12
ELZENHOF g a z e t / g a z e t t e / pa p e r 01 01 > 02. 2016

Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

E L Z E N H O Fg a z e t / g a z e t t e / pa p e r

010 1 > 0 2 . 2 0 1 6

Page 2: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 2

NL Beste bewoner van Etterbeek, het volgende nummer van ons magazine zal je niet meer automatisch in de bus krij-gen. Wens je het toch nog te ontvangen? Geef ons een seintje!

FR Cher habitant d'Etterbeek, vous ne recevrez plus le prochain numéro de notre magazine automatiquement dans votre boîte aux lettres. Si vous voulez continuer à le recevoir, merci de nous le faire savoir!

EN Dear Etterbeek resident, our next magazine edition will not automatically appear in your letter box. Please let us know if you do wish to receive it!

WELKOM | BIENVENUE | WELCOMENLBeste Elsenaar, beste lezer

Graag bieden we je met de jaarwende voor de deur, het nieuwe tijdschrift van Gemeenschapscentrum Elzenhof aan. We staken het vroegere tijd-schrift in een nieuw kleedje en nodigen je uit om het boeiende en uitnodigende aanbod van het gemeenschapscentrum te ontdekken. Maar er is meer, we hopen je in de komende maanden nog te verrassen met nieuwe initiatieven in ons mooi huis en tuin langs de Kroonlaan. We zetten de deuren meer dan ooit open voor iedereen die samen met ons GC Elzenhof wil doen bruisen.

FRCher Ixellois, cher lecteur A l’aube de cette nouvelle année, nous sommes heureux de vous présenter le nouveau magazine du centre culturel Elzenhof. Nous avons habillé

l’ancien magazine d’un habit flambant neuf et nous vous invitons à découvrir l’offre attrayante de notre centre culturel. En plus, dans le courant des prochains mois, nous espérons vous accueillir dans le cadre de nouvelles initiatives dans cette belle demeure et ce magnifique jardin de l’avenue de la Couronne. Et vous qui, à nos côtés, souhaitez faire rayonner le centre culturel Elzenhof, soyez plus que jamais les bienvenus.

ENDear Elsene resident, dear reader Now that 2016 is on its way, we are happy to present the new, restyled CC Elzenhof magazine. We want to take you by the hand to discover the

interesting and inviting activities together with the entire CC Elzenhof team. But there is more … During the next few months, we hope to surprise you with our new initiatives in our beautiful house and garden along the Kroonlaan. More than ever, we open our doors to everyone that want to help us make CC Elzenhof a vibrant place.

Nelleke voN der Heide – voorzitter rik Fobelets – CeNtrumveraNtwoordelijke

1. BAR ELZENHOF 2+3. 11.11.11.-FUNDRAISING NAMIDDAG 4. EXPO SELF CITY - BRAL VZW 5. KOOKWORKSHOP AFRIKAANSE GROENTEN 6. DIY:QUARTIER - KLEIN VERZET 7. REPAIR CAFÉ 8. STRAATCAFÉ ELZENHOF

➊ ➋ ➍

➏ ➐ ➑

Elzenhof in beeld

Page 3: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 3

EN ZEG NU ZELF, EEN BELGDIE NIET WEET WAT BIERBROUWEN IS?BROUWER MARTIJN DE POT OVER MALT & MOUTDoor: Nils De Neubourg

FR Envie d’apprendre à brasser votre propre bière ? Les ateliers de brassage du GC Elzenhof ont lieu le 13.02 et le 12.03 de 10 h à 18 h.

EN How about brewing your own beer? Attend our brewery workshops at CC Elzenhof on 13.02 and 12.03 from 10h00 until 18h00.

Meer/More/Plus d’info: www.maltandmout.be - www.gcelzenhof.be

FREN

BRUSSEL BAD SERVEERDE TIJDENS DE LAATSTE EDITIE BIER VAN EIGEN BODEM. DAT HEBBEN WE TE DANKEN AAN DE HEREN VAN BIERCLUB MALT&MOUT. ZIJ VONDEN HET IN DE ZOMER VAN 2014 EEN BIERHOOFDSTAD ONWAARDIG OM HEINEKEN TE SCHENKEN EN SCHREVEN DAAROP EEN OPEN BRIEF. LIEFDE VOOR BRUSSEL EN BIER, IETS WAT MALT&MOUT TYPEERT. EN ZE DOEN MEER DAN OPEN BRIEVEN SCHRIJVEN. BROUWEN IN GC ELZENHOF BIJVOORBEELD.

Al zes jaar lang brouwt Malt&Mout. Medeoprich-ter en brouwer Martijn De Pot: “Vier jaar geleden is alles wat in een stroomversnelling geraakt toen onze voorzitter, Michael, een cursus bierbrouwen is gaan volgen bij Luc Pauwels in Volwassenonderwijs Elishout. Daar hebben we elkaar leren kennen. Va-naf dat moment zijn we samen op regelmatige basis beginnen brouwen. De theoretische en praktische kennis van het brouwen die tijdens de cursus ver-gaard werd, heeft er toe bijgedragen dat we steeds betere bieren zijn gaan brouwen. En zolang het bier lekker is, blijven wij het brouwen!”

VOLDEDEN ANDERE BIEREN OP DE MARKT DAN NIET?

“Het Belgische bierlandschap is uitgestrekt. Als je hier je meug niet vindt, vind je die nergens. Dus natuurlijk zijn er hele lekkere bieren op de markt. Maar zelf bier brouwen heeft toch net dat tikkelt-je extra. Van water, mout en hop dankzij gisten zelf bier produceren heeft iets magisch. Noem het ‘brou-wersgenot’. Eens je hierdoor gepassioneerd bent, laat je dat nooit meer los.”

Het typische Malt&Moutbier bestaat niet, verduide- lijkt Martijn: “Wij brouwen elk type bier: stout, am-ber, IPA, triple, donker, dubbel, etc. Maar de laatste tijd zijn we vooral gefascineerd door blonde bieren, hoppig en met laag alcoholgehalte (5°).”

Ondanks de bevlogenheid waarmee Malt&Mout in hun potten roert en het bier op flessen trekt, was het niet het brouwen maar eerder het proeven van bier dat hen samen bracht. “Eigenlijk is Malt&Mout opgericht als bierproefvereniging. We waren op zoek naar zo’n clubje in het Brusselse maar vonden er geen. We dachten dus: laten we die zelf maar op-

richten. De beste school voor het proeven is het brouwproces goed begrijpen. Zo kan je begrijpen van waar die verschillende smaken komen en weet je hoe een brouwer hiermee kan spelen.”

