of 8 /8
Το σεμινάριο προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ Οι εταιρείες & σας προσκαλούν στο: 19-20 Ιουνίου 2015 Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλ.: μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.ε., τηλ.: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618 Αίθουσα σεμιναρίων Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. Μεσογείων 348, Αγ. Παρασκευή (α΄ όροφος) SKY Expert Meeting 1 ο 1 ο Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης όμΙλητεσ

οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

8 1

Το σεμινάριο προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ

Οι εταιρείες

&

σας προσκαλούν στο:

19-20 Ιουνίου 2015

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλ.:μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.ε., τηλ.: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618

Αίθουσα σεμιναρίων Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.

Μεσογείων 348, Αγ. Παρασκευή (α΄ όροφος)

SKY Expert Meeting1ο1ο

Hakan Ozyuvaci

Αχιλλέας Κατσούπας

Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς

Κλεάνθης Μανωλάκης

Αλέξανδρος Μανωλάκης

όμΙλητεσ

Page 2: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

2 3

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑHakan Ozyuvaci

1964 ΓεννήθηκεστηνΚωνσταντινούπολη1982 ΑπεφοίτησεαπότολύκειοEtiler1982-1987 ΦοίτησεστηνΟδοντιατρικήΣχολήτουΠανεπιστημίουτης

Κωνσταντινούπολης1987-1992 ΑσκήθηκεστοτμήμαΣτοματικήςκαιΓναθοπροσωπικήςΧειρουργικήςτης

ΟδοντιατρικήςΣχολήςτουΠανεπιστημίουτηςΚωνσταντινούπολης1992 Τελείωσετοδιδακτορικότου(ExperimentalAnalysisofΒiomechanic

andHistologicalChangesofBoneStructureFollowingHydroxyapatitePlacement)

1996 ΠήρετοντίτλοτουΕπίκουρουΚαθηγητή2006 ΠήρετοντίτλοτουΚαθηγητήΓλώσσες: Τουρκικά,ΑγγλικάΕνώσεις: TurkishDentalAssociation,TurkishSocietyofOralImplantology,Turkish

SocietyofOralandMaxillofacialSurgery,TurkishSocietyofEndodontics,TurkishAcademyofOsseointegration

•Είναιοσυντάκτηςτωνπεριοδικών:TeamWorkTurkeyκαιDentalDialog.•Έχειδημοσιεύσειπάνωαπόεβδομήνταερευνητικέςεργασίεςσεεθνικέςκαιδιεθνείςεφημερίδες.Έχειπαρακολουθήσειπολλάδιεθνήσυνέδριακαισεμινάριαόπουκαιμετέδωσεταερευνητικάτουευρήματακιέχειπροσκληθείωςεκπαιδευτήςσεδιάφοραεκπαιδευτικάπρογράμματα.

•ΕκπροσωπείτηνΤουρκίαστοBDIZ-EDI(BundesverbandderimplantologischtatigenZahnarzteinEurope)απότο2008•ΣυνεχίζειτηνακαδημαϊκήτουκαριέραωςκαθηγητήςστοτμήμαΣτοματικήςκαιΓναθοπροσωπικήςΧειρουργικήςτηςΟδοντιατρικήςΣχολήςτουΠανεπιστημίουτηςΚωνσταντινούποληςκιεργάζεταιεπίσηςστηνκλινικήστοματικήςχειρουργικήςκιεμφυτευματολογίας“DentalForumIstanbul”τηνοποίαίδρυσετο2006.

ΠροηγΜΕνΕς τΕχνΙκΕς κΑτΕυθυνοΜΕνης οςτΙκης ΑνΑγΕννηςης - ΑΠΑρΑΙτητΕς η οχΙ?Η 3ωρη παρουσίαση θα χωριστεί σε 2 μέρη των 90 λεπτών. Το πρώτο μέρος θα καλύψει μια περιεκτική επισκόπηση όλων των προηγμένων τεχνικών GBR για μια μεγάλη χρονική περίοδο, τονίζοντας ποιές τεχνικές δουλεύουν, πότε και πώς και ποιές τεχνικές δεν δουλεύουν και γιατί. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το fast

& fixed σαν μια επιτυχημένη εναλλακτική αυτών των προηγμένων GBR τεχνικών.

