of 35 /35
Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 n Liagre – studiebureau Agroof Développement

Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Embed Size (px)

Text of Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof...

 • Dia 1
 • Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre studiebureau Agroof Dveloppement
 • Dia 2
 • Traditionele systemen die ons veel kunnen leren
 • Dia 3
 • Pioniers onder de landbouwers
 • Dia 4
 • SAFE*, impuls voor agroforestry in Europa en Frankrijk * SAFE = Systmes Agroforestiers pour les Fermes Europennes
 • Dia 5
 • Maar de resultaten zijn nog onvoldoende gekend...
 • Dia 6
 • Projecten die met veel moeite tot stand komen
 • Dia 7
 • Reacties van landbouwers op agroforestry Europees project SAFE (2003-2004) Elke genterviewde boer kreeg evenveel informatie over agroforestry (door een standaard diashow te bekijken) Hun onmiddellijke, eerste reactie werd opgetekend Een veldproef aangepast aan hun wensen werd met hen besproken De laatste vraag was: zou u genteresseerd zijn om een project rond agroforestry op te zetten op uw bedrijf? 60 interviews in 3 Franse provincies Hun oordeel na afloop (na 1 jaar) werd opgetekend
 • Dia 8
 • Klinkt zeer aanlokkelijk maar als u de Franse boeren zal suggereren om bomen te planten op hun velden, zal u een flinke schop onder uw achterwerk krijgen! De twijfels bij de Franse ambtenaren landbouwvoorlichting
 • Dia 9
 • Zijn landbouwers bereid om te starten? Mening van de technische medewerkers Hoeveel percent van de graanboeren is bereid om te starten met agroforestry? 0 10 20 30 40 50 60 ProjectZonder meningTegen % antwoorden bij de peiling Volgens techniciAntwoorden boeren
 • Dia 10
 • Welke toekomst heeft agroforestry? 80% van de boeren die we interviewden willen opnieuw gecontacteerd worden. De meesten willen praktijkvoorbeelden bezoeken vr beslissingen te nemen. Uw systeem is fantastisch! Maar helaas,als u er niet in slaagt om de Europese regelgeving te veranderen, om rekening te houden met de specificaties van agroforestry, dan bent u een idioot. Jammer om het te moeten zeggen, maar het is zo!! Dhr. Albert F., februari 2004, Champlitte (Frankrijk)
 • Dia 11
 • Een eerste nationaal project rond de ontwikkeling van agroforestry
 • Dia 12
 • Partners uit 19 departementen nemen deel aan het programma: Cordinatie: studiebureau Agroof Dveloppement en INRA Montpellier* Permanent Bestuur van de Landbouwkamers Landbouwkamers van de regios Poitou-Charentes, Centre, Picardie, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire en Franche Comt Transfercentrum van ENSAM* Biocivam11* en CRPF* van Languedoc Roussillon Doorstroming van onderzoek naar ontwikkeling: hoe? * INRA = Institut Scientifique de Recherche Agronomique ENSAM = Ecole Nationale Suprieure d'Arts et Mtiers CIVAM = Centre d'Initiative et de Valorisation de l'Agriculture et du Milieu rural CRPF = Centre Rgional de la Proprit Forestire
 • Dia 13
 • Balans van de bestaande projecten Programma AGROFORESTRY
 • Dia 14
 • Aanlegkosten van een perceel Eenheidsprijs per geplante boom hoger dan bebossing van landbouwgrond Afzetten met paaltjes Individuele becherming Ongeveer 12 euro per boom (kost voor bedrijf) Kost per perceel minder hoog omwille van de lage plantdichtheid
 • Dia 15
