304
ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 1 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα- στηριότητες 01.00.00.00 Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά] 01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαι- ούχων σπόρων 01.11.1 Καλλιέργεια σιταριού 01.11.11 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού 01.11.12 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι 01.11.12.01 Καλλιέργεια μαλακού σιταριού 01.11.2 Καλλιέργεια αραβόσιτου 01.11.20 Καλλιέργεια αραβόσιτου 01.11.20.01 Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου 01.11.3 Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης 01.11.31 Καλλιέργεια κριθαριού 01.11.32 Καλλιέργεια σίκαλης 01.11.33 Καλλιέργεια βρώμης 01.11.4 Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών 01.11.41 Καλλιέργεια σόργου 01.11.42 Καλλιέργεια κεχριού 01.11.49 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών 01.11.5 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών 01.11.50 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών 01.11.6 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά 01.11.61 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά 01.11.61.01 Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων 01.11.62 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά 01.11.69 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά 01.11.7 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.71 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.72 Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.73 Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.74 Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.75 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.79 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα 01.11.8 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπο- ρων 01.11.81 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας 01.11.82 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος 01.11.83 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος) 01.11.84 Καλλιέργεια βαμβακόσπορων 01.11.9 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων 01.11.91 Καλλιέργεια λιναρόσπορου 01.11.92 Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού 01.11.93 Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης

stakod2008

  • Upload
    zafkon

  • View
    713

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

- 2008

CPA

CPA

NACE

0101.00.00.00

, , [: ]

01.101.1101.11.101.11.11 01.11.12 01.11.12.01

( ), ,

01.11.201.11.20 01.11.20.01

01.11.301.11.31 01.11.32 01.11.33

,

01.11.401.11.41 01.11.42 01.11.49

,

01.11.501.11.50

01.11.601.11.61 01.11.61.01 01.11.62 01.11.69

, , , ,

01.11.701.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75 01.11.79

, , , , , , ,

01.11.801.11.81 01.11.82 01.11.83 01.11.84

, , , ( )

01.11.901.11.91 01.11.92 01.11.93

1

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.11.94 01.11.95 01.11.99

(....)

01.1201.12.101.12.10 01.12.10.01

, ,

01.1301.13.101.13.11 01.13.12 01.13.13 01.13.13.01 01.13.14 01.13.15 01.13.16 01.13.17 01.13.19

, (-)

01.13.201.13.21 01.13.29 01.13.29.01 01.13.29.02

01.13.301.13.31 01.13.31.01 01.13.31.02 01.13.32 01.13.32.01 01.13.32.02 01.13.33 01.13.33.01 01.13.33.02 01.13.34 01.13.34.01 01.13.34.02 01.13.34.03 01.13.34.04 01.13.34.05 01.13.34.06 01.13.39 01.13.39.01 01.13.39.02 01.13.39.03 01.13.39.04 01.13.39.05

() () , ( capsicum) () - () - () ....

2

- 2008

CPA

CPA

01.13.39.06 01.13.39.07 01.13.39.08

NACE

01.13.401.13.41 01.13.42 01.13.42.01 01.13.43 01.13.43.01 01.13.44 01.13.49

, , , , ( )

01.13.501.13.51 01.13.52 01.13.53 01.13.59

(cassava)

01.13.601.13.60 01.13.60.01

, ,

01.13.701.13.71 01.13.72

01.13.801.13.80 01.13.80.01 01.13.80.02 01.13.80.03

( ) pleurotus ( )

01.13.901.13.90

, , .... , , ....

01.1401.14.101.14.10

01.1501.15.101.15.10 01.15.10.01 01.15.10.02 01.15.10.03 01.15.10.04 01.15.10.05 01.15.10.06

"Virginia "- " "" "" "" ""

01.1601.16.101.16.11

,

3

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.16.12 01.16.19

, ( ), ( , ) , ....

01.1901.19.101.19.10 01.19.10.01 01.19.10.02 01.19.10.03 01.19.10.04 01.19.10.05

, ()

01.19.201.19.21 01.19.21.01 01.19.22

01.19.301.19.31 01.19.39

, ( ) ....

