of 75 /75
Zeilreis voor de prijs van een rugzaktrip --- Relativiteit van zeemanschap --- 5.5-Meter: dynamische klasse --- Koude start: voorjaar proeven met sneeuw... --- Boekrecensies --- Zilte Wereld --- Plus: prachtbeeld! MAGAZINE VOOR ZEILERS nummer 25 - 24 april 2008 ilt Z foto: © Sjors van der Woerd Lees alles over Zilt’s Meteo Website NIEUW

Zilt Magazine 25 - 24 april 200819.000 dollar en Joyce en Joost doen een bod van 15.500 dollar. Dat wordt direct geaccepteerd. Aan het eind van de dag zetten ze de rugzakken aan boord

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zilt Magazine 25 - 24 april 200819.000 dollar en Joyce en Joost doen een bod van 15.500 dollar. Dat...

 • 1

  Zeilreis voor de prijs van een rugzaktrip --- Relativiteit van zeemanschap

  --- 5.5-Meter: dynamische klasse --- Koude start: voorjaar proeven met

  sneeuw... --- Boekrecensies --- Zilte Wereld --- Plus: prachtbeeld!

  M A G A Z I N EV O O R

  Z E I L E R S

  nummer 25 - 24 april 2008iltZ

  foto

  : © S

  jors

  van

  der

  Woe

  rd

  Lees alles overZilt’s Meteo Website

  NIEUW

 • 2

  Zilt1/2007

  Zilt25/2008

  dit i

  s zi

  lt...

  KortzichtigHet verhaal dook voor het eerst op rond de kerstdagen. Eenaantal van de jachten dat de feestdagen traditioneel opTerschelling doorbrengt, werd onderweg door de politiegesommeerd voor anker te gaan. Omdat er weinig zicht was,gebruikten ze hun radar. Het apparaat was echter niet vaneen voor het vaarwater goedgekeurd type en evenmin be-schikte de bemanning over het certificaat Radarwaarnemer.

  Even dachten we dat het om een overijverige ambtenaarging die tijdens de donkere winterdagen wat afleidingzocht, maar niets blijkt minder waar. Uit het verhaal vanJoep Dirckx op pagina 33 blijkt dat het ook met Pasenweer raak was. Omdat het dus kennelijk om nieuw hand-havingsbeleid gaat, lazen we de regels er nog maar eensop na. Dat die lastig te lezen zijn is niet erg, want demoraal is simpel. In de huidige praktijk is vrijwel iederezeiler in overtreding wanneer hij zijn radar ergens andersgebruikt dan op open zee.

  De zeiljachten waartegen werd opgetreden zeilden bijmatig tot slecht zicht op ruim water. Dat de zeilers hunradar bijzetten als extra veiligheidsmiddel is niets andersdan Goed Zeemanschap. De regels schrijven echter voordat je als radarvandaal onder die omstandigheden vooranker moet gaan.

 • 3

  Z25/2008

  ilt

  de Zilt bemanning

  Met geen ander hulpmiddel dan een koperen toetertje enhet dubieuze vertrouwen dat boten die wel mogen doorva-ren jouw uitwijkloze jacht tijdig zullen opmerken.

  Wij hebben niets tegen ambtenaren die regels handhavendie anderen hebben bedacht. En evenmin pleiten we voorhet afschaffen van alle regels. Aan een jacht dat zich inpotdichte mist mengt tussen het drukke verkeer op de Lek,Maas of Waal met geen ander uitzicht dan zijn radarscherm,moet je zeker eisen stellen.Maar hoe terecht is het, om ervaren zeilers die geavanceer-de navigatieapparatuur gebruiken om risico’s te vermijden,te bestraffen? Moet je dan ook niet een GPS-oorkonde metelektronisch kaartencertificaat verlangen?Of misschien wel een verplicht getuigschrift weerberichtenluisteren met brevetten voor elke windkracht boven4 Beaufort?

  Laten we hopen dat ook diegenen die er verantwoordelijkvoor zijn, zich zullen afvragen of die radarregels nog welhelemaal van deze tijd zijn. En dat, tot ze daar het antwoordop vinden, ze de bestaande regels vooral zullen toetsen aanhet zeemanschap van de vermeende overtreders.

 • 4

  foto

  : © w

  ww

  .sails

  hoot

  .com

  4

  http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.htmlhttp://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad20.html

 • 5

  DOWNLOAD

  Bureaublad

  Zodra de avonden lang genoeg zijn, worden de eerste woensdagavond-wedstrijden weer gehouden. Een uurtje uur fanatiek zeilen, en een evenenthousiaste nabespreking kenmerken het middenvan de week in menig clubhuis. Fotograaf Jasper vanStaveren van Sailshoot.com legde de actie op hetwater in avondlicht vast.

  5

 • 6

  in d

  eze

  zilt.

  ..

  Zilt25/2008

  2 KortzichtigOver radarvandalen, handhavers en regelgeving...

  4 DownloadJe zilte scherm voor de komende vier weken.

  8 Voor de prijs van een rugzakreisTer plaatse een tweedehands schip kopen en gáán. Het kan.

  18 Bewogen foto’sGuy Clother haalt capriolen uit voor de mooiste foto’s.

  20 De relativiteit van zeemanschapOver onkunde van jachtschippers en automobilistenmentaliteit.

  24 5.5-Meter: dynamischDe voormalige olympische klasse is springlevend.

  28 Felle Farr 40 strijd in Florida.De Mean Machine valt weer in de prijzen.

  30 AgendaWeer of geen weer, er is van alles te doen.

  32 Voorjaar proevenDe vroege Paas was goed voor een frisse seizoensstart.

 • 7

  Z25/2008

  ilt

  38 Koude startOok de charteraars kwamen wit uit de winterslaap....

  44 ‘Die voel je zeilend niet ‘Een opmerkelijke keuze voor elektrische voortstuwing.

  52 Het gedachtengoed van ChichesterDe deelnemers maken zich op de Transat.

  54 Zilte boeken - Boekrecensies.

  58 Zilte Zintuigen - Een tropische hoosbui...

  60 In de Wind - Nieuws uit zeilland. Plus: lezerreacties.

  66 Zilte spullenOver nieuwe boten.

  68 Zilte wereldStruikelen over kokosnoten.

  72 Weer en wind

 • 8

  Voor de prijs van een rugzakreisDollarkoers brengt droomreis binnen bereik

  Na je pensioen je droom verwezenlijken is iets van vroeger. Genieten kaneerder. Elk jaar zeggen honderden twintigers en dertigers hun werk voor eenlangere tijd vaarwel om de wereld in te trekken. De meesten reizen metrugzak en beperkt budget. Een zeewaardige boot kost dikwijls jaren sparen.Joyce Schimmel en Joost Wasser laten zien dat het anders kan: zij varen achtmaanden op hun eigen boot aan de Amerikaanse westkust voor het budgetvan een rugzakreis.

  foto

  : (c)

  Nic

  k Ko

  oijm

  an

  8

 • 9

  Voor de prijs van een rugzakreisfoto’s Joyce Schimmel en Joost Wasser, tekst: Sjors van der Woerd

  9

 • 10

  Joyce Schimmel (31) heeft eensuccesvolle carrière in de recla-me waarbij nauwelijks tijd over-blijft om te zeilen. Joost Wasser(39) vaart meer. Naast zijndrukke baan in de IT vindt hij afen toe tijd om te zeilen metzijn open catamaran. Ook is hijopstapper bij wedstrijden inNederland en vaart hij mee opzeiltochten in Australië en de Rode Zee.

  Amerikaanse makelaarBeiden willen graag wat meer van de wereld zien. Vooral Mexico trekt. AlsJoost op internet zoekt naar de mogelijkheden om daar een zeilboot tekopen, worden ze enthousiast over dat idee. Door de lage

  dollar lijkt een tweedehandsboot van een meter of negenbinnen bereik. Joyce en Joosthoeven niet lang na te denkenen beiden zeggen hun baanop met het doel om in dezomer van 2007 naar Mexicote vliegen. Er wordt contactgezocht met eigenaars vandiverse interessante boten,maar e-mails naar Mexico

  blijven standaard onbeantwoord. Makelaars in de buurt van San Diego,Californië, antwoorden wel en zo legt Joost het eerste contact metmakelaar Kirk. In juli vliegen Joyce en Joost naar San Diego, met tweerugzakken als enige bagage. Ze huren mountainbikes en fietsen naar demakelaar. Kirk neemt zijn werk serieus en rijdt met zijn Nederlandseklanten vele marina's af. Zo krijgen Joyce en Joost steeds meer een ideevan wat er mogelijk is voor hun budget. Als ze een O’Day 30 bekijken,

  10

 • 11

  blijkt de eigenaartoevallig aan boord.Hij biedt aan omeen dagje met depotentiële koperste zeilen. Dat wordteen perfecte dag.De vraagprijs is19.000 dollar enJoyce en Joost

  doen een bod van 15.500 dollar. Dat wordt directgeaccepteerd. Aan het eind van de dag zetten ze de rugzakken aan boordvan hun eigen boot, de Harmony, enkele weken na aankomst in Amerika.Joyce: “We willen liever geen overdrachtsbelasting betalen en omdat wijgeen Amerikanen zijn, kunnen we kiezen voor een offshore deliveryen eenregistratie in Nederland. Op ons koopcontract staat Ensenada in Mexicoals overdrachtsplaats, dat klopt dus niet helemaal. Via de ANWB is deregistratie via e-mail te regelen, dat gaat erg gemakkelijk. Trots plakkenwe daarna 'Utrecht' als thuishaven op de spiegel en hijsen we de Neder-landse vlag op onze Harmony.”

