15
ONDERGRONDSE REGENWATERTANKS CITERNES POUR EAU DE PLUIE A ENTERRER OVALE REGENWATERPUTTEN CITERNES POUR EAU DE PLUIE OVALES RONDE REGENWATERPUTTEN CITERNES POUR EAU DE PLUIE RONDES REGENWATERPUTTEN MET GROOT VOLUME EN LAGE INBOUWDIEPTE CITERNES POUR EAU DE PLUIE GRAND VOLUME AVEC UNE PROFONDEUR DE PLACEMENT LIMITÉE RECHTHOEKIGE REGENWATERPUTTEN CITERNES À EAU DE PLUIE RECTANGULAIRES PLATTE REGENWATERPUTTEN CITERNES PLATES POUR EAU DE PLUIE

DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

  • Upload
    w247be

  • View
    282

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure regenwatertanks - ondergronds

Citation preview

Page 1: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

ONDERGRONDSE REGENWATERTANKSCITERNES POUR EAU DE PLUIE A ENTERRER

• OVALEREGENWATERPUTTEN CITERNESPOUREAUDEPLUIEOVALES• RONDEREGENWATERPUTTEN CITERNESPOUREAUDEPLUIERONDES

• REGENWATERPUTTENMETGROOTVOLUMEENLAGEINBOUWDIEPTE CITERNESPOUREAUDEPLUIEGRANDVOLUMEAVECUNEPROFONDEURDEPLACEMENTLIMITÉE

• RECHTHOEKIGEREGENWATERPUTTEN CITERNESÀEAUDEPLUIERECTANGULAIRES

• PLATTEREGENWATERPUTTEN CITERNESPLATESPOUREAUDEPLUIE

Page 2: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

PLAATSING:AZONDERVERKEERSBELASTINGDe grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem van de uitgegraven put een laag gestabiliseerd zand aanbrengen. Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische/regenwaterput te plaatsen met betonplaat van ongeveer 15 cm dik. Vervolgens de septische/regenwaterput neerlaten en de buisleidingen aansluiten. Aan de binnenzijde van de septische/regenwaterput in het midden een steun plaatsen van de bodem tot de bovenkant van de put. Vul de put met water tot aan de uitgang. Vul het gat rond de put op met gestabiliseerd zand tot +- 5 cm boven de bovenzijde.

Aangeradenhoeveelheidstabilisévooreennormaleinbouwdieptevan+-50cmonderhetmaaiveld:30 cm stabilisé voor de tanks 1000L-1500L-2000L-3000L50 cm stabilisé voor de tanks 4000L -5000L-6000L

BMETVERKEERSBELASTINGVolg de aanwijzingen uit deel A. Giet na het gestabiliseerd zand een gewapende betonkraag van 15 cm. Na uitdroging van de betonplaat mag de steun aan de binnenzijde verwijderd worden. Hierna kan het mangat indien gewenst opgemetst worden en/of een putdeksel kan geplaatst worden.

WAARBORGDe septische/regenwaterput is gewaarborgd tegen allefabricagefouten in zoverre de voorschriftenstrikt worden nageleefd.

OVALEREGENWATERPUTTEN 4CITERNESPOUREAUDEPLUIEOVALES

DS5000 6

RONDEREGENWATERPUTTEN 8CITERNESPOUREAUDEPLUIERONDES FS1000 10 FS1500 10 FS2000 11 FS 3000 11 FS 4000 12 FS 5000 12 FS 6000 13

REGENWATERPUTTENMETGROOTVOLUMEENLAGEINBOUWDIEPTE 14CITERNESPOUREAUDEPLUIEGRANDVOLUMEAVECUNEPROFONDEURDEPLACEMENTLIMITÉE QR7500L 16 QR 10000L 16

