga με τους Manju P. Jois, Nancy Gilgoff και Tim Miller. Είναι εξουσιοδοτημένος από τον Manju P. Jois να διδάσκει Ashtanga Vinyasa Yoga (Primary Series/Intermediate Series/Pranayama) και ως εκ τούτου είναι μέλος της γενεαλο-γίας του Sri K. Pattabhi Jois. Ο Άρης έχει διδάξει στην Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ουγγαρία. Επίσης, εξα-σκεί Aikido, Zazen και Reiki.

ΆρηςΚαπετανάκης

Απόφοιτη της Yoga και Pilates Academy της Α.F.Studies και Unnata Aerial Yoga Instructor of New York. Έχει πολυετή εμπειρία ως Personal Trainer σε Fitness Clubs της Αμερικής. Tα τε-λευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα γυμναστήρια της Αθήνας. Διδάσκει Aerial Yoga και Pilates σε στούντιο της Αθήνας. Είναι Υπεύθυ-νη καθηγήτρια στο δίπλωμα Aerial Fitness Instuctor.

ΦιλίαΧιώτη

Έχει ζήσει στην Κίνα και έχει μαθη-τεύσει με κινέζους δασκάλους Tai chi και Yoga. Διαθέτει 15 ετη εμπειρία στα ολιστικά προγράμματα: Yoga, Pilates, Tai Chi, Chi Gong, Tao Yin.Συμμετέχει στα Συνέδρια της σχολής από το 2006. Καθηγητής του Yoga Academy της A.F.Studies.

Αναστάσιος Μαντζούκας

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και NASM Certifi ed Personal Trainer με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό της, έχοντας υπάρξει πρωταθλήτρια και ακολούθως προπονήτρια στίβου.Την τελευταία 10ετία διατηρεί συνερ-γασία με τα μεγαλύτερα γυμναστήρια της Αθήνας ως Personal Trainer. Συ-νεργάζεται με τη σχολή ως καθηγήτρια στα διπλώματα Personal & Weight Trainer και NASM.

ΣτέλλαΠαπαγιάννη

NASM Master Personal Trainer με μεταπτυχιακό στην ανθρώπινη φυσι-ολογία. Απόφοιτος του Performance Enhancement, την καλύτερη παγκο-σμίως ειδίκευση για αθλητές επαγγελ-ματικού επιπέδου. Έχει δεκαετή εμπει-ρία στο χώρο του αθλητισμού και του Fitness στην Αμερική. Συνεργάζεται με τη σχολή ως καθηγητής στα διπλώμα-τα Personal Weight Trainer και NASM.

ΝίκοςΒαρδαβάς

Απόφοιτος και Αριστούχος του δι-πλώματος Presenter’s Elite της A.F. Studies. Νικητής του διαγωνισμού Aerobic της Τribal Fitness School στην Πολωνία. Έχει διδάξει σε Πολωνία και Ιταλια με μεγάλη επιτυχία. Τα τελευ-ταία 5 χρονιά συνεργάζεται με γνωστά γυμναστήρια της Αθήνας. Συμμετέχει στα Συνέδρια και στα Event της σχολής από το 2010.

Παύλος Τερζόπουλος

Φοιτητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Απόφοιτος του διπλώματος Presenter’s Elite της A.F.Studies. Αρίστευσε στο δίπλωμα Group Training Instructor της σχολής το 2011. Συνεργάζεται με τα μεγαλύτε-ρα γυμναστήρια της Αθήνας. Το 2014 κερδισε την 5η Θεση στον Ευρωπαι-κο διαγωνισμο Leaderfi t contest. Έχει διδάξει σε Ρωσία, Κύπρο και Ιταλία με μεγάλη επιτυχία. Καθηγητής στο δί-πλωμα Group Training Instructor.

ΛευτέρηςΚαλλιτσουνάκης

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδι-κότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο και συμμετοχή σε παγκόσμια πρωταθλήματα.Fitness instructor από το 1999 και απόφοιτη της A.F Studies από το 2001.Εργάστηκε στα μεγαλύτερα γυμναστή-ρια της Αθήνας για περισσότερα από 15 χρόνια και πλέον είναι ιδιοκτήτρια του Personal Studio Feel Better Kifi sia. Καθηγήτρια στο δίπλωμα Cardio & Aerobic Instructor.

ΑδριανήΣτρίγκου

Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών και Από-φοιτη του διπλώματος Presenter’s Elite της A.F. Studies. Μέλος της Εθνι-κής ομάδας KARATE με σημαντικές διακρίσεις (5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα). Fitness Manager σε γνωστό γυμναστήριο της Αθήνας. Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει συνεργα-στεί με τα μεγαλύτερα γυμναστήρια της Αθήνας ενώ παράλληλα εργάζεται ως Personal Trainer. Το 2012 κέρδι-σε την 3η θέση στον ‘’Days For Fit Contest‘’ στην Ιταλία. Καθηγήτρια στο δίπλωμα Group Training Instructor.

ΆρτεμιςTζαβέλλα

Φυσικοθεραπευτής με ειδικότητα στις αθλητικές κακώσεις και Απόφοιτος του Presenter’s Elite της A.F. Studies. Διατηρεί συνεργασία με τα μεγαλύτε-ρα γυμναστήρια της Αθήνας και έχει διδάξει σε διπλώματα χορογραφίας σε ιδιωτικές σχολές Aerobic & Fitness στη Γαλλία. Διεθνής Εισηγητής σε πολ-λές ευρωπαϊκές χώρες. Συνεργάζεται με την A.F. Studies ως καθηγητής στο δίπλωμα Cardio & Aerobic Instructor.

ΜάριοςΜελέτης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με μετεκ-παίδευση στην Αμερική. Είναι μέλος της παγκόσμιας ομοσπονδίας Fitness IRSHA και NIKE ELITE ATHLETE.Συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα γυ-μναστήρια της Αθήνας ως Personal Trainer και ως Fitness Manager. Είναι ο μοναδικός Έλληνας TRX Master Trainer. Υπεύθυνος καθηγητής του διπλώμα-τος TRX® της A.F.Studies.

ΑντώνηςΖέρβας

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με πο-λυετή εμπειρία στην ατομική προ-πόνηση και ειδίκευση στην κολύμ-βηση, στην Αθλητική διατροφή και στο θαλάσσιο σκι. Πανευρωπαϊκές και πανελλήνιες διακρίσεις στην κο-λύμβηση.Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SURFSET® στην Ελλάδα και ο μο-ναδικός Έλληνας Surfset® Master Trainer.

ΓιάννηςΣτίνης

Απόφοιτος και Αριστούχος του διπλώ-ματος Presenter’s Elite της A.F.Studies. Τα τελευταία 5 χρόνια συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα γυμναστήρια της Αθή-νας. Νικητής του διαγωνισμού CYPRUS INTERNATIONAL FITNESS CONTEST το 2013. Εισηγητής στο συνέδριο ‘’Rimini wellness 2014’’, ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια Fitness της Ευρώπης. Συμμε-τέχει στα Συνέδρια και στα Event της σχολής από το 2010.

ΤίμοςΜπέκος

Απόφοιτη της Ακαδημίας Pilates της A.F. Studies. Certifi ed Pilates Teacher απο τον οργανισμό Pilates Method Alliance. Διδάσκει ομαδικά και ατο-μικά μαθήματα Pilates στα κυριότερα Pilates studios και γυμναστήρια της Αθήνας. Έχει παρακολουθήσει σεμι-νάρια με πασίγνωστους καθηγητές Pilates όπως τους Elizabeth Larkam, Rael Isakowitz, Richard Orbach, Jeremie Perroud, Cinzia Galletto και Maximilian Stohr. Εισηγήτρια στο ετή-σιο ‘Fitness Summit’, Μόσχα, Ρωσία. Καθηγήτρια στην Ακαδημία Pilates της A.F. Studies.

ΚατερίναΣουλελέ

Απόφοιτη της A.F.Studies Pilates Academy και της Royal Academy of Dance. Certifi ed Pilates Teacher απο τον οργανισμό Pilates Method Alliance. Eίναι βασική γυμνάστρια στο pilates studio της Α.F. Studies και επίσης εργάζεται στα μεγαλύτερα Pilates studios και γυμναστήρια της Αθή-νας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με πασίγνωστους καθηγητές Pilates όπως Elizabeth Larkam, Rael Isakowitz, Jeremie Perroud, Cinzia Galletto και Maximilian Stohr. Εισηγήτρια στο ετή-σιο συνέδριο της A.F. Studies. Καθη-γήτρια στην Ακαδημία Pilates της A.F. Studies.

