5
1 Alles, was zählt. EnergieTechnik EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage électronique pour tous les compteurs d’eau équipés d’un disque de modulation

EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline ... … · EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline ... … · EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage

1Alles, was zählt.

EnergieTechnik

EDC – Electronic Data Capture Modul(elektrooniline kommunikatsioonimoodul)

Paigaldusjuhend Module avec balayage électronique pour tous les compteurs d’eau équipés d’un disque de modulation

Page 2: EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline ... … · EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage

2

1.Kirjeldus

Kommunikatsioonimoodul veearvestitele

Kommunikatsioonimoodul EDC (Elektronic Data

Capture) on elektrooniline mittereaktiivne impulsi

tuvastamise moodul kõigile Zenner modulaator-

kettaga varustatud veearvestitele.

Moodul võimaldab usaldusväärset arvestinäitude

kauglugemist ja integreerimist nutiarvestite süsteemi.

Tavapärased kasutuskohad: ■ Veearvestite näitude raadio teel kauglugemine

■ Veearvestite näitude lugemine LPWAN

võrkudes (LoRaWAN, SIGFOX)

■ M-Bus liidesega veearvestite kauglugemine

EDC kommunikatsioonimoodul kindlustab, et

saadetavates andmetes sisaldub alati hetkeolukord

ja puudub mehaaniline lugemisest tingitud mõju

impulsile. Impulsside loendamine toimub modu-

laatorkettalt elektrooniliselt ja ei oma loendur-

elektroonikat mõjutavat tagasisidet.

Elektroonika detekteerib vastupidised impulsid,

mida käsitleb elektrooniliselt ja mistõttu on moodulil

igal ajahetkel ülevaade arvesti loendurmehhanismi

olekust.

EDC on saadaval eri versioonides: ■ Raadio : wM-Bus moodul vastavalt

standardile OMS (868 MHz), EN 13757-4

■ M-Bus: kaabliga M-Bus moodul vastavalt EN 13757-3

Moodulid on patareitoitega. Patarei eluiga,

sõltuvalt mooduli versioonist, võib olla kuni

15 aastat.

2. Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Elektritoide Kuni 15 aastat (sõltuvalt versioonist)

Patarei oleku jälgitavus Jah

Töötemperatuur -15 ... +55°C

Kaitseklass IP 68

Andmete säilitamine:

Aastakohased: max. 16

Kuukohased 18

Päevakohased 96

Veerandtunnikohased 96

Eesti

Impulssliidesega veearvestite kauglugemine■

■ Impulss: kaabliga impulssmoodul

Page 3: EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline ... … · EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage

3

3. EDC mooduli paigaldus veearvestile

ZENNER EDC moodulid on ette nähtud kõigile

ZENNER induktiivse modulaatorkettaga arvestitele.

Olenevalt versioonist on veearvesti varustatud 6-

või 8-kohalise loendurmehhanismiga.

Joonis 1: ZENNER modulaatorkettaga

mehhanismid

Joonis 2 : Moodul fiksaatorrõnga ja kruviga (EDC-C)

Joonis 3 : Moodul fiksaatorkruvidega (EDC-S)

vaskhülsiga arvestitele (IP68).

Sõltuvalt arvesti registri versioonist (standard

kuivloendur või vaskhülsiga versioon) on olemas

kaks erinevat mooduli versiooni.

Joonis 5 : EDC-S

mooduli paigaldus

3.1. EDC-C mooduli paigaldus

Eemaldage mooduli põhjalt metalliseeritud kleeps.

Asetage moodul puhtale loendurile (Joonis 4) ja

vajutage kindlalt kohale. Veenduge, et moodul ja

kinnituskruvi kohad asetsevad õigesti. Kinnitage

moodul täiendavalt kaasasoleva kruviga.

Seejärel katke kruvid kollaste kleepsudega.

Vajadusel vahetage arvestil olev numbrite kate

EDC mooduliga kokkusobiva katte vastu.

3.2. EDC-S mooduli paigaldus

Asetage moodul puhtale loendurile (Joonis 5).

Kinnitage moodul kahe kaasasoleva kruviga.

Katke kruvid kollaste kleepsudega.

Vajadusel vahetage arvestil olev numbrite kate

EDC mooduliga kokkusobiva katte vastu.

Joonis 4: EDC-C

mooduli paigaldus

Page 4: EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline ... … · EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage

4

12. Utiliseerimine

Tähelepanu: EDC moodul sisaldab mittelaetavalt

Liitiumpatareid. Patareid sisaldavad aineid, mis

võivad kahjustada keskkonda ja olla kahjulikud

inimese tervisele.

Moodulit ei või käsitleda olemjäätmena ja selle

utiliseerimisel tuleb järgida ettenähtud reegleid.

Täpsemat infot võib saada kohalikult jäätme-

käitlejalt.

ZENNER International GmbH & Co. KGRömerstadt 6D-66121 Saarbrücken

Telephone +49 681 99 676-30Faks +49 681 99 676-3100

E-Mail [email protected] www.zenner.com T

ehni

lise

d m

uuda

tuse

d võ

ima

liku

d. E

ksitu

ste

ja t

rüki

viga

de

eest

ei v

astu

ta

Tähelepanu: Ärge visake EDC moodulit või selle osi

olmejäätmete hulka.

Täiendavat infot saab

[email protected]

Uusimat toodet puudutavat infot saabwww.zenner.com

Page 5: EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline ... … · EDC – Electronic Data Capture Modul (elektrooniline kommunikatsioonimoodul) Paigaldusjuhend Module avec balayage

5

ZENNER International GmbH & Co. KGRömerstadt 6 D-66121 SaarbrückenTelephone +49 681 99 676-30Telefax +49 681 99 676-3100E-Mail [email protected] www.zenner.com

Üldandmed:

Elektritoide kuni 15 aastat

(sõltuvalt versioonist)

Patarei oleku jälgitavus jah

Töötemperatuur -15 ... +55 °C

Kaitseklass: IP 68

Andmete säilitamine:

Aastakohased 16

Kuukohased 18

Päevakohased 96

Veerandtunnikohased 96

Üldandmed EDC-wMbus raadiomoodul:

Ülekandemoodus Juhtmevaba wM-Bus kahesuunaline, T1

Kodeering AES-128 vastavalt standardile OMS (seadmekohane)

Andmepaketi sisuHetkekulu, kuupäev, käesoleva kuu kulu,

kuu kulude ajalugu, oleku informatsioon

Saate intervall Tüüpiliselt 20 sekundit

Saatevõimsus 25 mW

Üldandmed kaabliga EDC M-Bus moodul:

Juhtmete arve kaablis 2

Kaabli pikkus 1,5 m

Elektromagnetiline vastavusVastab direktiivile

89/336/EWG

Tehnilised andmed

Üldandmed kaabliga EDC impulssmoodul:

Juhtmete arve kaablis 3

Kaabli pikkus 1,5 m