Click here to load reader

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE · PDF file Anja Van Beversluys, Sandra De Cocker, Hilde Van Remoortel, Conny De Schepper Periode van validatie Période de validation Start - Début: 22/08/2011

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE · PDF file Anja Van Beversluys, Sandra De Cocker, Hilde Van...

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  VALIDATIERAPPORT – RAPPORT DE VALIDATION

  Analysemethode

  Méthode d’analyse

  Detectie van Cronobacter sakazakii

  LAB 24 I-MET-057

  Techniek

  Technique

  ISO/TS 22964

  Matrix / matrixgroep

  Matrice / Groupe de

  matrices

  Melk en melkproducten (zuigelingenvoeding) (categorie 1)

  Datum laatste aanpassing /

  Date du dernière adaption

  18/03/2013

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

   Overzicht van de prestatiekenmerken :

  detectielimiet < 1 cfu / 10 g

   De validatie voldoet aan de procedure LAB 00 P180

   De laboratoria die deze methode willen overnemen, moeten aantonen dat de criteria hieronder aangegeven voldaan zijn:

  Deelnemen aan een ringtest met het bekomen van goede resultaten.

  Behalen van een detectielimiet van 10 cfu /10 g

   Inhoud:

  Versie Herziening

  door / datum

  Reden Wijzigingen

  1 EH/ 7-5-12 Herwerken validatieprocedure

  volgens de nieuwe template en

  procedure P180

  Template aanpassen met

  extra gegevens en foto’s

  2 EH/ 13-03-13 Toevoegen extra testen op vraag van

  auditor Belac

  Toevoegen extra testen

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 1/16

  VALIDATIERAPPORT – RAPPORT DE VALIDATION

  Analysemethode

  Méthode d’analyse

  Detectie van Cronobacter sakazakii

  (I-MET 057)

  Techniek

  Technique

  ISO/TS 22964

  Aanrijken– isolatie - bevestiging

  Matrix / matrixgroep

  Matrice / Groupe de

  matrices

  Melk en melkproducten (categorie 1) (zuigelingenvoeding)

  Type validatie

  Type de validation

  Verificatie

  Verantwoordelijke (Naam

  en functie)

  Responsable

  (Nom et fonction)

  Elly Harnie

  Sectieverantwoordelijke biologische analyses

  Opgesteld door

  Rédaction par

  Naam – Nom: Elly Harnie

  Functie - Fonction:

  Sectieverantwoordelijke biologische

  analyses

  Datum - Date: 18/03/2013

  Handtekeningen - Signatures: get.

  Medewerkers

  (Naam en functie)

  Collaborateurs

  (Nom et fonction)

  Analisten microbiologie

  Stefanie Vanbiesbrouck, Liesbeth Stas, Kristof De Greif, Chantal Focquet, Mieke De Mits,

  Anja Van Beversluys, Sandra De Cocker, Hilde Van Remoortel, Conny De Schepper

  Periode van validatie

  Période de validation

  Start - Début: 22/08/2011

  Einde - Fin: 18/03/2013

  Dit rapport is een herwerking van het originele rapport, naar aanleiding van de

  nieuwe template en toevoeging van extra gegevens naar aanleiding van een Belac

  audit.

  Methode goedgekeurd en

  geschikt bevonden door

  Méthode approuvée et jugé

  convenable pour la routine

  par

  Naam – Nom: Ronny Martens

  Functie - Fonction: QAM

  Datum - Date: 18-03-2013

  Handtekeningen - Signatures: get.

  Hierna volgt een beschrijving van de resultaten van het validatieonderzoek zoals aangegeven in stap 8 van de procedure

  LAB 00 P 180.

  Ce qui suit est une description des résultats de l'étude de validation comme indiqué dans l'étape 8 de la procédure LAB

  P 00 180.

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 2/16

  Samenvatting validatiegegevens – Résumé des données de validation

  VALIDATIERAPPORT – RAPPORT DE VALIDATION ................................................................................. 1

  SAMENVATTING VALIDATIEGEGEVENS – RÉSUMÉ DES DONNÉES DE VALIDATION........................ 2

  1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 3

  2 OMSCHRIJVING PROEVEN .................................................................................................................... 3

  2.1 OPKWEEK VAN CRONOBACTER SAKAZAKII.................................................................................................... 3

  2.2 BESMETTEN STALEN MELKPOEDER ............................................................................................................. 4

  2.2.1 Test 1: besmet melkpoeder............................................................................................................... 4

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 5

  2.2.2 Test 2: besmet melkpoeder............................................................................................................... 5

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 6

  2.2.3 Test 3: besmet melkpoeder............................................................................................................... 6

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 7

  2.2.4 Test 4: besmet melkpoeder............................................................................................................... 7

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................................. 7

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 8

  2.2.5 Test 5: besmet melkpoeder............................................................................................................... 8

  De resultaten van de besmette monsters zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................... 9

  2.2.6 Test 6: besmet melkpoeder............................................................................................................... 9

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel. .................................................................. 9

  2.2.7 Test 7: besmet melkpoeder............................................................................................................. 10

  De resultaten van de opkweek zijn aanwezig in onderstaande tabel. ................................................................ 10

  2.3 RINGTESTEN ......................................................................................................................................... 11

  3 EXTRA TESTEN DETECTIELIMIET ..................................................................................................... 11

  3.1 DETECTIELIMIET PROEF 1 ....................................................................................................................... 11

  3.2 DETECTIELIMIET PROEF 2 ....................................................................................................................... 12

  3.3 BESLUIT ............................................................................................................................................... 13

  4 SAMENVATTENDE TABEL EN CONCLUSIE ....................................................................................... 13

  Een samenvatting wordt gegeven in onderstaande tabel. ................................................................................ 13

  5 FOTO’S VAN DE METHODE .................................................................................................................. 16

 • FAVV – BESTUUR LABORATORIA / AFSCA – ADMINISTRATION DES LABORATOIRE

  LABO: FLVVM SECTIE - SECTION: Biologische analyses

  LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport – Modèle rapport de validation v.01 2012-03-15 3/16

  1. Validatieparameters / matrices

  Matrices :

  Melkpoeder (categorie 1) (zuigelingenvoeding)

  Volgende parameters werden bepaald :

  - Detectielimiet

  Criteria:

  De detectielimiet die moet behaald worden is 10 cfu / 10 g maar het FLVVM streeft naar 1 cfu / 10 g.

  2. Overzicht testen

  1 Inleiding

  De opstart van de methode was oorspronkelijk voorzien voor 01/11/2011, maar werd verzet naar 01/01/2012

  (als gevolg van het wijzigen van de dispatching routes zou het FLVVM ook stalen voor Cronobacter