of 35 /35
Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 n Liagre – studiebureau Agroof Développement

Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Embed Size (px)

Text of Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof...

Page 1: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Agroforestry in FrankrijkProject Agroforestry 2006/08

Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Page 2: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Traditionele systemen die ons veel kunnen leren…

Page 3: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Pioniers onder de landbouwers…

Page 4: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

SAFE*, impuls voor agroforestry in Europa en Frankrijk

* SAFE = Systèmes Agroforestiers pour les Fermes Européennes

Page 5: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Maar de resultaten zijn nog onvoldoende gekend...

Page 6: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Projecten die met veel moeite tot stand komen

Page 7: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Reacties van landbouwers op agroforestry

Europees project SAFE (2003-2004)

Elke geïnterviewde boer kreeg evenveel informatie over agroforestry (door een standaard diashow te bekijken)

Hun onmiddellijke, eerste reactie werd opgetekend

Een veldproef aangepast aan hun wensen werd met hen besproken

De laatste vraag was: zou u geïnteresseerd zijn om een project rond agroforestry op te zetten op uw bedrijf?

60 interviews in 3 Franse provincies

Hun oordeel na afloop (na 1 jaar) werd opgetekend

Page 8: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Klinkt zeer aanlokkelijk…

… maar als u de Franse boeren zal suggererenom bomen te planten op hun velden, zal u

een flinke schop onder uw achterwerk krijgen!

De twijfels bij de Franse ambtenaren landbouwvoorlichting

Page 9: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Zijn landbouwers bereid om te starten?

Mening van de technische medewerkers

Hoeveel percent van de graanboeren is bereid om te starten met agroforestry?

0

10

20

30

40

50

60

Project Zonder mening Tegen

% a

ntw

oo

rden

bij

de

pei

ling

Volgens technici Antwoorden boeren

Page 10: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Welke toekomst heeft agroforestry?80% van de boeren die we interviewden willen opnieuw gecontacteerd worden.

De meesten willen praktijkvoorbeelden bezoeken vóór beslissingen te nemen.

“Uw systeem is fantastisch! Maar helaas,als u er niet in slaagt om de

Europese regelgeving te veranderen, om rekening te houden met de

specificaties van agroforestry, dan bent u een idioot. Jammer om het te moeten zeggen, maar het is zo!!” Dhr. Albert F., februari 2004, Champlitte (Frankrijk)

Page 11: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Een eerste nationaal project rond de ontwikkeling van agroforestry

Page 12: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Partners uit 19 departementen nemen deel aan het programma: Coördinatie: studiebureau Agroof Développement en INRA Montpellier* Permanent Bestuur van de Landbouwkamers Landbouwkamers van de regio’s Poitou-Charentes, Centre, Picardie,

Languedoc Roussillon, Pays de la Loire en Franche Comté Transfercentrum van ENSAM* Biocivam11* en CRPF* van Languedoc Roussillon

Doorstroming van onderzoek naar ontwikkeling: hoe?

* INRA = Institut Scientifique de Recherche Agronomique ENSAM = Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers CIVAM = Centre d'Initiative et de Valorisation de l'Agriculture et du Milieu rural CRPF = Centre Régional de la Propriété Forestière

Page 13: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Balans van de bestaande projecten

Programma AGROFORESTRY

Page 14: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Aanlegkosten van een perceel

Eenheidsprijs per geplante boom hoger dan bebossing van landbouwgrond

Afzetten met paaltjes Individuele becherming Ongeveer 12 euro per boom (kost voor bedrijf)

Kost per perceel minder hoog omwille van de lage plantdichtheid

Page 15: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Rentabiliteit in vergelijking met landbouwEerste voorzichtige hypotheses

Notelaar, peerlijsterbes, els: veel rendabeler dan landbouw (+ 10 à 50 %)

Wilde kerselaar, es, esdoorn, populier: minstens even rendabel als landbouw (- 5 à + 15 %)

