of 16/16
België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 23 nr. 3 - augustus 2015 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, 9031 Drongen Verantwoordelijk uitgever: Claude Gekiere, Herfstlaan 59, B 9800 Deinze Website: http://www.familiekundedeinze.be

België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 · 2016. 1. 31. · België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 · 2016. 1. 31. · België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282...

 • België-Belgique

  P.B. 9800 Deinze 1

  3/9282

  P 806155

  Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 23 – nr. 3 - augustus 2015 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, 9031 Drongen Verantwoordelijk uitgever: Claude Gekiere, Herfstlaan 59, B – 9800 Deinze Website: http://www.familiekundedeinze.be

  http://www.familiekundedeinze.be/

 • 999

  Het lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen, met een abonnement op de tijdschriften Vlaamse Stam en Genealogie en Heraldiek, bedraagt 35 euro per jaar, en kan gestort worden op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde Vlaanderen – Van Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem. Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB

 • 1000

  ACTIVITEITEN

  - Dinsdagen 29 sept, 27 okt en 24 nov 2015:

  Opsporing verzocht: mijn voorouders (telkens van 14 uur tot 16 uur in het stadsarchief van Deinze): begeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van Familiekunde Deinze

  Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze.

  - Zondag 6 september 2015 van 9u tot 12u30 in de Europahal in Tielt, Generaal Maczekplein 5

  Derde Erfgoedbeurs Meer info: Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt vzw een

  boekenbeurs die vanaf 2013 de naam ERFGOEDBEURS kreeg. Wegens het Congres en het 50-

  jarig bestaan van Familiekunde Vlaanderen die plaatsvonden in maart 2015, werd geopteerd om

  de erfgoedbeurs te verplaatsen naar september en aan te sluiten bij de infobeurs van het

  Koninklijk Verbond van de Belgische Postzegels afdeling Tielt. De postzegelclub gebruikt de

  Europahal en Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw de voorhal en het cafetaria van de

  Europahal.

  Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Tielt, inkom gratis.

  - Donderdag 17 september 2015 om 20 uur in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek,

  ingang Markt, Deinze:

  Donderdag bibliotheekavond: Voordracht: “Het leven van Libor SLOCK” Door de heer Jan Van der Fraenen.

  Meer info: Het zal die dag exact 100 jaar geleden zijn dat Libor SLOCK “voor den kop

  geschoten” werd te Brugge, beschuldigd van spionage voor de Engelse inlichtingdienst. In 2015

  zal ook de herdenkingsplaat in Deinze voor deze verzetsstrijder hersteld worden.

  Organisatie: Stedelijke Openbare Bibliotheek Deinze in samenwerking met het stadsarchief en

  Familiekunde Vlaanderen – regio Deinze.

  - Zondag 18 oktober 2015 van 10 u tot 16 u in het Centrum Albert Maertens, Kramersplein 23 in

  Gent

  Oost-Vlaamse genealogische dag Meer info: Deze boekenbeurs staat open zowel voor alle verenigingen, instellingen en auteurs (al

  dan niet in eigen beheer), alsook voor uitgeverijen en gespecialiseerde boekhandels die

  genealogische en geschiedkundige publicaties aanbieden.

  Er is een ruime keuze aan standen, met o.a. nieuwe en tweedehandse uitgaven, software-

  programma's, formulieren, heruitgaven van naslagwerken, enz.

  Tevens is er uitgebreid gelegenheid tot contactname tussen familie- en heemkundigen uit Oost-,

  West- en Zeeuws-Vlaanderen.

  Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Gent, inkom gratis.

  - Dinsdag 27 oktober 2015 vanaf 20 u in de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang

  Markt, Deinze:

  Voordracht: Licht en schaduw over de families Comparé – Fredericq – Loveling –

  Buysse door de heer Jan Luysschaert, erevoorzitter van de heemkundige kring Het Land van Nevele en bibliothecaris van het Erfgoedcentrum Het Land van Nevele. Meer info : voordracht over de voorouders en verwanten van de familie Comparé-Loveling en

  hun afstammeling Cyriel Buysse tijdens zijn Nevelse periode.

  Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze.

  Toegang: Leden Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze gratis, niet-leden: 2 euro.

 • 1001

  FAMILIEGESCHIEDENIS VAN EECKHAUTE: EEN TERUGBLIK TOT EN MET MIJN

  STAM-OUDERS CAROLUS VAN EECKHAUTE – JUDOCA VAN AELST De oudste akte die ik terugvind van mijn directe voorouders is de volgende:

  Huwelijksakte1 van het stamgezin, parochie Sint-Martinus / Sint-Eutropius, Gottem

  Latijn: Anno 1637 die 1a augusti affidavi Carolus Van Eeckhout et

  Judoca Van A[e]lst, testibus Judoci et Maria Verlende proclamavi

  tribus festis proxime sequentibus matrimonio iunxi 28a eiusdem testibus

  Judocus Schrieck et Maria Verlende et alijs

  Nederlands: In het jaar1637 de 1ste augustus ondertrouw

  Carolus Van Eeckhout en Judoca Van Aelst, getuigen Judocus

  en Maria Verlende, drie aankondigingen werden gedaan, onmiddellijk gevolgd

  door het huwelijk de 28ste van dezelfde maand, getuigen Judocus Schrieck en Maria

  Verlende en anderen

  Aan de hand van parochieregisters, akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters kom ik tot het volgende

  resultaat. Of dit helemaal volledig en foutloos is, durf ik niet beweren. Maar alles wat ik gevonden heb is

  gestaafd aan de hand van akten. Talrijke bezoeken aan het Stadsarchief van Deinze zijn er aan

  voorafgegaan om akten te raadplegen.. Ondertussen kunnen ook online opzoekingen op

  http://search.arch.be/nl en https://familysearch.org, vanuit je stoel thuis.

  In verband met de parochieregisters heb ik in eerste instantie de klappers geraadpleegd, maar deze zijn

  niet altijd volledig. Het is tenslotte een bewerking en dan komen er ook fouten in voor. Bijgevolg heb ik

  van verschillende parochies, Gottem en Grammene, akte per akte doorgenomen, een monnikenwerk.

  1 Een detail in deze akte: de ‘l’ wordt klein geschreven zie ‘Carolus’. Bij de familienaam van zijn vrouw staat er ‘Van Alst’ i.p.v. ‘Van Aelst’. Het is de ‘e’ die ontbreekt en niet de ‘l’. De ‘e’ werd toen anders geschreven. In de doopakten van hun kinderen werd ‘Van Aelst’ geschreven. In de overlijdensakte van Judoca, die ik toevallig gevonden heb, is haar familienaam zelfs niet genoteerd! In de overlijdensakte wordt gerefereerd dat ze weduwe was van Carolus. Mogelijkerwijze konden de kinderen zich haar familienaam niet herinneren.

  http://search.arch.be/nlhttps://familysearch.org/

 • 1002

  Na het vinden van mijn oudste directe voorouders kan ik achteraf terug opklimmen naar het heden en

  veel afstammelingen terugvinden en een plaats geven in de stamboom.