Menige jaren en bieren verder blijft Malt&Mout proe-verijen organiseren. “Elke maand proberen we een evenement te organiseren waarbij we meestal een externe spreker uitnodigen. We dromen er ook van om ooit eens een evenement te organiseren waar we alle Brusselse bierliefhebbers kunnen samenbrengen.”

De combinatie van brouwen en proeven maakt Malt&Mout uniek binnen Brussel. “In Vlaanderen heb je aardig wat biergildes die ook zelf bier brou-wen. Steeds meer en meer mensen beginnen terug in hun schuurtje of garage bier te brouwen. Maar binnen Brussel zijn wij de enige club die zelf ook bier brouwt. Bovendien bieden wij ook iedereen de mo-gelijkheid om deel te nemen aan brouwworkshops. En dat aan een democratische prijs.”

“Sinds de winter van 2013 organiseren wij in samen-spraak met GC Elzenhof onze brouwworkshops. We vullen elkaar perfect aan: Elzenhof regelt de admi- nistratieve zijde van de zaak en Malt&Mout levert de praktijk.”

IS ER EEN LIJN TE TREKKEN IN DE DEELNEMERS VAN DE BROUW-WORKSHOPS IN GC ELZENHOF?

“We hebben een zeer gemengd publiek van Neder-landstaligen, Franstaligen en expats, zowel vrouwen als mannen. Alle deelnemers zijn wel steeds jeugdig.”

WAAROM ZOU IEDEREEN EENS IN ZIJN OF HAAR LEVEN EEN BROUW-WORKSHOP MOETEN VOLGEN?“Het ontbreekt veel mensen aan kennis hoe bepaalde goederen geproduceerd worden. Bier is er daar eentje van. En zeg nu zelf, een Belg die niet weet wat bierbrouwen is? Onze workshops bren-gen je tevens naar een hoger ‘bierniveau’: tijdens de workshop proeven we namelijk ook. Niet alleen zelfgebrouwen bier maar ook minder bekende streekbieren.”

Zin om je eigen bier te leren brouwen? De brouwworkshops in GC Elzenhof gaan door op 13.02 en 12.03 van 10u tot 18u.

Page 4: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 4

MIJN ELSENE | MON IXELLES

KAREN (25), INWONER VAN ELSENE

HABITANTE D’IXELLES / RESIDENT OF ELSENE

1 woonproject - NL Als ingeweken Antwerpse woon ik aan het einde van de Kroonlaan. Een deel van de appartementen waar vroeger rijkswachters woonden is er opengesteld voor tijdelijke bewoning. Als ‘bewoner-bruiklener’ mag je deze benutten tegen een vergoeding. Zo wordt leegstand en verloedering tegengegaan, in afwachting van hun herbestemming. Niet onbelangrijk is dat je ‘contract’ steeds binnen drie weken stopgezet kan worden. Door het tijdelijke karakter van mijn woonst weet ik deze des te meer te appreciëren. Duimen toch dat dit nog ‘even’ zo blijft! De aanwezige katten – Dikkie op kop – die zich bij mijn thuiskomst vaak krols tegen mijn fietsbanden schurken, zou ik anders zeker missen. 2 MUNDO-B - EN Mundo-B, situated in the Edinburgstraat, is an eco-renovated building that houses an array of interesting organisations that strive for social and ecological justice, such as ‘Netwerk Bewust Verbruiken’, which is an organisation that aims at a sustainable life, and ‘EVA’. Among them are also organisations that work at a European level, such as the European Network on Debt & Development and the Corporate European Observatory. You can also enjoy one of their fair trade/bio/locally produced snacks and drinks with a view on the garden. 3 LE PLUS GRAND "PETITS RIENS" - FR En tant qu'adepte des magasins de récupération, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir 'Les Petits Riens' à Bruxelles, dont l'enseigne principale se trouve justement à Ixelles. Je peux y passer des heures, bien que la plupart du temps j'en ressors les mains vides (puisque en soit, je n'ai besoin de rien). Des objets artisanaux désuets, souvenirs de vacances exposés mornement au milieu d'autres reliques, m'emportent dans une errance spatio-temporelle. Tuyau: Le magasin adjacent 'Retro Paradise' vaut également la peine d'y chiner!

WIE?

Doorheen de jaren heb ik Elsene leren kennen vanuit verschillende invalshoeken. Eerst als student aan de VUB, dan als inwoner. Nog later als tijdelijk medewerker bij Bibliotheek Sans Souci en als vrijwillig bestuurder bij GC Elzenhof.FR Au fil des années, j’ai appris à connaître Ixelles sous différents angles. D’abord comme étudiante à la VUB, ensuite comme habitante et plus tard comme collaboratrice temporaire à la bibliothèque Sans Souci, et en tant qu’administratrice bénévole au centre culturel Elzenhof. EN Over the years, I got to know Elsene from different perspectives. At first as a student at the VUB (Free University of Brussels), then as a resident and later on as a temporary employee at the Sans Souci Library and as a voluntary member of the CC Elzenhof board.

Page 5: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 5

JANUARIElke donderdag | 18u – 20u30 | GC Elzenhof | Gratis

NEDERLANDS OEFENEN: CONVERSATIETAFEL BABBELUTOp Babbelut is iedereen welkom. Je komt zoveel je wil. Voor je je inschrijft heb je ter plaatse een kort gesprek met de verantwoordelijke. Zo weten we of je een basiskennis (2.1) Nederlands hebt. Daarna ga je aan een tafel zitten en praat je in het Nederlands over alles wat je interessant vindt. Een Nederlandstalige vrijwilliger begeleidt het gesprek.

Zo Di Su 3.01 | 14:00-17:00 | GC Elzenhof | Gratis

REPAIR CAFE ELSENEZie/Voir/See 07.02.

Do Je 07.01 | 18:00-23:00 | GC Elzenhof | Gratis

BARAVOND/SOIRÉE BAR/BAR EVENINGNL Kom naar de bar voor een gezellige babbel, een lekker pintje of een verse soep met brood. Vaak kan je op donderdagavond een gratis concert of andere activiteit bijwonen. Check www.gcelzenhof.be voor het programma. FR Bienvenue dans notre bar pour une papote conviviale, une bonne pinte ou une soupe fraiche avec du pain. Un concert gratuit ou autre activité sympa viennent régulièrement pimenter ces soirées. Surfez sur www.gcelzenhof.be pour découvrir l’actualité du programme.EN Come and join us at the bar and have a nice chat, enjoy a pint of beer and taste our fresh soup with bread. We often organise free concerts and other activities. Check out our last programme update on www.gcelzenhof.be.Meer info: Heb je zin om onze barploeg te versterken? Of om iets te organiseren in de bar? Heb je artistieke talenten die je wil tonen? Neem dan contact op met Myriam Saenen - [email protected] of 02 648 20 30.

Za 09.01 (wekelijks) | 9:00-11:00 | Zwembad Elsenee KIDS

WATERGEWENNING VOOR KLEUTERS Voor 1e tot 3e kleuterklas – Kleuters komen in deze cursus op een speelse manier in contact met water en krijgen een basis om nadien te leren zwemmen. (Voorjaar Reeks 1: tot 19.03 – 30 min. per groep).Meer info: GC Elzenhof

Zo 10.01 | 11:00-12:00 | Museum van Elsene | Gratis

NERVIA / SINT-MARTENS-LATEM: MEET THE CURATORSExclusief bezoek aan de tentoonstelling onder leiding van curatoren Cathérine Verleysen (Museum voor Schone Kunsten - Gent) en Michel De Reymaeker (Artotheek - Bergen). Reservering verplicht.info: [email protected] - 02 515 64 21/22 - www.museumvanelsene.be

Wo 13.01 (wekelijks) | 14:00-17:00 | GC Elzenhof KIDS

CREATIEF ATELIER ‘FABRICOLLAGE’ Voor 2e en 3e kleuterklas – Een creatieve kleuter in huis? Dan is Fabricollage zeker een aanrader. Via spel en verhalen gaan deze kleine kunstenaars aan de slag. We experimenteren met verschillende tech-nieken, disciplines en materialen...

CREATIEF ATELIER ‘DE KUNSTELAARS’ KIDS

Voor 1e tot 3e leerjaar – ‘De Kunstelaars’ gaan actief aan de slag met ‘kunst & cultuur’. Ze experimenteren met verf, klei en andere materialen, bouwen leuke speelhoekjes en doen uitstapjes naar het park, museum of theater.

Do Jeu Th 14.01 | 20:30 | Bar GC Elzenhof | Gratis

MUSIC-O-BAR: CHIBIDA DUMBU

(POP/WERELDMUZIEK)

NL Talent van Brusselse bodem in de bar van Elzenhof. Gratis. CHIBIDA DUMBU is een Belgische artiest met Congolese roots. Hij maakt Franse songs met popinvloeden en een vleugje wereldmuziek. Vaak gaan zijn liedjes over thema’s uit de samenleving. FR Des artistes du terreau bruxellois dans le bar du Elzenhof. Gratuit.CHIBIDA DUMBU est un artiste belge d’origine congolaise. Il compose de la chanson française aux accents de pop et de musique du monde. Ses chansons abordent des thèmes de société. EN Brussels talent at Elzenhof bar. Free of charge. CHIBIDA DUMBU is a Belgian artist with Congolese roots. He brings French songs with pop influences and a hint of world music. His songs are often about society themes.Zie/Voir/See 11.02

Za 16.01 (wekelijks) | 10:00-11:00 | GC Elzenhof KIDS

BEWEGINGSEXPRESSIE Voor 1e tot 3e kleuterklas – De kinderen gaan via spel, leuke opdracht-en en begeleidende muziek op zoek naar hun eigen dans en hun eigen ruimte.

Zo 17.01 | 14:30-16:30 | Museum van Elsene | Gratis KIDS

WORKSHOP ROND TENTOONSTELLING NERVIA / SINT-MARTENS-LATEMVoor iedereen, vanaf 6 jaar. Inschrijven op de dag zelf.info: [email protected] - 02 515 64 21/22 - www.museumvanelsene.be

Do 21.01 | 18:00-23:00 | GC Elzenhof | Gratis

BARAVOND/SOIRÉE BAR/BAR EVENINGZie/Voir/See 07.01. Programma: www.gcelzenhof.be.

Zo 24.01 | 10:00 | Openbare bibliotheek Etterbeek | € 4 - € 7

TOAST LITERAIR: DE TOVERFLUITSwingend verteltheater door Pulcinellainfo: Davidsfonds Elsene-Etterbeek - 02 735 76 97 [email protected]

AGENDA

Page 6: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 6

AGENDA

Vr Ve Fr 22.01 | 16:00-23:00 | GC Elzenhof | Gratis

TOAST-PARTY NIEUWJAARSFEEST ELZENHOF

NL - Je bent van harte uitgenodigd op onze after school/after work TOAST-party! Het belooft een spetterend feest te worden met acro-batie, groovy vinyl, stand-up comedy, experimentele speeches & veel lekkers. Vergeet je eigen plaatje (vinyl)* niet mee te nemen!FR - Vous êtes chaleureusement invités à notre grande fête ‘after school/after work TOAST-party’. Spectacles d’acrobatie, humoristes, vinyle sensass, discours expérimentaux et plein de bons petits plats … cette fête promet d’être pétillante! N’oubliez surtout pas d’apporter votre propre disque vinyle!EN- You are warmly invited to our after school/after work TOAST party! It promises to become a fantastic party with acrobats, groovy vinyl, stand-up comedy, experimental speeches & a lot of delicious food. Do not forget to bring your own (vinyl) records!Programma : 16:00> 19:00 Kinderworkshops & party (fête pour enfants)18:00 DJ’s Cloudfunk & demo’s verenigingen/associations19:00 Speeches & receptie/reception + Whocat duo (jazzpopsoul)19:50 Stand-Up Ramzi Zerqane ‘The Fundamentalist’ (20’ try-out))20:30 Acrobatie-act Juliana Joseph (tuin/garden/jardin)20:30 DJ’s Cloudfunk: Breng je plaatje mee/Bring your vinyl!*23:00 einde++ vuurkorven/paniers de feu + jeneverbar + visuals + stands associations/verenigingen + fotobooth & messages +++ I.s.m. Brede School, Bibliotheek Sans Souci, Den Teirling, De Kring, Mi-Casting, Femma, Toastmasters Brussels, ...Met de steun van Dominique Dufourny, Burgemeester, Maite Morren, Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden en de leden van het College en de Raad van de gemeente Elsene.