ΚορίναΔροσινάκη

Page 4: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

ΖΩΝΗ Α | ΕΓΓΡΑΦΕΣ 8:00 - 8:30

08:30 - 09:30 Anthony Lett Pilates For The Core Of Every Joint

Arjun GoswamiTransformational Hatha Yoga

09:30 - 10:30 Katia VasilenkoPIlates Scoliosis

Marita MittagVinyasa Krama

10:30 - 11:30 Κάτια Βλησίδη, Κορίνα ΔροσινάκηPilates For Kids

Michelle KaminskiKids Yoga

12:00 - 13:00 Anthony Lett The Spine In Innovations In Pilates

Άρης Καπετανάκης, Marita MittagAshtanga Vinyasa Yoga & Pranayama

13:00 - 14:00

PILATES YOGAHOURS

ΖΩΝΗ B | ΕΓΓΡΑΦΕΣ 14:00 - 14:30

14:30 - 15:30 Μάριος ΜελέτηςAerobic

Alessandro MuòFunctional Step

15:30 - 16:30 Δημήτρης ΓουργόςAerobic

Λευτέρης Καλλιτσουνάκης, Iulian PanaitIFTT Workout for All

16:30 - 17:30 Katia Vasilenko, Άρτεμις TζαβέλλαStep

Μιχάλης ΒραχάμηςKettlebell Crossing

18:00 - 19:00 Αναστασία ΑλεξανδρίδηAerobic

Γιάννης ΣτίνηςSurfset® Master Class

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

Λευτέρης ΚαλλιτσουνάκηςStep

Δημήτρης ΓουργόςStep Interval

Αναστασία ΑλεξανδρίδηAerobic

A.F.Studies Team BWC BOOTCAMP

CHOREOGRAPHY FUNCTIONALHOURS

CONV

ENTI

ON P

ROGR

AM ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11

BREAK 30΄

BREAK [30 MINUTES]

BREAK [30 MINUTES]

TRX®

TRX®

16:00 - 16:30Αντώνης ΖέρβαςTRX® Masterclass

Αντώνης ΖέρβαςTRX® Masterclass

Λευτέρης Καλλιτσουνάκης, Iulian Panait

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11TRX®

TRX®

16:00 - 16:30Αντώνης ΖέρβαςTRX® Masterclass

Αντώνης ΖέρβαςTRX® Masterclass

Γιώργος ΣαμιώτηςFlowbility (powered by )Flowbility (powered by )

Page 5: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

ΖΩΝΗ B | ΕΓΓΡΑΦΕΣ 14:00 - 14:30

14:30 - 15:30 Μιχάλης ΚαφετζήςFight Bo

15:30 - 16:30 Katia VasilenkoΑerobic

Δημήτρης Γουργός, Αδριανή Στρίγκου, Παύλος Τερζόπουλος - Triple Booster Circuit

16:30 - 17:30 Αναστασία Αλεξανδρίδη, Moran KorenΑerobic

Alessandro MuòBody in Action

18:00 - 19:00 Τίμος Μπέκος - Παύλος ΤερζόπουλοςStep

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

Δημήτρης Γουργός, Μάριος Μελέτης, Λευτέρης Καλλιτσουνάκης - Αerobic

Les Mills Team

Άρτεμις Tζαβέλλα, Αγγελική Παπαθανασίου, Γιώργος Παππάς - Step

Alessandro MuòStretch for Strength

Iulian Panait Smart H.I.I.T.

CHOREOGRAPHY FUNCTIONALHOURS

ΖΩΝΗ A | ΕΓΓΡΑΦΕΣ 8:00 - 8:30

08:30 - 09:30 Κάτια Βλησίδη Pilates Blocks

Marita MittagVinyasa Krama

09:30 - 10:30 Πέτρος Κουρουπάκης, Κατερίνα Σουλελέ Pilates Barre a Terre

Arjun GoswamiTherapeutic Yoga

10:30 - 11:30 Katia VasilenkoPilates Cardio Interval

Αναστάσιος ΜαντζούκαςVinyasa Flow

12:00 - 13:00 Anthony Lett Stretch And Strength On The Pilates

Φιλία ΧιώτηAerial Partner Conditioning

13:00 - 14:00 Πέτρος ΚουρουπάκηςPilates For Seniors

Arjun GoswamiTIME Meditation

PILATES YOGAHOURS

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11

BREAK [30 MINUTES]

BREAK [30 MINUTES]