  De schrijfwijze van ‘Van Eeckhaute’ varieert nogal. Vermits de akten in het verleden fonetisch (op het

  gehoor) werden genoteerd ligt het voor de hand dat deze familienaam een groot aantal varianten kent.

  Verder houd ik in dit artikel consequent de spelling ‘Van Eeckhaute’ aan om het overzichtelijk te houden.

  Andere schrijfwijzen zijn o.a.: Eeckhout, Eeckhoute, Van Eechaute, Van Eechoute, Van Eeckhoute, Van

  Eeckhoutte, Van Heeckhaute, Van Heeckhoute, … (en ook aan elkaar geschreven).

  Er zijn twee betekenissen voor de familienaam Van Eeckhaute.

  Eekhout betekende ‘hout in een eek’. Een eek was een laagland, dat 's winters onder water kwam te staan.

  In zo'n eek groeide laag houtgewas, dat hakhout opleverde. Vandaar eekhout. Zo schreef Karel De Flou,

  hierin bijgetreden door Albert Schouteet. Maar Maurits Gysseling, hierin bijgetreden door Frans

  Debrabandere hield het gewoon bij ‘eikenhout’ of ‘eikenbos’.

  Opvallend voor mijn directe voorouders is dat deze allen afkomstig waren van Gottem, later van

  Grammene, tot en met de generatie van mijn grootouders. Ze zochten hun bruid weleens in de omliggende

  parochies en huwden weleens in de parochie waarvan hun vrouw afkomstig was, maar het gezin vestigde

  zich telkens in Gottem, later in Grammene. Ik mag wel stellen dat mijn directe voorouders nogal honkvast

  waren. Gottem en Grammene zijn een dorp in de provincie Oost-Vlaanderen en beide een deelgemeente

  van Deinze. Gottem is zuiver agrarisch en leefde tot halfweg de 20ste eeuw hoofdzakelijk van de bloeiende

  vlasteelt langs de Leie. Mijn overgrootvader Basiel Van Eeckhaute bijvoorbeeld was vlaszwingelaar.

  Deze foto is genomen achteraan het huis van Basiel Van Eeckhaute en Marie Alina De Clercq,

  Grijsbuclkstraat te Grammene, aan het zwingelkot

  (in het zwingelkot werd het vlas ‘s winters gezwingeld en gehekeld)

  (Betekenis zwingelen en hekelen: zie artikel ‘Van vlas tot linnen’ http://www.fixatief.be/lalys/vlas.htm)

  (Foto daterende van circa 1923)

  Deze foto is ook terug te vinden in het boek ’20 eeuwen vlas in Vlaanderen’, van Bert Dewilde

  Op de foto een aantal kinderen van Basiel en Marie Alina

  1. Gabriëlle Angèle Van Eeckhaute 2. Julien Marcel Van Eeckhaute

  3. Valère Joseph Van Eeckhaute 4. Maurice Van Aelst, toekomstige schoonzoon

  (Maurice huwt met Gabriëlle Angèle)

  5. Angelique Ghislaine Van Eeckhaute 6. Emile Roger Van Eeckhaute, mijn peter

  7. Angelus Prosper Van Eeckhaute

  http://www.fixatief.be/lalys/vlas.htm

 • 1003

  Het hoeven niet altijd parochieregisters of akten van burgerlijke stand te zijn. Er zijn ook andere bronnen

  waarin men informatie vindt. Ik geef 3 voorbeelden voor stoffering van de familiegeschiedenis.

  Voorbeeld 1:

  In ‘De geschiedenis van de deelgemeenten van Deinze’2 vind ik het volgende

  P.J. van Eeckhoute, burgemeester van 1798 tot 1807.

  Petrus Joannes Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 22-01-1762, overleden te Gottem op 19-11-1822,

  zoon van Joannes Baptiste Van Eeckhaute en Petronella Damman. En Joannes Baptiste Van Eeckhaute, de

  vader, was de zoon van Petrus Van Eeckhaute, mijn oud-overgrootvader

  Voorbeeld 2:

  Een artikel uit dit tijdschrift Leiestam, jaargang 1 (1992) pagina 5: ‘Certificat d’identité pour se rendre à

  Chicago-Illinois’

  Op 24 december 1888 kwamen drie inwoners van Grammene zich aanbieden om een paspoort te krijgen,

  o.a. Achilles-Basile Van Eeckhaute, broer van mijn overgrootvader Basiel, om hun geluk in Amerika te

  beproeven. De nog levende neven en nichten van mijn vader weten niet of er een oudoom van hun

  vertrokken is naar Amerika. Mogelijkerwijze is hij wel degelijk vertrokken naar Amerika, maar in de

  passagierslijsten heb ik hem echter nog niet teruggevonden. In de bevolkingsregisters van Grammene

  1891-1900 komt hij niet meer voor. In de bevolkingsregisters 1877-1890 werd geen vertrek of uittreding

  genoteerd. En in de erfenisverdeling van 1902 bij het overlijden van zijn vader werd Achilles-Basile niet

  vermeld.

  Voorbeeld 3: Een artikel uit dit tijdschrift Leiestam, jaargang 13 (2005) pagina 518: ‘Staet van opneming in Grammene (1861) der Horenbeesten, Paerden en Schaepen, onderworpen aen de belasting ingesteld bij het provintiael reglement van den 17 July 1860, goedgekeurd bij koninglijk besluit van den 31 Augusty daeropvolgende’ Karel Lodewijk Van Eeckhaute, mijn betovergrootvader, had in dat jaar 3 hoornbeesten van boven de 2

  jaar en 1 hoornbeest van beneden de 2 jaar. Hij woonde met zijn gezin in wijk A nummer 26 in Grammene.

  Volgens het artikel waren er in dat jaar 118 huizen of iets meer in Grammene.

  Zeven generaties worden volledig weergegeven vertrekkende van het stamgezin Carolus Van Eeckhaute

  en Judoca Van Aelst (eigenlijk zijn het 8 generaties, de kinderen van de 7de generatie worden ook

  vermeld). De namen van de directe voorouders worden cursief weergegeven.

  Van de vrouwelijke ‘Van Eeckhaute’s die huwden wordt de partner ook nog weergegeven en ook diens

  ouders maar afstammelingen worden niet verder uitgewerkt in dit artikel.

  Omwille van de Privacywet (voluit heet deze wet: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

  persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) worden de generaties

  van de grootouders en de generaties van de ouders en mijn generatie niet verder uitgewerkt. Alleen voor

  mijn grootouders, mijn ouders, mezelf en mijn zoon maak ik een uitzondering. Van mijn moeder, mijn

  partner en van mijn zoon heb ik immers de schriftelijke toestemming gekregen dat ze vermeld mogen

  worden in dit artikel.

  2 F. DE POTTER e.a., De geschiedenis van de deelgemeenten van Deinze (Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem, Zeveren), p. 121.

 • 1004

  GENERATIE STAM-OUDERS

  I. Carolus Van Eeckhaute, geboren ca. 16063, overleden te Gottem op 26-03-1659.

  Gehuwd te Gottem op 28-08-1637 met Judoca Van Aelst, geboren ca.16094, overleden te Gottem

  op 24-03-1675

  Uit dit huwelijk:

  1. Elisabeth Van Eeckhaute, geboren ca. 16395, overleden te Gottem op 27-01-1653, 14

  jaar oud

  2. Cecilia Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 23-12-1642, doopheffers Jacobus De Blake

  en Judoca Cnudde

  3. Joanna Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 06-08-1645, doopheffers Joannes De Smet

  en meter Catharina Callant6

  Gehuwd te Gottem met Joannes Daneels

  4. Franciscus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 11-03-1648, doopheffers Franciscus

  Pollet en meter Jacoba Van Eeckhaute7

  5. Joannes Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 18-03-1652, doopheffers Joannis Van

  Meersch en Joanna Turf, overleden te Gottem op 31-03-1652, 13 dagen oud

  6. Marinus Van Eeckhaute (zie II)

  GENERATIE OUD-BETOVERGROOTOUDERS

  II. Marinus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 07-03-1654, doopheffers Marinus Van Eeckhaute8

  en Jacoba Van(der) Linde, overleden te Gottem op 21-11-1716

  Gehuwd (1) te Gottem op 26-01-1686 met Maria Dugardijn, geboren te Gottem op 21-09-1652,

  overleden te Gottem op 10-11-1694, dochter van Hieronimus Dugardijn en Egidia Hellyn

  (Heylinc)

  Getuigen in dit huwelijk: .Judocus De Pooter en Francisca De Gardijn

  Gehuwd (2) te Gottem op 12-04-1695 met Carola Vlerick, gedoopt te Gottem op 05-05-1668,

  overleden te Gottem op 17-11-1703, dochter van Judocus Vlerick en Maria Winters (De

  Wintere)

  Getuigen in dit huwelijk: Adrianus Vermeersch en Judoca De Portere

  Gehuwd (3) te Gottem op 06-07-1704 met Francisca Desseyn, geboren te Dentergem op 07-10-

  1666, overleden te Dentergem op 07-02-1730, dochter van Judocus Desseyn en Susanne

  Lauwers

  Getuigen in dit huwelijk: Petrus Lambert en Adrianus Van Cnudde

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Joanna Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 25-12-1687, doopheffers Marinus Sarlet

  en Joanna Van Eeckhaute9, overleden te Gottem op 10-09-1711, 23 jaar oud

  3 In de overlijdensakte van Carolus Van Eeckhaute staat overleden in de leeftijd van 53 jaar, vandaar geboren ca. 1606. Online op de site van het Rijksarchief van België starten de doopakten van Gottem pas in 1613. 4 In de overlijdensakte van Judoca Van Aelst staat overleden in de leeftijd van 66 jaar, vandaar geboren ca. 1609. De doopakten van Gottem starten pas in 1613. 5 Van Elisabeth, hun eerste kind, vind ik geen doopakte in Gottem. De doopakten van Gottem starten nochtans in 1613. Dit doet mij vermoeden dat haar ouders na hun huwelijk te Gottem ergens anders gewoond hebben, waarschijnlijk in het ouderlijk huis van één van beide. Dit wil dan ook zeggen dat ofwel Carolus ofwel Judoca niet afkomstig was van Gottem. Ze keerden in elk geval terug naar Gottem, want de andere kinderen werden er wel geboren. Wat ook mogelijk is dat men de doopakte van Elisabeth vergeten is in te schrijven in de parochieregisters. 6 De doophefster van Joanna Van Eeckhaute, hun derde kind, was Catharina Callant, echtgenote van de molenaar ‘te

  Kruishoutem int Langeveld’ (zo staat het letterlijk vermeld in haar doopakte).

  http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4628

  (De langeveldmolen in Kruishoutem werd in 1636 gebouwd)

  In dit artikel komen de namen van ‘de Seijn’ en ‘Desseijn’ voor, mogelijk een verband met het derde huwelijk van

  Marinus Van Eeckhaute, hun zesde kind, namelijk met Francisca Desseyn. Francisca Desseyn is echter geboren en

  overleden in Dentergem. 7 De doophefster van Franciscus, hun vierde kind, was Jacoba Van Eeckhaute, zus van Carolus. 8 De doopheffer van Marinus, hun zesde kind, was Marinus Van Eeckhaute, mogelijk broer van Carolus. 9 Doophefster van Joanna, het eerste kind uit het eerste huwelijk van Marinus Van Eeckhaute en Maria Dugardijn, was Joanna Van Eeckhaute, vermoedelijk zus van Marinus (vader).

  http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=4628

 • 1005

  2. Francisca Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 05-06-1689, doopheffers Joannes

  Daneels10 en Francisca De Gardijn, overleden te Gottem op 05-02-1721, 31 jaar oud

  Gehuwd te Dentergem op 04-10-1717 met Egidius De Voldere, geboren ca. 1668,

  overleden te Dentergem op 17-08-1727

  3. Marinus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 09-04-1692, doopheffer Marinus

  Sarlet11, overleden te Gottem op 29-04-1692, 20 dagen oud

  Uit het tweede huwelijk:

  1. Petrus Van Eeckhaute (zie III)

  2. Judocus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 02-10-1698, doopheffers Judocus Sarlet

  en Joanna Huys

  3. Susanna Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 20-07-1701, doopheffers Judocus Sarlet

  en Susanna Vlerick

  GENERATIE OUD-OVERGROOTOUDERS

  III. Petrus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 18-01-1696, doopheffer Petrus Lambert, overleden

  te Gottem op 16-09-1765

  Gehuwd (1) te Gottem op 15-05-1718 met Magdalena Sarlet, geboren te Gottem op 03-04-1691,

  overleden te Gottem op 27-02-1752, dochter van Judocus Sarlet en Anna Van Parijs

  Gehuwd (2) te Gottem op 18-07-1752 met Joanna Cluijse, geboren te Gottem op 03-11-1720,

  overleden te Gottem op 26-07-1771, dochter van Martinus Cluyse en Livina De Smet

  Uit het eerste huwelijk12:

  1. Joannes Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 31-07-1719, doophefster Francisca

  Desseyn

  2. Barbara Van Eeckhaute, geboren te Wakken ca. 1722, overleden te Gottem op 23-04-

  1790

  Gehuwd te Gottem op 12-02-1747 met Martinus Sarlet, zoon van Martinus Sarlet en

  Maria Anna Vandenbroucke

  3. Joannes Baptiste Van Eeckhaute (zie IV.1)

  Uit het tweede huwelijk13:

  1. Petrus Van Eeckhaute (zie IV.2)

  2. Joannes Baptiste Van Eeckhaute (zie IV.3)

  3. Josephus Van Eeckhaute (zie IV.4)

  GENERATIE OUD-GROOTOUDERS

  IV.1 Joannes Baptiste Van Eeckhaute, geboren te Wakken ca. 1727, overleden te Gottem op

  01.10.1812

  Gehuwd te Gottem op 01.10-1758 met Petronilla Damman, gedoopt te Gottem op 10-01-1724,

  overleden te Gottem op 09-12-1783, dochter van Judocus Damman en Jacoba Provoest

  (Provoost)

  Uit het huwelijk:

  1. Petrus Joannes Van Eeckhaute (zie V.1)

  IV.2 Petrus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 16-02-1754, doopheffers Joannes Baptista

  Dobbelaere en Barbara Van Eeckhaute14, overleden te Gottem op 07-04-1794

  10 Doopheffer Joannes Daneels is de man van Joanna Van Eeckhaute, zus van Marinus Van Eeckhaute, de vader. 11 De familienaam Sarlet duikt hier al op. Petrus, het eerste kind uit het tweede huwelijk van Marinus Van Eeckhaute en met Carola Vlerick, huwde met Magdalena Sarlet. En Barbara, dochter van deze Petrus, huwde met Martinus Sarlet. 12 Van dit gezin ontbreken mogelijkerwijze kinderen. Na de geboorte van hun eerste kind Joannes verhuisde het gezin naar Wakken. Van de parochie Wakken zijn online op de site van het Rijksarchief van België geen parochieregisters te vinden. Uit de overlijdensakte van Barbara en Joannes Baptiste Van Eeckhaute kom ik te weten dat zij geboren waren in Wakken. Het gezin keerde terug naar Gottem vermits Magdalena Sarlet kwam te overlijden in Gottem. 13 Wat opvalt in dit tweede huwelijk is dat de vader al een zekere leeftijd had, namelijk 56 jaar. De kinderen uit zijn tweede huwelijk werden ook snel wees, respectievelijk op 12, 9 en 6 jarige leeftijd (+ 1765). De moeder was bij het overlijden van haar man slechts 45 jaar. Zij hertrouwde niet. 14 Doophefster van Petrus, het eerste kind uit het tweede huwelijk van Petrus Van Eeckhaute en Joanna Cluijse, was Barbara Van Eeckhaute, waarschijnlijk het tweede kind uit het eerste huwelijk van Petrus Van Eeckhaute en Magdalena Sarlet.

 • 1006

  Gehuwd te Gottem op 09-06-1778 met Catharina Desloovere, geboren te Olsene op 19-02-1741,

  overleden te Olsene op 27-02-1832, dochter van Philippus De Sloover en Maria Anna

  Vanwelden

  Uit het huwelijk15:

  1. Franciscus Van Eeckhaute (zie V.2)

  2. Joannes Baptist Van Eeckhaute (zie V.3)

  3. Leo(n) Van Eeckhaute (zie V.4)

  4. Christina Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 16-01-1785, overleden te Gottem op 21-

  02-1785, 1 maand oud

  5. Constancia Van Eeckhaute16, geboren te Gottem op 05-04-1786, overleden te Gottem op

  01-04-1866

  Gehuwd (1) te Gottem op 07-09-1810 met Petrus Minjauw, geboren te Gottem op 04-10-

  1756, overleden te Gottem op 20-07-1819, zoon van Franciscus Minjauw en Joanna

  Vanden Eede

  Gehuwd (2) te Gottem op 24-11-1825 met Joannes Baptiste De Smet, gedoopt te

  Wontergem op 27-12-1766, zoon van Franciscus De Smet en Marie Joanne Frans

  6. Barbara Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 18-04-1787

  7. Francisca Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 02-04-1789, overleden te Gottem op

  01-04-1790, 11 maanden oud

  8. Albertus Van Eeckhaute (zie V.5)

  9. Carolus Philip Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 10-06-1792, overleden te Gottem

  op 15-11-1794, 2 jaar oud

  IV.3 Joannes Baptiste Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 08-07-1756, doopheffers Joannes Van

  Eeckhaute17 en Petronilla Cluijse, overleden te Gottem op 31-12-1816

  Gehuwd te Gottem op 29-08-1786 met Maria Francisca Geurs, gedoopt te Zeveren op 02-02-

  1764, overleden te Gottem op 05-05-1836, dochter van Josephus Geurs en Brigitta De Man

  Uit dit huwelijk:

  1. Eugenia Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 21-08-178618, overleden te Machelen-

  aan-de-Leie op 10-04-1864

  Gehuwd19 te Machelen-aan-de-Leie op 31-10-1808 met Joannes Franciscus De

  Poortere, geboren te Machelen-aan-de-Leie op 21-03-1783, overleden te Machelen-aan-

  de-Leie op 05-09-1849, zoon van Jan Baptiste De Poortere en Claire Tansens

  2. Sophia Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 21-4-1788, overleden te Gottem op 11-06-

  1791, 3 jaar oud

  3. Birgitta Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 10-11-1789, overleden te Gottem op 04-

  06-1871

  Gehuwd te Gottem op 22-09-1817 met Ludovicus De Smet, gedoopt te Gottem op 23-03-

  1794, zoon van Petrus Josephus De Smet en Isabella Theresia De Ruyck

  4. Francisca Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 19-08-1791, overleden te Grammene

  op 21-06-1874

  Gehuwd20 te Wontergem op 20-08-1824 met Petrus Van De Casteele, geboren te Tielt

  ca. 1786, zoon van Carolus Van De Casteele en Maria Anna De Paepe

  15 In dit gezin valt het op dat 3 van de 9 kinderen jong kwamen te overlijden. 16 Constancia Van Eeckhaute huwde tweemaal. Haar eerste kind werd geboren Gottem 02-07-1809 met de familienaam van de moeder. Amelie werd erkend en gewettigd in de huwelijksakte 07-09-1810 door Petrus Minjauw en Constancia Van Eeckhaute. Na het overlijden van Petrus Minjauw (+ 20-09-1819) kreeg Constancia Van Eeckhaute een kind, Joannes Françies, geboren Gottem 04-08-1822 met de familienaam van de moeder. Dit kind werd niet erkend en gewettigd in de huwelijksakte van 24-11-1825 door Joannes Baptiste De Smet en Constancia Van Eeckhaute. Vader onbekend dus, onwettig kind. Joannes Françies overleed Gottem 23-03-1834, elf jaar oud. In zijn overlijdensakte staat ook vermeld Joannes Françies Van Eeckhaute. 17 Doopheffer van Joannes Baptiste, het tweede kind uit het tweede huwelijk van Petrus Van Eeckhaute en Joanna Cluijse , was Joannes Van Eeckhaute, waarschijnlijk het eerste kind uit het eerste huwelijk van Petrus Van Eeckhaute en Magdalena Sarlet. 18 Eugenia, hun eerste kind was geboren acht dagen voor het huwelijk van haar ouders werd voltrokken. 19 Het eerste huwelijk dat niet in Gottem werd voltrokken en het gezin bleef in Machelen-aan-de-Leie.

 • 1007

  5. Petrus Franciscus Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 19-04-1793

  6. Amelia Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 05-04-1796, overleden te Gottem op 17-

  07-1807, 11 jaar oud

  7. Rosalia Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 12-04-1798, overleden te Gottem op 26-

  06-1834

  Gehuwd21 te Wontergem op 28-08-1823 met Joannes Baptiste De Coninck, geboren te

  Wontergem op 13-02-1798, overleden te Gottem op 16-06-1880, zoon van Karel

  Francies De Coninck en Maria Jacoba Plancke

  8. Sabine Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 01-03-1800, overleden te Gottem op 29-

  11-1861

  Ongehuwd

  9. Beatrix Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 31-05-1802, overleden te Gottem op 15-

  06-1881

  Ongehuwd

  10. Carolus Ludovicus Van Eeckhaute (zie V.6)

  11. Leonaerd Van Eeckhaute (zie V.7)

  IV.4 Josephus Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 05-08-1759, doopheffers Petrus De Volder en

  Joanna Livina Dobbelaere, overleden te Gottem op 27-08-1818

  Gehuwd te Gottem op 11-06-1793 met Barbara Theresia Sabbe, geboren te Markegem ca. 1767,

  overleden te Gottem op 25-05-1807, dochter van Josephus Sabbe en Maria Snauwaert

  Uit dit huwelijk:

  1. Catharina Van Eeckhaute, gedoopt te Gottem op 05-05-1796, overleden te Gottem op

  07-07-1820, 24 jaar oud

  2. Eugenia Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 12-01-1798, overleden te Gottem op 25-

  11-1817, 19 jaar oud

  3. Bernard Van Eeckhaute (zie V.8)

  4. Severinus Van Eeckhaute (zie V.9)

  GENERATIE OUD-OUDERS

  V.1 Petrus Joannes Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 22-01-1762, overleden te Gottem op 19-

  11-1822

  Gehuwd te Gottem op 22-12-1785 met Emerentia Vanhoute, geboren te Oeselgem op 10-11-

  1753, dochter van Adrianus Vanhoute en Helene Judoca Dosche

  V.2 Franciscus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 15-03-1779, overleden te Grammene op 13-11-

  1850

  Gehuwd te Gottem op 20-09-1810 met Regina Van Praet, geboren te Kruishoutem op 02-03-

  1787, overleden te Grammene op 31-03-1830, dochter van Petrus Franciscus Van Praet en

  Maria Francisca Rogge

  Uit dit huwelijk22:

  1. Amelie Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 14-07-1811, overleden te Grammene op

  09-08-1837, 26 jaar oud

  2. Rosalia Van Eeckhaute, geboren te Oeselgem op 06-12-1813, overleden te Grammene

  op 13-06-1902

  Gehuwd te Grammene op 20-01-1841 met Joanness Gryspeirt, geboren te Grammene op

  29-01-1813, overleden te Grammene op 06-05-1909, zoon van Guillielmus Gryspeirt en

  Joanna Catharina Vancoppernolle

  3. Antonia Van Eeckhaute, geboren te Oeselgem op 15-12-1815, overleden te Wontergem

  op 18-02-1887

  20 Het tweede huwelijk dat niet in Gottem werd voltrokken maar het gezin verbleef in Gottem en later in Grammene. Dit is af te leiden uit de doopakten van hun kinderen en de overlijdensakte van Francisca. Volgens de huwelijksakte was Francisca woonachtig in Wontergem, Petrus in Grammene. 21 Het derde huwelijk dat niet in Gottem werd voltrokken maar het gezin verbleef in Gottem. Dit is af te leiden uit de doopakten van hun kinderen en de overlijdensakten van Rosalia en Joannes Baptiste. 22 Dit gezin bleef niet in Gottem maar verhuisde naar Oeselgem en vervolgens naar Grammene. Rosalia en Antonia zijn de eerste kinderen ‘Van Eeckhaute’ die niet geboren waren in Gottem.

 • 1008

  Gehuwd te Grammene op 11-01-1847 met Ivo Verbeke, geboren te Gottem op 08-02-

  1814, overleden te Grammene op 01-08-1893, zoon van Francies Verbeke en Catharina

  Amelynck

  4. Ida Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 20-06-1819

  Gehuwd te Grammene op 08-08-1858 met Leo Tevels, geboren te Deinze op 15-12-1824,

  zoon van Eugenius Tevels en Scholastica Clappaert

  5. Petrus Bernardus Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 31-10-1821, overleden te

  Dentergem op 01-06-1886,

  Gehuwd (1) te Kruishoutem op 14-07-1858 met Isabella De Waegenaere, geboren te

  Kruishoutem op 13-12-1803, overleden te Kruishoutem op 13-08-1874, dochter van

  Jacobus Dewaegenaere en Joanna Catharina Haelevoet

  Gehuwd (2) te Huise op 18-11-1874 met Rosalia Dhaese, geboren te Huise op 16-11-

  1824, dochter van Dominicus Dhaese en Amelia Dhaeze

  6. Karel Ludovicus Van Eeckhaute (zie VI.1)

  7. Joannes Baptiste Van Eeckhaute (zie VI.2)

  V.3 Joannes Baptist Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 13-02-1781

  Gehuwd te Gottem op 12 frimaire IX (03-12-1800) met Petronella Herry, geboren te Oeselgem

  op 21-11-1779, overleden te Gottem op 17-01-1844, dochter van Joannis Baptista Herry en