RECHTHOEKIGEREGENWATERPUTTEN 18CITERNESÀEAUDEPLUIERECTANGULAIRES FS 1000 RH 20 FS 1500 RH 20 FS 2000 RH 21 FS 3000 RH 21

PLATTEREGENWATERPUTTEN 22CITERNESPLATESPOUREAUDEPLUIE

EASY RAIN 1500 DIY 24 EASY RAIN 2000 24 EASY RAIN 3000 24 EASY TWIN 1500 25 EASY TWIN 3500 25 EASY TWIN 5000 25

INSTALLATION:ASANSCHARGEDETRAFICAprès avoir creusé la fosse, recouvrez le fond de celle-ci avec du sable stabilisé. Si de l’eau souterraine se trouve dans le fond de la fosse il est recommandé de placer votre fosse septique / citerne à eau de pluie avec une dalle de béton d’environ 15 cm. Vérifiez la position de l’entrée et de la sortie et placez la citerne parfaitement à niveau. Procédez au raccordement des tuyauteries en PVC: mettez un pilier dans l’intérieur de la citerne à partir du fond jusqu’en haut. Remplissez la citerne avec de l’eau pure jusqu’au niveau de la sortie. Remplissez le contour de la fosse avec du sable stabilisé.

Quantité recommandée de sable stabilisé pour une profondeurd’installationnormalede+-50cmendessousduniveaudusol30 cm sable stabilisé pour les réservoirs 1000L-1500L-2000L-3000L50 cm sable stabilisé pour les réservoirs 4000L-5000L-6000L

BAVECCHARGEDETRAFICSuivez les instructions de la partie A. Coulez une dalle de béton armé de 15 cm sur le sable stabilisé au-dessus de la citerne. Après le séchage de la dalle en béton, le pilier à l’intérieur de la citerne peut être retiré. Par la suite un trou d’homme peut être maçonné et / un couvercle peut être placé.

GARANTIENous garantissons cette citerne/fosse septique contre tous vices de fabrication dans la mesure ou les données techniques ci-incluses ont été parfaitement respectées.

ONDERGRONDSEREGENWATERTANKSCITERNESPOUREAUDEPLUIEAENTERRER

ONDERGRONDSEREGENWATERTANKSCITERNESPOUREAUDEPLUIEAENTERRER

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 3 +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

2 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks

Page 3: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

De voordelenVANDEDSOVALEREGENWATERPUTTEN:

• Hijsogen om de tank makkelijk te plaatsen

• Met heftrucksleuven

• De DS5000 is standaard voorzien van een extra

aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw

regenwaterrecuperatiesysteem

• Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg)

DIN 1989 met rubberen ds dichting

• Voorzien van uitsparingen voor de nodige aansluitingen

• Een conisch bovenstuk waardoor deze tank zeer druk-

resistent is

• Door de ovale vorm heeft deze een lagere inbouwdiepte dan

tanks met een vergelijkbaar volume

• Kan zowel als regenwaterput of als septische put gebruikt

worden

LES AVANTAGES DESCITERNESDSOVALES:

• Crochets de levage pour placer la citerne plus facilement

• Avec entailles pour un chariot élévateur

• La DS5000 est équipée d’une connexion supplémentaire pour

vider la citerne avec un tuyau d’aspiration

• Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu’à 70 cm

couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989 avec

ds joint en caoutchouc

• Pourvue d’enfoncements pour les connexions nécessaires

• Une partie haute courbée qui donne à cette citerne une très

grande résistance à la pression

• Grâce à la forme ovale, la citerne a une profondeur de

placement plus limitée que les réservoirs avec un volume

similaire

• Peuvent être utilisées comme citerne d’eau de pluie ou pour

fosse septique

ondergrondse watertanksCiternes pour eau de pluie enterrée

ovale REGENWATERPUTTEN CITERNES POUR EAU DE PLUIE ovales

>>

2.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

REDUCTIEOPHOOGSTUK/REHAUSSERÉDUCTION• Indien de standaard telescopische schacht inclusief deksel niet gekozen wordt, kan er een reductie

ophoogstuk aangeboden worden.• Si le couvercle télescopique n’est pas choisi, nous pouvons vous proposer en option une rehausse

réduction.