ΜΕρος 1«Η απλότητα είναι η υπέρτατη επιτήδευση». Αυτή η φράση ανήκει σε ένα από τα πιο λαμπρά και πολύπλοκα μυαλά όλων των εποχών: τον Leonardo da Vinci. Είναι μια μεγάλη αλήθεια καθώς όσο πιο περίπλοκες γίνονται οι διαδικασίες, τόσο περισσότερες οι επιπλοκές που λαμβάνουν χώρα μετά.Η Στοματική Εμφυτευματολογία είναι το πιο αναπτυσσόμενο και υποσχόμενο πεδίο της Οδοντιατρικής, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και καλά μακροχρόνια αποτελέσματα.Σήμερα, πολλές διαφορετικές περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την Εμφυτευματολογία, με ασφάλεια κι επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά, μόλις μερικά χρόνια πριν, η κατασκευή πλήρως λειτουργικών κι αισθητικών επιεμφυτευματικών προσθετικών αποκαταστάσεων ήταν ένα δύσκολο θέμα. Ο στόχος ήταν να φτάσεις πλησιέστερα στο “φυσικό” όμως, σε ορισμένα περίπλοκα περιστατικά, αυτό δεν μπορούσε να είναι εφικτό. Tο αποδεκτό δεν ήταν αρκετό κι έτσι από τότε έχουν αναπτυχθεί υλικά και τεχνικές στο δρόμο προς την τελειότητα. Σε περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων δεν μπορεί να γίνει άμεσα, επιπρόσθετες χειρουργικές τεχνικές μπορεί να είναι απαραίτητες μερικές φορές, όπως ανυψώσεις ιγμορείου, μεταμόσχευση αυτογενούς οστού κ.ά. Οι τεχνικές αυτές έχουν αξιολογηθεί καλά και μπορούν να δώσουν πραγματικά επιτυχή αποτελέσματα, όμως υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα όπως ο επιμηκυνμένος χρόνος θεραπείας και ο αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών λόγω επιπρόσθετων χειρουργικών διαδικασιών.

ΜΕρος 2Τα τελευταία χρόνια είναι εφικτή μια άλλη εναλλακτική λύση, το «SKY fast & fixed» το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που χρειάζονται προηγμένες χειρουργικές διαδικασίες. Το fast & fixed δίνει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις με απλή εμφυτευματολογία, κι επένθετες οδοντοστοιχίες μπορούν να κατασκευαστούν άμεσα. Έξι εμφυτεύματα στην άνω γνάθο συνήθως εξαλείφουν την πιθανότητα ανύψωσης ιγμορείου ή τέσσερα εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο αποτρέπουν τη μεταμόσχευση αυτογενούς οστού στο πίσω τμήμα της κάτω γνάθου. Αυτή η γρήγορη κι απλή λύση επιτρέπει στους ασθενείς να κερδίσουν μήνες χειρουργικών και προσθετικών διαδικασιών και δίνει πραγματικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είναι μια πασίγνωστη αλήθεια: Ο δρόμος που οδηγεί στην καλύτερη θεραπεία περνά μέσα από τον πιο ευαίσθητο σχεδιασμό. Στην ενημέρωση αυτή, θα αξιολογηθούν όλα τα σημεία της τεχνικής SKY fast & fixed, από το σχεδιασμό έως τα προσθετικά αποτελέσματα και θα εξεταστούν όλα τα πλεονεκτήματα και οι ενδείξεις με κάθε λεπτομέρεια.

2

Page 3: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

2 3

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑχιλλέας κατσούπας

ΑΠοκΑτΑςτΑςη ολΙκης νωδοτητΑς ΜΕ ΕΜφυτΕυΜΑτΑ

Τέσσερις επιλογές αποκατάστασης:

1. Ακίνητη μεταλλοκεραμική εργασία2. Ακίνητη υβριδική εργασία3. Επένθετη οδοντοστοιχία που στηρίζεται μόνο σε εμφυτεύματα 4. Κινητή οδοντοστοιχία επένθετη, μεικτής στήριξης

Οι παράμετροι που θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε την κατάλληλη εργασία είναι:

1. Παράγοντες φόρτισης2. Δυνάμεις σε σχέση με την κατάσταση του ασθενή3. Ποσότητα οστικού υποστρώματος4. Οστική πυκνότητα5. Σύγκλειση και εμφυτεύματα

ΑποφοίτησεαπότηνΟδοντιατρικήΣχολήΘεσσαλονίκηςτο1975.Απότο1978διατηρείιδιωτικόοδοντιατρείοστηΛάρισσα.Ηκύριαενασχόλησητουιατρείουαφοράστηντοποθέτησηκαιπροσθετικήαποκατάστασηεμφυτευμάτων.Τοποθετείεμφυτεύματααπότο1991.

3

Page 4: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

4 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠελοπίδας Ι. λομβαρδάς

ΕΜφυτΕυΜΑτολογΙΑ κΑΙ ςυγκλΕΙςη. ΑΠο την θΕωρΙΑ ςτην ΠρΑξη.

Η σύγχρονη συγκλεισιολογία αποτελεί έναν καλά τεκμηριωμένο τομέα της Οδοντιατρικής επιστήμης. Τα δεδομένα της ανατομίας και της φυσιολογίας, επιβεβαιώνουν τις κλινικές απόψεις για την αποδεκτή και μη αποδεκτή σύγκλειση. Οι κλινικές και εργαστηριακές δοκιμασίες, και ο τεχνολογικός εξοπλισμός εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων που θέτουμε στο σχέδιο θεραπείας. Όμως οι προσπάθειες να επεκταθούν οι σχετικές γνώσεις στην εμφυτευματολογία δεν έχουν ως τώρα καταλήξει σε κοινά αποδεκτές πρακτικές. Οι αιτίες που δεν υπάρχει ακόμη η σχετική επιστημονική τεκμηρίωση βρίσκεται στην διαφορετική συμπεριφορά των εμφυτευμάτων σε σχέση με τα δόντια καθώς και στην πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι διάφορες κλινικές περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν δόντια και εμφυτεύματα σε ένα στόμα. Παρά τις αντιξοότητες υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που όταν ακολουθούνται περιορίζονται σημαντικά οι δυσκολίες.

Άρθρα

1.Dimensionalaccuracyofcastingsproducedwithringlessandmetalringinvestmentsystem.JProsthetDent2000;Jul84(1):27-31

2.Bonegraftingandosseointegratedimplantsinthetreatmentofcleidocranialdysplasia.CompentContinDentEduc1997;May18(5):509-12

ςυμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων

1.Σύγκλεισηκαιπεριοδόντιο2.Σύγκλεισηκαιστοματικήαποκατάσταση3.Σύγκλεισηκαιορθοδοντική

Μεταφράσεις Βιβλίων

1.ΗπροσθετικήτωνεμφυτευμάτωντουCarlMisch2.ΣύγχρονηΑκίνητηπροσθετικήτωνRosenstiel,Land,Fugimoto.

ςυμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες- οδοντιατρικές ομάδες

1.ΑντιπρόεδροςτηςΣτοματολογικήςΕταιρείαςΕλλάδος2007ωςσήμερα2.ΜέλοςτουΔΣτηςΣτοματολογικήςΕταιρείαςτηςΕλλάδοςαπότο2000ωςσήμερα3.ΜέλοςτουΔΣτουΟδοντιατρικούΣυλλόγουΑττικής2002-2005.4.ΜέλοςτηςεπιστημονικήςεπιτροπήςτουΟΣΑ.5.ΜέλοςτηςΠροσθετικέςΕταιρείαςτηςΕλλάδος

διδακτική εμπειρία

1.ΕπιστημονικόςσυνεργάτηςστηνΑκίνητηΠροσθετική1991-1994,1997-2003στηνΟδοντιατρικήΣχολήτηςΑθήνας2.ΕπιστημονικόςσυνεργάτηςστηνΠροσθετικήστηνΟδοντιατρικήΣχολήτουColumbia1994-1997.

-ΟργάνωσηπρακτικώνκαιθεωρητικώνσεμιναρίωνμεθέματηΣύγκλεισηκαιτηνΑκίνητηΠροσθετικήστηΣτοματολογικήΕταιρείαΕλλάδας2007ωςσήμερα

-ΣυμμετοχήσεδεκάδεςσυνέδριαστηνEλλάδακαιστοεξωτερικόωςομιλητής

ςπουδές1991 ΠτυχίοΟδοντιατρικήςΕθνικόκαιΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθήνας1994-1997 ΚλινικήΕξειδίκευσηστηνΠροσθετικήκαιΜastersorartsστοColumbia

UniversityNYCNYUSA.

4

Page 5: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

4 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑκλεάνθης Μανωλάκης

Αλέξανδρος Μανωλάκης

Αποφοίτησετο2002απότηνΟδοντιατρικήΣχολήτουΠανεπιστημίουτουFreiburgστηΓερμανία. ΣτοίδιοπανεπιστήμιοσυνέχισετημεταπτυχιακήτουεκπαίδευσηστηνΠεριοδοντολογίακαιΕμφυτευματολογία,ενώπαράλληλατο2003ολοκλήρωσετηΔιδακτορικήΔιατριβήτου(Dr.Med.Dent.)στοΠανεπιστήμιοτουGöttingenστηΓερμανία.ΈχεισυμμετάσχειστησυγγραφήενόςτόμουΠεριοδοντολογίαςστηγερμανικήγλώσσα(Εκδ.ΟίκοςElsevier),έχειδημοσιεύσειεπιστημονικάάρθρασεδιεθνήπεριοδικάκαιέχειπαρουσιάσειεργασίεςσεδιεθνήκαιελληνικάεπιστημονικάσυνέδρια.ΣυμμετέχειωςομιλητήςκαιεκπαιδευτήςσεσεμινάριαΕμφυτευμάτωνκαθώςκαιΧειρουργικήςμαλακών&σκληρώνιστών.ΔιατηρείιδιωτικόοδοντιατρείοστηΘεσσαλονίκημεέμφασηστηνΕμφυτευματολογία.

το ΜονηρΕς ΕΜφυτΕυΜΑ ςτην ΑΙςθητΙκη ζωνη - ΠολλΕς ΠροκληςΕΙς, δΙΑφορΕτΙκΑ

ΠρωτοκολλΑ - ΠοτΕ; γΙΑτΙ;

Η αποκατάσταση της πρόσθιας περιοχής της άνω γνάθου θεωρείται μια μεγάλη πρόκληση στην οδοντιατρική. Οι συναισθηματικές επιπτώσεις ενός επιτυχούς αποτελέσματος ή κάποιας επιπλοκής είναι ιδιαίτερα έντονες για τον ασθενή. Ταυτόχρονα για μια αποκατάσταση με εμφυτεύματα απαιτούνται ιδιαίτερα λεπτοί χειρισμοί στη φάση της χειρουργικής αλλά και της προσθετικής αποκατάστασης.Μια πλήρης αξιολόγηση και διάγνωση δίνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του πλάνου θεραπείας και την απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα:Πότε μπορούμε να κάνουμε άμεση τοποθέτηση του εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή;Πότε μπορούμε να κάνουμε άμεση φόρτιση του εμφυτεύματος;Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία της οστικής & ιστικής ανάπλασης;Πως μπορεί να μας βοηθήσει η σύγχρονη τεχνολογία;Τι επιλογές υπάρχουν για την προσθετική αποκατάσταση;

ΓεννήθηκεστηΘεσσαλονίκητο1965.ΑποφοίτησεαπότηνΟδοντιατρικήΣχολήτουΠανεπιστημίουAlbert-LudwigFreiburgΓερμανίας(1989).ΟλοκλήρωσετηδιδακτορικήτουδιατριβήστηνκλινικήτηςΓναθοχειρουργικήςστοίδιοπανεπιστήμιο(1991).ΟλοκλήρωσεδιετέςπρόγραμμαΑκίνητηςΠροσθετικήςκαιΕμφυτευματολογίαςστηνκλινικήτηςΑκίνητηςΠροσθετικήςτηςΟδοντιατρικήςΣχολήςτουΠανεπιστημίουτηςΖυρίχηςΕλβετίας, καθώςκαιεξάμηνηπαραμονήστοτμήμαΧειρουργικήςΣτόματοςτουίδιουπανεπιστημίου(1993-1995).ΠαρακολούθησετρίμηνοπρόγραμμαΕμφυτευματολογίαςστηνFlorida,USA,ωςεπισκέπτηςοδοντίατροςστηνεταιρία3i(1995).ΕίναιμέλοςτηςEuropeanAssociationofOsseointegration.Είναιιδρυτικόμέλοςκαιαπότο2012ταμίαςτηςΕλληνικήςΑκαδημίαςΑισθητικής

Οδοντιατρικής.Συμμετέχειενεργάστηνεκπαίδευσηνέωνσυναδέλφωνκαιέχειδώσεισειράδιαλέξεωνωςπροσκεκλημένοςομιλητής σεπολλάεκπαιδευτικάσεμινάρια:-βασικάκαιπροχωρημένασεμινάριαΕμφυτευματολογίας(χειρουργικό/προσθετικόστάδιο),-σεμινάριαστηνεφαρμογήτηςπιεζοηλεκτρικήςτεχνολογίαςστηΓναθοχειρουργική.Απότο1995διατηρείιδιωτικόιατρείοστηΘεσσαλονίκημεεξειδίκευσηστηνΑισθητικήΟδοντιατρικήκαιτηνΕμφυτευματολογία.ΕίναιπαντρεμένοςμετηΛήδαΚοβάτσηκαιέχειδύοαγοράκιαέξικαιεπτάετών.

5

Page 6: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

6 7

19 Ιουνίου 2015

SKY Expert Meeting1ο1ο

Εμφυτευματολογία και σύγκλειση. Από τη θεωρία στην πράξη.

Πελοπίδας Ι. λομβαρδάς

09:30 - 11:00

Αποκατάσταση ολικής νωδότητας με εμφυτεύματα.

Αχιλλέας κατσούπας

11:30 - 13:00

διάλειμμα για καφέ

11:00 - 11:30

διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

13:00 - 14:00

ωρΙΑΙο ΠρογρΑΜΜΑ

(ςυνΕχΕΙΑ) Αποκατάσταση ολικής νωδότητας με εμφυτεύματα.

14:00 - 15:30

Αχιλλέας κατσούπας

Page 7: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

6 7

20 Ιουνίου 2015

SKY Expert Meeting1ο1ο

Αλέξανδρος Μανωλάκηςκλεάνθης Μανωλάκης

το μονήρες εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη - Πολλές προκλήσεις, διαφορετικά πρωτόκολλα - Πότε; γιατί;

09:30 - 11:00

Προηγμένες τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης - απαραίτητες ή όχι?

Hakan Ozyuvaci

11:30 - 13:00

διάλειμμα για καφέ

11:00 - 11:30

διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

13:00 - 14:00

ωρΙΑΙο ΠρογρΑΜΜΑ

(ςυνΕχΕΙΑ) Προηγμένες τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης - απαραίτητες ή όχι?

14:00 - 15:30

Hakan Ozyuvaci

Page 8: οο SKY Expert MeetingΗ κύρια ενασχόληση του ιατρείου αφορά στην τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

8 1

Απλό & εύχρηστό σύστημΑ εμφύτεύμΑτων

σύνδεση εμφυτεύματος / στηρίγματος Torx®›

Καινοτόμες προσθετικές λύσεις με μικρό αριθμό προσθετικών εξαρτημάτων

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή, Τηλ: 210 77 95 747ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

www.vitsaropoulos.gr • e-mail: [email protected] • www.facebook.com/vitsaropoulos