d-izni~~~zns~rmi~~iuauni~gu6~1dprni~aznan (GECC) baa0 d-izni~~~zns~rmi~~iuauni~gu6~1dprni~aznan dna

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of d-izni~~~zns~rmi~~iuauni~gu6~1dprni~aznan (GECC) baa0 d-izni~~~zns~rmi~~iuauni~gu6~1dprni~aznan dna

 • d- i zn i~~~zns~rmi~~ iuaun i~gu6~1dprn i~aznan dna n i ~ i u s n a u i ~ s ~ i u n i ~ l f i u 3 ~ 1 ~ " ~ n ~ g u d ~ i w n i ~ a z n a n (GECC) dsro'i?l w . ~ . baa0

  miud naanssunisGiuaunis~uu'sivnisa~nanl~n"ivunlGiinisuaJuni~Jusa~uim~piu nislGu5mrua~~udsivnisaaman (GECC) dsaiiq W.R. brio ~~a~finisu~msdsavivu"~a~~nv~au91u uoshiinaiuaanan san~;? ~u"i3;liiu rfluldmiu Juuiuua;luiunJpuum? u a a i i u i m s ~ i u l u n i ~ ~ w u i ~iauns~~umil09"u~ni9d5avl~umiuuims~iunis~~u~nisua9~u~~ivnisaanan =tu

  4 1 R u 6 ~ i a n ~ s a z n a n w % 6 i ~ n i ~ i ~ ~ n ~ dowoda~aiu

  m

  b

  m

  b

  d

  mo

  m b

  mm

  m d

  wiauaiuludaunnia o'iuau tu6 f l5~ f l 15 f l 9R l

  ~ u u ' ~ i v m s ~ a n a n n ~ u S " ~ ~ i n i s ~ n w s ~uu ' l r ian isaanannsu~i~~aa~~uuw

  One Stop Service &rin9ludsuy~daflu~

  nsuGd6unZ

  ~ U U ~ ~ U & ~ X ~ I ~ % F I ~ ~ ~ ~ $ ~iCn~iunaanssunis~unsa~r;"u3Fsln

  A' d di9d"n~iuuui~nqs~wwuviunswun ~s A ' d

  diCn~iumi~nq~~w~uviun~wuw m A' d

  diPd"n~iuuu~~nq~~wwu~iunswuw

  di~naiud~unq~~wwuwiuns aiuiq~n=i A' d

  diPd"n~iuass~aifim~uwnq~~wwuviuns sn quu'ulnisnqs~wwuviuns

  (Bangkok Service Center) di~n9iub~m6uuiuia

  gudu3nisnqawwu~i~~3 (Bangkok Service Center) diCn9iu~~ms$ns Q ~ u ' ~ ~ f l l ~ f l ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 4

  (Bangkok Service Center) d l ~ t l 9 l u b " ~ W ~ l l ~

  nsawsasnisiiadsa~w~

  n ~ a w s a ~ ~ n w ~ ~ a a a v n s t i ~ ~ ~ % W ~ ~ W I U U I A U

  nsawsas?wuiaiam

 • quu'uinisnqtmwu~ium (Bangkok Service Center) di~nsiubumws::~"~~~ quu'uinisnqdrwwuwium (Bangkok Service Center) ~i~ndiubumf!uy"s quu'uiuimsnqa~wwu~iums (Bangkok Service Center) iiilrinciunmuiuuiai quu'u?nisnqt~nwuwiu~ls (Bangkok Service Center) d1~~~196b"u51YfbW?

  r~uu'u3ni5nq~"~nwu~iuns (Bangkok Service Center) hrindiunmsiw~5ysmz quu'uinisnq~~nwuwim (Bangkok Service Center) diCndiu~um~dwodwaid quu'u'snisnqs~~wuwiums (Bangkok Service Center) di~ndiub"~ai~s quu'u5nisnqd~wwuwium (Banzkok Service Center) ~i~ndiubumwuodbw guu'u3nisnqtrwwu~iun3 (Bangkok Service Center) di~nsiubum$auuais ~uu'uinisnq~~nwu~iuns (Bangkok Service Center) dl~d1ub"~naadbrnU quu'u'inisg m ~~u?~Gm~a+a (One Stop Service) diCn~iu~umnao~aiu quduimsgm~RuarGn~af~ (One Stop Service) di~?ndiub"u~ouwos quu'uinisgm~iua~Gm~a$il (One Stop Service) diCndiubumnoub!od quu'u3nisgm~;ua~Gnm4o (One Stop Service) RiCnsiu~"~mZu~~m4 qudu?nisgnriu?rGm~a$~ (One Stop Service) dilindiunnn~s~u quu'u'snisgm~iiiua~u"m~afo (One Stop Service) diCndiurplmjdm-j quu'u5nisgm dua~Gm~a% (One Stop Service) diCnn9iubam~?a"mui ~uu'u'4nisgmlua~Gm~a?~ (One Stop Service) &

 • 1 (One Stop Service) di$ndiu~anuidn:tl

  I I (one stop service) di~ndiuramuid~~n I I m s

  ~uu'uSnisgnr~ua~u"naa$e

  (One Stop Service) di~ndiu~,amuid&~

  guu'u%is?nntWuaa.u"n~af D

  (One stop Service) dl~ndiubamu1d967

  (Ban2kok Service Center) di$ndiub"~uid~ub~uu

  gu6u?nis?nmZuarGnra$e n;a.~wuwiuns

  do

  1 (One Stop Service) ii%diuran%ju dk~

  I I (One Stop Service) d i$ndiu~wt lsz~a~ I I

  (One Stop Service) di$ndiubanuidw~n

  tuu'u?nis?n~Zuar6m~a5~

  nqsbwwuwiuns

  d m

  tuu'uSnis?naZuaadnba?~

  (One Stop Service) d i$n~iu~an~o81t ls iu~n~w' iu

  pluu'ufnisgnrtiuab6nba5~

  (One Stop Service) dicndiu~anni%.o?y

  ~uu'u?nis?nm"uarGnba?~

  (One Stop Service) dicfldiubmainns~fld

  n7s~wwuwiuns

  (One Stop Service) di$ndiubudyu~u

  g~u'u?n15?~ L Z U ~ L G W LA n=pwwuwiuns

  dd

  dci

  guu'u?nis?nrZua~GnaR4e

  (One Stop Service) di$ndiubamwu8d~tm

  (One stop Service) diGnsiu~am~uGutiadi I

  ~ u ~ u ? ~ ~ I ~ ? c ~ L Z U ~ L G A &

  co

  ~uduSni-jgnaZuaa.u"nt.af D

  (One Stop Service) di$nwubww$n$

  n7sbwwuwiuns

  (One Stop Service) dicndiubamaaumaad

  ~ u ~ ' u ? ~ I ~ ? R L W U ~ L ~ W L ~ ~ D npwwu~iuns (One Stop Service) disd"ndiub"~~a:wiu~d

  guu'u?rns?aZuab6n~a5~

  (One stop Service) ~I IY~~I~LWW~IUIW n=pb~wuwiun~

 • m a d

  om&

  @cab

  @ad

  a&

  m o d

  0190

  able,

  1 mmo I nisdszelidauqiininai"~~iw"mui (CuGauia) 9 1 nisdssdidauqiinin

  m b c

  obb

  m b d

  1 m m b / n i s d s z d ~ d a u q Q n i n a i " ~ ~ i ~ s i ~ ~ ~ ~ i ~ ($~GLPIw) 1 nisdssdidauqiinin

  nis;bvlfiidau~iinindi~naZuwsiu

  ni~l~didauqiinindi~na~u4imas nislvldidauqiinindimaaiuwsiu

  nislvl~iFiauqiinindirnaaaui n i s ~ d d i d a u ~ i i n i ~ m a ~ a a q s nislrllidauqiinindimo~uosan

  nislrldidauqiinindi~nawuoslcj n i i l r l f i idauqQnindi~nav~gl~n nislrllidauqiinindi~na99"aGu

  1 mmm I nisdsudidau~Qninai"11iq~asi"11~1~ 1 nisdsudidauqQnin

  niilrldidauqQnin -

  nislvllidauqfinin

  nislrllidauqfinin

  nislvldidauqQnin

  nisldditiauqiinin

  nislrldidau~iinin

  nislrldidauqfinin

  ni=ilrldidauqfinin

  nislrldidauqiinin

  nislrllidauqfinindi~naa?yelsu~~fl n i s l r l4 idauqOnind i~na~~as ~ I S ~ ~ % ~ I ~ ~ U Q ~ ~ I R R I " ~ ] I ~ ~ U ~ ~ ~ B ~ ($UGLPIW)

  n i ~ d ~ u d i d ~ q d n f i n i ~ a i " 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ 8 1

  1 m m h d l ~ ~ ~ l ~ d 5 ~ d l ~ 1 8 1 ~ ~ ~ a " ~ ~

  nislvllidauqiinin

  nislvldidauqiinin

  nisdsudidauqiinin

  nisdsudidaunGnin

  1 add 1 diCnsiudsudiai~iai~9nl~ia