  Naar het zuidenDe nieuwe bootbezitters maken eerst een shakedown cruise naar LosAngeles. Zo leren ze de boot kennen en kunnen ze bepalen wat er nogaan verbeterd moet wor-den voordat ze afzakkennaar Mexico. Joost: “Erkomen een paar lekkagesaan het licht, maar diezijn allemaal eenvoudigop te lossen. Tijdens hetklussen aan de boot ko-men we erachter dat heterg prettig is, dat we de

  11

 • 12

  boot in San Diego hebben ge-kocht en niet in Mexico. Dingenrepareren en aan onderdelenkomen is hier stukken makkelij-ker dan daar.”Begin oktober begint de grotereis, de Hamony zeilt naar hetzuiden, richting het oorspron-kelijke reisdoel Mexico. Joyce:“We zeilen steeds overdag enaan het eind van de middagzoeken we een mooie en veilige plek om ons anker uit te gooien.Waar het mooi is blijven we langer en anders varen we de volgendeochtend door. De mensen hier zijn erg vriendelijk, al kunnen we ze nietmeer verstaan. Als er trouwens al mensen zijn! Op veel ankerplaatsen zijnwij de enigen. Super.”Het lange schiereiland Baja California blijkt droog en verlaten. Op sommi-ge plaatsen klonteren de zeilers die onderweg zijn naar het zuiden bijelkaar, zoals bij Cabo San Lucas, waar het altijd happy hour lijkt te zijn.

  Ontspannen zeilgevoelDrie weken zeilt de Harmony langs deze aantrekkelijke kust voordatJoyce en Joost de Zee van Cortez invaren, op weg naar La Paz. Dat blijkt

  meer het ‘echte’ Mexico tezijn. Het ontspannen zeilge-voel komt pas aan de overkantvan de Zee van Cortez. Ditdeel van de Mexicaanse kustis bezaaid met mooie eilan-den en beschutte baaien. Dedagafstanden zijn korter ener varen meer zeilbotenrond. De avonden met mede-zeilers bij een barbecue op

  12

 • 13

  foto

  : (c)

  Har

  mon

  y be

  man

  ning

  13

 • 14

  het strand zijn geweldig. Joyce enJoost willen meer van Mexicozien dan alleen de kust, dus latenze de boot af en toe achter ommet de trein of op gehuurdefietsen het binnenland in tetrekken. In vier maanden tijdzien ze Mexico op een totaalandere manier dan als rugzak-

  toerist. Ze ankeren bij ingeslapen Mexicaanse dorpjesen bezoeken de miljoenenstad Acapulco. Half februari maken ze zich opvoor de 500 mijl lange oversteek naar El Salvador. Zes dagen zeilen laterklaren ze in in hun tweede Midden-Amerikaanse land. Daarna bezoekenze nog Nicaragua en Costa Rica.

  Vijf keer 'verkocht'Dan wordt het tijd om aan de verkoop van de boot te denken. Bij elkehavenmeester waar ze aanleggen melden ze dat de boot te koop is.Steeds krijgen ze te horen dat hij wel een koper weet. Joyce: “We zijn nogzo gewaarschuwd voor de onbetrouwbaarheid van Costa Ricanen, maardit hadden we nooit verwacht. In totaal 'verkopen' we de boot vijf keer,maar telkens komt de koper ophet cruciale moment niet meeropdagen.” Uit onverwachte hoekmeldt zich via e-mail een Neder-landse geïnteresseerde. De koopis snel gesloten en de Harmony-wisselt voor hetzelfde bedragvan eigenaar als de aankoop-prijs doe zij in San Diego betaal-den. Het avontuur van de tweezeilers eindigt zoals het begon, op eenwinderig Schiphol.

  14

 • 15fot

  o: (c

  ) Har

  mon

  y be

  man

  ning

  15

 • 16

  Nauwelijks kostenJoyce en Joost laten met hun zeilreis zien dat je niet jaren hoeft te sparenom op eigen kiel de wereld in te trekken. Behalve een klein koersverliesop de dollar heeft de boot nauwelijks iets gekost. Naast de vliegtickets zijner geen grote kostenposten geweest. Leven in Midden-Amerika is altijd algoedkoop, maar met de lage dollarkoers is het daar helemaal goed toevenvoor bezoekers. Joyce schat dat de maandelijkse uitgaven voor levenson-derhoud voor twee personen rond de 600 euro zijn geweest. Omdat ze opde boot hebben gewoond, zijn er geen kosten gemaakt voor overnachtin-gen aan land. Daardoor is deze manier van zeilend reizen misschien welgoedkoper dan een rugzakreis met de Lonely Planet in je achterzak.

  video

  Kijk naar Joost’s rondleiding op de Harmony

  16

 • 17

  Toegevoegdewaarde!

  * Kijk voor de voorwaarden op www.hollandnautic.nl

  ... Op elke koers uw perfecte partner

  Als watersporter hebt u aandacht vooruw schip en alles wat daarbij hoort.U wilt vooral zorgeloos kunnen genietenvan uw kostbare vrije tijd op het water.Holland Nautic weet dat als geen ander,daarom leveren wij alleen producten met deofficiële importeurs garantie. Het voordeel voor u?Wij leveren niet alleen het product uit de doos maarvoegen de volgende waarde toe:

  Nederlandstalige handleidingenUnieke garantieafhandelingGoede voorlichting en ondersteuning na aankoopEen professionele helpdeskEen landelijk (service)dealernetwerk, dus snel hulp ter plaatseEen half jaar extra garantie binnen Nederland*Een professionele technische dienst, die u ook op locatievan dienst isSnelle en vakkundige reparatieHolland Nautic Academy, zodat u nog beter met uwapparatuur overweg kuntAlleen producten met CE keur

  Al 35 jaar specialist in navigatie en communicatie apparatuur

  Voor zorgeloos navigeren koopt u een product metofficiële importeurs garantie. Want uw navigatieis onze zorg!

 • 18

  Bewogen foto’sHeb jij je ook wel eens afgevraagd hoe die prachtige zeilfoto’s in Ziltwerden gemaakt? Tijdens de BVI Spring Regatta zag Sjors van der Woerdfotograaf Guy Clothier van Yachtshots BVI aan het werk. In 30 knopenwind probeerde hij de finish van de Xpresso van Marc Noordhoek vast teleggen. Met een hand aan de buitenboordmotor en de andere op desluiter. Sluitertijd werd stuitertijd....

  foto: © Sjors van der Woerd18

 • 1919

 • 20

  De relativiteit van zeemanschap

  20

 • 21

  De relativiteit van zeemanschapfoto’s KNRM - tekst Michiel Scholtes

  21

 • 22

  W aaromdoen zo-veel watersporterseen beroep op deKNRM? Om te beginnenomdat de watersport opgroot water enorm is gegroeid.Daardoor leidt een relatief kleinpercentage nautische stuntelaarstot een getalsmatige grote hulpvraag.Wat brengt dat kleine percentage inmoeilijkheden? Sommige critici beschuldi-gen moderne navigatie-elektronica, die zou luimaken waardoor klassieke navigatiekennis ver-vliegt. Tegenstrevers vegen met deze beschuldi-ging de vloer aan. Volgens hen is navigatie doorGPS-technologie ongelooflijk veel makkelijker en dusveiliger geworden. Die hele discussie pro en contra GPSis veel te zwart-wit. Natuurlijk maakt GPS navigatieveiliger, elk seizoen lopen tienduizenden watersporters dankzijGPS de lastigste havens en zeegaten feilloos aan. Anderzijds vind je opgroot water watersporters die daar alleen durven rondvaren omdat ze inde illusie verkeren dat GPS ze tegen alle kwaad behoedt. Zij komen inde moeilijkheden. In die zin is GPS een factor die bijdraagt aan onveilig-heid. Afhankelijk van je gezichtpunt kun je GPS prijzen of verguizen, eensimpele waarheid is er niet.

  olgens haar eigen jaarverslagen vaart de KNRM vooral voor driesoorten hulpgevallen: stranding, uitputting en materiaalpech.

  Stranding ontstaat onder andere door verkeerde bediening of interpreta-tie van het GPS. Uitputting treedt op als een verblijf op zee meer eist danvoorzien, bijvoorbeeld door harde tegenwind. Materiaalpech staat bo-venaan de lijst. Het is een brede categorie, van mastbreuk op volle zeetot een lege dieseltank of een vuile filter op een overigens zeewaardigzeilschip voor Medemblik. De KNRM hanteert hierbij een eenvoudige

  V

  22

 • 23

  norm: het zeemanschap van de hulpvrager bepaalt wat ernstig is. Iederehulpvraag is serieus omdat de hulpvrager blijkbaar zijn situatie niet meeraankan. Dus er op af. Deze norm roept hier en daar kritiek op. Maar doorcritici aangedragen alternatieven leiden tot willekeur en houden hetrisico in van een fatale foute inschatting van iemands hulpvraag.

  at de gehanteerde norm onbevredigend is, ligt dus niet aan deKNRM. Het ligt aan de instelling van individuele hulpvragers. Ik

  doel op de moderne opvatting dat de eigen (on-)kunde altijd boven elkekritiek is verheven, omdat er geen algemeen geldende maatstaf voorkundigheid zou zijn: niet de eigen navigatie faalde, niet de eigen conditiewas onvoldoende, kennis van de eigen tankinhoud mocht niet worden

  verondersteld, nee, de ondiepte lag in de weg, de tegenwind wasonverwacht en hoe kon iemand nu weten dat de tank bijna leeg was.Welnu, zo’n algemeen geldende maatstaf voor kundigheid is er wel,die wordt gewoon bepaald door de intrinsieke eisen die groot waterstelt en heet ‘goed zeemanschap’. Wie deze maatstaf ontkent ende KNRM misbruikt als stoplap voor eigen achteloosheid, geeft

  blijk van een ergerlijk gebrek aan volwassenheid.

  o’n automobilisteninstelling gaat vaak gepaard met een typi-sche kijk op de KNRM als Wegenwacht. Je bent lid en hebt

  dus recht op hulp. Een losgetrokken watersporter merkte laatst opdat ‘het jammer was dat hij zijn lidmaatschap er nog niet uit had’,waarbij hij voor het gemak vergat dat de KNRM geen leden kent,maar donateurs en dat donateurs geen tegenprestatie mogenverwachten van de gesteunde organisatie. Bovendien gaf hij blijkgeen idee te hebben van wat het de KNRM kost om uit te varen meteen grote RIB.Het is van belang niet laf mee te gaan in doorgeschoten relativismeten aanzien van kwesties van zeemanschap. Het is ook van belangniet beschuldigend naar de KNRM te wijzen als deze uitvaart voorvarende broddelaars. Het is aan ons pleziervaarders om onzevaardigheden op peil te houden. Dan vaart de KNRM vanzelf alleenmaar uit voor gevallen van echte overmacht.

