of 18 /18
FAVV BESTUUR LABORATORIA / AFSCA ADMINISTRATION DES LABORATOIRE LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d’analyse Detectie van Cronobacter sakazakii LAB 24 I-MET-057 Techniek Technique ISO/TS 22964 Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Melk en melkproducten (zuigelingenvoeding) (categorie 1) Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption 18/03/2013

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION · Anja Van Beversluys, Sandra De Cocker, Hilde Van Remoortel, Conny De Schepper Periode van validatie Période de validation Start - Début:

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION · Anja Van Beversluys, Sandra De Cocker, Hilde Van...

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  VALIDATIERAPPORT – RAPPORT DE VALIDATION

  Analysemethode

  Méthode d’analyse

  Detectie van Cronobacter sakazakii

  LAB 24 I-MET-057

  Techniek

  Technique

  ISO/TS 22964

  Matrix / matrixgroep

  Matrice / Groupe de

  matrices

  Melk en melkproducten (zuigelingenvoeding) (categorie 1)

  Datum laatste aanpassing /

  Date du dernière adaption

  18/03/2013

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  Overzicht van de prestatiekenmerken :

  detectielimiet < 1 cfu / 10 g

  De validatie voldoet aan de procedure LAB 00 P180

  De laboratoria die deze methode willen overnemen, moeten aantonen dat de criteria hieronder aangegeven voldaan zijn:

  Deelnemen aan een ringtest met het bekomen van goede resultaten.

  Behalen van een detectielimiet van 10 cfu /10 g

  Inhoud:

  Versie Herziening

  door / datum

  Reden Wijzigingen

  1 EH/ 7-5-12 Herwerken validatieprocedure

  volgens de nieuwe template en

  procedure P180

  Template aanpassen met

  extra gegevens en foto’s

  2 EH/ 13-03-13 Toevoegen extra testen op vraag van

  auditor Belac

  Toevoegen extra testen

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 1/16

  VALIDATIERAPPORT – RAPPORT DE VALIDATION

  Analysemethode

  Méthode d’analyse

  Detectie van Cronobacter sakazakii

  (I-MET 057)

  Techniek

  Technique

  ISO/TS 22964

  Aanrijken– isolatie - bevestiging

  Matrix / matrixgroep

  Matrice / Groupe de

  matrices

  Melk en melkproducten (categorie 1) (zuigelingenvoeding)

  Type validatie

  Type de validation

  Verificatie

  Verantwoordelijke (Naam

  en functie)

  Responsable

  (Nom et fonction)

  Elly Harnie

  Sectieverantwoordelijke biologische analyses

  Opgesteld door

  Rédaction par

  Naam – Nom: Elly Harnie

  Functie - Fonction:

  Sectieverantwoordelijke biologische

  analyses

  Datum - Date: 18/03/2013

  Handtekeningen - Signatures: get.

  Medewerkers

  (Naam en functie)

  Collaborateurs

  (Nom et fonction)

  Analisten microbiologie

  Stefanie Vanbiesbrouck, Liesbeth Stas, Kristof De Greif, Chantal Focquet, Mieke De Mits,

  Anja Van Beversluys, Sandra De Cocker, Hilde Van Remoortel, Conny De Schepper

  Periode van validatie

  Période de validation

  Start - Début: 22/08/2011

  Einde - Fin: 18/03/2013

  Dit rapport is een herwerking van het originele rapport, naar aanleiding van de

  nieuwe template en toevoeging van extra gegevens naar aanleiding van een Belac

  audit.

  Methode goedgekeurd en

  geschikt bevonden door

  Méthode approuvée et jugé

  convenable pour la routine

  par

  Naam – Nom: Ronny Martens

  Functie - Fonction: QAM

  Datum - Date: 18-03-2013

  Handtekeningen - Signatures: get.

  Hierna volgt een beschrijving van de resultaten van het validatieonderzoek zoals aangegeven in stap 8 van de procedure

  LAB 00 P 180.

  Ce qui suit est une description des résultats de l'étude de validation comme indiqué dans l'étape 8 de la procédure LAB

  P 00 180.

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 2/16

  Samenvatting validatiegegevens – Résumé des données de validation

  VALIDATIERAPPORT – RAPPORT DE VALIDATION ................................................................................. 1

  SAMENVATTING VALIDATIEGEGEVENS – RÉSUMÉ DES DONNÉES DE VALIDATION........................ 2

  1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 3

  2 OMSCHRIJVING PROEVEN .................................................................................................................... 3

  2.1 OPKWEEK VAN CRONOBACTER SAKAZAKII.................................................................................................... 3

  2.2 BESMETTEN STALEN MELKPOEDER ............................................................................................................. 4

  2.2.1 Test 1: besmet melkpoeder............................................................................................................... 4

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 5

  2.2.2 Test 2: besmet melkpoeder............................................................................................................... 5

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 6

  2.2.3 Test 3: besmet melkpoeder............................................................................................................... 6

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 7

  2.2.4 Test 4: besmet melkpoeder............................................................................................................... 7

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................................. 7

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 8

  2.2.5 Test 5: besmet melkpoeder............................................................................................................... 8

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 9

  2.2.6 Test 6: besmet melkpoeder............................................................................................................... 9

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................................. 9

  2.2.7 Test 7: besmet melkpoeder............................................................................................................. 10

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel. ................................................................ 10

  2.3 RINGTESTEN ......................................................................................................................................... 11

  3 EXTRA TESTEN DETECTIELIMIET ..................................................................................................... 11

  3.1 DETECTIELIMIET PROEF 1 ....................................................................................................................... 11

  3.2 DETECTIELIMIET PROEF 2 ....................................................................................................................... 12

  3.3 BESLUIT ............................................................................................................................................... 13

  4 SAMENVATTENDE TABEL EN CONCLUSIE ....................................................................................... 13

  Een samenvatting wordt gegeven in onderstaande tabel. ................................................................................ 13

  5 FOTO’S VAN DE METHODE .................................................................................................................. 16

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 3/16

  1. Validatieparameters / matrices

  Matrices :

  Melkpoeder (categorie 1) (zuigelingenvoeding)

  Volgende parameters werden bepaald :

  - Detectielimiet

  Criteria:

  De detectielimiet die moet behaald worden is 10 cfu / 10 g maar het FLVVM streeft naar 1 cfu / 10 g.

  2. Overzicht testen

  1 Inleiding

  De opstart van de methode was oorspronkelijk voorzien voor 01/11/2011, maar werd verzet naar 01/01/2012

  (als gevolg van het wijzigen van de dispatching routes zou het FLVVM ook stalen voor Cronobacter

  ontvangen).

  Het oorspronkelijke validatiedossier werd in 2012 herwerkt conform de procedure P180; in 2013 werden

  extra testen toegevoegd naar aanleiding van een audit.

  2 Omschrijving proeven

  Tijdens de validatie werden twee bodems vergeleken: ESIA en Rapid sakazakii.

  In eerste instantie werd een opkweek van Cronobacter uitgetest, om te gebruiken als besmettingsoplossing

  om stalen te besmetten. Vervolgens werden stalen besmet en geanalyseerd.

  2.1 Opkweek van Cronobacter sakazakii

  Werkwijze:

  - Opkweken 2 cultiloops in BHI (24 h 37 °C, cfr. andere methoden)

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 4/16

  - Aanmaken van verdunningsreeks in trypton zoutoplossing en uitplaten verdunning 10-4

  tem 10-9

  op

  ESIA en Rapid sakazakii (0.1 ml)

  Resultaten:

  Deze test werd door Liesbeth Stas uitgevoerd op 22/08/2011 .

  De resultaten worden samengevat in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / plaat

  Opkweek 1 Opkweek 2

  Verdunning ESIA Rapid sakazakii ESIA Rapid sakazakii

  10-4

  > 300 > 300 > 300 > 300

  10-5

  > 300 306 > 300 > 300

  10-6

  25 43 32 45

  10-7

  1 1 1 7

  10-8

  0 0 0 0

  10-9

  0 0 0 0

  Conclusie:

  De resultaten op beide platen komen overeen; ook komen de herhalingen overeen.

  Om de detectielimiet te behalen moet verdund worden tot 10-8

  . De proef wordt herhaald en de opkweek

  wordt gebruikt om stalen te besmetten.