  Barbara Coleta De Vliegher

  Uit dit huwelijk23:

  1. Charle Louis Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 09-03-1801, overleden te Gottem op

  27-05-1803, 2 jaar oud

  2. Marie Françoise Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 30-08-1803, overleden teGottem

  op 05-09-1814, 11 jaar oud

  3. Genevieve Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 31-12-1805, overleden Gottem op 03-

  04-1887

  Ongehuwd

  4. Colette Herry, geboren te Gottem op 15-09-1813,

  Gehuwd te Gent op 10-05-1853 met Franciscus Pappens, geboren te Sint-Denijs-

  Westrem op 07-11-1816, zoon van Joannes Baptista Pappens en Maria Joanna

  Devogelaere

  V.4 Leo(n) Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 19-11-1782, overleden te Grammene op 26-02-

  1845

  Gehuwd (1) te Gottem op 26-11-1807 met Helena Minjauw, geboren te Gottem op 04-08-1790,

  overleden te Grammene op 02-02-1819, dochter van Petrus Minjauw en Josepha Mehuys

  Gehuwd (2) te Grammene op 18-04-1822 met Marie Anna De Smeyter, geboren te Kruishoutem

  op 20-05-1799, overleden te Grammene op 21-08-1863, dochter van Andries De Smeyter en

  Ferdinanda De Smijter

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Amelie Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 09-09-1808, overleden te Grammene op

  26-12-1886

  Gehuwd te Grammene op 25-11-1835 met Charel Louis Tack, geboren te Grammene op

  18-06-1807, overleden te Grammene op 13-03-1884, zoon van Sebastiaan Tack en

  Marie Therese Vandermeulen

  23 Merkwaardig in dit gezin is dat het vierde kind de familienaam van de moeder krijgt. De enige plausibele uitleg dat ik hier voor heb is dat de vader kwam te overlijden tijdens de zwangerschap van zijn vrouw. Zijn overlijdensakte vind ik echter niet, ook niet in de omliggende parochies. Mogelijkerwijze gesneuvelde soldaat onder Napoleon. Misschien terug te vinden in NAPOLEONTISCHE OORLOGEN (1804-1815) SA Deinze, KGK, Jaarboeken. Maes, Herman. Gestorven in dienst van Napoleon. 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek. In: BGD, KOK Deinze, jg. 37 (1970), pp. 21-76. [Inwoners van Gottem: pp. 64- 66.]. Of SA Deinze, KGK, Jaarboeken. Maes, Herman. Deinzenaars en Napoleon. In: BGD, KOK Deinze, jg. 52 (1985), pp. 121-147. [Soldaten van Napoleon te Gottem: pp. 141-147.]. In deze bronnen vind ik Joannes Baptist Van Eeckhaute niet terug. In de overlijdensakte van Petronella Herry staat vermeld weduwe van Joannes Baptist Van Eeckhaute. In de huwelijksakte van Colette Herry wordt de vader ook niet vermeld. Misschien onwettig kind.

 • 1009

  2. Eugenie Van Eeckhaute24, geboren te Grammene op 12-02-1810, overleden te Kanegem

  op 02-11-1880

  Gehuwd te Grammene op 23-11-1836 met Joannes Baptiste De Waele, geboren te

  Wontergem op 19-08-1807, overleden te Kanegem op 02-03-1865, zoon van Francies De

  Waele en Catharina Lievrouw

  3. Regina Van Eeckhaute25, geboren te Grammene op 07-01-1812, overleden te Aarsele op

  09-04-1845

  Gehuwd te Grammene op 28-04-1841 met Leo Vercoille, geboren te Dentergem op 09-

  11-1800, overleden te Aarsele op 28-07-1862, zoon van Joannes Vercoille en Catharina

  Tack

  4. Pierre François Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 25-09-1813, overleden te

  Grammene op 13-12-1815, 2 jaar oud

  5. Angelus Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 16-06-1816

  Gehuwd te Grammene op 26-07-1843 met Eugene Byerelle, geboren te Grammene op

  29-03-1799, dochter van Joannes Baptista Byerelle en Maria Coleta Van Hollebeke

  6. Francois Van Eeckhaute26, geboren te Grammene op 02-02-1819

  Gehuwd (1) te Grammene op 10-06-1874 met Melania Adam, geboren te Dentergem op

  06-01-1833, overleden te Grammene op 28-11-1875, dochter van Pieter Joseph Adam

  en Barbara Theresia Roose

  Gehuwd (2) te Desselgem op 05-09-1877 met Virginie Nachtergaele, geboren te Olsene

  op 25-10-1824, dochter van Romanus Nachtergaele en Sophie Vanhoucke

  Uit het tweede huwelijk:

  1. Virginie Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 27-02-1823, overleden te Gottem op

  08-11-1889

  Gehuwd te Deinze op 23-07-1856 met Charles Joseph De Roose, geboren te Machelen-

  aan-de-Leie op 07-03-1820, overleden te Gottem op 26-02-1902, zoon van Charles

  Francies De Roose en Xaveria Voet

  2. Melanie Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 09-11-1824

  Gehuwd27 te Grammene op 13-11-1850 met Fredericus Staelens, geboren te

  Wontergem op 18-07-1820, overleden te Flémalle-Haute op 22-04-1884

  3. Karel Lodewijck Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 30-10-1826, overleden te

  Grammene op 12-11-1826, 13 dagen oud

  4. Constantinus Van Eeckhaute (zieVI.3)

  5. Ivo Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 02-02-1830, overleden te Wontergem op

  18-12-1882

  Gehuwd te Grammene op 15-04-1874 Maria Francisca Vandewalle, geboren te Bachte-

  Maria Leerne op 11-07-1825, dochter van Pieter Joannes Vandewalle en Carolina

  Demeyer

  6. Pieter Van Eeckhaute (zie VI.4)

  7. Rozalia Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 11-12-1834, overleden te Grammene

  op 09-11-1836

  Gehuwd te Grammene op 30-04-1862 met August Buyse, geboren te Wontergem op 14-

  03-1825, zoon van Francies Buyse en Sophia Desplenter

  24 Het eerste kind van Eugenie Van Eeckhaute was Maria Francisca Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 05-03-

  1836, met familienaam van de moeder. Er is geen vermelding in de kantlijn van de geboorteakte en in de

  huwelijksakte van Joannes Baptiste De Waele en Eugenie Van Eeckhaute dat het kind erkend en gewettigd werd.