Do 21.01 | 20:00-23:00 | GC Elzenhof | € 3,50

FILM: BRUSSELS FILM FANS Kom kijken naar filmklassiekers in Elzenhof, elke derde donderdagavond van de maand! Nabespreking van de film (in ENG) gebeurt in de bar tussen pot en pint. Org.: Brussels Films Fans. info: www.meetup.com/Brussels-Film-Fans of GC Elzenhof.

Do 28.01 | 18:00-23:00 | GC Elzenhof | Gratis

BARAVOND - 20U: ZINNEKE-ONTMOETINGOp 21 mei trekt de Zinnekeparade opnieuw door de Brusselse straten. GC Elzenhof is partner in de Zinnode Etterbeek-Elsene en organiseert vanaf februari een Kostuumatelier (zie 4.02). Zin om je creatief uit te leven en een heleboel andere mensen te leren kennen? Kom dan zeker langs op deze avond!

Do 28.01 | 16:00-19:00 | Bibliotheek Sans Souci | Gratis

AFTER WORK POËZIEDRINKTer gelegenheid van het nieuwe jaar nodigt Bibliotheek Sans Souci u uit voor een drink. We trappen tegelijk de Poëzieweek op gang met poëtische animaties en performance. Iedereen welkom! Meer info : www.elsene.bibliotheek.be.

FEBRUARI

Di 2.02 | 14:00-15:15 | Elzenhof

TAI CHI (EERSTE LES NIEUW SEIZOEN)Tai chi verjongt lichaam en geest met rustige bewegingen die uitstek-end zijn voor je coördinatie, ademhaling, spierkracht en evenwicht. Voor alle leeftijden.

Di 2.02 | 20:30-22:00 | Elzenhof

PRANA YOGA FLOW (EERSTE LES NIEUW SEIZOEN) Prana yoga flow is een vrij energieke vorm van yoga. Zo kom je tot een krachtige basis, vrijheid voor de schouders en borststreek, rust en helderheid in het hoofd.

Do 04.02 | 18:00-23:00 | Bar GC Elzenhof | Gratis

BARAVOND/SOIRÉE BAR/BAR EVENING

Zie/Voir/see 07.01. Programma: www.gcelzenhof.be.

Do 18.02 | 19:00-22:00 | GC Elzenhof | Gratis

ZINNEKE: OPSTART KOSTUUMATELIER DÉMARRAGE DE L’ATELIER COSTUMESNL In dit atelier ontwerpen en maken we de kostuums voor de deel-nemers van de Zinnode Etterbeek-Elsene. Kom je creatief uitleven! Kunnen naaien is geen vereiste. Iedereen kan deelnemen. Gratis.

FR Durant cet atelier, nous dessinons et fabriquons les costumes des participants de la Zinnode Etterbeek-Ixelles. Venez exprimer votre créativité ! Coudre n’est pas un prérequis. Tout le monde peut partici-per. Gratuit. Meer info: [email protected] of 02 648 20 30.

Za Sa 06.02 | 10:00-12:00 | GC Elzenhof | Gratis KIDS

CAFÉ-O-LAIT Zie/Voir/See 20.02.

Zo Di Su 7.02 | 14:00-17:00 | GC Elzenhof | Gratis

REPAIR CAFE ELSENENL Kom naar Elzenhof met iets dat stuk is en leer het herstellen onder deskundige begeleiding. Er zijn aparte ‘ateliers’ voor fietsen, elektro, kleding… Tot je nummer wordt afgeroepen, kan je wachten in de gezellige bar van Elzenhof met quiches, taarten en drankjes. Prijs: gratis. Info: [email protected]

FR Les Repair Cafés sont des rencontres ouvertes à tous. Elles permet-tent aux gens du quartier de s’aider à réparer toutes sortes d’objets, sans aucune rétribution. Les visiteurs apportent des objets défectueux qu’ils apprennent à réparer avec les experts (bénévoles) présents: élec-triciens, couturières, menuisiers... Le bar est ouvert, avec ses boissons et ses délicieuses tartes et quiches. Chaque premier dimanche du mois à GC Elzenhof.

info: www.repaircafebrussels.be

Vr ve 5.02 tot do je 14.02 | Flagey | € 8 - € 7

ANIMA FESTIVALZie/Voir/See pag. 11.

Page 7: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 7

Ma 08.02 – Wo 10.02 KIDS

SPEELDRIEDAAGSEN

Ma 08.02 – Wo 10.02 | 8:30-17:00 | GC Elzenhof

SPEELDRIEDAAGSE ‘DE DOLLE BLOKKENDOOS’ (2E & 3E KLEUTERKLAS)Wat zit er in onze blokkendoos? En wat kunnen we daarmee doen? Bouwen tot hoog in de lucht, of diep in de grond... De dieren achterna, zoals de mol, de bever of de zwaluw. We trekken ons bouwkostuumpje aan en gaan met leuke materialen aan de slag. Begeleiding: Geertrui Delva.

Ma 08.02 – Wo 10.02 | 8:30-17:00 | GC De Maalbeek

SPEELDRIEDAAGSE ‘DANSEN DOORHEEN DE FILMWERELD’ (1E TOT 3E LEERJAAR)Met de afstandsbediening zappen we langs allerlei filmfragmenten. We duiken in de filmwereld en zien dat de personages misschien gek stappen, vreemd bewegen of rare sprongen maken, ... Inspiratie te over om ons eigen filmscript te dansen, en om toffe filmchoreografiën aan te leren. Begeleiding: Lot Jansen

Ma 08.02 – Wo 10.02 | 8:30-17:00 | GC De Maalbeek

OMNISPORT - DRIEDAAGSE (4E TOT 6E LEERJAAR)Sporten is niet alleen gezond, maar ook tof! Leef je volledig uit gedurende de vakantie en ontdek welke leuke sporten - Free running, klimmen, speleo, tafeltennis, ... - er allemaal bestaan… Begeleiding: Sportdienst VGC

Woe 10.02 | 19u:00-20:30 | Elzenhof

YOGA PAUZE (EERSTE LES NIEUW SEIZOEN)Yoga geeft je meer energie, ontspant je en brengt geest en lichaam op een beter peil. De lessen zijn een opeenvolging van stretchings, adem-halingsoefeningen, asana’s en eindigen met een meditatieve relaxatie.