Artikel code : 1285Code article : 1285

REDUCTIE DS ø800/ø630 H50CMRÉDUCTION DS ø800/ø630 H50CM

Artikel code : 5692Code article : 5692

PVC OPZETSTUK ø630 H30CMREHAUSSE EN PVC ø630 H30CM

Artikel code : 5693Code article : 5693

PVC OPZETSTUK ø630 H50CMREHAUSSE EN PVC ø630 H50CM

Artikel code : 5694Code article : 5694

PVC OPZETSTUK ø630 H100CMREHAUSSE EN PVC ø630 H100CM

DEKSELVOORVERKEERSBELASTING/COUVERCLEPOURPASSAGEDEVOITURE• Er kan een deksel voor verkeersbelasting van personenwagens (tot 600 kg) meegeleverd worden.• Un couvercle pour passage de voiture (jusqu’à 600 kg) peut être livré en option.

Artikel code : 6135Code article : 6135

DEKSEL ø630 VERKEERSBELASTING TOT 600KGCOUVERCLE ø630 POUR PASSAGE DE VOITURE JUSQU’À 600KG

INGEBOUWDEREGENWATERFILTER/FILTRESINTÉGRÉSPOUREAUDEPLUIE• Er kan een regenwaterfilter ingebouwd worden in deze tanks.• Un filtre peut être placé dans la citerne.

Artikel code : 5384Code article : 5384

COMPACT FILTER IT (in tank gemonteerd)COMPACT FILTRE IT (monté dans la citerne)

KOPPELSTUKKENENAANSLUITINGEN/RACCORDSETCONNEXIONS• Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.• Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Artikel code : 5262Code article : 5262

AANSLUITING/KOPPELING PE ø110RACCORD-CONNEXION PE ø110

Artikel code : 5696Code article : 5696

AANSLUITING/KOPPELING PE ø125RACCORD-CONNEXION PE ø125

Artikel code : 5697Code article : 5697

AANSLUITING/KOPPELING PE ø160RACCORD-CONNEXION PE ø160

Artikel code : 5698Code article : 5698

AANSLUITING/KOPPELING PE ø200RACCORD-CONNEXION PE ø200

AANSLUITINGMETFLENS-KOPPELING/RACORDEMENTAVECBRIDED’ACCOUPLEMENT• Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.• Une connexion avec bride d’accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Artikel code : 5699Code article : 5699

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø110RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø110

Artikel code : 5700Code article : 5700

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø125RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø125

Artikel code : 5701Code article : 5701

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø160RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø160

Artikel code : 5702Code article : 5702

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø200RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø200

GEDAZYMERAINWATER• Onderhoud uw tank met Gedazyme Rainwater: onderhoudsdosering: 60g per 1000 L om de 4 maanden.• Entretien de votre citerne avec Gedazyme Rainwater: Dose d’entretien 60g pour 1000 L tous les 4

mois.

Artikel code : 1270Code article : 1270

GEDAZYME RAINWATER 1 KGGEDAZYME RAINWATER 1 KG

OPTIES / OPTIONS

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 54 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 4: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

DS5000 REGENWATERPUT 5000L DS5000 FOSSE EAU DE PLUIE 5000L

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 235 x 180 x 174

Gewicht (kg)Poids (kg) 175

Volume (l) 5000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 630

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm)

ø 125

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 6095

Binnenkort beschikbaar /bientôt disponible

DS4000DS6000DS7500

PRODUCTDETAILS / details de produit

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 76 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 5: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

De voordelenVANDEDSRONDEREGENWATERPUTTEN:

• duurzaam en ongevoelig voor corrosie

• vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden

• de tanks vanaf 4000 L zijn standaard voorzien van

een extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw

regenwaterrecuperatiesysteem

• deze kunnen onderling met elkaar in verbinding gebracht

worden door middel van een extra aansluiting zodat men

communicerende vaten bekomt

• voorzien van een afdekkap – vanaf 4000 L voorzien van een

schroefdeksel

• kan zowel als regenwaterput als septische put gebruikt

worden.

