VERKEERSENQUÊTE 2013 Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

 • Published on
  24-May-2015

 • View
  224

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • VERKEERSENQUTE 2013 Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 2
 • Respondenten 283 kinderen (=70%) 89 kleuters 88 leerlingen 1 e 2 e 3 e 90 leerlingen 4 e 5 e 6 e 16 ? Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 3
 • Afstand tot de school Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 4
 • Afstand tot de school Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 5
 • Afstand tot de school Google Maps Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 6
 • Afstand tot de school Google Maps Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 7
 • Afstand tot de school Google Maps Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 8
 • Afstand tot de school Google Maps 41% op minder dan 500 meter 81,95% op minder dan 1.000 meter 89,95% op minder van 1.500 meter Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 9
 • Soms met auto in functie van afstand Op minder dan 250m van de school maar toch komt 22,5% soms met de auto! Slechts 4,1% van de kinderen die minder dan 1 km van school woont, maakt uitsluitend gebruik van de auto als vervoersmiddel. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 10
 • Vervoersmodus naar school Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 11
 • Vervoersmodus naar school Het aantal verplaatsingen te voet blijft ongeveer constant. Het aantal verplaatsingen per fiets (vooral de begeleide fietsers) is gestegen. Het aantal verplaatsingen per auto daalt duidelijk (ongeveer 1 % minder per jaar). Deze trend wordt al negen jaar op rij bevestigd. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 12
 • Vervoersmodus naar school Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 13
 • Vervoersmodus naar school Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 14
 • Vervoersmodus naar huis Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 15
 • Vervoersmodus naar huis Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 16
 • Vervoersmodus naar huis Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 17
 • Vervoersmodus per groep De jongsten worden het vaakst met de auto gebracht. Bij kleuters wordt de grootste daling van het autogebruik vastgesteld: - 5 %. Dit is duidelijk een positieve evolutie. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 18
 • Parkeerplaats Amper parkeren op Kerkplein in 2007, voor de heraanleg nog 34 %. Nu terug gestegen naar 30 %. Iets minder dan de helft parkeert in de Montfortstraat. Dit is de belangrijkste oorzaak voor het derde grootste knelpunt in de omgeving van de school. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 19
 • Aankomstuur 5 % van de kinderen komen voor 8u aan op school. 95% komen toe tussen 8u en 8u25 77% van de kinderen die voor 8u op school aankomen, worden met de auto tot in de Montfortstraat gebracht Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 20
 • Aankomstuur Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 21
 • Aankomstuur - evolutie Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 22
 • Montfortstraat s Morgens waren er 47 kinderen die met de auto gebracht worden tot in de Montfortstraat na 8u. s Avonds worden er 35 kinderen voor 15u45 met de auto in de Montfortstraat opgehaald. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 23
 • Schoolstraat 60,6 % van de ouders die nu in de Montfortstraat parkeren, zullen hun parkeerplaats wijzigen. 4,4 % wijzigt het uur van de verplaatsing. 35,0 % kiest ervoor om de verplaatsing te voet of met de fiets te maken. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 24
 • Schoolstraat eerste feedback Positief! Veel veiliger en rustiger Geen chaos op kerkplein Hekken over algemeen op tijd gezet en weggehaald Aanwezigheid politie nodig toch nog bijna elke dag overtreders Er is een bepaalde mentaliteitswijziging: Mensen die voordien niet met fiets komen, komen nu wel met de fiets Mensen die hun kind vroeger tot de schoolpoort brachten, laten de kinderen nu zelfstandig vanaf de Kapelstraat naar de school gaan Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 25