Do Je Th 11.02 | 20:30 | Bar GC Elzenhof | Gratis

MUSIC-O-BAR:

PIERRE LOGNAY & GARIF TELZHANOV (JAZZ)

NL Talent van Brusselse bodem in de bar van Elzenhof. Gratis. Na vele omzwervingen brengt Pierre Lognay (gitarist) in gezelschap van zijn compaan Garif Telzhanov (contrabassist) een intieme set. Kom genieten van een gezellige en loungy avond. FR : Des artistes du terreau bruxellois dans le bar du Elzenhof. Gratuit. Après avoir parcouru la planète bleue, Pierre Lognay nous revient dans une formule intimiste en compagnie du non moins talentueux Garif Telzhanov. Ambiance cool and lounge assurée.EN Brussels talent at Elzenhof bar. Free of charge. After years of travelling the world, Pierre Lognay (guitar) and his com-panion Garif Telzhanov (contrabass) bring their intimate songs. You will experience a pleasant and loungy evening.

Za Sa 13.02 | 10:00-18:00 | GC Elzenhof | € 20 (incl. repas)

WORKSHOP BIER BROUWEN / BRASSER DE LA BIÈRE

Zie/Voir/See pag. 3.

Do Je Th 18.02 | 18:00-23:00 | GC Elzenhof | Gratis

BARAVOND/SOIRÉE BAR/BAR EVENING Zie/Voi/see 07.01. Programma: www.gcelzenhof.be. Do Thu 18.02 - 24.03

BANG! REIZEND KUNSTENFESTIVAL / TRAVEL-LING ART FESTIVAL CURATED BY JOHANNES VERSCHAEVENL Johannes Verschaeve, frontman van The Van Jets, stemde in op Kultu-urKaffees vraag om een eigenzinnig programma samen te stellen voor het derde BANG!festival van voorjaar 2016. EN On Kultuurkaffee’s request, Johannes Verschaeve, frontman of The Van Jets, agreed to put together his own unconventional programme for the third BANG!festival of spring 2016.info: [email protected] - 02 629 23 29 - www.kultuurkaffee.be

Do 18.02 | 20:00-23:00 | GC Elzenhof | € 3,50

FILM: BRUSSELS FILM FANS Zie 21.01.

Za Sa 20.02 | 10:00-12:00 | GC Elzenhof | Gratis KIDS

CAFÉ-O-LAIT NL Op zaterdagochtend kunnen ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar in onze kindvriendelijke bar & tuin genieten van een drankje en een leuke activiteit. We voorzien we creatieve en interactieve speelse activiteiten (muziek, beweging, crea, ...) en een boeiende speelruimte. FR Le samedi matin, parents et enfants de 0 à 6 ans sont les bienvenus dans notre bar et notre jardin enfants admis, pour boire un verre et participer à une chouette activité. Café-O-Lait, ce sont des activités ludiques, créatives et interactives (musique, mouvement, créativité, ...) et un super coin jeu.

EN Every Saturday morning parents with children between 0 and 6 years old are invited to enjoy a drink and a fun activity in our child-friendly bar & garden. We organise creative and interactive playful activities (music, movement, creative work, ...) and dispose of an exciting playroom. Programma/Programme/Program: www.gcelzenhof.be.

Woe 24.02 | 18:30-21:00 | Museum van Elsene | Gratis

VERNISSAGE AGNÈS VARDA. PATATES & COMPAGNIEHet oeuvre van de in Elsene geboren fotografe, cineaste en videokun-stenares is er voor het eerst in België te zien.info: [email protected] - 02 515 64 21/22 - www.museumvanelsene.be

Do Je Th 25.02 | 18:00-23:00 | GC Elzenhof | Gratis

BARAVOND/SOIRÉE BAR/BAR EVENINGZie/Voir/see 07.01. Programma: www.gcelzenhof.be. 20-22u: ontmoeting vrijwilligers.

Do 25.02 | 19:30 | Openbare bibliotheek Etterbeek | € 3

INTERLITRATOUR: DUITSLAND VERTAALD

info: Davidsfonds Elsene-Etterbeek - 02 735 76 97 – www.elsene-etterbeek.davids-fonds.be – [email protected]

Page 8: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 8

AGENDA

WEKELIJKS

MAANDELIJKS

NL In Elzenhof kan je deelnemen aan tal van cursussen, sport- en andere wekelijkse activiteiten. Interesse? Contacteer GC Elzenhof of de organisator voor meer info.

FR Au Elzenhof vous pouvez participer à un tas d’activités sportives, de cours, d’ateliers hebdomadaires.Intéressés? Contactez le GC Elzenhof ou l’organisateur pour plus d’informations.

EN At Elzenhof, you can participate in a number of courses, sports and other weekly activities. Are you interested? Please contact CC Elzenhof or the course organiser for more information.

TWEEWEKELIJKS

WEkElIjks

tWEEWEkElIjks

maandElIjks

MAANDAG/LUNDI/MONDAY

18:30 – 21:00 | GC ElzenhofLESSEN ITALIAANS

Met Atelier ItalianoiNFo: www.atelieritaliano.be

DINSDAG/MARDI/TUESDAY

14:00 – 16:00 + 17:30 – 18:30 | GC ElzenhofANTENNE HUIS VAN HET NEDERLANDS: iNFo & iNsCHrijveN voor lesseN NederlaNds iN brussel.