  D

  Z

  23

 • 24

  Twee Nederlandse boten uit de 5.5-Meter klasse staken afgelopen maartin een container de oceaan over voor het wereldkampioenschap op deBahama's. Deze bijzondere klasse combineert een lange historie met demodernste ontwikkelingen op gebied van jachtontwerp en botenbouw. De'meter-formule' maakt doorlopende verbeteringen mogelijk en houdt zode klasse dynamisch.De formule voor de Internationale 5.5-Meter klasse werd in 1948 door deEngelse jachtontwerper Charles E. Nicholson ontwikkeld. Hij voorspeldehet einde van de International Metre Rules (6-, 8-, 10- en 12-Meters),

  Formule houdt 5.5-Meter dynamisch

  foto

  : (c)

  Lin

  da d

  e Vr

  ies

  - Rijk

  uite

  r

  24

 • 25

  Formule houdt 5.5-Meter dynamischomdat de kosten voor de bouw, ontwikkeling en het onderhoud van zelfsde kleinste van die klassen enorm waren. Zijn antwoord was een klasse diehet midden hield tussen de zware waterverplaatsers uit InternationalMetre Rules en de lichtgewicht boten uit de Square Metre klassen. DeInternational 5.5-Meter klasse werd een driemanskielboot van ongeveer10 meter lengte, een raspaard met het potentieel van een International6-Meter. Snel en veilig in de kustwateren en ook goed zeilend in lichtweer-condities. In 1949 werd de 5.5-Meter een olympische klasse, reden voorde beste zeilers ter wereld om voor de boot kiezen. Na het verliezen van

  tekst: Geert Bakker

  25

 • 26

  de olympische status na 1968 was er even een dip in de wedstrijdactiviteit.Nadat de opleving in de jaren tachtig, is de 5.5-Meter nu met dertig actiefzeilende Nederlandse boten weer helemaal terug. Bovendien komen erelk jaar nieuwe boten bij, waarin vaak de laatste ontwikkelingen uit deAmerica's Cuppers worden verwerkt.De wereldkampioenschappen op de Bahama's werden in maart verzeildonder perfecte omstandigheden. Warm blauw water, voldoende wind eneen sterk internationaal veld. De NED 26 van Arend Jan Pasman werdvijfde en de NED 35 van Hans Nadorp haalde de zevende plaats. Voor het

  Dertig Nederlandse boten

  foto

  : (c)

  Lin

  da d

  e Vr

  ies

  - Rijk

  uite

  r

  26

 • 27

  volgende WK in Noorwegen worden meer dan veertig boten aan de startverwacht. Het weekend van 26 en 27 april zijn de 5.5's in actie te zientijdens de Voorkaag op de Kager Plassen. Datzelfde weekend is er de kansom kennis te maken met zo'nhistorische racer op de Natio-nale Open Zeilboten Show bijWV de Koenen aan de NieuweMeer in Amsterdam.www. 5.5klasse.nl

  KLIK HIER VOOR DE 5.5 METER FORMULE

  27

 • 28

  Felle Farr 40-strijd in FloridaMaar liefst 33 teams verschenen 16 april de start van de Rolex Farr 40World Championship in Miami. De strijd in deze succesvolle wedstrijd-klasse is ongekend fel. Peter de Ridder zeilde zijn Mean Machine(startnummer 30) uiteindelijk naar een podiumplaats en haalde brons.Het Italiaanse team Mascalzone Latino won goud. Deze week gaat denieuwste Mean Machine te water, een TP52. Het succes in Miami is eenopsteker voor het team van De Ridder, dat nu met hun nieuwe boot aanhet TP52 circuit in de Middellandse Zee gaat beginnen.

  28

  foto

  : (c)

  Kur

  t Arig

  o/Ro

  lex

 • 2929

 • 30

  Evenement opgeven? Mail naar [email protected]

  26 april De Mattenschippersrace, Blokzijl, www.mattenschippersrace.nl29 april Start Vuurschepenrace, www.nsr.nl30 april-4 mei Rondje Noord-Holland, RZVNaarden, www.rzvnaarden.nl1-4 mei Zoute Zoen, toertocht rond Noord-Holland, wsv Lelystad, www. wsvlelystadhaven.nl2 mei North Sea Race, www. nsr.nl2-4 mei NK Europe klasse, Workum, www.europeclass.nl3-4 mei Gouwe Ouwe Kralingse Plas, wsv Rotterdam. www. wsvrotterdam.nl.7 mei-2 juli WA-cup Lelystad Haven, woensdagavondrace wsv Lelystad, www. wsvlelystadhaven.nl9-12 mei North Sea Regatta, wedstrijdzeilen, muziek en vertier! Scheveningen, www. nsr.nl9-16 mei Finn Masters 40+, 234 boten uit 25 landen www. finn-masters.nl10 mei 100 Mijls, Scheveningen, www. shorthanded.nl10-12 mei Promotiewedstrijden en toertocht 12-Voetsjol, Kaag, www. twaalfvoetsjollenclub.nl

  30

  mailto:[email protected]

 • 31

  Zeilagenda

  10-12 mei 25e Pinkster-Combi Optimist/Splash/RS-Feva, www. haarlemschejachtclub.nl, www. combiamsterdam.nl.15-16 mei 61e HT-race, Harlingen-Terschelling, www. hwsv-harlingen.nl16-17 mei 26e Nacht van Spakenburg, www.nachtvanspakenburg.nl21-25 mei Delta Lloyd Regatta, Olympische klassen, Medemblik, www.hollandregatta.org23-24 mei Multisportspektakel. www. multisportspektakel.nl24-25 mei BigLift Slag om Delft, matchraces Rijn-Schiekanaal, J22, DSWZ Broach, www. wedstrijdzeilen.tudelft.nl24 mei Gait Berk Punterrace 25 km, Koggewerf Kampen.23-31 mei Engelandtocht, www. rzvnaarden.nl30 mei-1 juni Holland weekend, Loosdrecht30 mei S&S Olin Stephens Cup, Enkhuizen, www.KNZRV.nl31 mei-1 juni Opening Cup GP Draak, Enkhuizen, www.KNZRV.nl1 juni Lezing solozeiler Ewoud Eijssen, Drommerdaris

  31

 • 32

  “Het gaat wel sneeuwen hoor,” zegt een havengenoot als Marie-Josémet een karretje vol boodschappen langskomt. “Ja,” antwoordtzij, “ik heb het gehoord.” Ze weet dan zelf nog niet of ze het wel eengoed plan vindt om uit te varen. Toch is het een mooie tradi-tie: met de Paasdagen naar de Wadden om hetvoorjaar op te snuiven. Maar deze Paas beloofteen bijzondere te worden: vroeg en met eenwinters karakter.

  Voorjaar proeven

  32

  foto

  : (c)

  Mar

  ie-Jo

  sé R

  uike

  n

 • 33

  tekst: Joep Dirckx

  33

 • 34

  et is al middag als we op Goede Vrijdag de Houtribhaven uitdraai-en. Er staat een straffe noord-noordwesten wind. Hagelbuien strie-

  men vrijwel horizontaal door de kuip en dwingen ons diep in decapuchons. We laten vage plannen om naar Stavoren te kruisen maarzitten, vallen een streekje af en stuiven met een knik in de schoot naarLemmer. Morgen wordt een noord-noordoosten wind verwacht en dan isDen Oever ook vanuit Lemmer prima te bezeilen.

  Wolk van buiswaterDie noord-noordoosten wind komt er. En niet zo weinig ook. Met 35-40knopen wind op de teller sleuren we in een wolk van buiswater richtingAfsluitdijk. Het gaat mooi, maar we hebben straks wel een probleem. Wantde haven in met al die wind, dat is met onze langkieler, een Koopmans 38,geen eenvoudige operatie. In het voorhaventje van Den Oever strijken wede zeilen. We merken nu pas goed hoe hard het waait. De wind huiltwerkelijk door het want en laat de Vlieger op alleen de kale mastvervaarlijk hellen. Gelukkig ziet het er in de jachthaven leeg uit. “De eerstevrije box is de onze,” spreken we af. We staan volledig op scherp als wede haven inschuiven. Maar het lukt in een keer om ons schip in een boxte mikken en vast te maken.

  Alles dichtgereglementeerdOp eerste Paasdag maakt de hagel plaats voor sneeuw. Lichte vlokjesdwarrelen door de lucht als we de sluis inschuiven. Terwijl we omlaagschutten worden de vlokken steeds dikker. Eenmaal buiten besluiten wemaar niet te veel zeil te zetten. Het zicht is slecht door de dichte sneeuwen we doen het liever wat rustig aan. De P48, die in de voorhaven van DenOever rondscharrelde, vaart met ons op als we het Visjagersgaatje inzeilen.Ze gebaren ons dat ze ons willen spreken. Of er wel een radar aan boordis. Ja, die is er. Maar de vervolgvraag of er ook een gecertificeerdradarbediener aan boord is, moeten we ontkennend beantwoorden. Wekrijgen een waarschuwing: als het zicht nog slechter wordt en wij blijvenvaren, dan komen de heren aan boord. Met oud en nieuw hadden we al

  H

  34

 • 35

  Blij dat we gewoongegaan zijn....

  foto

  : (c)

  Mar

  ie-Jo

  sé R

  uike

  n

  35

 • 36

  over de nieuwe regels voor varen met slecht zicht op het Wad gehoord -en we riskeren liever geen dikke bon. Dus gaan we maar overstag en terugnaar Den Oever. Braaf, maar ook boos. Boos omdat alles wordt dichtgere-glementeerd en ons het recht wordt ontnomen onze eigen verantwoorde-lijkheid te nemen.

