of 92 /92
P R A Y O N J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet...

 • P R A Y O N

  J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

 • PRAYON

  Naamloze Vennootschap

  Verslag 2014 voorgelegd aan de Gewone

  Algemene Vergadering van 18 mei 2015

  Maatschappelijke zetel:

  B-4480 ENGIS, Rue Joseph Wauters, 144

  http://www.prayon.com

  http://www.prayon.com/

 • - 3 -

  Inhoud

  Opvallende feiten 2014 ...................................................................................................................... 4

  Organigram van de Groep Prayon .................................................................................................... 6

  Boodschap van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder ...................................................... 8

  Kerncijfers van de Groep Prayon...................................................................................................... 9

  Jaarverslag van de Raad van Bestuur ............................................................................................ 10

  Jaarverslag van het Auditcomité van Prayon N.V. ........................................................................ 13

  Jaarrekeningen van de boekjaren 2013 en 2014

  Geconsolideerde rekeningen van de Groep Prayon ......................................................................... 1

  Verkorte rekeningen van N.V. Prayon. ........................................................................................... 68

 • - 4 -

  Opvallende feiten 2014

  April Engineering Verkrijgen van de licentieovereenkomst en de bestelling van eigen apparatuur voor het project van de nieuwe fosfor-zuurlijn met een capaciteit van 700 t P2O5 per dag voor de maatschappij ETI BAKIR in Turkije.

  Januari - december Meststoffen Recordverkoop NP meststoffen (158.000 ton).

  Mei Engineering Afronding van de FEED studies voor het ont-werp van een fabriek voor de productie van oplosbaar MAP in opdracht van OCP (Marok-ko). Juni

  PRAYON Inc. Tijdens de IFT beurs die plaatsvond in New-Orleans, lancering van Fortipray, bestemd voor het verrijken van agro-voedingsproducten met calcium en vi-tamine D.

  Oktober - november Human Resources Communicatiecampagne over het concept ONE PRAYON om alle me-dewerkers wereldwijd bijeen te brengen.

  Juni Site Engis Overweldigend succes voor de « Week Veiligheid en Gezondheid » georganiseerd in Engis van 2 tot 6 juni om al het personeel vertrouwd te ma-ken met de verschillende methodes voor risicopreventie, interventies en EHBO, door middel van talrijke work-shops.

  April – mei - juni Engineering Opstart van de fabriek van 1.500 t P2O5 per dag, gebouwd in opdracht van JIFCO in Jordanië.

  December Financiële Directie Overdracht door PRAYON aan ICL van haar participatie van 11,5 %, die niet meer strategisch was in de Braziliaanse onder-neming FOSBRASIL.

  Januari Productie– Site Puurs Door een hevige storm op de Atlantische Oce-

  aan, onderbreking van de aanvoer fosforzuur vanuit Marokko, wat vooral een grote impact had voor de site Puurs.

  Doorslaggevende industriële tests uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om fosforzuur van ver-schillende oorsprong, waaronder het in Engis geproduceerde zuur, te integreren.

  November Engineering Verkrijgen van een studiecontract voor de omzetting van een fosforzuurlijn van GRUPA AZOTY (Polen) in het vernieu-wend DA-HF proces.

  Januari Milieu – Site Engis Informatievergadering met de buren, vooraf-gaand aan de vraag van Prayon voor de ver-lenging van de exploitatievergunning van de Technische stortplaats van het bos van Engihoul (storten van fosfogips), in aanwe-zigheid van de burgemeester van Engis en een gecertificeerd auditor van het Waals Gewest (Aquale) om het milieueffectenrap-port uit te voeren.

  Februari Site Engis Invoeren van de nieuwe organisatie maintenance in het kader van het Vinci Projet om de efficiëntie van de interven-ties te optimaliseren door de kosten te verminderen en de veiligheid in de instal-laties te verhogen.

  Juli Voedingsadditieven Lancering van het nieuwe gamma Be-Fresh bestemd voor de Seafood markt in Azië.

 • - 5 -

  Afdeling "Grondstoffen en Meststoffen"

  Zwavelzuur

  Fosforzuur

  Calciumsulfaat

  Fluorkiezelzuur

  Vloeibaar ammoniumpolyfosfaat

  Enkelvoudige en drievoudige superfosfaten

  Gekorrelde meststoffen NP en P

  Afdeling “Zuiver fosforzuur, Speciale fosfaten en afgeleide Fluorproducten

  Zuiver fosforzuur voor technisch gebruik en voor

  de voeding

  Natrium- en kaliumfluosilikaat

  Natriumfluoride voor technisch gebruik en voor de

  voedings- en farmaceutische nijverheid

  Zeolieten

  Fosfaatzouten voor technisch gebruik en voor de

  voeding:

  - Natriumtripolyfosfaat

  - Natrium-, kalium-, calcium- en aluminiumfosfaten

  - Fosfaatmengsels

  Afdeling “Horticultuur

  Mono- en biammoniumfosfaat

  Monokaliumfosfaat

  Kaliumnitraat

  SILOX

  Vloeibaar zwaveldioxide

  Vast en vloeibaar natriumhydrosulfiet

  Zink- en natriumsulfoxylaten

  Zinkfosfaten

  Zinkchromaten en -tetraoxychromaten

  Barium- en strontiumchromaten

  Zinkstof

  Zinkoxide

  Zinkcarbonaat

  Zouten en metaaloplossingen

  Uitrustingen en procédés

  AFDELING "PROCESS FILTRATION AND LIQUID EQUIPMENT"

  Filtratietechniek

  Roerwerktechniek

  Gaswassing

  AFDELING "PRAYON TECHNOLOGIES"

  Fosforzuurproductie

  Fabricatie van superfosforzuur en ammoniumpolyfosfaat

  Concentratie en zuivering van fosforzuur

  Fluorrecuperatie uit het fosforzuur

  Gaswassing

  Valorisatie van calciumsulfaat (hydraulische en thermische weg)

  Uraniumextractie uit fosforzuur

 • - 6 -

  Organigram van de Groep Prayon

  op 31 december 2014

  49,97 % 100 % 100 %

  100 % 100 % 20 %

  100 % 100 % 4 %

  33,33 % 100 %

  50 % 50 %

  51 %

  96 %

  75 %

  22 %

  20,6 %

  50 %

  100 %

  100 %

  35 %

  100 %

  83,28 % 100 %

  68 %

  100 %

  50 %

  PRAYON

  SECO

  SOLUSTEP

  PRAYON DEUTSCHLAND

  PRAYON BENELUX

  PRAYON IBERICA

  PRAYON Inc.

  PRAYON UK

  PRAYON ITALIA

  EMAPHOS

  SILOX

  SOCIETE NOUVELLE DES COULEURS ZINCIQUES

  HYDRO TECHNOLOGIES CANADA

  EUROCHEM REASSURANCE

  CASPER PRAYON TECHNOLOGIES

  JEAN GOLDSCHMIDT INTERNATIONAL

  LACTO RESEARCH

  TRANSPEK-SILOX INDUSTRY

  SYMBIOSE BIOMATERIALS

  SILOX UK

  RECUPAC

  T.H.T.

  beLife

  HYDROMETAL

  WALDRY PROCESS

  SILOXCAN Inc.

  beLife INTERMEDIATES

  PRAYTECH MAROC

  Integraal geconsolideerd “Equity” vennootschap sinds 2014 (voorheen: evenredig geconsolideerd) Equity-vennootschap (reeds in 2013) Niet-geconsolideerde maatschappijen

 • - 7 -

  Raad van Bestuur

  Olivier Vanderijst Voorzitter

  Yves Caprara Afgevaardigd Bestuurder

  Marouane Ameziane Bestuurder

  Samia Charadi Bestuurder

  Mustapha El Ouafi Bestuurder

  Ghislane Guedira Bestuurder

  Bernard Goblet Permanent vertegenwoordiger van ALACCA SPRL, Bestuurder

  Pierre Joris Permanent vertegenwoordiger van ARPEGO SPRL, Bestuurder

  Philippe Dinon Permanent vertegenwoordiger van SOARAXIS SA, Bestuurder

  Audit Comité

  Philippe Dinon (SRIW)

  Hanane Kouiri (OCP)

  Robert Peirce (extern deskundige)

  Commissarissen

  S.C.C.R.L. Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philippe Pire

  Algemene Directie (Executive Committee)

  Yves Caprara Afgevaardigd Bestuurder(1)

  Philippe Bertin Directeur Human Resources(1)

  François Dehem Chief Financial Officer voor de Groep(1)

  Erik Desmet Directeur Aankoop(1)

  André Petitjean Industrieel Directeur van de Groep(1)

  Valérie Renard Directeur Verkoop en Marketing(1)

  Andere Directieleden (Leadership Co!uncil)

  Joël Winkin Secretaris-generaal(2)

  Pierre Schils Financieel Directeur Prayon N.V.(2)

  Guy Clerdent Directeur Beheerscontrole(2)

  Dorina Fati Directeur Engineering en Constructie(2)

  Fabrice Renard Directeur Onderzoek en Innovatie(2)

  Geoffrey Close Directeur van de fabriek van Engis(2)

  Bart Wouters Directeur van de site Puurs(2)

  Carol Arcache Directeur van de site Les Roches de Condrieu (Frankrijk)(2)

  Benoît Fastrès Directeur van de site Augusta (V.S.)(2)

  Marc Collin Managing Director van Prayon Technologies S.A.

  en Directeur van de Afdeling "Profile"(2)

  Toestand op 31 maart 2015

  (1) Lid Leadership Council en Executive Committee (2) Lid Leadership Council

 • - 8 -

  Boodschap van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder

  Mevrouw, Mijnheer,

  In 2014 kon PRAYON de uitvoering van het strategisch plan realiseren en voldoende commer-

  ciële marges terugvinden om de rentabiliteit van zijn core business te garanderen.

  Om deze opleving te consolideren is in het strategisch plan 2015-2017 operational excellence in

  alle functies opgenomen.

  Meer dan ooit zal innovatie en technologie de motor zijn voor de groeiplatformen, die voor

  PRAYON zijn: voedingsfosfaten, wateroplosbare meststoffen die gebruikt worden in de precisie-

  landbouw of ook speciale fosfaten in de opslagmaterialen voor energie.

  Door een bijzondere sensibilisering van al het personeel voor preventie op gebied van veiligheid

  en gezondheid zullen we de op niveau van de Groep toegewezen objectieven kunnen realise-

  ren.

  De vorming en ontwikkeling van het personeel zijn de kern van de maatschappij, waarvan het

  diep menselijk karakter zal blijven zorgen voor de samenhang van de medewerkers die wij dan-

  ken voor het geleverde werk.