 • Knelpunt 1: Vijfhoek - pijnpunten 117 meldingen Al vier enqutes op rij het grootste knelpunt! Een derde van de meldingen vraagt hulp bij het oversteken op dit kruispunt, best gesubsidieerde Gemachtigd Opzichter Een ander derde van de meldingen vraagt zich af hoe vooral de fietsers zich moeten verplaatsen op dit kruispunt. De meest logische oplossing is om fietspaden volledig rond het kruispunt aan te leggen. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 26
 • Knelpunt 1: Vijfhoek - oplossingen Fietspaden volledig rond het kruispunt aan te leggen. De overgangen van het fietspad naar de fietssuggestiestroken in de Kapelstraat moeten ook verbeterd worden Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 27
 • Knelpunt 2: Kapelstraat - pijnpunten 57 meldingen Was na heraanleg sterk weggezakt, maar maakt sindsdien een sterke opmars. Asverschuiving is levensgevaarlijk Oversteken tussen KBC en Nagels Overdreven snelheid Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 28
 • Knelpunt 2: Kapelstraat - oplossingen Heraanleg asverschuiving is absoluut nodig! Zebrapad tussen KBC en Nagels Controle op overdreven snelheid Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 29
 • Knelpunt 3: Montfortstraat - pijnpunten 46 meldingen Foutparkeren Voetpadparkeren Terugkeren in de straat Parkeren op het Chiro-terrein Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 30
 • Knelpunt 3: Montfortstraat - oplossingen Schoolstraat Parkeerverbod aan n zijde van de straat tussen straatschooltoegang en Wierookstuk Asverschuiving door parkeerverbod Daarna optreden tegen stoepparkeerders (eerst sensibilisatie, daarna verbalisatie). Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 31
 • Knelpunt 4: Kerkplein - pijnpunten 27 meldingen (2 plaatsen gedaald # meldingen -50%) De helft van de meldingen vraagt toezicht op het Kerkplein Gemeenteplan op hoek van Kapelstraat met Pronkenbergstraat belemmert zicht op en van voetgangers Geen voetpad ter hoogte van de parochiezaal. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 32
 • Knelpunt 4: Kerkplein - pijnpunten Gemachtigd Opzichter van 7u55 tot 8u25 Verplaatsen gemeenteplan Bij heraanleg van de omgeving rond de parochiezaal moet er een veilige oplossing voorzien worden voor voetgangers en kleine fietsertjes. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 33
 • Knelpunt 5: Kruisen Holle Weg - pijnpunten 23 meldingen Drie plaatsen gestegen en aantal meldingen x 2 Overdreven snelheid Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 34
 • Knelpunt 5: Kruisen Holle Weg - oplossingen Grondige heraanleg van het zebrapad aan de voetweg achter het Patersboske: uitsprong van de stoep aan beide zijden van de weg. Uitbreiding zone 30 tot aan het kruispunt met het Vekenveld. Mogelijk kan er ook een automatische snelheidsdetectie met smiley/grumpey voorzien worden. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 35
 • Knelpunt 6: rond punt Duffelshoek - pijnpunten 14 meldingen Blijft op de zesde plaats. Fietsers komende uit de Holle Weg worden nog altijd geconfronteerd met een bord verboden voor fietsers op het fietspad. Er wordt geen alternatief geboden. Er is geen zebrapad om de Holle Weg te kruisen. Sommige zebrapaden liggen nog ver van het rond punt. Komende uit de Holle Weg valt het niet op dat je een rond punt nadert. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 36
 • Knelpunt 6: rond punt Duffelshoek - oplossingen Situatie duidelijker en veiliger maken voor fietsers Uitspring van de stoep komende uit de Holle Weg. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 37
 • Knelpunt 7: Richting Lint - pijnpunten 13 meldingen De heraanleg was succesvol. De veiligheid voor voetgangers en fietsers is sterk verhoogd. Het knelpunt is ook twee plaatsen gedaald. Het aantal meldingen is bijna gehalveerd. Autos komende uit Lint snijden soms de bocht te veel af. Onveilig om over te steken. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 38
