Click here to load reader

Serial Number for Interview Application Number Candidate Name · PDF file 2020-03-17 · 122 438 patil sagar rajaram 123 446 kamble kaushalya arjun 124 448 shelake shivaji ramchandra

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Serial Number for Interview Application Number Candidate Name · PDF file...

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  SHINDE SAGAR RAJARAM 2 1

  BHUYEKAR VIJAY PANDURANG 6 2

  PRATAP VAIBHAV ASHOK 9 3

  KAMBLE AKASH SHAHU 13 4

  SONAVANE SANTOSH APPASAHEB 15 5

  SHINDE OMKAR SANJAY 19 6

  KAMBLE AKSHAY ASHOK 22 7

  PATIL PRALHAD DNYANDEO 24 8

  BAVADEKAR VIVEK NAMDEV 27 9

  YERUDKAR ADARSH SHAHAJI 28 10

  SALOKHE YASHVANT SATAPPA 31 11

  SALOKHE YASHVANT SATAPPA 36 12

  NIKAM AMRUT PRAKASH 46 13

  KHANDEKAR VAIBHAV DIPAK 47 14

  MANE SANJUNATH VITTHAL 50 15

  BHOI TEJASWINI KRISHNAT 52 16

  1Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  SHINDE KANCHAN JANARDAN 53 17

  CHAVAN SHUBHAM KUMAR 56 18

  PATIL VINAYAK VASANT 62 19

  KAWADE AMRUTA VILAS 66 20

  AUTE KULDIP NAMDEO 69 21

  MAJGAONKAR PRADIP DINKAR 70 22

  JADHAV CHAYA VILAS 75 23

  PATIL AJIT BALASO 76 24

  SATPUTE SWATI SAGAR 80 25

  PATIL VIJAY SHRIRANG 82 26

  KAMBLE RAJU CHANDRAKANT 83 27

  GAIKWAD ANOJ ANIL 85 28

  MANE SANGITA BHIKAJI 86 29

  KAMBLE GORAKHNATH SAKHARAM 87 30

  BHUSARI ROHIT RAVINDRA 88 31

  JADHAV AMAR ARUN 92 32

  2Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  DHOBLE SURAJ DILIP 93 33

  JADHAV ASHWINI SAMAR 95 34

  CHAVAN AMIT RAMCHANDRA 96 35

  VASUDEO DIPALI BHANUDAS 98 36

  KOLI NANDKUMAR SUBHASH 99 37

  GHARMODE PRATAP BAJIRAO 101 38

  MANKAR DHANSHRI DHANANJAY 105 39

  KAMBLE VIKAS BABASO 107 40

  KARNURE GAYATRI GAJENDRA 113 41

  MANDAVKAR VIJAY MADHUKAR 114 42

  SHENDAGE MEGHANA MAHADEV 117 43

  KUMBHAR DIPAK ANANDA 119 44

  KASHID BABU VISHWAS 122 45

  BHOSALE YOGITA NAMDEV 124 46

  CHAVAN SONALI ASHOK 127 47

  KAMBLE SARANG JANARDAN 130 48

  3Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  MAKANDAR ASIF LIYAKAT 132 49

  KAMBLE MAYUR DHIRAJ 134 50

  GANESH PANDURANG VALASE 136 51

  JAGTAP SURAJ SANJAY 138 52

  ABHISHEK MAHADEV KAMBLE 140 53

  RANDIVE DADASAHEB BHIMRAO 145 54

  AYARE SUCHETA RAKESH 147 55

  BHALERAO MAHESH JAYANTRAO 148 56

  DESHMUKH GANESH ASHOK 152 57

  VIDYA SATISH KUMBHAR 157 58

  KHADE AVINASH SARJERAO 160 59

  SHINDE ABHISHEK SANJAY 163 60

  KHADE SANTOSH SARJERAO 166 61

  CHAVAN ABHINANDAN SHIVAJI 175 62

  PATIL SUJIT MARUTI 178 63

  MORE AKSHAY KRUSHNAT 193 64

  4Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  MORE ASHWINI DHONDIRAM 196 65

  SALOKHE VIKAS ASHOK 198 66

  VARUTE BABURAO GANAPATI 201 67

  MISAL MEGHA YASHWANT 202 68

  DHERE SWAGAT SATAPPA 208 69

  MORE ASHWINI VIJAY 215 70

  KHOT PRASHANT PRAKASH 216 71

  KAMBLE DAGADU SADASHIV 217 72

  BODAKE VAISHALI BALU 228 73

  MULIK RUPALI SANTOSH 229 74

  MULLA JAID NISAR 233 75

  KARANDE JAGANATAI RAJARAM 237 76

  ALKUNTE REKHA DEEPAK 247 77

  KONDUSKAR BHAGYESH SURESH 249 78

  KHADE RUSHIKESH DEEPAK 253 79

  CHOUGALE SHRIKANT GOVIND 258 80

  5Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  IKKE SUSHANT BABAN 263 81

