Click here to load reader

Organigramme du Groupe · PDF file datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Organigramme du Groupe · PDF file datie van de joint-ventures volgens de...

 • P R A Y O N

  J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

 • PRAYON

  Naamloze Vennootschap

  Verslag 2014 voorgelegd aan de Gewone

  Algemene Vergadering van 18 mei 2015

  Maatschappelijke zetel:

  B-4480 ENGIS, Rue Joseph Wauters, 144

  http://www.prayon.com

  http://www.prayon.com/

 • - 3 -

  Inhoud

  Opvallende feiten 2014 ...................................................................................................................... 4

  Organigram van de Groep Prayon .................................................................................................... 6

  Boodschap van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder ...................................................... 8

  Kerncijfers van de Groep Prayon...................................................................................................... 9

  Jaarverslag van de Raad van Bestuur ............................................................................................ 10

  Jaarverslag van het Auditcomité van Prayon N.V. ........................................................................ 13

  Jaarrekeningen van de boekjaren 2013 en 2014

   Geconsolideerde rekeningen van de Groep Prayon ......................................................................... 1

   Verkorte rekeningen van N.V. Prayon. ........................................................................................... 68

 • - 4 -

  Opvallende feiten 2014

  April Engineering Verkrijgen van de licentieovereenkomst en de bestelling van eigen apparatuur voor het project van de nieuwe fosfor- zuurlijn met een capaciteit van 700 t P2O5 per dag voor de maatschappij ETI BAKIR in Turkije.

  Januari - december Meststoffen Recordverkoop NP meststoffen (158.000 ton).

  Mei Engineering Afronding van de FEED studies voor het ont- werp van een fabriek voor de productie van oplosbaar MAP in opdracht van OCP (Marok- ko). Juni

  PRAYON Inc. Tijdens de IFT beurs die plaatsvond in New-Orleans, lancering van Fortipray, bestemd voor het verrijken van agro- voedingsproducten met calcium en vi- tamine D.

  Oktober - november Human Resources Communicatiecampagne over het concept ONE PRAYON om alle me- dewerkers wereldwijd bijeen te brengen.

  Juni Site Engis Overweldigend succes voor de « Week Veiligheid en Gezondheid » georganiseerd in Engis van 2 tot 6 juni om al het personeel vertrouwd te ma- ken met de verschillende methodes voor risicopreventie, interventies en EHBO, door middel van talrijke work- shops.

  April – mei - juni Engineering Opstart van de fabriek van 1.500 t P2O5 per dag, gebouwd in opdracht van JIFCO in Jordanië.

  December Financiële Directie Overdracht door PRAYON aan ICL van haar participatie van 11,5 %, die niet meer strategisch was in de Braziliaanse onder- neming FOSBRASIL.

  Januari Productie– Site Puurs  Door een hevige storm op de Atlantische Oce-

  aan, onderbreking van de aanvoer fosforzuur vanuit Marokko, wat vooral een grote impact had voor de site Puurs.

   Doorslaggevende industriële tests uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om fosforzuur van ver- schillende oorsprong, waaronder het in Engis geproduceerde zuur, te integreren.

  November Engineering Verkrijgen van een studiecontract voor de omzetting van een fosforzuurlijn van GRUPA AZOTY (Polen) in het vernieu- wend DA-HF proces.

  Januari Milieu – Site Engis Informatievergadering met de buren, vooraf- gaand aan de vraag van Prayon voor de ver- lenging van de exploitatievergunning van de Technische stortplaats van het bos van Engihoul (storten van fosfogips), in aanwe- zigheid van de burgemeester van Engis en een gecertificeerd auditor van het Waals Gewest (Aquale) om het milieueffectenrap- port uit te voeren.

  Februari Site Engis Invoeren van de nieuwe organisatie maintenance in het kader van het Vinci Projet om de efficiëntie van de interven- ties te optimaliseren door de kosten te verminderen en de veiligheid in de instal- laties te verhogen.

  Juli Voedingsadditieven Lancering van het nieuwe gamma Be- Fresh bestemd voor de Seafood markt in Azië.

 • - 5 -

  Afdeling "Grondstoffen en Meststoffen"

   Zwavelzuur

   Fosforzuur

   Calciumsulfaat

   Fluorkiezelzuur

   Vloeibaar ammoniumpolyfosfaat

   Enkelvoudige en drievoudige superfosfaten

   Gekorrelde meststoffen NP en P

  Afdeling “Zuiver fosforzuur, Speciale fosfaten en afgeleide Fluorproducten

   Zuiver fosforzuur voor technisch gebruik en voor

  de voeding

   Natrium- en kaliumfluosilikaat

   Natriumfluoride voor technisch gebruik en voor de

  voedings- en farmaceutische nijverheid

   Zeolieten

   Fosfaatzouten voor technisch gebruik en voor de

  voeding:

  - Natriumtripolyfosfaat

  - Natrium-, kalium-, calcium- en aluminiumfosfaten

  - Fosfaatmengsels

  Afdeling “Horticultuur

   Mono- en biammoniumfosfaat

   Monokaliumfosfaat

   Kaliumnitraat

  SILOX

   Vloeibaar zwaveldioxide

   Vast en vloeibaar natriumhydrosulfiet

   Zink- en natriumsulfoxylaten

   Zinkfosfaten

   Zinkchromaten en -tetraoxychromaten

   Barium- en strontiumchromaten

   Zinkstof

   Zinkoxide

   Zinkcarbonaat

   Zouten en metaaloplossingen

  Uitrustingen en procédés

  AFDELING "PROCESS FILTRATION AND LIQUID EQUIPMENT"

   Filtratietechniek

   Roerwerktechniek

   Gaswassing

  AFDELING "PRAYON TECHNOLOGIES"

   Fosforzuurproductie

   Fabricatie van superfosforzuur en ammoniumpolyfosfaat

   Concentratie en zuivering van fosforzuur

   Fluorrecuperatie uit het fosforzuur

   Gaswassing

   Valorisatie van calciumsulfaat (hydraulische en thermische weg)

   Uraniumextractie uit fosforzuur

 • - 6 -

  Organigram van de Groep Prayon

  op 31 december 2014

  49,97 % 100 % 100 %

  100 % 100 % 20 %

  100 % 100 % 4 %

  33,33 % 100 %

  50 % 50 %

  51 %

  96 %

  75 %

  22 %

  20,6 %

  50 %

  100 %

  100 %

  35 %

  100 %

  83,28 % 100 %

  68 %

  100 %

  50 %

  PRAYON

  SECO

  SOLUSTEP

  PRAYON DEUTSCHLAND

  PRAYON BENELUX

  PRAYON IBERICA

  PRAYON Inc.

  PRAYON UK

  PRAYON ITALIA

  EMAPHOS

  SILOX

  SOCIETE NOUVELLE DES COULEURS ZINCIQUES

  HYDRO TECHNOLOGIES CANADA

  EUROCHEM REASSURANCE

  CASPER PRAYON TECHNOLOGIES

  JEAN GOLDSCHMIDT INTERNATIONAL

  LACTO RESEARCH

  TRANSPEK-SILOX INDUSTRY

  SYMBIOSE BIOMATERIALS

  SILOX UK

  RECUPAC

  T.H.T.

  beLife

  HYDROMETAL

  WALDRY PROCESS

  SILOXCAN Inc.

  beLife INTERMEDIATES

  PRAYTECH MAROC

  Integraal geconsolideerd “Equity” vennootschap sinds 2014 (voorheen: evenredig geconsolideerd) Equity-vennootschap (reeds in 2013) Niet-geconsolideerde maatschappijen

 • - 7 -

  Raad van Bestuur

  Olivier Vanderijst Voorzitter

  Yves Caprara Afgevaardigd Bestuurder

  Marouane Ameziane Bestuurder

  Samia Charadi Bestuurder

  Mustapha El Ouafi Bestuurder

  Ghislane Guedira Bestuurder

  Bernard Goblet Permanent vertegenwoordiger van ALACCA SPRL, Bestuurder

  Pierre Joris Permanent vertegenwoordiger van ARPEGO SPRL, Bestuurder

  Philippe Dinon Permanent vertegenwoordiger van SOARAXIS SA, Bestuurder

  Audit Comité

  Philippe Dinon (SRIW)

  Hanane Kouiri (OCP)

  Robert Peirce (extern deskundige)

  Commissarissen

  S.C.C.R.L. Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philippe Pire

  Algemene Directie (Executive Committee)

  Yves Caprara Afgevaardigd Bestuurder(1)

  Philippe Bertin Directeur Human Resources(1)

  François Dehem Chief Financial Officer voor de Groep(1)

  Erik Desmet Directeur Aankoop(1)

  André Petitjean Industrieel Directeur van de Groep(1)

  Valérie Renard Directeur Verkoop en Marketing(1)

  Andere Directieleden (Leadership Co!uncil)

  Joël Winkin Secretaris-generaal(2)

  Pierre Schils Financieel Directeur Prayon N.V.(2)

  Guy Clerdent Directeur Beheerscontrole(2)

  Dorina Fati Directeur Engineering en Constructie(2)

  Fabrice Renard Directeur Onderzoek en Innovatie(2)

  Geoffrey Close Directeur van de fabriek van Engis(2)

  Bart Wouters Directeur van de site Puurs(2)

  Carol Arcache Directeur van de site Les Roches de Condrieu (Frankrijk)(2)

  Benoît Fastrès Directeur van de site Augusta (V.S.)(2)

  Marc Collin Managing Director van Prayon Technologies S.A.