  Kraakhelder WadOnze boosheid duurt ge-lukkig maar even. Net alswe de voorhaven van DenOever indraaien en hetgrootzeil op de giek heb-ben gebonden, breekt delucht open. Over de helehorizon klaart het op enverschijnen grote stukkenblauwe lucht. We hebbenmaar even nodig om te

  besluiten dat het moet lukken om voor de volgende bui Oudeschild tebereiken. Als we het grootzeil weer omhoogtrekken vallen er dikkeplakken sneeuw uit. Het wordt een prachtige zeiltocht over een kraakhel-der Wad. Buiswater spoelt de laatste sneeuw van het dek.

  We ontwaken de volgende ochtend weer in een witte wereld. De haven-meester loopt met een strooikarretje over de steigers van de uitgestorvenpassantenhaven. We pakken de bus naar de Veerhaven en struinen rondde Mokbaai. Ondanks de sneeuwbuien jubelen de wulpen het voorjaartegemoet. Boven De Geul spotten we lepelaars. De zon laat zich tussen debuien door uitbundig zien. We zoeken een luw plekje achter een duintjeom een boterham te eten. Voor ons scharrelen grutto's in het slik.“Lekker?” vraag ik. “Heerlijk,” zegt Marie-José. “Ik ben blij dat we gewoongegaan zijn”.

  36

 • 37

  advertentie

  Wichard

  video

  37

 • 38

  Koude startAls een charterschip uit de winterslaap komt, is het altijd evenwennen. Hoe zat het ook al weer allemaal? Zijn de winterwerk-lijstjes allemaal afgewerkt? Op de Panta Rhei, een tweemastklip-per, bereidt de bemanning zich vol goede moed voor op hetnieuwe seizoen. Maar dan gaat het sneeuwen…

  38

  foto

  : ©Pe

  ter F

  okke

  ns

 • 39

  foto’s en tekst: Peter Fokkens

  39

 • 40

  E

  40

  en telefoontje van gasten die al jaren meevaren. Of ze weer mogen mee-helpen met het tuigen van het schip. Als ze aan boord komen op Goede

  Vrijdag, zijn de voorspellingen beroerd. Regen en natte sneeuw, mogelijk nacht-vorst, morgen buien, inclusief 22 knopen wind. Daarna zal het beter worden;opklaringen, hier en daar een winterse bui, minder wind.

  Het begint goed: vrijdagmiddag blijft het droog. ’s Ochtends zijn de zeilen aanboord gebracht; zeven keurig ingesnoerde rollen. We moeten vijf zeilen aan-slaan: bezaan, grootzeil, fok, kluiver en vlieger, maar met een grootzeil en fokben ik, gezien de windverwachting, ook wel tevreden. Het lopend want is geluk-kig allemaal nog ingeschoren en de groep heeft enige ervaring. Toch valt depraktijk altijd weer tegen en ook nu moeten Rob, de maat, en ik bijspringen omuit te leggen welke hoek waar komt en hoe.

  Overal lijnen, maar er is ordeAan het eind van de middag hebben we drie zeilen aangeslagen. De fok als eer-ste, zonder problemen. Het grootzeil geeft wat zorgen, omdat alle kloten vanhet Paternoster op mysterieuze wijze zijn verdwenen en de eerste rakband ookkaal is. Als Rob de rol zeil een flinke schop geeft, blijken de overige rakbandennog wel al hun kralen te hebben. Iemand heeft kennelijk iets te enthousiast alleslos willen maken wat er los te maken viel. Als het grootzeil aan de gaffel ge-marld is, ga ik met de vlieger naar voren. Helemaal op het puntje van de kluiver-boom is het aanslaan lastiger dan elders, dus dat doe ik zelf maar.Tegen de tijd dat de kok de soep klaar heeft, kijken we tevreden om ons heen.Overal lijnen, maar er is orde. Morgen verder.

  Als een jonge geitAls we de volgende ochtend afvaren, staat er nog niet veel wind in het Krabbers-gat. We hijsen snel, want in de beschutting van Enkhuizen, is het nog mooi rustigen in de wind bovendien. Meet één rif en de volle fok vleit het schip zich vloei-end op z'n zij zodra we open water bereiken. Ik wil naar Stavoren, om te bunke-ren. Dat wordt kruisen.Het eerste stuk is de wind nog oostnoordoost, waardoor we in één slag tot bo-ven de Kreupel kunnen sturen. Er staat hier al flink meer wind en het trekt nogaan. Ik heb al bijna een jaar niet meer zelf met het schip gezeild en door het

 • 4141

  plaatsen van een nieuwe vuilwatertank is de kont iets omhooggekomen, waar-door het schip anders stuurt. De Panta Rhei is een rank schip, wat zich normaalvertaalt in een rustig zeegedrag, maar nu is het anders. Het schip danst over dehoge korte golven als een dreistige jonge geit en ik heb bijna het gevoel dat hetstuurlastig is. Na een poosje raak ik gewend en blijkt het mee te vallen, maar ikneem me voor om de ballast in het achterschip nog wat op te voeren.Ter hoogte van De Ven komt de eerste bui over, met een puist wind. Mijn hand-metertje geeft 25 knopen aan. Later, bij een volgende bui, loopt dat op tot te-gen de dertig. Dat had niemand voorspeld! Gelukkig heb ik een rif gestoken enkan de Panta Rhei veel hebben.

  Er bij blijvenOndertussen beginnen we last te krijgen van de kou. De werkelijke temperatuuris een graad of vier, maar de gevoelstemperatuur ligt aanzienlijk lager. Ik voelmijn vingers verkleumen. Rob staat met zijn armen stijf over elkaar met zijn rugnaar de wind. Als er getrimd moet worden, zie ik hem zo snel mogelijk werken,om dan al handenwrijvend terug te komen. Toch moeten we er bij blijven, wantde buien volgen elkaar snel op en het schip is voor de wind die daar in zit, watovertuigd. Het roer overgeven doe ik dan ook niet. Er zijn ook geen vrijwilligerstrouwens. De gasten zitten overwegend binnen, al blijven een paar diehardstrouw op het achterdek.Als zich vóór Stavoren een wel heel erg donkere bui aftekent, stelt Rob voor defok vast te strijken en de motor bij te zetten. Ik stem toe. Even later valt de fok,maar net niet snel genoeg. De gasten laten het val hand over hand gaan, inplaats van het snel te vieren. Het gevolg is een enorm geklapper in de vlagen diede bui aankondigen en dan scheurt ineens de schoothoek van de fok. Rob is dezaak snel meester, maar jammer is het wel, zo aan het begin van het weekend.Als we even later Stavoren binnen komen, hebben we beiden het gevoel eenechte vuurdoop te hebben doorstaan.

  Horizontaal over dekDe volgende ochtend begint met schitterend weer. De zon schijnt en het isdroog. Dat mag ook wel, want vannacht heeft het zeven graden gevroren! Eenuurtje later zijn we op weg naar Medemblik. De wind is onverminderd hard enkomt uit het zuidwesten; pal tegen dus. We missen de fok node; met bezaan en

 • 42

  kluiver valt er te zeilen, maar niet bijster hoog aan de wind en ook niet snel. Metgrootzeil en kluiver zou misschien beter gaan, maar eenmaal buiten heb ik wei-nig fiducie in een zeilwissel met deze bemanning. Zoals zo vaak, blijkt alle erva-ring bij een volgende tocht als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. HetIJsselmeer laat zich nu niet van zijn gemakkelijkste kant zien. Met de motor ietsbij, kan ik net tot boven de Oude Zeug sturen. Gaandeweg verlijeren we dusda-nig, dat ik de koers wat verder noordelijk moet verleggen. In buien verdwijnt hetzicht totaal. Er staat wat minder wind dan gisteren, maar altijd nog zo’n twintigknopen. Sneeuw en hagel gaan in de buien horizontaal over dek en na een uur-tje of twee hebben Rob en ik het alweer net zo koud als gisteren. Voor Medem-blik klaart het gelukkig weer wat op, maar we zijn blij als we, na een flinke slagvan Oude Zeug tot voor Andijk, de steven naar de haven kunnen wenden.

  Op gegist bestekOp paasmaandag is de wind weer gedraaid en dit keer zoals beloofd, naar hetnoordwesten. Dat is gunstig voor ons. Opnieuw zeilen we met een mooi zonne-tje de haven uit, maar opnieuw dienen de eerste donkere wolken zich alweersnel weer aan. Het is helderder nu, waardoor de buien schitterend afsteken te-gen de horizon. De sneeuwvlagen zien we als enorme gordijnen vanuit hetnoordwesten aankomen. Gedurende de winter heeft mijn gps om onverklaarba-re reden alle waypoints gewist en met de ruime wind van achteren is het netrustig genoeg om de ingang van het Krabbersgat opnieuw in te voeren. Niks tevroeg denk ik, als de bui ons bereikt. Ik controleer uit gewoonte nog even snelonze positie op de kaart en de te varen koers naar het waypoint. Nog geen mi-nuut later is de sneeuwjacht zo dicht, dat ik het puntje van de kluiverboom nogmaar net kan zien. Alle gasten zijn weer onderdeks verdwenen. Ik kijk op mijngps. Blanco scherm! Uitgevallen. Ik toets de aan/uit-knop een paar keer in, maarhet ding geeft geen kik. Blij dat ik in ieder geval net nog mijn positie heb gecon-troleerd en weet hoeveel graden ik zou moeten sturen, verleg ik de koers met-een maar naar de ingang van het Krabbersgat. Ruim een uur zeil ik vervolgens ineen dikke sneeuwjacht op gegist bestek. Net op het moment dat ik me zorgenbegin te maken of we niet te dicht in de buurt komen van de Nooit Volmaeckt,die ik op kruiskoers naar hetzelfde doel onderweg weet, klaart het weer op. Als-of er niets gebeurd is, begint de zon te schijnen. Aan bakboord verdwijnt de builangzaam naar de horizon...

