LISTA DE PRE¥¢URI - IZO Villas LISTA DE PRE¥¢URI FERESTRE DE MANSARD¤â€ valabil¤’ din 01.08.2013. M¤’rcile

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LISTA DE PRE¥¢URI - IZO Villas LISTA DE PRE¥¢URI FERESTRE DE...

 • 1www.fakro.ro

  Preţul în EUR fără TVA Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.Preţul în EUR cu TVA 1111111111wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.fafa.faffafafafafaffafa.fafafaffaffafafafafafafafafafafafafffafaa.ffafa.faffaa.faf.fafa.faffffafafa.fa.fffaa.ffaa.faafaa.ffffaaaffaa.fa.fa.ffaaa.f.ffafaafaaa.ffaaafaaaaa. aaa.. akrokrokrokrkrokrokrokrokrokrorokrokrokrkrokrokrkrookrokrokrokkkkrrokkkkkk ........rorororororororoorororororororrorrorrooooooroooo

  PPPPPP ţP ţPreţPP ţţţPreţPPPPPPreţPreţPPPPPPreţPreţPreţPPPreţţţPPPPreţPreţPreţPrePreţ llllul îul îul îul îul îul îul EUn EUn EUn EUn EUn EUn EUR făR făăR făR făR făR fără Tră Tră Tă Tră Tră TVAVAVAVAVAVA SoliSoliSolSoSoliSoliSoliSolicitacitacitcitacitacitacitacitaţi iţi iţi iţi iţi iinfornfornfornforfnfornformaţmaţmaţimaţimaţimaţim i dei dei dei dedespresprspresprer ter terterrmenumenumm l del del liv livlilivrarerare..PreţPreţPreţPreţPreţPreţPreţţţul îul îul îlul îul îul îîîîîn EUn EUn EUn EUn EUn EUn EUn EUUn EUUUn EUn EUEUUn EUUn EUEUUn EUEUEUEUEUEUEUEEEEUUEUR cuR cuRR cuR cuRR cucuR cuR cucuR cuccuR cR cR cucuR cuR ccR cuR cucuR cuRR cR ccR cuuR cucR cuR cuRRR c cucucuR uuR cucuuuccccuuuuucucucucR ccccccuucucuuuR ccccccuu TTTVTVTVATVATVATVATVATVAVAVTVATVATVATVATVAT AATVATVATTVATVTVATVATTVATVAVAAATVAAAVAAVAAAAATVAAATVATVATVATVTVVATVAATVATVATVATVATVVVVVTVTVVTVA TVAATTTTVTVVVVVATVA TVATTTTVTVATTVTVAT TVTVTVAVAVAVAVAA

  LISTA DE PREŢURI FERESTRE DE MANSARDĂ 01.

  08 .20

  13 va

  lab ilă

  di n

 • Mărcile nu se nasc ci devin. De la început am ales să selectăm cele mai bune materii prime şi cele mai noi tehnologii care să asigure parametri tehnici foarte buni şi am creat ferestrele superînalte sau «arc de cer»; am ales să dezvoltăm soluţii constructive crescând gradul de funcţionalitate al produselor noastre şi am creat clapeta cu debit autoreglabil; am pus pe un loc primordial sentimentul de siguranţă şi am creat sistemul topSafe. Prin toate acestea am provocat dorinţa de-a reinventa podurile, de a revărsa asupra lor lumina şi de a împărtăşi bucuria de a trăi la mansardă.