  2.2 Besmetten stalen melkpoeder

  2.2.1 Test 1: besmet melkpoeder

  Werkwijze:

  - Opkweken cultiloop in BHI (24 h 37 °C, cfr andere methoden)

  - Uitplaten verdunningen 10-5

  tot en met 10-7

  op beide platen (0.1 ml)

  - Afwegen van 10 g melkpoeder en toevoegen van 1 ml van verdunning 10-6

  en van 10-7

  ; analyse van

  het blanco staal

  Resultaten:

  Deze test werd door Liesbeth Stas uitgevoerd op 26/08/2011 .

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 5/16

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / plaat

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid sakazakii

  10-5

  > 300 > 300

  10-6

  23 26

  10-7

  4 6

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  ESIA Rapid

  Staal + 10-6

  + +

  Staal + 10-7

  + +

  blanco - -

  Opmerking: op de Rapid platen was er veel meer groei dan op ESIA. De kolonies werden bevestigd als

  Cronobacter en bleken oxidase negatief te zijn.

  Conclusie:

  De concentratie van Cronobacter in de stalen bedroeg 230-260 cfu (staal + 10-6

  ) en 40-60 cfu (staal + 10-7

  ).

  Omdat dit te hoog is werd in een volgende proef lager besmet.

  2.2.2 Test 2: besmet melkpoeder

  Werkwijze:

  - Opkweken cultiloop in BHI (24 h 37 °C, cfr andere methoden)

  - Uitplaten verdunningen 10-6

  tem 10-8

  op ESIA

  - Afwegen van 10 g melkpoeder en toevoegen van 1 ml van verdunning 10-6

  en van 10-7

  ; analyse van

  het blanco staal

  Resultaten:

  Deze test werd door Stefanie Vanbiesbrouck uitgevoerd op 05/09/2011.

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml

  Opkweek

  Verdunning ESIA

  10-6

  390

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 6/16

  10-7

  39

  10-8

  3

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Type melkpoeder ESIA Rapid

  Bambix Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Friso Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Verdunning 10-8

  werd verder bevestigd.

  Conclusie:

  De detectielimiet van de methode is kleiner dan 3 cfu. Deze test werd door alle andere analisten ook

  herhaald.

  2.2.3 Test 3: besmet melkpoeder

  Werkwijze:

  - Opkweken cultiloop in BHI (24 h 37 °C)

  - Uitplaten verdunningen 10-7

  en 10-8

  op ESIA / Rapid Sakazakii

  - Afwegen van 10 g melkpoeder en toevoegen van 1 ml van verdunning 10-7

  en van 10-8

  ; analyse van

  het blanco staal

  Resultaten:

  Deze test werd door Sandra De Cocker uitgevoerd op 13/09/2011.

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid

  10-7

  14 28

  10-8

  2 8

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 7/16

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Type melkpoeder ESIA Rapid

  1 Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  2 Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Alle positieve stalen werden bevestigd.

  Conclusie:

  De detectielimiet van de methode is kleiner dan 2-8 cfu / 10 g.

  Dezelfde resultaten op beide bodems werden bekomen.

  2.2.4 Test 4: besmet melkpoeder

  Werkwijze: zie 2.2.3

  Resultaten:

  Deze test werd door Chantal Focquet en Anja Van Beversluys uitgevoerd op 20/09/2011 .

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml (chantal)

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid

  10-7

  12 14

  10-8

  3 3

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml (anja)

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid

  10-7

  14 10

  10-8

  < 1 5

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 8/16

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Type melkpoeder Analist ESIA Rapid

  BEBA 2

  10350409

  Staal + 10-7

  AVB + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Bambix groeimelk Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  BEBA 2

  10350409

  Staal + 10-7

  CF + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Bambix groeimelk Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  Blanco - -

  Conclusie:

  De detectielimiet van de methode is kleiner dan 1 cfu / 10 g.

  2.2.5 Test 5: besmet melkpoeder

  Werkwijze: zie 2.2.3

  Resultaten:

  Deze test werd door Liesbeth Stas en Kristof De Greif uitgevoerd op 4/10/2011.