  42

 • 43

  Aan bakboordverdwijnt de builangzaam naarde horizon...

  foto

  : (c)

  Pet

  er F

  okke

  ns

  43

 • 44

  ‘Die voel je zeilend niet...’fo

  to: (

  c) M

  ichi

  el S

  chol

  tes

  44

 • 45

  Helemaal achterin een duistere loods schijnt fel licht op een klassiek roodonderwaterschip. Een man hurkt naast de kiel en voelt aan een raar balkjeop de kim. “Goedemiddag,” zeg ik, ”wat bouw je daar?”“Dat is de steun voor mijn elektromotor.”Even later zitten we samen geknield tussen de onderdelen. Hij heet Toni Geis,scheepstimmerman te Lemmer, eigenaar van de houten klassieker LadyMechelina. “Kijk, dit balkje verdeelt straks de krachten over twee spanten.Door deze gaten hier... gaan deze twee draadeinden door spanten en debedrading door de huid.”Hij tilt de torpedo met schroef naar de kim en steekt hem op zijn plaats. Netde motorgondel van een zeppelin. Het ziet er kwetsbaar uit.“Waarom neem je geen dieseltje?”Toni schudt zijn hoofd. “We hadden een buitenboordmotor, maar dat stondvreselijk lelijk. We wilden wat anders. Maar, de boot meet 8.90 bij slechts 2meter en dan wil je geen ruimte opofferen aan een motor met tanks, accu'sen bijbehoren. Je kunt ook een elektromotor rechtstreeks zetten op eengewone schroefas, maar ik wilde geen gat in de achtersteven, zonde van degave constructie. Bovendien, we varen hier de sluis door, de havengeul uiten dan hebben we alle ruimte om te zeilen. De boot weegt twee ton en zeiltals een Draak. Wat moet ik dan met een diesel?”Zijn filosofie is koren op mijn molen. Voor korte tochten kan een echte zeilerprima met een elektromotor toe. Mits het motortje voldoende kracht leverten de actieradius toereikend is.“Helemaal geen punt,” zegt Toni, “dit motortje levert 1600 Watt. Hoe harddat gaat? Geen idee. Is niet zo interessant, als ik maar een beetje vaart loopom te kunnen sturen. Er staat 150 amp/uur bij 24 volt in, verdeeld overhonderd kilo accu's. Dat zal genoeg zijn voor 2.5 uur op vol vermogen, ophalve kracht 4 uur. Bij windstilte komen we altijd thuis.”En de manoeuvreerbaarheid?“Ik verwacht geen nadelig effect op het stuurgedrag onder zeil. Wat heeftdie torpedo nou voor weerstand? En kijk, deze gewone schroef gaat er af endie bronzen klapschroef gaat er op, die voel je zeilend niet. Op de motorgaat het me om dat eerste duwtje waardoor het roerblad meteen bijt. In zijnachteruit zal het stilliggend wel trekken, maar bij de minste vaart over despiegel stuurt het weer, dus dat lijkt me geen probleem. Je gelooft me niet?Volgende maand varen we en krijg je een testverslag.”

  foto en tekst: Michiel Scholtes

  45

 • 46

  Anno 2008 beschikt een willekeurige zeiler over meer bronnen dan eenprofessioneel meteoroloog tien jaar geleden. Het internet blijkt zo'n onuit-puttelijke bron, dat je je zelfs af kunt vragen of een niet-weerkundige aldie informatie nog wel op zijn juiste waarde kan schatten. In ieder geval ishet verdwalen in de wirwar van het web een meer dan reëel gevaar. Hettrekken van onjuiste conclusies is dan nog maar een kleine stap. Als je nietprecies weet waar je naar kijkt, kun je immers makkelijk verkeerde verban-den leggen. De oplossing: Zilt’s Meteo Website!

  Weerberichten voor zeilersZilt’s Meteo Website van start

  foto

  : (c)

  Ruu

  d Ka

  tten

  berg

  46

 • 47

  Weerberichten voor zeilerstekst: Henk Huizinga

  47

 • 4848

  www.zilmagazine.nl/meteoMet het verschijnen van ditnummer van Zilt, ziet ook deZilt Meteo website het dag-licht. De zoveelste website metweersinformatie in de luchtbrengen lijkt in tegenspraakmet onze eerdere bewering.www.ziltmagazine.nl/meteo wilechter niets toevoegen aan het

  aanbod maar het vooral filteren. Beperking moet de kracht zijn van desite. Een plek waar je in een oogopslag alle relevante informatie raad-pleegt. De inhoud bestaat uit een selectie waarin wij onze zeezeilervaringcombineren met die van Henk Huizinga als geschoold meteoroloog.De informatie is gebundeld per gebied. In eerste instantie voor de waterenrond Nederland, België en de Engelse Oostkust, maar in de komendeperiode zullen er nieuwe gebieden worden toegevoegd. Op het voorlopi-ge verlanglijstje staan Het Kanaal, de Oostzee en de Golf van Biskaje.In komende edities van Zilt zullen we geregeld inzoomen op een van deinformatiebronnen van de site. Dit keer laten we jullie delen in onzeafwegingen bij de selectie zoals die nu online staat.

  WeerkaartenVeel zeilers denken dat weer-kaarten erg ingewikkeld zijn.Het is een groot misverstanddat je er alleen met grote me-teorologische kennis iets aanhebt. Een weerkaart is nietsanders dan door meteorolo-gen bewerkte weersinformatiedie in een universele taal

  wordt gepresenteerd. Door die grafische vorm bevat het veel meer detaildan welke geschreven of gesproken tekst ook. Naar onze mening begint

 • 4949

  elke analyse van het weer met het bestuderen van de kaarten. Het aantalaanbieders is groot. Wij kozen voor de kaarten van de Engelse weerdienst,die nog altijd met de vroegere vestigingsplaats Bracknell worden aange-duid. Ze bestrijken heel West-Europa, hebben veel detail en bewijzen keerop keer hun nauwkeurigheid. De kaarten beginnen met de actuele situatieen eindigen met een vijfdaagse prognose. Let altijd op de legenda, linksboven elke kaart. Daar staat voor welk moment de kaart bedoeld is, enhoe lang van tevoren hij werd gemaakt.

  WindprognosesOok de kaarten met de verwachte wind kijken vijf dagen vooruit. In ditgeval gaat het echter niet meer om de interpretatie van een meteoroloog,maar om pure computerberekeningen. De bron is hetzelfde computermo-del dat ook de populaire Gribfiles genereert. Gebruik de windkaartenvooral om jouw interpretatie van de Bracknell-kaarten te toetsen.Over de vraag of de tabellenvan Windguru ook een plekmoesten krijgen, hebben welang gediscussieerd. Ze reke-nen met dezelfde data alswaar de windkaartjes op ge-baseerd zijn, maar suggerereneen veel grotere nauwkeurig-heid dan ze waarmaken. Tochzou het jammer zijn om detabellen weg te laten, omdat ze heel overzichtelijk de ontwikkeling van dewind laten zien. Als je de ogenschijnlijk exacte getallen niet al te letterlijkneemt, zijn de Windguru-rijtjes een goede indicatie van de trend voor devolgende dagen.

  TekstberichtenEen handige plek waar je de laatste gesproken weerberichten na kunt lezenmag niet ontbreken. Naast de algemene weersverwachting, het marifoon-bericht en de 5 dagen-prognose vind je hier ook de BBC Shipping Forecast.

 • 5050

  Vanuit de luchtHet bekijken van radarbeelden is de meest geraadpleegde informatiebronvan de laatste tijd. De informatie voor ons land komt van twee radarposten:De Bilt en Den Helder en worden tot één beeld samengevoegd. Het uitgezon-den radarsignaal wordt door neerslag gereflecteerd en in stappen van vijfminuten gepresenteerd. De loop eindigt met de verwachte neerslag voor dekomende twee uur. Deze informatie moet worden gezien als een mogelijkeontwikkeling, maar vooral bij buien (veel afzonderlijke gebiedjes) zijn snelleontwikkelingen in die periode niet mee te nemen en kun je voor verrassingenkomen te staan. Oppassen dus!Satellietbeelden kunnen een nuttige bron van aanvullende informatie zijn.We laten eerst een serie infrarood-beelden zien, die worden verkregendoordat de satelliet de temperatuurvan de atmosfeer meet. Hoe witterde afgebeelde bewolking hoe lagerde temperatuur. Dikke, witte vlek-ken duiden op massieve wolkenvel-den, die mogelijk neerslagproduceren (vergelijk eventueel metde radar). Donkere plekken duidenop een warme ondergrond, de aar-de zelf. Voordeel van IR-beelden is, dat ze 24 uur per dag beschikbaar zijn.Nadeel is dat mist zeer moeilijk is waar te nemen, omdat mist dezelfdetemperatuur bezit als de ondergrond waar deze boven hangt.Daarvoor raadplegen we de ‘zichtbaar licht’ beelden, waarop iedere wolk ofmistveld is te zien. Mist is te herkennen aan de platte en scherp afgetekendestructuur. Natuurlijk kun je deze beelden na zonsondergang niet meer zien.

  Volgende keer gaan we kijken welke informatie de weerkaart verbergt, enhoe je die interpreteert.

  Met deze introductie is www.ziltmagazine.nl/meteo officieelgeopend. Laat ons weten wat je ervan vindt.

 • Of u nu even wilt mailen of urenlang internetten, vanaf € 5,95communiceert u razendsnel via uw laptop of PDA met Wi-Fi.In 52 jachthavens, net zo makkelijk als thuis.En wilt u het hele seizoen vanaf uw achterdek onbeperkt online zijn,maak dan gebruik van onze aanbieding. Tot 1 juli 2008 ontvangt u 25%korting op een halfjaarabonnement.

  Ga voor meer informatie naar www.kpn.com/hotspots, of klik hier om een vande duizend Zilt-lezers te worden die KPN HotSpots gratis mogen proberen.