  Vader onbekend dus, onwettig kind. 25 Er waren verwikkelingen met Regina haar laatste bevalling. Kindje werd doodgeboren (+ 27-02-1845) en Regina overleed kort daarna (+ 09-04-1845). 26 Er waren complicaties bij de geboorte van Francois Van Eeckhaute (° 02-02-1819). De moeder, Helena Minjauw, overleed (+ 02-02-1819). 27 Van dit gezin is de geboorteplaats van het eerste kind, Pierre Staelens geboren 1851, niet gevonden. Het tweede kind, Auguste Joseph Staelens, was geboren te Roncq, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk in 1856 en overleed te Flémalle-Haute, Luik 24-02-1881. Het derde kind, Marie Anne Eugénie Staelens was geboren te Jemeppe-sur-Meuse , Luik 1858 en overleed te Flémalle-Haute, Luik op 04-03-1881. Het vierde kind, François Staelens was geboren te Flémalle-Haute, Luik 1863 en overleed te Flémalle-Haute, Luik op 15-01-1881.

 • 1010

  8. Arriette Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 09-11-1836, overleden te Grammene

  op 28-04-1840, 3 jaar oud

  9. Mathilde Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 28-05-1839,

  Gehuwd te Grammene op 17-05-1865 met Charles Louis Algoet, geboren te Wontergem

  op 02-09-1837, overleden te Vinkt op 09-03-1931, zoon van Joannes Baptista Algoet en

  Francisca Baele

  10. Joannes Baptiste Van Eeckhaute, geboren te Grammene op 13-03-1842, overleden te

  Grammene op 22-07-1842, 4 maanden oud

  V.5 Alberus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 06-08-1790, overleden te Koolskamp op 22-08-

  1831

  Gehuwd te Pittem op 08-06-1819 met Amelia Mortier, gedoopt te Egem op 17-05-1794,

  overleden te Pittem op 20-05-1847, dochter van Franciscus Mortier en Joanna

  Vanheulenbrouck

  Uit dit huwelijk:

  1. Ivo Van Eeckhaute (zie VI.5)

  2. Petrus Van Eeckhaute, geboren te Pittem op 23-02-1822, overleden te Lichtervelde op

  15-02-1907

  Gehuwd (1) te Beveren-Roeselare op 07-02-1854 met Carolina Ledoux, geboren te

  Beveren-Roeselare op 21-01-1812, overleden te Beveren-Roeselare op 14-09-1880,

  dochter van Antonius Ledoux en Victoria Opsomer

  Gehuwd (2) te Lichtervelde op 23-12-1885 met Maria Ludovica Quartier, geboren te

  Lichtervelde op 20-02-1849, overleden te Lichtervelde op 02-05-1941, dochter van

  Henricus Josphus Quartier en Rosalia Hoet

  3. Rosalia Van Eeckhaute, geboren te Pittem op 05-08-1824, overleden te Pittem op 18-10-

  1863

  Gehuwd28 te Pittem op 13-04-1863 Ignatius Van Maele, geboren te Pittem op 17-08-

  1812, overleden te Pittem op 21-02-1884, zoon van Joannes Van Maele en Isabella

  Wybo

  4. Pelagia Van Eeckhaute, geboren te Egem op 12-11-1827

  Gehuwd te Beveren-Roeselare op 02-05-1860 met Angelus De Vos, geboren te Koolskamp

  op 14-04-1826, zoon van Ludovicus De Vos en Francisca Ruynhout

  5. Leonardus Van Eeckhaute, geboren te Egem op 29-04-1830

  V.6 Carolus Ludovicus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 25-06-1804, overleden te Wakken op

  27-08-1892

  Gehuwd te Wontergem op 12-11-1831 met Maria Theresia Lievrouw, geboren te Wontergem

  op 30-05-1811, overleden te Dentergem op 04-02-1871, dochter van Joannes Lievrouw en

  Regina Arickx

  Uit dit huwelijk29:

  1. Maria Victorina Van Eeckhaute, geboren te Wontergem op 22-02-1833, overleden te

  Wontergem op 01-05-1883

  Gehuwd (1) te Gottem op 28-07-1858 met Augustinus Carton, geboren te Oeselgem op

  20-10-1833, overleden op 14-06-1878, zoon van Karel Lodewijk Carton en Beatrix

  Amerlinck

  Gehuwd (2) te Wontergem op 20-05-1879 met Eduardus Berlez, geboren te Grammene

  op 16-11-1839, zoon van Eugenius Berlez en Sabina Van Thuijne

  2. Alexander Van Eeckhaute, geboren te Wontergem op 24-10-1834, overleden te

  Wontergem op 18-02-1835, bijna 4 maanden oud

  3. Leo Van Eeckhaute, geboren te Wontergem op 25-04-1836

  4. Pelagia Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 24-11-1838, overleden te Gottem op 17-

  08-1869

  28

  Het huwelijk Van Rosalia Van Eeckhaute en Ignatius Van Maele heeft maar zes maanden geduurd. Rosalia overleed op 18-10-1863. Ignatius was voordien al gehuwd geweest met Barbara Mattan, zij overleed op 09-03-1862. En na het overlijden van zijn tweede vrouw Rosalia Van Eeckhaute, huwde hij Barbara Vansteelant. 29

  Dit gezin heeft veel ellende gehad met hun kinderen. Twee kinderen overleden na bijna 4 maand oud en de tweeling werden respectievelijk 2 en 6 dagen oud.

 • 1011

  Gehuwd te Dentergem op 09-02-1866 met Karolus Vansteenkiste, geboren te

  Dentergem op 06-08-1828, zoon van Franciscus Vansteenkiste en Joanna Catharina

  Blondeel

  5. Desiré Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 14-01-1840, overleden te Gottem op 04-

  06-1840, 4 maanden oud

  6. Seraphina Van Eeckhaute (tweeling), geboren te Gottem op 02-04-1841, overleden te

  Gottem op 08-04-1841, 6 dagen oud

  7. Ludwina Van Eeckhaute (tweeling), geboren te Gottem op 02-04-1841, overleden te

  Gottem op 04-04-1841, 2 dagen oud

  8. Nathalia Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 30-06-1842

  9. Camillus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 18-07-1845

  Gehuwd te Wakken op 21-05-1879 met Marie Louise Wildeman, geboren te Wakken op

  09-01-1861, dochter van Ivo Wildeman en Blondina Adam

  10. Joannes Van Eeckhaute (zie VI.6)

  11. Alexander Van Eeckhaute (zie VI.7)

  V.7 Leonaerd Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 12-07-1807, overleden te Wontergem op 29-06-

  1878

  Gehuwd te Gottem op 18-02-1836 met Rosalie Tolman, geboren te Gottem op 26-06-1807,

  overleden te Wontergem op 06-06-1880, dochter van Pieter Tolman en Judoca Lauwers

  Uit dit huwelijk30:

  1. Augustus Van Eeckhaute (zie VI.8)

  2. Rosalia Van Eeckhaute, geboren te Wontergem op 18-10-1838, overleden te

  Wontergem op 22-11-1838, één maand oud

  3. Rosalia Van Eeckhaute, geboren te Wontergem op 19-06-1840, overleden te

  Wontergem op 05-01-1851, tien jaar oud

  4. Franciscus Xaverius Van Eeckhaute (zie VI.9)

  5. Fredericus Van Eeckhaute, geboren te Wontergem op 28-05-1847, overleden te

  Wontergem op 03-11-1847, vijf maanden oud

  V.8 Bernard Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 23-11-1799, overleden te Gottem op 24-11-1851

  Gehuwd te Dentergem op 16-10-1828 met Joanna Catharina De Kie, geboren te Dentergem op

  04-04-1798, overleden te Gottem op 07-04-1871, dochter van Benedikt De Kie en Carolina

  Degroote

  Uit dit huwelijk:

  1. Augustus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 14-03-1834, overleden te Gottem op

  09-11-1879

  V.9 Severinus Van Eeckhaute, geboren te Gottem op 11-06-1802, overleden te Dentergem op 23-11-

  1880

  Gehuwd (1) te Dentergem op 05-01-1831 met Charlotte De Backer, geboren te Dentergem op17-

  02-1798, overleden te Dentergem op 15-12-1836, dochter van Joannes Jacobus De Backer en

  Theresia Sompels

  Gehuwd (2) te Dentergem op 05-09-1838 met Rosalia De Buck, geboren te Dentergem op 27-10-

  1798, overleden te Dentergem op 18-12-1880, dochter van Augustus De Buck en Helena

  Vandenabeele

  Uit het eerste huwelijk31:

  1. Julia Van Eeckhaute, geboren te Dentergem op 14-11-1831, overleden te Dentergem op

  19-01-1834, twee jaar oud

  2. Pelagia Van Eeckhaute, geboren te Dentergem op 20-04-1833, overleden te Dentergem

  op 29-04-1839, negen dagen oud

  3. Marie Theresia Van Eeckhaute, geboren te Dentergem op 17-07-1834, overleden te

  Dentergem op 31-05-1836, bijna twee jaar oud

  (wordt vervolgd) Michel Van Eeckhaute

  30

  Ook dit gezin heeft veel ellende gehad met hun kinderen, van de vijf kinderen overleden er drie zeer jong, één maand, vijf maand en 10 jaar. 31 Ook dit gezin heeft veel ellende gekend, alle kinderen overleden zeer jong

 • 1012

  NAZARETH: STATUS ANIMARUM 1787 (bron: Rijksarchief Gent: Kerkfabriek Nazareth (PAR204) nr. 1) – (vervolg van Leiestam 2/2015 p.

  996-997) Com = aantal communicanten; Non com = aantal niet communicanten

  Gezin Com Non com

  Joannes SCHAUBROEK 2 1

  Ferdinandus ROGGE 2 3

  Pieter GEVAERT 3

  Pieter NEERINCK 4 4

  Joannes DHONDT 2

  Pieter DE LANGE 3 4

  Wezen Paulus DE PAEPE 11

  Livinus VAN KEMSEKE 3 2

  Joannes CORTVRIENT 8 2

  Weduwe Petrus MICHIELS 7 2

  Andries LAUWAERT 3

  Joseph VANDE VELDE 4 3

  Pieter DE WEVER 3

  Joannes Baptiste VAN BELLEGHEM 3 2

  Ludovicus BROCHE 2 2

  Jacobus BROCHE 2 1

  Baltazar VLERICK 2 3

  Pieter DHONDT 3 3

  Pieter DE KEUCKELEIRE 7 2

  Marcus BEKAERT 5

  Francies VAN HAECKE 9 3

  Joannes Baptiste VERTRIEST 5 3

  Pieter SCHINCKEL 7 1

  Joseph VAN AUTRYVE 3

  Weduwe Frans VERGUCHTE 6

  Livinus PEIRTSEGAELE 2 1

  Pieter BEYAERT 5 3

  Weduwe Petrus VANDE VELDE 2 1

  Jacobus DE BIE 2 2

  Joanna Catharina VERLOOS 1 1

  Francies LASSEEL 4

  Francies VERWEE 6 3

  Isabelle HUYS 2

  Carel MEIRLAEN 2 6

  Francies VAN HIEFTE 2 2

  Joseph CLAUWAERT 4 6

  Joseph CLAUS 4 1

  Pieter MEILE 6 1

  Joannes DEN DOOVEN 3 5

  Pieternelle DE MOOR 2

  Pieter Gillis DE PAEPE 4 2

  Joannes Frans CLAUS 3 3

  Joannes Frans THIENPONT 3 4

 • 1013

  Francies NIEUWENHUYSE 2

  Joannes DE KOCKER 2 2

  Joannes Baptiste ROGGE 3 4

  Joannes CNUDDE 3 4

  Pieter DHONDT 6 3

  Pieter DE BOCK 6 4

  Judocus DE KOCKER 5 2

  Francies VANDEN BULCKE 4

  Marie DHONDT 2

  Pieter VAN MAERCKE 7

  Joannes ELIAS 3 3

  Pieter DE CNUYT 8

  Joannes Baptiste DOSSCHE 3 5

  Joannes Baptiste EECKHOUTE 7

  Joannes MORAU 2 3

  Adrianus KEUNES 3

  Francies BOSSCHAERT 2 4

  Livinus DE DONCKER 2

  Pieter Frans VLERICK 2 1

  Joannes Baptiste DE KEUCKELEIRE 5 3

  Joannes DE DONCKER 4 2

  Francies DE VRIESE 2 1

  Guilielmus VAN KERREBROUCK 2 2

  Amandus CLAUS 3 5

  Pieter DE DRYVER 4

  Joseph VAN KERREBROUCK 4

  Jacobus DE DRYVER 3 1

  Geeraert DE DRYVER 3

  Joannes THIENPONT 4

  Joannes VANDER STRAETEN 2 1

  Francies DHONDT 4

  Joannes STEVENS 4 1

  Pieter HAECK 6

  Pieter HAECK d’oude 11

  Carel VAN HIEFTE 4 3

  Benedictus DE CLERCK 2 1

  Carel DHONDT 5

  Livine MICHIELS 1 2

  Pieter DE PAEPE 6 1

  Ludovicus DE KOCKER 2 1

  Weduwe VERHEGGEN 7 1

  Joannes Baptiste CALLAERT 3 1

  Rogier OLVOET 2

  Francies DE JAEGER 2 1

  Pieter Frans JOOS 2

  Alexander DE KOCKER 2 3

  (wordt vervolgd) Guido Demuynck