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid

  10-7

  13 32

  10-8

  1 2

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 9/16

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Type melkpoeder ESIA Rapid

  Melkpoeder 1 Staal + 10

  -7 + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Melkpoeder 2 Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Conclusie:

  De detectielimiet van de methode is kleiner dan 1 cfu / 10 g.

  2.2.6 Test 6: besmet melkpoeder

  Werkwijze: zie 2.2.3

  Resultaten:

  Deze test werd door Conny De schepper en Mieke De Mits uitgevoerd op 18/10/2011.

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml (Conny)

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid

  10-7

  26 31

  10-8

  3 3

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml (Mieke)

  Opkweek

  Verdunning ESIA Rapid

  10-7

  23 42

  10-8

  2 2

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 10/16

  Type melkpoeder Analist ESIA Rapid

  Bambix Staal + 10-7

  CDS + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  NAN Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  - -

  blanco - -

  Nutrilon Staal + 10-7

  MDM + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Friso Staal + 10-7

  + +

  Staal + 10-8

  + +

  blanco - -

  Conclusie:

  De detectielimiet van de methode is kleiner dan 2 cfu / 10 g (1 staal werd niet als positief teruggevonden).

  2.2.7 Test 7: besmet melkpoeder

  Werkwijze: zie 2.2.3

  Resultaten:

  Deze test werd door Hilde Van Remoortel uitgevoerd op 07/12/2011. ESIA werd niet meer uitgevoerd.

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel.

  Tabel Resultaten opkweek in cfu / ml

  Verdunning Opkweek

  10-7

  47

  10-8

  1

  Rapid

  Staal + 10-7

  +

  blanco -

  Staal + 10-8

  +

  blanco -

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 11/16

  Conclusie:

  De detectielimiet van de methode is kleiner dan 1 cfu / 10 g.

  2.3 Ringtesten

  Op 22/11/2011 werd deelgenomen aan een ringtest; dit resultaat was ‘afwezig’ en werd zo ook bevestigd

  door de organisator.

  Op 08/05/2012 werd deelgenomen aan een ringtest; dit resultaat was ‘aanwezig’ en werd zo ook bevestigd

  door de organisator.

  3 Extra testen detectielimiet

  Op vraag van de auditor werden extra testen uitgevoerd voor de bepaling van de detectielimiet.

  In een eerste test werd een opkweek aangemaakt en geteld (24 h bij 37 °C in Brucella broth) (03/01/2013

  uitgevoerd door Liesbeth). Aan de hand hiervan werd de besmettingsoplossing berekend.

  3.1 Detectielimiet proef 1

  Aanmaken van besmettingsoplossingen :

  Reactivatie van een cultiloop in BHI

  Aanmaken van een verdunningsreeks 10-1

  tot en met 10-8

  :

  Oplossing 1: 10-6

  Oplossing 2: 10-7

  Oplossing 3: 10-8

  Uitplaten van elke verdunning (1 ml) op ESIA en PCA en incuberen

  Besmetten van stalen:

  10 g melkpoeder + 90 ml BPW + 1 ml besmettingsoplossing (eerst oplossen, dan besmetten)

  10 g melkpoeder + 90 ml BPW = blanco

  Resultaten:

  De test werd door Anja uitgevoerd op 31/01/2013.

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 12/16

  Datum Staal Analist Cfu/ml

  ESIA / PCA ESIA

  31/01/2013 Staal + 10-6

  AVB 407 / 341 +

  Staal + 10-7

  57 / 79 +

  Staal + 10-8

  8 / 14 +

  blanco - -

  In een volgende proef werd lager besmet.

  3.2 Detectielimiet proef 2

  De eerste proef werd herhaald met meerdere herhalingen en op een lager niveau.

  Aanmaken van besmettingsoplossingen :

  Reactivatie van een cultiloop in BHI

  Aanmaken van een verdunningsreeks 10-1

  tot en met 10-8

  :

  Oplossing 1: 10-7

  Oplossing 2: 10-8

  Oplossing 3: oplossing 2 ½ verdund

  Oplossing 4: oplossing 2 1/5 verdund

  Uitplaten van elke verdunning (1 ml) op ESIA en PCA en incuberen

  Besmetten van stalen:

  10 g melkpoeder + 90 ml BPW + 1 ml besmettingsoplossing (eerst oplossen, dan besmetten)

  4 oplossingen

  Oplossing 3 en 4: 4 herhalingen

  10 g melkpoeder + 90 ml BPW = blanco

  Resultaten:

  De test werd door Stefanie uitgevoerd op 12/02/2013.