LES AVANTAGES DESCITERNESDSRONDES:

• solide et insensible à la corrosion

• grâce à des parois lisses la saleté n’a pas d’adhérence

• les citernes à partir de 4000 L sont prévues d’une connexion

pour permettre à un tuyau pour récupérer l’eau

• elles peuvent être raccordées entre elles grâce à une

connexion supplémentaire

• avec plaque de fermeture - dès 4000L avec couvercle à vis

• peuvent être utilisées pour l’eau de pluie ou pour fosse

septique

ondergrondse watertanksCiternes pour eau de pluie enterrée

RONDE REGENWATERPUTTEN CITERNES POUR EAU DE PLUIE RONDES

>>

OPZETSTUKKEN/RÉHAUSSES• De tanks kunnen opgehoogd worden met een opzetstuk.• Les citernes peuvent être ajustées en hauteur par une rehausse.

Artikel code : 1347Code article : 1347

PVC OPZETSTUK ø500 H30CMREHAUSSE EN PVC ø500 H30CM

Artikel code : 1348Code article : 1348

PVC OPZETSTUK ø500 H50CMREHAUSSE EN PVC ø500 H50CM

Artikel code : 1349Code article : 1349

PVC OPZETSTUK ø500 H100CMREHAUSSE EN PVC ø500 H100CM

KOPPELSTUKKENENAANSLUITINGEN/RACCORDSETCONNEXIONS• Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.• Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Artikel code : 5262Code article : 5262

AANSLUITING/KOPPELING PE ø110RACCORD-CONNEXION PE ø110

Artikel code : 5696Code article : 5696

AANSLUITING/KOPPELING PE ø125RACCORD-CONNEXION PE ø125

Artikel code : 5697Code article : 5697

AANSLUITING/KOPPELING PE ø160RACCORD-CONNEXION PE ø160

Artikel code : 5698Code article : 5698

AANSLUITING/KOPPELING PE ø200RACCORD-CONNEXION PE ø200

AANSLUITINGMETFLENS-KOPPELING/RACCORDEMENTAVECBRIDED’ACCOUPLEMENT• Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.• Une connexion avec bride d’accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Artikel code : 5699Code article : 5699

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø110RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø110

Artikel code : 5700Code article : 5700

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø125RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø125

Artikel code : 5701Code article : 5701

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø160RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø160

Artikel code : 5702Code article : 5702

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø200RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø200

GEDAZYMERAINWATER• Onderhoud uw tank met Gedazyme Rainwater: onderhoudsdosering: 60g per 1000 L om de 4 maanden.• Entretien de votre citerne avec Gedazyme Rainwater: Dose d’entretien 60g pour 1000 L tous les 4

mois.

Artikel code : 1270Code article : 1270

GEDAZYME RAINWATER 1 KGGEDAZYME RAINWATER 1 KG

PRODUCT OVERZICHT / LISTE DES PRODUITSCODE TYPE AFM/DIM. KG

1630 FS 1000 ROND Ø 110 H136 35

1631 FS 1500 ROND Ø 127 H151 50

1632 FS 2000 ROND Ø 156 H145 65

1633 FS 3000 ROND Ø 165 H182 90

1634 FS 4000 ROND Ø 180 H175 160

1635 FS 5000 ROND Ø 180 H212 180

1636 FS 6000 ROND Ø 180 H235 200

OPTIES / OPTIONS

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 98 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 6: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

FS1000 REGENWATERPUT 1000L RONDFS1000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 1000L RONDE

FS2000 REGENWATERPUT 2000L RONDFS2000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 2000L RONDE

FS1500 REGENWATERPUT 1500L RONDFS1500 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 1500L RONDE

FS3000 REGENWATERPUT 3000L RONDFS3000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 3000L RONDE

PRODUCTDETAILS / details de produit PRODUCTDETAILS / details de produit

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 110 H136

Gewicht (kg)Poids (kg) 30

Volume (l) 1000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 165 H182

Gewicht (kg)Poids (kg) 90

Volume (l) 3000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

CertificaatCertificat CE

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 127 H151

Gewicht (kg)Poids (kg) 50

Volume (l) 1500

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 156 H145

Gewicht (kg)Poids (kg) 65

Volume (l) 2000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

CertificaatCertificat CE

Code : 1630 Code : 1632

Code : 1631 Code : 1633

10 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 11

Page 7: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

FS6000 REGENWATERPUT 6000L RONDFS6000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 6000L RONDECode : 1636

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 180 H235

Gewicht (kg)Poids (kg) 200

Volume (l) 6000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 125

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

CertificaatCertificat CE

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 180 H175

Gewicht (kg)Poids (kg) 160

Volume (l) 4000

ø toegang (mm)ø accès (mm) Ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) Ø 125

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

CertificaatCertificat CE

Afmetingen (cm)Dimension (cm) Ø 180 H212

Gewicht (kg)Poids (kg) 180

Volume (l) 5000

ø toegang (mm)ø accès (mm) Ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) Ø 125

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

CertificaatCertificat CE

FS4000 REGENWATERPUT 4000L RONDFS4000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 4000L RONDECode : 1634

FS5000 REGENWATERPUT 5000L RONDFS5000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 5000L RONDECode : 1635

PRODUCTDETAILS / details de produit

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 1312 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 8: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

De voordelenVANDEQRREGENWATERPUTTEN:

• Groot volume

• Lichte gewichten

• Lage inbouwdiepte 165 cm

• Deksel (tot 200kg belastbaar)

LES AVANTAGES DESCITERNESDERECUPERATIOND’EAUDEPLUIEQR:

• Grand volume

• Un poids léger

• Profondeur de placement limitée à 165 cm

• Couvercle (jusqu’à 200kg)

ondergrondse watertanksCiternes pour eau de pluie enterrée

REGENWATERPUTTEN MET GROOT VOLUME EN LAGE INBOUWDIEPTE CITERNES POUR EAU DE PLUIE GRAND VOLUME AVEC UNE PROFONDEUR DE PLACEMENT LIMITÉE

>> KOPPELSTUKKENENAANSLUITINGEN/RACCORDSETCONNEXIONS• Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.• Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Artikel code : 5262Code article : 5262

AANSLUITING/KOPPELING PE ø110RACCORD-CONNEXION PE ø110

Artikel code : 5696Code article : 5696

AANSLUITING/KOPPELING PE ø125RACCORD-CONNEXION PE ø125

Artikel code : 5697Code article : 5697

AANSLUITING/KOPPELING PE ø160RACCORD-CONNEXION PE ø160

Artikel code : 5698Code article : 5698

AANSLUITING/KOPPELING PE ø200RACCORD-CONNEXION PE ø200

AANSLUITINGMETFLENS-KOPPELING/RACCORDEMENTAVECBRIDED’ACCOUPLEMENT• Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.• Une connexion avec bride d’accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Artikel code : 5699Code article : 5699

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø110RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø110

Artikel code : 5700Code article : 5700

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø125RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø125

Artikel code : 5701Code article : 5701

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø160RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø160

Artikel code : 5702Code article : 5702

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø200RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø200

GEDAZYMERAINWATER• Onderhoud uw tank met Gedazyme Rainwater: onderhoudsdosering: 60g per 1000 L om de 4

maanden.• Entretien de votre citerne avec Gedazyme Rainwater: Dose d’entretien 60g pour 1000 L tous

les 4 mois.