  Yves CAPRARA Olivier VANDERIJST

  Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur

 • - 9 -

  Kerncijfers van de Groep Prayon (volgens IFRS-normen) (in miljoenen euro)

  Nieuwe IFRS

  regels (4)

  Oude IFRS regels (4)

  2014 2013

  2014 2013

  Kapitaal 43,0 43,0 43,0 43,0

  Eigen Vermogen 178,9 145,0 178,9 145,0

  Permanente kapitalen 274,1 265,5 291,8 279,3

  Investeringen van het boekjaar (1) (materiële en immateriële)

  14,1 15,9 21,9 23,4

  Omzet 689,6 663,5 860,7 836,9

  Toegevoegde waarde (2) 145,6 118,5 180,5 147,1

  in % van de omzet 21,1 17,9 21,0 17,6

  Bezoldigingen en sociale lasten 91,6 95,9 104,5 107,7

  in % van de toegevoegde waarde 63,0 80,9 57,9 73,2

  Afschrijvingen van het boekjaar (op materiële en immateriële vaste activa)

  24,5 23,2 30,4 28,1

  Bruto marge voor autofinanciering (3) 44,3 13,9 55,6 21,7

  Exploitatieresultaat 21,6 - 5,8 36,6 5,6

  Netto resultaat 26,0 - 4,4 26,0 - 4,4

  Bruto dividenden - - - -

  Personeel (voltijdse equivalenten) 1.085 1.107 1.487 1.516

  (1) Geen rekening houdend met de CO2 quota ontvangen van de overheid (detail hernomen in bijlage 12) (2) Bedrijfsopbrengsten verminderd met het verbruik van grondstoffen en goederen, evenals andere

  kosten (met uitsluitsel van sommige niet recurrente elementen). (3) Detail van de berekening : zie geconsolideerde kasstromentabel (4) Cfr hoofdstuk 2 van de Bijlagen aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels) : consoli- datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie.

 • - 10 -

  Jaarverslag van de Raad van Bestuur

  Na 2013, een jaar waarin het evenwicht tussen vraag en aanbod op de markten van zuiver fosfor-

  zuur en haar industriële derivaten geleidelijk aan hersteld werd, konden de commerciële marges in

  2014 geconsolideerd worden.

  De landbouwsector van wateroplosbare meststoffen werd negatief beïnvloed door het Russisch

  embargo.

  Het Comité Exécutif heeft voor volgende zes domeinen strategische pijlers voor uitmuntendheid ge-

  definieerd die werden bekrachtigd door de Raad van Bestuur,

  verkopen,

  aankopen,

  productie,

  innovatie,

  licentietechnologieën,

  de organisatie en human resources.

  Er kon een meerwaarde van 6,2 miljoen euro vrijgemaakt worden uit de overdracht van een niet-

  strategische participatie in de maatschappij FOSBRASIL.

  Door veranderingen aan bepaalde IFRS-normen, moeten de joint-ventures (dochterondernemingen

  die gezamenlijk met twee of drie aandeelhouders gecontroleerd worden) geconsolideerd worden door

  de “equity”-methode en niet langer door globale integratie. De gevolgen van deze verandering worden

  beschreven in de bijlagen aan het jaarverslag.

 • - 11 -

  Ingevolge de hierboven beschreven gunstige marktomstandigheden en ondanks enkele industriële

  wisselvalligheden, werd het boekjaar 2014 afgesloten met een netto winst van 26 miljoen euro, een

  bruto marge voor autofinanciering van 44,3 miljoen euro (55,6 miljoen volgens de oude normen) en

  een REBITDA van 50,8 miljoen euro (67,2 miljoen volgens de oude normen).

  In deze context bleef de netto schuldenlast hoog (185 miljoen euro) ondanks een aanzienlijk daling

  (24,6 miljoen euro), de vrijgemaakte bruto marge voor autofinanciering kon de investeringsuitgaven

  van het boekjaar (14 miljoen; 22 miljoen volgens de oude normen) ruimschoots compenseren en dit

  ondanks een lichte stijging van de behoefte aan bedrijfskapitaal.

  De belangrijke evoluties met betrekking tot de geconsolideerde financiële toestand van 2014 en in het

  bijzonder de diverse rubrieken van de balans en de resultatenrekening, worden verklaard in de bijla-

  gen van het jaarverslag.

  De activiteiten van PRAYON Inc. op gebied van tandpasta’s bleven de activiteit ondersteunen, vooral

  in de Verenigde Staten.

  De technologische afdelingen PRT en PROFILE kenden opnieuw een aanhoudende activiteit.

  Het resultaat van SILOX voor 2014 blijft zeer positief, door de uitstekende prestaties van de filialen

  TRANSPEK-SILOX, JGI en SNCZ.

  Er is geen enkele belangrijke gebeurtenis meer te vermelden na afsluiting van het boekjaar.

  Bepaalde risico’s, met name deze met een incidenteel karakter, worden gedekt door aangepaste ver-

  zekeringen. In de meeste gevallen werden er preventieve acties en alternatieve scenario’s voorbereid

  om de omvang van eventuele schade te beperken.

  Er wordt overigens geregeld gebruik gemaakt van financiële instrumenten om, daar waar mogelijk, de

  risico’s verbonden aan de normale gang van zaken en met betrekking op de evolutie van de wissel-

  koersen, rentevoeten of de prijs van bepaalde grondstoffen, met name op gebied van energie, te be-

  perken.

  De risico’s waaraan een scheikunde groep zoals PRAYON onderworpen is, zijn aanzienlijk en ge-

  kend:

  marktrisico’s:

  - delokalisatie van de klanten;

  - fenomeen van vervanging of herformulering in het kader van bepaalde toepassingen;

  - verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod, voornamelijk door de komst van nieuwe produ-

  centen;

  bevoorradingsrisico’s:

  - explosie van de vraag of schaarste van bepaalde grondstoffen, energie of logistieke middelen;

  - geopolitieke spanningen of crises;

  industriële risico’s:

  - ongevallen in de productieateliers of tijdens het transport van gevaarlijke producten;

  - schade aan het milieu;

 • - 12 -

  reglementaire risico’s:

  - exploitatievergunningen en –voorwaarden;

  - beperkingen op het gebruik van bepaalde producten;

  - administratieve en fiscale verplichtingen;

  - REACH richtlijn.

  Er wordt voorrang gegeven aan onderzoek en ontwikkeling in de competentiegebieden van de Groep:

  een zeer groot deel van de zowel menselijke als financiële middelen gaat daar naartoe (jaarbudget

  2014 om en nabij de 10 miljoen euro).

  Er wordt een ambitieus investeringsprogramma opgenomen in het budget (35 miljoen euro).

  Er zijn reeds belangrijke ontwikkelingen gebeurd in meerdere topdomeinen:

  LiFePO4 (JV beLife) voor batterijen voor de opslag van energie en, in mindere mate, voor elektri-

  sche voertuigen,

  uraniumextractie,

  probiotica (voeding),

  een PK dat ijzer in de tuinbouw chelateerd,

  polyfosforzuur,

  innoverende processen in de productie van fosforzuur voor meststoffenkwaliteit geschikt voor een

  voeding in slurry, in samenwerking met OCP.

 • - 13 -

  Jaarverslag van het Auditcomité

  Het Auditcomité heeft in 2014 drie keer vergaderd, op 2 april, 24 juni en 30 september 2014. Het

  heeft, schriftelijk of mondeling, verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur

  Op 2 april 2014 heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2013

  en heeft het met het College van Commissarissen het rapport en de commentaar kunnen bespreken.

  De Raad van Bestuur werd tijdens zijn zitting van 24 april 2014, in kennis gebracht van de inhoud van

  dit onderhoud.

  Op 24 juni boog het Auditcomité zich over het aspect van de interne audit en de risico-analyse die

  door de interne auditor uitgevoerd werd over het tweede kwartaal 2014 evenals het voorstel van het

  auditplan voor de periode 2014 – 2017, het comité heeft ook de follow-up van de aanbevelingen van

  vorige audits beoordeeld.

  Op 30 september heeft het Auditcomité de geconsolideerde rekeningen op 30 juni bekeken en heeft

  kennis genomen van het resultaat van de taken van de interne auditor en de opvolging van de uitoe-

  fening van de aanbevelingen.

  Op 25 mei 2015 heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2014

  en heeft het met de commissaris kunnen discussiëren over zijn rapport, zijn bevindingen en stelde het

  met voldoening vast dat de rekeningen van de Groep zonder voorbehoud gecertificeerd zijn.

  De Raad van Bestuur werd op de hoogte gebracht van de besluiten van dit comité tijdens zijn zitting

  van 29 april 2015.

  Opgemaakt in Engis op 26 maart 2015.

 • JAARREKENINGEN

  VAN DE BOEKJAREN

  2013 EN 2014

 • GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

  VAN DE GROEP PRAYON

 • - 3 -

  Inhoudstafel

  Geconsolideerde resultatenrekening

  Geconsolideerde balans

  Geconsolideerde kasstromentabel

  Evolutietabel van het eigen vermogen van de Groep

  Toelichting bij de geconsolideerde rekeningen:

  1. Ratio’s

  2. Waarderingsnormen IFRS

  3. Lijst van de geconsolideerde vennootschappen en niet geconsolideerde deelnemingen participaties

  4. Wijzigingen van de consolidatiekring

  5. Conversie van de financiële staten uitgedrukt in vreemde valuta

  6. Bedrijfscombinaties

  7. Exploitatieresultaat

  8. Personeelskosten

  9. Financieel resultaat

  10. Resultaat van de vennootschappen gewaardeerd volgens de “equity” mutatiemethode

  11. Belastingen op het resultaat

  12. Immateriële vaste activa

  13. Goodwill (Consolidatieverschillen)

  14. Materiële vaste activa

  15. Deelnemingen in maatschappijen gewaardeerd volgens de “equity” methode

  16. Andere deelnemingen (niet geconsolideerd)

  17. Financiële vorderingen en andere vaste activa, waaronder deze aangehouden voor verkoop

  18. Voorraden en bestellingen in uitvoering

  19. Handelsvorderingen en overige vlottende activa

  20. Voorzieningen

  21. Personeelsvoordelen

  22. Overige langlopende passiva

  23. Handels- en belastingsschulden, en overige kortlopende schulden (niet rentedragend)

  24. Netto schuldenlast

  25. Financiële instrumenten en risicobeheer

  26. Rechten en verplichtingen buiten balans

  27. Informatie over verbonden partijen

  28. Informatie over joint-ventures

  29. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting

  30. Honoraria van het College van Commissarissen

  Controleverslag van de Commissaris

 • - 4 -

  Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden euro)

  Nieuwe IFRS normen (3) Oude IFRS normen

  (3)

  Bijlagen 2014 2013 Verschil

  2014 2013 Verschil

  Omzet 7 689.597 663.493 26.104 860.749 836.996 23.753

  Opgeslagen productie (toename +, afname -) 7 - 4.915 - 13.945 9.030 164 - 17.792 17.956

  Geproduceerde vaste activa 7 3.471 3.334 137 3.471 3.334 138

  Andere exploitatieproducten 7 9.710 7.585 2.125 11.379 9.205 2.174

  Bedrijfsopbrengsten 697.862 660.467 37.395 875.764 831.743 44.021

  Verbruik grondstoffen en goederen (1)

  7 412.850 408.587 4.263 528.354 527.191 1.163

  Andere externe kosten s

  7 138.763 132.667 6.096 165.945 156.551 9.394

  Personeelskost 8 91.567 95.909 - 4.342 104.446 107.694 - 3.248

  Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa

  (2)

  7-12- 13-14

  24.540

  23.151

  1.389

  30.447

  28.117

  2.330

  Waardevermindering op voorraden en handelsvorderingen

  (2)

  7-18- 19

  394

  664

  - 270

  533

  296

  237

  Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor personeel)

  (2)

  7-20 - 60

  - 414

  354

  274

  - 699

  973

  Andere exploitatiekosten 7 8.236 5.697 2.539 9.171 6.940 2.231

  Bedrijfskosten 676.291 666.261 10.030 839.172 826.090 13.082

  Exploitatieresultaat 21.572 - 5.795 27.367 36.592 5.653 30.939

  Netto financiële kost 9 3.799 11.594 - 7.795 4.070 12.561 - 8.491

  Resultaat voor belastingen 17.773 - 17.389 35.162 32.522 - 6.908 39.430

  Belastingen op het resultaat 11 1.527 - 6.555 8.082 6.549 - 2.497 9.046

  Resultaat na belastingen 16.246 - 10.834 27.080 25.973 - 4.411 30.384

  Resultaat van de vennootschappen met toe-passing van de “equity” methode

  10 9.736 6.409 3.327 9 - 13 22

  Interesten van derden - - - - - -

  Netto resultaat 25.982 - 4.424 30.406 25.982 - 4.424 30.406

  (1) Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, uitrustingen en opgeslagen brandstoffen

  (2) "+" = boeking, "-" = terugname/gebruik

  (3) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels): consolidatie van de joint-ventures met toepassing van de “equity”

  methode en niet meer door de methode van proportionele integratie.

