1
«Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δουλεύοντας για ένα δημοκρατικό, ανοιχτό, συνεργατικό σχολείο» Επιμορφωτική Ημερίδα Ιωάννινα 23 Νοεμβρίου 2019 ΓΑΚ - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 9:00-15:00 Συνδιοργάνωση: Όμιλος Παιδαγωγικών Μελετών, Σ.Ε.Ε. Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου, ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Περιφέρεια Ηπείρου. Ευγενική Χορηγία: Βιβλιοχαρτοπωλείο «Δάφνη Χαρίση» Εισηγητής: Olivier Francomme, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Πικαρντί Ι. Βερν, Γαλλία.

Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δολεύονας για ένα ......2019/11/23  · «Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δολεύονας

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δολεύονας για ένα ......2019/11/23  · «Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δολεύονας

«Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δουλεύοντας για ένα δημοκρατικό,

ανοιχτό, συνεργατικό σχολείο»

Ε π ι μ ο ρ φ ω τ ι κ ή Η μ ε ρ ί δ α

Ιωάννινα 23 Νοεμβρίου 2019

ΓΑΚ - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 9:00-15:00

Συνδιοργάνωση: Όμιλος Παιδαγωγικών Μελετών, Σ.Ε.Ε. Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου, ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο

Ηπείρου, Περιφέρεια Ηπείρου. Ευγενική Χορηγία: Βιβλιοχαρτοπωλείο «Δάφνη Χαρίση»

Εισηγητής: Olivier Francomme, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της

Πικαρντί Ι. Βερν, Γαλλία.