Page 16: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Het is niet altijd noodzakelijk om te rooien,

om winst te halen uit de aanplant van bomen…

Page 17: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

1. Koolstofbalans van het agroforestry-systeem, dynamiek van het vastleggen van koolstof in bodems

2. Stikstofbalans en risico op uitloging van nitraten op een agroforestry-perceel

3. Impact van agroforestry op de bodemfauna

Balans agro-milieu

Page 18: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Op punt stellen van de hulpmiddelen tot het nemen van

beslissingen in agroforestry

Christian Dupraz, INRA, UMR SystemFabien Liagre, Agroof Développement

Programma AGROFORESTRY

Page 19: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Hi-SAFEEen biofysisch 3D-model

van de productiviteit van heterogene populaties

Page 20: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

FARMSAFE

Page 21: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Doelstellingen van farmsafe

Voorspellen van technische en economische resultaten: Opmaak kostenraming Opmaak productie-

curves Evolutie arbeidstijd Financiële evolutie Rentabiliteitsstudie

Page 22: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Oprichten van een netwerk van referentiepercelen

Page 23: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Databank Databank wordt gerealiseerd, met

liggingskaart, projectplan en technische fiche van het experiment

Voorbeeld: Dhr.Moreau, Indre

Page 24: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Meer kandidaten dan voorzien…

Netwerk voor 2005/06

Bestaand netwerk (INRA-Cemagref-CRPF)

Kandidaat verklaard

Page 25: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Welke follow-up op lange termijn?

Oprichten van een netwerk voor ontwikkelingsgericht onderzoek (gemengd technologisch netwerk genoemd)

Associatie Onderzoek – Onderwijs – Professionele organisaties Duur: tot 5 jaar financiering

Volgende stappen

Bepalen van de onderzoeksthema’s Partners identificeren

Page 26: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Oprichten van een nationale associatie

Grondwetgevende vergadering, 25 april 2007

Page 27: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Agroforestry en MTR-rechten

Nieuw in 2006: circulaire DPEI/SPM/SDCPV/C20006-4038 van 09/05/2006

Indien dichtheid < 50 bomen/ha: op totale oppervlakte van perceel kunnen MTR-rechten geactiveerd worden

Indien dichtheid > 50 bomen/ha:

‣ Principe: alleen gedeelte dat effectief beteeld of begraasd wordt, komt in aanmerking voor activatie van MTR-rechten

‣ Derogatie: beslissing door prefectoraal besluit, op met bosbomen beplante percelen die begraasd worden, kunnen de MTR-rechten volledig geactiveerd worden

Page 28: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Het PDPO opent de deur voor steun aan agroforestry…

Europees Programmadecreet Plattelandsontwikkeling 2007-2013 Nieuw: artikel 44 van PDPO:

Communautaire cofinanciering (tot 80%) voor de aanleg van agroforestry-percelen

Artikel geïnspireerd door de resultaten van Frans onderzoek…

Page 29: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Nationaal PDPO is terughoudend…

Tot nu werd de steunmaatregel voor agroforestry niet duidelijk weerhouden in het Franse PDPO…

• Maar in het kader van « Plan Végétal Environnemental » van as 1 kan agroforestry inbegrepen in een steunmaatregel voor investering in bomen buiten een bos.

• Het gefinancierde bedrag is 40% van de kost van materiaal en toebehoren.

• De zone die onder deze steunmaatregel valt, is nog niet afgebakend.

• Zal de « Grenelle de l’Environnement » de situatie veranderen?

Page 30: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

De nieuwe inzet duikt op…

Page 31: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Communiceren…

Page 32: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Communicatie en verspreiding

Page 33: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

www.agroforesterie.fr

Page 34: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Conclusie

www.agroforesterie.frwww.agroforestry.gr

Brits forumwww.agroforesterie.be?

Naar een Europees platform?www.agroforestry.eu?

Page 35: Agroforestry in Frankrijk Project Agroforestry 2006/08 Fabien Liagre – studiebureau Agroof Développement

Dank u...