TRX®

TRX®

16:00 - 16:30Αντώνης ΖέρβαςTRX® Masterclass

12:30 - 13:00Αντώνης ΖέρβαςTRX® Masterclass

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30 Katia VasilenkoΑerobic

16:30 - 17:30 Αναστασία Αλεξανδρίδη, Moran KorenΑerobic

18:00 - 19:00 Τίμος Μπέκος - Παύλος ΤερζόπουλοςStep

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

Δημήτρης Γουργός, Μάριος Μελέτης, Λευτέρης Καλλιτσουνάκης -

Άρτεμις Tζαβέλλα, Αγγελική Παπαθανασίου, Γιώργος Παππάς -

CHOREOGRAPHYHOURS

08:30 - 09:30 Κάτια Βλησίδη Pilates Blocks

09:30 - 10:30 Πέτρος Κουρουπάκης, Κατερίνα Σουλελέ Pilates Barre a Terre

10:30 - 11:30 Katia VasilenkoPilates Cardio Interval

12:00 - 13:00 Anthony Lett Stretch And Strength On The Pilates

13:00 - 14:00 Πέτρος ΚουρουπάκηςPilates For Seniors

PILATESHOURS

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11

Γιώργος ΣαμιώτηςFlowbility (powered by )Flowbility (powered by )

Page 6: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

FUNCTIONAL TRAININGΚΥΡΙΑΚΗ 27/11 | 9:30 - 14:00

By ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΑΧΑΜΗΣHYPER – STRENGTH CROSS

PERSONAL TRAININGΣΑΒΒΑΤΟ 26/11 | 9:30 - 14:00

By ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ - ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗPERFECT YOUR MOVEMENT(Μεγιστοποίηση της απόδοσης μέσω βελτίωσης της τεχνικής)

PILATESΣΑΒΒΑΤΟ 26/11 | 15:00 -19:30

By ANTHONY LETTINNOVATIONS IN PILATESCORRECTING KYPHOSIS/LORDOSIS

PILATES @ 21ST CENTURY(MODERN BODIES)

WOR

KSHO

PSΤο 2016, η κυφωτική/ λορδωτική στάση σώματος

είναι πολύ συνηθισμένη. Οι δάσκαλοι Pilates πρέπει να έχουν ένα σύνολο δεξιοτήτων ώστε

να κατανοήσουν και να θεραπεύσουν αυτό το ορθοστατικό πρόβλημα. Στο workshop θα μάθεις

τις συνηθισμένες παραλλαγές που υπάρχουν σε κάθε άρθρωση που συμμετέχει σε κάθε λάθος

στάση σώματος και πως να επιλέξεις ασκήσεις Pilates και διατάσεις ώστε να διαχειρίζεσαι και να

αντιστρέψεις τα συμπτώματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11 | 15:00 -19:30

0102

Page 7: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

Tο workshop συμβαδίζει με τις ανάγκες τις εποχής, όπου το Cross Training και η προπόνηση σε μικρές

ή μεγάλες ομάδες αποτελούν τη νέα πραγματικό-τητα και προκαλούν κάθε ασκούμενο να γνωρίσει

τις πραγματικές του δυνατότητες.

Η ύλη του workshop περιλαμβάνει εξελιγμένουςσυνδυασμούς που συνδέουν την υπερτροφία και

τη δύναμη με τον παράγοντα Cross καθώς και νέ-ους τρόπους διαχείρισης προγραμμάτων teamwork

μέσω του targeting (επί μέρους στόχοι).

Στο συγκεκριμένο workshop θα μάθεις πως να μεγιστοποιείς τηναπόδοση βελτιώνοντας την τεχνική του ασκούμενου που προπονείς.

Ως Personal Trainer διαρθρώνεις προγράμματα που είναι βασισμέναστις 4 δομικές κινήσεις: Κάθισμα, επίκυψη, πίεση, τράβηγμα. Όμως

η οποιαδήποτε άσκηση είναι τόσο ωφέλιμη όσο και η εκτέλεση της,επομένως η τεχνική πρέπει να είναι άψογη.