Artikel code : 1270Code article : 1270

GEDAZYME RAINWATER 1 KGGEDAZYME RAINWATER 1 KG

PRODUCT OVERZICHT / LISTE DES PRODUITSCODE TYPE AFM/DIM. KG

5435 QR 7500 L 420 x 185 x 165 310

5382 QR 10000 L 497 x 185 x 165 350

OPTIES / OPTIONS

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 1514 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 9: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

QR 7500 REGENWATERPUT 7500LQR 7500 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 7500L

QR 10000 REGENWATERPUT 10000LQR 10000 FOSSE D’EAUX PLUVIALES 10000L

Code : 5435

Code : 5382

PRODUCTDETAILS / details de produit

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 420 x 185 x 165

Gewicht (kg)Poids (kg) 310

Volume (l) 7500

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 600

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 125

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 497 x 185 x 165

Gewicht (kg)Poids (kg) 350

Volume (l) 10000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 600

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 125

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 1716 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 10: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

De voordelenVANDEDSRECHTHOEKIGEREGENWATERPUTTEN:

• duurzaam en ongevoelig voor corrosie

• vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden

• deze kunnen onderling met elkaar in verbinding gebracht

worden door middel van een extra aansluiting zodat men

communicerende vaten bekomt

• kan zowel als regenwaterput of als septische put gebruikt

worden

LES AVANTAGES DESCITERNESDSRECTANGULAIRES:

• solide et insensible à la corrosion

• grâce à des parois lisses la saleté n’a pas d’adhérence

• elles peuvent être raccordées entre elles grâce à une

connexion supplémentaire

• peuvent être utilisées comme citerne d’eau de pluie ou pour

fosse septique

ondergrondse watertanksCiternes pour eau de pluie enterrée

RECHTHOEKIGE REGENWATERPUTTEN CITERNES À EAU DE PLUIE RECTANGULAIRES

>>

OPZETSTUKKEN/RÉHAUSSES• De tanks kunnen opgehoogd worden met een opzetstuk.• Les citernes peuvent être ajustées en hauteur par une rehausse.

Artikel code : 1347Code article : 1347

PVC OPZETSTUK ø500 H30CMREHAUSSE EN PVC ø500 H30CM

Artikel code : 1348Code article : 1348

PVC OPZETSTUK ø500 H50CMREHAUSSE EN PVC ø500 H50CM

Artikel code : 1349Code article : 1349

PVC OPZETSTUK ø500 H100CMREHAUSSE EN PVC ø500 H100CM

KOPPELSTUKKENENAANSLUITINGEN/RACCORDSETCONNEXIONS• Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.• Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Artikel code : 5262Code article : 5262

AANSLUITING/KOPPELING PE ø110RACCORD-CONNEXION PE ø110

Artikel code : 5696Code article : 5696

AANSLUITING/KOPPELING PE ø125RACCORD-CONNEXION PE ø125

Artikel code : 5697Code article : 5697

AANSLUITING/KOPPELING PE ø160RACCORD-CONNEXION PE ø160

Artikel code : 5698Code article : 5698

AANSLUITING/KOPPELING PE ø200RACCORD-CONNEXION PE ø200

AANSLUITINGMETFLENS-KOPPELING/RACCORDEMENTAVECBRIDED’ACCOUPLEMENT• Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.• Une connexion avec bride d’accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Artikel code : 5699Code article : 5699

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø110RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø110

Artikel code : 5700Code article : 5700

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø125RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø125

Artikel code : 5701Code article : 5701

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø160RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø160

Artikel code : 5702Code article : 5702

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø200RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø200

GEDAZYMERAINWATER• Onderhoud uw tank met Gedazyme Rainwater: onderhoudsdosering: 60g per 1000 L om de 4 maanden.• Entretien de votre citerne avec Gedazyme Rainwater: Dose d’entretien 60g pour 1000 L tous les 4

mois.