  52 jachthavens

  Ervaar de vrijheid vandraadloos internet in 52

  nu 25% korting op een

  halfjaar-abonnement van

  KPN HotSpots.

 • 52

  foto

  : (c)

  Yva

  n Ze

  dda/

  thea

  rtem

  istra

  nsat

  .com

  video

  52

 • 53

  De transatlantische solorace OSTAR heeft een veran-dering ondergaan. Tegenwoordig hanteren de profes-sionals en de amateurs elk hun eigen vierjaarlijksecyclus. Volgend jaar zijn de amateurs aan de beurt om,onder de originele naam, van Engeland naar Amerikate racen. In mei van dit jaar starten de racekanonnenvoor hun wedstrijd, die dit keer als Artemis Transatdoor het leven gaat.Voor de schippers van de deelnemende Open 60’s iseen hoge klassering in Boston niet de enige inzet. Voorhen betekent de Artemis Transat ook een kans opkwalificatie voor de Vendée Globe, de meest prestigi-euze rond-de-wereld race die in november start.De zestien deelnemende Open 60’s - veelal pasgebouwd - doen in weinig meer denken aan de botenwaarmee Blondie Hasler en Francis Chichester in1960 om de overwinning in de allereerste OSTARstreden. Maartoch zullenook de cory-feeën van van-daag zich netals de pioniersvan 48 jaargeleden, her-kennen in deeenzame strijdmet de ele-menten en zichzelf’Het is die uitdaging waar ook Loïck Peyron met zijnsplinternieuwe Gitana 80 voor staat (foto links).

  Het gedachtengoedvan Chichester

  foto: (c) DPPI/theartemistransat.com

  53

 • 54

  Leer de Noordzee kennenDe Noordzee is meer dan een plas zout water. Het is een leefgebied meteen grote verscheidenheid aan flora en fauna. Hetis ook een economisch terrein met vele gebrui-kers en dito belangen. En voor de zoute zeilers ishet een machtige speeltuin. Stichting de Noord-zee probeert de Noordzee voortdurend onderieders aandacht te brengen, om de interesse voorde zee te vergroten. De Stichting stelt problemenaan de kaak en draagt oplossingen aan. Het boekNoordzeegezichten telt zeven hoofdstukken,waarin steeds een thema centraal staat. Talloze foto's maken het beeldcompleet. Een alleraardigste uitgave waarmee je deze bijzondere zee beterleert kennen. Vierkant van vorm, met slappe kaft, 80 pagina's dik; lekkerom straks op vakantie in de kuip door te snuffelen. Stichting de Noordzee/ Uitgeverij Holandia. ISBN 978 90 6410 460 2. Prijs 11,50 euro.

  Werkelijk alles over zeilenUitputtend en omvangrijk. Deze kwalificatie is van toepassing op het boekHet nieuwe complete Zeilhandboek. Het Engelse origineel is van SteveSleight en stamt uit 2005. Het 450 pagina's tellende boek is opgebouwd

  uit de volgende onderdelen: Eerste beginselen,Zeilen met open boten, Zeilen voor gevorderden,Toerzeilen (het langste hoofdstuk), Navigatie, Hetweer, Bootonderhoud, Veiligheid op zee. Ook iseen verklarende woordenlijst opgenomen. Kortom,werkelijk alles over zeilen. Het boek is bij de tijd, zowordt bijvoorbeeld het zeilen met asymmetrischespinnakers uit de doeken gedaan. Heel veel foto'sen verhelderende tekeningen voorkomen dat de

  inhoud droge kost wordt. Er is altijd wel een minpunt aan te voeren: hetis logischerwijs nogal Engels georienteerd. Maar je krijgt beslist veel waarvoor je geld als je dit boek koopt. Heerlijk om, al verwaaid liggend, in tegrasduinen. Het nieuwe complete Zeilhandboek. Uitgeverij De Alk & HeijnenWatersport, ISBN 97890 5961 057 6. Prijs 39,90 euro.

  54

 • 55

  Drie maal boordboekOver deze serie naslagwerken is goed nagedacht. De praktische boekenzijn uitgevoerd als ringband, zodat ze altijd open blijven liggen. Dat zebedoeld zijn voor gebruik aan boord blijkt uit het waterafstotende papier.Knopen en steken behandeld 38 knopen. Het boek staat vol met duide-lijke foto's, waarmee stap voor stap wordt getoond hoe je een knoop

  maakt. Het werkt, want het lukt me nu eindelijkom eens de Spaanse paalsteek te maken, eenprachtknoop. Handig is dat de knopen zijn geru-briceerd naar toepassing. Het boek is bedoeldvoor volwassenen, maar is ook prima geschiktom kinderen op een regenachtige middag tevermaken.

  Scheepsdiesel (door Hans Donat) gaat over een complexer onderwerp.Het valt niet mee om de scheepsmotor in 24 pagina's te behandelen. Metduidelijke illustraties lukt het toch om dewerking van een diesel voor een leek begrijpe-lijk te maken. Per onderwerp worden in eenapart kader de storingsmogelijkheden aange-geven, met daarbij natuurlijk aanwijzingen omde storing op te heffen. Het geplastificeerdepapier kan probleemloos met olie besmeurdevingers worden omgeslagen.Noodprocedures voor jachten (door Jimmy Lengkeek) moet je eigenlijkal gelezen hebben voordat je het nodig hebt. Het boek behandelt reis-

  voorbereiding en noodprocedures. Met water-vaste viltstift kun je de eigen scheepsgegevensnoteren, zodat die in geval van nood snel bij dehand zijn. Ook het vaste stramien van nood- enveiligheidsprocedures komt uitgebreid aanbod. De volgens SOLAS V verplichte signalen-kaart is opgenomen in deze uitgave.De serie boordboeken wordt uitgegeven door

  De Alk & Heijnen. De prijs is 14,90 euro per boek.

  Zilte boeken

  55

 • Een nieuwe klassiekerRond de Wereld met een Glimlach vertelt hetverhaal van Cees en Karola de Reus, gewonezeilers met een gewone boot die in een paarjaar rond de wereld zeilden. Hoewel het aantalzeilers dat zoiets doet, flink is toegenomen,verschijnen er de laatste jaren vreemd genoegnauwelijks Nederlandstalige boeken over zo'ndroomreis. En ook met dit boek ging het bijnamis. Geen enkele uitgever zag er iets in.

  Een boek waarvan de auteur zich al in de titel grappig verklaart en datbovendien in eigen beheer werd gedrukt, heeft de schijn tegen. De scepsiswaarmee we aan het eerste hoofdstuk begonnen, maakte echter al snelplaats voor het gevoel dat die reguliere uitgevers een inspirerend zeilver-haal hebben gemist dat op een aantrekkelijke manier wordt verteld.

  Cees de Reus trapte niet in de val van het chronologisch verslag dat zichdriehonderd pagina’s lang van ankerplaats naar jachthaven voortsleept. Inplaats daarvan flitst de lezer met veel vaart over de wereld. Oceanenworden in drie zinnen overgestoken, terwijl smakelijke anekdotes volopde ruimte krijgen. En dat alles opgeschreven met een mix van humor,relativering en verwondering over de wereld en zichzelf. Maar ook metzo’n aanstekelijk enthousiasme dat je de zin om zelf te willen vertrekkenonmogelijk kunt onderdrukken.

  Met een glimlach rond de wereld zal geen literaire prijzen winnen, maargaat zonder twijfel heel wat ander zeilers stimuleren om ook hun grenzente verleggen. En daarmee verdient Cees de Reus wat ons betreft een pleknaast Bertus Zijdenbosch, Herman Janssen, de Hoekmeijers en de Honings.

  Rond de Wereld met een glimlach kost 30 euro en is uitsluitend te koopop de website: www.rond-de-wereld.com

  Zilte boeken

  56

 • 57

  ZILTE KLIKS

  Olav Cox

  Zeiljachtexpertise

  WifistickIN de boot

  toegang totWiFi hotspotsMarine Communication Specialists

  Nieuw vaarwater met je eigen jacht? Met OCEANPEOPLE kom je verder!

  30 minuten gratis online in52 jachthavens voor de eerste

  1000 Zilt-lezers.

  €125

 • 58

  foto

  : © S

  jors

  van

  der

  Woe

  rd

  58

 • 59

  Zilte ZintuigenHoe ruikt de zee? Hoe voelt een storm? Hoe klinkt een windstilte? Zelfs inonze multimediale wereld zijn er nog talloze schijnbaar onmogelijk tebeantwoorden vragen. Maar dat weerhoudt ons er niet van naar antwoor-den op zoek te gaan. Zintuigen in twee dimensies...

  Tropische buiOnbarmhartige staat de Caribische zon hoog aan de hemel. Dan verschij-nen de eerste donkere wolken. Even later klettert de regen op het dek inhoeveelheden waar je thuis een week over doet. Tien minuten duurt het.Dan herinnert alleen de damp nog aan de tropische bui. Sjors van derWoerd maakte de foto ergens op de Britse Maagdeneilanden.

