of 117 /117
8/6/2019 Peugeot 206 Sedan http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 1/117

Peugeot 206 Sedan

Embed Size (px)

Text of Peugeot 206 Sedan

Page 1: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 1/117

Page 2: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 2/117

ELE ALIŞ4 -

Page 3: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 3/117

ELE A

 1.  Sürücü Airbag'i

Korna

2.  Aydınlatma ve sinyal lambalarıkumandası

3.  Yolcu tarafı Airbag'i devre dışıbırakma kumandası

4.  Arka elektrikli camları devre dışıbırakma kumandası

5.  Gösterge tablosu aydınlatmareostası

6.  Cam silecek/cam yıkayıcıkumandası

7.  Direksiyonun altındaki oto radyokumandası

8.  Flaşör kumandası/merkezi kilit

kumandası

9.  Çok işlevli ekran

10. Ön cam buz çözme kanalları

11. Yan camlar için buz çözmekanalları

12. Yönlendirilebilir yan havalandırıcı

13. Yolcu Airbag'i

14. Yönlendirilebilir ortahavalandırıcılar

15. Torpido gözü

16. Oto radyo

17. Isıtma, havalandırma, klima vearka cam ve dikiz aynaları buzçözme kumandası

18. Ön küllük

19. Vites kolu

20. Çakmak

21. Elektrikli dikiz aynalarıkumandası

22. Elektrikli arka cam kumandaları

23. Elektrikli ön cam kumandaları

24. Park freni

25. Kaput açma kumandası

26. Hırsızlığa karşı direksiyon k

27. Sigorta kutusu

28. Bozuk para gözü

29. Direksiyon yükseklik ayarlakumandası

30. Farların yükseklik ayarı

Page 4: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 4/117

ELE ALIŞ6 -

 ANAHTARLAR

 Anahtarlar birbirlerinden bağımsızolarak ön kapıların kilitlerini, bagajı,yolcu Airbag'ini devre dışı bırakmakumandasını, yakıt deposu kapağını,direksiyonun hırsızlık kilidini kullan-mayı ve kontağı açmayı sağlarlar.

ÇALIŞTIRMA

Anahtarın marş kilidindekikonumu : 1.  STOP konumu : 

Kontak kapalı.2.  1. konum, Aksesuar konu

Kontak kapalı fakat aksesuçalışabilir durumda.

3.  2. konum, Marş konumu :Kontak açık.

4.  Çalıştırma konumu :Marş çalışır durumda.

Uzaktan kumanda

A düğmesine bir basış aracın uzak-tan kilitlenmesini sağlar.Sinyallerin yaklaşık iki saniye boyun-ca sabit yanmasıyla kendini gösterir.B düğmesine bir kez basılması ara-cın kilitlerinin uzaktan açılmasınısağlar.Sinyallerin yaklaşık iki saniye boyun-ca hızla yanıp sönmesiyle kendinigösterir.

 55

Merkezi kilitleme ve kilitleri açma Anahtarlar sürücü tarafı kapısından,kapıların ve bagajın kilitlenmesini vekilitlerinin açılmasını sağlarlar.Eğer kapılardan biri veya bagaj açık-sa merkezi kilitleme gerçekleşmez.

Anahtarın unutulması Anahtarın hırsızlığa karşı direksiyonsistemi üzerinde unutulması halindebu durum, sürücü tarafı kapısı açıl-dığında bir sesli ikaz tarafından bil-dirilir.

Aracın yerini bulmaBir park yerinde daha evvel kilitlediği-niz aracınızın yerini bulmak için :  A düğmesine basınız, birkaç sani-

ye boyunca tavan lambaları yanar

ve sinyal lambaları yanıp söner. Hırsızlığa karşı direksiyon sisMarşa basmadan önce gerekidireksiyon simidini anahtarlaanda hafifçe çevirerek, direksiylidini açınız.Motorun daha kolay çalışmasmarşa basarken, debriyaj pebasılması tavsiye edilir.

Page 5: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 5/117

ELE A

  Yolcu Airbag'i ile ilgili önlemDevre dışı bırakma kumandadonatılmış araçlarda :

Benzinli motorun çalıştırılmasıGaz pedalına basmayınız.Motor çalışıncaya kadar anahtarı bı-rakmadan marşa basınız.

Soğuk motoru asla yüksekdevirde çalıştırmayınız.Kapalı bir alanda motoru aslaçalışır durumda bırakmayı-nız.

Hırsızlığa karşı direksiyon sistemin-de hiç bir değişiklik yapmayınız.

Kontak açıkken (2. konum)çok işlevli ekranda bir me-saj ile birlikte gösterge lam-basının yanması yolcu tarafı

 Airbag'inin devre dışı kaldığını göste-rir (kumandanın "OFF" konumu).Tüm devre dışı bırakma esnasındagösterge lambası yanık kalır.

ÖN AİRBAG'LER

Devre dışı bırakma kumandadonatılmamış araçlarda :

- Ön yolcu koltusırtı yola dönüçocuk koltuğuyerleştirmeyin

Her durumda ön konsolun üzkesinlikle ayaklarınızı veya hebir nesneyi koymayınız.

- Sırtı yola döçocuk koltuyerleştirdiğyolcu Airbadevredençıkarınız,

- yetişkin bir oturduğundyolcu Airbagtekrar devresokunuz.

 Yolcu Airbag'inin devredençıkarılması1 nolu kumandaya kontak anahtarınısokunuz ve çeviriniz :- "ON" konumunda yolcu Airbag'i

devrededir.- "OFF" konumunda yolcu Airbag'i

devrede değildir.

İşleyiş kontrolü

Page 6: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 6/117

ELE ALIŞ8 -

 KAPILAR

Ön kapılar

 57

BAGAJIN KİLİTLENMESİ/L TLER N N AÇILMASI

Merkezi kilitlemeli : Bagajın kilitlenmesi ve kilitlerinin açıl-ması kapılarla birlikte yapılır.

"Bagaj açık" uyarısıMotor çalışırken, eğer bagaj iyi ka-panmamışsa, sesli bir ikaz ile uyarı-lırsınız.

 59

Araç hareket halindeyken, eğer ba-gaj iyi kapanmamışsa, düğmesi bukonumda ise, tavan lambası yanıpsöner.

Aydınlatma bagajın açılmasıylakumanda edilir. 

Page 7: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 7/117

ELE A

 ELEKTR KLCAMLAR

3. Sol arka taraf elektrikli cam.

ELEKTRİKLİ DİKİZ

İlgili dikiz aynasını seçmek içinkumandayı sağa veya sola çev Ayarlama yapmak için 5 nolu kudayı dört yönde hareket ettiriniz

1. Sürücü tarafı elektriklicam

Manuel olarak işleyiş : Düğmeye di-renç noktasını aşmadan basınız veyaçekiniz. Düğmeyi bıraktığınızda camdurur.

2. Yolcu tarafı elektrikli cam.

4. Sağ arka taraf elektrikli cam.

 63

Otomatik olarak işleyiş : Düğmeyedirenç noktasını aşacak şekilde ba-sınız veya çekiniz. Tek bir dokunuşcamı tamamıyla açar veya kapatır.

Otomatik açılma ve kapanma işleviyalnızca motor çalışırken işler.

Page 8: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 8/117

ELE ALIŞ0 -

 DİREKSİYONDAKİ

Arka sis lambası (B halkası)

Cam silecekleri2  Hızlı silme1  Normal silmeI  Fasılalı silme0  Durma  Her basışta tek silmeCam yıkayıcı : Kumandayı kendoğru çekiniz.

Lambalar sönük

Park lambaları

Kısa farlar/uzun farlar

Ön sis farları/Arka sis lambası(C halkası)

 Arka sis lambası (halkanınöne doğru döndürülmesi)

Ön sis farları (halkanın önedoğru bir kez döndürülmesi)

Ön sis farları ve arkasis lambası (halkanınöne doğru iki kez dön-dürülmesi)

 61

Aydınlatma

Ön ve arka farlar (A halkası)

Page 9: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 9/117

ELE A

 Aracınızı hiçbir zamadayanakları çıkarılmış sürmeyiniz. 

3.  Sürücü koltuğu yükseklik ayarı.4.  Sırtlık eğiminin ayarlanması.

 ÖN KOLTUKLAR

1.  İleri - geri ayarı.2.  Baş dayanağının yükseklik ve

eğim ayarı.

Page 10: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 10/117

ELE ALIŞ2 -

 ARKA OTURMA SIRASI

 Arka oturma sırasını yatırmak için :- 1 nolu minderin önünü yukarı

kaldırınız,- 1 nolu minderi ön koltuklara

doğru deviriniz,- kemeri 2 nolu kayış geçişinin

altına konumlandırınız,- 4 nolu sırtlık kilidini açmak için

3 nolu kumandayı çekiniz,- baş dayanağını sökünüz veyaindiriniz,

- 4 nolu sırtlığı deviriniz.Yeniden yerine takarken kemerlerisıkıştırmamaya dikkat ediniz.

 46

D REKS YON YÜKSEKL KAYARI

 Araç dururken, direksiyon kilidini aç-mak için kumandayı aşağıya indiriniz.İstediğiniz yüksekliğe ayarlayınız vekilitlemek için kumandayı yenidenyukarıya kaldırınız.

 65

Page 11: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 11/117

ELE A

 OTOMAT K V TES KUTUS"PORSCHE TIPTRONICS STEM "

4 vitesli otomatik vites kutusuprogramıyla ve kar  programıylginleştirilmiş tam bir otomakonforu ya da düz vites sunar.

MOTOR KAPUTUNUNAÇILMASI

İçerden : Kumandayı çekiniz.

Dışarıdan :  Tutamağı kaldırınız vekaputu açınız. Açık tutmak için des-teği takınız.

 60

Konumların seçim ızgarası  Bir konum seçmek için vites

nu hareket ettiriniz.İşlevin uyarı lambası gösterge

su ekranında belirir.

Page 12: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 12/117

ELE ALIŞ4 -

 ISITMA/KLİMA

No. Simge İşlev

1 Hava dağılımınınayarlanması.

2 Hava girişkumandası.

3 Sıcaklık ayarı.

4

 Arka camın vedikiz aynalarınınbuzlarınınçözdürülmesi.

5 Hava debisininayarlanması.

6 Klima kumandası.

Page 13: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 13/117

ELE A

  42

OTOMATİK KLİMA

No. Simge İşlev

1 Hava debisininayarlanması.

2 Hava dağılımının

ayarlanması.

3 Hava girişkumandası.

4 Klima kumandas

5 Arka camın ve daynalarının buzlaçözdürülmesi.

6 Sistemindurdurulması.

7 Sıcaklık ayarı.

8 Otomatik konforprogramı.

9 Otomatik görüşprogramı.

Page 14: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 14/117

 –

ELE ALIŞ6 -

 İÇ MEKANDA AYAR TAVSİYELERİ

Seçenek 

Isıtma veya Manuel klima 

Hava dağılımı  Hava debisi  Hava devridaimi/ Dış hava girişi  Sıcaklık  Manuel

SICAK 

SOĞUK 

BUĞU ÇÖZME BUZU ÇÖZME 

Page 15: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 15/117

ŞLEYİŞ KONTRO

 1.  Takılmamış kemer göstergelambası

2.  Yolcu Airbag'i devre dışı bırakmagösterge lambası

3.  Airbag gösterge lambası

4.  Ön sis farları gösterge lambası5.  Tekerlek kilitlenmesini önleme

sistemi (ABS) gösterge lambası

6.  Arka sis lambası göstergelambası

7.  Dizel motor ön ısıtma göstergelambası

8.  Sol sinyal

9.  Toplam kilometre sayacı,bakım göstergesi ve motor yağıseviyesi göstergesi

10. Sağ sinyal

11. Hava kirliliği önleme sistemi

gösterge lambası12. Uzun far gösterge lambası

13. Park freni, fren hidrolik yağıseviyesi ve EFD arızası göstergelambası

14. Kısa far gösterge lambası

15. Akü şarj göstergesi

16. Motor yağ basıncı ve harargösterge lambası

17. Soğutma sıvısı sıcaklığıgöstergesi

18. Toplam kilometre sayacıdüğmesi

19. Merkezi alarm uyarı lambas(STOP)

20. Hız göstergesi

21. Devir sayacı

22. Aydınlatma reostası düğme

23. Yakıt seviyesi göstergesi

24. Yakıt asgari seviyesi gösterlambası

GÖSTERGE TABLOSU: BENZİNLİ - DİZEL MOTOR - DÜZ VİTES KUTUSU

Page 16: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 16/117

İŞLEYİŞ KONTROLÜ8 -

 1.  Takılmamış kemer göstergelambası

2.  Yolcu Airbag’i devre dışı bırakmagösterge lambası

3.  Airbag gösterge lambası

4.  Ön sis farları gösterge lambası5.  Tekerlek kilitlenmesini önleme

sistemi (ABS) gösterge lambası

6.  Arka sis lambası göstergelambası

7.  Sol sinyal

8.  Toplam kilometre sayacı,bakım göstergesi ve motor yağıseviyesi göstergesi

9.  Sağ sinyal

10. Hava kirliliği önleme sistemigösterge lambası

11. Uzun far gösterge lambası

12. Park freni, fren hidrolik yağı

seviyesi ve EFD arızası uyarılambası

13. Kısa far gösterge lambası

14. Akü şarj gösterge lambası

15. Motor yağ basıncı ve hararetiuyarı lambası

16. Çalışma programları

17. Vites kutusu konumu göstergesi

18. Toplam kilometre sayacıdüğmesi

19. Merkezi alarm uyarı lambas(STOP)

20. Hız göstergesi

21. Soğutma suyu sıcaklığıgöstergesi

22. Devir sayacı

23. Aydınlatma reostası düğme

24. Yakıt seviye göstergesi

25. Yakıt asgari seviyesi gösterlambası

GÖSTERGE TABLOSU : BENZ NL MOTOR - OTOMAT K V TES KUTUSU

Page 17: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 17/117

ŞLEYİŞ KONTRO

 Merkezi uyarılambası (STOP)

 Aşağıdaki lambalarla bir-likte yanar:

- motor yağ basıncı ve ısısı,- soğutma sıvısı asgari seviye gös-

tergesi,- park freni,- fren hidroliği asgari seviyesi,- elektronik fren sisteminde arıza.

Soğutma sıvısı hararet göstergesi ilebirlikte yanar.Motor çalışır durumdayken lambayanıp sönerse durmanız zorunludur. PEUGEOT servis ağına başvurunuz.

Motor yağ basıncı veharareti uyarı lambası

Merkezi uyarı lambası (STOP) ile bir-likte yanar.Durmanız zorunludur. Bu uyarı lambası aşağıdakilerden bi-rini belirtir:

- yetersiz bir yağ basıncı,- yağlama devresinde bir yağ ek-sikliği. Seviyeyi tamamlayınız,

- motor yağı ısısı çok yüksek. Uya-rı lambası sesli bir ikazla birlikteyanar. Yağın ısısını düşürmekiçin, süratinizi azaltınız.

PEUGEOT servis ağına başvurunuz.

Tekerlek kilitlenmeönleme (ABS) sisteuyarı lambası

Kontak her açıldığında birkaç sboyunca yanar.

12 km/s hızın üstünde lambanıması ya da yanık kalması ABSminde bir arıza olduğunu gösteBu durumda araç yine de klasrolik fren sistemini korur.Bu gösterge lambasının sesli bve çok işlevli ekranda bir mebirlikte yanması, ABS sisteminanormallik olduğunu belirtir.PEUGEOT servis ağına başvu

Park freni, fren hidyağı asgari seviyesElektronik Fren Da(EFD) uyarı lambas

Merkezi uyarı lambası (STOP) likte yanar. Aşağıdakilerden birini belirtir:- park freninin çekilmiş old

veya iyi bırakılmamış old(araç hareket halindeyken)

- fren hidrolik seviyesinin çok olduğunu (eğer park freni bdıktan sonra yanık kalıyorsa

- ABS lambası ile birlikte yasa, Elektronik Fren Dağıtıcıminde (EFD) arıza olduğunterir.

Durmanız zorunludur. PEUGEOT servis ağına başvu

UYARI LAMBALARI

Motor çalışırken yanıp sönen yada sürekli yanan uyarı lambası, il-gili organın çalışmasındaki bir arı-zanın işaretidir. Bazı gösterge lambalarının yan-masına sesli bir sinyal eşlik ede-bilir. Bu uyarıyı ihmal etmeyiniz:en kısa zamanda PEUGEOT servisağına danışınız. Araç hareket halindeyken, STOP

merkezi uyarı lambası yanarsa,durmak mecburidir; aracınızı engüvenli şekilde durdurunuz. 

Page 18: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 18/117

İŞLEYİŞ KONTROLÜ0 -

 Akü şarj uyarı lambası

 Aşağıdakilerden birini belirtir:

- şarj devresinde arızalı bir işleyiş,- kutup başları veya marş motoru

bağlantılarında bir gevşeklik,- şarj dinamosu kayışı kopmuş

veya gevşemiş,- bir şarj dinamosu arızası.PEUGEOT servis ağına başvurunuz.

Hava kirliliği önlemesistemi uyarı lambası(modeline göre)

Kontağın her açılışında birkaç saniyeboyunca uyarı lambası yanar.Eğer motor çalışırken yanar ise, en- jeksiyon, ateşleme ya da hava kir-liliğini önleme sisteminde bir arızaolduğunu haber verir.Eğer uyarı lambası yanıp sönüyorsa,benzinli motorlarda katalizörün bo-zulma riski vardır.PEUGEOT servis ağına başvurunuz.

Dizel motor ön ısıtmauyarı lambası

Marşa basmadan önce uyarılambasının sönmesini bekleyiniz.Motorun sıcaklığı yeterli ise uyarılambası bir saniyeden kısa yanar,beklemeden marşa basabilirsiniz.

 Yakıt asgariseviyesi uyarılambası

Gösterge lambasının yandığı andanitibaren, size daha en az 50 km.'likbir mesafe kalır (depo kapasitesiyaklaşık 50 litredir).

Bağlanmamış emniyetkemeri gösterge lambası*

Kontak açıldığında, sürücüemniyet kemerini takmadığında gös-terge lambası yanar.20 km/s süratin üzerinde ve yaklaşıkiki dakika boyunca, çok işlevli ekran-da bir mesaj ve giderek artan sesli birsinyalle birlikte gösterge lambası ya-nıp söner. Sürücü emniyet kemerinitakmadığı sürece, bu gösterge lam-bası yanık kalır.Sürücü, tüm yolcuların emniyet ke-meriyle bağlı olduklarına ve emni-yet kemerlerini doğru kullandıklarınaemin olmalıdır.

 Yolcu Airbag'inindevre dışı bırakılmasıgösterge lambası

Bu gösterge lambasının çok işlevliekranda bir mesaj ile birlikte yanma-sı yolcu tarafı Airbag'inin devre dışıolduğunu gösterir.Yolcu tarafı Airbag'i devre dışı oldu-ğu sürece, gösterge lambası yanıkkalır.Her durumda, eğer gösterge lambasıyanıp sönüyorsa PEUGEOT servisağına başvurunuz.

 Airbag'ler uyarılambası

Kontak açıldığında gölambası birkaç saniyyunca yanar.

Motor çalışıyorken, bu göstergbasının sesli bir ikaz ve çok ekranda bir mesajla birlikte ya Airbag'lerde bir arızayı gösterirPEUGEOT servis ağına başvu

* Ülkesine göre.

Soğutma sıvısı sıcaklığıgöstergesi

- ibre (A) bölgesindeyse, sıcanormaldir,

- ibre (B) bölgesindeyse sıcaçok yüksektir. Merkezi uyarlambası STOP yanıp söner

Durmanız zorunludur. PEUGEOT servis ağına başvu

Page 19: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 19/117

ŞLEYİŞ KONTRO

 Otomatik vites kutusu seçicikolunun konum ekranı

Otomatik vites kutusuuyarı lambaları

Park (Park etme)

Reverse (Geri vites)

Neutral (Boş)

Drive (Sürüş)

Manual (Düz vites):

1. vites 

2. vites 

3. vites 

4. vites 

"SPOR" uyarı lambası"SPOR" programı seçildiğin-de yanar.

"KAR" uyarı lambası"KAR"  programı seçildiğin-de yanar.

İşlemede anormallikSesli bir uyarı ve çok işlevli ekrandabir mesajla birlikte, Spor ve Kar uyarılambaları yanar sönerse PEUGEOTservis ağına başvurunuz.

Page 20: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 20/117

İŞLEYİŞ KONTROLÜ2 -

 Bakım göstergesi

Size, üreticinin bakım planına göregerçekleştirilecek olan bakıma kadarkalan zamanı bildirir.

Kontak açıldıktan 5 saniye sonrakilometre göstergesi normal işleyişi-ne döner ve ekran, katedilen toplamveya günlük kilometreyi gösterir.

Önünüzdeki gelecek bakımzamanına kadar katedilecekmesafe 1.000 km’den az.Örnek : Gelecek bakımdan öncekatedilecek mesafe 900 km.Kontak açıldığında 5 saniye süreyleekranda görülen şudur :

Kontak açıldıktan 5 saniye sonra, ki-lometre göstergesi normal işleyişdüzenine döner ve anahtar yanık kalır.

 Anahtar size yakında gerçekleştiril-mesi gereken bir bakım olduğunubildirir. Ekran, katedilen toplam veyagünlük kilometreyi gösterir.

Bakım vadesinin aşılması.Her kontak açıldığında 5 saniyreyle anahtar ve aşılan kilomiktarı yanıp söner.Örnek : Bakım vadesini 300 kmtınız, aracınızın bakımı acilen rılmalıdır.Kontak açıldığında, 5 saniye sekranda görülen şudur :

GÖSTERGE TABLOSUNDA

Kontak açıldıktan sonra arka arkayaüç işlev yerine getirir :- bakım göstergesi,- motor yağı seviyesi göstergesi,- toplam kilometre göstergesi. Kon-

tak kapatıldıktan, sürücü kapısınınaçılmasından veya aracın kilitlen-mesinden ya da kilitlerinin açılma-sından sonra 30 saniye boyunca

ekranda kalır.

Kontak açıldıktan 5 saniye sonlometre göstergesi normal işleyzenine döner ve anahtar yanıkEkran, katedilen toplam ve gkilometreyi gösterir.

İşleyişKontak açılır açılmaz, bakım işlemle-rini temsil eden anahtar 5 saniye sü-reyle yanar ; kilometre göstergesininekranı size, önünüzdeki ilk bakımakadar kalan (yaklaşık olarak yuvar-lanmış) kilometre miktarını bildirir.Örnek : Gelecek bakıma kadar ka-tedilecek 4.800 km daha var. Kontakaçıldığında, 5 saniye süreyle ekran-da beliren şudur :

Page 21: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 21/117

ŞLEYİŞ KONTRO

 Bakım göstergesininsıfırlanması

PEUGEOT servis ağı her bakımdansonra bu işlemi yapar.Sıfırlama prosedürü şudur :- Kontağı kapatınız,- 1 nolu düğmeye basınız ve basılı

tutunuz,- kontağı açınız.Kilometre gösterge ekranı 10 saniyelikgeriye sayış başlatır.- 1 nolu düğmeyi 10 saniye

süreyle basılı tutunuz.Ekran [=0] ’ı gösterir ve anahtar kay-bolur.

Motor yağı seviyesigöstergesi

Kontak açıldığında, bakım bilgisininardından motor yağı seviyesi yaklaşık10 saniye kadar ekrana gelir.

 Yağ göstergesi arızası Altı çizginin yanıp sönmesi, yaviyesi göstergesinin arızalı oldubelirtir.Motorun zarar görme tehlikesi vPEUGEOT servis ağına başvu

 Yağ fazlası Altı karenin yanıp sönmesi ve ekrana"max" ibaresinin gelmesi, motora za-rara verebilecek, çok yüksek bir yağseviyesini gösterir.Eğer yağ fazlalığı, yağ çubuğu ileyapılan kontrolde de teyid edilirse,hemen PEUGEOT servis ağınabaşvurunuz.

 Yağ eksikliği Altı çizginin yanıp sönmesi ve ekrana"min" ibaresinin gelmesi, motora za-rar verebilecek, yetersiz bir yağ se-viyesini gösterir.Eğer yağ eksikliği, yağ çubuğu ileyapılan kontrolde de teyid edilirse,seviyeyi kesinlikle tamamlayınız.

 Yağ çubuğundan skontrolü sadece, arabir satıhta bulunuyve motor 15 dakikberi stop edilmiş dmdaysa geçerlidir. 

Page 22: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 22/117

İŞLEYİŞ KONTROLÜ4 -

 Toplam kilometre sayacı

Günlük ve toplam kilometreyi göre-bilmek için, 1 nolu düğmeye bir kezbasmanız yeterlidir.

AYDINLATMA REOSTASI

Farlar açıkken gösterge tablosununaydınlatma gücünü değiştirmek içindüğmeye basınız. Aydınlatma gücüasgari (veya azami) ayara ulaştığındadüğmeyi bırakınız ve ışığı arttırmak(veya azaltmak) için tekrar basınız. Aydınlatma istediğiniz güce ulaştı-ğında düğmeyi bırakınız.

FLAŞÖR

Flaşörlerin otomatik yanm

Satışa sunulduğu ülkeye görnanım : ani bir fren durumundvaşlamaya göre, flaşörler otoolarak yanarlar. İlk hızlanmadmatik olarak sönerler.Düğmeye basarak siz de söndlirsiniz.

Günlük kilometre sayacı

Günlük kilometreyi gösterirken, sıfır-lamak için, sıfırlar belirene kadar 1 nolu düğmeye basınız.

Düğmeye basınız, iki sinyal byanıp sönerler.Kontak kapalıyken çalışabilir.

Page 23: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 23/117

ŞLEYİŞ KONTRO

 Parametrelerin ayarlanması Ayarlara ulaşmak için iki saniye sü-reyle 1 nolu düğmeyi basılı tutun, bilgiyanıp söner, değiştirilmeye hazırdır.Sonra, 1 nolu düğmeye her basış çe-şitli bilgilerin aşağıdaki sırayla akışınısağlar :- görüntülenen bilgi dili,- saat (önce 12 sonra 24 saat modu),- dakika,- yıl,

- ay,- gün,- sıcaklık birimi : Derece Celsius

veya Fahrenheit.2  nolu düğmeye bir kez basılması,seçilen veriyi değiştirmeyi sağlar.Hızlı ilerletmek için basılı tutun (ola-sı son değerden sonra yeniden başadönülür).7 saniye hiçbir şey yapılmazsa,gösterge yeniden temel görüntüyedöner, değiştirilen bilgiler hafızayakaydedilir.Uyarı  : 2 nolu düğmeye kısaca ba-sılması, birkaç saniye boyunca dışhava sıcaklığının ekrana gelmesinisağlar.

A EKRANI

Şu bilgileri elde etmeyi sağlar :- saat,- tarih,- dışarıdaki hava sıcaklığı (satıh

buzlanması riski durumunda ya-nıp söner),

- oto radyonun ekranları,- açık kapalı kontrolü (ör : "sol ön

kapı açık", ...), - geçici olarak ekrana gelen uyarı

(ör : "uzaktan kumanda pili zayıf")ya da bilgi (ör : "tasarruf modu et-

kin") mesajları.

Page 24: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 24/117

 AUDİO6 -

 Kolun hareketi   Yerine getirilen komut 

1 - Basış (geride) Ses düzeyinin arttırılması.

2 - Basış (geride) Ses düzeyinin düşürülmesi.

1 + 2 - Aynı anda basış Sesin kesilmesi (mute) ; herhangi bir tuşa basarak ses geri gelir.

3 - Basış Üst frekansın otomatik aranması (radyo) - Bir sonraki parçanın seçilmesi (CD).

4 - Basış Alt frekansın otomatik aranması (radyo) - Bir önceki parçanın seçilmesi (CD).

5 - Ucuna Basış Ses kaynağının değiştirilmesi (radyo/CD/CD değiştirici).

6 - Çevirme (saat yönünde) Hafızaya kaydedilmiş bir sonraki istasyonun seçilmesi (radyo) - Bir sonraki CD.

7 - Çevirme(saatin aksi yönünde) Hafızaya kaydedilmiş bir önceki istasyonun seçilmesi (radyo) - Bir önceki CD.

Page 25: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 25/117

 AU

 Tuş  İşlev 

A  Oto radyoyu açma/kapama. 

B  -  Ses düzeyinin düşürülmesi.

C  +  Ses düzeyinin arttırılması.

D  RDS  RDS işlevi açma/kapama.2 saniyeden fazla basılı tutma: Bölgesel takip modunu açma/kapama.

E  TA  Yol durumu bilgilerinin öncelikli dinlenmesi düzenini açma/kapama.2 saniyeden fazla basılı tutma : PTY işlevini açma/kapama.

H    Kalın tonların, ince tonların, loudness'ın, ses dağılımının ve ses düzeyi otomatik düzenleyicinayarı.

I    H tuşuna ilişkin sonraki işlevin ayarı.

J    H tuşuna ilişkin önceki işlevin ayarı.

L    Üst frekansı manuel ya da otomatik arama.CD'de bir sonraki parçanın (CD) ya da PTY işlevinin (radyo) seçilmesi.

M  MAN  L ve N tuşlarının manuel/otomatik işleyişi.

N     Alt frekansı manuel ya da otomatik arama.CD'de bir önceki parçanın (CD) ya da PTY işlevinin (radyo) seçilmesi.

P  CH.CD  CD değiştirici kaynağınınseçilmesi.2 saniyeden fazla basılı tutma: Rastgele çalma.

Q  CD  CD kaynağının seçilmesi.

2 saniyeden fazla basılı tutma: Rastgele çalma.

R  Radio  Radyo kaynağının seçilmesi. FM1, FM2, FMast, AM bantlarının seçilmesi.2 saniyeden fazla basılı tutma: İstasyonların otomatik olarak hafızaya kaydı (autostore).

S  CD'nin çıkartılması.

1'den 6'ya 

1 2 3 4 5 6  Kayıtlı istasyonun seçilmesi.2 saniyeden fazla basılı tutma: Herhangi bir istasyonun hafızaya kaydı.

1'den 5'e  1 2 3 4 5  CD değiştiriciden CD'lerin seçilmesi.

Page 26: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 26/117

 AUDİO8 -

 GENEL İŞLEVLER SES DÜZEN AYARLARI(AUDIO)

Loudness ayarı

Bu işlem, kalın ve ince sesleri otik olarak kuvvetlendirmeye yarişlevi açmak ya da kapatmak içda J düğmelerine basınız.

Açma/kapamaOto radyoyu açmak veyakapatmak için, kontakanahtarı aksesuar veyakontak konumundaykenA düğmesine basınız.

Oto radyo aracın kontağını açma-dan 30 dakika süreyle çalabilir. 

Hırsızlığa karşı sistemOto radyo sadece sizin aracınızdaçalışmak üzere kodlanmıştır. Bir baş-ka araca takıldığında işlemeyecektir.Hırsızlığa karşı sistem otomatik-tir ve sizin tarafınızdan yapılacakherhangi bir düzenlemeyi gerek-tirmez. 

SES SEVİYE AYARI

Oto radyonun sesini açmak için C tu-şuna veya kısmak için B tuşuna arkaarkaya basınız.C  ve B  tuşuna devamlı basmanızsesin kademeli olarak ayarlanmasınısağlar.

Kalın seslerin ayarlanması

İnce seslerin ayarlanması Ayarı değiştirmek için ek"TREB" yazdığında I  ya da Jmelerine basınız.- "TREB -9" ince seslerin as

ayar düzeyi,- "TREB 0" normal konum,- "TREB +9" ince seslerin az

ayar düzeyi.

Kalın seslerin (BASS) ,ince seslerin (TREB) , sesyüksekliğinin (LOUD) ,fader'in (FAD) , balansın(BAL)  ve otomatik sesdüzenleme sistemininayarlarına erişmek içinH  tuşuna arka arkayabasınız.

 Audio modundan çıkış, herhangi bir

ayar yapılmamasının ardından birkaçsaniye sonra otomatik olarak veyases düzeyi otomatik düzenleyicininayarı yapıldıktan sonra H tuşuna ba-sarak gerçekleştirilir.Uyarı:  Kalın seslerin, ince sesle-rin ve loudness'in ayarı, her kaynakiçin ayrıdır. Radyo, kaset (RB3) , CD(RD3) ya da CD değiştirici için farklıayarlamak olasıdır.

 Ayarı değiştirmeekranda "BASSdığında I ya da Jmelerine basınız- "BASS -9" ka

seslerin asgardüzeyi,

- "BASS 0" norkonum,

- "BASS +9" kalın seslerin aayar düzeyi.

Page 27: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 27/117

 AU

 RADYO KAYNAĞI Radyo kaynağının seçilmesi

Bir radyo bandının seçilmesi

Ses dağılımının öne/arkaya doğruayarlanması (Fader) Ayarı değiştirmek için ekranda "FAD" yazdığında I ya da J düğmelerine ba-sınız.I tuşu öndeki ses seviyesini yükselt-meye yarar.J  tuşu arkadaki ses seviyesini yük-seltmeye yarar.

Ses dağılımının sağa/sola doğru

ayarlanması (Balance) Ayarı değiştirmek için ekranda "BAL" yazdığında I ya da J düğmelerine ba-sınız.I tuşu sağdaki ses seviyesini yükselt-meye yarar.J tuşu soldaki ses seviyesini yükselt-meye yarar.

Ses düzeyi otomatik düzenleyiciBu işlev, süratinizden dolayı oluşangürültüye göre ses düzeyini otomatikolarak düzenlemeye yarar.I ya da J düğmelerine basarak işleviaçabilir ve kapatabilirsiniz.

R tuşuna basını

R  tuşuna kısabasarak FM1, FMast, AM banseçebilirsiniz.

Radyo alışı hakkında uyarılarOto radyonuz, evinizdeki radyonu-zun karşılaşmadığı bir takım etkileremaruz kalacaktır. Frekans modülas-yonunda (FM) olduğu gibi, genlik mo-dülasyonunda da AM (GO/PO) radyodalgalarının alınmasında, tesisatı-nızın yetersizliğinden değil fakat budalga işaretlerinin yapısından veyayılma biçimlerinden kaynaklanan

değişik bozukluklar söz konusudur.Genlik modülasyonunda, yüksek ge-rilim hatlarının ve köprülerin altındanveya tünellerin içinden geçerken bo-zukluklar kaydedebilirsiniz.Frekans modunda, vericiden uzak-laşma, dalga yayılmasında engel-ler (dağlar, tepeler, binalar, vs.), köralanlar (vericilerin kapsamadığı alan-lar) gibi durumlar bozukluklara yolaçabilir.

Page 28: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 28/117

 AUDİO0 -

 İstasyonların manuel olarakaranması"MAN" tuşuna basınız.Ekranda görülen frekansı yükseltmekveya düşürmek için sırasıyla L veyaN tuşlarından birine kısaca basınız.Tuşu istenilen yönde basılı tutarak,frekansların sürekli akışını sağlarsı-nız. Akış, tuştan elinizi çektiğiniz an du-rur.

"MAN"  tuşuna yeniden bastığınız-da, istasyonların otomatik aranmasıdüzenine geri dönmeyi sağlarsınız.

FM istasyonlarını otomatik ohafızaya kaydedilmesi (autos

Oto radyonuz FM bandından en kuvvetli 6 vericiyi otomatik hafızaya kaydeder. Bu istasFMast bandında hafızaya kayd6 verici bulunamadığı zaman,

yapılmamış olan hafızalar boş

İstasyonların otomatik aranması

İstasyonların manuel olarakhafızaya kaydedilmesiİstediğiniz istasyonu seçiniz."1" den "6" ya kadar tuşlardan biriniiki saniyeden fazla süreyle basılı tu-tunuz.Ses, istasyonun hafızaya kaydedil-diğini teyit eder şekilde önce kesilir,

sonra yeniden duyulur.

Hafızaya kaydedilmiş istasyobulma

Her bantta "1" den "6" ya kadalardan birine hafif bir dokunuş, tekabül eden hafızaya kaydeistasyonu bulur.

Sırasıyla bir sonraki veya bir öncekiistasyonu dinlemek için L veya N tuş-larından birine kısaca basınız. Tuşuistenilen yönde basılı tutarak, fre-kansların sürekli akışını sağlarsınız. Akış, tuştan elinizi çektiğiniz an rast-lanan ilk istasyonda durur.Eğer TA  yol bilgileri programı seçil-mişse, sadece bu tip programlarıyayımlayan istasyonlar seçilmiş de-mektir.Radyo bandının taranarak bir istas-yonun aranması önce "LO" hassas-lığında (en güçlü vericilerin seçimi),sonra "DX" hassaslığında (en zayıfve en uzak istasyonların seçimi) ger-çekleşir.Direk olarak "DX" hassaslığında ara-ma yapmak için L ya da N  tuşların-dan birine 2 kez basınız.

R  tuşunu iki sden fazla süreysılı tutunuz.

Page 29: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 29/117

 AU

 RDS SİSTEMİ  Yol bilgileri programı Bölgesel izleme modu (REG)Şebeke halinde düzenlendiklebazı istasyonlar oldukları farkgelerde bölgesel programlar larlar. Bölgesel izleme moduprogramın dinlenmesine öncelmeye yarar.Bunun için, işlevi açmak ya dpatmak amacıyla "RDS" düğm2 saniyeden uzun süre basınız

RDS istasyonlarının izlenmesiEkran, seçilen istasyonun adını belir-tir. RDS işlevi etkin durumda ise, otoradyo sürekli olarak aynı programıyayınlayan, en iyi dinleme niteliğinisağlayacak vericiyi arar.

İşlevi açmak ya da ka-patmak için "TA" düğ-mesine basınız.

"RDS"  düğmesine

kısa süreli basarak iş-levi açabilir ya da ka-patabilirsiniz.

Eğer ekranda:- "RDS" görünüyorsa bu işlev

devrededir,- "(RDS)" görünüyorsa işlev

devrededir ama kullanılabilirdeğildir.

FM bandı üzerinde RDS(Radio Data System) işlevininkullanılmasıRDS  sistemi, geçmekte olduğunuzbölgede hangi dalgayı kullanırsa kul-lansın, dinlemekte olduğunuz istas-yonda kalmanızı sağlar.

Eğer ekranda:- "TA" görünüyorsa bu işlev

devrededir.- "(TA)" görünüyorsa işlev

devrededir ama kullanılabilir

değildir.O anda kullanılan mod ne olursa ol-sun (radyo, kaset, CD ya da CD de-ğiştirici), tüm önemli bilgiler öncelikledinlenir.Eğer bir mesajın yayınını kesmek is-tiyorsanız, "TA" düğmesine basınız,işlev kapanır.

Uyarı: Yol bildirilerinin ses ayarı,radyonun normal dinlemedeki sesayarından bağımsızdır. Ses ayardüğmesi yardımıyla sesi ayarla-yabilirsiniz. Ayar hafızaya alınır vesonraki mesaj yayınında yenidenkullanılır. 

Page 30: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 30/117

 AUDİO2 -

 EON sistemiBu sistem aynı şebekeye ait yonları birbirine bağlar. Dinistasyonla aynı şebekeye ait tasyon tarafından yayınlanan bilgisini ya da bir PTY programyınlamayı sağlar.Bundan yararlanabilmek için bilgileri programı TA 'yı ya da Plevini seçiniz.

PTY işleviProgram tipi aynı temayı işleyen is-tasyonları dinlemeyi sağlar (Haber-ler, Kültürel, Spor, Rock...).

Bir PTY programı aramak için:

FM  seçili durumday-ken "TA"  tuşuna ikisaniyeden fazla basa-rak bu işlevi açıp ka-patabilirsiniz.

- PTY işlevini açınız,- sunulan değişik tipteki program-

ların listesini görebilmek için L yada N tuşlarına kısaca basınız.

- Seçtiğiniz program ekranda belir-diğinde, otomatik arama yapmakiçin L  ya da N  tuşlarından biriniiki saniyeden fazla basılı tutunuz(otomatik aramadan sonra PTY işlevi kapanır).

PTY  modunda iken program tiple-ri hafızaya alınabilir. Bunun için "1" ila "6" ön seçme düğmelerini iki sa-niyeden fazla basılı tutunuz. Belleğealınmış program tipinin çağrılması il-gili düğmeye kısa süreli bir basmaylayapılır.

Page 31: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 31/117

 AU

 Bir diskin çıkarılması

Bir diskin bir parçasının seçimi Rastgele çalma (RDM)CD kaynağı seçili iken Q  tuşusaniye boyunca basılı tutunuz. parçaları rastgele bir sırayla okuya başlanır. Normal okumayamek için Q tuşuna yeniden 2 sboyunca basınız.Rastgele çalma modu, oto radyher kapatılışında devreden çıka

Bir disk yazılı yüzüüste gelecek şekildesokulduktan sonra CDokuyucu otomatik ola-rak çalışmaya başlar.

Disk önceden sokuldu ise Q tuşunabasınız.

CD KAYNAĞI

Sonraki parçayı seçmek için L  düğ-mesine basınız.Dinlemekte olduğunuz parçanın ba-şına gelmek ya da bir önceki parçayıseçmek için N düğmesine basınız.

Kaydedilebilir CD'lerinlanılması işlemede solara yol açabilir.

Yalnızca yuvarlak biçimli CDkullanınız.

Diski okuyucudan çı-karmak için S  tuşunabasınız.

Hızlı dinlemeGeri ya da ileri doğru hızlı bir dinlemeiçin L ya da N düğmelerinden birinebasılı tutunuz.Tuşu bıraktığınız anda hızlı aramadurur.

CD kaynağının seçilmesi

Page 32: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 32/117

 AUDİO4 -

 Bir diskin bir parçasının seçimi

Rastgele çalma (RDM)CD değiştirici kaynağı seçiliP  tuşunu iki saniye boyunca tutunuz.Diskin parçaları rastgele bir sokunmaya başlanır. Normal oya dönmek için ilgili tuşa ye2 saniye boyunca basınız.

CD DEĞİŞTİRİCİ KAYNAĞI

P tuşuna basınız.

Bir diskin seçilmesiİlgili diski seçmek için "1" ila "5" nolutuşlardan birine basınız.

Hızlı dinlemeGeri ya da ileri doğru hızlı bir diiçin sırasıyla L ya da N düğmden birine basılı tutunuz.Tuşu bıraktığınız anda hızlı didurur.

Sonraki parçayı seçmek için L  düğ-mesine basınız.Dinlemekte olduğunuz parçanın ba-şına gelmek ya da bir önceki parçayıseçmek için N düğmesine basınız.

Kaydedilebilir CD'lerinlanılması işlemede solara yol açabilir.

Yalnızca yuvarlak biçimli CDkullanınız.

CD değiştirici kaynağınınseçilmesi

Page 33: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 33/117

 AU

 RADYO ALIŞI (ANTEN AYARI)

Oto radyonuz, evinizdeki radyonu-zun karşılaşmadığı bir takım etkileremaruz kalacaktır. Frekans modülas-yonunda (FM) olduğu gibi, genlik mo-dülasyonunda da AM(PO/GO) radyodalgalarının alınmasında, tesisatını-zın yetersizliğinden olmayıp bu dalgaişaretlerinin yapısından ve yayılmabiçimlerinden kaynaklanan değişikbozukluklar söz konusudur.

Genlik modülasyonunda, yüksek ge-rilim hatlarının ve köprülerin altındanveya tünellerin içinden geçerken bo-zukluklar kaydedebilirsiniz.Frekans modunda, vericiden uzak-laşma, dalga yayılmasında engel-ler (dağlar, tepeler, binalar, vs.), köralanlar (vericilerin kapsamadığı alan-lar) gibi durumlar bozukluklara yol

açabilir.

En iyi alışı sağlamak için ön aönerilen konumu.

Page 34: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 34/117

KONFOR6 -

Page 35: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 35/117

KONF

 HAVALANDIRMA

1.  Ön cam buz çözme veya buğugiderme kanalları.

2.  Ön kapı camları buz çözme veyabuğu giderme kanalları.

3.  Yan havalandırıcılar.4.  Orta havalandırıcılar.5.  Önde oturanların ayaklarına

hava çıkışı.6.  Arkada oturanların ayaklarına

hava çıkışı (yalnızca otomatikklima ile).

Kullanım önerileri veuyarılar

Bazı çok zorlu kullanma şartla(hava çok sıcakken, çok dik bipada azami yük çekilmesi) nın kapatılması motorun kaybgücünün yeniden kazanılmasböylece çekme kapasitesinin amasını sağlar.Motor kaputunun altında, ön

seviyesinde bulunan sürücü mfiltresinin iyi durumda olmasınagösteriniz. Filtre elemanlarını pdik olarak değiştirtiniz. Ortambur ederse, filtreyi iki kez dahdeğiştiriniz.Klima sistemi, klor içermez vetabakası için tehlikeli değildir.En iyi çalışma koşullarını koiçin, klimayı ayda bir veya ik5 ila 10 dakika çalıştırınız.Klimanın yoğunlaştırdığı buğkaynaklanan su, bunun için önmüş bir delikten tahliye olur. Bbepten, aracınız durduğunda abir su birikintisi oluşabilir.Eğer sistem soğuk üretmiyors

lıştırmayınız ve PEUGEOT servile temas kurunuz.

 Araç içindeki havanın iyi tazelenmesiiçin hava debi kumandasını yeterli birseviyeye getiriniz.Hava debi kumandası OFF (sistemindevre dışı bırakılması) konumun-dayken, termik konfor sağlanmaz.Yine de aracın hareketinden kaynak-lanan hafif bir hava akışı hissedilir.

Hava dağılım konumunu ihtiyaçla-rınıza ve iklim koşullarına en uygungelecek şekilde seçiniz.Daha konforlu bir ortam sağlamakiçin sıcaklık ayarını yavaş yavaş de-ğiştiriniz.Hava girişi kumandasını "Dış hava"konumuna getirmek buğu çözmeyikolaylaştırır.Eğer araç uzun zaman güneşte dur-duktan sonra, iç sıcaklık çok yüksekkalırsa, sürücü mahallini bir süre ha-valandırmaktan kaçınmayınız.Her tarafa aynı miktarda hava dağı-lımı elde etmek için, dış hava girişızgarasını, havalandırıcıları, oturan-ların ayaklarına doğru hava geçişle-

rini ve çıkışlarını tıkamamaya özengösteriniz.

Page 36: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 36/117

KONFOR8 -

 BUZU VE BUĞU ÇÖZDÜRME

Motor çalışırken, bu tuşa birkez basılması, arka camınve dış dikiz aynalarının bu-zunun çözülmesini sağlar.

 Aşırı elektrik tüketimini önlemek içinyaklaşık 12 dakika* sonra otomatikolarak söner. Yeniden basıldığında,12 dakika için tekrar çalışmaya ko-yulur.Kendiliğinden otomatik olarak durma-dan tuşa tekrar basarak buzu çözmeişlemini durdurmak mümkündür.

Manuel buğ çözdürme*

Ön camın ve yan camların buğusunuhızlı biçimde gidermek için :- Klimayı çalıştırınız,- sıcaklık ve hava debisi kumanda-

larını azami konuma alınız,- orta havalandırıcıları kapatınız,

- dış hava girişi kumandasını sola,"Dış Hava" konumuna alınız.

Otomatik buğ çözdürme,görüş programı*

Bazı durumlarda ön camın vcamların buğusunu çözmek için programı yetersiz kalabilir (ruyolcu sayısı, buzlanma...).

* Modeline veya ülkesine göre.

Camların bir an öncmiz olmasını sağlama"görüş" buğ çözme pmını seçiniz.

Bu programı terketmek ve Aprogramına geri dönmek için Atuşuna basınız.

Gerekli gördüğünüzde sis-temi durdurunuz zira zayıfbir elektrik tüketimi, yakıt tü-ketiminin düşmesini sağlar.

Arka camın ve dikiz aynalarınınbuzunun çözdürülmesi

Page 37: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 37/117

KONF

 ISITMA/HAVALANDIRMA

Isıtma ve havalandırma, yalnızca motor çalışırken kullanılabilir.

2. Hava dağılımının ayarlanması

1. Sıcaklık ayarıSıcaklığı size uygun gelen şekildeayarlamak için kumandayı maviden(soğuk) kırmızıya (sıcak) çeviriniz.

Ön cam ve yan camlar (buğugiderme - buz çözme).

Ön cam, yan camlar ve otu-ranların ayakları.

Oturanların ayakları.

Orta ve yan havalandırıcılar.

Bu ayarlar, soğuk iklimler için önerilir.

Bu ayar, sıcak iklimler için önerilir.Kumanda ara konuma alınarak, havadağılımı ayarlanabilir.

3. Hava debisi ayarı

Rahatınızı sağlamak amla yeterli debiyi elde için, kumandayı 1  nonumdan 4  nolu konumdar çeviriniz.

4. Hava girişi/Hava devridaimHava devridaimi, sürücü mahalkokulardan ve dumanlardan yal

sağlar.Dış hava girişi, ön ve yan cabuğusunu gidermeyi ve önlsağlar.

Hava girişi.

Hava devridaimi.

4  nolu manuel kumandayı "İçerdeki hava devridaimi" kon

na getiriniz.İlk mümkün olduğunda, havanıtesinin düşmesini önlemek am4  nolu manuel kumandayı "Dışgirişi" konumuna geri gelmek amla sola doğru hareket ettiriniz.

Page 38: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 38/117

KONFOR0 -

 KLİMA

Klima, yalnızca motor çalışırken kullanılabilir.

Hava debi ayarı kumandası "OFF"konumunda olduğunda klima ça-lışmaz. 

1. Klimayı çalıştırma/durdurmaKlima, camlar kapalıyken her mevsimetkili olarak kullanılmak üzere öngö-rülmüştür. Yazın, sıcaklığı düşürmeyive kışın, 0 °C'nin üstünde, buğu gi-dermenin etkisini arttırmayı sağlar.

2. Sıcaklık ayarıSıcaklığı size uygun gelen şayarlamak için kumandayı ma(soğuk) kırmızıya (sıcak) getirin

Ön cam ve yan camlar giderme - buz çözme).

Ön cam, yan camlar vranların ayakları.

Düğmeye basınız, uyarı lam-bası yanar.

Yolcuların ayakları.

3. Hava dağılımının ayarlanm

Orta ve yan havalandır

Bu ayarlar, soğuk iklimler için ö

Bu ayarlar, sıcak iklimler için öKumanda ara konuma alınarakdağılımı ayarlanabilir.

Klima sisteminizin iyi çalış-masını sağlamak için, onudüzenli olarak kontrol ettir-menizi tasviye ederiz.

Page 39: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 39/117

KONF

 4. Hava debisi ayarı

Rahatlığınızı sağlamak ama-cıyla yeterli debiyi elde etmekiçin kumandayı 1 nolu konum-dan 4 nolu konuma çeviriniz.

Dış hava girişi.

Hava devridaimi.

Hava devridaimi, sürücü mahallinidış kokulardan ve dumanlardan ya-lıtmayı sağlar.Dış hava girişi, ön ve yan camla-rın buğusunu gidermeyi ve önlemeyisağlar.Hava devridaimi klimayla aynı andakullanıldığında, verimi arttırmayı sağlar.Nemli iklimlerde kullanıldığında, havadevridaimi, camların buğulanma teh-

likesini doğurur.

5. Hava girişi/Hava devridaimi

5  nolu manuel kumandayı sağa,"İçerdeki hava devridaimi" konumu-na getiriniz.

Ilk mümkün olduğunda, havanın kali-tesinin düşmesini önlemek amacıyla,"Dış hava girişi" konumunda olmasıiçin 5 nolu manuel kumandayı soladoğru hareket ettiriniz.

Page 40: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 40/117

KONFOR2 -

 OTOMATİK KLİMA

Klima, yalnızca motor çalışırken kullanılabilir.

Otomatik işleme

2. AUTO programı tarafındanyönetim

"AUTO" düğmesine basınız.Bu modu kullanmanızı tavsi-

ye ederiz : Seçtiğiniz konfordeğerine göre sistem, sürücümahallinin içindeki sıcaklık, hava de-bisi, hava dağılımı ve hava devrida-imi işlevlerini otomatik olarak ve eniyi şekilde yönetir. Bu sistem, camlarkapalıyken her mevsim etkili olarakkullanılmak üzere öngörülmüştür.

Uyarı :  Konforunuz için, aracçalıştırılması arasında, eğer smahallinin ısısı az değiştiyse amuhafaza edilir ; yoksa otomatyişe geri dönülür.

Manuel çalıştırma

Sistem tarafından size sunulandeğiştirerek zevkinize göre de çim yapabilirsiniz. Diğer işlevler otik olarak ayarlanmaya devam eAUTO  tuşuna bastığınızda atekrar otomatik konuma döner.

1. Sıcaklık ayarı

Ekranda görülen değer Cel-sius ya da Fahrenheit cinsin-

den bir sıcaklık derecesinedeğil de, bir konfor seviyesi-ne tekabül eder.

Bu değeri değiştirmek için 1  nolu(yukarı ve aşağı) oklara basınız. 21derece civarı bir sıcaklık konforlu birortama olanak sağlar.

Motor soğukken, fazğuk hava dağılımını elemek için, havalanen yüksek seviyesinvaş yavaş ulaşır.

 Araca girerken, iç sıcaklık koncaklığından çok daha soğuksıcak ise, istenen konfora ulaiçin, gösterilen sıcaklık değeriğiştirmenin faydası yoktur. Ssıcaklık farkını olabileceği enşekilde ve otomatik olarak gide

Page 41: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 41/117

KONF

 3. Klimayı çalıştırma/durdurma

Bu tuşa bir kez basılması,havanın soğutulmasını dev-re dışı bırakır.

4. Hava dağılımı

Bu tuşa her basışınız havadağılımını aşağıdaki şekildeyönlendirmenizi sağlar :

- ön cama (buzu ya da buğuçözme),

- ön cama ve yolcularınayaklarına,

- yolcuların ayaklarına,- orta ve yan havalandırıcılara ve

yolcuların ayaklarına,- orta ve yan havalandırıcılara.

5. Hava debisi

Hava debisi artırmakveya düşürmek için"+" veya "-" tuşlarınabasınız.

6. Hava girişi/Hava devridaimi

7. Sistemin devreden çıkarılm

OFF tuşu sistemin tümlerini devre dışı bırakırTermik konfor ve cam bugiderilmesi artık sağla

ama hafif bir hava girişi sürdürülOFF , AUTO ya da "görüş " tuşyeni bir kez basılması sistemi dışı bırakılmadan evvelki değeharekete geçirir.

Uyarı : Hava girişini tamamen keisterseniz 7 nolu hava girişi düğmbasınız.Bu tuşa bir kez basmak iç

havanın devridaimini sağlar.Ekranda görüntülenen dev-ridaim, sürücü mahallini dış

kokulardan ve dumanlardan yalıtma-yı sağlar.İçerdeki havanın devridaimi işleviniuzun süre kullanmaktan kaçınınız(hava kalitesinin bozulması ve buğuyapma tehlikesi vardır).Bu tuşa bir kez daha basmak otoma-tik hava giriş düzenine geri dönülme-sini sağlayacaktır.

Uyarılar  Nemli ya da serin havalarda, aracıniçinde buğ olması riskini ortadan kal-dırmak için "ECO " modundan kaçın-manız önerilir.Klima sisteminizin iyi çalışmasınısağlamak için, onu düzenli olarakkontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

Ekranda "ECO " simgesi belirir.Tuşa tekrar bastığınızda, klima oto-matik programına geri döner. Ekran-da "A/C " simgesi belirir.

Page 42: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 42/117

KONFOR4 -

Page 43: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 43/117

KONF

 ÖN KOLTUKLAR

3 - Sürücü koltuğu yükseklikKumandayı yukarıya çekiniz.Yükseltmek için ağırlığınızı arınız üzerine veriniz veya alçaiçin koltuğu bastırınız.

Arka baş dayanağıDayanaklar sökülebilir ve kullanımkonumu (yüksek) ve yerleştirme ko-numu (alçak) olmak üzere 2 şekildeayarlanabilirler. Alçaltmak için mandala basınız.Tamamen sökmek için, en yukarıyakadar çekiniz, ve kilidi açma kuman-dasına bastırınız.

 Aracınızı hiçbir zaman başdayanakları çıkarılmış olaraksürmeyiniz ; onlar her zamanyerlerinde ve doğru biçimdeayarlanmış olmalıdırlar.

1 - İleri - geri ayarıKumandayı kaldırınız ve koltuğu öneya da arkaya doğru kaydırınız.

2 - Baş dayanağının yükseklik veeğim ayarı

Yükseltmek için yukarıya doğru itiniz.Kafalığın üst kenarı başınızın üstüile aynı hizada olduğunda ayardoğrudur. Baş dayanağı, alçalmasını engelle-yen bir yapıyla donatılmıştır (kazaanında güvenlik önlemi). Alçaltmak için, aynı anda :- baş dayanağının altında, sol

çubuğun üzerine bulunandüğmeye basmak,

- baş dayanağını aşağıyabastırmak gereklidir.

Çıkarmak için uzantıya basınız.Baş dayanağının eğimi de ayarlana-bilir.

4 - Sırtlık eğiminin ayarlanmaKumandayı geriye doğru itiniz.

Page 44: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 44/117

KONFOR6 -

 - kemeri, 2 nolu kayış geçişininaltına konumlandırınız,

- 4 nolu sırtlığın kilidini açmak için3 nolu kumandaları çekiniz,

- başlıkları sökünüz ya daalçaltınız,

- 4 nolu sırtlığı devriniz.

Oturma sırasını katlamak için :- 1 nolu minderin önünü kaldırınız,- 1 nolu minderi ön koltuklara

doğru deviriniz,

Yeniden takma sırasında :- sırtlığı kaldırınız,- minderi indiriniz,- minderin önünü kilitlemede

önce, kilitleme kutularını yekonumlandırınız.

Daima minderden başlayınız, aslasırtlıktan başlamayınız (zarar vermetehlikesi vardır). 

Kemerlerin sıkışmamasına dediniz. 

Page 45: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 45/117

KONF

 UZUN NESNELERİNTAŞINMASI

Ön koltuk : - 5 nolu kumanda yardımıyla

ğı öne doğru yatırınız (ilgili prafa bakınız).

Arka minderin sökülmesi

- Minderi ön koltuklara doğru devi-riniz.

- Bağlantılarından ayrılmalarını sağ-lamak için minder tespit elemanla-rına bastırınız.

- Minderi sökünüz.

Katlanır sırtlık

- Koltuğun sırtlığının azamieğilmesini elde etmek için başlığıçıkarınız.

- Koltuğun sırtlığını yatırmak için5 nolu kumandayı geriye doğruitiniz.

Arka koltuk : - Minderi sökünüz.- Sırtlığı yatırınız.

Page 46: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 46/117

KONFOR8 -

 "Yüzü yola dönük"Ön yolcu koltuğuna "yüzü yoladkonumda bir çocuk koltuğu yerdiğinde, aracın koltuğunu dikeylemde ortada, sırtlığı dik bir bayarlayınız ve yolcu Airbag'ini debırakınız.

3 NOKTADAN BAĞLANAN BİREMNİYET KEMERİYLE BİR ÇOCUKKOLTUĞUNUN YERLEŞTİRİLMESİ

OCUK KOLTUKLARIZER NE GENEL B LG LER

* Çocukların taşınması ile ilgili kural-lar ülkeden ülkeye değişir. Ülkeniz-de geçerli olan mevzuata uyunuz.

Dikey düzlemde ortada

PEUGEOT'un, aracınızın tasarımıesnasındaki devamlı kaygısı olan ço-cuk güvenliği, size de bağlıdır.En uygun güvenliği sağlayabilmek için,lütfen aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:- Avrupa mevzuatına uygun olarak

yaşı 12 yaşından küçük ya daboyu 1,5 metreden kısa olantüm çocuklar  , emniyet kemeri

sistemi ya da ISOFIX kancalarile donatılmış oturma yerlerinde,resmi olarak onaylanmış, kilo-larına uyarlanmış, özel çocukkoltuklarında yolculuk etmeli-dir  *,

- istatistiksel olarak çocukları-nızın taşınması için en güvenliyerler aracınızın arka koltukla-rıdır, 

- 9 kg'dan küçük bir çocuk öndeya da arkada kesinlikle "sırtıyola dönük" biçimde taşınma-lıdır. 

PEUGEOT çocuklarınaracınızın arka koltuklarında taşınmasını tav-siye eder  :- 2 yaşına kadar "sırtı yola

dönük" ,- 2 yaşından itibaren "yüzü yola

dönük" .

"Sırtı yola dönük"Ön yolcu koltuğuna "sırtı yoladönük"konumda bir çocuk koltuğu yerleşti-rildiğinde, yolcu Airbag'i devre dışıbırakılmalıdır. Yoksa Airbag patladı-ğında, çocuğun ciddi şekilde yara-lanma ya da ölme riski vardır  .

Page 47: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 47/117

KONF

  Yolcu Airbag'i OFF

PEUGEOT TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN ÇOCUK KOLTUKL

PEUGEOT size, 3 noktadan bağlanan bir emniyet kemeri yardımıyla bağtam bir çocuk koltuğu ürün yelpazesi sunuyor:

Grup 0: doğumdan 10 kg'a kadarGrup 0+: doğumdan 13 kg'a kadar  

L1 "RÖMER Baby-Safe Plus"

Sırtı yola dönük şekilde yerleşti

Grup 1, 2 ve 3: 9 kg'dan 36 kg'a kadar  

L2 "KIDDY Life"

Küçük çocukların(9 kg'dan 18 kg'a kadar) taşınmiçin koruyucu kalkan kullanılma

mecburidir.

Grup 2 ve 3: 15 kg'dan 36 kg'a kadar  

L3 "RECARO

Start".

L4 "KLIPPANOptima"

6 yaşında(ortalama 22itibaren sade

yükseltiyi kulla

Page 48: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 48/117

KONFOR0 -

 EMNİYET KEMERİ İLE BAĞLANAN ÇOCUK KOLTUKLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

 Avrupa mevzuatına uygun olarak bu tablo size, çocuğun ağırlığına ve araçtaki yerine göre, emniyet kemeriyle sabitlenevrensel (a) olarak standartlaştırılmış çocuk koltuğu takma imkanlarını gösterir.

Çocuğun kilosu / yaklaşık yaşı

Oturma yeri 13 kg'dan az 

(grup 0 (b) ve 0+)≈ 1 yaşına kadar

9 kg'dan 18 kg'a kadar

(grup 1)

1 yaşından ≈ 3 yaşına kadar  

15 kg'dan 25 kg'a kadar  

(grup 2)

3 yaşından ≈ 6 yaşına kadar

22 kg'dan 36 kg'a k

(grup 3)

6 yaşından ≈ 10 yaşın

Ön yolcu oturmayeri (c)Sabit koltuk, Yüksekliğiayarlanabilir koltuk

U  U  U  U 

Arka yan oturma yeri  U  U  U  U 

Arka orta oturmayeri (d)3 noktalı emniyet kemeri

X  UF  UF  UF 

Page 49: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 49/117

KONF

 (a) Evrensel çocuk koltuğu: emniyet kemeri ile tüm araçlara takılabilen çocuk koltuğu.(b) Grup 0: doğumdan 10 kg'a kadar. Portbebeler ve bebek yatakları ön yolcu koltuğuna takılamaz.(c) Çocuğunuz bu yere yerleştirmeden evvel, ülkenizde geçerli olan mevzuata başvurunuz.(d) "RÖMER Baby-Safe Plus" (L1) çocuk koltuğu, arka orta oturma yerine yerleştirilemez.U: Emniyet kemeri ile bağlanan ve "evrensel" olarak standartlaştırılmış bir çocuk koltuğu takılmasına uygun yer."Sırtı yola dönük" ve "yüzü yola dönük" çocuk koltukları.UF: Emniyet kemeri ile bağlanan ve "evrensel" olarak standartlaştırılmış bir çocuk koltuğu takılmasına uygun yer.Yalnızca "yüzü yola dönük" çocuk koltukları.X: Belirtilen ağırlık grubundaki bir çocuk koltuğunun takılmasına uygun olmayan yer.

Page 50: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 50/117

KONFOR2 -

  Araç koltuğunun sırtlığı ile minderiarasına yerleştirilmiş iki adet halka-dan oluşur.

"ISOFIX" BAĞLANTILAR

Bu koltuk ISOFIX bağlantılar ile do-natılmıştır.

ISOFIX  çocuk koltukları bu lara kolayca sabitlenen 2 kilitle tılmıştır.Bu ISOFIX bağlama sistemi, koltuğunun aracınıza güvenli hsağlam montajını sağlar.Çocuk koltuğunun bir araca körulumu, kaza anında çocuğugüvenliğini tehlikeye düşürür.

Page 51: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 51/117

KONF

 PEUGEOT TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN VE ARACINIZ İÇİN STANDARTLAŞTIRILMIŞ ISOFIX ÇO

KIDDY ISOFIX  RÖMER Duo ISOFIX 

Grup 0+ : Doğumdan 13 kg'a kadar   Grup 1 : 9 kg'dan 18 kg'a kadar   Grup 1 : 9 kg'dan 18 kg'a kad

Sırtı yola dönük şekilde yerleştirilir. Yüzü yola dönük şekilde yerleştirilir. Yalnızca yüzü yola dönük şekilde yerle

Çocuk koltuğunun kasası aracın ön kol-tuğunun sırtlığına dayanmalıdır.

 Aracın ön koltuğu dikey düzlemde orta-da ayarlanmış olmalıdır.

Yüksek kayışsız bağlanmış.Kasanın üç eğimi : Oturma, dinleve uzanma konumları. Aracın ön koltuğunu, çocuğun ayakoltuğun sırtlığına dokunmayacaklinde ayarlayınız.

Bu çocuk koltukları, ISOFIX bağlantılar-la donatılmamış oturma yerlerinde kul-lanılabilir.

Bu durumda, 3 noktadan bağlanan em-niyet kemeri ile aracın koltuğuna bağlıolmaları mecburidir.

Koltuk üreticisinin kullanma kızunun içindeki çocuk koltuğu motalimatlarına uyunuz. 

Page 52: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 52/117

KONFOR4 -

  OCUK KOLTUKLARIÇ N TAVS YELER

 Araçta çocuk koltuğununyanlış şekilde yerleştirilme-

si, çarpışma durumunda çocuğungüvenliğini tehlikeye atar.Çok kısa süreli seyahatler için bileolsa, emniyet kemerlerini veya ço-cuk koltuklarının kayışını, çocuğunvücudunun çevresinde en az boşlukkalacak şekilde bağlamayı unutma-

yınız.Çocuk koltuğunun "yüzü yola dönük"en uygun yerleşimi için, çocuk koltu-ğunun sırtlığının aracın koltuğununsırtlığına iyice dayandığını ve başdayanağının rahatsız etmediğini kon-trol ediniz.Baş dayanağını çıkartmak zorundaiseniz, önemli bir fren durumundamermiye dönüşmemesi için baş da-yanağının düzgün yerleştirildiğine yada sabitlendiğine emin olunuz.

 Arka koltuklarda başka çocuklarınoturması durumu ya da arka koltukla-rın yok veya kullanılmaz durumda ol-maları haricinde, 10 yaşından küçükçocuklar ön yolcu koltuğunda "yüzüyola dönük" konumda taşınmamalı-dırlar.

Ön koltuğa "sırtı yola dönük" konum-da bir çocuk koltuğu yerleştirildiğianda, yolcu Airbag'ini devre dışı bıra-kınız. Aksi takdirde Airbag patladığın-da çocuğun ölme ya da ciddi şekildeyaralanma riski vardır.

 Yükselticinin yerleştirilmesiKemerin göğüs bölümü, çocuğunomuzunun üzerine konumlanmalıama boğazına değmemelidir.Emniyet kemerinin karın bölümünün,

çocuğunuzun kalçalarının üzerindengeçmesine dikkat ediniz.PEUGEOT size, omuz seviyesindebir kemer kılavuzu ile donatılmış sırt-lıklı bir yükseltici kullanmanızı tavsi-ye eder.

Güvenlik açısından:- bir ya da birkaç çocuğu ara

içerisinde yalnız ve başındakimse olmadan bırakmayın

- bir çocuğu ya da bir hayvangüneşe maruz ve camları kbir arabada bırakmayınız,

- anahtarlarınızı, aracınızın iççocukların erişebileceği bir asla bırakmayınız.

Kapıların kaza ile açılmasını mek için "Çocuk güvenliği" tertkullanınız. Arka camları üçte birinden fazmayınız.Küçük çocuklarınızı güneş ışından korumak için arka camlagüneşlikle donatınız.

Page 53: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 53/117

 AÇILIŞL

 ANAHTARLAR

 Anahtarlar birbirlerinden bağımsız olarak ön kapıların kilidini, yakıt de-posu kapağını, çocuk güvenliğini, di-reksiyonun hırsız kilidini ve kontağıaçmayı sağlarlar.

KilitlemeA düğmesine bir basış aracın kilitlen-mesini sağlar.Bu durum sinyallerin yaklaşık iki saniyesüreyle yanmasıyla kendini gösterir.

Aracın yerini bulmaBir park yerinde daha evvel kilitniz aracınızın yerini bulmak için  A düğmesine basınız, birka

niye boyunca tavan lamyanar ve sinyal lambaları söner.

Uzaktan kumandanın pilindeğiştirilmesi

Pil modeli : CR 2016/3 volt."Pil bitiyor" bilgisi, sesli bir uyverilir.Pili değiştirmek için, vidayı çhalkanın bulunduğu yerden parayla kutunun klipsini açınız.Pili değiştirdikten sonra da uzkumanda cihazı çalışmazsa, senizasyon işlemini gerçekleştirinUzaktan kumandanın pillerini yınız, piller çevreye zararlı mihtiva eder.Onları PEUGEOT servis ağına herhangi bir yetkili toplama nokgötürünüz.

Anahtarın unutulması

 Anahtarın hırsızlık tertibatlı direksi-yonda unutulması, sürücü kapısı açıl-dığında sesli bir sinyalle ikaz edilir.

Uzaktan kumandanınsıfırlanması

  Kontağı kapatınız.  Kontağı yeniden açınız.  Hemen, birkaç saniye boyu

düğmesine basınız.  Kontağı kapatınız ve anahta

taktan çıkarınız. Uzaktan kuda yeniden iş görür durumda

Merkezi kilitleme ve kilitleri açma Anahtarlar ön kapılardan, kapılarınve bagajın kilitlenmesini ve kilitlerininaçılmasını sağlarlar.

Eğer kapılardan biri, bagaj ya daarka bagaj açıksa merkezi kilitlemegerçekleşmez.

Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda aynı işlevleri uzak-tan yapar.

Kilidin açılmasıB düğmesine bir kez basılması ara-cın kilitlerinin açılmasını sağlar.Kilidin açılması sinyallerin hızla ya-nıp sönmesiyle kendini gösterir.

Eğer araç kilitliyse ve kilitleraçılırsa, 30 saniye içindekapılar açılmadığı taktirdearaç otomatik olarak yeni-den kilitlenir.

 Aracınızın menzil inin dışındaykenuzaktan kumandanızın düğmesiyleoynamayın. Çalışmama riski vardır.Bu taktirde uzaktan kumandanın yenibir senkronizasyonu gerekecektir (il-

gili konuya bakınız).

Page 54: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 54/117

 AÇILIŞLAR6 -

 ELEKTRONİK MARŞ KİLİDİ

Kontak kapatıldığı anda motor kon-trol sistemini kilitler ve aracın çalın-masını önler. Anahtar özel bir koda sahip elektro-nik bir çip içermektedir. Kontak açıldı-ğında marş çalışması için anahtarınkodu tanıması lazımdır.Sistemin düzgün çalışmaması ha-linde  kontak açıldığında (anahtarın2. konumu) ön konsolun ortasında

bulunan merkezi kilit düğmesininlambası hızlıca yanıp söner.Bu durumda aracınız çalışmaz.Hemen PEUGEOT servis ağına baş-vurunuz.

 Anahtar numaralarını özen-le kaydedin. Anahtarın nu-marası, anahtara ilişik etiketüzerine kodlanmıştır.

Yüksek frekanslı uzaktan kuman-da hassas bir sistemdir ; cebinizdeuzaktan kumanda ile oynamayın,haberiniz olmadan kilidin açılmasıriski vardır.Kontak kapalı dahi olsa, senkronizeetme işlemi hariç, anahtar kontak-tayken uzaktan kumanda çalışmaz. Aracınızı kilitli kapılarla kullanmak,acil bir durumda yardım ekibininaraca girmesini zorlaştırabilir.Güvenlik önlemi olarak (araçta ço-cuk bulunması), aracı kısa bir süreiçin bile terk etseniz dahi anahtarıkontaktan çıkarınız.

Uzaktan kumandanızın düğmearacınızın kapsama alanı dışınken oynamaktan kaçınınız.Çalışmaz hale gelebilir. O zamauzaktan kumandanın yeniden sronize edilmesi gerekir.İkinci el bir aracın satın alınıyoması durumunda, elinizdeki anaların aracı harekete geçirilebiliçin gerekli yegane anahtarlar osını sağlama amacıyla PEUGservis ağına anahtarların hafıkayıt işlemini yaptırtınız.Elektronik marş önleyici sistehiç bir değişiklik yaptırmayınız.

Anahtarların kaybedilmesidurumunda

 Aracın ruhsatı ve kimliğinizle PEUGservis ağına başvurunuz.

PEUGEOT servis ağı, yeni anasipariş etmek için anahtar kodve transpondör (alıcı-verici) kodbulabilir.

Page 55: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 55/117

 AÇILIŞL

 KAPILAR

Kapıların dışarıdan açılması

Kapıların içeriden açılması

"Kapı açık" uyarısıMotor çalışırken  eğer bir ka

kapanmamışsa, sesli bir ikaz ilrılırsınız.Araç hareket halindeyken lambasının düğmesi "bir kapı ğında aydınlatma" konumundtavan lambası yanıp söner.

İçeriden kilitleme

Merkezi kilitlemeli sistemKilitlemek için A düğmesine basınız.Ön kapılardan birinin kilitlenmesi, önve arka kapıların ve bagajın kilitlen-mesini sağlar. Arka kapılar için, düğme sadece ilgilikapı üzerinde etkilidir.

İçeriden kilitleri açmaKilitleri açmak için A düğmesinniz ya da kapı kolunu kullanınızMerkezi kilitlemesiz sistem

Kilitlemek için A düğmesine basınız.Düğme ilgili kapıyı kilitler.Sürücü kapısının düğmesi, kapınınve bagajın kilitlenmesini sağlar.

Page 56: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 56/117

 AÇILIŞLAR8 -

 ÇOCUK EMN YET

Her iki arka kapının da içeridemasını engeller.Kontak anahtarı yardımı ile 1kumandayı çeyrek tur çevirinizHer çalıştırmanızdan evvel, bvin durumunu kontrol ediniz.Bu sistem, merkezi kilit sistembağımsızdır. Aracı terk ederken anahtarı hman kontaktan çıkarınız.

İçeriden kilitleme/kilidi açmaA düğmesine basılması : kapıların kilit-lenmesini/kilitlerinin açılmasını sağlar.

Devreye sokmaA düğmesine uzunca basınız.İşlev devreye girerken sesli bir ikazduyulur.

Devreden çıkarmaA düğmesine uzunca basınız.Uyarı :  Eğer kapılardan bir tanesiaçıksa, içeriden kilitleme ve otomatikmerkezi kilitleme gerçekleşmez.Bagaj açık ise, kapıların otomatikmerkezi kilitlenmesi devrededir.

Kapıların otomatik merkezikilitlenmesi Aracınız hareket halindeyken kapı-lar otomatik olarak kilitlenebilir (sürat10 km/saat’in üzerindeyken).Sürat 10 km/saat’in üzerindeyken, ka-pıların kilitlerini geçici olarak açmakiçin, A düğmesine kısaca basınız.

Bu işlevi devreye sokabilir ya da dev-reden çıkarabilirsiniz.

Page 57: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 57/117

 AÇILIŞL

 BAGAJIN KİLİTLENMESİ/K L TLER N N AÇILMASI

"Bagaj açık" uyarısıMotor çalışırken, bagaj kapısı iyi

kapanmadığında , sesli bir ikaz ileuyarılırsınız.Araç hareket halindeyken , bagajkapısı iyi kapanmadığında, tavanlambasının düğmesi bu konumdaise, tavan lambası yanıp söner.

BAGAJIN AÇILMASI

Bagajı açmak için kilide basınız.Aydınlatma bagaj kapağının açıl-masıyla kumanda edilir. 

Anahtar ile Anahtarı, kilidin içinde döndürerek(A ’dan C ’ye) bagajı kilitleyiniz. Anahtarı, kilidin içinde döndürerek(A ’dan B ’ye) bagajın kilidini açınız.

Merkezi kilitlemeliBagajın kilitlenmesi ve açılması kapı-larla birlikte yapılır.

Page 58: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 58/117

 AÇILIŞLAR0 -

 MOTOR KAPUTUNUNAÇILMASI

İçerden : Sol tarafta ön konsolun al-tında bulunan kumandayı çekiniz.

KAPUT TUTMA ÇUBUĞU

Kaputu açık tutmak için tutma ğunu sabitleyiniz.Kaputu kapatmadan önce, tutmbuğunu yeniden yerine yerleşti

 YAKIT DEPOSUNUN

Yakıtın doldurulması, motor çalış-mıyorken yapılmalıdır. Anahtarı sokunuz ve sola doğru çe-viriniz.Tapayı çıkarınız.Bir etikette kullanılacak yakıt tipi be-lirtilmiştir.Eğer deponuzu tam dolduruyorsanız,pompanın 3üncü  kesmesinden sonraısrar etmeyiniz. Aksi takdirde aracı-nız zarar görebilir. Yakıt deposunun kapasitesi yakla-şık 50 litredir. 

Kapatmak içinKaputu aşağıya indiriniz ve sodoğru bırakınız.Kaputun kilitlendiğini kontrol ed

Dışardan : Kumandayı kaldırınız vekaputu yukarıya kaldırınız.

Page 59: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 59/117

GÖR

 AYDINLATMAKUMANDASI

Kısa/uzun far değişimiKumandayı kendinize doğru çekiniz.Uyarı :  Kontak kapalıyken, sürücükapısı açıldığında, farlarınızı açık bı-raktıysanız sesli bir ikaz duyulur.

Ön sis farları ve arka sislambasıyla donatılmış araçla(C halkası)

Park lambaları

Kısa farlar/Uzun farlar

 Arka sis lambası

Ön sis farları (halkanıdoğru birinci kez dönmesi)

Ön sis farları vesis lambası (haöne doğru ikincdöndürülmesi).

Uyarı : Ön sis farları ve arka sibasını söndürmek için halkayarkaya 2 kez geriye doğru dönnüz.

Arka sis lambasıyla donatılmışaraçlar (B halkası)

Yalnızca kısa ve uzun farlarla birlikteçalışabilir.Uyarı : Farların sönmesi durumunda,

arka sis lambası ve kısa farlar yanıkkalır (arka sis lambasını söndürmekiçin halkayı geriye doğru döndürü-nüz. Kısa farlar ve park lambaları sö-nerler).

Park lambalarıyla ve kısa farlarlikte çalışır.Uzun farlara geçildiğinde, ön sları söner. Uzun farlar söndü

ğünde yeniden yanarlar.

Lambalar sönük

Ön sis farları ve arka sislambası

Seçim, halkanın yakmak için önesöndürmek için arkaya döndürülme-siyle yapılır. Durum, gösterge tablo-sunda yanan lambayla belirtilir.

Ön ve arka farlar

Seçme işlemi A halkasını çevirerekyapılır.

Uyarı :  Kısa farların manuel

kapatılması durumunda, ön sisrı, arka sis lambası ve park lamyanık kalır (ön sis farlarını sömek için halkayı geriye doğru drünüz. Park lambaları sönerler)

Page 60: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 60/117

GÖRÜŞ2 -

 CAM SİLECEKLERİNİNUMANDASI

Cam yıkayıcıCam silecek kumandasını kendoğru çekiniz. Belirli bir süre bca cam yıkayıcı ve cam silecçalışırlar.

Sinyal lambaları

Sol : Aşağıya doğru.Sağ : Yukarıya doğru.

 Açık veya yağmurlu ha-vada, gündüz olduğu gibigece de ön sis farlarınınve arka sis lambasının ya-

kılı tutulması göz kamaştırıcı oldu-ğundan yasaktır.Gerekli değilse söndürmeyi unut-mayınız.

Geçici refakat aydınlatması Aracınızı terkettiğinizde, park lamba-ları ve kısa farlar yaklaşık otuz sani-ye boyunca yanık kalabilirler.Bunun için :- anahtarı STOP konumuna getiri-

niz,- aydınlatma kumandasını 0 konu-

muna getiriniz,- bir kez uzun farları yakınız,- araçtan çıkınız ve kilitleyiniz.

Manuel ön cam sileceği

2  Hızlı silme (kuvvetli yağış).1  Normal silme (normal yağmur).I  Fasılalı silme.0  Durma.  Her basışta tek silme

(aşağı doğru bastırınız).

Fasılalı silme konumundayken silme

sürati, aracın hızıyla orantılıdır.Kontağın bir dakikadan fazla sü-ren her kapatılışından sonra, ku-mandayı yeniden devreye sokmakgereklidir :  kumandayı herhangi bir konuma

getiriniz, daha sonra istenilen konuma geri

getiriniz.

Page 61: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 61/117

GÖR

 ELEKTR KL CAMLAR

2. Yolcu tarafı elektrikli camkumandası

Bu kumanda, konumları ne olursa ol-sun, arka camların çalışmasını önle-meyi sağlar.1. basış kumandayı devreye sokar(gösterge ışığı yanar), 2. basış devredışı bırakır (gösterge ışığı söner).

Arka cam kumandalarınıngeçici olarak devre dışıbırakılması (çocuk emniyeti)

Kısa bir süre için dahiaracı terkederken anakontaktan çıkarınız.

Elektrikli cama müdahale esnassıkışma durumunda, camın hatini tersine döndürmelisiniz. Biçin ilgili kumandaya basınız.Sürücü elektrikli camın kumdasını kullanırken, camın dükapanmasını hiç kimsenin engmediğinden emin olmalıdır.

Sürücü, yolcuların elektrikli cları doğru kullandıklarından eolmalıdır.Camların hareketi esnasındacuklara dikkat ediniz.

1. Sürücü tarafı elektrikli camkumandası

- Manuel çalışma :Direnç noktasını geçmeksizin,1  nolu düğmeye basınız veyaçekiniz. Düğmeyi bıraktığınızdacam durur.

- Otomatik çalışma : 1 nolu düğmeye direnç noktasının

ötesine kadar basınız veya çeki-niz. Düğme üzerine tek bir basışcamı tamamen açar veya kapar.

Otomatik kapama işlevi motor çalışır-ken ve sadece sürücü camında işler.

3. Sol arka elektrikli camkumandası

4. Sağ arka elektrikli camkumandası

Page 62: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 62/117

4 -

 Manuel iç dikiz aynası

İç dikiz aynasının iki konumu vardır :- gündüz (normal),- gece (göz kamaşması önleme).Birinden diğerine geçmek için, dikizaynasının alt kenarında bulunan koluitiniz veya çekiniz..

 Elle kumandalı dış dikiz ayna Ayarlamak için, ayar kolunu döde hareket ettiriniz.Park ettiğinizde, dış dikiz ayelle itilerek kapatılabilir.

ELEKTR K KUMANDALI DIŞK Z AYNALARI

İlgili dikiz aynasını seçmek için 1 nolukumandayı sağa veya sola çeviriniz. Ayarı gerçekleştirmek için 1 nolu ku-mandayı dört yönde hareket ettiriniz.

"Ölü nokta" yı azaltmakmaksadıyla sürücü dış di-

kiz aynası küresel olaraktasarlanmıştır. Ayrıca sürücü ve yolcu dikiz ayna-larında görülen nesneler gerçekte,göründüklerinden daha yakındır-lar. Arkadan gelen araçların mesafele-rini doğru olarak hesaplayabilmekiçin, bunun göz önünde bulundu-rulması gerekir.

Page 63: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 63/117

DÜZENLEME

 FARLARIN AYARLANMASI

 Aracınızdaki yüke bağlı olarak, farlarınhüzme ayarını düzeltmeniz önerilir.0. Önde 1 veya 2 kişi.-.  3 kişi.1. 5 kişi.2.  5 kişi + izin verilen azami yük.3. Sürücü + izin verilen azami yük.

D REKS YON S M D YÜKSEKLİK AYARI

 Araç dururken, direksiyon kilidini aç-mak için kumandayı aşağıya indiriniz.İstediğiniz yüksekliğe ayarlayınız vekilitlemek için kumandayı yenidenyukarıya kaldırınız.

KORNA

Direksiyon simidinin karından birine basınız.

0 konumu başlangıç ayarıdır. 

Page 64: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 64/117

DÜZENLEMELER6 -

 TORP DO GÖZÜ

Torpido gözünü açmak için, tutkaldırınız.Kapak açıldığında aydınlanır.1.  Araç belgeleri içeren poşet

yeri.2.  Kutu içecek tutucu.3.  Kalem tutucu.4.  Gözlük yeri.5.  Harita yeri.6.  Bozuk para yeri.

ÖN KÜLLÜK

Boşaltmak için, kapağını kapatınız.Mandalı çekiniz ve küllüğü yukarıyadoğru kaldırarak çıkarınız.

ÇAKMAK

Bastırınız ve otomatik olarak atmasıiçin biraz bekleyiniz. Aksesuar konumundan itibaren (anah-tarın birinci konumu) çalışır durumda-dır.

TAVAN LAMBASI

GÜNEŞLİK

Güneşliklerde birer ayna, sürücü ta-rafındakinde bir de kapak vardır.

Bu konumda, yaklaşık 30 sa-niye boyunca yanar:

Sürekli sönük.

 Anahtar aksesuar konumun-da veya kontak açıkken sü-rekli aydınlatma.

- aracın kilitleri açıldığında,- kapılardan biri açıldığında,- bagaj açıldığında,- kontak kapatıldığında. Araç kilitlendiğinde lamba söner.Eğer bir kapı ya da bagaj düzgünşekilde kapatılmamışsa, araç hare-ket halindeyken tavan lambası yanıpsöner.

Page 65: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 65/117

DÜZENLEME

 Bagaj tutma filesi*Bagaj tutma filesini takmak için, arkaoturma sırasının sırtlığına ve bagajtabanına yerleştirilmiş olan istiflemehalkalarını kullanınız.

BAGAJ DÜZENLEMELERİ

* Modeline göre.

 Yan yerleştirme gözleriBagaj içindeki yan yerleştirme gözle-ri, değişik eşyaları (bidon, ilk yardımçantası, ...) sabitlemeyi sağlayan birkayış ile donatılmıştır.

Page 66: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 66/117

SÜRÜŞ8 -

 OTOMATİK VİTES KUTUSU

SISTEMI"

4 vitesli otomatik vites kutusu, spor  programıyla ve kar  programıyla zen-ginleştirilmiş tam bir otomatiklik konforu ya da düz vites sunar.

Konumların seçimi

  Bir konum seçmek için vites kolu-nu hareket ettiriniz.İşlevin uyarı lambası göstergetablosu ekranında belirir.

P ark (park etme) : Aracı hareketsizhale getirmek  ve motoru çalıştır-mak  için, park freni çekik ya da bı-rakılmış.

R everse (geri gitme) : Geri  gidebil-

mek için (bu konumu motor rölantidearaba duruyorken seçiniz).

N eutral (vites boşta) : Park etmek vemotoru çalıştırmak  için, park freniçekik.Eğer hareket halindeyken N  konu-munu yanlışlıkla seçerseniz, hızlan-mak için D  konumunu seçmedenevvel motorun rölantiye dönmesinibekleyiniz.

D rive (sürüş) : Otomatik modda sür-mek için.

M anual (düz vites) : Vitesleri seçmek için.

S : Spor programı.

 : Kar programı.

Aracın harekete geçişi

Motor çalışıyorken P  konumaracı harekete geçirmek için:  P konumunu terk etmek

mutlaka frene basınız,   R, D , ya da M konumunu s

ve fren pedalını yavaşça bnız ; araba hemen hareket

N konumundayken de aracı hageçirebilirsiniz :  ayağınız frende, park frenin

riniz,  R, D , ya da M konumunu s

ve fren pedalını yavaşça bnız ; araba hemen hareket

Motorun çalıştırılması

  Park freni çekiliyken, P  ya da N konumunu seçiniz,

  Kontak anahtarını Marş konumu-na kadar çeviriniz.

DİKKAT Motor rölantide çalışırken, frendeğilken, eğer R, D ya da M kolarından biri seçiliyse, gaza basanız bile araba hareket eder.Bu nedenden dolayı, motor çken, araç içinde yalnız çocurakmayınız. Eğer motor çalışırken yapılmareken bakım işleri varsa, park çekiniz ve P konumunu seçiniz

Page 67: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 67/117

SÜR

 Otomatik işleme

Dört vitesin otomatik olarak geçmesi :  D konumunu seçiniz.Vites değiştirme aşağıdaki değişikdeğerlere bağlı olarak otomatik ola-rak yapılır :- yol durumu,- aracın yükü.Vites kutusu, sizin müdahalenizegerek kalmadan oto-adaptif modda

çalışır.

Gaz pedalından aniden ayağınızıçekmeniz durumunda emniyeti arttır-mak için vites bir üst vitese geçme-yecektir.

Düz vites olarak işleme

Dört vitesin düz olarak geçmes  M konumunu seçiniz,  bir üst vitese geçmek için

işaretine doğru itiniz,  bir alt vitese geçmek için

işaretine doğru itiniz.D  konumundan (otomatik moddrüş) M konumuna (düz vites mosürüş) geçiş herhangi bir andalabilir.

DİKKAT  Araç hareket halinde iken asla N ko-numunu seçmeyiniz.Eğer araç tam durmamış ise P veyaR konumlarını seçmeyiniz.Kaygan zemin üzerinde fren yapmakiçin bir konumdan diğerine geçmeyi-niz.

Uyarılar  Vites koluna dokunmadan azami birhıza kısa sürede ulaşmak için gazpedalına sonuna kadar basınız (kick-down). Vites kutusu otomatik olarakvitesi küçültecektir veya seçilen vite-si motor devri azami seviyeye gelenekadar koruyacaktır.Frene basıldığında vites kutusu dahaverimli bir motor freni sunmak içinotomatik olarak vitesi küçültür.

Spor ve Kar programları

Oto adaptif programa ilave olarak,kendine özgü iki programa daha sa-hipsiniz.Seçilen program, gösterge tablosuekranında görülür.

Spor Programı

  Motor çalışırken S tuşuna basınız.Vites kutusu otomatik olarak daha di-namik bir sürüşü ön planda tutmayabaşlar.

Kar Programı

Bu program, yer tutuş imkanları za-yıfken, kalkışları ve motor gücü kul-lanımını kolaylaştırır.  Motor çalışırken  tuşuna basınız.Vites kutusu kendini kaygan yoldakullanıma ayarlar.

Uyarılar  Bir vitesten ötekine geçiş yamotor devrinin ve aracın süratinrumları el verirse gerçekleşir, geçici olarak otomatik işlevin kugeçerli olur.Dururken ya da çok düşük bir svites kutusu otomatik olarak Msini seçer.Düz vites modunda S  (spor) (kar) programları çalışmaz.

Uyarı :  İstediğiniz anda oto-adaptifprograma geri dönebilirsiniz.  Seçilen programı devre dışı bı-

rakmak için yeniden S  ya da  tuşuna basınız.

Page 68: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 68/117

SÜRÜŞ0 -

 PARK FREN

İşlemede anormallik

Sistemde meydana gelebilecek her-hangi bir aksaklık sesli bir uyarıyabirlikte gösterge tablosundaki Sporve Kar programları uyarı ışıklarınınyanıp sönmesi ve çok işlevli ekranda"Automatic gearbox faulty" (oto-matik vites kutusunda anormallik) mesajının belirmesiyle ve "-"  işare-tiyle ikaz edilir.Bu durumda, vites kutusu acil modun-da çalışır (yalnız 3. vites kullanımı).P 'den R 'ye ve N 'den R 'ye takarkenvites kutusunda önemli vuruntu his-sedersiniz (bu vuruntu vites kutusu-na zarar vermez).Böyle bir durumda, yönetmelik sı-nırları dahilinde 100 Km/saat'i geç-meyiniz.PEUGEOT servis ağına başvurunuz.

Bu gösterge lambası ilikte STOP gösterge lasının yanması, sesli bçalması (araç harekelinde) ve çok işlevli ek

"Handbrake on" (el freni unutumesajının belirmesi el frenininli olduğunu ya da tam indirilmegösterir.

AçmaKolu çekiniz ve park frenini bırakmakiçin düğmeye basınız.

 Akünün arızalanması du-rumunda, vites kolu P ko-numundaysa, bir başkakonuma geçmek imkan-sızdır.

Özellikle de, otomatik vites kutu-suna zarar vermek ihtimaline karşıkolu zorlamayın.

Bir rampada park eken, tekerlekleri kaldıdoğru çeviriniz ve frenini çekiniz.

Kilitleme Aracınızı hareketsizleştirmek içinpark frenini çekiniz.

Page 69: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 69/117

GÜVEN

 ABS TEKERLEKKİLİTLENMESİNİ ÖNLEMESİSTEMİ (ABS) VEELEKTRONİK FRENDAĞITICI (EFD)

Elektronik fren dağıtıcıyla (EFD) bir-likte çalışan ABS sistemi, özelliklebozuk veya kaygan zeminlerde ol-mak üzere fren esnasında aracınızındengesini ve manevra yeteneğini art-tırır.

ANİ FREN ASİSTANSIS STEM

Bu sistem, acil bir durumda, en fren basıncına daha hızlı erişmfren mesafesini kısaltmayı sağFren pedalına basış süratinedevreye girer. Fren pedalının cinin azalmasıyla ve fren verartmasıyla kendini belli eder. Acil fren yapma durumunda fredalına gücünüzü azaltmadan ku

bir biçimde basınız.Yavaşlamanın gücüne göre, flaotomatik olarak yanarlar. İlk sürmede otomatik olarak sönerler

Bir sesli uyarı ve çok işlevliekranda bir mesaj ile birlik-te ikaz lambasının yanması, ABS sisteminde bir bozukluk

olduğunu gösterir ve bu arıza frendurumunda aracın kontrolünü kay-betmenize neden olabilir.

Bir sesli uyarı, çok işlevli ek-randa bir mesaj ve STOP ikaz lambası ile birlikte buuyarı lambasının yanması,

elektronik fren dağıtıcıda bir bozuk-luk olduğunu gösterir ve bu arıza frendurumunda aracın kontrolünü kay-betmenize neden olabilir.Durmak mecburidir. Her iki durumda da PEUGEOT servisağına danışınız.

Uyarı :  Tekerlek değiştirilmesi duru-munda (lastik ve jant), PEUGEOTtarafından onaylanmış lastik ve jantkullanmaya dikkat ediniz.

Tekerleklerin kilitlenme tehlikesi ol-duğunda, kilitlenmeyi önleme tertiba-tı otomatik olarak devreye girer.

 ABS sisteminin normal çalışması,fren pedalında hafif titreşimler şeklin-de kendini gösterebilir.Acil fren yapma durumunda frenpedalına gücünüzü azaltmadankuvvetli bir biçimde basınız. 

Page 70: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 70/117

GÜVENLİK2 -

 AİRBAG'LER

 Airbag'ler, şiddetli çarpma durumundaaraçtakilerin (arka orta yolcu dışında)güvenliğini arttırmak için düşünülmüş-tür ; güç sınırlayıcılı emniyet kemerleri-nin hareketini tamamlarlar.Böyle bir durumda elektronik algılayı-cılar darbe algılama alanlarına (şeklebakınız) gelen ön ve yan darbelerikaydeder ve analiz ederler : şiddetliçarpma durumunda Airbag'ler anın-da açılır ve aracın yolcularını (arkaorta yolcu dışında) korurlar.

ÖN A RBAG'LER

Sürücü için direksiyon merkeve ön taraftaki yolcu için ön kotümleşik durumdadırlar. Yataylemde, aracın uzunlamasınarultusunda ve A  bölümüne, aönünden arkasına doğru şiddeön darbe durumunda, yolcu  Airbag'inin devre dışı bırakılmariç aynı anda açılırlar. Yolcunudoğru fırlama hareketini engeliçin, Airbag aracın ön yolcuön panelin arasına girer. Bö Airbag'ler baş ve göğüs bölgelyaralanma riskini azaltır.

Eğer bir mesaj ve bir sesi ile birlikte bu ikaz layanarsa, sistemin kontrlebilmesi için PEUGEO

vis ağına başvurunuz. Şiddetli durumunda, Airbag'ler açılmaya

Ön Airbag'de anormallik

A. Ön darbe alanı.B. Yan darbe alanı.

Şoktan hemen sonra, Airbag'ler araç-takilerin görüşünü ve araçtan muh-temel çıkışlarını engellememek içinsönerler.Düşük şiddetli çarpmalarda, arka-dan çarpmalarda veya bazı devrilmeşartlarında Airbag'ler açılmaz. Bu du-rumlarda yalnızca emniyet kemerleriyolcuların güvenliğini sağlamaya ye-terlidir.Airbag'ler ancak kontak açıkkençalışırlar. 

Bu donanım yalnızca bir kez çalışır.Eğer ikinci bir çarpma meydana ge-lirse (aynı kaza veya başka bir kazasırasında), Airbag çalışmaz.

Uyarı : Airbag veya Airbaglerin açıl-masına, sisteme tümleşik olan piro-teknik kartuşun devreye girmesindenkaynaklanan bir ses ve zararsız hafifbir duman eşlik eder. Airbag'lerden sızan gaz hafif tahrişle-re neden olabilir.Patlama sesi, kısa bir süre boyuncaişitme kapasitesinde hafif bir düşüşeyol açabilir.

Darbe algılama alanları

Page 71: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 71/117

GÜVEN

  Yolcu tarafı Airbag'inin devredışı bırakılması

Çocuğunuzun emniyetini sağla-mak için, ön yolcu koltuğuna sırtıyola dönük olarak bir çocuk kol-tuğu yerleştirdiğiniz zaman yolcuAirbag'ini mutlaka devre dışı bıra-kınız. Aksi takdirde, Airbag patla-dığında çocuğun çok ciddi şekildeyaralanma veya ölme riski olabilir.   Kontak kapalıyken , anahtarı

1  nolu yolcu Airbag'i devre dışıbırakma kumandasına sokunuzve çevirerek "OFF"  konumunagetiriniz ve bu konumu koruyarakanahtarı çıkarınız.

Gösterge tablosundaki Airbaguyarı lambası, Airbag devredışı bırakıldığı sürece yanar.

"OFF"  konumunda çarpma anındayolcu Airbag'i açılmayacaktır.Çocuk koltuğunu yolcu koltuğundançıkardığınızda, Airbag'i etkin hale ge-tirmek ve böylece çarpma durumun-da yolcunuzun emniyetini sağlamakiçin Airbag'in kumandasını çevirerek"ON" konumuna getiriniz.

Kontak açıkken (2. kgösterge lambasının yayolcu tarafı Airbag'inin dışı kaldığını gösterir (kdanın "OFF" konumu).

Devre dışı bırakma kontrolüGösterge lambasının yanmasıylasağlanır.

Ön Airbag'lerin tam an-lamıyla etkili olabilmeleriiçin şu güvenlik kuralları-na uyunuz : 

Uygun şekilde ayarlanmış biremniyet kemeri ile koltuğunuzabağlanmış olunuz.

Normal ve dik bir oturma şeklinibenimseyiniz.

Yolcularla Airbag arasına hiç bir

şey koymayınız (çocuk, hayvan,eşya...).Bunlar Airbag'lerin çalışmasınaengel olabilir veya yolcuların ya-ralanmasına sebebiyet verebilir.

PEUGEOT Servis ağının kali-fiye personeli dışında, Airbagsistemlerine her türlü müdahalekesin olarak yasaktır.

Bir kazadan sonra veya arabir hırsızlığa maruz kaldığındabag sistemlerini kontrol ettirin

Aracınızı direksiyonun krından tutarak ya da ellerdireksiyon göbeğine koysürmeyiniz.

Yolcu tarafında, ayaklarınızkonsolun üzerine koymayın

Airbag'lerin açılmalarının sveya pipodan dolayı yanm

veya yaralanma risklerine yolbileceğini göz önünde bulundrak mümkün olduğu ölçüde sve pipo içmekten kaçınınız.

Direksiyonu hiç bir zaman meyiniz, delmeyiniz ve şiddarbelere maruz bırakmayı

 Airbag'lerin iki göstlambasının devamlı ması durumunda, yola dönük çocuk ko

yerleştirmeyiniz. PEUGEOT sağına başvurunuz.

Page 72: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 72/117

GÜVENLİK4 -

 EMN YET KEMERLER

Kemerin yükseklik ayarı : - alçaltmak için : kumandayı ken-

dinize doğru çekiniz ve aşağıyadoğru kaydırınız,

- yükseltmek için : kumandayı yu-karıya doğru kaydırınız.

Emniyet kemerlerini kilitlemekiçinKayışı çekiniz, sonra ucu kilitlemekutusuna sokunuz.Kayışı çekerek kemerin iyi kilitlendi-ğini kontrol ediniz.

Piroteknik ön gergili emniyetkemerleri ve güç sınırlayıcıPiroteknik gergili emniyet kemerleri

ve güç sınırlayıcıların uygulanmasısayesinde, ön şoklarda ön koltuklarınemniyeti arttırılmıştır. Darbenin şid-detine göre, piroteknik gergi sistemikemerleri ani olarak gerer ve yolcula-rın bedenlerine sarar.Piroteknik gergili ön emniyet kemer-leri, kontak açıkken çalışırlar.Güç sınırlayıcı, kaza durumunda ke-merin yolcuların bedenlerine yaptığıbasıncı azaltır.

Arka emniyet kemerleri Arka oturma yerleri, üç noktamalı üç kemerle donatılmışlard

Page 73: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 73/117

GÜVEN

 Hareket etmeden evvel,sürücü, yolcuların emniyetkemerlerini doğru kullandık-larına ve iyi bağladıklarınaemin olmalıdır.

 Araçta yeriniz ne olursa olsun, kısamesafeler için bile emniyet kemeri-nizi hep takınız.Kemerlerin tokalarını karıştırmayı-nız zira bu durumda kemerler gö-revlerini tam yerine getiremezler.

Eğer koltuklar kol dayanaklarıyladonatılmışlarsa*, kemerin karın kıs-mı her zaman dayanağın altındangeçmelidir.Emniyet kemerleri, vücut yapınızagöre kayışın uzunluğunu otomatikolarak ayarlamayı sağlayan sargımakara ile donatılmıştır. Emniyetkemeri kullanılmadığında, otomatikolarak yerine geri gelir.Kullanmadan evvel ve kullandıktansonra emniyet kemerinin yuvasındaiyi sarıldığına emin olunuz.Kayışın karın kısmı kalça üzerindemümkün olabildiğince alçak konum-landırılmalıdır.Kayışın göğüs kısmı omuzun çuku-ru üzerinde konumlandırılmalıdır.Darbe, ani fren veya aracın devril-mesi durumunda, sargı makaralarotomatik blokaj tertibatı ile dona-tılmıştır. Kayışı hızlıca çekerek vesonra bırakarak tertibatın blokajınıaçabilirsiniz.

Etkin olabilmesi için, bir emniyet ke-meri :- bedene olabildiğince yakın geril-

melidir,- sadece bir yetişkin insan tutmalı-

dır,- kesilmiş veya aşınmış olmamalı-

dır,- dönmüş olmadığı kontrol edile-

rek, düzenli bir hareket ile önünü-ze doğru çekilmelidir,

- performansını bozmamak ama-cıyla değiştirilmiş olmamalıdır.

Yürürlükteki güvenlik talimatları ne-deniyle, her türlü müdahale veyakontrol, garantili ve düzgün yapılma-sını sağlayacak PEUGEOT servisağı tarafından gerçekleştirilmelidir.Periyodik olarak ve özellikle de ka-yışlar aşınmış ise emniyet kemerle-rini PEUGEOT servis ağına kontrolettiriniz.Emniyet kemerlerinin kayışlarını,PEUGEOT servis ağında satılantekstil temizleme ürünüyle veya sa-bunlu suyla yıkayınız.Bir koltuğun veya oturma sırasınınyatırılmasından veya yerinin değiştir-

mesinden sonra, emniyet kemerininiyi konumlandığına ve iyi sarıldığınaemin olunuz.

Çocuklar için tavsiyeler :- Yolcu, 12 yaşından v

150 cm'den daha küçüksegun bir çocuk koltuğu kullan

- bir çocuk koltuğu takılmasnasında kayış kılavuzu* kumayınız,

- asla aynı emniyet kemerinkaç kişi bağlamak için kullanyınız,

- dizlerinizin üzerine çocuk o

mayınız.Darbenin türüne ve şiddegöre , piroteknik tertibat Airbagaçılmasından önce ve bağıolarak çalışabilir. Gergi sistemçalışmasına, sisteme tümleşik piroteknik kartuşun devreye gisinden kaynaklanan bir ses verarsız hafif bir duman eşlik edeHer durumda, Airbag uyarı lamyanar.Bir darbeden sonra, emniyet keri tertibatını PEUGEOT servis akontrol ettiriniz ve gerekirse detirtiriniz.

* Modeline göre.

Page 74: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 74/117

KONTROLL

 1,4 LİTRE (75 BG) BENZİN

1.  Hidrolik direksiyon deposu.2.  Cam yıkama suyu deposu.3.  Soğutma sıvısı deposu.4.  Fren hidroliği deposu.5.  Akü.6.  Hava filtresi.7.  Motor yağı seviye çubuğu.8.  Motor yağı deposu.

1,6 L TRE 16V 110 BG)BENZ NL MOTOR

1.  Hidrolik direksiyon deposu.2.  Cam yıkama suyu deposu.3.  Soğutma sıvısı deposu.4.  Fren hidroliği deposu.

5.  Akü.6.  Hava filtresi.7.  Motor yağı seviye çubuğu.8.  Motor yağı deposu.

Page 75: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 75/117

KONTROLLER8 -

 1,4 LİTRE HDI (70 BG) TUD ZEL MOTOR

1.  Hidrolik direksiyon deposu.2.  Cam ve far yıkama suyu de3.  Soğutma sıvısı deposu.4.  Fren hidroliği deposu.5.  Akü.6.  Hava filtresi.7.  Motor yağı seviye çubuğu.8.  Motor yağı deposu.9.  Boşluk alma pompası.

Page 76: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 76/117

KONTROLL

 SEVİYELERİNKONTROLÜ

Yağ çubuğunun üzerindeiki işaret bulunmaktadır :A = maksimum.Bu işareti hiçbir zamangeçmeyiniz.B = minimum.Motorların ve hava kirlen-mesine karşı olan sistem-lerin güvenilirliğini korumakiçin yağ katkısı kullanılma-sı tavsiye olunmaz.

 Yağ değişimiBakım kitapçığında verilen direktifle-re göre yapılır.

Fren hidroliği seviyesi

Değiştirme, üreticinin bakım planınauygun şekilde öngörülen aralıklardazorunlu olarak gerçekleştirilmelidir.DOT4 normlarına uygun, üretici tara-fından resmen tavsiye edilen yağlarıkullanınız.Uyarı : Fren hidroliği çok tahriş edicive zararlıdır. Deriyle her türlü tema-sından kaçınınız.

Kullanılmış maddeler

Kullanılmış yağın deriyle her tümasından kaçınınız.Kullanmış yağı, PEUGEOT ağında bulunan özel kutulara nüz.Fren hidroliğini, kullanılmış yağsoğutma sıvısını kanalizasyonayere dökmeyiniz.

 Yağ çubuğu

 Yağ vizkositesi seçimiHangi şartlarda olursa olsun yapıla-cak yağ seçimi, üreticinin belirlediğinormlara uymalıdır.

Soğutma sıvısının seviyesi

Üretici tarafından tavsiye edilen sıvı-ları kullanınız.Motor sıcakken, soğutma sıvısınınısısı motor fanı tarafından belirli dü-zeyde tutulur. Bu işlem kontak kapalıiken de devam eder ; ayrıca soğutmadevresi basınç altında olduğundanmüdahale etmeden önce, motorustop ettikten sonra en az bir saatbekleyiniz.Tamir sırasında her türlü yanma ris-kini ortadan kaldırmak için, basıncıdüşürmek amacıyla kapağı 2 tur gev-şetiniz. Basınç düştüğünde kapağıçıkartın ve seviyeyi tamamlayınız.Uyarı : Soğutma sıvısı herhangi biryenileme gerektirmez.

Hidrolik direksiyon sıvısıseviyesi

  Depoyu açınız, motor soğuortam sıcaklığında, seviyzaman için MINI işaretinin üde ve MAXI işaretine yakın lıdır.

Cam yıkama sıvısı seviye

Tam bir temizlik ve emniyetinPEUGEOT'nun tavsiye ettiği ükullanmanızı öneririz.

 Yağ seviyesi

  Bu kontrolü düzenli olarak yapı-nız ve iki yağ değiştirme arasındaseviyeyi tamamlayınız (maksi-mum tüketim 1 000 km'de 0,5 l).

Kontrol, düz bir zemin üzerinde vemotor soğukken, gösterge tablosu-nun yağ seviyesi göstergesi ya da

yağ çubuğu ile yapılır.

Page 77: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 77/117

KONTROLLER0 -

 KONTROLLER

Park freni

Park freninin çekilirken fazla yukarıkalkması ya da işlemesinin etkinliğin-de bir zayıflama fark edilmesi, siste-min dönemsel ziyaretlerin aralarındabile ayarlanmasını gerektirir.PEUGEOT servis ağına sistemi kon-trol ettiriniz.

Sadece PEUGEOT tara-fından tavsiye edilen yada aynı kalite ve özellik-lere sahip ürünleri kulla-nınız.

Hidrolik direksiyon ve fren gibiçok önemli organların en iyi şe-kilde çalışmasını sağlamak için,PEUGEOT sizler için özel ürünle-ri seçerek öneride bulunur.Elektrik donanımı bileşenlerinezarar vermemek için, motoru yıka-maktan kaçınınız.

Hava filtresi ve kapalı mekan filtresi

Filtre elemanlarını periyodik olarakdeğiştirtiniz. Ortam mecbur ederse,

filtreyi iki defa daha sık değiştiri-niz. 

Fren balataları

Frenlerin aşınması, özellikle şehirdekısa mesafelerde kullanılan araçlariçin kullanma stiline bağlıdır. Aracın bakımlarının aralarında bilefrenlerin durumunu kontrol ettirmekgerekebilir.

Fren disklerinin/kampanalarınınaşınma seviyeleri

Fren disklerinin ve/veya kampana-larının aşınma seviyelerine ilişkinbilgiler için PEUGEOT servis ağınabaşvurunuz.

 Yağ filtresi

Bakım planına uygun olarak yağ fil-tresini periyodik olarak değiştiriniz.

 YAKIT BESLEMESİNİNKES LMES

Şiddetli bir darbe durumunda, btibat motora gelen yakıtı keser.Bu beslemenin tekrar çalışmasmotor bölmesinin ön kısmının da yer alan süspansiyon boşlubulunan düğmeye basınız.

Düz vites kutusu

Yağ değiştirmeden. Üreticinin bakımplanına göre seviyeyi kontrol ettiriniz.

Üreticinin bakım planına uygunolarak önemli seviyelerin ve bazıparçaların kontrolünü yapmak için,bakım kitapçığındaki aracınızın mo-tor tipine ilişkin sayfalara bakınız. 

Akü

Kış dönemi yaklaşırken, akünüzüPEUGEOT servis ağına kontrol etti-riniz.

 YAKIT BİTMESİ DURUMU(D ZEL)

Yakıt bitmesi durumunda devrenrar işler duruma getirilmesi lazım- yakıt deposunu en az 5 litr

zotla doldurunuz,- manuel mazot pompasını,

bölmesindeki şeffaf mazotpasının içinde mazot görükadar pompalayınız,

- motor çalışana kadar marşsınız.

Page 78: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 78/117

PRATİK BİLGİL

 Stepneye ve krikoya ulaşma- Tutma kulpunu kullanarak taban

döşemesini kaldırınız.- Kulpu, bagaj contasının arkasına

sabitleyiniz.

TEKERLEK DEĞİŞTİRME

Kullanabileceğiniz aletler Aşağıdaki aletler, yedek lastiğinsına yerleştirilmiş bir dayanaksunun içinde bulunurlar :1.  Bijon anahtarı.2.  Bijon anahtarı uzatması.3.  Kriko.4.  Çıkarılabilir takoz.5.  Alüminyum jantlar için

merkezleme kılavuzu.

6.  Alüminyum alaşımlı jant bijo"kapağı" aleti.Uyarı : Dayanak kutusu üzerinzılı şekilcikler, aletlerin yerini be

Aracın park edilmesi- Aracı mümkün olduğunca düz

sağlam ve kaygan olmayan bir ze-minde hareketsiz hale getiriniz.

- Park frenini çekiniz, kontağı ka-patınız ve birinci ya da geri vitesetakınız (otomatik vitesli araçlardaP konumu).

Page 79: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 79/117

PRATİK BİLGİLER2 -

 Tekerleğin sökülmesi  Değiştireceğiniz tekerleğin çapra-

zındaki tekerleğin arkasına 4 nolutakoz ve dayanak kutusu takımını(veya gerekirse yalnızca 4  nolutakozu) yerleştiriniz.

  Saç jantlarla donatılmış araçlar-da, supap geçiş seviyesinden çe-kerek, 2 nolu uzatma yardımıyla jant kapağını çıkarınız.

  Alüminyum jantlarla donatılmışaraçlarda, önce 6 nolu alet yardı-mıyla kromaj bijon kapaklarını sö-künüz ("Alüminyum jantlarla ilgiliözel durumlar" başlığına bakınız).

  1  nolu bijon anahtarı yardımıylatekerlek bijonlarını gevşetiniz.  Öngörülmüş olan dört A  nokta-

sından birine, değiştirilecek olantekerleğe en yakın olana, 3 nolukrikoyu yerleştiriniz.

  1  nolu bijon anahtarı ve 2  noluuzatma yardımıyla krikoyu açınız.Krikonun alt yüzeyinin kullanılanA noktasına tam dikey olmasınadikkat ediniz.

  Bir bijonu çıkarınız ve 5 nolu mer-kezleme kılavuzunu yerine takınız.

  Aracı kaldırınız.  Diğer bijonları çıkarınız ve teker-

leği çıkartınız.

Emniyetiniz açısıntekerlek değişimini daşağıdakilere uyarakpınız :

- düz, sağlam ve kaygan oyan bir zeminde,

- park freni çekilmiş durumd- birinci veya geri vitese tak

durumda,- aracı, yerleştirme kutusuy

kozlayınız,- kriko yardımıyla kaldırılm

aracın altına asla girme(emniyet sehpası kullanın

  Alüminyum jantlarla donaaraçlarda, kromaj bijon kapanı yerlerine geri takınız.

  Aletleri ve tekerleği bagajaleştiriniz.

  Sallanmaması ve gelebilecdarbede kendi güvenliğinistepne sabitleme kayışınnız.

Tekerleğin takılması  5  nolu merkezleme kılavuzunun

yardımıyla tekerleği yerine yer-leştiriniz.

  Bijonları elle sıkınız ve merkezle-me kılavuzunu çıkarınız.

  1 nolu bijon anahtarı ile bijonlarıhafifçe sıkınız.

  3 nolu krikoyu katlayınız ve çıka-rınız.

  Bijon anahtarı ile tekerleğin bijon-larını sıkınız.

  Saç jantlarla donatılmış araçlar-da, supaba karşılık gelen kanca-dan başlamak üzere avucunuzuniçiyle iterek jant kapağını yerinetakınız.

Tekerlek değişimi sonrasınd- Kısa süre içinde PEUG

servis ağında bijonların sğını ve stepnenin hava bacını kontrol ettiriniz.

- Patlak lastiğin onarımını yrınız ve hemen araca taktı

Page 80: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 80/117

PRATİK BİLGİL

 ALÜM NYUM JANTLARLAİLGİLİ ÖZEL DURUMLAR

 Yedek lastiğin yerinetakılması

Eğer aracınız sac bir yedek jantladonatılmışsa, bunu yerine takarkenbijon yuvarlaklarının jantla temas et-mediğini fark etmeniz normaldir  . Te-kerleğin yerinde durması, her bijonunkonik dayanaklarıyla sağlanır.

Hırsızlığı önleyici bijonlar

Eğer jantlarınız hırsızlığı önley jonlarla donatılmışsa (jant bbir tane), bijon anahtarı ve hıönleyici bijon sökme başlığı (togözünde bulunan) yardımıyla  jonu gevşetmeden evvel, 6 nolanahtar yardımıyla önce krkapağı, daha sonra bijonun pkoruyucusunu çıkarınız.Uyarı : Hırsızlık önleyici bijon sbaşlığının üzerinde kazılı olanumarasını özenle kaydedini

size, yetkili servis istasyonlaryedek bir bijon sökme başlığı manıza yarar.

Kar lastiklerinin takılmasıEğer aracınız, sac jantlara takılmışkar lastikleriyle donatılmışsa, kesin-likle PEUGEOT servis ağında bula-bileceğiniz özel bijonları kullanmakgereklidir.

Bijon kapakları

 Alüminyum jantların bijonları, kromajkapaklarla kaplanmıştır.Bijonları gevşetmeden önce, 6 nolu sarıaleti kullanarak kapakları çıkarınız.6 nolu sarı alet, kriko yerleştirme ku-tusunun içinde bulunur.

Page 81: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 81/117

4 -

 1a. Kısa farlar H7 55 W/uzunfarlar H7 55 W

  A dilini önce yukarı sonra geriyedoğru çekiniz ve koruyucu kapağıçıkarınız.

  B konektörünü veya konektörleri-ni çıkarınız.

  Çıkarmak için C  tespit agrafınınucuna basınız. Bozuk ampulü de-ğiştiriniz.

  Takma sırasında, yönlendirmekertiklerinin iyi konumlanmasınave tespit agrafının iyi kilitlenmesi-ne dikkat ediniz.

  Konektörü takınız.  Koruyucu kapağı ve daha sonra

cam yıkama deposunu doldurmaborusunu (sağ taraf) tekrar yerinetakınız.

Sağ tarafta , daha kolay bir erişimiçin, öncellikle cam yıkama deposu-nu doldurma borusunu sökünüz :  döndürerek kertikleri hizaya geti-

riniz,  yukarıya doğru çekiniz. Aracınızın modeline göre, ilgili kısafarlar/uzun farlar bölümüne bakınız.

1b. Kısa farlar H7 55 W/uzfarlar H1 55 W

  H7 55 W ampulü için D H1 55 W ampulü için E korkapağını çıkarınız.

  F konektörünü veya konektni çıkarınız.

  Çıkarmak için G  tespit agrının ucuna basınız. Bozuk alü değiştiriniz.

  Takma sırasında, yönlenkertiklerinin iyi konumlanm

ve tespit agraf(lar)ının iyi kmesine dikkat ediniz.  Konektörü takınız.  Koruyucu kapağı veya kap

ve daha sonra cam yıkamposunu doldurma borusunutaraf) tekrar yerine takınız.

Page 82: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 82/117

PRATİK BİLGİL

 3. Sarı sinyal lambaları PY 21 W

  3  nolu duy konektörünü çeyrektur (aracın önüne doğru) döndü-rünüz ve çekiniz.

  Ampulü değiştiriniz.

Sarı yan sinyal lambasıWY 5 W

  Yan sinyal lambasını öne veyaarkaya itiniz ve çıkarınız.

  Könektörü tutunuz ve şeffaf kısmıçeyrek tur döndürünüz.

  Lambayı değiştiriniz.

2. Park lambaları W 5 W

  2  nolu duy konektörünü çeyrektur döndürünüz ve çekiniz.

  Ampulü değiştiriniz.

 Ampulleri kuru bir btutunuz.Farlar, koruyucu bir vele kaplanmış polikarb

bir camla donatılmışlardır. Kveya aşındırıcı bir bez, deteveya çözücü ürünlerle temizmeleri kesinlikle önerilmez .Bir sünger ve sabunlu su knınız.

Page 83: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 83/117

PRATİK BİLGİLER6 -

 Arka lambalar

1.  Sinyal lambaları P21 W. 2.  Geri vites lambası P21 W. 3.  Stop lambaları/park lambaları

P21/5 W. 

Bagaj yan kaplamasının klipsini açı-nız.Köpük kaplamanın klipsini açınız vekelebek somuna erişebilmek için eli-nizi köpüğün arkasına sokunuz.Kelebek somunu çıkartınız.Far bloğunu ayırınız.A uzantısına bastırınız ve konektörüçıkarınız.Süngeri çıkartınız.B dilciklerini ayırınız ve lamba taşıyı-cı platini çıkartınız.

Bozuk lambayı değiştiriniz.

Üçüncü stop lambası

Elektronik diyot tipi ampullerle tılmıştır. Arızalanması durumunda PEUYetkili Servisine danışınız.

Takma sırasında, farın, lamba taşıyı-cının ve köpük kaplamanın yerine iyioturduğuna emin olunuz.

Page 84: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 84/117

PRATİK BİLGİL

 Arka sis lambası P21 W

Lambanın klipsini sökünüz ve ele-manları topluca çıkarınız.Duy konektörünü çeyrek tur döndü-rünüz ve çekiniz. Ampulü değiştiriniz.

Plaka lambaları W 5 W

Şeffaf kısmın dış deliklerinden ince bir tornavida sokunuz.Klipsi açmak için dışa doğru bastŞeffaf kısmı çekiniz.Bozuk ampulü değiştiriniz.

Ön sis farları H1 55 W

 Ayırmak için erişme kapağının altın-dan bastırınız.Kapağı açınız.Sökmek için kapağı döndürünüz. Ampulün bağlantısını ayırınız. Ampulün serbest kalması için tespitelemanı agrafının iki ucuna bastırınız.

Page 85: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 85/117

8 -

 SİGORTA DEĞİŞTİRME

Sigorta kutuları, ön konsolun altınave motor bölümüne yerleştirilmiştir.

İyi Kötü 

A pensesi

Ön konsol sigorta kutusu

Madeni bir parayla vidayı çeyrek turdöndürünüz ve ardından sigortalaraulaşmak için kapağı çıkarınız.

Yedek sigortalar ve A  pensesi önkonsol sigorta kutusu kapağının içyüzüne yerleştirilmişlerdir.

Sigortanın çıkarılması ve takılmasıSigortayı değiştirmeden önce, sigortanın atma nedeninin bilinmesi ve gidergereklidir. Sigortaların numaraları, sigorta kutusunun üzerinde belirtilmiştir.A pensesini kullanınız.Arızalı sigortayı (sigortadan görülebilen) mutlaka eşdeğerde bir sigodeğiştiriniz. 

Page 86: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 86/117

PRATİK BİLGİL

 Sigorta No  Amper   İşlevler  

1 15A Kullanılmıyor

4 20A Bagaj aydınlatması - Oto Radyo - Direksiyondaki kumandalar

5 15A Otomatik vites kutusu diyagnostik

6 10A Soğutma sıvısı seviyesi - Otomatik vites kutusu - Oto Radyo

7 15A Sürücü okulu aksesuarı - Satış sonrası alarmı

9 30A Arka elektrikli camlar

10 40A Arka cam ve dikiz aynası buz çözücü

11 15A Kullanılmıyor

12 30A Ön camlar

14 10A Motor Elektronik birleşik sigorta kutusu - Airbag'ler - Direksiyondaki kumandalar

15 15A Gösterge tablosu - Klima - Oto Radyo

16 30A Açılanlar kilitleme / kilitleri açma kumandaları

20 10A Sağ stop lambası

21 15A Sol stop lambası - Üçüncü stop lambası

22 20A Tavan lambası - Torpido gözü aydınlatması - Çakmak

S1 Shunt Devre tamamlayıcı

Page 87: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 87/117

PRATİK BİLGİLER0 -

 veya 

 Aracınızın elektrik desi, standart veya isbağlı donanımlarla çmak üzere tasarlanmBaşka elektrik donan

rını veya aksesuarlarını aractakmadan önce PEUGEOT sağına danışınız.

Motor bölümü sigorta kutusu

Motor bölümünde bulunan kutuya ulaşmak için (akünün yanındaki) kapağın klips-lerini açınız.Müdahale sonrası, kapağı özenle kapatınız.

* Maxi sigortalar elektrik sistemlerinin ek korumasıdır. Tüm müdahalelerPEUGEOT servis ağı tarafından yapılmalıdır.

Bazı elektrikli aksesuarların

bunların montaj şekillerinin, cınızın çalışmasına zararlı etolabilir (elektronik kumanda releri, audio devresi ve eleşarj devresi).Özellikle tüketimleri 10 miliamaşan her tür cihaz başta oüzere, PEUGEOT'nun kendisrafından verilmemiş, belirlkoşullara uygun olarak takılmveya onaylamadığı yardımcsesuarların kullanılması someydana gelecek arızaların çalışma bozukluklarının gidersi için aracınızda yapılacak onmasraflarından dolayı PEUGhiçbir mesuliyet kabul etmez.

Sigorta No  Amper   İşlevler  

1* 20A Motor fan grubu

2* 60A ABS

3* 30A ABS

4* 70A Akıllı hizmet kutusu beslemesi

5* 70A Akıllı hizmet kutusu beslemesi

6* - Kullanılmıyor

7* 30A Hırsızlığa karşı tertibat kontağı beslemesi

8* 20A Ses amplifikatörü

Page 88: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 88/117

PRATİK BİLGİL

 Sigorta No  Amper   İşlevler  

1 10A Ön ısıtma kutusu (Dizel) - Mazotta su varlığı sondası - Geri vites müşiri - Hız algılayıcı - Hdebimetresi (Dizel)

2 15A Kanister elektrovana - Yakıt pompası

3 10A ABS motor beyni

4 10A Otomatik vites kutusu beyni - Motor beyni

5 - Kullanılmıyor

6 15A Ön sis farları

7 20A Kullanılmıyor

8 20A Motor havalandırma grubu rölesi - Motor beyni - Dizel enjeksiyon pompası - Motor konelektrovanası

9 15A Sol kısa far

10 15A Sağ kısa far

11 10A Sol uzun far

12 15A Sağ uzun far

13 15A Korna

14 10A Cam yıkayıcı pompaları

15 30A Kelebek kutusu ısıtıcısı - Oksijen sondası - Motor beyni - Hava debimetresi - Ateşlemebobini - Motor kontrol elektrovanası - Mazot ısıtması - Enjektörler

16 30A Hava pompası rölesi

17 30A Düşük ve yüksek sürat cam sileceği

18 40A Klima vantilatörü

Page 89: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 89/117

PRATİK BİLGİLER2 -

 AKÜ

Aküyü şarj aletiyle şarj etmekiçin : - akü başlarını sökünüz,- şarj aleti üreticisi tarafından verilen

kullanma talimatlarına uyunuz,- (-) kutuptan başlayarak akü baş-

larını bağlayınız,- kutupların ve kablo uçlarının te-

mizliğini kontrol ediniz. Eğer sül-fatla kaplıysalar (beyazımsı veyayeşilimsi tabaka) sökünüz ve te-mizleyiniz.

- Motor çalışırken kutup başla-rını çıkarmayınız.

- Kutup başlarını sökmedenaküleri şarj etmeyiniz.

- Akü başlarını sökmeden evvelcamları ve tavanı kapatınız.

- Aküyü tamamen söküp tekrarbağladıktan sonra kontağı açı-

nız ve elektronik sistemlerin ilkdurumlarına gelmeleri için mar-şa basmadan önce 1 dakikabekleyiniz. Buna rağmen, eğerbu işlemden sonra da hafif bo-zukluklar varsa PEUGEOT ser-vis ağına danışınız.Bir aydan uzun bir süre

araç kullanılmayacaksaakü başlarının sökülmesitavsiye olunur. 

TASARRUF MODU İŞLEV

Motor durdurulduktan sonra anaksesuar konumundayken, balevler (silecek, elektrikli cam, lambası, oto radyo vs.) aküyü bmamak için yalnızca toplam 30 daha kullanılabilirler.Bu 30 dakika geçtikten sonra, dde olan işlevler askıya alınır.Bu işlevleri hemen yeniden kubilmek için, önce motoru çalışt

ve ardından kısa bir süre çalışrumda bırakmalısınız.Kullanabileceğiniz süre, motolıştırma süresinin iki misli olaHer durumda bu süre, beş iladakika arası olacaktır.Başka bir aküden çalıştırmak için : 

- kırmızı kabloyu her iki akünün (+)uçlarına takınız,

- yeşil veya siyah kablonun birucunu ilave akünün (-) ucunabağlayınız,

- yeşil veya siyah kablonun diğerucunu arızalı aracın, aküdenmümkün olduğunca uzak bir şasenoktasına takınız (örneğin sağmotor dayanağı),

- marşa basınız, bırakın motor ça-

lışsın,- rölanti durumuna geçmeyi bekle-yiniz ve kabloları sökünüz.

Bitmiş bir akü motorulışmasına izin vermez

- Akü kutup başlarınısökmeden evvel, kon-tağı kapattıktan sonra2 dakika beklemelisiniz.

Page 90: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 90/117

PRATİK BİLGİL

 HOPARLÖR TAKILMASI

Ön donanım aşağıdakilerin takılma-larını sağlar :- ön kapılara 165 mm çaplı hopar-

lörler,- arka kapılara 130 mm çaplı ho-

parlörler,- dikiz aynaları kaplamalarının içi-

ne 22,5 mm çaplı tweeterler.

Konektörlerin bağlantılarının yap A1 : - A2 : - A3 : - A4 : - A5 : - A6 : (+) Kontak açık A7 : (+) Sürekli A8 : Şasi

 Aracınıza bir oto rya da hoparlör takmevvel, PEUGEOT sağına danışınız.

OTO RADYO TAKILMASI

 Aracınızda oto radyo için bir ön do-nanım vardır :- tavan anteni,- koaksiyel anten kablosu,- temel parazit giderme,- ön hoparlör beslemesi,- arka hoparlör beslemesi,- 8 yollu 2 konektör.

B1 : (+) Sağ arka hoparlörB2 : (-) Sağ arka hoparlörB3 : (+) Sağ ön hoparlör ve twB4 : (-) Sağ ön hoparlör ve twB5 : (+) Sol ön hoparlör ve tweB6 : (-) Sol ön hoparlör ve tweB7 : (+) Sol arka hoparlörB8 : (-) Sol arka hoparlör

Page 91: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 91/117

PRATİK BİLGİLER4 -

 Ön halka

ARACIN ÇEKİLMESİ

 Asla radyatör traversinikullanmayınız.

Çeki demirini, çeki halkalarınatakınız.Önden veya arkadan

Kaldırmaksızın (dört tekerlekyerde)Daima bir çeki demiri kullanmalısınız. Arka halka 

Kaldırarak(yalnızca iki tekerlek yerde)Bir kaldırma vasıtasıyla aracın te-kerleklerinden yukarıya kaldırılmasıtercih edilir.

Otomatik vites kutularınınözellikleriÇekme sırasında, dört tekerlekte yer-deyken, aşağıdaki kurallara uymakzorunludur :- vites kolu N konumunda,- azami 50 km’lik bir mesafe için,

aracı 50 km/saatlik hızın altındabir hızla çekiniz,

- vites kutusuna yağ eklemeyiniz.

Mekanik vites kutulu araçlar(dizel model)Mekanik vites kutusu ile donaaraçlarda, vites kolunun "boşması gerekmektedir. Bu özdikkate alınmaması bazı fren olarının zarar görmesine ve yeniden çalıştırıldığında, frentansının olmamasına yol açabi

Page 92: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 92/117

PRATİK BİLGİL

 - Kuş pisliklerini, reçinelekelerini, katran ve yağlekelerini mümkün oldu-ğunca çabuk temizle-yin ; (bütün bu unsurlar,

boyada önemli bozulmalara yolaçabilecek maddeler içerirler).

- Çift optikli ve karmaşık yüzey-li farları, ne kuru veya kazıyıcıbir bez, ne de deterjan veyaçözücülü maddelerle temiz-lemeyiniz, çünkü farlar, koru-yucu bir cila tabakasıyla kaplıpolikarbonattan bir camla do-natılmışlardır.

- Aracınızın kaportasını ve plas-tikten parçalarını temizlemekiçin, ne benzin, ne petrol ve nede leke ilacı kullanınız.

- Kazayla meydana gelen za-rarlar sonucu (çakıl sıçraması,çizik, vs.) kaportanızın paslan-masını önlemek için bunlarıhemen tamir ettiriniz.

KAPORTA BAKIMI

 Aracınızın boyasını ve plastik kısım-larını korumak için sık sık temizleme-nizi öneriyoruz :- elle, özel bir önlem almadan ;- otomatik yıkama istasyonunda,

fakat devamlı veya iyi bakılmayanotomatik yıkama makinelerininkullanımı, boyaya mat bir görü-nüm veren (özellikle koyu tonlarüzerinde daha fazla görünür olan)

minik çiziklere neden olabilir ;- yıkama istasyonundaki talimatla-ra titizlikle uyarak (basınç ve fış-kırtma mesafesi) basınçlı suylayıkama.Eğer aracın bazı bölümleri ha-sar görmüş durumdaysa (boyalıtampon veya farlar), bu bölgele-re basınçlı su tutmak pek tavsiyeedilmez : hasarlı kısımları elle yı-kayınız.Kilitlerin içerisine su girmemesinedikkat ediniz.

 Aracınızın bakımına ilişkin tüm so-

rularınız için markamız temsilcisinebaşvurun, o size servislerimiz tara-fından kaliteleri itibarıyla seçilmiş bu-lunan ürünler hakkında tavsiyelerdebulunacaktır.

Page 93: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 93/117

PRATİK BİLGİLER6  -

 206’NIZIN AKSESUARLARI

PEUGEOT’nuz için yalnızca markatarafından onaylanan orijinal parçave aksesuarları kullanınız.Bütün bu aksesuarlar ve parçalarınhepsi güvenilirlik ve emniyet açı-sından test edilerek ve onaylanarakPEUGEOT’nuza uyarlanmıştır. Bun-ların dışındaki ürünler için PEUGEOTgaranti veremez.PEUGEOT ağı tarafından size, resmi

onaylı, çok geniş bir aksesuar seçene-ği verilmiş olup, hepsi de PEUGEOTgarantisini taşır :

İç donanım : orta kol dayanağı, yazımasası, yolcu koltuğu koruması, kol-tuk kılıfları, halılar*, bagaj yerleştirmegözü, kutu içecek tutucu, CD gözü,kapı rüzgarlıkları, güneşlikler, ...

PEUGEOT otomobtarafından onaylanmelektrikli bir aksesuarda donanımın takılm

aracınızın elektronik sistemarızalanmasına neden olabilirBu özel durumu unutmadıiçin teşekkür eder, onaylanansesuarları ya da donanımlarıtanıtması için markanızın birkilisiyle temasa geçmenizi tavederiz.

* Pedalların altında herhangi bir ra-hatsızlığı önlemek için :

- paspasın düzgün konumlandığınıve iyi sabitlendiğini kontrol ediniz,

- hiçbir zaman birçok halıyı üstüste koymayınız.

Satışa sunulduğu ülgöre, yüksek görünüyeleğin, ön uyarı üçgve yedek ampullerin abulunmaları mecburid

Seyahat ve Eğlence : bagaj içinportbagaj , bagaj yerleştirme gözü,tavan çubukları, tavan bagajları, ka-yak taşıyıcı, bisiklet taşıyıcı, kar zin-cirleri, ...

Dış stil : alüminyum jantlar, jant ka-pakları, paçalıklar, spor egzoz, alü-minyum ve ahşap ön panel, kapıeşikleri, kasa kiti, çamurluk genişle-tici, çift renk direksiyon, ...

Teknoloji :  oto radyo telefon, ellerserbest araç kiti, kılavuzluk sistemi,CD değiştiriciler, oto radyolar, hopar-

lörler, oto radyo kapağı, ...

Güvenlik :  hırsızlık alarmı, camlaranumara kazıma, jant hırsızlığına kar-şı kilit, üçgen ön uyarı reflektörü, ilkyardım çantası, yüksek görünürlüklüyelek, çocuklar için yükseltici ve kol-tuklar, Kiddy İzofiks koltuk, ...

Page 94: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 94/117

TEKNİK ÖZELLİKL

 MOTORLAR VE VİTES KUTULARI, BENZİNLİ MOTOR

Modeller  Tip varyant versiyon 

2BKFWA 2BKFWU  /D 

2BNFUA2BN6AA 

2BNFUB2BNFUB/D2BNFUR/D2BNFUM/D2BNFUU/D 

2BN6A2BN6AB2BN6AR2BN6AM2BN6AU

MOTORLAR  1,4 litre  1,6 litre 16V 

Silindir hacmi (cm3) 1 360 1 587

Silindir çapı x strok (mm) 75 x 77 78,5 x 82

 Azami güç: AT standardı (kW) 55 80

 Azami güç rejimi (devir/dakika) 5 500 5 800

 Azami tork: AT standardı (Nm) 120 147

 Azami tork rejimi (devir/dakika) 2 800 4 000

Yakıt Kurşunsuz Kurşunsuz

Katalizör Evet Evet

Vites kutusu  Düz (5 vites) Düz (5 vites) Otomatik (4 vites)

 Yağ kapasitesi (litre olarak) 

Motor (yağ filtresi değişimi dâhil) 3,0 (2) - 3,25 (3) 3,2 (2) - 3,4 (3) 3,2 (2) - 3,4 (3)

Vites kutusu - Diferansiyel 2 2 -

(2) Yer çekimi ile yağ değiştirme - (3) Vakumlu yağ değiştirme

Benzinli motorlar için kullanılan yakıt kalitesiBenzinli motorlar, EN 228 Avrupa standardına uygun E5 tipli (%5 etanol içeren) benzinli bioyakıtlar ile tamamen uyumE85 tipli yakıtlar (% 85'e kadar etanol içeren) yalnızca bu tip yakıtın kullanılması için satışa sunulmuş araçlara (BioFlexlar) tahsis edilmektedir. Etanolun kalitesi EN 15376 Avrupa standardına uygun olmalıdır.Yalnızca Brezilya için, %100'e kadar etanol içeren (tip E100) yakıtlarla çalışan özel araçlar satışa sunulmuştur.

Page 95: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 95/117

TEKNİK ÖZELLİKLER8 -

 MOTORLAR VE VİTES KUTULARI, DİZEL MOTOR

Modeller  Tip varyant versiyon 

2B8HZF 2B8HZA 

MOTORLAR  1,4 litre Turbo HDi 

Silindir hacmi (cm3) 1 398

Silindir çapı x strok (mm) 73,7 x 82

 Azami güç: AT standardı (kW) 50

 Azami güç rejimi (devir/dakika) 4 000

 Azami tork: AT standardı (Nm) 160

 Azami tork rejimi (devir/dakika) 1 750

Yakıt Mazot

Katalizör Evet

Vites kutusu  Düz (5 vites)

 Yağ kapasitesi (litre olarak) 

Motor (yağ filtresi değişimi dâhil) 3,8

Vites kutusu - Diferansiyel 2

Dizel motorlar için kullanılan yakıt kalitesiDizel motorlar, benzin istasyonlarında (%0 ila %7 oranında yağ asidi metil esteri eklenmesi mümkün) satılan ve mevileride geçerli olacak Avrupa standartlarına (EN 14214 standardına uygun bir bioyakıt ile karıştırılmış EN 590 standauygun mazot) uygun bioyakıtlar ile tamamen uyumludur.Diğer herhangi bir tipte (bio)yakıt (bitkisel veya hayvansal yağlar, kalorifer yakıtı...) kullanılması kesinlikle yasaktır (motyakıt devresine zarar verme riski).

Page 96: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 96/117

 TÜKETİMLER

Burada sunulan tüketimler, kullanma kılavuzunun basımı sırasında bildirilen değerlere tekabül eder. Bu tüketim değdireksiyondaki kullanıma, trafik koşullarına, hava koşullarına, aracın yüküne, aracın bakımına ve donanım kullanımınadeğişiklik gösterebilir.

AĞIRLIKLAR (KG OLARAK)

Motor   Vites kutusu  Şehir içi  Şehir dışı  Birleşik Kütlesel CO

emisyonu g/K

1,4 litre Düz 8,9 5,1 6,5 154

1,6 litre 16V Düz 8,8 5,4 6,6 157

1,6 litre 16V Otomatik 10,1 5,8 7,3 173

1,4 litre Turbo HDi Düz 5,4 3,7 4,3 112

Benzinli motor   1,4 litre  1,6 litre 16V  1,6 litre 1

Vites kutusu  Düz Düz Oto.

Boşken ön dingil üzerindeki ağırlık 573 620 652 Boşken arka dingil üzerindeki ağırlık 433 433 432 Boş ağırlık 1 006 1 053 1 084 Yüklüyken ön dingil üzerindeki ağırlık 724 798 836 Yüklüyken arka dingil üzerindeki ağırlık 726 769 778 Teknik olarak izin verilen azami ağırlık (TİAA) 1 450 1 567 1 614 Kişi sayısı 5 5 5

Dizel motor   1,4 litre HDi 

Vites kutusu  Düz

Boşken ön dingil üzerindeki ağırlık - Boşken arka dingil üzerindeki ağırlık - Boş ağırlık 1 061 Yüklüyken ön dingil üzerindeki ağırlık - Yüklüyken arka dingil üzerindeki ağırlık - Teknik olarak izin verilen azami ağırlık (TİAA) 1 525 Kişi sayısı -

Page 97: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 97/117

TEKNİK ÖZELLİKLER0 -

 BOYUTLAR

Page 98: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 98/117

TEKNİK ÖZELLİKL

 206'NIZI TANIMLAYANÖGELER

A.  Üretici plaketi. B.  Kaporta üzerindeki seri

numarası. C.  Torpido üzerindeki seri

numarası. 

D.  Lastikler ve boya referansı. Sürücü tarafı kapısının orta kirişindetakılı D etiketi :

- jant ve lastiklerin boyutlarını,- üretici tarafından onaylanmışlastik markalarını,

- lastik şişirme basınçlarını,- boya rengi referansını belirtir.

Lastiklerdeki havanıntrolü en azından aydkere lastikler soğukkepılmalıdır. 

Page 99: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 99/117

Page 100: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 100/117

Peugeot

Peugeot'yu seçmek, bir tasar›m ya da teknolojiden fazlas›n› seçmek demek.

Peugeot’yu seçmek. Modellerimizdebulunan dört de¤eri; estetik,

dinamizm, güvenilirlik ve yenili¤iyaflam biçimi edinmek demek.

Peki Peugeot’nun bu üstün de¤erlerinereden geliyor ?

Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

Genlerimizde yaz›l› bu de¤erleri,araçlar›m›zda ve gelecekte,markam›z›n amblemini tafl›yacak olan

 tüm araçlarda bulacaks›n›z..

206 Se

Bu broflürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iflebilir. Gerekli bilgi için bayinize baflvurunuz.

Page 101: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 101/117

Page 102: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 102/117

Page 103: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 103/117

Page 104: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 104/117

Page 105: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 105/117

Page 106: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 106/117

ç içinde, biçimlerin ak›c›l›¤›, ileriön cama do¤ru yer açan

arla somutlafl›yor.

m konfor, hem de d›fl dünyayan engin bir görüfl mesafesianarak, her fley yolcular›n rahatl›¤›düflünülmüfl.

Sürücü koltu¤unuzun ve ayn› flekilde,direksiyon kolonunun yüksekli¤iayarlanabiliyor. Ön camlar elektrikli.

Executive versiyonlar›nda, arkacamlar ve dikiz aynalar› da elektrikli!3 parçal› direksiyon simidi, topuzukrom kapl› vites kolu ve gösterge

 tablosunun tüm yolcular taraf›ndangörülebilen yüksek konumdaki ekran›ayn› ergonomi kayg›s›n›n birer kan›t›.

Manuel ya da otomatik klima vekaput alt›nda yer alan polen filtresisayesinde optimum hava kalitesindensürekli olarak yararlanmak mümkün.

Arka koptimkalm›yve bacserbesExecutbulunadayanabiçimlesunuyo

Bir ayalabile

 torpidKapa¤kartlacep tesekild

Ön periflilebuton(soldayakmasa¤l›yo

206 Sbir raComf2 hopExecubunlar

Daima keyifli6 Sedan, iç ortam›nda da dinamik ve yüksek nitelikli. Gerçekten paylafl›lan bir zevk için...

Bu broflürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iflebilir. Gerekli bilgi için bayinize baflvurunuz.

Page 107: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 107/117

Güçlü ve kendinden eminir durufl

arma organlar›

ri mekanik vites kutusu mu,a Tiptronic Porsche Sistemin biro tomatik vitessu mu tercih edersiniz ?gisini seçerseniz seçin, ayn›fl tad›n› alaca¤›n›z kesin!

enmez bir enerjifley denge ifli ve 206 Sedan iki

zinli motor aras›nda bir tercihman›z› önererek, bu durumuönüne al›yor. Tüm koflullardave atak 1.4 lt 75 hp motor ve

verimli bir tork sayesinde yüksek çekifl sa¤layan 1.6 lt 16V 110 hpmotor.1.6 lt 16V 110 hp motor ile sunulanTiptronic Porsche sistemine sahipotomatik vites kutusu manuel olarak da

vites de¤iflimine olanak sa¤lad›¤› gibiayr›ca, patinaj risklerini azaltmayayönelik spor ve kar programlar›na da sahip.

206 Sedan'da, size kusursuz bir yoltutuflu sunmak üzere Peugeot'nun

yol ile ba¤lant›l› aksamlar

konusundaki tüm bilgi birikiminden

yararlan›lm›fl.

206 Sedan, hidrolik bir direksiyonailaveten Mc Pherson tipi bir önsüspansiyona sahip. Arka süspansiyonise, çekme kollardan ve iki hidrolik 

amortisörden olufluyor. Hassas bir direksiyon, iyi bir yol temas› vegüven verici bir denge. Bu yol ileba¤lant›l› aksamlar, yüksek performansl› bir fren sistemi ilebirlikte görevlerini tam olarak yerinegetiriyor, yani güvenlik vekonforunuza katk›da bulunuyor.

Page 108: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 108/117

Page 109: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 109/117

Page 110: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 110/117

Page 111: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 111/117

Page 112: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 112/117

206 Se

Peugeot 206 Sebafllad›n›z. Ayr›ckoflullar›nda testPeugeot bayiindArzulad›¤›n›z 20fazla bilgi sahibi biçimde oluflturusizi  www.peugSitemizde ayr›cabilgileri, hizmetlehakk›ndaki ayr›n

www.peuge

Bu broflürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iflebilir. Gerekli bilgi için bayinize baflvurunuz.

Page 113: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 113/117

Page 114: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 114/117

Page 115: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 115/117

Page 116: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 116/117

Page 117: Peugeot 206 Sedan

8/6/2019 Peugeot 206 Sedan

http://slidepdf.com/reader/full/peugeot-206-sedan 117/117