14:00 – 15:15 | GC ElzenhofTAI CHI

20:30 – 22:00 | GC ElzenhofPRANA YOGA FLOW

WOENSDAG/MERCREDI

13:00 – 17:00 | GC ElzenhofGEZELLIG SAMENZIJN MET PLUS DRIE CLUB

14:00 – 17:00 | GC ElzenhofCREATIEF ATELIER ‘FABRICOLLAGE’ (2e eN 3e kleuterklas)

14:00 – 17:00 | GC ElzenhofCREATIEF ATELIER ‘DE KUNSTELAARS’ (1e tot 3e leerjaar)

19:00 – 20:30 | GC ElzenhofYOGA PAUZE

21:30 | Albert DemeyterstadionBADMINTON MET ELZENGYMiNFo: www.elzengymensport.be

DONDERDAG

18:00 – 20:30 | GC ElzenhofNEDERLANDS OEFENEN: CONVERSATIETAFEL BABBELUT

18:00 – 23:00 | GC ElzenhofBAR ELZENHOF OPEN

18:30 – 20:30 | GC ElzenhofPORTUGEES

VRIJDAG

16:00 – 20:00 | GC Elzenhof barCAFÉ TRICOT – KLASSIEK HAKEN & BREIEN VOOR IEDEREEN

ZATERDAG

9:00 – 11:00 | Zwembad ElseneWATERGEWENNING VOOR KLEUTERS

10:00 – 11:00 | GC ElzenhofBEWEGINGSEXPRESSIE VOOR KLEUTERS

11:00 | Bibliotheek Etterbeek VOORLEESUURTJE VOOR DE ALLERKLEINSTEN

ZONDAG

Zo | 9:10 – 11:00 + 11:10 – 13:00 | GC ElzenhofKIDDYZEN PLAY SCHOOL (3-12J.)iNFo: www.kiddyzen.net - [email protected]

10:00 – 14:00 | GC ElzenhofDE KRING: GEZELLIG SAMENZIJN

Do (2e & 4e) | 18:45 - 21:30 | GC ElzenhofBLACK FOREST TOASTMASTERS iNFo: www.blackforest-toastmasters.com

Za | 10:00 – 12:00 | GC Elzenhof CAFÉ-O-LAIT: BABBEL- EN SPEELCAFÉ

Voor jonge gezinnen.

Za I 11:00 – 12:00 | Bibliotheek Sans Souci ElseneVOORLEESUURTJE 4- TOT 8-JARIGEN

Eerste zondag van de maand | 14:00 – 17:30 | GC ElzenhofREPAIR CAFÉ BRUSSELSiNFo: www.repaircafebrussels.be

Tweede vrijdag van de maand | 19:00 – 20:30 | GC ElzenhofCONVERSATIETAFEL PORTUGEES ‘AMIGOS DE MOCAMBIQUE’

Met ‘Amigos de Moçambique’iNFo: [email protected]

Derde donderdag van de maand I 20:00 – 23:00 GC Elzenhof | € 3,50

FILM: BRUSSELS FILM FANS

Page 9: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 9

MY ELSENE | MIJN ELSENE

4 KOOLMEES - FR Au cours de mes pérégrinations quotidiennes sur mon vélo, je me plais à considérer parfois la gigantesque mésange charbonnière qui orne depuis quelques mois un bâtiment à la porte de Namur, comme un symbole du ‘cyclisme à Bruxelles’. D’une part pour ce sentiment d’immense liberté que cultive le cycliste bruxellois – certainement sur ce genre de rond-point - et d’autre part aussi parce que ce sentiment d’être libre comme l’air fait du cycliste une proie potentielle pour tous les usagers motorisés. 5 POELAERT - EN Another highlight on my bike ride to work – although located just outside the Elsene area – is the view from the Poelaert square. This square is one of the few places that attract not only young couples and tourists, but also people in a hurry and the well-seasoned Brussels residents. Taking in this panorama in the playful, ever changing light does indeed take your breath away. Every day, I say hello to the two accordionists that take turns playing on the square. I wonder if they really recognise me after all these months. 6 BIB sans souci - NL De Nederlandstalige bibliotheek Sans Souci doet zijn naam alle eer aan. Zo ben je met het kiezen uit de collectie tijdschriften, DVD’s en boeken algauw enkele ‘zorgeloze’ uren verder. Sans Souci organiseert ook leuke bibactiviteiten als het voorleesuurtje, de jongerenateliers, het ontbijt met lezing, … Wist je dat er trouwens ook verschillende kinderboeken in andere talen terug te vinden zijn?

?

WAAR/WHERE/OÙ?

Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131 Mundo-B : Edinburgstraat 26Les Petits Riens : Amerikaansestraat 101Netwerk Bewust Verbruiken: www.bewustverbruiken.bePoelaertplein, 1000 Brussel

Page 10: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 10

HENDRIK DE BACKER PRESENTS

WEBRADIO CLOUDFUNK

NL Hendrik De Backer is grafisch vormgever, DJ en muzikant. Hij maakte al radiopro-gramma’s voor FM Brussel en Radio Panik, en is reeds meer dan 20 jaar actief als event organisator. Daarnaast is hij oprichter van het Cloudfunk collectief. Sinds een jaar of twee is webradio Cloudfunk actief met een dagelijkse mix op Mixcloud en af en toe een feest. FR Hendrik De Backer est graphiste, DJ et musicien. Il a réalisé des émissions radiophoniques pour FM Brussel et Radio Panik, et est organisateur d’événements depuis plus de 20 ans. Il est par ailleurs le fondateur du collectif Cloudfunk. Depuis presque 2 ans, la webradio Cloudfunk prépare un mix quotidien pour Mixcloud et organise de temps en temps une fête. EN Hendrik De backer is a graphic designer, a DJ and a musician. He used to make radio programmes for FM Brussel and Radio Panik, and has been active as an event organiser for over 20 years now. Furthermore, he is the founder of the Cloudfunk collective. For a year or two, web radio Cloudfunk has been mixing on a daily basis on Mixcloud. They also perform at parties once in a while.

CLOUDFUNK

NL Dagelijks presenteren zeven Brusselse artiesten met know-how van radio maken en een grote muzi-kale kennis - een muzikale show met diepgang op Mix-cloud. Cloudfunk wil een stem zijn voor alternatieve, nieuwe, originele muziek die vandaag weinig draagvlak heeft op klassieke media. Deze media zijn vaak meer cijfergericht en durven geen risico’s nemen. We leven in een fantastische tijd met enorm veel talent, dat echter soms moeilijk kan doorbreken naar een groter publiek. Cloudfunk wil een platform zijn voor deze artiesten.

FUNK

FR Les genres vont de la Soul des années soixante au Funk, en passant par le Hip Hop, l’Electro, le Garage, le Disco, le Drum’n Bass, et plus encore … Le concept est qu’il y ait une teneur FUNK dans chacun de ces genres. The Groove is what makes you move.

UNIQUE

EN Cloudfunk is a real radio project that focuses on the diversity of Brussels’ talent. The seven artists, many of them DJ’s, do not confine themselves to music only. They also program guest mixes and let speakers have their say in every creative and sociological discipline that Brussels is rich in.