  59

 • 60

  Brons op EK YnglingRenee Groeneveld, Annemieke Bes en Merel Witteveen hebben beginapril brons veroverd op het Open Europees Kampioenschap Yngling in hetSpaanse Blanes. De titel ging naar de Engelse tweevoudige

  wereldkampioenen Ayton, Wilson en Webb. Het Amerikaanse team werdtweede. Mandy Mulder/Brechtje van der Werf/Floortje Hendriksen zeildennaar de 4e plaats. Daarmee revancheerden de Nederlandse zeilsters zichvoor de tegenvallende resultaten op het WK eerder dit jaar. De derdeNederlandse boot, gestuurd door invaller Marion Kooistra, eindigde als 16in het eindklassement.Het was in de slotrace een close finish met slechts enkele meters verschiltussen de top vier-boten. Stuurvrouw Renee Groeneveld (21) zeilde ditkeer met de ervaren Annemieke Bes (30) op de middenpositie ennieuwkomer in de Yngling Merel Witteveen (22) als voordekker.Bes werd in 2000 4e op de Olympische Spelen van Athene. Witteveenkomt uit het Volvo Talent Plan en vervangt de vorig jaar gestoptePetronella de Jong. De serie van team Groeneveld op het EK: 13-4-2-4-1-9-17-5-6-5-8-4 /57 pnt. Foto Francois Richard/Watersportverbond

 • 61

  In de wind1250 Waterscouts zeilen 33ste KaagcupAls er ergens een grote groep zeilliefhebbers wordt gekweekt, dan is hetwel bij de Waterscouts, voorheen de Zeeverkenners. Dat het om eengigagrote club gaat, blijkt wel uit de 33e Scouting Kaagcup op 2 en 3 mei(na Hemelvaart). Hieraan doen circa 1250 waterscouts -jongens en meisjesvan 10 tot 21 jaar- mee, in 290 boten! De Kaagcup is de grootsezeilwedstrijd voor waterscoutsin Nederland. De zeilers varenin de bekende Lelievletten ofLelieschouwen. De beste zeilersmogen na de zomervakantiemeedoen aan de LandelijkeScouting Zeilwedstrijden bijHarderwijk. De ScoutingKaagcup Zeilwedstrijdenworden al sinds 1976 in zijnhuidige opzet gehouden. Lokatie: het Boterhuiseiland aan de Zijldijk bijLeiden. www. kaagcup.scouting.nl en wwww. ra4.nl

  Nationale Reddingbootdag op zaterdag 26 april 2008Als blijk van waardering voor de Redders aan de Wal trekken de KNRM-bemanningen één dag per jaar alle registers open. Zaterdag 26 april is hetweer zover. Ronkende motoren aan de steiger, rijen overlevingspakken inhet boothuis, een plekje naast de schipper, een praatje met een echteredder of onvergetelijk fotomoment van de kleine op de reddingboot. Eenbelevenis! De volgende stations hebben hun deuren geopend: Cadzand,Breskens, Westkapelle, Veere, Noordland-Burghsluis, Ouddorp, Stellen-dam, Hoek van Holland, Ter Heijde, Scheveningen, Katwijk aan Zee,Noordwijk aan Zee, Zandvoort, IJmuiden, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee,Petten, Callantsoog, Den Helder, Oudeschild, de Cocksdorp, Vlieland,Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Eemshaven, Lauwersoog, Harlin-gen, Hindeloopen, Lemmer, Urk, Elburg, Huizen, Marken, Enkhuizen enDen Oever. Zie ook www.knrm.nl

 • 62

  Nogmaals GetijLeuk artikel over het getij, schrijft Maarten Hoekstra: maar het allermooi-ste aan www.getij.nl hebben jullie toch vergeten te melden. Onder hetkopje ‘astroinformatie in agenda’ vind je de mogelijkheid om de data te

  importeren in eencomputeragendazoals bijvoorbeeldOutlook. Als je degegevens daarnasynchroniseert meteen PDA of eenPDA-achtige tele-foon, heb je het

  altijd bij de hand. Ik laad de info steeds in januari voor het komende jaarvoor diverse havens (het bestand moet wel per haven aangemaakt wor-den). Ik gebruik het nu drie jaar in combinatie met een Palm Pilotprofessional en een Nokia telefoon en het werkt absoluut probleemloos.

  Ook Mertine Middelkoop heeft het getij graag bij de hand zonder haarnotebook op te hoeven starten. Voor haar Treo van Palm gebruikt ze aleen paar jaar het programma Tidetool dat jegratis downloadt via:http://www.toolworks.com/bilofsky/tidetool/Overigens gebruikt Tidetool dezelfde databronals het besproken computerprogramma WxTideen kunnen de berekeningen wel eens een kwar-tiertje afwijken van de werkelijkheid.Zonder daar zelf ervaring mee te hebben, vondMertine ook nog een oplossing voor PDA’s diemet het Microsoft Mobile systeem werken. Voordrie tientjes kunnen die viahttp://80.189.103.220/default.htm?navstation hetprogramma Navstation downloaden.

 • 63

  In de windZeiler overlijdt na onderkoelingOnderkoeling is voor drenkelingen een levensgevaarlijk risico. Dat werdop 12 april weer pijnlijk duidelijk. Een zeiler viel tijdens het zeil zettenoverboord van een 6 meter jacht. Hij en zijn maat waren op weg vanEnkhuizen naar Stavoren. De man droeg een opblaasbaar vest, dat goedwerkte. Zijn maat wist met de boot bij de drenkeling te komen enprobeerde hem aan boord te krijgen. Dat lukte echter niet; het schip hadgeen zwemtrap. Na minutenlange pogingen besloot de overgeblevenopvarende alarm te slaan via zijn mobieltje.De positie van zowel het zeiljacht als de man in het water waren nietduidelijk en daarom werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet.Naast de Watersport en de Rien Verloop van KNRM station Enkhuizen,werden ook de Bernadine (Medemblik), 't Span (Andijk), de P85 en P175van de waterpolitie Enkhuizen en een helikopter van de Kustwacht gealar-meerd. Het zeiljacht werd snel gevonden en na circa een uur vond debemanning van de P175 ook de drenkeling, in onderkoelde toestand.Direct werd begonnen met reanimatie. In Enkhuizen nam ambulanceper-soneel dit over. Met een traumahelikopoter werd het slachtoffer overge-bracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

  Lopen, kanoën, fietsen en zeilenAlleen maar zeilen is ook zo wat...WSV Hoorn, WSV Flevomare en WSVAlmere-Haven pakken het completeraan. Al vier jaar organiseren zij hetMultisportspektakel. Een wedstrijdwaarin je naast zeilen moet lopen,kanoën en fietsen. Kijk, da's nog eenshet betere zweten. Het Multisport-spektakel staat op 23 en 24 mei opde agenda. Een goede training ook voor de Schuttevaerrace.Zie www. multisportspektakel.nl

  63

  http://www.rws.nl/rws/scheepvaart/Staande%20Mast%20Route%202008.pdf

 • 64

  Maak kennis met de 12-voetsjolDe 12 voetsjol, een ontwerp van de Engelsman George Cockshott, dateertvan 1913(!). In 1914 werd de boot wedstrijdklasse in Nederland. Van 1920tot en met 1928 was de jol zelfs een olympische klasse. Voor de klasse-organisatie reden genoeg om in dit olympische jaar stil te staan bij datverleden. Dat gebeurt tijdens het Pinksterweekeinde (10-12 mei) wanneerfo

  to: (

  c) Y

  vonn

  e Ra

  nsijn

  64

 • 65

  In de wind

  de jollen voor de veertigste maal te gast zijn bij de Koninklijke WatersportVereniging De Kaag. Wie belangstelling heeft kan daar komen kennisma-ken met de 12-voetsjol. Er worden ook twee nieuwe boten gedooptwaarmee het aantal geregistreerde boten op 860 komt.Zie verder: www. twaalfvoetsjollenclub.nl

  65

 • 66

  Deze rubr iek wordt samengeste ld u i t door leveranc iers opgestuur-de informat ie en productn ieuws dat we ze l f op het spoorkwamen. De se lect ie wordt u i t s lu i tend door de redact ie gemaakten i s n iet door producenten beïnv loed .

  Boot met X-factorHet verbaasde de oprichters van Fun4Sail dat de in Zuid-Afrikagebouwde Rebel, een snelle open tweemansboot, niet doorbrak inde Benelux. De Rebel wordt door G-Force Yachts gebouwd methypermoderne technieken. Dat levert een sterke en lichte rompop. Het startmodel Fire wordt geleverd met alleen een fok engrootzeil en is bedoeld om minder ervaren zeilers met de bootvertrouwd te maken. Daarna kan de boot worden uitgebouwd totde Radical. De extra boegspriet en gennaker maken van de Rebel

  een rapperacer diesnelhedentot 20 kno-pen haalt.De eerstecontainersmet Rebelszijn inmid-dels uitZuid-Afrikaaangeko-men.Voor een

  demonstratie komt de importeur graag met een Rebel bij je langsom je de kick van snelheid te laten beleven.Fun4sail biedt naast de Rebel ook de overige schepen van G-ForceYachts aan. Het gaat hierom de X-Treme 25 en de X-Treme 37.www. Fun4sail.com

  66

 • 67

  Zilte Spullen

  Toeren met uitzichtSinds maart liggen bij ComfortSail in Makkum twee comfortabeletoerboten klaar voor een proefvaart. En zo'n proefvaart kan ookbij slecht weer zonder problemen doorgaan, want de 35DS en de40DS van de Turkse werf EgeYat zijn beide deksalonjachten,

  waarop het ook in de regen goed toeven is. Zittend in de ver-hoogde zithoek is er vrij uitzicht naar buiten, wat zowel onder zeilals in de haven erg prettig is. De boten van EgeYat zijn puretoerschepen. Standaard worden ze geleverd met zowel rolgroot-zeil als rolgenua. Ook walstroom, acculader en elektrische anker-lier horen tot het standaardpakket. De werf bouwt de boten afmet merken als Yanmar, Harken, Z-Spars/Seldén, UK-Sails enRaymarine. De importeur meldt dat de boten een hoog snelheids-potentieel hebben. Als je dat zelf een keer wlit proberen, dan kandat door de boot mee te nemen op vakantie. Zowel de 35DS alsde 40DS zijn vanuit Makkum te huur, met of zonder schipper.www. comfortsail.nl

 • 68

  foto

  : © F

  red

  van

  der H

  ave

  68

 • 69

  Zilte Wereld

  Lorie en Fred van der Have zeilen met hun Kind of Blue op een relaxtemanier om de wereld. Op de Seychellen liggen ze voor anker bij IleCurieuse. Fred: 'Veel van de honderden kleine stranden op deze eilandenzijn alleen per bijboot bereikbaar. Struikelend over de kokosnoten blijf ikhier foto's schieten.'