  Bijlagen 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

  Resultaat voor belastingen 17.773 - 17.389 35.162 32.522 - 6.908 39.430 Netto rentelast 9 8.282 9.066 - 784 8.573 9.358 - 786 Dividenden van de maatschappijen gewaardeerd vol-gens de “equity” methode

  4.755 3.488 1.267 - - -

  Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 30.810 - 4.835 35.644 41.094 2450 38.644 Niet recurrente elementen 7-9 - 3.930 12.043 - 15.973 - 3.619 12.129 - 15.748 Recurrent Earnings Before Interests and Taxes (REBIT)

  26.880 7.208 19.672 37.475 14.579 22.898

  Bijlagen 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 30.810 - 4.835 35.644 41.094 2.450 38.644 Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa

  7-12-13-14 24.540 23.151 1.389 30.447 28.117 2.330

  - - Earning Before Interests and Taxes and Before Depreciations and Amortizations (EBITDA)

  55.349

  18.316

  37.033

  71.542

  30.567

  40.975

  Niet recurrente elementen - 4.571 11.362 - 15.933 - 4.301 11.448 - 15.749 Recurrent Earnings Before Interests and Taxes and Before Depreciations and Amortisations (REBITDA)

  50.779 29.678 21.101 67.240 42.015 25.225

 • - 5 -

  Globaal geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden euro)

  Nieuwe normen IFRS Oude normen IFRS 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

  Netto resultaat van het boekjaar 25.982 - 4.424 30.406 25.982 - 4.424 30406 Conversieverschillen

  5.140 - 3.761 8.901 5.140 - 3.761 8.901

  Fiscale impact - - - - - - 5.140 - 3.761 8.901 5.140 - 3.761 8.901

  Variaties in afdekkingsreserves 5.350 - 686 6.036 5.350 - 686 6.036 Fiscale impact - 1.818 233 - 2.051 - 1.818 233 - 2.051 3.532 - 453 3.985 3.532 - 453 3.985

  Veranderingen in de met toegezegde prestaties pensioenre-gelingen: aanpassingen met betrekking tot veranderingen in de boekhoudkundige verwerking (wijziging van de IAS 19 norm met ingang van 2013)

  - 1.090

  3.536

  - 4.626

  - 1.090

  3.536

  - 4.626

  Fiscale impact

  371

  - 1.195

  1.566

  371

  - 1.195

  1.566

  - 719 2.341 - 3.060 - 719 2.341 - 3.060 Globaal geconsolideerd resultaat van het boekjaar

  33.935

  - 6.297

  40.232

  33.935

  - 6.297

  40.232

  Impact van de invoering van de nieuwe IFRS- normen op de geconsolideerde

  resultatenrekening van 2014: samenvatting

  (in duizenden euro) Nieuwe normen

  2014

  Oude normen

  2014 Verschil

  Omzet

  689.597

  860.749

  - 171.152

  Exploitatieresultaat

  Netto resultaat

  EBIT

  EBITDA

  REBITDA

  Globaal geconsolideerd resultaat

  21.572

  25.982

  30.810

  55.349

  50.779

  33.935

  36.592

  25.982

  41.094

  71.542

  67.240

  33.935

  - 15.020

  -

  - 10.284

  - 16.193

  - 16.461

  -

 • - 6 -

  Geconsolideerde balans (in duizenden euro)

  Nieuwe IFRS normen (1)

  Oude IFRS normen (1)

  ACTIVA Bijlagen 31.12.2014 31.12.2013 Verschil

  31.12.2014 31.12.2013 Verschil

  Verschil

  Vaste activa 246.136 250.609 - 4.473 219.567 227.780 - 8.213

  Immateriële vaste activa 12 2.571 2.520 51 14.648 14.995 - 347 - 347

  Consolidatieverschillen (positieve good-will)

  13 - - - 223 223 -

  Materiële vaste activa 14 144.870 153.002 - 8.133 183.541 188.636 - 5.095

  Deelnemingen gewaardeerd volgens de « equity »-methode

  15 78.389 70.881 7.508 31 - 81 112

  Andere deelnemingen 16 1.498 5.140 - 3.642 1.498 5.140 - 3.642

  Uitgestelde belastingsvorderingen 11 18.363 18.625 -262 18.789 17.868 920

  Vaste activa aangehouden voor verkoop 17 - - - - - -

  Financiële vorderingen en andere vaste activa

  17 446 440 - 5 812 997 - 185

  - 185

  Vlottende activa 302.322 293.191 9.132 388.002 306.599 27.403

  Voorraden 18 140.281 125.745 14.535 168.129 148.116 20.012

  Handelsvorderingen 19 131.478 123.323 8.154 158.757 145.687 13.070

  Andere kortlopende vorderingen 19 26.672 20.162 6.510 33.215 25.168 8.047

  Geldmiddelen en kasequivalenten 24 3.892 23.960 - 20.068 27.902 41.627 - 13.726

  Totaal activa 548.458 543.799 4.659 607.569 588.378 19.191

  EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

  31.12.2014 31.12.2013 Verschil

  31.12.2014 31.12.2013 Verschil

  Verschil

  Eigen vermogen van de Groep 179.931 144.996 33.935 178.931 144.997 33.934

  Kapitaal 43.000 43.000 - 43.000 43.000 -

  Ander eigen vermogen 135.931 101.996 33.935 135.931 101.997 33.934

  Langlopende verplichtingen 95.140 120.467 - 25.327 112.825 134.323 - 21.498

  Provisies op lange termijn 20-21 23.219 22.840 380 25.286 24.348 938 Uitgestelde belastingverplichtingen 11 20.447 19.149 1.298 23.541 20.841 2.700

  Financiële schulden op lange termijn 24 47.457 73.523 - 26.066 58.071 82.316 - 24.245

  Overige langlopende verplichtingen 22 4.017 4.955 - 938 5.926 6.818 - 891

  Kortlopende verplichtingen 274.387 278.335 - 3.949 315.813 309.058 6.755

  Voorzieningen op korte termijn 20-21 3.495 4.165 - 670 3.495 4.165 - 670

  Financiële schulden op korte termijn 24 140.670 158.581 - 17.910 153.043 169.308 - 16.265

  Handelsschulden 23 95.924 85.197 10.727 115.369 97.516 17.853

  Belastingschulden 23 3.042 3.143 - 101 6.971 5.232 1.739

  Overige kortlopende schulden 23 31.255 27.250 4.005 36.935 32.837 4.098

  Totaal eigen vermogen en passiva 548.458 543.799 4.659 607.569 588.378 19.191

  (1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels): consolidatie van de joint-ventures met toepas-

  singen van de “equity” methode en niet eer door de methode van proportionele integratie.

 • - 7 -

  Impact van de invoering van de nieuwe IFRS- normen op de geconsolideerde balans

  2014: samenvatting

  (in duizenden euro)

  Nieuwe normen

  Oude normen

  Verschil

  Vaste activa

  246.136

  219.567

  26.569

  Behoefte aan bedrijfskapitaal

  Geldmiddelen (in equivalenten)

  Financiële schulden

  Eigen vermogen

  Balanstotaal

  168.210

  3.892

  188.127

  178.931

  548.458

  200.826

  27.902

  211.114

  179.931

  607.569

  - 32.616

  - 24.010

  - 22.987

  -

  - 59.111

 • - 8 -

  Geconsolideerde kasstromentabel

  Nieuwe normen

  IFRS (2)

  Oude normen IFRS (2)

  (in duizenden euro) 2014 2013 2014 2013

  EXPLOITATIETRANSACTIES

  Resultaat van het boekjaar 25.982 - 4.424 25.982 - 4.425

  Afschrijvingen en waardevermindering op materiële vaste activa 23.532 22.273 28.857 27.128

  Afschrijvingen en waardevermindering op immateriële vaste activa 1.008 878 1.590 990

  Toevoeging (+) / Terugneming (-) van voorzieningen, een minwaarde op voorraad wissel-stukken

  wisselstukken

  - 1.125 6.631 - 587 6.368

  Toevoeging (+) / Terugneming (-) van waardeverminderingen op financiële vaste activa - 21 - - 77 559

  Afschrijvingen “Club Deal” 722 528 722 528

  Kosten/opbrengsten op uitgestelde belastingen - 207 - 8.397 - 69 - 8.693

  Kapitaalsubsidies geboekt in het resultaat - 641 - 621 - 831 - 736

  Resultaat van de maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode - 9.736 - 6.409 - 9 14

  Dividenden ontvangen van maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode 4.755 3.488 - -

  Bruto marge voor autofinanciering 44.269 13.947 55.578 21.733 Meerwaarde of waardevermindering op de realisatie van vaste activa - 6.233 - - 6.199 - 152

  Kasstroom van de exploitatietransacties voor verandering van de behoefte aan bedrijfskapitaal 38.036 13.947 49.379 21.581

  Toename/afname van de voorraden - 15.542 28.967 - 20.248 32.403

  Toename/afname van de handelsvorderingen en andere vorderingen - 14.664 - 7.153 - 21.117 - 3.329

  Toename/afname van de handelsschulden en andere niet-financiële schulden 14.631 - 36.507 23.690 - 37.338

  Conversieverschillen 3.427 - 1.866

  Verandering van de behoefte aan bedrijfskapitaal (1)

  - 15.575 - 14.693 - 14.248 - 10.130

  Andere elementen buiten exploitatie - 5.717 - 4.644 - 962 - 2.711

  NETTO KASSTROOM VAN DE EXPLOITATIETRANSACTIES 16.744 - 5.390 34.169 8.740

  INVESTERINGSTRANSACTIES

  Aanschaffingen materiële vaste activa - 13.067 - 14.981 - 20.710 - 22.460

  Aanschaffingen immateriële vaste activa - 971 - 934 - 1.154 - 964

  Overdrachten en buitengebruikstellingen van (im)materiële vaste activa 72 75 175 276

  Conversieverschillen op materiële en immateriële vaste activa - 1.721 335 - 2.544 - 1.624

  Resultaat op de overdracht van financiële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom) 6.233 - 6.233 -

  Resultaat op de overdracht van (im)matriële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom) - -

  - 34 152 Ontvangen dividenden (geannuleerd in de exploitatiestroom) 5.717 4.644 962 1.158

  Veranderingen van de deelnemingen en financiële vorderingen 1.130 4.791 3.768 2.125

  Annulatie van de conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen - - - 763 1.624

  NETTO KASSTROOM VAN DE INVESTERINGSTRANSACTIES - 2.607 - 6.070 - 14.067 19.713

  NETTO SALDO TE FINANCIEREN 14.137 - 11.460 20.102 - 10.973

  FINANCIERINGSTRANSACTIES

  Variaties in de financiële schulden

  - 44.699 28.943 - 41.234 30.162

  Uitbetaalde dividenden - - - -

  Variaties in subsidies en andere langlopende schulden

  - 938 - 992 - 891 - 536

  Subsidies overgebracht naar het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom) 641 621 831 736

  Variaties in de uitgestelde belastingen (activa en passiva) 1.560

  - 7.599 9

  1.780

  - 6.985 Uitgestelde belastingen (geannuleerd in de exploitatiestroom) 207

  8.397

  69 8.693

  Variaties in de voorzieningen - 290

  2.891

  268

  - Voorzieningen overgebracht in het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom) 1.360

  - 6.213

  823

  - Conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen -

  -

  825

  52 Annulatie van de conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen 7.953 - 1.873 2.569 - 1.829

  NETTO KASSTROOM VAN DE FINANCIERINGSTRANSACTIES - 34.206 24.175 - 34.959 30.293

  VARIATIE VAN THESAURIE (vóór conversieverschillen) - 20.068

  12.713

  - 14.857

  19.318

  Andere thesaurie-elementen - -

  - - 20 Conversieverschillen op thesaurie-elementen - - 1.132

  - 1.287

  VARIATIE VAN THESAURIE (na conversieverschillen) - 20.068

  12.713

  - 13.725

  18.011

  Geldmiddelen en kasequivalenten einde van de periode 3.892

  23.960

  27.902

  41.627

  Geldmiddelen en kasequivalenten begin van de periode 23.960 11.247 41.627 23.617

  - 20.068 12.713 - 13.725

  18.011

  (1) met inbegrip van de variaties van de waardeverminderingen op – 8 -voorraden en vorderingen.

  (2) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels): consolidatie van joint-ventures door de “equity” methode en

  niet langer door proportionele integratie.

 • - 9 -

  Impact van de invoering van de nieuwe IFRS- normen op de geconsolideerde kas-

  stromentabel: samenvatting

  Nieuwe normen

  2014

  Oude normen

  2014

  Verschil

  Bruto Marge voor Autofinanciering

  44,3

  55,6

  - 11,3

  Variatie behoefte aan bedrijfs-

  kapitaal

  Acquisities van materiële en imma-

  teriële vaste activa

  Netto te financieren saldo

  - 15,6

  - 14,0

  14,1

  - 12,8

  - 21,9

  20,1

  - 2,8

  7,9

  - 6,0

  Variatie in de financiële schulden

  Variatie in de thesaurie

  Variaties in andere elementen

  44,7

  - 20,1

  - 10,5

  41,2

  - 14,9

  - 6,2

  3,5

  - 5,2

  - 4,3

 • - 10 -

  Evolutie-overzicht van het geconsolideerd

  eigen vermogen

  Oude en nieuwe IFRS normen (1): identiek (in duizenden euro)

  Kapitaal Conversie verschillen

  Afdekkings- reserves

  Andere re-serves

  Eigen aandelen

  Totaal eigen

  vermogen Boekhoudkundige waarde op 01/01/2013

  43.000 - 4.278 - 1.828 122.701 - 8.301 151.294

  - Resultaat van het boekjaar - 4.424 - 4.424

  Dividenden uitgekeerd buiten de Groep in 2013 (met betrekking tot 2012)

  -

  Conversieverschillen - 3.762 - 3.762

  Wijziging van de afdekkingsreserves 1.888 1.888

  Totale wijziging voor 2013 - 3.762 1.888 - 4.424 - - 6.298

  Boekhoudkundige waarde op 31/12/2013

  43.000 - 8.040 60 118.277 - 8.301 144.996

  Resultaat van het boekjaar 25.982 25.982

  Dividenden uitgekeerd buiten de Groep in 2014 (met betrekking tot 2013)

  -

  -

  Conversieverschillen 5.140 5.140

  Wijzigingen van de afdekkingsreser-ves

  2.813 2.813

  Totale wijziging voor 2014 5.140 2.813 25.982 - 33.935

  Boekhoudkundige waarde op 31/12/2014

  43.000 - 2.900 2.873 144.259 - 8.301 178.931

  (1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels) : consolidatie van de joint-ventures

  volgens de « equity » methode en niet langer door proportionele integratie.

  Dividenden:

  Op 29 april 2015, heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om voor het voorbije jaar geen dividenden toe

  te kennen.

  Conversieverschillen:

  In de conversieverschillen zijn alle omrekeningsverschillen opgenomen, enerzijds van de financiële sta-

  ten van buitenlandse maatschappijen en anderzijds van de afdekkingsinstrumenten van de vorderingen

  van de Groep op bovengenoemde buitenlandse filialen (op eind 2013 en 2014 uitsluitend voor PRAYON

  Inc).

  Desbetreffende is te vermelden dat afstand gedaan werd van de afdekking van de deelneming in

  PRAYON Inc. op 1 januari 2006. Haar historische koers werd dus vastgelegd op de afdekkingskoers van

  31 december 2005, hetzij 1,1797 euro voor 1 dollar. De impact van deze beslissing op de wijzigingen

  van de conversieverschillen, sindsdien gecumuleerd bedraagt 1.273 duizend euro.

  Afdekkingsreserves:

  In de afdekkingsreserves is de juiste waarde van de kasstroomafdekkingen opgenomen voor het nog

  niet gerealiseerde gedeelte (voor meer details, zie tabel in bijlage 25).

 • - 11 -

  Vertegenwoordiging van het kapitaal

  Categorie van aandelen

  2014

  2013

  Bedrag

  Aantal

  Bedrag

  Aantal

  (duizenden euro) (duizenden euro)

  Gewone aandelen op naam, zonder waar-de-bepaling

  43.000

  203.246

  43.000

  203.246

  waaronder eigen aandelen, in handen van filialen en sub-filialen

  4.036

  19.076

  4.036

  19.076

  Aandeelhouderschap

  Aandeelhouders

  2014

  2013

  Aantal

  Percentage

  Aantal

  Percentage

  Office Chérifien des Phosphates (OCP)

  92.085

  45,30 %

  92.085

  45,30 %

  Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW)

  92.085

  45,30 %

  92.085

  45,30 %

  184.170 90,60 % 184.170 90,60 %

  Eigen aandelen in het bezit van Prayon Technologies 19.076 9,40 % 19.076 9,40 % Totaal 203.246 100,00 % 203.246 100,00 %

 • - 12 -

  Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen

  1. RATIO’S

  Nieuwe IFRS

  normen (3)

  Oude IFRS normen

  (3)

  2014 2013

  2014 2013

  LIQUIDITEIT

  VLOTTENDE ACTIVA / VLOTTENDE KAPITALEN 1,1 1,1 1,2 1,2

  VOORRAADROTATIE

  OMZET (12 MAANDEN) / VOORRADEN 4,9 5,3 5,1 5,7

  AANTAL DAGEN 74 69 71 65

  ROTATIE DER VORDERINGEN

  OMZET (12 MAANDEN) / HANDELSVORDERINGEN 5,2 5,4 5,4 5,7

  AANTAL DAGEN 70 68 67 64

  ROTATIE DER SCHULDEN

  AANKOPEN EN ANDERE EXTERNE KOSTEN / HANDELSSCHULDEN 5,9 6,4

  6,3 7,0

  AANTAL DAGEN 62 57 58 52

  SOLVABILITEIT

  EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

  / TOTALE BALANS 0,39 0,33 0,35 0,31

  SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR (2)

  / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

  0,11 0,23 0,14 0,25

  NETTO SCHULDENLAST(2)

  / REBITDA 3,01 5,98

  2,20 4,17

  NETTO SCHULDENLAST(2)

  / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

  0,72 1,00 0,69 0,97

  FINANCIERING

  EIGEN VERMOGEN EN LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN / VASTE ACTIVA 1,11 1,06 1,30 1,20

  RENTABILITEIT (%)

  BMA / OMZET 6,4 % 2,1 % 6,5% 2,6 %

  WINST VAN HET BOEKJAAR / OMZET 3,8 % - 0,7 % 3,0 % - 0,5 %

  WINST VAN HET BOEKJAAR / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

  12,3 % - 2,5 % 12,1% - 2,4 %

  BMA / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

  20,9 % 7,9 % 25,8 % 12,0 %

  ROCE (EBIT / AANGEWEND KAPITAAL) 7,9 % - 1.3 % 10,3 % 0,6 %

  TOEGEVOEGDE WAARDE (%)

  TOEGEVOEGDE WAARDE / OMZET 21,1 % 17,9 % 21,0 % 17,6 %

  BEZOLDIGINGEN / TOEGEVOEGDE WAARDE 62,9 % 80,9 % 57,9 % 73,2 %

  (1)

  Met inbegrip van de achtergestelde lening, afgesloten bij de S.R.I.W. en OCP (36,3 miljoen euro eind

  2013 en eind 2014 volgens de oude IFRS-normen; 32,4 miljoen eind 2013 en eind 2014 volgens de

  nieuwe IFRS-normen). (2)

  Zonder voornoemde achtergestelde lening. (3)

  Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels), consolidatie van de joint-ventures

  met toepassing van de “equity” methode en niet meer door de proportionele integratie.

 • - 13 -

  2. WAARDERINGSREGELS IN IFRS

  Hier volgen de belangrijkste waarderingsregels toegepast bij het opmaken van de geconsolideerde jaarreke-

  ning:

  a) Boekhoudkundig referentiekader

  Prayon S.A. (“de Vennootschap”) is een vennootschap naar Belgisch recht. De geconsolideerde financ i-

  ele staten van de Vennootschap omvatten de jaarrekening van de Vennootschap en die van haar doch-

  terondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen (deze bedrijfscombinatie wordt hier-

  na collectief aangeduid met de term "Groep").

  De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld op basis van de door de International Accounting

  Standards Board (IASB) uitgegeven International Financial Reporting Standards (IFRS) en de door het

  International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB uitgegeven Standing

  Interpretations, zoals deze gelden op de balansdatum. Normen die na de balansdatum en vóór publica-

  tie van de jaarrekening worden gepubliceerd, worden niet in aanmerking genomen.

  De financiële staten bevatten eveneens alle volgens de 4de

  en de 7de

  Europese richtlijn te verstrekken in-

  formatie.