  LANGADE GANESH ANANT 265 82

  INGAVALE ROHIT VISHWANATH 272 83

  JADHAV AMIT AMAR 281 84

  LOKHANDE PRASAD GANESH 283 85

  POWAR SANDIP SAMBHAJI 288 86

  MOHITE SURAJ JAYSINGRAO 293 87

  LAHIGADE OMKAR SACHIN 298 88

  JADHAV NIKHIL MADAN 300 89

  KACHARE SHIVTEJ VILAS 303 90

  WADKAR NILESH VASANTRAO 304 91

  LOHAR ASHWINI AMAR 305 92

  KHAROSHE DEEPAK BALASO 317 93

  CHINDAKE BHOI SHUBHAM SARJERAO 321 94

  PATIL SURAJ KRISHNAT 326 95

  MORE TUSHAR MAHADEV 329 96

  6Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  KAMBLE PRADIP ANANDA 337 97

  SALOKHE AMIT MAHADEV 341 98

  CHAVAN VINAYAK SANJAY 343 99

  POWAR PRASAD KUMAR 345 100

  YADAV AJINKYA SURESH 355 101

  SUTAR YUVRAJ SHAMRAO 364 102

  HAJARI MUSTAFA JALAL 367 103

  SHAIKH NAZIYA AKHTARHUSEN 370 104

  VADGAONKAR SHWETA SANJAY 374 105

  BHURKE SOURABH SHIRISH 386 106

  PATIL ARUN ANANDA 388 107

  CHOUGULE DIGAMBAR DATTATRAYA 395 108

  CHAVAN PRAVIN SHAMRAO 404 109

  ASURLEKAR RISHIKESH BAJIRAO 411 110

  PATIL SUBHAM PANDURANG 413 111

  VITE MADHURI RAVINDRA 415 112

  7Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  JADHAV ROHIT KERABA 417 113

  KAMBLE ANIL MARUTI 418 114

  PATIL AMOL KRISHNAJI 419 115

  NALWADE ROHIT HINDURAO 421 116

  KAMBLE KIRAN PARSHURAM 423 117

  KAMBLE GAUTAM NIVRUTTI 424 118

  BHOPALE ROHIT TANAJI 427 119

  KAMBLE VIJAY LAKSHMAN 430 120

  PATIL VISHAL SAMBHAJI 436 121

  PATIL SAGAR RAJARAM 438 122

  KAMBLE KAUSHALYA ARJUN 446 123

  SHELAKE SHIVAJI RAMCHANDRA 448 124

  PATIL KAILASH TANAJI 449 125

  SAGAR TANAJI EKSHINGE 450 126

  PANARI RAJASHRI ABHIJIT 456 127

  PATIL PRUTHVIRAJ MARUTI 457 128

  8Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  BHAT MILIND MARUTI 459 129

  GURAV SANGRAM SHIVAJI 473 130

  JADHAV KALYANI ASHOK 485 131

  JADHAV SAGAR GUNGA 494 132

  GHATAGE ANIRUDDHA SAMBHAJI 500 133

  KATKAR SNADIP BHIKAJI 504 134

  GOSAVI TUSHAR HANMANTGIRI 505 135

  BARAD PRATHAMESH ANIL 509 136

  PATIL SUNIL NANA 511 137

  KAMBALE SAURABH BABAN 516 138

  PANHALKAR KIRAN VASANT 521 139

  CHAVAN SHUBHAM PRATAP 522 140

  KUMBHAR ANIL APPASO 523 141

  KAMBLE RANGRAO YALLAPPA 528 142

  PATIL ASHISH RAVIDRA 530 143

  KAWALE RUSHIKESH KRUSHNAKUMAR 532 144

  9Page No.- 61of17-Mar-2020Date -

 • ववददपपठदकडपल ररजजददरप वशपदई यद पददसदठप आलललल अजर ( ममलदखतपसदठपचप कमवदर यददप )

  शशववजज शवदवपजठ , ककललवपपर

  Candidate NameSerial Number for Interview Application Number Remarks

  KAMBLE VIJAY TUKARAM 534 145

  GADKAR SURAJ ANANDA 548 146

  RUIKAR RAHUL ASHOK 553 147

  SAYYAD SAHIL ASIF 555 148

  DESAI AMITKUMAR LALASAHEB 558 149

  CHOUGULE SWARANJALI GULAB 563 150

  JADHAV OMKAR SANJAY 573 151

  HEGADE KRUSNATH ARUN 574 152

  BIRANJE SHIDHANT TANAJI 579 153

  WADKAR YUVRAJ RAJARAM 587 154

  BHOSALE MARUTI PARASHARAM 592 155

Search related