  Struikelen over kokosnoten

  69

 • 7070

  Zolang het leuk isTijdens een vakantie in Vietnam nemen Lorie en Fred van der Have hetbesluit om de wereld rond te trekken. Een bus of vrachtwagen zalaanvankelijk het vervoermiddel en onderkomen zijn, maar tijdens eenzeildagje met de zaak komen ze op het idee om zeilend op pad te gaan.Geen logische keus, want beiden kunnen niet zeilen. Ze starten direct meteen cursus Vaarbewijs 1 en 2, Kustnavigatie, Marcom A en EHBO. Na al diecursussen moeten ze nog steeds leren zeilen. Daarvoor kopen kopen Lorieen Fred een J22. Van deze sportieve boot hebben ze maar kort plezier,want in datzelfde jaar vallen ze op een aluminium Van de Stadt Madeiradie net van een wereldreis is gekomen. Lorie: “Het is een juweel van eenschip en al perfect uitgerust voor de geplande reis om de wereld. Weveranderen alleen de naam, want Adios Labor (vaarwel werk) vinden weiets te aanstootgevend. We herdopen de boot in Kind of Blue, naar het

  mooiste album van Mi-les Davis.”In 2007 verkopen denieuwbakken zeilershun huis om in juli datjaar de haven van Sche-veningen uit te zeilen.Een ontspannen we-reldomzeiling is hetplan, zonder vaste tijd-schema's. Wegblijvenzolang het leuk is, ze

  hopen het toch zeker een jaar op tien uit te houden. Via de MiddelllandseZee en de Rode is de Kind of Blue inmiddels aangekomen op de Seycellen.Als we de ingestuurde foto's bekijken lijkt de reis van Lorie en Fred uitlouter hoogtepunten te bestaan. Zo tien jaar doorgaan lijkt ons geen enkelprobleem.

  http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.htmlmailto:[email protected]:[email protected]://www.google.com/earth/download-earth.htmlhttp://www.google.com/earth/download-earth.htmlmailto:[email protected]

 • 71

  Zilte Wereld

  Zoom in op een desolate ankerplek in Patagonië of een tropische baai inde Pacific en zie welke boten daar in een droomdecor liggen. Of tik denaam in van de boot die vorig jaar nog naast je in de marina lag en nuonderweg is naar de zon. Met een muisklik ga je door naar de website vande wereldzeiler om de laatste logboekbijdragen te lezen en de jaloers-makende foto’s te zien.

  Google EarthIn Zilte Wereld is slechts ruimte voor een deel van de wereldkaart. Doorop de punaise in de kaart te klikken open je alle posities in Google Earth.Staat Google Earth nog niet op je computer, dan kun je het gratisdownloaden.

  Geef je positie doorAlle zeilers die Nederland voor een jaar of langer achter zich laten kunneneen plek krijgen op de Zilte Wereldkaart. Mail daarvoor je positie [email protected] In de pop-up bij de positie is ook plaatsvoor een of twee korte zinnen over jezelf, je boot of de plek waar je bent.Een link naar je eigen website past daar ook in. De positie en begeleidendetekst veranderen elke maand.

  Seychellen

  71

  http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.htmlmailto:[email protected]:[email protected]://www.google.com/earth/download-earth.htmlhttp://www.google.com/earth/download-earth.htmlmailto:[email protected]

  doc.kml

  Vertrekkersposities 23-04-08.kmz normal #sn_Zilt google earth icoon def41 highlight #sh_Zilt google earth icoon def18 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy111 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy112 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy91 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy89 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.2 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy420 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy420 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy50 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy49 1.3 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def50 highlight #sh_Zilt google earth icoon def39 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy102 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy111 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def32 highlight #sh_Zilt google earth icoon def47 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy51 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy50 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def22 highlight #sh_Zilt google earth icoon def58 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def21 highlight #sh_Zilt google earth icoon def48 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def12 highlight #sh_Zilt google earth icoon def16 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def49 highlight #sh_Zilt google earth icoon def60 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy14 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy14 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy310 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy310 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy46 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy45 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy53 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy52 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy300 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy300 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def3 highlight #sh_Zilt google earth icoon def9 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy490 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy490 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def37 highlight #sh_Zilt google earth icoon def35 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy74 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy73 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy540 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy540 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy40 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy40 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def7 highlight #sh_Zilt google earth icoon def46 1.4 files/Zilt google earth icoon def.png files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png normal #sn_Zilt google earth icoon def56 highlight #sh_Zilt google earth icoon def 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy420 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy420 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def28 highlight #sh_Zilt google earth icoon def49 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.2 files/Zilt google earth icoon def.png files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def14 highlight #sh_Zilt google earth icoon def17 normal #sn_Zilt google earth icoon def36 highlight #sh_Zilt google earth icoon def62 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def38 highlight #sh_Zilt google earth icoon def61 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy911 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy910 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def5 highlight #sh_Zilt google earth icoon def54 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy850 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy850 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def44 highlight #sh_Zilt google earth icoon def43 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy49 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy48 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def40 highlight #sh_Zilt google earth icoon def1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def9 highlight #sh_Zilt google earth icoon def29 normal #sn_Zilt google earth icoon def0 highlight #sh_Zilt google earth icoon def57 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy390 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy390 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def58 highlight #sh_Zilt google earth icoon def5 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def47 highlight #sh_Zilt google earth icoon def59 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy35 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy34 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.2 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def17 highlight #sh_Zilt google earth icoon def41 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def10 highlight #sh_Zilt google earth icoon def53 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy25 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy24 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def55 highlight #sh_Zilt google earth icoon def52 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy64 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy63 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy42 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy41 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy6 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy5 normal #sn_Zilt google earth icoon def18 highlight #sh_Zilt google earth icoon def31 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy44 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy43 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def60 highlight #sh_Zilt google earth icoon def15 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy5 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy4 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy630 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy630 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def45 highlight #sh_Zilt google earth icoon def22 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.2 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def8 highlight #sh_Zilt google earth icoon def36 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def35 highlight #sh_Zilt google earth icoon def13 1.4 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def57 highlight #sh_Zilt google earth icoon def21 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def6 highlight #sh_Zilt google earth icoon def63 normal #sn_Zilt google earth icoon def11 highlight #sh_Zilt google earth icoon def64 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy170 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy170 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def25 highlight #sh_Zilt google earth icoon def51 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy330 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy330 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy18 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy17 normal #sn_Zilt google earth icoon def52 highlight #sh_Zilt google earth icoon def2 normal #sn_Zilt google earth icoon def53 highlight #sh_Zilt google earth icoon def37 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy55 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy54 normal #sn_Zilt google earth icoon def27 highlight #sh_Zilt google earth icoon def30 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def24 highlight #sh_Zilt google earth icoon def55 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def30 highlight #sh_Zilt google earth icoon def6 normal #sn_Zilt google earth icoon def43 highlight #sh_Zilt google earth icoon def19 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy570 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy570 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.4 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def2 highlight #sh_Zilt google earth icoon def27 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy210 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy210 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def23 highlight #sh_Zilt google earth icoon def32 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy48 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy47 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def42 highlight #sh_Zilt google earth icoon def12 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def63 highlight #sh_Zilt google earth icoon def25 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def34 highlight #sh_Zilt google earth icoon def24 normal #sn_Zilt google earth icoon def33 highlight #sh_Zilt google earth icoon def3 normal #sn_Zilt google earth icoon def48 highlight #sh_Zilt google earth icoon def44 normal #sn_Zilt google earth icoon def26 highlight #sh_Zilt google earth icoon def7 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def15 highlight #sh_Zilt google earth icoon def14 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy78 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy77 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy260 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy260 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy01 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy000 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def31 highlight #sh_Zilt google earth icoon def33 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def59 highlight #sh_Zilt google earth icoon def42 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy690 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy690 files/Zilt google earth icoon def.png normal #sn_Zilt google earth icoon def13 highlight #sh_Zilt google earth icoon def10 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy810 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy810 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def4 highlight #sh_Zilt google earth icoon def50 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy49 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy48 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy520 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy520 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def64 highlight #sh_Zilt google earth icoon def0 1.1 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def20 highlight #sh_Zilt google earth icoon def38 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def62 highlight #sh_Zilt google earth icoon def8 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def16 highlight #sh_Zilt google earth icoon def4 files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def51 highlight #sh_Zilt google earth icoon def28 1.4 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def highlight #sh_Zilt google earth icoon def11 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def54 highlight #sh_Zilt google earth icoon def20 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy65 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy64 normal #sn_Zilt google earth icoon def61 highlight #sh_Zilt google earth icoon def26 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy320 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy320 normal #sn_Zilt google earth icoon def39 highlight #sh_Zilt google earth icoon def34 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def46 highlight #sh_Zilt google earth icoon def23 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def19 highlight #sh_Zilt google earth icoon def45 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff normal #sn_Zilt google earth icoon def1 highlight #sh_Zilt google earth icoon def56 normal #sn_Zilt google earth icoon def29 highlight #sh_Zilt google earth icoon def40 normal #sn_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy66 highlight #sh_Zilt google earth icoon def_copy:0_copy:0_copy:0_copy:0_copy65 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.3 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def_01.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff 1.1 files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff files/Zilt google earth icoon def.png ff0000ff Vertrekkers Posities 1 check 00ffffff Aju Louise en Fons de Gijzel zeilen al vanaf 1992 op hun Aju over de wereld. Af en toe onderbreken ze hun reis om als arts te werken op plaatsen waar hun hulp zeer welkom is. Laatste update april 2007. Geen website. 131.5207425898697 -12.73374759377291 0 462734.4202536925 4.61301320428003e-011 52.5747932221607 #msn_Zilt google earth icoon def_copy01 130.8133882270005,-12.48246037806675,0 Antje C. Anneke en cees Boonstra bouwden hun woodcore Koopmans 49 helemaal zelf. Midden in de winter vertrekken ze via de koude Wadden naar de warme Med.Laatste update: 15 april 2008website 3.093089805431575 51.30079533341915 0 33806.67356689976 0 -2.072607179843298 relativeToGround #msn_Zilt google earth icoon def16 2.929056968077134,51.23201977146382,0 Alishan Alishan