 • Rentabiliteit in vergelijking met landbouw Eerste voorzichtige hypotheses Notelaar, peerlijsterbes, els: veel rendabeler dan landbouw (+ 10 50 %) Wilde kerselaar, es, esdoorn, populier: minstens even rendabel als landbouw (- 5 + 15 %)
 • Dia 16
 • Het is niet altijd noodzakelijk om te rooien, om winst te halen uit de aanplant van bomen
 • Dia 17
 • 1.Koolstofbalans van het agroforestry-systeem, dynamiek van het vastleggen van koolstof in bodems 2. Stikstofbalans en risico op uitloging van nitraten op een agroforestry-perceel 3. Impact van agroforestry op de bodemfauna Balans agro-milieu
 • Dia 18
 • Op punt stellen van de hulpmiddelen tot het nemen van beslissingen in agroforestry Christian Dupraz, INRA, UMR System Fabien Liagre, Agroof Dveloppement Programma AGROFORESTRY
 • Dia 19
 • Hi-S AF E Een biofysisch 3D-model van de productiviteit van heterogene populaties
 • Dia 20
 • FARMSAFE
 • Dia 21
 • Doelstellingen van farmsafe Voorspellen van technische en economische resultaten: Opmaak kostenraming Opmaak productie- curves Evolutie arbeidstijd Financile evolutie Rentabiliteitsstudie
 • Dia 22
 • Oprichten van een netwerk van referentiepercelen
 • Dia 23
 • Databank Databank wordt gerealiseerd, met liggingskaart, projectplan en technische fiche van het experiment Voorbeeld: Dhr.Moreau, Indre
 • Dia 24
 • Meer kandidaten dan voorzien Netwerk voor 2005/06 Bestaand netwerk (INRA-Cemagref- CRPF) Kandidaat verklaard
 • Dia 25
 • Welke follow-up op lange termijn? Oprichten van een netwerk voor ontwikkelingsgericht onderzoek (gemengd technologisch netwerk genoemd) Associatie Onderzoek Onderwijs Professionele organisaties Duur: tot 5 jaar financiering Volgende stappen Bepalen van de onderzoeksthemas Partners identificeren
 • Dia 26
 • Oprichten van een nationale associatie Grondwetgevende vergadering, 25 april 2007
 • Dia 27
 • Agroforestry en MTR-rechten Nieuw in 2006: circulaire DPEI/SPM/SDCPV/C20006-4038 van 09/05/2006 Indien dichtheid < 50 bomen/ha: op totale oppervlakte van perceel kunnen MTR-rechten geactiveerd worden Indien dichtheid > 50 bomen/ha: Principe: alleen gedeelte dat effectief beteeld of begraasd wordt, komt in aanmerking voor activatie van MTR-rechten Derogatie: beslissing door prefectoraal besluit, op met bosbomen beplante percelen die begraasd worden, kunnen de MTR-rechten volledig geactiveerd worden
 • Dia 28
 • Het PDPO opent de deur voor steun aan agroforestry Europees Programmadecreet Plattelandsontwikkeling 2007-2013 Nieuw: artikel 44 van PDPO: Communautaire cofinanciering (tot 80%) voor de aanleg van agroforestry-percelen Artikel genspireerd door de resultaten van Frans onderzoek
 • Dia 29
 • Nationaal PDPO is terughoudend Tot nu werd de steunmaatregel voor agroforestry niet duidelijk weerhouden in het Franse PDPO Maar in het kader van Plan Vgtal Environnemental van as 1 kan agroforestry inbegrepen in een steunmaatregel voor investering in bomen buiten een bos. Het gefinancierde bedrag is 40% van de kost van materiaal en toebehoren. De zone die onder deze steunmaatregel valt, is nog niet afgebakend. Zal de Grenelle de lEnvironnement de situatie veranderen?
 • Dia 30
 • De nieuwe inzet duikt op
 • Dia 31
 • Communiceren
 • Dia 32
 • Communicatie en verspreiding
 • Dia 33
 • www.agroforesterie.fr
 • Dia 34
 • Conclusie www.agroforesterie.fr www.agroforestry.gr Brits forum www.agroforesterie.be? Naar een Europees platform? www.agroforestry.eu?
 • Dia 35
 • Dank u...