 • Knelpunt 7: Richting Lint - oplossingen Toevoegen volle middellijn in de bocht vlak voor het kruispunt met de Liersebaan. Zebrapaden aan het kruispunt van Molenstraat met Nieuwstraat. Verkeersspiegels op kruispunt van Molenstraat met Nieuwstraat + kruispunt van Nieuwstraat met Brantstraat Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 39
 • Knelpunt 8: Hoge Akker - pijnpunten 13 meldingen Ter plaatse op de knelpuntenlijst. Niet overal veilige over te steken We vragen enkele aanpassingen aan het kruispunt met de Ph. Romboutslaan. Minimaal vragen we een zebrapad over deze Ph. Romboutslaan. Mogelijk kunnen ook de stoepranden uitspringen zodat er een poorteffect ontstaat aan de start van de zone 30. Eventueel wordt er ook een zebrapad voorzien over de Hoge Akker zelf. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 40
 • Knelpunt 8: Hoge Akker - oplossingen Zebrapad over de Ph. Romboutslaan. Mogelijk kunnen ook de stoepranden uitspringen zodat er een poorteffect ontstaat aan de start van de zone 30. Eventueel wordt er ook een zebrapad voorzien over de Hoge Akker zelf. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 41
 • Knelpunt 9: Kruisen Groene Wandeling - pijnpunten 4 meldingen Overdreven snelheid Geen fietspad De snelheid van het autoverkeer dient sterk verlaagd te worden. We stellen voor het rechte en brede karakter van deze weg te breken door toevoeging van bloembakken of plantvakken, al dan niet gecombineerd met stroken met vaste parkeerplaatsen, asverschuivingen in de rijweg bijvoorbeeld ter hoogte van sommige kruispunten en een klein rond punt (zoals in Lint) op het kruispunt met de Montfortstraat. We vrezen dat er onvoldoende plaats is voor fietspaden. De aanwezigheid van fietsers kan verduidelijkt worden door fietssuggestiestroken. Indien er fysisch stroken aangebracht worden (zoals in Mechelsesteenweg) moet een herhaling van de Kapelstraat uiteraard vermeden worden. Alternatief vormen de symbolen van fietsers met pijlen geschilderd op de rijweg (zoals o.a. toegepast in Brussel). Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 42
 • Knelpunt 9: Kruisen Groene Wandeling - oplossingen Snelheid autoverkeer verlagen door het rechte en brede karakter van deze weg te breken door: toevoeging van bloembakken of plantvakken; al dan niet gecombineerd met stroken met vaste parkeerplaatsen; asverschuivingen in de rijweg; een klein rond punt op het kruispunt met de Montfortstraat. We vrezen dat er onvoldoende plaats is voor fietspaden. De aanwezigheid van fietsers kan verduidelijkt worden door fietssuggestiestroken. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 43
 • Knelpunt 10: Ooststatiestraat 3 meldingen We hebben dit jaar geen meldingen meer ontvangen over het kruisen van Kauwlei en Ooststatiestraat. Enkel de slechte staat van het fietspad tussen Kauwlei en station werd drie keer vermeld. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 44
 • Verkeersonderricht op school Zeer grote tevredenheid bij de ouders over het verkeersonderricht op school. 91 % antwoordt op de hoogte te zijn van het aanbod. 98 % is tevreden met dit aanbod. Goed bevonden: praktisch, voor alle leeftijden, fluo vestjes, dode hoek, fietsen, verkeersborden, bewustwording, Verbeteringsvoorstellen: o.a. meer voorzien bij uitstappen op de fiets. Meerdere ouders vragen sensibilisatie rond de fietshelm, maar geven zelf ook wel toe dat ze zelf geen fietshelm gebruiken. Sommigen vragen ook naar een praktisch fietsexamen. Dit werd in september al een eerste keer georganiseerd voor alle Kontichse basisscholen en zal in de toekomst standaard voorzien worden in mei tijdens de educatieve fietstocht voor de vijfde jaars. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 45
 • Verkeersenqute Ongeveer de helft van de ouders herinnert zich nog de vorige verkeersenqute. Slechts 36 % kent ook nog de conclusies van deze enqute. 95% van de ouders is tevreden met de respons van verkeerswerkgroep. 93% is tevreden met de respons van de school. 44% is tevreden met de respons van de gemeente. Drie jaar geleden was dit nog 62%. Verkeersenqute 2013 25 November 2013
 • Dia 46
 • VRAGEN &ANTWOORDEN Voorstelling PPI 22 November 2013