01.201.2101.21.101.21.11 01.21.12 01.21.12.03 01.21.12.04 01.21.12.05 01.21.12.06 01.21.12.07

, VQPRD

01.2201.22.101.22.11 01.22.12 01.22.12.01 01.22.12.02 01.22.13 01.22.14 01.22.14.01 01.22.14.02 01.22.19

, , ,

01.2301.23.101.23.11 01.23.11.01 01.23.12 01.23.12.01

, , -

4

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.23.13 01.23.13.01 01.23.13.02 01.23.13.03 01.23.14 01.23.14.01 01.23.19

"" (tangerines), ,

01.2401.24.101.24.10

01.24.201.24.21 01.24.21.01 01.24.22 01.24.23 01.24.24 01.24.25 01.24.25.01 01.24.26 01.24.27 01.24.27.01 01.24.27.02 01.24.28 01.24.29 01.24.29.01 01.24.29.02 01.24.29.03 01.24.29.04

"" , , () .... - ()

01.2501.25.101.25.11 01.25.12 01.25.12.01 01.25.13 01.25.13.01 01.25.19

vaccinium , vaccinium ....

01.25.201.25.20

01.25.301.25.31 01.25.32 01.25.33 01.25.34 01.25.34.01 01.25.34.02 01.25.35

( , )

5

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.25.39

( , )

01.25.901.25.90 01.25.90.01

.... ....

01.2601.26.101.26.11 01.26.12

01.26.201.26.20

01.26.901.26.90

01.2701.27.101.27.11 01.27.12 01.27.13 01.27.14

,

01.2801.28.101.28.11 01.28.12 01.28.13 01.28.14 01.28.14.01 01.28.15 01.28.16 01.28.17 01.28.18 01.28.19 01.28.19.01

, , , (piper spp), () ( capsicum spp), , , , , , , , , (), , ( ), (), , , ,

01.28.201.28.20

01.28.301.28.30 01.28.30.01

, , , , , ,

01.2901.29.101.29.10

() ()

01.29.2

,

6

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.29.20

,

01.29.301.29.30

, , , , , ,

01.301.3001.30.101.30.10 01.30.10.01 01.30.10.02 01.30.10.03 01.30.10.04 01.30.10.05 01.30.10.06 01.30.10.07 01.30.10.08 01.30.10.09 01.30.10.10 01.30.10.11 01.30.10.12 01.30.10.13 01.30.10.14 01.30.10.15 01.30.10.16 01.30.10.17 01.30.10.18 01.30.10.19 01.30.10.20 01.30.10.21 01.30.10.22 01.30.10.23 01.30.10.24 01.30.10.25 01.30.10.26 01.30.10.27 01.30.10.28 01.30.10.29 01.30.10.30 01.30.10.31 01.30.10.32 01.30.10.33

: , , () : , , () , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , - , , [ ] , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( )

01.401.4101.41.101.41.10

, ,

7

- 2008

CPA

CPA

01.41.10.01 01.41.10.02 01.41.10.03

NACE

01.41.201.41.20

01.4201.42.101.42.11 01.42.12 01.42.12.01

, , , ,

01.42.201.42.20

01.4301.43.101.43.10

, ,

01.4401.44.101.44.10

, ,

01.4501.45.101.45.11 01.45.11.01 01.45.12 01.45.12.01

, , ,

01.45.201.45.21 01.45.22

01.45.3

, , 01.45.30 , ,

01.4601.46.101.46.10 01.46.10.01

, ,

01.4701.47.101.47.11 01.47.11.01 01.47.11.03 01.47.11.02 01.47.12 01.47.13 01.47.14

, , , , ,

01.47.2

,

8

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.47.21 01.47.22 01.47.23

, ,

01.4901.49.101.49.11 01.49.12 01.49.12.01 01.49.12.02 01.49.12.03 01.49.12.04 01.49.13 01.49.19 01.49.19.01 01.49.19.02 01.49.19.03 01.49.19.04

, , .... ( ) .... (, , , ) ,

01.49.201.49.21 01.49.22 01.49.23 01.49.24 01.49.25 01.49.26 01.49.27 01.49.28

.... , , , , , , .... , () , , ....

