of 27/27
Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008

 • View
  103

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel II /...

 • Page 1
 • Programma Samenleving en Toekomst Programme Socit et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008
 • Page 2
 • Agenda I.Le programme Het programma II.Appel 2 et slection Oproep 2 en selectie III.Fonctionnement gnral Algemene werking III.1. Comit daccompagnement Begeleidingscomit III.2. Le fonctionnement en rseau Het functioneren van de netwerken III.3. Aperu des documents fournir Lijst van af te leveren documenten IV.La gestion financire Het financieel beheer V. Prsentation des projets de recherche de lappel II Voorstelling van de onderzoeksprojecten van de tweede oproep Programme de recherche Socit et Avenir Kick off 19 / 02 / 2008 Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst
 • Page 3
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst ONDERZOEKSPROGRAMMA Samenleving en Toekomst -Goedgekeurd op de Ministerraad van 25 februari 2005; -Omvat twee oproepen; -Beleidsondersteunend onderzoek, gecentreerd op de federale bevoegdheden; -Maximalisering van het wetenschappelijk niveau: -- door de mogelijkheid om netwerken samen te stellen met buitenlandse partners; - het organiseren van een internationaal seminarie bij de aanvang van het project; - door ondersteuning van publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Page 4
 • Programme Socit et Avenir Thmes 1 Democratie in een internationale context Dmocratie dans un contexte international 2 De werking van de instellingen Le fonctionnement des institutions 3 Constitutioneel bestel en justitie Rgime constitutionnel et justice 4 Economie en governance Economie et gouvernance 5 Wetenschap, kennis, nieuwe technologien en Internet Science, connaissances, nouvelles technologies et Internet 6 Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit Aspects spatiaux de la diversit sociale 7 Ongelijkheid en sociale uitsluiting Ingalit et exclusion sociale 8 Bijzondere doelgroepen van een beleid van sociale cohesie: vrouwen en ouderen Groupes cibles spcifiques d'une politique de cohsion sociale: femmes et personnes ges 9 Multiculturaliteit en sociale cohesie Multiculturalit et cohsion sociale 10 Arbeidsmarkt, kwaliteit van de arbeid en werkgelegenheid March du travail, qualit du travail et emploi 11 Billijkheid en gezondheid Equit et sant Programma Samenleving en Toekomst Themas
 • Page 5
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts Themas en # voorstellen Recommended for funding priority levelNot recommended for funding HighestHighAverageLow T1: 72212 T2: 101135 T3: 4112 T4: 51121 T5: 91116 T6: 41111 T7: 413 T8: 7232 T9: 413 T10: 6123 T11: 811213 Totaal: 68101311628
 • Page 6
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts 3de stap: advies van het programmacomit op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid 4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister Themas/Thmes Voorstellen/Propositions Stap 1 Etape 1 Stap 2 Etape 2 Stap 3 Etape 3 Stap 4 Etape 4 Democratie in een internationale context Dmocratie dans un contexte internationale 8754 Werking van de instellingen Fonctionnement des institutions 10 52 Constitutioneel bestel en justitie Rgime constitutionnel et justice 4422 Economie & Governance5542
 • Page 7
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts 3de stap: advies van het programmacomit op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid 4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister Themas/Thmes Voorstellen/Propositions Stap 1 Etape 1 Stap 2 Etape 2 Stap 3 Etape 3 Stap 4 Etape 4 Wetenschap, kennis, nieuwe technologien en Internet Science, connaissances, nouvelles technologies et Internet 9932 Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit Aspects spatiaux de la diversit sociale 4431 Ongelijkheid en sociale uitsluiting Ingalits et exclusion sociale 4411
 • Page 8
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts 3de stap: advies van het programmacomit op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid 4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister Themas/Thmes Voorstellen/Propositions Stap 1 Etape 1 Stap 2 Etape 2 Stap 3 Etape 3 Stap 4 Etape 4 Bijzondere doelgroepen: vrouwen en ouderen Groupes spcifiques: femmes et gs 7752 Multiculturaliteit/Multiculturalit5441 Arbeidsmarkt/March du travail6632 Billijkheid en gezondheid/Equit et sant 8852 Totaal/Total70684023
 • Page 9