Artikel code : 1270Code article : 1270

GEDAZYME RAINWATER 1 KGGEDAZYME RAINWATER 1 KG

PRODUCT OVERZICHT / LISTE DES PRODUITSCODE TYPE AFM/DIM. KG

1637 FS 1000 RH 130 x 75 x 130 50

1638 FS 1500 RH 190 x 75 x 147 75

1639 FS 2000 RH 220 x 80 x 170 120

1640 FS 3000 RH 280 x 80 x 175 140

OPTIES / OPTIONS

KUNNENEENVOUDIGDOOREENDEUROPENING

PEUVENTPASSERUNEPORTED’ENTRÉESANSPROBLÈMES

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 1918 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 11: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

FS1000RH REGENWATERPUT 1000L RECHTHOEKIGFS1000RH FOSSE D’EAUX PLUVIALES 1000L RECTANGULAIRE

FS2000RH REGENWATERPUT 2000L RECHTHOEKIGFS2000RH FOSSE D’EAUX PLUVIALES 2000L RECTANGULAIRE

FS1500RH REGENWATERPUT 1500L RECHTHOEKIGFS1500RH FOSSE D’EAUX PLUVIALES 1500L RECTAN-GULAIRE

FS3000RH REGENWATERPUT 3000L RECHTHOEKIGFS3000RH FOSSE D’EAUX PLUVIALES 3000L RECTANGULAIRE

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 220 x 80 x 170

Gewicht (kg)Poids (kg) 67

Volume (l) 2000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 190 x 75 x 147

Gewicht (kg)Poids (kg) 48

Volume (l) 1500

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 280 x 80 x 175

Gewicht (kg)Poids (kg) 108

Volume (l) 3000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 1637 Code : 1639

Code : 1638 Code : 1640

PRODUCTDETAILS / details de produit PRODUCTDETAILS / details de produit

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 130 x 75 x 130

Gewicht (kg)Poids (kg) 35

Volume (l) 1000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 500

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 2120 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 21

Page 12: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

De voordelenVANDEDSPLATTEREGENWATERPUTTEN:

• duurzaam en ongevoelig voor corrosie

• Lage inbouwhoogte

• Gering gewicht

• deze kunnen onderling met elkaar in verbinding gebracht

worden door middel van een extra aansluiting zodat men

communicerende vaten bekomt

• EASY TWIN: incl. telescopisch schacht tot 70cm inclusief

deksel

LES AVANTAGES DESCITERNESPLATESDS:

• solide et insensible à la corrosion

• profondeur de placement limitée

• faible poids

• elles peuvent être raccordées entre elles grâce à une

connexion supplémentaire

• EASY TWIN: incl. couvercle télescopique ajustable en

hauteur jusqu’à 70 cm

ondergrondse watertanksCiternes pour eau de pluie enterrée

PLATTE REGENWATERPUTTEN CITERNES PLATES POUR EAU DE PLUIE

>>

INGEBOUWDEREGENWATERFILTER/FILTRESINTÉGRÉSPOUREAUDEPLUIE• Er kan een regenwaterfilter ingebouwd worden in deze tanks.• Un filtre peut être placé dans la citerne.

Artikel code : 5384Code article : 5384

COMPACT FILTER IT (in tank gemonteerd)COMPACT FILTRE IT (monté dans la citerne)

KOPPELSTUKKENENAANSLUITINGEN/RACCORDSETCONNEXIONS• Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.• Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

Artikel code : 5262Code article : 5262

AANSLUITING/KOPPELING PE ø110RACCORD-CONNEXION PE ø110

Artikel code : 5696Code article : 5696

AANSLUITING/KOPPELING PE ø125RACCORD-CONNEXION PE ø125

Artikel code : 5697Code article : 5697

AANSLUITING/KOPPELING PE ø160RACCORD-CONNEXION PE ø160

Artikel code : 5698Code article : 5698

AANSLUITING/KOPPELING PE ø200RACCORD-CONNEXION PE ø200

AANSLUITINGMETFLENS-KOPPELING/RACCORDEMENTAVECBRIDED’ACCOUPLEMENT• Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.• Une connexion avec bride d’accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

Artikel code : 5699Code article : 5699

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø110RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø110

Artikel code : 5700Code article : 5700

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø125RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø125

Artikel code : 5701Code article : 5701

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø160RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø160

Artikel code : 5702Code article : 5702

SPIE MET FLENS-KOPPELING PE ø200RACCORDEMENT AVEC BRIDE D’ACCOUPLEMENT PE ø200

GEDAZYMERAINWATER• Onderhoud uw tank met Gedazyme Rainwater: onderhoudsdosering: 60g per 1000 L om de 4 maanden.• Entretien de votre citerne avec Gedazyme Rainwater: Dose d’entretien 60g pour 1000 L tous les 4

mois.

Artikel code : 1270Code article : 1270

GEDAZYME RAINWATER 1 KGGEDAZYME RAINWATER 1 KG

PRODUCT OVERZICHT / LISTE DES PRODUITSCODE TYPE AFM/DIM. KG

6094 EASY RAIN 1500 DIY 186 x 150 x 99 80

5191 EASY RAIN 2000 220 x 170 x 110 135

5132 EASY RAIN 3000 280 x 175 x 110 160

5711 EASY TWIN 1500 235 x 135 x 68 80

5712 EASY TWIN 3500 235 x 230 x 98 140

5385 EASY TWIN 5000 243 x 230 x 135 170

OPTIES / OPTIONS

AANBEVOLEN BIJ HOGE GRONDWATERSTAND EN STENEN

DIEHETGRAVENBEMOEILIJKEN

LORSQUE LE SOL EST DIFFICILE À CREUSER À CAUSE DES

PIERRES,CETTECITERNEESTRECOMMANDÉEPOURÉVITER

LESEAUXSOUTERRAINES.

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 2322 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 13: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

EASY RAIN 1500 DIYEASY RAIN 1500 DIY

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 187 x 150 x 99

Gewicht (kg)Poids (kg) 70

Volume (l) 1500

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 470

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 6094

EASY RAIN 2000 PLATTE REGENWATERPUT 2000LEASY RAIN 2000 CITERNE EDP 2000L PLAT

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 220 x 170 x 110

Gewicht (kg)Poids (kg) 135

Volume (l) 2000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 455

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 5191

EASY RAIN 3000 PLATTE REGENWATERPUT 3000LEASY RAIN 3000 CITERNE EDP 3000L PLAT

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 280 x 175 x 110

Gewicht (kg)Poids (kg) 160

Volume (l) 3000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 455

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 5132

EASY TWIN 1500 PLATTE REGENWATERPUT 1500LEASY TWIN 1500 CITERNE EDP 1500L PLAT

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 235 x 135 x 68

Gewicht (kg)Poids (kg) 80

Volume (l) 1500

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 600

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 5711

EASY TWIN 3500 PLATTE REGENWATERPUT 3500LEASY TWIN 3500 CITERNE EDP 3500L PLAT

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 135 x 230 x 98

Gewicht (kg)Poids (kg) 140

Volume (l) 3500

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 600

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 5712

EASY TWIN 5000 PLATTE REGENWATERPUT 5000LEASY TWIN 5000 CITERNE EDP 5000L PLAT

Afmetingen (cm)Dimension (cm) 243 x 230 x 135

Gewicht (kg)Poids (kg) 170

Volume (l) 5000

ø toegang (mm)ø accès (mm) ø 600

ø in- en uitgang (mm)ø entree - sortie (mm) ø 110

MateriaalMateriel

PE (polyethyleen) /PE (polyethylène)

OpstellingPlacement

ondergrondse opstelling /stockage enterré

Code : 5385

PRODUCTDETAILS / details de produit PRODUCTDETAILS / details de produit

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 2524 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 25

Page 14: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

Eau de pluie - Citernes pour eau de pluie enterrée || 2726 || Regenwater - Ondergrondse regenwatertanks +32 (0)9 280 78 80 9 | [email protected] | www.dsplastics.be

Page 15: DS Plastics regenwatertanks - ondergronds

DS PLASTICS BELGIUM BVBAMosten 18 | Industrieterrein E17/3 | 9160 LOKEREN+32 (0)9 280 78 80 | +32 (0)9 280 78 89 | [email protected] | www.dsplastics.be

ontwerp & drukwerk: www.proprint.be