01.49.301.49.31 01.49.32 01.49.39

, .... ( , )

01.501.5001.50.101.50.10

01.601.61

9

- 2008

CPA

CPA

NACE

01.61.101.61.10 01.61.10.01 01.61.10.02 01.61.10.03 01.61.10.04 01.61.10.05 01.61.10.06 01.61.10.07 01.61.10.08 01.61.10.09 01.61.10.10 01.61.10.11 01.61.10.12 01.61.10.13

(, )

01.6201.62.101.62.10 01.62.10.01 01.62.10.02 01.62.10.03 01.62.10.04 01.62.10.05 01.62.10.06 01.62.10.07 01.62.10.08 01.62.10.09 01.62.10.10

01.6301.63.101.63.10 01.63.10.01 01.63.10.02 01.63.10.03 01.63.10.04 01.63.10.05 01.63.10.06 01.63.10.07 01.63.10.08 01.63.10.09 01.63.10.10 01.63.10.11 01.63.10.12 01.63.10.13 01.63.10.14 01.63.10.15

, ( ) ( )

10

- 2008

CPA

CPA

01.63.10.16 01.63.10.17

NACE

01.6401.64.101.64.10

01.701.7001.70.101.70.10 01.70.10.01 01.70.10.02 01.70.10.03

, , , , , ,

02 02.102.1002.10.102.10.11 02.10.12

02.10.202.10.20

02.10.302.10.30 02.10.30.01 02.10.30.02 02.10.30.03

02.202.2002.20.102.20.11 02.20.12 02.20.13 02.20.14

,

02.302.3002.30.102.30.11 02.30.12 02.30.12.01 02.30.12.02

, , , ,

02.30.202.30.20

, ,

11

- 2008

CPA

CPA

NACE

02.30.302.30.30

, , , , , ,

02.30.402.30.40

02.402.4002.40.102.40.10 02.40.10.01 02.40.10.02 02.40.10.03 02.40.10.04 02.40.10.05 02.40.10.06 02.40.10.07

,

03 03.103.1103.11.103.11.11 03.11.12

, , , ,

03.11.203.11.21 03.11.21.01

, , , , [ ]

03.11.303.11.31

, , ,

03.11.403.11.41 03.11.42

, , , , , , , ,

03.11.503.11.51

, ,

03.11.603.11.61 03.11.62 03.11.63 03.11.69

, , , , , ....

03.11.703.11.71 03.11.71.01

03.1203.12.1

, ,

12

- 2008

CPA

CPA

NACE

03.12.13

, ,

03.12.203.12.22

, , , ,

03.203.2103.21.103.21.14

, ,

03.21.203.21.23 03.21.23.01 03.21.23.02

, ,

03.21.303.21.32

, ,

03.21.403.21.43 03.21.44 03.21.44.01 03.21.44.02 03.21.44.03

, , , , , ,

03.21.503.21.51

, ,

03.21.603.21.64

,

03.21.703.21.72

03.2203.22.103.22.15 03.22.15.01

, , , ,

03.22.203.22.24

, , , ,

05 05.1

13

- 2008

CPA

CPA

NACE

05.1005.10.105.10.10

05.205.2005.20.105.20.10

06 06.106.1006.10.106.10.10

, ,

06.10.206.10.20

06.206.2006.20.106.20.10

, ,

07 07.107.1007.10.107.10.10

07.207.2107.21.107.21.10

07.2907.29.107.29.11 07.29.12 07.29.13 07.29.14 07.29.15 07.29.19

, ....

08 08.108.11

, , , ,

14

- 2008

CPA

CPA

NACE

08.11.108.11.11 08.11.12

( ) , , ( )

08.11.208.11.20

08.11.308.11.30

08.11.408.11.40

08.1208.12.108.12.11 08.12.12 08.12.13

, , , , ,

08.12.208.12.21 08.12.21.01 08.12.22 08.12.22.01

, ,

08.908.9108.91.108.91.11 08.91.12 08.91.19 08.91.19.01 08.91.19.02

.... ()

08.9208.92.108.92.10

08.9308.93.108.93.10 08.93.10.01

, , ()

08.9908.99.108.99.10

....

15

- 2008

CPA

CPA

NACE

08.99.2

, , () , 08.99.21 ( ), , , () , 08.99.22.01 08.99.22.02 08.99.29 ()

08.99.22

09 09.109.1009.10.109.10.11 09.10.12 09.10.13

,

09.909.9009.90.109.90.11 09.90.19

....

10 10.110.1110.11.110.11.11 10.11.12 10.11.13

, , , , , , ,

16

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.11.14 10.11.15

, ,

10.11.2

, , , , 10.11.20 10.11.20.01 , , , ,

10.11.310.11.31 10.11.32 10.11.33 10.11.34 10.11.35 10.11.39

, , , , , , ,

10.11.4

, , , 10.11.41 10.11.42 10.11.43 10.11.44 10.11.45 , , , ,

10.11.510.11.50

, , , ,

10.11.610.11.60

, ,

10.11.910.11.99 10.11.99.01

,

10.1210.12.110.12.10

, ,

10.12.210.12.20

, ,

10.12.3

17

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.12.30

10.12.410.12.40

10.12.510.12.50

10.12.910.12.99

10.1310.13.110.13.11 10.13.12

, , , , ( ) , , , , , ( ) , , , 10.13.14.01 10.13.14.02 10.13.14.03 10.13.14.04 10.13.14.05 10.13.15 10.13.16 , , ,

10.13.13

10.13.14

10.13.9

10.13.91 10.13.91.01 10.13.91.02 10.13.99

10.210.2010.20.110.20.11 10.20.12

, , , , ( ), ,

18

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.20.13 10.20.14 10.20.15 10.20.16

, , , ( ), ,

10.20.210.20.21

, , , , , , () , , , , 10.20.23.01 10.20.24 10.20.25 10.20.25.01 10.20.26 , , ,

10.20.22

10.20.23

10.20.310.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34

, , , , , , , , , , , , , ,

10.20.4

, (), .... , , 10.20.41 10.20.42 , (), , , , ,

10.20.9

, 10.20.91 10.20.99 ,

10.310.3110.31.1

19

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.31.11 10.31.12 10.31.12.01 10.31.12.02 10.31.12.03 10.31.13 10.31.14

, , , , () , , , ,

10.31.910.31.91 10.31.99

10.3210.32.110.32.11 10.32.12 10.32.13 10.32.14 10.32.15 10.32.16 10.32.17 10.32.19

10.32.910.32.99

10.3910.39.110.39.11 10.39.12 10.39.13 10.39.14 10.39.15 10.39.16 10.39.17 10.39.17.01 10.39.17.02 10.39.17.03 10.39.18

, , , , , , , ( ), , , ( ), , ,

20

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.39.210.39.21 10.39.22 10.39.22.01 10.39.22.02 10.39.23 10.39.23.01 10.39.23.02 10.39.24 10.39.24.01 10.39.24.02 10.39.24.03 10.39.25

, , , , , , , , , ,

10.39.310.39.30

, ,

10.39.9

10.39.91 10.39.91.01 10.39.99

10.410.4110.41.110.41.11 10.41.12 10.41.19

, , "saindoux" ( ), , , o, v o, ,

10.41.210.41.21 10.41.21.01 10.41.22 10.41.23 10.41.23.01 10.41.23.02 10.41.24 10.41.25

, , , , , , , ,

21

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.41.26 10.41.27 10.41.28 10.41.29

, , , , ,

10.41.310.41.30

(linter) (linter)

10.41.410.41.41 10.41.41.01 10.41.42

,

10.41.510.41.51 10.41.51.01 10.41.52 10.41.53 10.41.53.01 10.41.54 10.41.55 10.41.56 10.41.57 10.41.58

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ) ...., 10.41.59.01 ,

10.41.59

10.41.6

, , , 10.41.60 , , ,

10.41.710.41.71 10.41.72

( ) - () ( ) ()

10.41.910.41.99

22

- 2008

CPA

CPA

10.41.99.01 10.41.99.02

NACE

10.4210.42.110.42.10

10.42.910.42.99

10.510.5110.51.110.51.11 10.51.12

6% ,

10.51.210.51.21 10.51.22

,

10.51.310.51.30

10.51.410.51.40 10.51.40.01

( ) ( )

10.51.510.51.51 10.51.52 10.51.53 10.51.54 10.51.55 10.51.56 10.51.56.01

, , ....

10.51.910.51.99

10.5210.52.110.52.10

10.52.910.52.99

10.610.6110.61.110.61.11

,

23

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.61.12

,

10.61.210.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.24 10.61.24.01

10.61.310.61.31 10.61.32 10.61.33 10.61.33.01

(), () (), ....

10.61.410.61.40

, ,

10.61.910.61.99

10.6210.62.110.62.11 10.62.12 10.62.13 10.62.14

.... , ....

10.62.210.62.20

10.62.910.62.99

10.710.7110.71.110.71.11 10.71.11.01 10.71.11.02 10.71.11.03 10.71.12

, ,

24

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.71.910.71.99

, ,

10.7210.72.110.72.11 10.72.12 10.72.12.01 10.72.12.02 10.72.19 10.72.19.01 10.72.19.02

, , ()

10.72.9

10.72.99

10.7310.73.110.73.11 10.73.12

, , , (noodles), , (noodles)

10.73.9

, (noodles), 10.73.99 10.73.99.01 , (noodles), ,

10.810.8110.81.110.81.11 10.81.12

, , ,

10.81.13 10.81.14

10.81.2

, ()

25

- 2008

CPA

CPA

NACE

10.81.20

, ()

10.81.910.81.99 10.81.99.01

10.8210.82.110.82.11 10.82.12 10.82.13 10.82.14

, (), , , , , , ,

10.82.210.82.21 10.82.22 10.82.23 10.82.23.01 10.82.23.02 10.82.24

( ), ( ), ( ) , , ,

10.82.310.82.30

, () , ()

10.82.910.82.99

, ,

10.8310.83.110.83.11 10.83.12

, , ( ), ( ) , = 85% ( ) , 6 mm ()

16.10.2

16.10.21 16.10.22 16.10.23 , , , ( )

16.10.316.10.31 16.10.32

() , , , , () ,

41

- 2008

CPA

CPA

NACE

16.10.39

,

16.10.916.10.91 16.10.91.01 16.10.99

, ,

16.216.2116.21.116.21.11 16.21.12 16.21.13 16.21.14

(-) ( ), () ( ), () , , () -

16.21.216.21.21 16.21.22

- , , 36 cm , , , , , , , 17.12.77.01 17.12.77.02 17.12.78 ( , ), ( , ),

17.12.74

17.12.75

17.12.76

17.12.77

17.12.79

17.12.917.12.99

17.217.2117.21.117.21.11 17.21.12 17.21.12.01

45

- 2008

CPA

CPA

NACE

17.21.13 17.21.14 17.21.14.02 17.21.14.01 17.21.15

, , , , , ,

17.21.917.21.99

17.2217.22.117.22.11

, , , , , , () , , , , , , ,

17.22.12

17.22.13

17.22.917.22.99

, ,

17.2317.23.117.23.11

() () (), , , , , 17.23.12.01 17.23.13 17.23.14 17.23.14.01 , , , , , , ,

17.23.12

17.23.917.23.99

()) ()

17.2417.24.117.24.11 17.24.12

() () ()

46

- 2008

CPA

CPA

NACE

17.24.917.24.99

17.2917.29.117.29.11 17.29.12 17.29.19

, , , ....

17.29.917.29.99

18 18.118.1118.11.118.11.10

18.1218.12.118.12.11 18.12.11.01 18.12.12 18.12.13 18.12.14 18.12.14.01 18.12.15 18.12.16 18.12.19 18.12.19.01 18.12.19.02 18.12.19.03 18.12.19.04

, , , , , , , , , , , , (, ) , , , ....

18.1318.13.118.13.10 18.13.10.01 18.13.10.02 18.13.10.03 18.13.10.04

,

47

- 2008

CPA

CPA

18.13.10.05 18.13.10.06 18.13.10.07

NACE

18.13.218.13.20 18.13.20.01 18.13.20.02 18.13.20.03

&

18.13.318.13.30 18.13.30.01

Bo Bo , [.. () , , , , ] (.. , , ),

18.13.30.02 18.13.30.03

18.1418.14.118.14.10 18.14.10.01 18.14.10.02 18.14.10.03

(.. , , , , , , , ) , , , , , , , ,

18.218.2018.20.118.20.10

18.20.218.20.20

18.20.318.20.30

19 19.119.1019.10.119.10.10

() () , ,

19.10.219.10.20

, ,

19.10.3

48

- 2008

CPA

CPA

NACE

19.10.30

19.10.919.10.99

19.219.2019.20.119.20.11 19.20.12 19.20.13

, , , ,

19.20.219.20.21 19.20.22 19.20.23 19.20.24 19.20.25 19.20.26 19.20.27 19.20.28 19.20.29

, , .... .... .... ....

19.20.319.20.31 19.20.32

, , , , , ,

19.20.419.20.41 19.20.42

()

19.20.919.20.99

20 20.120.1120.11.120.11.11 20.11.11.01 20.11.11.02

, , , , ,

49

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.11.12 20.11.13 20.11.13.01

20.11.920.11.99

20.1220.12.120.12.11 20.12.12 20.12.19

, , , ,

20.12.2

....20.12.21 , , , ....

20.12.22

20.12.23 20.12.24

20.12.920.12.99

20.1320.13.120.13.11 20.13.12 20.13.13 20.13.14

, , , , (), ,

20.13.220.13.21 20.13.22 20.13.23 20.13.24 20.13.25

.... , ,

50

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.13.320.13.31 20.13.32

, ,

20.13.420.13.41 20.13.42 20.13.43

, , , , , , ( )

20.13.520.13.51 20.13.52

...., ,

20.13.620.13.61

.... ( ) , , , , , , , , , , , ,

20.13.62 20.13.63 20.13.64 20.13.65 20.13.66 20.13.67 20.13.68

20.13.920.13.99

20.1420.14.120.14.11 20.14.12 20.14.13 20.14.14 20.14.19

, ,

20.14.220.14.21 20.14.22 20.14.23 20.14.24

, , , , , ,

51

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.14.320.14.31 20.14.32 20.14.33 20.14.34

, , ,

20.14.420.14.41 20.14.42 20.14.43 20.14.44

,

20.14.520.14.51 20.14.52

- .... - .... ( ) , ,

20.14.53

20.14.620.14.61 20.14.62 20.14.63 20.14.64 20.14.64.01

, , , , , , ....

20.14.720.14.71 20.14.71.01 20.14.72 20.14.73 20.14.74 20.14.75

80 % ,

20.14.820.14.80

20.14.920.14.99

52

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.1520.15.120.15.10

20.15.220.15.20

20.15.320.15.31 20.15.32 20.15.33 20.15.34 20.15.35 20.15.39

,

20.15.420.15.41 20.15.49

,

20.15.520.15.51 20.15.52 20.15.59

,

20.15.620.15.60

20.15.720.15.71 20.15.72 20.15.73 20.15.74 20.15.75 20.15.76 20.15.79

.... : , ( ) : : (, , ) ....

20.15.820.15.80

.... ....

20.15.920.15.99

20.1620.16.120.16.10

, ,

20.16.220.16.20

, ,

20.16.320.16.30

, ,

53

- 2008

CPA

CPA

20.16.30.01

NACE

(PVC)

20.16.4

, , , , 20.16.40 , , , ,

20.16.520.16.51 20.16.52 20.16.53 20.16.54 20.16.55 20.16.56 20.16.57 20.16.59

, , , , , , , , , , , , ....

20.16.920.16.99

20.1720.17.120.17.10 20.17.10.01

( ) () ()

20.17.920.17.99

() ()

20.220.2020.20.120.20.11 20.20.12 20.20.13 20.20.14 20.20.15 20.20.19

20.20.920.20.99

54

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.320.3020.30.120.30.11 20.30.12

, , , , , , ,

20.30.220.30.21 20.30.22 20.30.23 20.30.24

, , , , , , ,

20.30.9

, , 20.30.99 , ,

20.420.4120.41.120.41.10

, , ,

20.41.220.41.20

, ,

20.41.320.41.31 20.41.31.01 20.41.32

, , , () , ,

20.41.420.41.41 20.41.41.01 20.41.42 20.41.43 20.41.43.01 20.41.43.02 20.41.44

, , , , ,

55

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.41.920.41.99

, ,

20.4220.42.120.42.11 20.42.12 20.42.13 20.42.14 20.42.15 20.42.16 20.42.17 20.42.18 20.42.19

() , (make-up) ( ) .... , , () .... ( ) , ....

20.42.920.42.99

20.520.5120.51.120.51.11 20.51.12 20.51.13 20.51.14

, , ( )

20.51.220.51.20

20.51.920.51.99

20.5220.52.120.52.10 20.52.10.01 20.52.10.02

20.52.920.52.99

56

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.5320.53.120.53.10

20.53.920.53.99

20.5920.59.120.59.11 20.59.12

.... , , , ....

20.59.220.59.20 20.59.20.01

20.59.320.59.30

20.59.420.59.41 20.59.42 20.59.43

20.59.520.59.51

, .... , .... 20.59.52.01 20.59.53 20.59.54 20.59.55 (), .... .... .... 20.59.59.01 20.59.59.02 (, )

20.59.52

20.59.56 20.59.57 20.59.59

20.59.6

,

57

- 2008

CPA

CPA

NACE

20.59.60

,

20.59.920.59.99

.... ....

20.620.6020.60.120.60.11 20.60.12 20.60.13 20.60.14

, , ,

20.60.220.60.21 20.60.22 20.60.23 20.60.24

, ,

20.60.920.60.99

21 21.121.1021.10.121.10.10

, - , , - ,

21.10.2

, 21.10.20 ,

21.10.3

...., () , , , 21.10.31 ...., () , , ,

21.10.32

58

- 2008

CPA

CPA

NACE

21.10.421.10.40

, , .... .... , , .... ....

21.10.521.10.51 21.10.52 21.10.53 21.10.54

, , , , , , ,

21.10.621.10.60

.... ....

21.10.921.10.99

21.221.2021.20.121.20.11 21.20.12 21.20.13

, , , , ,

21.20.221.20.21 21.20.22 21.20.23 21.20.24

,

21.20.921.20.99

22 22.122.1122.11.122.11.11 22.11.12

() () ( ) ( ) ( ) () ( ) , , ( ) , ,

59

- 2008

CPA

CPA

NACE

22.11.13 22.11.14

( ) , , , ( ) , (), () ( ), , ( )

22.11.15

22.11.16

22.11.222.11.20

( ) , ( ) ,

22.11.9

( ) () 22.11.99 ( ) ()

22.1922.19.122.19.10

() , ,

22.19.2

, , , , , , , 22.19.20 , , , , , , ,

22.19.322.19.30

, , , ,

22.19.422.19.40

, ,

22.19.522.19.50

, () ( ) , () ( )

22.19.622.19.60

, , , ,

22.19.722.19.71 22.19.72

.... ( ), , , ,

60

- 2008

CPA

CPA

NACE

22.19.73 22.19.73.01

....

22.19.922.19.99

() ()

22.222.2122.21.1

, , 1 mm, , 22.21.10 1 mm, ,

22.21.222.21.21 22.21.29 22.21.29.01

, , , () , , , , , ,

22.21.3

, , , , 22.21.30 22.21.30.01 22.21.30.02 , , , , (plexi-glass),

22.21.422.21.41 22.21.42

, , , , , , , , , , ,

22.21.922.21.99

, , , ,

22.2222.22.122.22.11 22.22.11.01 22.22.12 22.22.12.01

( ), ( ), ( )

61

- 2008

CPA

CPA

NACE

22.22.13 22.22.14 22.22.19 22.22.19.01

, , , , ,

22.22.922.22.99

22.2322.23.122.23.11 22.23.11.01 22.23.12 22.23.12.01 22.23.13 22.23.14 22.23.14.01 22.23.15 22.23.19

, , , , , , , , > 300 lt , , , , .. , ....

22.23.222.23.20

22.23.922.23.99

22.2922.29.122.29.10 22.29.10.01

( ), ( ),

22.29.222.29.21 22.29.22 22.29.23 22.29.24 22.29.25 22.29.25.01 22.29.26

.... , , , , , , = 600 mm () , , < 600 mm () , , >= 600 mm () , , < 600 mm () , , >= 600 mm () , , < 600 mm ( "" )

24.10.424.10.41 24.10.42 24.10.43

() , , >= 600 mm () , , >= 600 mm () , , >= 600 mm () , , >= 600 mm

24.10.5

() , , "" 24.10.51 () , >= 600 mm, , () , >= 600 mm, , () "" , >= 600 mm

24.10.52 24.10.53

70

- 2008

CPA

CPA

NACE

24.10.54 24.10.55

() "" , < 600 mm () , < 600 mm

24.10.624.10.61 24.10.62 24.10.63 24.10.64 24.10.65 24.10.66 24.10.67

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24.10.724.10.71 24.10.72 24.10.73 24.10.74 24.10.75

(open sections) , , , , , , ,

24.10.924.10.99

24.224.2024.20.124.20.11 24.20.12 24.20.13 24.20.14

, , , , , (hollow profiles), , , , , , , , ,

24.20.2

, , , > 406,4 mm,

71

- 2008

CPA

CPA

NACE

24.20.21

, , > 406,4 mm, , , > 406,4 mm, , , > 406,4 mm, , , , , > 406,4 mm,

24.20.22 24.20.23 24.20.24

24.20.324.20.31