 • CodeProjet / Project Programma administrateur TA-00- 016 Strategische beleidssteun voor postconflict reconstructie in D.R. Congo/Appui stratgique la dcision pour la reconstruction post-conflict en R.D. du Congo ( RDCO) - T.De Herdt (UA) M. Poncelet (ULg) Th. Trefon (Africa Museum) A. Naji TA-02- 017 Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitile ontwikkelingshulp (na confilct) in Afrika (AFTRALAW) - E. Brems (UGent) Z. Khattabi TA-00- 018 De auditor als evaluator. Internationale evoluties in auditrollen als gevolg van managementhervormingen (AUDEVAL) - G. Bouckaert (KU Leuven) Z. Khattabi TA-00- 019 Etude du systme des mandats dans ladministration fdrale dans une perspective internationale/Het mandaatsysteem in de federale overheid geplaatst in een internationaal perspectief (MANDATE) Ch. De Visscher (UCL) A. Hondeghem (KU Leuven) Z. Khattabi TA-00- 020 Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) T. Vander Beken (UGent) L. Paoli (KU Leuven) L. Van Daele Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst
 • Page 10
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-00- 21A Delinquance juvnile auto-rapporte en Belgique/Selfreported Jeugddelinquentie in Belgi (SRDBEL) D. De Fraene, C. Nagels (ULB) J. Christiaens (VUB) L. Van Daele TA-00- 022 Multi-level Regulering van Nutssectoren: Telecommunicatie en Gas in Belgi/La rgulation multi-niveaux des services de rseaux: les tlcommunications et le gaz en Belgique (REGUNET) K. Verhoest (KU Leuven) D. Aubin (UCL) A. Naji TA-00- 023 Hervorming van het product markt, onderhandeling op de arbeidsmarkt en innovatie van Belgische firmas (REFBARIN) G. Rayp (UGent) J. van der Linden (Federaal Planbureau) A. Naji TA-11- 024 Les logiciels libres et les services publics (OSSPA) P. Desmarez (ULB) Z. Khattabi TA-B9- 025 La fracture numrique au second degr (DD) - G. Valenduc (Fondation Travail-Universit) L. Van Daele
 • Page 11
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-00- 026 Croissance conomique et cohsion sociale dans la ville/Economische groei en sociale cohesie in de stad (GROSE) Ch. Vandermotten (ULB) E. Corijn (VUB) M. Freire (L. Van Daele) TA-00- 27A Analyse longitudinale et spatiale des ingalits sociales en Belgique et au Luxembourg/Longitudinale en ruimtelijke analyse van de sociale ongelijkheden in Belgi en Luxemburg (DESTINY) Th. Eggerickx (UCL) Ch. Kesteloot (KU Leuven) M. Freire (Z. Khattabi) TA-03- 028 Impact van evenwichtsoefening arbeid-gezin op loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in Belgi (MAPO) M.-A. Guerry (VUB) M. Freire (L. Van Daele) TA-01- 029 Naar een verklaring van de loonkloof (WAGEGAP) L. Sels, T. Vandenbrande (KU Leuven) M. Freire (A. Naji) TA-00- 030 Verklarende factoren en dynamieken voor vrouwelijke migratie- en integratieprocessen in Belgi/Facteurs explicatifs et dynamiques des procs de migration fminine et dintgration en Belgique (FEMIGRIN) Ch. Timmerman (UA) M. Martiniello (ULg) J. Wets (KU Leuven) A. Ra (ULB) M. Freire (Z. Kattabi)
 • Page 12
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-10- 031A Age des travailleurs et productivit des firmes en Belgique (AGEPROD) V. Vandenberghe (UCL) A. Naji TA-00- 032 De impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan (CARLE) L. Sels, A. Forrier (KU Leuven) D. Mortelmans (UA) A. De Vos (Vlerick Leuven Gent Management School) A. Naji TA-00- 033 Sant et scurit pour un emploi de qualit/Gezondheid en veiligheid voor kwaliteitswerk (WOQUAL) W. DHoore, A. Robert (UCL) L. Braeckman, P. Vlerick (UGent) N. Burnay (FUNDP) L. Van Daele TA-00- 034 Medische beslissingen rond het levenseinde: implicaties voor een public health beleid (ELD POL) L. Deliens, J. Bilsen, R. Deschepper, J. Cohen (VUB) L. Van Daele TA-00- 035 Hindernis of hefboom? De invloed van het Europese sociale beleid op het Belgische gelijkekansenbeleid (EQUALITY) P. Meier (UA) K. Celis (Hogeschool Gent) Z. Khattabi
 • Page 13
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-06- 036 Are Europes Welfare States Converging Towards a Unified Social Model? (CONVERGE) I. Marx, B. Cantillon (UA) Z. Khattabi
 • Page 14
 • 1.Composition Proposition de lquipe de recherche + avis de ladministrateur de programme Minimum 12 personnes externes au projet 2.Fonctionnement Au moins deux fois par an Premire et dernire runion la Politique scientifique fdrale Langues de travail: FR et NL Pices pour le comit Programme de Recherche Socit et Avenir III. FONCTIONNEMENT GENERAL III.1. Le Comit daccompagnement
 • Page 15
 • 1.La convention de rseau 2.Le rle du coordinateur du rseau Coordination scientifique Coordination administrative 3.Contrat de coopration avec les partenaires trangers Programme de recherche Socit et Avenir III.2. LE FONCTIONNEMENT EN RESEAU
 • Page 16
 • DOCUMENT QUANDA QUI Prsentation pour le site Webds le dmarrage du projetAP + S Liste de membres potentiels du comit daccompagnement dans les 3 premiers moisAP + S Copie du contrat de cooprationdans les 3 premiers moisAP + GF + S Rapport initial Description de ltat de la connaissance Fiche Donnes administratives Fiche Personnel charge du budget Convention interne (en cas de rseau) dans les 3 premiers moisAP + GF + S III.3. APERCU DES DOCUMENTS FOURNIR Programme de recherche Socit et Avenir AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrtariat
 • Page 17
