Rfid in Walmart Final

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  1/14

  ROLD le ^kh-@krt

  Yrjwjetjd B|1

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  2/14

  Letrmdzgtlme

  ^kh-@krt lw tfj hkrnjwt rjtklhjr ked mej motfj hkrnjwt gm`ykeljw le tfj ~mrhd bkwjdme rjvjezj%

  B| tfj jed mo 299:( ^kh-@krt fkd myjejd:24? wtmrjw (::; ghzbw( ked ;:6>~mrhd~ldj dlwtrlbztlme gjetjrw%

  ^kh-@krt( tfj ~mrhdw hkrnjwt rjtklhjr (~kw ~jhh cem~e omr ltw yrmolgljet wzyyh|

  gfkle yrkgtlgjw le tfj rjtklh ledzwtr|% Joolgljeg| le Wzyyh| gfkle fjhyw ^kh-@krt

  tm omgzw me hm~ yrlgj ked gzwtm`jrwktlwokgtlme %

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  3/14

  Tfj nrjktjwt yhjkwzrj le hloj lw dmlen

  ~fkt mtfjr yjmyhj wk| gket bj dmej%Tfkt ~kw tfj tjhhtkhj wlne% ^kh-@krt rjhljwme leomr`ktlme tm rze ltw bzwlejww keddjyjedw me tjgfemhmn| kw tfj jekbhjr tm

  `jjt tfj gzwtm`jrw ejjdw%

  -Wk` ^khtme( Omzedjr( ^kh-@krt

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  4/14

  ROLD le ^[email protected]

  Wzyyh| gfkle ROLD lw hm~ gmwt Rkdlm Orj{zjeg| Ldjetlolgktlme w|wtj`~flgf rj{zlrjw `lel`z` fz`ke letjrvjetlme tm gkrr|mzt tkwcw rkenlen orm` blhhlen tm `ktjrlkhw trkgclen kedwzyyh| gfkle `keknj`jet%

  Lt lw k w`khh ~lrjhjww djvlgj ~flgf gke wtmrj nmmdk`mzet mo dktk ked gke vlrtzkhh| bj tknnjd tm ke|tflen%

  ROLD fkd tfj ymtjetlkh mo yrmvldlen tfj rjtklhjrw ~ltf tfjrlnft yrmdzgt kt tfj rlnft yhkgj ked rlnft tl`j tfzw`kl`lqlen wkhjw ked yrmoltw

  ROLD legrjkwjd vlwlblhlt| tfrmznfmzt tfj wzyyh| gfkle (tfjrjb| rjdzglen mzt mo wtmgcw b| ;?*%

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  5/14

  ROLD mvjr Bkr-Gmdj

  Kblhlt| tm rjkd ~ltfmzt hlej-mo-wlnft

  Wtmrj hkrnj k`mzet mo dktk

  Kblhlt| tm rjzwj

  ROLD zwjw k wjrlkhlqjd ez`bjrlen wgfj`j

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  6/14

  Djglwlme Yrmbhj`

  ^fjtfjr tm l`yhj`jet ROLDtjgfemhmn| le ^kh-@krt kt tflw tl`jtm l`yrmvj ltw Wzyyh| Gfklejoolgljeg| wm kw tm `kletkle ltw hm~gmwt hjkdjrwfly k`men Rjtklhjrw%

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  7/14

  @kamr Lwwzjw le ROLD

  l`yhj`jetktlme Nhmbkh wtkedkrdw

  Tjgfemhmn| yrmbhj`w Hm~ rjkd rkenj dlwtkegj (Dk`knjd ROLD tknw

  Flnf L`yhj`jetktlme gmwt Dktk `keknj`jet

  Hkgc mo Cem~hjdnj kbmzt ROLD Tjgfemhmn|

  Nmkhw ked Jyjgtktlmew ~jrj emt djolejd

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  8/14

  W^MT Kekh|wlw Myymrtzeltljw1 Tm gkytzrj nhmbkh `krcjtw kw k hm~ gmwt rjtklhjr ~flgf

  lw |jt tm bj wjrvjd b| kgfljvlen nhmbkh wtkedkrdw omr

  joolgljet wzyyh| gfkle%

  Tfrjktw1

  Tjgfemhmnlgkh Oklhzrj

  L`ltktlme mo tjgfemhmn| b| gm`yjtltmrw

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  9/14

  Wtrjentfw1

  Joolgljet Wzyyh| gfkle

  Hm~ Yrlgj / Gzwtm`jr mrljetjd

  M~e Trkewymrtktlme W|wtj`

  Wkvj Hkbmr gmwt

  [zkhlt|

  ^jkcejww1

  Hkgc mo Jyjrtlwj Emt Ymwwlbhj omr hm~ vkhzjd ltj`w

  Trmzbhj le fkedhlen `jtkhw ked hl{zldw

  Hjwwjr Wyjjd

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  10/14

  @kgrm jevlrme`jet

  Kekh|wlwLedzwtr|1

  Wjgmed hkrnjwt ledzwtr| le ZWK%

  Hm~ yrmolt `krnle %

  Tjgfemhmnlgkh1

  Letjewj omgzw

  Zwj tjgfemhmn| kw k yhktomr` tm brlen l`yrmvj`jetw le Wzyyh|Gfkle%

  Rkyld kdmytlme mo tfj tjgfemhmn|

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  11/14

  Wmglmgzhtzrkh1

  Tl`j lw `mwt l`ymrtket omr gzwtm`jrw%

  Yjmyhj krj tjgfemhmnlgkhh| kdvkegjd

  Gm`yjtltlvj1

  Oljrgj gm`yjtltlme%

  Gmwt mo nmmdw krj : tm ;9* hjwwjr tfke tfj gm`yjtltmrw%

  Fm`j Djymt( Wjkrw fmhdlenw Gmrymrktlme(Rmjbzgc(C`krt%

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  12/14

  @krcjtlen Wtrktjn|

  Jvjr|dk| Hm~ yrlgjw

  Omgzw me joolgljet wzyyh| gfkle &LTjekbhjd ,

  Kvklhkblhlt| mo Yrmdzgtw

  Yrmyjr Levjetmr| Gmetrmh

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  13/14

  Rjgm``jedktlmew

  ^kh-@krt wfmzhd rjdjolej tfj wgmyj mo ltw ROLD b|ekrrm~len tfj wgmyj mo yrmdzgtw tm tfmwj ~ltf

  hl`ltjd k`mzetw mo `jtkh ked hl{zld% ^kh `krt wfmzhd yrmvldj yrmyjr cem~hjdnj

  kbmzt ROLD tm tfjlr wzyyhljrw

  ^kh `krt wfmzhd kgfljvj k wtkedkrd omr`kt omr

  khh ltw wzyyhljrw ~flhj l`yhj`jetlen ROLD

 • 8/14/2019 Rfid in Walmart Final

  14/14

  Tfkec \mz