WEBRADIO

NL Webradio is niet zo verschillend als een FM ra-dio in de manier van programmeren, enkel de media is verschillend. Zonder het misschien te weten ge-bruikt iedereen het wel, aangezien je een program-

ma (her)beluistert via je PC, tablet, smartphone… De voordelen zijn voor de hand liggend: het is over-al beluisterbaar, wanneer en waar je zelf kiest, en je bent niet gebonden door lokale limieten en regeltjes. Je kan het vergelijken met het TV landschap van van-daag, waar je ‘à la carte’ zelf kiest wat je bekijkt en wan-neer het je past.

PUBLIEK

FR Nous ne nous alignons pas aux règles commerciales qui régissent fréquemment les radios classiques. Et grâce à la richesse de la diversité, nous parvenons à attirer un public large et éclectique. De plus, comme nous diffu-sons en ligne, nous sommes audibles partout et à tout moment. Nous sommes en 2015 et les gens ne restent pas spécialement chez eux pour écouter une émission à une heure déterminée. Cloudfunk est enregistré par chaque artiste/DJ chez lui ou lors d’une fête pour être ensuite diffusé sur le web (Mixcloud).

FREE PARTIES & RAVES

EN Cloudfunk is a logical evolution of the free parties that we organised during the end of the 90s known as ‘Boups’ and of the Recyclart ‘INSIDE Drum & Bass par-ties’ at the beginning of 2000. At that time, there was no room for the more alternative, less commercial music and the new musical genres in the clubs. That is why we wanted to do things differently. The locations were original spots where you could party through the night without any rules. This way, we organised parties on e.g. the roof of Parking Space 58, at the foot of the Finance Tower, in the old Renault factory, at the parking space of Woluwe Shopping…

AMBITIES

NL We willen onze webradio laten evolueren tot een heuse cultuurzender, een streamingdienst die 24 uur op 24 uur Brusselse cultuur uitzend, met mu-ziekprogramma’s, interviews, reportages, concerten, opinieprogramma’s, ...

MOTTO

FR La devise de Cloudfunk est: The Sky is not the limit! Nous pouvons continuer à grandir, mais pas dans le sens classique ou économique du terme (avoir du succès et gagner de l’argent) mais en créant une radio délicieuse-ment originale, en fédérant des gens par l’organisation de fêtes pour y découvrir de nouveaux talents. Notre but est de continuer à grandir en assurant une liberté artistique à tous les collaborateurs de Cloudfunk.

NL Cloudfunk is te gast op het nieuwjaarsfeest van GC Elzenhof. Zie pagina 6

FR Cloudfunk sera l’invité du centre culturel Elzenhof pour le réveillon du Nouvel An. Plus d’infos page 6.

EN Cloudfunk is a guest on the New Year party at GC Elzenhof. See page 6.

Beluister/listening/écouter cloudfunk: www.Mixcloud.coM/cloudfunk - www.cloudfunk.Be

wie?

IDENTIKIT CLOUDFUNK

Page 11: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 11

ZOOMANIMA FESTIVAL 2016TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE KUNNEN LIEFHEBBERS VAN DE ANIMATIEFILM WEER HUN HART OPHALEN TIJDENS HET ANIMA FESTIVAL. DIT JAAR NEEMT HET FESTIVAL VAN 5 TOT 14 FEBRUARI ZIJN INTREK IN HET FLAGEYGEBOUW. TIEN DAGEN LANG WORDEN DE SCHERMEN GEVULD MET DE BESTE ANIMATIEFILMS VAN HET AFGELOPEN JAAR, AFKOMSTIG UIT ALLE HOEKEN VAN DE WERELD.

Animatiefilmfans kunnen in het Flageygebouw terecht voor langverwachte nieuwigheden, onuitgebrachte kortfilms en langspelers. Een uitgebreid aanbod voor jonge en minder jonge kijkers. Verder zijn er workshops voor kinderen, stages voor adolescenten, tentoonstellingen, signeersessies en ontmoetingen met animatiefilmers uit de hele wereld.

Tijdens Futuranima (van 10 tot 13 februari) komen gerenommeerde professionals uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen en tendensen in de animatiefilm uit de doeken doen. Voor de echte die-hards is er de Animeernacht: een hele nacht vol grappige, foute of ontroerende animatiefilms.

Meer info: www.animafestival.be.

GC elzeNHoF orGaNiseert tijdeNs de krokusvakaNtie speelwek-eN voor kiNdereN. de kiNdereN uit Het 1e tot Het 3e leerjaar werkeN daN roNd Film. uiteraard breNGeN zij tijdeNs deze staGe eeN bezoekje aaN Het aNima Festival.

WETSTRIJD = Wij geven twee 5-rittenkaarten (minipass) weg ter waarde van € 28 per pas. Deze kunnen gebruikt worden door één of meerdere personen; kinderen of volwassenen. Prijsvraag: Wie ontwierp de visual van het Animafes-tival 2016? Schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd?

Mail je antwoord voor 25 januari 2016 naar [email protected] Met duidelijke verMelding van naaM, adres en telefoonnuMMer.

Hoogdagen voor animatiefilmfans

Start zinneke-ateliers

ZINNEKE PARADE 2016DE NEGENDE ZINNEKE PARADE TREKT OP 21 MEI 2016 DOOR DE BRUSSELSE STRATEN. GC ELZENHOF IS OOK DEZE KEER OPNIEUW PARTNER. VANAF JANUARI STARTEN OVERAL IN BRUSSEL DE ZINNEKE-ATELIERS. KOM JE CREATIVITEIT BOTVIEREN OF LEER WAT NIEUWE SKILLS EN ONTMOET NIEUWE MENSEN UIT JE BUURT!

Tom Mannaerts, één van de artistieke coördinatoren van de Zinnode Etterbeek-Elsene over Zinneke.

WAT IS HET THEMA VAN DE PARADE IN 2016?

Voor 2016 werd het thema ‘Fragiel’ gekozen. Iedereen is het maar wie durft het te laten zien? We blijven graag in onze comfortzone, dat wat we kennen, kunnen en weten. En waarom niet iets doen dat je nooit hebt gedaan? Mensen zijn zo mooi als ze iets overwinnen, als ze in iets slagen voor de eerste keer. Een rijk thema waarmee je veel kanten opkunt.

AAN WELKE ATELIERS KUNNEN DE ZINNEKES VAN ELSENE EN ETTERBEEK DEELNEMEN?

