of 11 /11
PORTFOLIO Kristin Gade Kristin Gade Sølvgade 92 2. th 1307 KBH K [email protected] 20736512

Sample Portfolio

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kristin Gade

Text of Sample Portfolio

Page 1: Sample Portfolio

PORTFOLIOKristin Gade

Kristin GadeSølvgade 92 2. th

1307 KBH K

[email protected]

Page 2: Sample Portfolio

LOW-RISE HIGH DENSITY HOUSING

CARLTON, MELBOURNE4. år (RMIT)

I dette prosjektet var fokuset på å lage flest mulig gode boliger på i et område i

Melbourne. Bebyggelsen er maksimum tre etasjer i høyden og hver enhet har

en individuel inngang fra gaten. Prosjektet består av tre ulike boligtyper ut i fra ret-

ning i folhold til verdenshjørner og i forhold til veier. Disse boligtypene inneholder

alt fra 1 roms leiligheter til 4 roms leiligheter.Oppholdsrommene i boligene er alle

vendt mot nord slik at de alle sammen får direkte sollys. Boligene er plassert i en

avstand slik at alle boligene får sollys i løpet av hele året. Vinduene i denne be-

byggelsen er utrustet med skodder for at beskytte mot den varme Australske sol.

Page 3: Sample Portfolio

boligtype 1 boligtype 2 boligtype 3

Page 4: Sample Portfolio

HAVNE FJELDET PÅ AVISØEN, KØBENHAVN3. år (KARCH)

De enkelte leilighetene er utformet med tanke på å skape de riktige romligheter til vår

tidsalders bo situasjoner. Det er laget tre leilighetstyper ut i fra modulmålet 1,2x1,2

m. Leilighetene differensieres ved at det tilføres noen av leilighetene ytterlige rom til

den opprinnelige formen innen for gridets rammer. Som et resultat av dette, er det

et spenn av leiligheter mellom ett værelses leiligheter opp til fem værelses leiligheter.

Leilighetene er over ett eller to plan og er mellom ca 30 kvm og 200kvm. De ulike

leilighetene ligger blandet, slik at en fem værelses leilighet kan ligge ved siden av en

et værelses leilighet. På denne måten oppstår det noen nye former for naboforhold.

Boliggruppens leiligheter er deretter stablet oppover hverandre. ved hjelp av en skive-

konstruksjon. Skivene er betongskiver som er støpt på stedet. Et grid på 1,2x1,2 m

blir lagt ut over hele øyen, og alle leilighetene plasseres ut i fra dette. På denne måten

ligger alle skiver over hverandre, og kreftene føres ned gjennom konstruksjonen. Hver

skive er koblet sammen med strukturen i minst to punkter, enten ved hjelp av to

skiver, eller en skive og et dekk. Leilighetene vokser ut fra, og er støpt sammen med

trappe- og elevator tårnene, og tårnene er dermed også bærende i konstruksjonen.

Page 5: Sample Portfolio

stue

snitt a-a

2. sal

fasade

Page 6: Sample Portfolio

I dette prosjektet har jeg vært fascinert av sprekker i sten. Den ytre fasaden

er glatt og rett, mens den innvendige fasaden er taggete og krass. innvendig

skapes et beskyttet uterom som vrir seg opp over bygningen. Programmet for

bygningen er et hotell i tre deler: ungdomsherberge, ordinært- og luksushotell.

Oppgaven er et resultat av et samarbeid med en gruppe ingeniører. Her lærte

jeg spesielt mye om hva som kreves konstruktivt at et høyhus. Dette høy-

huset er bygget opp av et søyle/ bjelke system og en stabiliserende kjerne.

HØYHUS I MELBOURNE4. år (RMIT)

Page 7: Sample Portfolio
Page 8: Sample Portfolio

I oppgaven blir elementer fra en eldre lager bygning på Avisøen I Køben-

havn bli gjenbrukt I en ny struktur. Det er en labyrint med en variasjon av

forskjellige rom og lysinnfall. Intensjonen er å bruke strukturen som en le-

keplass i på en måte som følger individets tolkninger i forhold til ønsker og

ferdigheter. Jeg ser for meg at stedet kan være interessant på ulike nivåer;

for en familie til å utforske ulike ruter og rom, for unge mennesker til å sam-

les og skate, eller for ekstrem sportstilhengere til å drive med Parcour,

eller for kjærestepar til å nyte utsikten på den sentrale topp i strukturen.

OPPLEVELSES LANDSKAP PÅ AVISØEN3. år (KARCH)

Page 9: Sample Portfolio
Page 10: Sample Portfolio

Bevegelseshus2. år (KARCH)

Intensjonen ved dette prosjektet er å skape en avslappende og rolig oase i Køben-

havns stressende byliv. Det er et sted hvor en kan utforske sin spiritualitet, alene

eller med andre I samme sinnsstemning. Bevegelseshuset er delt opp i to deler, en

funksjonell og en spirituell del. Første etasje er til aktiviteter i større grupper, andre

etasje er for mindre grupper og tredje etasje er for enkelt personer. I den spirituelle

delen er takhøyden lav, men når man stiger ned i bevegelseskulpene åpner det

seg en helt ny romlighet og konsentrasjons nivået økes. De sirkulære formene

er oversatt fra bevegelser fra yoga, pilates, quigong etc. Lysstråler trenger inn

gjennom den nesten lukkede fasade og skaper en unik og spirituell atmosfære.

Page 11: Sample Portfolio