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 13/16

  Datum Staal Analist Cfu/ml

  ESIA / PCA ESIA

  12/02/2013 Staal + opl 1 SV 54 / 85 +

  Staal + opl 2 7 / 33 +

  Staal + opl 3 3 / 13 +

  Staal + opl 3 +

  Staal + opl 3 +

  Staal + opl 3 +

  Staal + opl 4 1 / 1 +

  Staal + opl 4 +

  Staal + opl 4 +

  Staal + opl 4 +

  blanco - -

  Er is een verschil tussen de opkweek geteld op PCA en ESIA.

  3.3 Besluit

  Er werd een detectielimiet kleiner dan 1 cfu/10 g behaald (zowel op PCA als op ESIA bepaald).

  4 Samenvattende tabel en conclusie

  Een samenvatting wordt gegeven in onderstaande tabel.

  Datum Staal

  ESIA Rapid Detectielimiet cfu

  (ESIA- Rapid)

  26/08/2011

  Staal + 10-6

  + + 230-260

  Staal + 10-7

  + + 40-60

  Blanco - - nvt

  05/09/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 39 (enkel ESIA)

  Staal 1 + 10-8

  + + 3 (enkel ESIA)

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 39 (enkel ESIA)

  Staal 2 + 10-8

  + + 3 (enkel ESIA)

  Blanco - - nvt

  13/09/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 14 – 28

  Staal 1 + 10-8

  + + 2 - 8

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 14 – 28

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 14/16

  Staal 2 + 10-8

  + + 2 - 8

  Blanco - - nvt

  20/09/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 12 – 14

  Staal 1 + 10-8

  + + 3 - 3

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 12 – 14

  Staal 2 + 10-8

  + + 3 - 3

  Blanco - - nvt

  20/09/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 14 – 10

  Staal 1 + 10-8

  + + < 1 -5

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 14 – 10

  Staal 2 + 10-8

  + + < 1 -5

  Blanco - - nvt

  04/10/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 13-32

  Staal 1 + 10-8

  + + 1 - 2

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 13-32

  Staal 2 + 10-8

  + + 1 - 2

  Blanco - - nvt

  18/10/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 26-31

  Staal 1 + 10-8

  - - 3-3

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 26-31

  Staal 2 + 10-8

  + + 3-3

  Blanco - - nvt

  18/10/2011

  Staal 1 + 10-7

  + + 23-42

  Staal 1 + 10-8

  + + 2-2

  Blanco - - nvt

  Staal 2 + 10-7

  + + 23-42

  Staal 2 + 10-8

  + + 2-2

  Blanco - - nvt

  07/12/2011

  Staal 1 + 10-7

  + 47

  Blanco - nvt

  Staal 2 + 10-8

  + 1

  Blanco - nvt

  Extra testen in 2013 staan vermeld in onderstaande tabel.

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 15/16

  Datum Staal Analist Cfu/ml

  ESIA / PCA ESIA

  31/01/2013 Staal + 10-6

  AVB 407 / 341 +

  Staal + 10-7

  57 / 79 +

  Staal + 10-8

  8 / 14 +

  blanco - -

  12/02/2013 Staal + opl 1 SV 54 / 85 +

  Staal + opl 2 7 / 33 +

  Staal + opl 3 3 / 13 +

  Staal + opl 3 +

  Staal + opl 3 +

  Staal + opl 3 +

  Staal + opl 4 1 / 1 +

  Staal + opl 4 +

  Staal + opl 4 +

  Staal + opl 4 +

  blanco - -

  Er werd een detectielimiet kleiner dan 1 cfu/10 g behaald (zowel op PCA als op ESIA bepaald).

  De methode was goed voor implementatie vanaf 02/01/2012.

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 16/16

  5 Foto’s van de methode

  Enten van mLST broth

  Cronobacter op Rapid sakazakii agar