Η ύλη του workshop περιλαμβάνει: 1. Πως να αναγνωρίζεις κινητικούς περιορισμούς στις δομικές κινήσεις

και πως να τους αντιμετωπίζεις2. Πως να ξεκλειδώνεις τη δυναμική του πελάτη σου για σωστή κίνηση

3. Πως ένα σωστά δομημένο ζέσταμα (εύρος κίνησης, ενεργοποίηση και προετοιμασία για κίνηση) μπορεί να απογειώσει την απόδοση

Στο Workshop θα μάθεις την ιστορία του stretching και της μεθόδου Pilates. Θα γίνει ανασκόπηση της ιστορίας, των αλλαγών που έγιναν αυτόν τον αιώνα, αφού

ασχολούμαστε με τα μοντέρνα σώματα και διδάσκουμε νέες τεχνικές στους δασκάλους. Θα αναλύσουμε το ιστορικό ενδιαφέρον που είχε ο Joe Pilates για

τις διατάσεις (stretching). Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της ευλυγισίας ήταν μία από τις αρχές-κλειδιά του και θα εξετάσουμε την ανάγκη επανεισαγωγής

της προπόνησης ευλυγισίας στους ασκούμενους του Pilates, καθώς έχουν πλέον ελαττωθεί. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν πώς θα “σπάσουν” τις συμβατικές

ασκήσεις σε μικρότερα μέρη και πώς θα διατείνουν τους ασκούμενους ώστε να τους προετοιμάσουν για αυτές, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες έρευνες στην

επιστήμη των μυϊκών διατάσεων.

Το 2016, η κυφωτική/ λορδωτική στάση σώματος είναι πολύ συνηθισμένη. Οι δάσκαλοι Pilates

πρέπει να έχουν ένα σύνολο δεξιοτήτων ώστε να κατανοήσουν και να θεραπεύσουν αυτό το

ορθοστατικό πρόβλημα. Στο workshop θα μάθεις τις συνηθισμένες παραλλαγές που υπάρχουν σε

κάθε άρθρωση που συμμετέχει σε κάθε λάθος στάση σώματος και πως να επιλέξεις ασκήσεις

Pilates και διατάσεις ώστε να διαχειρίζεσαι και να αντιστρέψεις τα συμπτώματα.

ΑΝΕΒΑΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣΤΟ FACEBOOK

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΟ HASHTAG

#af_f itconvention2016 ΚΑΙ ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣΕΚΠΤΩΣΗ 50%

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΥ

Όροι & προϋποθέσειςwww.afstudies.gr/21st-fitness-convention

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

A.F.Studies

01. Σάββατο | INNOVATIONS IN PILATES CORRECTING KYPHOSIS/LORDOSIS

02. Κυριακή | PILATES @ 21ST CENTURY (MODERN BODIES)

Page 8: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

INTERSPORTINTERSPORT

Page 9: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

WORKSHOPS

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ A.F. STUDIES

Γυμναστήριο Ethnic Fitness Club, Αγίου Δημητρίου 35,

Άγ. Δημήτριος, Τ: 210 9715 046, F: 210 9715 628

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΛογαριασμός ALPHA BANK:

156002320001842(IBAN- GR27 0140 1560 1560 0232 0001 842)

3. ONLINEΣυμπλήρωση της

ηλεκτρονικής αίτησης: www.afstudies.gr/21st-fi tness-convention

PRICELISTΕΩΣ: 14/11/2016 ΑΠΟ: 15/11/2016

ΖΩΝΗ B CHOREOGRAPHY - FUNCTIONAL - TRX® 60 €50 €

FULL PASS 90 €80 €

60 €50 €ΖΩΝΗ A PILATES - YOGA - TRX®

ΕΩΣ: 14/11/2016 ΑΠΟ: 15/11/2016

Personal Training by Νίκος Βαρδαβάς & Στέλλα Παπαγιάννη 80 €70 €

Functional Training by Μιχάλης Βραχάμης 80 €70 €

250 €230 €Pilates by Anthony Lett

Τα TRX® Masterclasses είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία του συνεδρίου λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ A.F.STUDIES - ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Δεν ισχύει για τα WORKSHOPS

Page 10: 21 FITNESS CONVENTIONκότητα στην κολύμβηση. Πρωταθλή-τρια κολύμβησης με σημαντικές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο

A.F. STUDIES - ΑΘΗΝΑΓυμναστήριο ETHNIC FITNESS CLUB

Αγίου Δημητρίου 35 (Πλησίον μετρό Δάφνης)Tηλ.: 210 9715046 | Fax: 210 9715628 |

Κιν.: 6955464685 | Email: [email protected] Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Στέλιος Μπραζιώτης

A.F. STUDIES - ΚΟΜΟΤΗΝΗΓυμναστήριο ACTION

Λέοντος Αρμενίου 4, 69100Tηλ.: 25310 29019

Email: [email protected]Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Άκης Παλλές

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