  De financiële staten geconsolideerd op 31 december 2014 werden door de raad van Bestuur afgesloten

  op 23 april 2015.

  b) Toepassing van de IFRS-normen

  De IFRS-normen werden voor het eerst toegepast op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar

  eindigend op 31 december 2005.

  c) Consolidatie

  - Dochterondernemingen

  Dochterondernemingen zijn ondernemingen die de Groep controleert, dat wil zeggen ondernemin-

  gen waarin de Groep direct of indirect een belang heeft van meer dan de helft van de uit te brengen

  stemmen, of waarin de Groep de mogelijkheid heeft de controle over de activiteiten uit te oefenen.

  Onder controle wordt verstaan, de bevoegdheid om het financiële en operationele beleid van een

  onderneming te bepalen teneinde voordelen uit haar activiteiten te verwerven. De financiële staten

  van de dochterondernemingen worden in de consolidatiekring opgenomen vanaf de datum van ver-

  werving tot het einde van de controle.

  Deze ondernemingen worden geconsolideerd volgens de methode van de integrale consolidatie.

  - Geassocieerde ondernemingen en joint ventures

  De ondernemingen waarover de Groep gezamenlijk met een beperkt aantal partners de controle

  heeft (joint ventures), werden tot 31 december 2013 proportioneel geconsolideerd.

  De laatste jaren werden de normen IAS 27 en IAS 28 echter gewijzigd en werden ze aangevuld met

  drie nieuwe normen (IFRS 10, 11 en 12). De deadline voor de invoering van deze nieuwe regels was

  1 januari 2014.

 • - 14 -

  Een van de gevolgen van deze aanpassingen is dat PRAYON verplicht is om de joint-ventures te

  consolideren volgens de “equity” methode, zoals eerder alleen het geval was voor geassocieerde

  ondernemingen (deelnemingen in ondernemingen waarin de Groep een een invloed van betekenis

  heeft, echter zonder ze te controleren.

  d) Vreemde munten

  - Transacties in vreemde valuta

  Transacties in vreemde munten door de ondernemingen van de Groep worden eerst geboekt tegen

  de wisselkoers die geldt op de datum van deze transacties. Op de balansdatum worden de activa en

  passiva in buitenlandse valuta omgerekend tegen de wisselkoers aan het eind van het boekjaar. Va-

  lutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening van het boekjaar opgenomen.

  - Jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen

  De activa en passiva van buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van goodwill en waarde aan-

  passingen bij consolidatie, worden omgerekend naar Euro tegen de wisselkoers op geconsolideerde

  balansdatum. De kosten en opbrengsten van buitenlandse ondernemingen worden in Euro omgezet

  tegen de gemiddelde wisselkoers van het boekjaar. De hieruit resulterende valutakoersverschillen

  worden rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen.

  e) Goodwill (consolidatieverschillen)

  De goodwill is het verschil tussen de kostprijs van de overname en de juiste waarde, op datum van de

  verwerving, van het belangenaandeel van de Groep in eventueel identificeerbare activa en passiva van

  een dochteronderneming, een geassocieerde onderneming of een joint venture. Is de goodwill positief,

  dan wordt hij erkend als actief bestanddeel en niet afgeschreven, maar minstens jaarlijks gecontroleerd

  op mogelijke bijzondere waardevermindering. Is de goodwill negatief, dan wordt hij onmiddellijk als winst

  geboekt in de winst- en verliesrekening.

  f) Materiële en immateriële vaste activa

  Materiële en immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen tegen de historische kostprijs

  verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingslast wordt in de winst- en verliesrekening

  opgenomen, in de bedrijfskosten. Zij wordt berekend volgens de lineaire methode in functie van de ge-

  bruiksduur van de activa.

  Deze werd als volgt bepaald:

  Gebouwen: 33 jaar

  Installaties, machines en uitrusting: 10 jaar

  Leidingen en pompen: 8 jaar

  Kantoormeubilair en -materieel: 10 jaar

  Transportmaterieel: 5 jaar

  Informaticamateriaal: 3 jaar

  Informatica-software en verwante kosten: 5 jaar

  Concessies, octrooien, licenties en merken: over de gebruiksduur (maximum 20 jaar)

  Klanten: over de gebruiksduur (maximum 20 jaar)

  Huurcontracten waarbij de Groep nagenoeg alle risico's draagt en nagenoeg alle voordelen bezit die in-

  herent zijn aan het bezit van de gehuurde actiefbestanddelen, worden geklasseerd als leasing.

 • - 15 -

  Materiële vaste activa die op basis van dergelijke contracten worden verworven, worden geboekt tegen

  het laagste bedrag van hun juiste waarde of de actuele waarde van de minimale leasebetalingen bij de

  aanvang van de leaseovereenkomst, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverlie-

  zen. Op de balans worden zij geboekt onder de activa en worden zij afgeschreven in overeenstemming

  met de beginselen van de Groep inzake evaluatie van de materiële vaste activa. De bijbehorende ver-

  plichtingen worden geboekt onder financiële schulden.

  Alle betalingen in het kader van de leasingcontracten worden verdeeld tussen schuldterugbetalingen en

  financiële kosten om met betrekking tot de nog openstaande schulden een constante periodieke intrest-

  voet te verkrijgen. Het deel van de betalingen dat bij de interest behoort, wordt over de duur van de lea-

  sing geboekt in de resultaatrekening.

  De kosten van leningen die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de verwerving, de bouw of de productie

  van een actief, waarvoor een lange voorbereidingsperiode nodig is alvorens te kunnen gebruiken, wor-

  den geboekt in de kost van het in aanmerking komend actief.

  Subsidies worden als operationele producten geregistreerd naarmate het gesubsidieerde goed wordt af-

  geschreven.

  g) Kosten van onderzoek en ontwikkeling

  Kosten van onderzoek worden als last genomen in de periode waarin ze worden gedaan.

  Kosten voor ontwikkeling worden enkel geactiveerd indien aan elk van volgende voorwaarden is vol-

  daan:

  het product of proces is duidelijk omschreven en elke van de ermee verbonden kosten is afzonderlijk

  en op een betrouwbare manier gemeten;

  de technische uitvoerbaarheid van het product is bewezen;

  het product of proces zal gecommercialiseerd worden of intern gebruikt;

  deze activa zullen in de toekomst economische voordelen genereren (ofwel bestaat er een markt

  voor het product, ofwel is de interne bruikbaarheid van het actief bewezen);

  adequate technische, financiële en andere middelen zijn beschikbaar om de ontwikkeling te

  voltooien.

  De in de activa opgenomen ontwikkelingskosten worden lineair afgeschreven en dit over hun nuttige le-

  vensduur.

  h) Bijzondere waardevermindering van activa

  Op elke balansdatum evalueert de Groep de boekwaarde van de goodwill, de deelnemingen en de ma-

  teriële en immateriële vaste activa, om te beoordelen of er indicaties zijn of een actief aan waarde heeft

  verloren. Bestaat er dergelijke indicaties, dan wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat, om

  zo de omvang van de waardevermindering te bepalen. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde

  van de netto verkoopprijs van het actief of van zijn gebruikswaarde. De gebruikswaarde is de geactuali-

  seerde waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit het gebruik van een actief. De realiseerba-

  re waarde wordt berekend op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief be-

  hoort. Als men van oordeel is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, dan wordt de

  boekwaarde teruggebracht tot de realiseerbare waarde. Deze waardevermindering wordt onmiddellijk bij

  de kosten geboekt onder niet-recurrente elementen.

 • - 16 -

  Indien een voorheen geboekte bijzondere waardevermindering niet langer bestaat, dan wordt de oor-

  spronkelijke boekwaarde geheel of ten dele hersteld. De terugname van een bijzondere waardevermin-

  dering wordt onmiddellijk bij de opbrengsten geboekt onder niet-recurrente elementen. Een waardever-

  mindering in verband met de goodwill kan slechts worden geannuleerd indien dit te wijten is aan een uit-

  zonderlijke externe gebeurtenis die zich niet zal herhalen en indien de verhoging van het realiseerbare

  bedrag duidelijk bedoeld is om het effect van deze uitzonderlijke gebeurtenis te annuleren.

  i) Voorraden

  Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste kost (grondstoffen en goederen) of kostprijs (goe-

  deren in bewerking of afgewerkte producten) en de netto opbrengstwaarde. De netto opbrengstwaarde

  is de geschatte verkoopprijs, verminderd met de geschatte afwerkingskosten en de geschatte kosten die

  nodig zijn om het product geschikt te maken voor de verkoop, met inbegrip van marketing-, verkoop- en

  distributiekosten.

  De waarde van de voorraden wordt bepaald door toepassing van de methode van de gewogen gemid-

  delde prijs. De goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd naar hun vervaar-

  digingsprijs. Deze vervaardigingsprijs omvat de directe kostprijs van materiaal, arbeidsloon, directe pro-

  ductiekosten, een passend aandeel voor materiaal en algemene productiekosten, alsook een passend

  aandeel voor afschrijvingen en waardeverminderingen van de actiefbestanddelen die bij de productie

  worden gebruikt. De kostprijs van de voorraden omvat tevens de andere kosten nodig om de voorraden

  op de plaats en in de staat te brengen waarin ze zich bevinden.

  j) Voordelen van het personeel

  De Groep heeft een aantal pensioenregelingen uitgewerkt zowel van het type toegezegde bijdragenre-

  geling als van het type toegezegde pensioenregeling.

  De bijdragen voor toegezegde-bijdragenregeling worden als last opgenomen in de winst- en verliesreke-

  ning op het moment dat ze verschuldigd zijn.

  De verplichtingen van de Groep betreffende toegezegde-pensioenregeling worden in de balans opge-

  nomen tegen de actuele waarde van de toekomstige verplichtingen, berekend volgens de “projected unit

  credit" methode.

  Deze berekening

  houdt rekening met actuariële veronderstellingen aangaande financiële en demografische aspecten;

  bevat een actualisatieparameter dat verwijst naar een marktrendement;

  houdt rekening met de juiste waarde van de planactiva.

  De actuariële parameters worden op elke balansdatum herzien en leiden tot actuariële winsten of verlie-

  zen. Indien het gecumuleerde bedrag van deze laatste hoger is dan 10%, ofwel van de verwachte waar-

  de van de verplichting ofwel van de waarde van de planactiva (naargelang wat hoger is), worden zij af-

  geschreven over het gemiddelde resterende beroepsleven van de begunstigden.

  k) Belastingen

  De belastinglast op de winsten van het boekjaar behelst zowel actuele als uitgestelde belastingen. Ze

  worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, behalve indien ze betrekking hebben op bestandde-

  len die rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt worden. In dit geval worden zij eveneens recht-

  streeks in eigen vermogen geboekt.

 • - 17 -

  De actuele belastingen zijn de belastingen verschuldigd op de fiscale winst van het boekjaar, berekend

  volgens de belastingstarieven die gelden op balansdatum, samen met de aanpassingen die betrekking

  hebben op voorgaande boekjaren.

  De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven

  die naar verwachting van toepassing zullen zijn op het boekjaar waarin de vordering wordt gerealiseerd

  of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waar-

  van het wetgevingsproces is afgesloten op balansdatum.

  Op het deel van de uitgestelde belastingvorderingen dat naar verwachting pas later dan drie jaar na het

  afgesloten boekjaar zal worden gerealiseerd, zal bovendien een waardevermindering worden toegepast.

  l) Financiële instrumenten

  - Andere deelnemingen

  Andere deelnemingen zijn deelnemingenbewijzen in ondernemingen die geen deel uitmaken van de

  consolidatie. Zij worden eerst geboekt tegen hun verwervingsprijs en vervolgens op hun juiste waar-

  de, tenzij zij niet op een actieve markt staan genoteerd en hun juiste waarde niet op betrouwbare

  wijze kan worden ingeschat; in dit geval worden zij ingeschat tegen hun historische kostprijs en on-

  derworpen aan een afschrijvingstest.

  - Financiële vorderingen

  Leningen en vorderingen met financieel karakter worden geboekt tegen afgeschreven kostprijs, ver-

  minderd met de bedragen die als niet-realiseerbaar geacht worden.

  - Geldmiddelen en kasequivalenten

  Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten de contante middelen en de saldi op bankrekeningen,

  evenals zeer liquide beleggingen; deze laatste worden op de balansdatum gewaardeerd tegen hun

  juiste waarde.

  - Handelsvorderingen

  Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met eventuele

  waardeverminderingen op bedragen die niet-realiseerbaar geacht worden.

  - Bankleningen

  Bankleningen en kortetermijnbankschulden worden geboekt tegen het verkregen nettobedrag. Fi-

  nanciële kosten, met inbegrip van premies die bij afwikkeling of terugbetaling opeisbaar worden,

  worden in resultaat genomen over de duur van de terbeschikkingstellingperiode.

  - Handelsschulden

  Handelsschulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

  - Afgeleide financiële instrumenten

  Derivaten worden eerst tegen kostprijs geboekt en vervolgens op elke balansdatum gewaardeerd

  aan juiste waarde.

  De schommelingen in juiste waarde van derivaten die als "kasstroomafdekking” dienen en die als ef-

  ficiënt beschouwd worden, worden rechtstreeks in eigen vermogen geboekt.

 • - 18 -

  De schommelingen in juiste waarde van derivaten die als "afdekking van een netto investering in een

  buitenlandse onderneming" dienen, worden in eigen vermogen geboekt voor het deel dat als efficiënt

  wordt beschouwd, en in de winst- en verliesrekening voor het saldo.

  De schommelingen in juiste waarde van derivaten die tot geen van deze twee categorieën behoren,

  worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.

  m) Voorzieningen (andere dan voor personeelsvoordelen)

  Een voorziening wordt aangelegd wanneer de Groep op de balansdatum een verplichting (juridisch of

  impliciet) heeft, en op voorwaarde dat deze verplichting het gevolg is van een gebeurtenis uit het verle-

  den, het waarschijnlijk is dat deze verplichting zal leiden tot een uitstroom van middelen, en dat het be-

  drag van de verplichting op een betrouwbare manier kan worden ingeschat.

  De voorziening zal worden geboekt aan de meest precieze inschatting van de uitgaven die vereist zijn

  om de verplichting af te wikkelen.

  De voorzieningen die voortvloeien uit een herstructurering worden slechts geboekt indien de Groep een

  gedetailleerd en formeel reorganisatieplan heeft goedgekeurd, en ofwel er reeds een begin met de her-

  structurering is gemaakt, ofwel deze herstructurering aan de betrokken personen is aangekondigd.

  n) Gesegmenteerde informatie

  Daar geen bestaande of uit te geven eigen vermogenseffecten, noch van de moedervennootschap noch

  van een van de dochterondernemingen op een georganiseerde markt worden verhandeld, is besloten

  gebruik te maken van de door IAS 14 geboden optie, om geen gesegmenteerde financiële informatie te

  verstrekken.

  o) Boeking van de opbrengsten

  Een opbrengst wordt geboekt wanneer het waarschijnlijk is dat ze verworven wordt en men haar waarde

  op een betrouwbare manier kan inschatten.

  De omzet wordt gevormd door de verkoop aan derden, na aftrek van commerciële kortingen. Hij wordt

  geregistreerd in de winst- en verliesrekening indien de betekenisvolle risico’s en voordelen inherent aan

  het bezit van de goederen overgedragen zijn aan de koper.

  Dividenden worden geregistreerd in de winst- en verliesrekening wanneer een beslissing tot uitkering

  door de Algemene Vergadering van de onderneming die toekent, is goedgekeurd.

  Interestopbrengsten worden pro rata temporis opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij reke-

  ning wordt gehouden met de effectieve interestvoet van de belegging.

 • - 19 -

  3. LIJST VAN DE GECONSOLIDÉERDE MAATSCHAPPIJEN EN NIET GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN

  I. INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN

  BENAMING B.T.W. N°

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2014

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

  recht-streeks

  %

  door de dochters %

  Totaal recht-

  streeks %

  door de dochters %

  Totaal

  Prayon Technologies S.A., 4480 Engis BE 0419.644.566 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

  Prayon Benelux S.A., 2870 Ruisbroek BE 0405.742.090 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

  Prayon (UK) plc, Harpenden, Groot-Brittannië

  GB 284.0688.34 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

  Prayon Deutschland GmbH, Dortmund, Duitsland

  DE 12464938.3 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

  Eurochem Reassurance S.A., Luxemburg - 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

  Prayon Iberica S.A., Madrid, Spanje ES A28341386 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

  Praytech S.A., 4480 Engis BE 0436.321.935 95,00 5,00 100,00 95,00 5,00 100,00

  Prayon Inc., Augusta, GA, V.S. - 75,00 25,00 100,00 75,00 25,00 100,00

  II. JOINT-VENTURES GEWAARDEERD VOLGENS DE “EQUITY” METHODE (1)

  BENAMING B.T.W. N°

  Maatschappelijke rech ten gehouden in 2014

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

  recht- streeks %

  door de dochters %

  Totaal recht-

  streeks % door de

  dochters % Totaal

  Seco Fertilisants S.A., Ribécourt, Frankrijk FR 55.925620445 49,97 - 49,97 49,97 - 49,97

  Silox S.A., 4480 Engis BE 0425.177.823 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00 50,00

  S.N.C.Z. S.A., Bouchain, Frankrijk FR 61.330575887 0,05 49,95 50,00 0,05 49,95 50,00

  Prayon Italia srl, Milan, Italië IT 11604630159 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00

  Emaphos S.A., Casablanca, Marokko - 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

  Siloxcan Holdings Inc., Montréal, Québec, Canada

  - - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

  Hydro Technologies Canada Inc., Sainte-Foy, Québec, Canada

  - - 34,00 34,00 - 34,00 34,00

  Transpek-Silox Industry Limited, Vadodara, India

  - - 41,64 41,64 - 34,14 34,14

  Jean Goldschmidt International S.A., 1000 Brussel

  BE 0401.872.483 - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

  Hydrométal S.A., 4480 Engis BE 0427.416.939 - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

  Silox UK Ltd, Harpenden, Groot-Brittannië GB 830.3934.41 - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

  Solustep S.A.S., Quatre Champs, Frankrijk FR 96511467060 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00

  Techno-High-Technology S.A., 5081 La Bruyère

  BE 0441.794.418 75,00 - 75,00 75,00 - 75,00

  T.H.T. Research Sprl, 5081 La Bruyère BE 0865.409.254 - - - - 75,00 75,00

  beLife S.A., 4480 Engis

  BE 0440.744.838 51,00 - 51,00 51,00 - 51,00

  beLife Intermediates S.A., 4480 Engis Praytech Maroc Sarl (2)

  BE 0846.150.202 - 50,00

  49,00 -

  49,00 50,00

  - -

  49,00 -

  49,00 -

  (1) Tot eind 2013 werden de joint-ventures proportioneel geconsolideerd (cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Reke-

  ningen - Evaluatieregels).

 • - 20 -

  III. ONDERNEMINGEN GEWAARDEERD VOLGENS DE “EQUITY” METHODE

  BENAMING B.T.W. N°

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2014

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

  recht- streeks

  %

  door de dochters %

  Totaal recht –

  streeks % door de

  dochters % Totaal

  Recupac s.a.s. Domène, France (1) FR 90403683956 - 17,50 17,50 - 17,50 17,50

  Lacto Research Sprl, 5032 Isnes (1) BE 0835.004.011 - 16,50 16,50 - 16,50 16,50

  Waldry Process S.A., 5032 Isnes (1)

  BE 0840.558.349

  - 15,45 15,45 - 15,45 15,45

  Symbiose Biomaterials, 4000 Luik BE 0536.267.702 20,00 - 20,00 - - -

  (1) Opgenomen als geassocieerde ondernemingen, alhoewel het aandeel aangehouden door de Groep lager is dan 20%, door hun

  nauwe banden met JEAN GOLDSCHMIDT INTERNATIONAL N.V. en TECHNO-HIGH-TECHNOLOGY N.V.

  IV. ANDERE NIET GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN

  BENAMING B.T.W. N°

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2014

  Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

  recht- streeks %

  door de dochters %

  Totaal recht-

  streeks % door de

  dochters % Totaal

  a) Waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast

  Casper G.I.E. (2) FR 85.423181213 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

  c) Deelnemingen beneden 15 %

  Fosbrasil S/A, São Paulo, Brazilië - - - 11,49 - 11,49

  (2) Niet als geassocieerde onderneming opgenomen want Groepering voor Bedrijfseconomische samenwerking – maatschappij voor

  logistiek beheer, gedeeld van de site Les Roches; netto resultaat systematisch in evenwicht.

 • - 21 -

  4. WIJZIGINGEN VAN DE CONSOLIDATIEKRING

  Tijdens het jaar 2013:

  Oprichting van PRAYTECH MAROC bvba, filiaal in mede-eigendom (50/50) samen met C.M.I. N.V

  Oprichting, in juni 2013, van de maatschappij SYMBIOSE BIOMATERIALS (aandeel van de Groep : 20%)

  Tijdens het jaar 2014:

  Absorptie van T.H.T. RESEARCH Sprl door TECHNO-HIGH-TECHNOLOGIE S.A..

  Participatiepercentage in de maatschappij SYMBIOSE BIOMATERIALS, verlaagd van 20 % naar 4 %.

  5. CONVERSIE VAN DE FINANCIËLE STATEN UITGEDRUKT IN VREEMDE VALUTA

  De voornaamste wisselkoersen die gebruikt werden voor de conversie in euros van de rekeningen van de

  vennootschappen van de Groep in vreemde valuta zijn hieronder in detail opgenomen. Alle dochteronder-

  nemingen, geassocieerde ondernemingen en joint-ventures hebben als functioneel devies de lokale valuta

  van het land waar ze gevestigd zijn.

  1 EUR = Afsluitingskoers Gemiddelde koers

  2014 2013 2014 2013

  Amerikaanse dollar USD 1,2141 1,3758 1,3288 1,3281

  Pond sterling GBP 0,7789 0,8308 0,8064 0,8492

  Canadese dollar CAD 1,4063 1,4614 1,4669 1,3684

  Marokkaanse Dihram MAD 10,9782 11,2440 11,1707 11,1806

  Indische Roupie INR 76,7190 84,9640 81,0689 77,8753

  6. BEDRIJFSCOMBINATIES

  Er werd in 2013 en 2014 geen enkele transactie uitggevoerd die een aanzienlijke wijziging van het controletype tot ge-

  volg had.

 • - 22 -

  7. EXPLOITATIERESULTAAT

  Nieuwe IFRS normen (1) (in duizenden euro)

  2014 2013

  Totaal Recurrent Niet recurrent

  Totaal Recurrent Niet recurrent

  Omzet 689.597 689.597 - 663.494 663.494 -

  - Verkoop van goederen 672.507 672.507 - 644.260 644.260 -

  - Verrichting van diensten 17.090 17.090 - 19.233 19.233 -

  Opgeslagen productie (toename +, afname -) - 4.915 - 4.915 - - 13.945 - 13.945 -

  Geproduceerde vaste activa 3.471 3.471 - 3.334 3.334 -

  Andere exploitatieopbrengsten 9.710 9.675 35 7.585 7.481 104

  Bedrijfsopbrengsten 697.862 697.827 35 660.467 660.363 104

  Oude IFRS normen (1) (in duizenden euro)

  2014 2013

  Totaal Recurrent Niet recurrent

  Totaal Recurrent Niet recurrent

  Omzet 860.749 860.749 - 836.996 836.996 -

  - Verkoop van goederen 850.248 850.248 - 824.568 824.568 -

  - Verrichting van diensten 10.501 10.501 - 12.428 12.428 -

  Opgeslagen productie (toename +, afname -) 164 164 - - 17.792 - 17.792 -

  Geproduceerde vaste activa 3.472 3.472 - 3.334 3.334 -

  Andere exploitatieopbrengsten 11.379 11.286 93 9.205 9.032 173

  Bedrijfsopbrengsten 875.764 875.671 93 831.743 831.570 173

  (1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

  De omzet is lichtjes gestegen tegenover 2013.

  De evolutie van de voorraden wordt uitgelegd in bijlage 18 (zowel voor de afgewerkte producten als voor

  grondstoffen en goederen, waarvan de veranderingen hierna opgenomen zijn).

  Het essentiële van de andere exploitatieopbrengsten is gevormd door de verzekeringspremies, ontvangen

  van de maatschappij EUROCHEM N.V. (3,2 miljoen in 2014), door de verkoop van “groene certificaten” aan

  SPE in het kader van een cogeneratie van energie opgestart in maart 2007 op de site van Puurs (0,2 mil-

  joen), door vergoedingen van derden met betrekking tot verschillende schadegevallen (3,0 miljoen), door

  een winst gerealiseerd op de verkoop van het overschot aan CO2 quota’s voor 2014 (1,0 miljoen), door ex-

  ploitatiesubsidies en in kapitaal (1,3 miljoen), door huurgelden (0,7 miljoen) en door verschillende andere

  opbrengsten (0,3 miljoen).

 • - 23 -

  Nieuwe IFRS normen

  2014 2013

  (in duizenden euro) Totaal Recurrent Niet recurrent

  Totaal Recurrent Niet recurrent

  Verbruik van grondstoffen en goederen (1) 412.851 412.851 - 408.587 408.587 -

  - Aankopen 426.445 426.445 - 397.560 397.325 235

  - Wijzigingen in de voorraad (toename +, afname -) - 13.594 - 13.594 - 11.027 11.027 -

  Andere externe kosten 138.763 138.763 - 132.667 131.850 817

  -Personeelskosten (cfr. detail in bijlage 8) 91.567 91.686 - 119 95.909 87.060 8.849

  Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa (2)

  24.540

  23.899

  641

  23.151

  22.470

  681

  - op immateriële vaste activa 1.008 841 167 878 686 192

  - op materiële vaste activa 23.532 23.058 474 22.273 21.784 489

  Waardeverminderingen op voorraden en handels-vorderingen (2)

  394

  394

  -

  664

  664

  -

  - op voorraden 221 221 - 557 557 -

  - op handelsvorderingen 173 173 - 107 107 -

  Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor personeel) (2)

  - 60

  - 60

  -

  - 414

  - 414

  -

  6 ;

  Andere exploitatiekosten 8.236 7.165 1.071 5.697 4.693 1.004

  Bedrijfskosten 676.291 674.698 1.593 666.262 654.675 11.587

  Bedrijfsresultaat 21.572 23.130 - 1.558 - 5.795 5.688 - 11.483

  Oude IFRS normen

  2014 2013

  (in duizenden euro) Totaal Recurrent Niet recurrent

  Totaal Recurrent Niet recurrent

  Verbruik van grondstoffen en goederen (1) 528.354 528.354 - 527.190 526.955 235

  - Aankopen 542.753 542.753 - 512.980 512.745 235

  - Wijzigingen in de voorraad (toename +, afname -) - 14.399 - 14.399 - 14.210 14.210 -

  Andere externe kosten 165.945 165.945 - 156.552 155.735 817

  Personeelskosten (cfr. detail in bijlage 8) 104.446 104.565 - 119 107.694 98.845 8.849

  Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa (2)

  30.447

  29.765

  682

  28.117

  27.436

  681

  - op immateriële vaste activa 1.590 1.423 167 990 798 192

  - op materiële vaste activa 28.857 28.342 515 27.127 26.638 489

  Waardeverminderingen op voorraden en handels-vorderingen (2)

  534

  534

  -

  296

  296

  -

  - op voorraden 379 379 - 183 183 -

  - op handelsvorderingen 155 155 - 113 113 -

  Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor personeel) (2)

  274

  - 21

  295

  - 699

  - 699

  -

  6 ;

  Andere exploitatiekosten 9.171 8.066 1.105 6.940 5.782 1.158

  Bedrijfskosten 839.172 837.209 1.963 826.090 814.350 11.740

  Bedrijfsresultaat 36.592 38.463 - 1.871 5.653 17.220 - 11.567

  (1) Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, benodigdheden en opgeslagen brandstoffen.

  (2) "+" = toevoeging, "-" = terugname

 • - 24 -

  De post met betrekking tot aankoop van grondstoffen en goederen stijgt met 7 % tegenover 2013, door een

  prijsstijging van fosfaatgrondstoffen en meer aankopen.

  De andere externe kosten bestaan voornamelijk uit verschillende uitgaven met betrekking tot energie, on-

  derhoud van gebouwen en installaties en inschakelen van interims, evenals commerciële en transportkos-

  ten, verzekeringspremies, huurgelden, honoraria, kosten voor leveringen of diverse diensten waarvan de

  vennootschappen van de Groep gebruik gemaakt hebben.

  De waardeverminderingen op voorraden en vorderingen evenals de dotaties aan voorzieningen van het

  boekjaar worden uitgelegd in de bijlagen 18, 19 en 20.

  De niet recurrente lasten hebben in hoofdzaak betrekking op opschrijvingen door desaffectaties en een ver-

  goeding die PRAYON N.V. betaald heeft aan SILOX N.V.

  De andere exploitatiekosten bestaan voornameijk uit verschillende belastingen (4,4 miljoen in 2014).

  De goedgekeurde kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedragen in 2014 9,7 miljoen (9,4 miljoen in

  2013), hetzij 1,4 % van de omzet. Van deze som maakten ongeveer 0,3 miljoen het voorwerp uit van een ac-

  tivering, daar ze betrekking hadden op andere ontwikkelingsprojecten waarvan sprake in bijlage 12.

 • - 25 -

  8. PERSONEELSKOSTEN

  Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

  (in duizenden euro) 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

  Bezoldigingen en andere vergoedingen op korte termijn (sociale verzekeringen inbegrepen)

  86.379 84.747 1.632 98.798 96.347 2.451

  Werkgeversbijdrage aan het bijkomend pensioen met vastgelegde bijdragen

  - bedragen betaald op de periode 412 327 85 526 437 89

  - beweging van de voorzieningen (+ = verhoging, - = gebruik en terugname)

  - 8 10 - 18 - 1 16 - 17

  Werkgeversbijdrage aan het bijkomend pensioen met vastgelegde prestaties

  - bedragen betaald op de periode 1.577 1.517 60 1.707 1.562 145

  - beweging van de voorzieningen (+ = verhoging, - = gebruik en terugname)

  1.453 898 555 1.629 903 726

  Werkgeversbijdrage in het kader van brugpensioen en ontslagen

  - bedragen betaald op de periode 4.500 2.691 1.809 4.511 2.699 1.812

  - beweging van de voorzieningen (+ = verhoging, - = gebruik en terugname)

  - 2.746 5.719 - 8.465 - 2.724 5.730 - 8.454

  Totaal 91.567 95.909 - 4.342 104.446 107.694 - 3.248

  (1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evalutatieregels.

  (in %) 2014 2013 2014 2013

  Personeelskosten / toegevoegde waarde 62,9 80,9 57,9 73,2

  2014 2013 2014 2013

  Gemiddeld personeelsbestand: aantal voltijdse equivalenten 1.085 1.107 1.487 1.516

  Option plans op aandelen

  Op 31.12.2014 zagen de option plans op aandelen (Sicav die aandelen bevat van de maatschappijen genoteerd op de

  EUROSTOXX 50) aangeboden aan de kaderleden van PRAYON N.V. in oktober 2008, mei 2009, januari 2010, septem-

  ber 2010 en juli 2011, er als volgt uit:

  Toegekend

  in oktober 2008

  Toegekend

  in mei 2009

  Toegekend

  in jan. 2010

  Toegekend

  in sept. 2010

  Toegekend

  in juli 2011

  Bevriezingsperiode (geen uitoefening

  noch overdracht van de opties)

  één jaar

  één jaar

  één jaar

  één jaar

  één jaar

  Uiterste datum voor uitoefening 22/10/2018 17/05/2019 27/01/2020 17/09/2020 27/07/2021

  Aanvangsaantal van de opties 217,22 339,31 314,07 272,59 490,50

  Uitoefeningsprijs van één optie 3.735,22 € 3.785,81 € 4.419,03 4.543,80 4.521,55

  Prijs van één optie 2.125,34 €

  (56,90 %)

  1.895,56 €

  (50,08 %)

  2.002,26 €

  (45,31 %)

  2.054,71 €

  (45,22 %)

  1.967,33 €

  (45,31 %)

  Totale waarde van het toegestane

  voordeel

  461.676 € 643.547 € 628.851 € 560.092 € 964.974 €

  Aantal opties nog in omloop 5 ,99 11,36 10,74 11,06 17,85

 • - 26 -

  9. FINANCIËLE RESULTATEN

  Nieuwe IFRS normen (1)

  Oude IFRS normen (1)

  (in duizenden euro) 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

  Ontvangen of te ontvangen dividenden van niet geconsolideerde deelnemingen

  962 1.156 - 194 962 1.156 - 194

  Waardeverminderingen op financiële vaste activa

  21 - 21 21 - 21

  Meer- en minwaarde op overdracht van financiële vaste activa

  6.234 - 6.234 6.234 - 6.234

  Interesten op financiële vaste activa - - - - - -

  Opbrengsten van financiële investeringen 7.217 1.156 6.061 7.217 1.156 6.061

  Kosten op ontleningen - 8.393 - 9.218 825 - 9.073 - 9.797 724

  Interesten op leningen en opbrengsten op be-schikbare geldmiddelen

  111 152 - 41 500 438 62

  Netto rentelast - 8.282 - 9.066 784 - 8.573 - 9.358 786

  Effectieve wisselverschillen - 2.007 - 1.319 - 688 - 2.067 - 1.408 - 659

  Latente wisselverschillen (conversieverschillen) 1.417 - 729 2.146 1.419 - 719 2.138

  Wisselresultaat - 590 - 2.048 1.458 - 649 - 2.127 1.478

  Wijziging van de juiste waarde van financiële activa

  - - - - - -

  Wijziging van de juiste waarde van afgeleide instrumenten

  - - - - - -

  Waardevermindering en min-waarde op vlotten-de financiële activa

  - - - - 118 - 650 532

  Diverse financiële kosten en opbrengsten - 2.143 - 1.636 - 507 - 1.948 - 1.581 - 366

  Andere financiële resultaten - 2.143 - 1.636 - 507 - 2.065 - 2.231 166

  Netto financiële last - 3.799 - 11.594 7.795 - 4.070 - 12.561 8.491

  (1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

  De netto rentelasten dalen gevoelig, een lichte daling van zowel de marges, als het bedrag van de schulden-

  last.

  De effectieve en latente wisselverschillen vrijgemaakt in 2014 resulteren vooral uit de evolutie van de wissel-

  koers van de euro t.o.v. de Amerikaanse dollar en het pond sterling, en bevatten de impact van de afdekkin-

  gen van wisselrisico’s die doorgevoerd werden (beschreven in bijlage 25).

  In december 2014 heeft PRAYON N.V. al haar aandelen verkocht die ze bezat van FOSBRASIL N.V., hier-

  door werd een meerwaarde vrijgemaakt van 6,2 miljoen. Het gaat hier over een niet-recurrente gebeurtenis.

 • - 27 -

  10. RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAPPEN MET TOEPASSING VAN DE

  VERMOGENSMUTATIEMETHODE

  In de rekening van eind 2013 die eerst gepubliceerd werden, had het resultaat van de toepassing van de

  “equity” methode enkel betrekking op de activiteit van de vennootschappen RECUPAC S.A.S. (- 25.601 eu-

  ro) en LACTO RESEARCH Sprl (13.840 euro) en WALDRY PROCES (- 1.766 euro).

  Door de wijziging van de consolidatiemethode die geïntroduceerd werd bij de afsluiting van de rekeningen

  van 2014 (cfr. punt 2 van de Bijlagen aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels), werd deze

  rubriek veel belangrijker. De bijdrage van de verschillende joint-ventures of geassocieerde vennootschappen

  is opgenomen in onderstaande tabel.

  (in duizenden euro)

  Statutair resulataat

  2014

  Statutair resulataat

  2013

  Verschil

  beLife

  Silox Canada

  Silox UK

  Prayon Italia

  Jean Goldschmidt International

  Solustep

  Seco

  Silox

  beLife Intermediates

  S.N.C.Z.

  Emaphos

  Hydro Technologies

  Hydrométal

  Transpek-Silox

  Récupac

  T.H.T.

  T.H.T. Research

  Lacto Research

  Waldry Process

  Praytech

  Symbiose Biomaterials

  - 3.189

  - 7

  5

  354

  430

  67

  290

  1.353

  - 786

  908

  7.201

  - 156

  31

  4.125

  -

  203

  -

  9

  1

  - 181

  - 14

  - 1.561

  - 13

  -

  352

  659

  30

  40

  451

  - 970

  708

  4.433

  231

  - 44

  4.457

  - 25

  60

  36

  14

  - 2

  -

  -

  - 1.628

  6

  5

  2

  - 229

  37

  250

  902

  184

  200

  2.768

  - 387

  75

  - 332

  25

  143

  - 36

  - 5

  3

  - 181

  - 14

 • - 28 -

  11. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

  Winstbelastingen

  Componenten van de belastingslast

  De belastingskost op het inkomen bevat de courante belasting en de uitgestelde belasting:

  - de courante belasting vertegenwoordigt de betaalde of te betalen belasting op het belastbaar inkomen

  van het afgelopen boekjaar, evenals elke aanpassing van de belasting met betrekking tot de vorige

  jaren;

  - de uitgestelde belasting vertegenwoordigt de belasting die enkel verschuldigd (of gerecupereerd) zal zijn

  tijdens de komende boekjaren maar die reeds geboekt is in het afgelopen boekjaar. De uitgestelde be-

  lasting komt overeen met de wijziging van de bilantaire uitgestelde belastingen (cfr. infra). De uitgestelde

  belastingskost die betrekking heeft op elementen geboekt in het eigen vermogen is ook in deze laatste

  opgenomen.

  De analyse van de belastingskost ziet er als volgt uit:

  Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen(1)

  (in duizenden euro) 2014 2013 2014 2013

  Courante belastingen 1.733 1.842 6.618 6.196

  - betreffende het lopende jaar 1.930 1.842 6.815 6.196

  - betreffende voorgaande jaren - 197 - - 197 -

  Uitgestelde belastingen - 208 - 8.397 - 69 - 8.693

  - geboekt 1.110 - 4.367 42 - 4.742

  - waardeverminderingen (toename + , terugname -) - 1.318 - 4.030 - 111 - 3.951

  - fiscale impact van de wijzigingen van de nominale belastingheffingsvoeten - - - -

  Totaal 1.527 - 6.555 6.549 - 2.497

  Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

  Afstemming van de belastingskost (courante en uitgestelde) (1)

  (in duizenden euro) 2014

  Boekhoudkundig resultaat vóór belastingen 17.773

  Theoretische belastingheffingsvoet 33,99 %

  Totale belastingskost van de entiteiten van de Groep berekend op basis van de Belgische aanslagvoet (33,99 %)

  6.041

  Afstemming van de effectieve belastingheffingsvoet

  - Niet aftrekbare uitgaven 3.104

  - Niet belastbare inkomsten - 10.857

  - Notionele interesten en tax shelter - 11

  - Belastingen berekend op een ander beginsel 4.866

  - Belastinglatenties waarvoor geen enkele uitgestelde belasting is toegekend - 1.318

  - Gebruik van belastingverliezen en andere belastingkredieten - 11

  - Effect van buitenlandse belastingheffingsvoeten - 91

  - Effect van de wijzigingen van de belastingheffingsvoeten -

  - Impact fiscale maatregelen van het type « carry back » -

  - Vrijstelling van belasting op de omzet voor export (Marokko) -

  - Fiscale impact van belastingsaanpassingen m.b.t. vorige boekjaren - 196

  - Niet imputeerbare buitenlandse voorheffingen afgehouden aan de bron -

  - Diverse neutralisaties en regularisaties -

  Belastingkost 1.527

 • - 29 -

  Effectieve belastingheffingsvoet

  Nieuwe IFRS normen Oude IFRS normen

  (in %)

  2014 2013

  2014 2013

  8,6 % 37,7 % 20,1 % 36,1 %

  Belastingen op elementen rechtstreeks ingebracht in het eigen vermogen

  (in duizenden euro) 2014 2013 2014 2013

  Wijzigingen van de juiste waarde (afdekkingen van kasstromen)

  - 1.819

  - 1.195

  233

  - 1.819 233

  Wijzigingen van de met toegezegde prestaties pensioenplannen van het personeel (deels opgenomen in de globaal geconsolideerde resultatenrekening)

  371 - 1.195 371 - 1.195

  - 1.448

  - 962

  - 1.448

  - 962

 • - 30 -

  Uitgestelde belastingen op de balans

  Uitgestelde belastingen, activa of passiva, zijn in de balans opgenomen voor tijdelijke verschillen, die voort-

  vloeien uit het feit dat de belastingsautoriteiten de activa en passiva evalueren met andere regels dan deze

  die gebruikt worden bij het opmaken van de geconsolideerde rekeningen. De wijzigingen van de bilantaire

  uitgestelde belastingen die plaatsvonden tijdens het afgelopen boekjaar zijn geregistreerd in de resultatenre-

  kening, behalve als ze betrekking hebben op elementen die rechtstreeks geboekt zijn in het eigen vermogen

  (cfr. supra).

  De uitgestelde belastingen worden berekend op basis van de geldende belastingheffingsvoet of, in geval van

  wijziging, van de aanslagvoeten die reeds gestemd zijn en die verwacht worden op het ogenblik van de boe-

  king van de te betalen (of te recupereren) belastingen in de statutaire boekhouding. De uitgestelde belastin-

  gen op het activa vormen het voorwerp van een waardevermindering in de mate waar het onwaarschijnlijk

  blijkt te zijn dat ze in de toekomst een vermindering zullen veroorzaken van de belastbare basis of belas-

  tingskredieten, rekening houdend met de budgettaire of in de strategische plannen geboekte perspectieven;

  enkel de eventuele belastbare voordelen vooruitlopend op de drie jaren die volgen op het afgesloten boek-

  jaar, worden in overweging genomen; de voorspellingen op meer dan 3 jaar lijken te onzeker.

  Nieuwe IFRS normen (1)

  (in duizenden euro)

  Uitgestelde belastingen activa

  Uitgestelde belastingen passiva

  2014 2013 2014 2013

  Materiële vaste activa (verschillen van afschrijvingsduur) - - - 10.811 - 10.463

  Consolidatieverschillen en immateriële vaste activa 269 317 - 114 - 188

  Voorraden 11 25 - -

  Voorzieningen voor personeelsvergoedingen 3.737 2.583 - -

  Andere voorzieningen 440 440 - 17.197 - 16.514

  Andere aanpassingen - 398 - 818 - 354 740

  Fiscale verliezen en andere niet gebruikte belastingkredieten

  71.088 73.425 - -

  Sub-totaal 75.146 75.973 - 28.476 - 26.425

  Waardeverminderingen op uitgestelde belastingsactiva - 48.754 - 50.072 - -

  Compensatie (in de schoot van dezelfde belastingsentitei-ten)

  - 8.029 - 7.276 8.029 7.276

  Totaal 18.363 18.625 - 20.447 - 19.149

  Bedrag van de tijdelijk aftrekbare verschillen, van de fiscale verliezen en niet gebruikte belastingskredieten, waarvoor geen enkel uitgestelde belastingsactief op de balans geboekt werd. 143.646 147.057

  (1) Cfr. Bijlage aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

 • - 31 -

  Oude IFRS normen (1)

  (in duizenden euro)

  Uitgestelde belastingen activa

  Uitgestelde belastingen passiva

  2014 2013 2014 2013

  Materiële vaste activa (verschillen van afschrijvingsduur) - - - 12.654 - 12.425

  Consolidatieverschillen en immateriële vaste activa 777 731 - 92 - 209

  Voorraden 31 41 - 56 - 45

  Voorzieningen voor personeelsvergoedingen 4.045 3.300 - -

  Andere voorzieningen 469 - - 17.372 - 16.760

  Andere aanpassingen 534 - 185 - 2.941 - 976

  Fiscale verliezen en andere niet gebruikte belastingkredieten