Een mooie, bewegende en klinkende Zinnode wordt gevormd door het samenbrengen van ateliers met verschillende artistieke disciplines. De verschillen-de artistieke disciplines zijn onder andere: Bombo’s

(Argentijnse percussie), Folkdans, Beeldende kunst, Bewe-ging en zang, Kostuums maken, ... De ateliers zijn gratis.

WAT VIND JE ZELF HET LEUKST AAN ZINNEKE? De gezellige ontmoetingen met buurtbewoners en organisaties op een creatieve wijze! Ook vliegen de ver-schillende talen je om de oren bij zo’n mix van mensen. That’s what makes de Zinneke Parade zonder twijfel ‘une expérience riche’!

IDENTIKIT CLOUDFUNK

FR Durant les vacances de carnaval, les amateurs de films d’animation pourront à nouveau profiter pleine-ment du festival Anima. Cette année le festival aura lieu à Ixelles, du 5 au 14 février..

EN During the Carnival holidays, animation films lovers can again indulge in the Anima festival. This year, the festival takes place in Elsene from 5 until 14 February.

FR La neuvième Zinneke Parade sillonnera les rues de Bruxelles le samedi 21 mai 2016, sur le thème ‘Fragile’. Les ateliers Zinneke commenceront dès janvier un peu partout à Bruxelles. Venez y réveiller votre créativité (ou y développer de nouvelles compétences) tout en rencontrant de nouvelles personnes de votre quartier. Ouvert à tous. Participation gratuite. .

EN On 21 may 2016, the ninth Zinneke Parade will move through the streets of Brussels representing the theme ‘FRAGILE’. As from January Zinneke workshops will be launched everywhere in Brussels. Indulge in your creativity (or learn new skills) at the workshops and meet new people of your neighbourhood. Everyone can participate for free.

Meer info: www.zinneke.org - ContaCt : [email protected] - 02 648 20 30.

zinneke-ateliers in gc elzenhof :

- Kostuumatelier : Vanaf 18.02 I do (wekelijks) 19:30-22:00- Kinderatelier - creatie en beweging: Vanaf 13.01 I woe (wekelijks) I 14:00-16:00

FREN

FREN

Page 12: Elzenhof gazet # 1 (jan feb 2016)

Elzenhof | 12

PIN IT

adREs & COntaCt

GemeeNsCHapsCeNtrum elzeNHoF

krooNlaaN 12 aveNue de la CouroNNe,

1050 elseNe/iXelles

t 02 648 20 30

F 02 648 32 42

[email protected]

www.GCelzeNHoF.be

ibaN be60 4359 1823 0170

FaCebook / elzeNHoF elseNe

OPEn

ma : 09u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00

di – do : 09u00 – 12u30 & 13u30 – 20u00

vr : 09u00 – 12u30 & 13u30 – 16u00

sCHoolvakaNties tot 17u00

COlOFOn

redaCtieteam elzeNHoF

v.u. Nelleke voN der Heide, elyzeese veldeNstraat 60, 1050 elseNe

vormGeviNG: maks vzw - GraFisCHbureau.maksvzw.orG

vertaliNGeN: ilse sCHippers (eN) eN laureNCe bastiN (Fr)

drukwerk: maNuFast

GC elzeNHoF maakt deel uit

vaN CultuurCeNtrum brussel

Voor een kraakvers biologisch groente- en/of fruitpakket kan je in GC Elzenhof terecht. De enthousiaste ploeg van bioboerderij Den Diepen Boomgaard levert weke-lijks gevarieerde en seizoensgebonden biomanden aan GC Elzenhof. Lekker, vers en gezond!

een ProefPakket Bestellen? contacteer den diePen BooMgaard - 02 272 42 34 / 0471 88 50 15 [email protected] - www.diePenBooMgaard.Be. de BioMand zelf haal je oP in de hal van elzenhof oP donderd-ag tussen 16u en 20u.

FR Pour un panier bio de fruits et légumes ultra frais, vous êtes à la bonne adresse! L’équipe amicale de la ferme bi-ologique Den Diepen Boomgaard livre chaque semaine au centre culturel Elzenhof des paniers bio composés de fruits et de légumes variés et de saison. Délicieux, frais et sain!

vous souhaitez coMMander un Panier d’essai ? contactez den diePen BooMgarrd au 02 272 42 34 / 0471 88 50 15 - [email protected] - www.dendiePenBooMgaard.Be. les Paniers sont à retirer dans le hall du elzenhof le jeudi de 16h à 20h.

Elsene ontwierp in het kader van Brede School Elsene een stratenplan op kindermaat. De handgetekende plattegrond toont waar ouders met hun kinderen kunnen gaan spelen. De kaart licht in het Nederlands, Frans en Engels bekende plekken uit, zoals de Korte Malibranstraat met gezellig speelplein of het Viaductpark, maar ook onbekende plaatsen als de volkstuintjes in de Mussengang of bijenhotels en insectenparcours. Met stickers als leuke extra.

de kaart vind je o.a. in gc elzenhof en BiB sans souci.

EN In the framework of ‘Brede School Elsene’ Elsene designed a street map for children. The hand-drawn map shows places where parents can go play with their children. The map points out famous spots in Dutch, French and English, such as the Korte Malibranstraat that has a pleasant playfield, the Viaductpark, but also unknown spots such as the allotment gardens at the Mussengang, the bee hotels or an insect tour.

You can find this MaP e.g. at cc elzenhof and at the liBrarY sans souci.

GROEN, VERS & LEKKER /VERT, FRAIS ET DELICIEUX !

VRIJWILLIGERS GEZOCHT / BÉNÉVOLES /VOLUNTEERS WANTED

SPEELKAART BREDE SCHOOL/PLAY MAP BREDE SCHOOL

CHris vaNHoudt, CreatieF taleNt eN barvrijwilliGster iN GC elzeNHoF.

NL - Ook zin om je als vrijwilliger te engageren bij GC Elzenhof?

FR - L’envie vous titille de devenir bénévole au centre culturel Elzenhof?

EN - Would you also like to help out as a voluntary at CC Elzenhof?

Meer/Plus d’/More info: www.gcelzenhof.be/jobs

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR ELSENE...DUID JE FAVORIETE PLAATSEN AAN MET EEN STICKER!

EN BALADE A IXELLES...COLLE UN STICKER SUR TES ENDROITS PRÉFÉRÉS !

COlOFOn