  2

  FERESTRELE MODUL NATURAL

  DE-A ÎMBRĂŢIŞA LUMINA

  DE MANSARDĂ FAKRO

 • 3www.fakro.ro

  Preţul în EUR fără TVA Solicitaţi informaţii despre termenul de livrare.Preţul în EUR cu TVA 33333333wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.fa.fa.fa.fafafafafakrokrokrokrokrokkroo.....rororororororo

  PreţPreţP eţPrePreţPrePreţeţPreeţţţul îul înn En En EEUEUUUEUn EEEUEUUUn EEURRR făR făR făR făăR făR făR făfăăfăR f ră Tră Tră Tră Tră Tă Tă Tră Tr Tă TTTă VAVAVAVAVAVVAAVAVAVAVAVA SoliSoliSoSoliSoliSol citacitaccitacitac aaţţi ţi ii iiiii iţţ iiţi ii ţi ţi i nfornfornfornforfn rn mamaţimmaţimaţimaţiaaaaţimaţii dei dei dei dedei dei deed spresprespspresprespspsprereeere t t tetetererer teerrterr t t rerrrmenummmmenumemenumenumenuenuenmenuuum umenuenennmmm uummm l dl del dedeedl del deddedel liv liv livli livlivvvv livvlivlivvlivlivrrrrararerarerarrararearearerarerrarerererrr earer rerr ....PPPPreţPreţPreePreP eePreţPreţţţPrePreţţţePreţţţţţţţţţPreţreţţPreţţPrePreţţţul îul îîîîîîîul îululul îul îul îul îîuululul îl îul îulul îîul îul îî EEEn EUUn En EEUn En EUn EUn EUEUn En UUUnn EEEUn EUUEUn URR cuRRR cuR ucuccuR cuuR cuuR cuucuuuuu TTTTTVAVTVATVAVATV TVATVAAAVAVATVTVAAAAVAATVVAATVVAVA

  NE PASĂ DE MEDIU

  O NOUĂ VIZIUNE

  Angajamentul nostru de a crea o lume mai curată, o „lume verde”, se regăseşte în produsele FAKRO, eficiente

  energetic şi concepute în aşa fel încât să contribuie în condiţii de siguranţă la conservarea resurselor naturale epuizabile.

  ĂĂĂĂĂĂĂĂ UUU

  ăăă

  33www.fakro.ro

  Ne bazăm pe experienţă, dar suntem mereu cu un pas în viitor, acolo unde fereastra de mansardă îşi va decupa un loc definitiv atât în acoperişurile caselor, cât şi în sufletele noastre. Ţinem permanent cont de valorile care ne dau forma vieţii şi, inevitabil, redefinim standardele.

 • SECURITATE SPORITĂ Dorinţa de a te simţi în siguranţă în locuinţă

  4

  VENTILAŢIE FĂRĂ OPERAŢIUNI DE

  ÎNTREŢINERE Aerul din încăpere este întotdeauna proaspăt.

  Ferestrele de mansardă trebuie să asigure atât siguranţa utilizatorilor, cât şi protecţie împotriva efracţiei. Sistemul special topSafe de consolidare a structurii şi feroneriei ferestrelor de mansardă sporeşte semnificativ gradul de protecţie împotriva efracţiei şi protejează împotriva căderilor accidentale în timpul lucrărilor efectuate la acoperiş. Principalele

  caracteristici ale sistemului topSafe sunt: şuruburi mai lungi şi mai groase, orientate astfel încât să prevină la maxim ruperea balamalelor şi smulgerea cercevelei, profil metalic care întăreşte încuietoarea ferestrei, ranfortul părţii inferioare a cercevelei (sub mâner).

  Geamul securizat, feroneria întărită şi cerceveaua ranforsată

  ce alcătuiesc sistemul topSafe au ca rezultat final acordarea clasei de siguranţă minim III conform EN 13049 pentru întregul produs, inclusiv pentru geam. FAKRO este prima companie care a introdus pe piaţă o ofertă completă de ferestre de mansardă care au clasa de siguranţă minim III.

  FAKRO utilizează clapeta de aerare cu debit autoreglabil (V40P) ca dotare standard pentru majoritatea ferestrelor sale, asigurând un microclimat sănătos şi o cantitate optimă de aer proaspăt în încăpere, cu cheltuieli minime. Clapeta V40P are un debit de până la 49m3/h (în funcţie de lăţimea ferestrei) la o presiune de 10Pa.

  Clapeta de aerare V35 este eficientă datorită faptului că fluxul de aer se poate regla manual. Când este complet deschisă, aceasta permite pătrunderea aerului proaspăt cu un debit de până la 41m³/oră la o diferenţă de presiune de 10 Pa, depinzând de lăţimea ferestrei. Umiditatea aerului din interiorul camerei este redusă în mod eficient, limitându-se astfel şi fenomenul de condens.

  Clapeta de aerare V10 oferă posibilitatea reglării manuale a fluxului de aer. Când este complet deschisă, aceasta permite pătrunderea aerului proaspăt cu un debit de până la 9 m3/oră la o diferenţă de presiune de 10 Pa. Clapeta de aerare V10 ar trebui folosită numai în spaţii în care ventilaţia gravitaţională funcţionează bine.

  V40P V35 V10

  Ă Ă

  PRIN CE NE DIFERENŢIEM?

  Având în vedere etanşeitatea tâmplăriei utilizate, în construcţiile moderne pot apărea probleme de ventilaţie necorespunzătoare, care, la rândul lor, pot provoca formarea condensului în cameră. În scopul reducerii acestui fenomen, ferestrele de mansardă FAKRO sunt dotate cu diferite tipuri de clapete de aerare:

  1

  3

  2

  1

  2

  3

  SI ST

  EM t

  op Sa

  fe

 • În timpul iernii, ferestrele de mansardă termoizolatoare reduc pierderile de energie. Ferestrele de mansardă nu înseamnă numai lumină, ci şi acumularea căldurii în

  timpul iernii şi menţinerea acesteia în interiorul încăperii, mulţumită unei structuri eficiente energetic. Fereastra FTT U8 Thermo cu Uw = 0.58 W/m2K, mon-

  tată împreună cu rama de etanşare EHV-AT Thermo, este cea mai „călduroasă” fereastră de mansardă de pe piaţă.

  ECONOMIE MARE DE ENERGIE Încălzirea locuinţei nu trebuie să fie costisitoare.

  OPERARE UŞOARĂ Mânerul este mereu la îndemână.

  Designul ferestrelor de mansardă FAKRO asigură o mai bună luminare a interiorului încăperii.

  Datorită poziţionării clapetei de aerare în partea de sus a tocului, ferestrele de mansardă

  FAKRO au o suprafaţă vitrată cu până la 6% mai mare decât a altor ferestre cu aceleaşi dimensiuni.

  MAI MULTĂ LUMINĂ NATURALĂ Lumina naturală este viață. Razele calde ale soarelui revarsă peste noi optimism și creează dorința de a avea o viaţă activă.

  55

  Poziţionarea mânerului în partea de jos permite operarea uşoară a ferestrelor montate corect, conform DIN 5034-1* care

  recomandă o înălţime minimă de 220 cm deasupra podelei pentru marginea superioară a sticlei.

  Montajul la înălţime mai mare asigură şi persoanelor înalte un acces confortabil până la marginea ferestrei deschise.

  SI G

  U RA

  N ȚĂ

  ÎN IN

  TE RI

  O R

  ŞI ÎN

  E X

  TE RI

  O R

  Ferestrele de mansardă FAKRO pot fi echipate cu sticlă interioară laminată, care garantează siguranţa chiar şi în caz de spargere. Ferestrele de mansardă FAKRO garantează siguranţa utilizatorilor şi oferă protecţie împotriva căderilor accidentale în timpul lucrărilor efectuate la acoperiş. *Standard valabil pentru piaţa germană

  NE JT

  EP LE

  JŠÍ STŘEŠNÍ OKNO NA TRHU

  FTT U8 Therm

  o

  FTT U8 T

  FTT U8 Therm

  o

  herm

  o IN

  STA LA

  TĂ ÎM

  P R

  EU N

  Ă IN C LU S I V R A M A D E E

  TA

  NŞ A

  RE E

  H V

  -A T

  T H

  ER M

  O

  CEA MAI

  „CĂ LDU

  ROAS Ă” FEREASTRĂ DE MANSARDĂ DE PE PIAŢĂCEA

  MAI „CĂ

  LDU