 • DOCUMENT QUANDA QUI Pices destines au comit daccompagnement au plus tard deux semaines avant la runionAP + membres du comit + S PV des runions du comit daccompagnement au plus tard deux semaines aprs la runionAP + S Rapport du sminaire international pour le comit daccompagnement au plus tard un mois aprs le sminaireAP + membres du comit + S Rapports dautres sminaires, confrences au plus tard un mois aprs la rencontreAP + S Rapports dactivits 6 mois dintervalleAP + GF + S Programme de recherche Socit et Avenir AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrtariat IV. DOCUMENTS FOURNIR
 • Page 18
 • Programme de recherche Socit et Avenir AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrtariat DOCUMENT QUANDA QUI Rapport final : au plus tard au terme oprationnel du contrat AP + S publication grand public1 re version : au plus tard 2 semaines avant la dernire runion du comit daccompag- nement ; version finale : au plus tard au terme oprationnel du contrat texte pour le Web (synthse + rsultats) texte pour lvaluation de la recherche Fiche mtadonnes et conditions au plus tard au terme oprationnel du contrat AP + S Rapport de valorisationchaque fois que la demande est faiteAP + S IV. DOCUMENTS FOURNIR
 • Page 19
 • Programme de recherche Socit et Avenir AP: Administrateur de programme; GF: Gestionnaire financier; S: Secrtariat DOCUMENT QUANDA QUI Actions de valorisationAP + S texte des invitationsAu plus tard 3 mois avant laction farde pour la presseAu plus tard 1 mois avant laction prsentation ppt idem IV. DOCUMENTS FOURNIR
 • Page 20
 • IV. LA GESTION FINANCIRE Gestion financire et administrative de votre contrat 1. Quelques remarques prliminaires Dure du contrat : dbut et terme oprationnel Budget : moyens mis disposition du projet (contrat), ventils par poste et par anne (annexe I) dont on ne peut modifier la rpartition sans demande motive (voir plus loin, avenant au contrat) Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 21
 • IV. LA GESTION FINANCIRE 2. Chronologie de la gestion administrative et financire du contrat Contrat de base sign Rapport initial (avec fiches de personnel) est approuv par lAdministrateur de programme Chaque promoteur du rseau peut demander une avance (40% du budget annuel) Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 22
 • IV. LA GESTION FINANCIRE A lissue du premier semestre, un dcompte est envoy par chaque promoteur avec les pices justificatives originales (factures, fiches de paie) Frais forfaitaires sans factures : fonctionnement (formule forfait ) : maximum 10% des frais de personnel coordination : maximum 2.5% du budget personnel et fonctionnement overhead : maximum 5% du budget coordination , personnel et fonctionnement . Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 23
 • IV. LA GESTION FINANCIRE Mise en paiement par la Politique scientifique : envoi au contrleur des engagements, Cour des Comptes (6 semaines de dlai) Demande davance du second semestre peut tre introduite auprs du service financier de la Politique scientifique par chaque promoteur etc. ATTENTION : la demande davance du DERNIER semestre ne peut tre libre quaprs approbation du rapport final. Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 24
 • IV. LA GESTION FINANCIRE 3. Demande davenant au contrat Quand ? En cours de contrat et aprs dpt dun premier dcompte Quoi ? Modification du plan budgtaire du projet, tel que repris lannexe I : transfert de budget dune anne vers lautre au sein dun mme poste, transfert entre postes budgtaires, au sein du budget dun partenaire ou entre les budgets des partenaires Modification de la dure du contrat, tel que repris dans le contrat de base (terme oprationnel) Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 25
 • IV. LA GESTION FINANCIRE Comment ? en utilisant le formulaire de demande adquat en motivant avec soin la demande en passant par le coordinateur du rseau qui rassemble les demandes des promoteurs de son rseau: chaque promoteur lui communique son formulaire de demande dment sign par lui et par son service financier la demande consiste en un tableau avant (tel que repris lannexe I et au contrat de base) et un tableau aprs modifications budgtaires souhaites ; Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 26
 • IV. LA GESTION FINANCIRE Traitement administratif Prolongation du terme oprationnel infrieure ou gale 6 mois et/ou une modification du budget infrieure 25.000 Approbation par lAdministrateur de programme et le gestionnaire financier Prolongation du terme oprationnel suprieur 6 mois et/ou une modification du budget suprieure 25.000 Approbation par le Ministre de la Politique scientifique Programme de recherche Socit et Avenir
 • Page 27
 • V. Prsentation des projets de recherche de lappel II Voorstelling van de onderzoeksprojecten uit de eerste oproep Programme de recherche Socit et Avenir Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst