12
Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ, MSc. Σύμβουλος Πληροφορικής

Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

Ισότητα των Φύλων

στην Ευρώπη:

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ, MSc. Σύμβουλος Πληροφορικής

Page 2: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

35,3 40,0

54,0

74,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ο Συνθετικός

Δείκτης Ισότητας Φύλων

της ΕΕ

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index European Institute for Gender Equality

Έλλειμμα ισότητας

Page 3: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

ΤΟΜΕΙΣ

του

Δείκτη

Ισότητας

Φύλων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΡΦΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ

ΒΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index

European Institute for Gender Equality

Page 4: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

Ισότητα στην ΕΡΓΑΣΙΑ

Λιγότερες γυναίκες εργάζονται ή αναζητούν εργασία από ό,τι άντρες. Κι όταν τη βρίσκουν συχνά εργάζονται λιγότερες ώρες, με περισσότερα κενά στην απασχόληση. Διαχωρισμός «γυναικείων» και «ανδρικών» επαγγελμάτων.

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

1

49,9

59,7

69,0

82,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ |Τομέας: ΕΡΓΑΣΙΑ European Institute for Gender Equality

Page 5: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

39,0

63,3 68,9

90,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ | Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

2

Ισότητα στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι ανισότητες ανδρών-γυναικών ως προς τα εισοδήματα και την οικονομική κατάσταση εν γένει δεν έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και να βρίσκονται συχνότερα κοντά στο κατώφλι της φτώχειας.

European Institute for Gender Equality

Page 6: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

28,8 36,7

48,9

75,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ | Τομέας: ΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

3

Ισότητα στις ΜΟΡΦΩΣΗ

Οι διαφορές στη μόρφωση σχετίζονται τόσο με τις επιλογές γνωστικού αντικειμένου όσο και με τα επίπεδα μόρφωσης. Μετά το 2008 περισσότερες γυναίκες αποκτούν πανεπιστη-μιακή μόρφωση και επενδύουν στη δια βίου μάθηση από ό,τι άνδρες, αν και ανομοιόμορφα επικεντρωμένη στα επαγγέλματα.

European Institute for Gender Equality

Page 7: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

17,3 17,4

38,8

71,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ | Τομέας: ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

4

Ισότητα στον «ελεύθερο» ΧΡΟΝΟ

Εκτός των ωρών εργασίας, οι γυναίκες ασχολούνται με τη φροντίδα της οικογένειας πολύ περισσότερο από τους άνδρες στις περισσότερες χώρες. Ακόμη και όταν οι άνδρες δεν εργάζονται. Οι άνδρες ασχολούνται περισσότερο με αθλητικές, πολιτιστικές και δραστηριότητες αναψυχής.

European Institute for Gender Equality

Page 8: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

12,2

24,4

38,0

74,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ | Συμμετοχή στις Αποφάσεις

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

5

Ισότητα στην ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι διαφορές στην αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών στις σφαίρες της πολιτικής και των επιχειρήσεων είναι εμφανείς στις περισσότερες χώρες. Τόσο στην πολιτική όσο και στις επιχειρήσεις η συμμετοχή των γυναικών μειώνεται καθώς αυξάνεται η ισχύ της θέσης.

European Institute for Gender Equality

Page 9: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

6

Ισότητα στην ΥΓΕΙΑ

Ο τομέας της Υγείας περιλαμβάνει τόσο την κατάσταση της υγείας ανδρών και γυναικών, όσο και την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας. Το παλιό ρητό «οι γυναίκες αρρωσταίνουν περισσότερο αλλά οι άνδρες πεθαίνουν νεότεροι» ισχύει στατιστικά.

77,1

90,1 92,4 96,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ | Τομέας: ΥΓΕΙΑ European Institute for Gender Equality

Page 10: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

ΤΟ

ΜΕ

ΑΣ

Χ

ΒΙΑ κατά των γυναικών Ο τομέας της Βίας μελετά τη σεξιστική βία και εστιάζει στον τρόπο σκέψης, τις κοινωνικές νόρμες και τα στερεότυπα που τη στηρίζουν. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για μετρήσεις, αλλά η σημαντικότητα του προβλήματος αποτυπώνεται με τη δημιουργία ενός κενού Τομέα, ως

έκκληση για δράση.

European Institute for Gender Equality

Page 11: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

35,3 40,0

54,0

74,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Κλείνοντας, ας θυμόμαστε:

Έχουμε άλλο τόσο δρόμο!

Μέσος Ορος

Ευρωπαϊκής Ένωσης

54.0 ΜΟΝΟΝ!

European Institute for Gender Equality

Page 12: Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπηncgw.org/wp-content/uploads/2015/03/Gender-Equality-in...Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη: Title PowerPoint

Ισότητα των Φύλων

στην Ευρώπη: