92
P R A Y O N J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

P R A Y O N

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

Page 2: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

PRAYON

Naamloze Vennootschap

Verslag 2014 voorgelegd aan de Gewone

Algemene Vergadering van 18 mei 2015

Maatschappelijke zetel:

B-4480 ENGIS, Rue Joseph Wauters, 144

http://www.prayon.com

Page 3: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 3 -

Inhoud

Opvallende feiten 2014 ...................................................................................................................... 4

Organigram van de Groep Prayon .................................................................................................... 6

Boodschap van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder ...................................................... 8

Kerncijfers van de Groep Prayon...................................................................................................... 9

Jaarverslag van de Raad van Bestuur ............................................................................................ 10

Jaarverslag van het Auditcomité van Prayon N.V. ........................................................................ 13

Jaarrekeningen van de boekjaren 2013 en 2014

Geconsolideerde rekeningen van de Groep Prayon ......................................................................... 1

Verkorte rekeningen van N.V. Prayon. ........................................................................................... 68

Page 4: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 4 -

Opvallende feiten 2014

April Engineering Verkrijgen van de licentieovereenkomst en de bestelling van eigen apparatuur voor het project van de nieuwe fosfor-zuurlijn met een capaciteit van 700 t P2O5 per dag voor de maatschappij ETI BAKIR in Turkije.

Januari - december Meststoffen Recordverkoop NP meststoffen (158.000 ton).

Mei Engineering Afronding van de FEED studies voor het ont-werp van een fabriek voor de productie van oplosbaar MAP in opdracht van OCP (Marok-ko). Juni

PRAYON Inc. Tijdens de IFT beurs die plaatsvond in New-Orleans, lancering van Fortipray, bestemd voor het verrijken van agro-voedingsproducten met calcium en vi-tamine D.

Oktober - november Human Resources Communicatiecampagne over het concept ONE PRAYON om alle me-dewerkers wereldwijd bijeen te brengen.

Juni Site Engis Overweldigend succes voor de « Week Veiligheid en Gezondheid » georganiseerd in Engis van 2 tot 6 juni om al het personeel vertrouwd te ma-ken met de verschillende methodes voor risicopreventie, interventies en EHBO, door middel van talrijke work-shops.

April – mei - juni Engineering Opstart van de fabriek van 1.500 t P2O5 per dag, gebouwd in opdracht van JIFCO in Jordanië.

December Financiële Directie Overdracht door PRAYON aan ICL van haar participatie van 11,5 %, die niet meer strategisch was in de Braziliaanse onder-neming FOSBRASIL.

Januari Productie– Site Puurs Door een hevige storm op de Atlantische Oce-

aan, onderbreking van de aanvoer fosforzuur vanuit Marokko, wat vooral een grote impact had voor de site Puurs.

Doorslaggevende industriële tests uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om fosforzuur van ver-schillende oorsprong, waaronder het in Engis geproduceerde zuur, te integreren.

November Engineering Verkrijgen van een studiecontract voor de omzetting van een fosforzuurlijn van GRUPA AZOTY (Polen) in het vernieu-wend DA-HF proces.

Januari Milieu – Site Engis Informatievergadering met de buren, vooraf-gaand aan de vraag van Prayon voor de ver-lenging van de exploitatievergunning van de Technische stortplaats van het bos van Engihoul (storten van fosfogips), in aanwe-zigheid van de burgemeester van Engis en een gecertificeerd auditor van het Waals Gewest (Aquale) om het milieueffectenrap-port uit te voeren.

Februari Site Engis Invoeren van de nieuwe organisatie maintenance in het kader van het Vinci Projet om de efficiëntie van de interven-ties te optimaliseren door de kosten te verminderen en de veiligheid in de instal-laties te verhogen.

Juli Voedingsadditieven Lancering van het nieuwe gamma Be-Fresh bestemd voor de Seafood markt in Azië.

Page 5: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 5 -

Afdeling "Grondstoffen en Meststoffen"

Zwavelzuur

Fosforzuur

Calciumsulfaat

Fluorkiezelzuur

Vloeibaar ammoniumpolyfosfaat

Enkelvoudige en drievoudige superfosfaten

Gekorrelde meststoffen NP en P

Afdeling “Zuiver fosforzuur, Speciale fosfaten en afgeleide Fluorproducten

Zuiver fosforzuur voor technisch gebruik en voor

de voeding

Natrium- en kaliumfluosilikaat

Natriumfluoride voor technisch gebruik en voor de

voedings- en farmaceutische nijverheid

Zeolieten

Fosfaatzouten voor technisch gebruik en voor de

voeding:

- Natriumtripolyfosfaat

- Natrium-, kalium-, calcium- en aluminiumfosfaten

- Fosfaatmengsels

Afdeling “Horticultuur

Mono- en biammoniumfosfaat

Monokaliumfosfaat

Kaliumnitraat

SILOX

Vloeibaar zwaveldioxide

Vast en vloeibaar natriumhydrosulfiet

Zink- en natriumsulfoxylaten

Zinkfosfaten

Zinkchromaten en -tetraoxychromaten

Barium- en strontiumchromaten

Zinkstof

Zinkoxide

Zinkcarbonaat

Zouten en metaaloplossingen

Uitrustingen en procédés

AFDELING "PROCESS FILTRATION AND LIQUID EQUIPMENT"

Filtratietechniek

Roerwerktechniek

Gaswassing

AFDELING "PRAYON TECHNOLOGIES"

Fosforzuurproductie

Fabricatie van superfosforzuur en ammoniumpolyfosfaat

Concentratie en zuivering van fosforzuur

Fluorrecuperatie uit het fosforzuur

Gaswassing

Valorisatie van calciumsulfaat (hydraulische en thermische weg)

Uraniumextractie uit fosforzuur

Page 6: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 6 -

Organigram van de Groep Prayon

op 31 december 2014

49,97 % 100 % 100 %

100 % 100 % 20 %

100 % 100 % 4 %

33,33 % 100 %

50 % 50 %

51 %

96 %

75 %

22 %

20,6 %

50 %

100 %

100 %

35 %

100 %

83,28 % 100 %

68 %

100 %

50 %

PRAYON

SECO

SOLUSTEP

PRAYON DEUTSCHLAND

PRAYON BENELUX

PRAYON IBERICA

PRAYON Inc.

PRAYON UK

PRAYON ITALIA

EMAPHOS

SILOX

SOCIETE NOUVELLE DES COULEURS ZINCIQUES

HYDRO TECHNOLOGIES CANADA

EUROCHEM REASSURANCE

CASPER PRAYON TECHNOLOGIES

JEAN GOLDSCHMIDT INTERNATIONAL

LACTO RESEARCH

TRANSPEK-SILOX INDUSTRY

SYMBIOSE BIOMATERIALS

SILOX UK

RECUPAC

T.H.T.

beLife

HYDROMETAL

WALDRY PROCESS

SILOXCAN Inc.

beLife INTERMEDIATES

PRAYTECH MAROC

Integraal geconsolideerd “Equity” vennootschap sinds 2014 (voorheen: evenredig geconsolideerd) Equity-vennootschap (reeds in 2013) Niet-geconsolideerde maatschappijen

Page 7: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 7 -

Raad van Bestuur

Olivier Vanderijst Voorzitter

Yves Caprara Afgevaardigd Bestuurder

Marouane Ameziane Bestuurder

Samia Charadi Bestuurder

Mustapha El Ouafi Bestuurder

Ghislane Guedira Bestuurder

Bernard Goblet Permanent vertegenwoordiger van ALACCA SPRL, Bestuurder

Pierre Joris Permanent vertegenwoordiger van ARPEGO SPRL, Bestuurder

Philippe Dinon Permanent vertegenwoordiger van SOARAXIS SA, Bestuurder

Audit Comité

Philippe Dinon (SRIW)

Hanane Kouiri (OCP)

Robert Peirce (extern deskundige)

Commissarissen

S.C.C.R.L. Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philippe Pire

Algemene Directie (Executive Committee)

Yves Caprara Afgevaardigd Bestuurder(1)

Philippe Bertin Directeur Human Resources(1)

François Dehem Chief Financial Officer voor de Groep(1)

Erik Desmet Directeur Aankoop(1)

André Petitjean Industrieel Directeur van de Groep(1)

Valérie Renard Directeur Verkoop en Marketing(1)

Andere Directieleden (Leadership Co!uncil)

Joël Winkin Secretaris-generaal(2)

Pierre Schils Financieel Directeur Prayon N.V.(2)

Guy Clerdent Directeur Beheerscontrole(2)

Dorina Fati Directeur Engineering en Constructie(2)

Fabrice Renard Directeur Onderzoek en Innovatie(2)

Geoffrey Close Directeur van de fabriek van Engis(2)

Bart Wouters Directeur van de site Puurs(2)

Carol Arcache Directeur van de site Les Roches de Condrieu (Frankrijk)(2)

Benoît Fastrès Directeur van de site Augusta (V.S.)(2)

Marc Collin Managing Director van Prayon Technologies S.A.

en Directeur van de Afdeling "Profile"(2)

Toestand op 31 maart 2015

(1) Lid Leadership Council en Executive Committee (2) Lid Leadership Council

Page 8: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 8 -

Boodschap van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder

Mevrouw, Mijnheer,

In 2014 kon PRAYON de uitvoering van het strategisch plan realiseren en voldoende commer-

ciële marges terugvinden om de rentabiliteit van zijn core business te garanderen.

Om deze opleving te consolideren is in het strategisch plan 2015-2017 operational excellence in

alle functies opgenomen.

Meer dan ooit zal innovatie en technologie de motor zijn voor de groeiplatformen, die voor

PRAYON zijn: voedingsfosfaten, wateroplosbare meststoffen die gebruikt worden in de precisie-

landbouw of ook speciale fosfaten in de opslagmaterialen voor energie.

Door een bijzondere sensibilisering van al het personeel voor preventie op gebied van veiligheid

en gezondheid zullen we de op niveau van de Groep toegewezen objectieven kunnen realise-

ren.

De vorming en ontwikkeling van het personeel zijn de kern van de maatschappij, waarvan het

diep menselijk karakter zal blijven zorgen voor de samenhang van de medewerkers die wij dan-

ken voor het geleverde werk.

Yves CAPRARA Olivier VANDERIJST

Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur

Page 9: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 9 -

Kerncijfers van de Groep Prayon

(volgens IFRS-normen) (in miljoenen euro)

Nieuwe IFRS

regels (4)

Oude IFRS regels (4)

2014 2013

2014 2013

Kapitaal 43,0 43,0 43,0 43,0

Eigen Vermogen 178,9 145,0 178,9 145,0

Permanente kapitalen 274,1 265,5 291,8 279,3

Investeringen van het boekjaar (1) (materiële en immateriële)

14,1 15,9 21,9 23,4

Omzet 689,6 663,5 860,7 836,9

Toegevoegde waarde (2) 145,6 118,5 180,5 147,1

in % van de omzet 21,1 17,9 21,0 17,6

Bezoldigingen en sociale lasten 91,6 95,9 104,5 107,7

in % van de toegevoegde waarde 63,0 80,9 57,9 73,2

Afschrijvingen van het boekjaar (op materiële en immateriële vaste activa)

24,5 23,2 30,4 28,1

Bruto marge voor autofinanciering (3) 44,3 13,9 55,6 21,7

Exploitatieresultaat 21,6 - 5,8 36,6 5,6

Netto resultaat 26,0 - 4,4 26,0 - 4,4

Bruto dividenden - - - -

Personeel (voltijdse equivalenten) 1.085 1.107 1.487 1.516

(1) Geen rekening houdend met de CO2 quota ontvangen van de overheid (detail hernomen in bijlage 12) (2) Bedrijfsopbrengsten verminderd met het verbruik van grondstoffen en goederen, evenals andere

kosten (met uitsluitsel van sommige niet recurrente elementen). (3) Detail van de berekening : zie geconsolideerde kasstromentabel (4) Cfr hoofdstuk 2 van de Bijlagen aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels) : consoli- datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie.

Page 10: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 10 -

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Na 2013, een jaar waarin het evenwicht tussen vraag en aanbod op de markten van zuiver fosfor-

zuur en haar industriële derivaten geleidelijk aan hersteld werd, konden de commerciële marges in

2014 geconsolideerd worden.

De landbouwsector van wateroplosbare meststoffen werd negatief beïnvloed door het Russisch

embargo.

Het Comité Exécutif heeft voor volgende zes domeinen strategische pijlers voor uitmuntendheid ge-

definieerd die werden bekrachtigd door de Raad van Bestuur,

verkopen,

aankopen,

productie,

innovatie,

licentietechnologieën,

de organisatie en human resources.

Er kon een meerwaarde van 6,2 miljoen euro vrijgemaakt worden uit de overdracht van een niet-

strategische participatie in de maatschappij FOSBRASIL.

Door veranderingen aan bepaalde IFRS-normen, moeten de joint-ventures (dochterondernemingen

die gezamenlijk met twee of drie aandeelhouders gecontroleerd worden) geconsolideerd worden door

de “equity”-methode en niet langer door globale integratie. De gevolgen van deze verandering worden

beschreven in de bijlagen aan het jaarverslag.

Page 11: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 11 -

Ingevolge de hierboven beschreven gunstige marktomstandigheden en ondanks enkele industriële

wisselvalligheden, werd het boekjaar 2014 afgesloten met een netto winst van 26 miljoen euro, een

bruto marge voor autofinanciering van 44,3 miljoen euro (55,6 miljoen volgens de oude normen) en

een REBITDA van 50,8 miljoen euro (67,2 miljoen volgens de oude normen).

In deze context bleef de netto schuldenlast hoog (185 miljoen euro) ondanks een aanzienlijk daling

(24,6 miljoen euro), de vrijgemaakte bruto marge voor autofinanciering kon de investeringsuitgaven

van het boekjaar (14 miljoen; 22 miljoen volgens de oude normen) ruimschoots compenseren en dit

ondanks een lichte stijging van de behoefte aan bedrijfskapitaal.

De belangrijke evoluties met betrekking tot de geconsolideerde financiële toestand van 2014 en in het

bijzonder de diverse rubrieken van de balans en de resultatenrekening, worden verklaard in de bijla-

gen van het jaarverslag.

De activiteiten van PRAYON Inc. op gebied van tandpasta’s bleven de activiteit ondersteunen, vooral

in de Verenigde Staten.

De technologische afdelingen PRT en PROFILE kenden opnieuw een aanhoudende activiteit.

Het resultaat van SILOX voor 2014 blijft zeer positief, door de uitstekende prestaties van de filialen

TRANSPEK-SILOX, JGI en SNCZ.

Er is geen enkele belangrijke gebeurtenis meer te vermelden na afsluiting van het boekjaar.

Bepaalde risico’s, met name deze met een incidenteel karakter, worden gedekt door aangepaste ver-

zekeringen. In de meeste gevallen werden er preventieve acties en alternatieve scenario’s voorbereid

om de omvang van eventuele schade te beperken.

Er wordt overigens geregeld gebruik gemaakt van financiële instrumenten om, daar waar mogelijk, de

risico’s verbonden aan de normale gang van zaken en met betrekking op de evolutie van de wissel-

koersen, rentevoeten of de prijs van bepaalde grondstoffen, met name op gebied van energie, te be-

perken.

De risico’s waaraan een scheikunde groep zoals PRAYON onderworpen is, zijn aanzienlijk en ge-

kend:

marktrisico’s:

- delokalisatie van de klanten;

- fenomeen van vervanging of herformulering in het kader van bepaalde toepassingen;

- verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod, voornamelijk door de komst van nieuwe produ-

centen;

bevoorradingsrisico’s:

- explosie van de vraag of schaarste van bepaalde grondstoffen, energie of logistieke middelen;

- geopolitieke spanningen of crises;

industriële risico’s:

- ongevallen in de productieateliers of tijdens het transport van gevaarlijke producten;

- schade aan het milieu;

Page 12: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 12 -

reglementaire risico’s:

- exploitatievergunningen en –voorwaarden;

- beperkingen op het gebruik van bepaalde producten;

- administratieve en fiscale verplichtingen;

- REACH richtlijn.

Er wordt voorrang gegeven aan onderzoek en ontwikkeling in de competentiegebieden van de Groep:

een zeer groot deel van de zowel menselijke als financiële middelen gaat daar naartoe (jaarbudget

2014 om en nabij de 10 miljoen euro).

Er wordt een ambitieus investeringsprogramma opgenomen in het budget (35 miljoen euro).

Er zijn reeds belangrijke ontwikkelingen gebeurd in meerdere topdomeinen:

LiFePO4 (JV beLife) voor batterijen voor de opslag van energie en, in mindere mate, voor elektri-

sche voertuigen,

uraniumextractie,

probiotica (voeding),

een PK dat ijzer in de tuinbouw chelateerd,

polyfosforzuur,

innoverende processen in de productie van fosforzuur voor meststoffenkwaliteit geschikt voor een

voeding in slurry, in samenwerking met OCP.

Page 13: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 13 -

Jaarverslag van het Auditcomité

Het Auditcomité heeft in 2014 drie keer vergaderd, op 2 april, 24 juni en 30 september 2014. Het

heeft, schriftelijk of mondeling, verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur

Op 2 april 2014 heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2013

en heeft het met het College van Commissarissen het rapport en de commentaar kunnen bespreken.

De Raad van Bestuur werd tijdens zijn zitting van 24 april 2014, in kennis gebracht van de inhoud van

dit onderhoud.

Op 24 juni boog het Auditcomité zich over het aspect van de interne audit en de risico-analyse die

door de interne auditor uitgevoerd werd over het tweede kwartaal 2014 evenals het voorstel van het

auditplan voor de periode 2014 – 2017, het comité heeft ook de follow-up van de aanbevelingen van

vorige audits beoordeeld.

Op 30 september heeft het Auditcomité de geconsolideerde rekeningen op 30 juni bekeken en heeft

kennis genomen van het resultaat van de taken van de interne auditor en de opvolging van de uitoe-

fening van de aanbevelingen.

Op 25 mei 2015 heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2014

en heeft het met de commissaris kunnen discussiëren over zijn rapport, zijn bevindingen en stelde het

met voldoening vast dat de rekeningen van de Groep zonder voorbehoud gecertificeerd zijn.

De Raad van Bestuur werd op de hoogte gebracht van de besluiten van dit comité tijdens zijn zitting

van 29 april 2015.

Opgemaakt in Engis op 26 maart 2015.

Page 14: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

JAARREKENINGEN

VAN DE BOEKJAREN

2013 EN 2014

Page 15: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

VAN DE GROEP PRAYON

Page 16: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 3 -

Inhoudstafel

Geconsolideerde resultatenrekening

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde kasstromentabel

Evolutietabel van het eigen vermogen van de Groep

Toelichting bij de geconsolideerde rekeningen:

1. Ratio’s

2. Waarderingsnormen IFRS

3. Lijst van de geconsolideerde vennootschappen en niet geconsolideerde deelnemingen participaties

4. Wijzigingen van de consolidatiekring

5. Conversie van de financiële staten uitgedrukt in vreemde valuta

6. Bedrijfscombinaties

7. Exploitatieresultaat

8. Personeelskosten

9. Financieel resultaat

10. Resultaat van de vennootschappen gewaardeerd volgens de “equity” mutatiemethode

11. Belastingen op het resultaat

12. Immateriële vaste activa

13. Goodwill (Consolidatieverschillen)

14. Materiële vaste activa

15. Deelnemingen in maatschappijen gewaardeerd volgens de “equity” methode

16. Andere deelnemingen (niet geconsolideerd)

17. Financiële vorderingen en andere vaste activa, waaronder deze aangehouden voor verkoop

18. Voorraden en bestellingen in uitvoering

19. Handelsvorderingen en overige vlottende activa

20. Voorzieningen

21. Personeelsvoordelen

22. Overige langlopende passiva

23. Handels- en belastingsschulden, en overige kortlopende schulden (niet rentedragend)

24. Netto schuldenlast

25. Financiële instrumenten en risicobeheer

26. Rechten en verplichtingen buiten balans

27. Informatie over verbonden partijen

28. Informatie over joint-ventures

29. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting

30. Honoraria van het College van Commissarissen

Controleverslag van de Commissaris

Page 17: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 4 -

Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden euro)

Nieuwe IFRS normen (3) Oude IFRS normen

(3)

Bijlagen 2014 2013 Verschil

2014 2013 Verschil

Omzet 7 689.597 663.493 26.104 860.749 836.996 23.753

Opgeslagen productie (toename +, afname -) 7 - 4.915 - 13.945 9.030 164 - 17.792 17.956

Geproduceerde vaste activa 7 3.471 3.334 137 3.471 3.334 138

Andere exploitatieproducten 7 9.710 7.585 2.125 11.379 9.205 2.174

Bedrijfsopbrengsten 697.862 660.467 37.395 875.764 831.743 44.021

Verbruik grondstoffen en goederen (1)

7 412.850 408.587 4.263 528.354 527.191 1.163

Andere externe kosten s

7 138.763 132.667 6.096 165.945 156.551 9.394

Personeelskost 8 91.567 95.909 - 4.342 104.446 107.694 - 3.248

Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa

(2)

7-12- 13-14

24.540

23.151

1.389

30.447

28.117

2.330

Waardevermindering op voorraden en handelsvorderingen

(2)

7-18- 19

394

664

- 270

533

296

237

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor personeel)

(2)

7-20 - 60

- 414

354

274

- 699

973

Andere exploitatiekosten 7 8.236 5.697 2.539 9.171 6.940 2.231

Bedrijfskosten 676.291 666.261 10.030 839.172 826.090 13.082

Exploitatieresultaat 21.572 - 5.795 27.367 36.592 5.653 30.939

Netto financiële kost 9 3.799 11.594 - 7.795 4.070 12.561 - 8.491

Resultaat voor belastingen 17.773 - 17.389 35.162 32.522 - 6.908 39.430

Belastingen op het resultaat 11 1.527 - 6.555 8.082 6.549 - 2.497 9.046

Resultaat na belastingen 16.246 - 10.834 27.080 25.973 - 4.411 30.384

Resultaat van de vennootschappen met toe-passing van de “equity” methode

10 9.736 6.409 3.327 9 - 13 22

Interesten van derden - - - - - -

Netto resultaat 25.982 - 4.424 30.406 25.982 - 4.424 30.406

(1) Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, uitrustingen en opgeslagen brandstoffen

(2) "+" = boeking, "-" = terugname/gebruik

(3) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels): consolidatie van de joint-ventures met toepassing van de “equity”

methode en niet meer door de methode van proportionele integratie.

Bijlagen 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

Resultaat voor belastingen 17.773 - 17.389 35.162 32.522 - 6.908 39.430 Netto rentelast 9 8.282 9.066 - 784 8.573 9.358 - 786 Dividenden van de maatschappijen gewaardeerd vol-gens de “equity” methode

4.755 3.488 1.267 - - -

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 30.810 - 4.835 35.644 41.094 2450 38.644 Niet recurrente elementen 7-9 - 3.930 12.043 - 15.973 - 3.619 12.129 - 15.748 Recurrent Earnings Before Interests and Taxes (REBIT)

26.880 7.208 19.672 37.475 14.579 22.898

Bijlagen 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 30.810 - 4.835 35.644 41.094 2.450 38.644 Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa

7-12-13-14 24.540 23.151 1.389 30.447 28.117 2.330

- - Earning Before Interests and Taxes and Before Depreciations and Amortizations (EBITDA)

55.349

18.316

37.033

71.542

30.567

40.975

Niet recurrente elementen - 4.571 11.362 - 15.933 - 4.301 11.448 - 15.749 Recurrent Earnings Before Interests and Taxes and Before Depreciations and Amortisations (REBITDA)

50.779 29.678 21.101 67.240 42.015 25.225

Page 18: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 5 -

Globaal geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden euro)

Nieuwe normen IFRS Oude normen IFRS 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

Netto resultaat van het boekjaar 25.982 - 4.424 30.406 25.982 - 4.424 30406 Conversieverschillen

5.140 - 3.761 8.901 5.140 - 3.761 8.901

Fiscale impact - - - - - - 5.140 - 3.761 8.901 5.140 - 3.761 8.901

Variaties in afdekkingsreserves 5.350 - 686 6.036 5.350 - 686 6.036 Fiscale impact - 1.818 233 - 2.051 - 1.818 233 - 2.051 3.532 - 453 3.985 3.532 - 453 3.985

Veranderingen in de met toegezegde prestaties pensioenre-gelingen: aanpassingen met betrekking tot veranderingen in de boekhoudkundige verwerking (wijziging van de IAS 19 norm met ingang van 2013)

- 1.090

3.536

- 4.626

- 1.090

3.536

- 4.626

Fiscale impact

371

- 1.195

1.566

371

- 1.195

1.566

- 719 2.341 - 3.060 - 719 2.341 - 3.060 Globaal geconsolideerd resultaat van het boekjaar

33.935

- 6.297

40.232

33.935

- 6.297

40.232

Impact van de invoering van de nieuwe IFRS- normen op de geconsolideerde

resultatenrekening van 2014: samenvatting

(in duizenden euro) Nieuwe normen

2014

Oude normen

2014 Verschil

Omzet

689.597

860.749

- 171.152

Exploitatieresultaat

Netto resultaat

EBIT

EBITDA

REBITDA

Globaal geconsolideerd resultaat

21.572

25.982

30.810

55.349

50.779

33.935

36.592

25.982

41.094

71.542

67.240

33.935

- 15.020

-

- 10.284

- 16.193

- 16.461

-

Page 19: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 6 -

Geconsolideerde balans (in duizenden euro)

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

ACTIVA Bijlagen 31.12.2014 31.12.2013 Verschil

31.12.2014 31.12.2013 Verschil

Verschil

Vaste activa 246.136 250.609 - 4.473 219.567 227.780 - 8.213

Immateriële vaste activa 12 2.571 2.520 51 14.648 14.995 - 347 - 347

Consolidatieverschillen (positieve good-will)

13 - - - 223 223 -

Materiële vaste activa 14 144.870 153.002 - 8.133 183.541 188.636 - 5.095

Deelnemingen gewaardeerd volgens de « equity »-methode

15 78.389 70.881 7.508 31 - 81 112

Andere deelnemingen 16 1.498 5.140 - 3.642 1.498 5.140 - 3.642

Uitgestelde belastingsvorderingen 11 18.363 18.625 -262 18.789 17.868 920

Vaste activa aangehouden voor verkoop 17 - - - - - -

Financiële vorderingen en andere vaste activa

17 446 440 - 5 812 997 - 185

- 185

Vlottende activa 302.322 293.191 9.132 388.002 306.599 27.403

Voorraden 18 140.281 125.745 14.535 168.129 148.116 20.012

Handelsvorderingen 19 131.478 123.323 8.154 158.757 145.687 13.070

Andere kortlopende vorderingen 19 26.672 20.162 6.510 33.215 25.168 8.047

Geldmiddelen en kasequivalenten 24 3.892 23.960 - 20.068 27.902 41.627 - 13.726

Totaal activa 548.458 543.799 4.659 607.569 588.378 19.191

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

31.12.2014 31.12.2013 Verschil

31.12.2014 31.12.2013 Verschil

Verschil

Eigen vermogen van de Groep 179.931 144.996 33.935 178.931 144.997 33.934

Kapitaal 43.000 43.000 - 43.000 43.000 -

Ander eigen vermogen 135.931 101.996 33.935 135.931 101.997 33.934

Langlopende verplichtingen 95.140 120.467 - 25.327 112.825 134.323 - 21.498

Provisies op lange termijn 20-21 23.219 22.840 380 25.286 24.348 938 Uitgestelde belastingverplichtingen 11 20.447 19.149 1.298 23.541 20.841 2.700

Financiële schulden op lange termijn 24 47.457 73.523 - 26.066 58.071 82.316 - 24.245

Overige langlopende verplichtingen 22 4.017 4.955 - 938 5.926 6.818 - 891

Kortlopende verplichtingen 274.387 278.335 - 3.949 315.813 309.058 6.755

Voorzieningen op korte termijn 20-21 3.495 4.165 - 670 3.495 4.165 - 670

Financiële schulden op korte termijn 24 140.670 158.581 - 17.910 153.043 169.308 - 16.265

Handelsschulden 23 95.924 85.197 10.727 115.369 97.516 17.853

Belastingschulden 23 3.042 3.143 - 101 6.971 5.232 1.739

Overige kortlopende schulden 23 31.255 27.250 4.005 36.935 32.837 4.098

Totaal eigen vermogen en passiva 548.458 543.799 4.659 607.569 588.378 19.191

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels): consolidatie van de joint-ventures met toepas-

singen van de “equity” methode en niet eer door de methode van proportionele integratie.

Page 20: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 7 -

Impact van de invoering van de nieuwe IFRS- normen op de geconsolideerde balans

2014: samenvatting

(in duizenden euro)

Nieuwe normen

Oude normen

Verschil

Vaste activa

246.136

219.567

26.569

Behoefte aan bedrijfskapitaal

Geldmiddelen (in equivalenten)

Financiële schulden

Eigen vermogen

Balanstotaal

168.210

3.892

188.127

178.931

548.458

200.826

27.902

211.114

179.931

607.569

- 32.616

- 24.010

- 22.987

-

- 59.111

Page 21: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 8 -

Geconsolideerde kasstromentabel

Nieuwe normen

IFRS (2)

Oude normen IFRS (2)

(in duizenden euro) 2014 2013 2014 2013

EXPLOITATIETRANSACTIES

Resultaat van het boekjaar 25.982 - 4.424 25.982 - 4.425

Afschrijvingen en waardevermindering op materiële vaste activa 23.532 22.273 28.857 27.128

Afschrijvingen en waardevermindering op immateriële vaste activa 1.008 878 1.590 990

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van voorzieningen, een minwaarde op voorraad wissel-stukken

wisselstukken

- 1.125 6.631 - 587 6.368

Toevoeging (+) / Terugneming (-) van waardeverminderingen op financiële vaste activa - 21 - - 77 559

Afschrijvingen “Club Deal” 722 528 722 528

Kosten/opbrengsten op uitgestelde belastingen - 207 - 8.397 - 69 - 8.693

Kapitaalsubsidies geboekt in het resultaat - 641 - 621 - 831 - 736

Resultaat van de maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode - 9.736 - 6.409 - 9 14

Dividenden ontvangen van maatschappijen gewaardeerd volgens de « equity » methode 4.755 3.488 - -

Bruto marge voor autofinanciering 44.269 13.947 55.578 21.733 Meerwaarde of waardevermindering op de realisatie van vaste activa - 6.233 - - 6.199 - 152

Kasstroom van de exploitatietransacties voor verandering van de behoefte aan bedrijfskapitaal 38.036 13.947 49.379 21.581

Toename/afname van de voorraden - 15.542 28.967 - 20.248 32.403

Toename/afname van de handelsvorderingen en andere vorderingen - 14.664 - 7.153 - 21.117 - 3.329

Toename/afname van de handelsschulden en andere niet-financiële schulden 14.631 - 36.507 23.690 - 37.338

Conversieverschillen 3.427 - 1.866

Verandering van de behoefte aan bedrijfskapitaal (1)

- 15.575 - 14.693 - 14.248 - 10.130

Andere elementen buiten exploitatie - 5.717 - 4.644 - 962 - 2.711

NETTO KASSTROOM VAN DE EXPLOITATIETRANSACTIES 16.744 - 5.390 34.169 8.740

INVESTERINGSTRANSACTIES

Aanschaffingen materiële vaste activa - 13.067 - 14.981 - 20.710 - 22.460

Aanschaffingen immateriële vaste activa - 971 - 934 - 1.154 - 964

Overdrachten en buitengebruikstellingen van (im)materiële vaste activa 72 75 175 276

Conversieverschillen op materiële en immateriële vaste activa - 1.721 335 - 2.544 - 1.624

Resultaat op de overdracht van financiële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom) 6.233 - 6.233 -

Resultaat op de overdracht van (im)matriële vaste activa (geannuleerd in de exploitatiestroom) - -

- 34 152 Ontvangen dividenden (geannuleerd in de exploitatiestroom) 5.717 4.644 962 1.158

Veranderingen van de deelnemingen en financiële vorderingen 1.130 4.791 3.768 2.125

Annulatie van de conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen - - - 763 1.624

NETTO KASSTROOM VAN DE INVESTERINGSTRANSACTIES - 2.607 - 6.070 - 14.067 19.713

NETTO SALDO TE FINANCIEREN 14.137 - 11.460 20.102 - 10.973

FINANCIERINGSTRANSACTIES

Variaties in de financiële schulden

- 44.699 28.943 - 41.234 30.162

Uitbetaalde dividenden - - - -

Variaties in subsidies en andere langlopende schulden

- 938 - 992 - 891 - 536

Subsidies overgebracht naar het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom) 641 621 831 736

Variaties in de uitgestelde belastingen (activa en passiva) 1.560

- 7.599 9

1.780

- 6.985 Uitgestelde belastingen (geannuleerd in de exploitatiestroom) 207

8.397

69 8.693

Variaties in de voorzieningen - 290

2.891

268

- Voorzieningen overgebracht in het resultaat (geannuleerd in de exploitatiestroom) 1.360

- 6.213

823

- Conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen -

-

825

52 Annulatie van de conversieverschillen en andere niet-monetaire elementen 7.953 - 1.873 2.569 - 1.829

NETTO KASSTROOM VAN DE FINANCIERINGSTRANSACTIES - 34.206 24.175 - 34.959 30.293

VARIATIE VAN THESAURIE (vóór conversieverschillen) - 20.068

12.713

- 14.857

19.318

Andere thesaurie-elementen - -

- - 20 Conversieverschillen op thesaurie-elementen - - 1.132

- 1.287

VARIATIE VAN THESAURIE (na conversieverschillen) - 20.068

12.713

- 13.725

18.011

Geldmiddelen en kasequivalenten einde van de periode 3.892

23.960

27.902

41.627

Geldmiddelen en kasequivalenten begin van de periode 23.960 11.247 41.627 23.617

- 20.068 12.713 - 13.725

18.011

(1) met inbegrip van de variaties van de waardeverminderingen op – 8 -voorraden en vorderingen.

(2) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels): consolidatie van joint-ventures door de “equity” methode en

niet langer door proportionele integratie.

Page 22: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 9 -

Impact van de invoering van de nieuwe IFRS- normen op de geconsolideerde kas-

stromentabel: samenvatting

Nieuwe normen

2014

Oude normen

2014

Verschil

Bruto Marge voor Autofinanciering

44,3

55,6

- 11,3

Variatie behoefte aan bedrijfs-

kapitaal

Acquisities van materiële en imma-

teriële vaste activa

Netto te financieren saldo

- 15,6

- 14,0

14,1

- 12,8

- 21,9

20,1

- 2,8

7,9

- 6,0

Variatie in de financiële schulden

Variatie in de thesaurie

Variaties in andere elementen

44,7

- 20,1

- 10,5

41,2

- 14,9

- 6,2

3,5

- 5,2

- 4,3

Page 23: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 10 -

Evolutie-overzicht van het geconsolideerd

eigen vermogen

Oude en nieuwe IFRS normen (1): identiek (in duizenden euro)

Kapitaal Conversie verschillen

Afdekkings- reserves

Andere re-serves

Eigen aandelen

Totaal eigen

vermogen Boekhoudkundige waarde op 01/01/2013

43.000 - 4.278 - 1.828 122.701 - 8.301 151.294

- Resultaat van het boekjaar - 4.424 - 4.424

Dividenden uitgekeerd buiten de Groep in 2013 (met betrekking tot 2012)

-

Conversieverschillen - 3.762 - 3.762

Wijziging van de afdekkingsreserves 1.888 1.888

Totale wijziging voor 2013 - 3.762 1.888 - 4.424 - - 6.298

Boekhoudkundige waarde op 31/12/2013

43.000 - 8.040 60 118.277 - 8.301 144.996

Resultaat van het boekjaar 25.982 25.982

Dividenden uitgekeerd buiten de Groep in 2014 (met betrekking tot 2013)

-

-

Conversieverschillen 5.140 5.140

Wijzigingen van de afdekkingsreser-ves

2.813 2.813

Totale wijziging voor 2014 5.140 2.813 25.982 - 33.935

Boekhoudkundige waarde op 31/12/2014

43.000 - 2.900 2.873 144.259 - 8.301 178.931

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels) : consolidatie van de joint-ventures

volgens de « equity » methode en niet langer door proportionele integratie.

Dividenden:

Op 29 april 2015, heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om voor het voorbije jaar geen dividenden toe

te kennen.

Conversieverschillen:

In de conversieverschillen zijn alle omrekeningsverschillen opgenomen, enerzijds van de financiële sta-

ten van buitenlandse maatschappijen en anderzijds van de afdekkingsinstrumenten van de vorderingen

van de Groep op bovengenoemde buitenlandse filialen (op eind 2013 en 2014 uitsluitend voor PRAYON

Inc).

Desbetreffende is te vermelden dat afstand gedaan werd van de afdekking van de deelneming in

PRAYON Inc. op 1 januari 2006. Haar historische koers werd dus vastgelegd op de afdekkingskoers van

31 december 2005, hetzij 1,1797 euro voor 1 dollar. De impact van deze beslissing op de wijzigingen

van de conversieverschillen, sindsdien gecumuleerd bedraagt 1.273 duizend euro.

Afdekkingsreserves:

In de afdekkingsreserves is de juiste waarde van de kasstroomafdekkingen opgenomen voor het nog

niet gerealiseerde gedeelte (voor meer details, zie tabel in bijlage 25).

Page 24: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 11 -

Vertegenwoordiging van het kapitaal

Categorie van aandelen

2014

2013

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

(duizenden euro) (duizenden euro)

Gewone aandelen op naam, zonder waar-de-bepaling

43.000

203.246

43.000

203.246

waaronder eigen aandelen, in handen van filialen en sub-filialen

4.036

19.076

4.036

19.076

Aandeelhouderschap

Aandeelhouders

2014

2013

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

92.085

45,30 %

92.085

45,30 %

Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW)

92.085

45,30 %

92.085

45,30 %

184.170 90,60 % 184.170 90,60 %

Eigen aandelen in het bezit van Prayon Technologies 19.076 9,40 % 19.076 9,40 % Totaal 203.246 100,00 % 203.246 100,00 %

Page 25: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 12 -

Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen

1. RATIO’S

Nieuwe IFRS

normen (3)

Oude IFRS normen

(3)

2014 2013

2014 2013

LIQUIDITEIT

VLOTTENDE ACTIVA / VLOTTENDE KAPITALEN 1,1 1,1 1,2 1,2

VOORRAADROTATIE

OMZET (12 MAANDEN) / VOORRADEN 4,9 5,3 5,1 5,7

AANTAL DAGEN 74 69 71 65

ROTATIE DER VORDERINGEN

OMZET (12 MAANDEN) / HANDELSVORDERINGEN 5,2 5,4 5,4 5,7

AANTAL DAGEN 70 68 67 64

ROTATIE DER SCHULDEN

AANKOPEN EN ANDERE EXTERNE KOSTEN / HANDELSSCHULDEN 5,9 6,4

6,3 7,0

AANTAL DAGEN 62 57 58 52

SOLVABILITEIT

EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

/ TOTALE BALANS 0,39 0,33 0,35 0,31

SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR (2)

/ EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

0,11 0,23 0,14 0,25

NETTO SCHULDENLAST(2)

/ REBITDA 3,01 5,98

2,20 4,17

NETTO SCHULDENLAST(2)

/ EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

0,72 1,00 0,69 0,97

FINANCIERING

EIGEN VERMOGEN EN LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN / VASTE ACTIVA 1,11 1,06 1,30 1,20

RENTABILITEIT (%)

BMA / OMZET 6,4 % 2,1 % 6,5% 2,6 %

WINST VAN HET BOEKJAAR / OMZET 3,8 % - 0,7 % 3,0 % - 0,5 %

WINST VAN HET BOEKJAAR / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

12,3 % - 2,5 % 12,1% - 2,4 %

BMA / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD(1)

20,9 % 7,9 % 25,8 % 12,0 %

ROCE (EBIT / AANGEWEND KAPITAAL) 7,9 % - 1.3 % 10,3 % 0,6 %

TOEGEVOEGDE WAARDE (%)

TOEGEVOEGDE WAARDE / OMZET 21,1 % 17,9 % 21,0 % 17,6 %

BEZOLDIGINGEN / TOEGEVOEGDE WAARDE 62,9 % 80,9 % 57,9 % 73,2 %

(1)

Met inbegrip van de achtergestelde lening, afgesloten bij de S.R.I.W. en OCP (36,3 miljoen euro eind

2013 en eind 2014 volgens de oude IFRS-normen; 32,4 miljoen eind 2013 en eind 2014 volgens de

nieuwe IFRS-normen). (2)

Zonder voornoemde achtergestelde lening. (3)

Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels), consolidatie van de joint-ventures

met toepassing van de “equity” methode en niet meer door de proportionele integratie.

Page 26: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 13 -

2. WAARDERINGSREGELS IN IFRS

Hier volgen de belangrijkste waarderingsregels toegepast bij het opmaken van de geconsolideerde jaarreke-

ning:

a) Boekhoudkundig referentiekader

Prayon S.A. (“de Vennootschap”) is een vennootschap naar Belgisch recht. De geconsolideerde financ i-

ele staten van de Vennootschap omvatten de jaarrekening van de Vennootschap en die van haar doch-

terondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen (deze bedrijfscombinatie wordt hier-

na collectief aangeduid met de term "Groep").

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld op basis van de door de International Accounting

Standards Board (IASB) uitgegeven International Financial Reporting Standards (IFRS) en de door het

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB uitgegeven Standing

Interpretations, zoals deze gelden op de balansdatum. Normen die na de balansdatum en vóór publica-

tie van de jaarrekening worden gepubliceerd, worden niet in aanmerking genomen.

De financiële staten bevatten eveneens alle volgens de 4de

en de 7de

Europese richtlijn te verstrekken in-

formatie.

De financiële staten geconsolideerd op 31 december 2014 werden door de raad van Bestuur afgesloten

op 23 april 2015.

b) Toepassing van de IFRS-normen

De IFRS-normen werden voor het eerst toegepast op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar

eindigend op 31 december 2005.

c) Consolidatie

- Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn ondernemingen die de Groep controleert, dat wil zeggen ondernemin-

gen waarin de Groep direct of indirect een belang heeft van meer dan de helft van de uit te brengen

stemmen, of waarin de Groep de mogelijkheid heeft de controle over de activiteiten uit te oefenen.

Onder controle wordt verstaan, de bevoegdheid om het financiële en operationele beleid van een

onderneming te bepalen teneinde voordelen uit haar activiteiten te verwerven. De financiële staten

van de dochterondernemingen worden in de consolidatiekring opgenomen vanaf de datum van ver-

werving tot het einde van de controle.

Deze ondernemingen worden geconsolideerd volgens de methode van de integrale consolidatie.

- Geassocieerde ondernemingen en joint ventures

De ondernemingen waarover de Groep gezamenlijk met een beperkt aantal partners de controle

heeft (joint ventures), werden tot 31 december 2013 proportioneel geconsolideerd.

De laatste jaren werden de normen IAS 27 en IAS 28 echter gewijzigd en werden ze aangevuld met

drie nieuwe normen (IFRS 10, 11 en 12). De deadline voor de invoering van deze nieuwe regels was

1 januari 2014.

Page 27: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 14 -

Een van de gevolgen van deze aanpassingen is dat PRAYON verplicht is om de joint-ventures te

consolideren volgens de “equity” methode, zoals eerder alleen het geval was voor geassocieerde

ondernemingen (deelnemingen in ondernemingen waarin de Groep een een invloed van betekenis

heeft, echter zonder ze te controleren.

d) Vreemde munten

- Transacties in vreemde valuta

Transacties in vreemde munten door de ondernemingen van de Groep worden eerst geboekt tegen

de wisselkoers die geldt op de datum van deze transacties. Op de balansdatum worden de activa en

passiva in buitenlandse valuta omgerekend tegen de wisselkoers aan het eind van het boekjaar. Va-

lutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening van het boekjaar opgenomen.

- Jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen

De activa en passiva van buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van goodwill en waarde aan-

passingen bij consolidatie, worden omgerekend naar Euro tegen de wisselkoers op geconsolideerde

balansdatum. De kosten en opbrengsten van buitenlandse ondernemingen worden in Euro omgezet

tegen de gemiddelde wisselkoers van het boekjaar. De hieruit resulterende valutakoersverschillen

worden rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen.

e) Goodwill (consolidatieverschillen)

De goodwill is het verschil tussen de kostprijs van de overname en de juiste waarde, op datum van de

verwerving, van het belangenaandeel van de Groep in eventueel identificeerbare activa en passiva van

een dochteronderneming, een geassocieerde onderneming of een joint venture. Is de goodwill positief,

dan wordt hij erkend als actief bestanddeel en niet afgeschreven, maar minstens jaarlijks gecontroleerd

op mogelijke bijzondere waardevermindering. Is de goodwill negatief, dan wordt hij onmiddellijk als winst

geboekt in de winst- en verliesrekening.

f) Materiële en immateriële vaste activa

Materiële en immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen tegen de historische kostprijs

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingslast wordt in de winst- en verliesrekening

opgenomen, in de bedrijfskosten. Zij wordt berekend volgens de lineaire methode in functie van de ge-

bruiksduur van de activa.

Deze werd als volgt bepaald:

Gebouwen: 33 jaar

Installaties, machines en uitrusting: 10 jaar

Leidingen en pompen: 8 jaar

Kantoormeubilair en -materieel: 10 jaar

Transportmaterieel: 5 jaar

Informaticamateriaal: 3 jaar

Informatica-software en verwante kosten: 5 jaar

Concessies, octrooien, licenties en merken: over de gebruiksduur (maximum 20 jaar)

Klanten: over de gebruiksduur (maximum 20 jaar)

Huurcontracten waarbij de Groep nagenoeg alle risico's draagt en nagenoeg alle voordelen bezit die in-

herent zijn aan het bezit van de gehuurde actiefbestanddelen, worden geklasseerd als leasing.

Page 28: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 15 -

Materiële vaste activa die op basis van dergelijke contracten worden verworven, worden geboekt tegen

het laagste bedrag van hun juiste waarde of de actuele waarde van de minimale leasebetalingen bij de

aanvang van de leaseovereenkomst, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverlie-

zen. Op de balans worden zij geboekt onder de activa en worden zij afgeschreven in overeenstemming

met de beginselen van de Groep inzake evaluatie van de materiële vaste activa. De bijbehorende ver-

plichtingen worden geboekt onder financiële schulden.

Alle betalingen in het kader van de leasingcontracten worden verdeeld tussen schuldterugbetalingen en

financiële kosten om met betrekking tot de nog openstaande schulden een constante periodieke intrest-

voet te verkrijgen. Het deel van de betalingen dat bij de interest behoort, wordt over de duur van de lea-

sing geboekt in de resultaatrekening.

De kosten van leningen die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de verwerving, de bouw of de productie

van een actief, waarvoor een lange voorbereidingsperiode nodig is alvorens te kunnen gebruiken, wor-

den geboekt in de kost van het in aanmerking komend actief.

Subsidies worden als operationele producten geregistreerd naarmate het gesubsidieerde goed wordt af-

geschreven.

g) Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Kosten van onderzoek worden als last genomen in de periode waarin ze worden gedaan.

Kosten voor ontwikkeling worden enkel geactiveerd indien aan elk van volgende voorwaarden is vol-

daan:

het product of proces is duidelijk omschreven en elke van de ermee verbonden kosten is afzonderlijk

en op een betrouwbare manier gemeten;

de technische uitvoerbaarheid van het product is bewezen;

het product of proces zal gecommercialiseerd worden of intern gebruikt;

deze activa zullen in de toekomst economische voordelen genereren (ofwel bestaat er een markt

voor het product, ofwel is de interne bruikbaarheid van het actief bewezen);

adequate technische, financiële en andere middelen zijn beschikbaar om de ontwikkeling te

voltooien.

De in de activa opgenomen ontwikkelingskosten worden lineair afgeschreven en dit over hun nuttige le-

vensduur.

h) Bijzondere waardevermindering van activa

Op elke balansdatum evalueert de Groep de boekwaarde van de goodwill, de deelnemingen en de ma-

teriële en immateriële vaste activa, om te beoordelen of er indicaties zijn of een actief aan waarde heeft

verloren. Bestaat er dergelijke indicaties, dan wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat, om

zo de omvang van de waardevermindering te bepalen. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde

van de netto verkoopprijs van het actief of van zijn gebruikswaarde. De gebruikswaarde is de geactuali-

seerde waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit het gebruik van een actief. De realiseerba-

re waarde wordt berekend op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief be-

hoort. Als men van oordeel is dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, dan wordt de

boekwaarde teruggebracht tot de realiseerbare waarde. Deze waardevermindering wordt onmiddellijk bij

de kosten geboekt onder niet-recurrente elementen.

Page 29: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 16 -

Indien een voorheen geboekte bijzondere waardevermindering niet langer bestaat, dan wordt de oor-

spronkelijke boekwaarde geheel of ten dele hersteld. De terugname van een bijzondere waardevermin-

dering wordt onmiddellijk bij de opbrengsten geboekt onder niet-recurrente elementen. Een waardever-

mindering in verband met de goodwill kan slechts worden geannuleerd indien dit te wijten is aan een uit-

zonderlijke externe gebeurtenis die zich niet zal herhalen en indien de verhoging van het realiseerbare

bedrag duidelijk bedoeld is om het effect van deze uitzonderlijke gebeurtenis te annuleren.

i) Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste kost (grondstoffen en goederen) of kostprijs (goe-

deren in bewerking of afgewerkte producten) en de netto opbrengstwaarde. De netto opbrengstwaarde

is de geschatte verkoopprijs, verminderd met de geschatte afwerkingskosten en de geschatte kosten die

nodig zijn om het product geschikt te maken voor de verkoop, met inbegrip van marketing-, verkoop- en

distributiekosten.

De waarde van de voorraden wordt bepaald door toepassing van de methode van de gewogen gemid-

delde prijs. De goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd naar hun vervaar-

digingsprijs. Deze vervaardigingsprijs omvat de directe kostprijs van materiaal, arbeidsloon, directe pro-

ductiekosten, een passend aandeel voor materiaal en algemene productiekosten, alsook een passend

aandeel voor afschrijvingen en waardeverminderingen van de actiefbestanddelen die bij de productie

worden gebruikt. De kostprijs van de voorraden omvat tevens de andere kosten nodig om de voorraden

op de plaats en in de staat te brengen waarin ze zich bevinden.

j) Voordelen van het personeel

De Groep heeft een aantal pensioenregelingen uitgewerkt zowel van het type toegezegde bijdragenre-

geling als van het type toegezegde pensioenregeling.

De bijdragen voor toegezegde-bijdragenregeling worden als last opgenomen in de winst- en verliesreke-

ning op het moment dat ze verschuldigd zijn.

De verplichtingen van de Groep betreffende toegezegde-pensioenregeling worden in de balans opge-

nomen tegen de actuele waarde van de toekomstige verplichtingen, berekend volgens de “projected unit

credit" methode.

Deze berekening

houdt rekening met actuariële veronderstellingen aangaande financiële en demografische aspecten;

bevat een actualisatieparameter dat verwijst naar een marktrendement;

houdt rekening met de juiste waarde van de planactiva.

De actuariële parameters worden op elke balansdatum herzien en leiden tot actuariële winsten of verlie-

zen. Indien het gecumuleerde bedrag van deze laatste hoger is dan 10%, ofwel van de verwachte waar-

de van de verplichting ofwel van de waarde van de planactiva (naargelang wat hoger is), worden zij af-

geschreven over het gemiddelde resterende beroepsleven van de begunstigden.

k) Belastingen

De belastinglast op de winsten van het boekjaar behelst zowel actuele als uitgestelde belastingen. Ze

worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, behalve indien ze betrekking hebben op bestandde-

len die rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt worden. In dit geval worden zij eveneens recht-

streeks in eigen vermogen geboekt.

Page 30: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 17 -

De actuele belastingen zijn de belastingen verschuldigd op de fiscale winst van het boekjaar, berekend

volgens de belastingstarieven die gelden op balansdatum, samen met de aanpassingen die betrekking

hebben op voorgaande boekjaren.

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven

die naar verwachting van toepassing zullen zijn op het boekjaar waarin de vordering wordt gerealiseerd

of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waar-

van het wetgevingsproces is afgesloten op balansdatum.

Op het deel van de uitgestelde belastingvorderingen dat naar verwachting pas later dan drie jaar na het

afgesloten boekjaar zal worden gerealiseerd, zal bovendien een waardevermindering worden toegepast.

l) Financiële instrumenten

- Andere deelnemingen

Andere deelnemingen zijn deelnemingenbewijzen in ondernemingen die geen deel uitmaken van de

consolidatie. Zij worden eerst geboekt tegen hun verwervingsprijs en vervolgens op hun juiste waar-

de, tenzij zij niet op een actieve markt staan genoteerd en hun juiste waarde niet op betrouwbare

wijze kan worden ingeschat; in dit geval worden zij ingeschat tegen hun historische kostprijs en on-

derworpen aan een afschrijvingstest.

- Financiële vorderingen

Leningen en vorderingen met financieel karakter worden geboekt tegen afgeschreven kostprijs, ver-

minderd met de bedragen die als niet-realiseerbaar geacht worden.

- Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten de contante middelen en de saldi op bankrekeningen,

evenals zeer liquide beleggingen; deze laatste worden op de balansdatum gewaardeerd tegen hun

juiste waarde.

- Handelsvorderingen

Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met eventuele

waardeverminderingen op bedragen die niet-realiseerbaar geacht worden.

- Bankleningen

Bankleningen en kortetermijnbankschulden worden geboekt tegen het verkregen nettobedrag. Fi-

nanciële kosten, met inbegrip van premies die bij afwikkeling of terugbetaling opeisbaar worden,

worden in resultaat genomen over de duur van de terbeschikkingstellingperiode.

- Handelsschulden

Handelsschulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

- Afgeleide financiële instrumenten

Derivaten worden eerst tegen kostprijs geboekt en vervolgens op elke balansdatum gewaardeerd

aan juiste waarde.

De schommelingen in juiste waarde van derivaten die als "kasstroomafdekking” dienen en die als ef-

ficiënt beschouwd worden, worden rechtstreeks in eigen vermogen geboekt.

Page 31: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 18 -

De schommelingen in juiste waarde van derivaten die als "afdekking van een netto investering in een

buitenlandse onderneming" dienen, worden in eigen vermogen geboekt voor het deel dat als efficiënt

wordt beschouwd, en in de winst- en verliesrekening voor het saldo.

De schommelingen in juiste waarde van derivaten die tot geen van deze twee categorieën behoren,

worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.

m) Voorzieningen (andere dan voor personeelsvoordelen)

Een voorziening wordt aangelegd wanneer de Groep op de balansdatum een verplichting (juridisch of

impliciet) heeft, en op voorwaarde dat deze verplichting het gevolg is van een gebeurtenis uit het verle-

den, het waarschijnlijk is dat deze verplichting zal leiden tot een uitstroom van middelen, en dat het be-

drag van de verplichting op een betrouwbare manier kan worden ingeschat.

De voorziening zal worden geboekt aan de meest precieze inschatting van de uitgaven die vereist zijn

om de verplichting af te wikkelen.

De voorzieningen die voortvloeien uit een herstructurering worden slechts geboekt indien de Groep een

gedetailleerd en formeel reorganisatieplan heeft goedgekeurd, en ofwel er reeds een begin met de her-

structurering is gemaakt, ofwel deze herstructurering aan de betrokken personen is aangekondigd.

n) Gesegmenteerde informatie

Daar geen bestaande of uit te geven eigen vermogenseffecten, noch van de moedervennootschap noch

van een van de dochterondernemingen op een georganiseerde markt worden verhandeld, is besloten

gebruik te maken van de door IAS 14 geboden optie, om geen gesegmenteerde financiële informatie te

verstrekken.

o) Boeking van de opbrengsten

Een opbrengst wordt geboekt wanneer het waarschijnlijk is dat ze verworven wordt en men haar waarde

op een betrouwbare manier kan inschatten.

De omzet wordt gevormd door de verkoop aan derden, na aftrek van commerciële kortingen. Hij wordt

geregistreerd in de winst- en verliesrekening indien de betekenisvolle risico’s en voordelen inherent aan

het bezit van de goederen overgedragen zijn aan de koper.

Dividenden worden geregistreerd in de winst- en verliesrekening wanneer een beslissing tot uitkering

door de Algemene Vergadering van de onderneming die toekent, is goedgekeurd.

Interestopbrengsten worden pro rata temporis opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij reke-

ning wordt gehouden met de effectieve interestvoet van de belegging.

Page 32: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 19 -

3. LIJST VAN DE GECONSOLIDÉERDE MAATSCHAPPIJEN EN NIET GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN

I. INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN

BENAMING B.T.W. N°

Maatschappelijke rechten gehouden in 2014

Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

recht-streeks

%

door de dochters %

Totaal recht-

streeks %

door de dochters %

Totaal

Prayon Technologies S.A., 4480 Engis BE 0419.644.566 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Prayon Benelux S.A., 2870 Ruisbroek BE 0405.742.090 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

Prayon (UK) plc, Harpenden, Groot-Brittannië

GB 284.0688.34 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

Prayon Deutschland GmbH, Dortmund, Duitsland

DE 12464938.3 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

Eurochem Reassurance S.A., Luxemburg - 99,99 0,01 100,00 99,99 0,01 100,00

Prayon Iberica S.A., Madrid, Spanje ES A28341386 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

Praytech S.A., 4480 Engis BE 0436.321.935 95,00 5,00 100,00 95,00 5,00 100,00

Prayon Inc., Augusta, GA, V.S. - 75,00 25,00 100,00 75,00 25,00 100,00

II. JOINT-VENTURES GEWAARDEERD VOLGENS DE “EQUITY” METHODE (1)

BENAMING B.T.W. N°

Maatschappelijke rech ten gehouden in 2014

Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

recht- streeks %

door de dochters %

Totaal recht-

streeks % door de

dochters % Totaal

Seco Fertilisants S.A., Ribécourt, Frankrijk FR 55.925620445 49,97 - 49,97 49,97 - 49,97

Silox S.A., 4480 Engis BE 0425.177.823 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00 50,00

S.N.C.Z. S.A., Bouchain, Frankrijk FR 61.330575887 0,05 49,95 50,00 0,05 49,95 50,00

Prayon Italia srl, Milan, Italië IT 11604630159 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00

Emaphos S.A., Casablanca, Marokko - 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

Siloxcan Holdings Inc., Montréal, Québec, Canada

- - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

Hydro Technologies Canada Inc., Sainte-Foy, Québec, Canada

- - 34,00 34,00 - 34,00 34,00

Transpek-Silox Industry Limited, Vadodara, India

- - 41,64 41,64 - 34,14 34,14

Jean Goldschmidt International S.A., 1000 Brussel

BE 0401.872.483 - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

Hydrométal S.A., 4480 Engis BE 0427.416.939 - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

Silox UK Ltd, Harpenden, Groot-Brittannië GB 830.3934.41 - 50,00 50,00 - 50,00 50,00

Solustep S.A.S., Quatre Champs, Frankrijk FR 96511467060 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00

Techno-High-Technology S.A., 5081 La Bruyère

BE 0441.794.418 75,00 - 75,00 75,00 - 75,00

T.H.T. Research Sprl, 5081 La Bruyère BE 0865.409.254 - - - - 75,00 75,00

beLife S.A., 4480 Engis

BE 0440.744.838 51,00 - 51,00 51,00 - 51,00

beLife Intermediates S.A., 4480 Engis Praytech Maroc Sarl (2)

BE 0846.150.202 - 50,00

49,00 -

49,00 50,00

- -

49,00 -

49,00 -

(1) Tot eind 2013 werden de joint-ventures proportioneel geconsolideerd (cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Reke-

ningen - Evaluatieregels).

Page 33: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 20 -

III. ONDERNEMINGEN GEWAARDEERD VOLGENS DE “EQUITY” METHODE

BENAMING B.T.W. N°

Maatschappelijke rechten gehouden in 2014

Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

recht- streeks

%

door de dochters %

Totaal recht –

streeks % door de

dochters % Totaal

Recupac s.a.s. Domène, France (1) FR 90403683956 - 17,50 17,50 - 17,50 17,50

Lacto Research Sprl, 5032 Isnes (1) BE 0835.004.011 - 16,50 16,50 - 16,50 16,50

Waldry Process S.A., 5032 Isnes (1)

BE 0840.558.349

- 15,45 15,45 - 15,45 15,45

Symbiose Biomaterials, 4000 Luik BE 0536.267.702 20,00 - 20,00 - - -

(1) Opgenomen als geassocieerde ondernemingen, alhoewel het aandeel aangehouden door de Groep lager is dan 20%, door hun

nauwe banden met JEAN GOLDSCHMIDT INTERNATIONAL N.V. en TECHNO-HIGH-TECHNOLOGY N.V.

IV. ANDERE NIET GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN

BENAMING B.T.W. N°

Maatschappelijke rechten gehouden in 2014

Maatschappelijke rechten gehouden in 2013

recht- streeks %

door de dochters %

Totaal recht-

streeks % door de

dochters % Totaal

a) Waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast

Casper G.I.E. (2) FR 85.423181213 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

c) Deelnemingen beneden 15 %

Fosbrasil S/A, São Paulo, Brazilië - - - 11,49 - 11,49

(2) Niet als geassocieerde onderneming opgenomen want Groepering voor Bedrijfseconomische samenwerking – maatschappij voor

logistiek beheer, gedeeld van de site Les Roches; netto resultaat systematisch in evenwicht.

Page 34: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 21 -

4. WIJZIGINGEN VAN DE CONSOLIDATIEKRING

Tijdens het jaar 2013:

Oprichting van PRAYTECH MAROC bvba, filiaal in mede-eigendom (50/50) samen met C.M.I. N.V

Oprichting, in juni 2013, van de maatschappij SYMBIOSE BIOMATERIALS (aandeel van de Groep : 20%)

Tijdens het jaar 2014:

Absorptie van T.H.T. RESEARCH Sprl door TECHNO-HIGH-TECHNOLOGIE S.A..

Participatiepercentage in de maatschappij SYMBIOSE BIOMATERIALS, verlaagd van 20 % naar 4 %.

5. CONVERSIE VAN DE FINANCIËLE STATEN UITGEDRUKT IN VREEMDE VALUTA

De voornaamste wisselkoersen die gebruikt werden voor de conversie in euros van de rekeningen van de

vennootschappen van de Groep in vreemde valuta zijn hieronder in detail opgenomen. Alle dochteronder-

nemingen, geassocieerde ondernemingen en joint-ventures hebben als functioneel devies de lokale valuta

van het land waar ze gevestigd zijn.

1 EUR = Afsluitingskoers Gemiddelde koers

2014 2013 2014 2013

Amerikaanse dollar USD 1,2141 1,3758 1,3288 1,3281

Pond sterling GBP 0,7789 0,8308 0,8064 0,8492

Canadese dollar CAD 1,4063 1,4614 1,4669 1,3684

Marokkaanse Dihram MAD 10,9782 11,2440 11,1707 11,1806

Indische Roupie INR 76,7190 84,9640 81,0689 77,8753

6. BEDRIJFSCOMBINATIES

Er werd in 2013 en 2014 geen enkele transactie uitggevoerd die een aanzienlijke wijziging van het controletype tot ge-

volg had.

Page 35: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 22 -

7. EXPLOITATIERESULTAAT

Nieuwe IFRS normen (1) (in duizenden euro)

2014 2013

Totaal Recurrent Niet recurrent

Totaal Recurrent Niet recurrent

Omzet 689.597 689.597 - 663.494 663.494 -

- Verkoop van goederen 672.507 672.507 - 644.260 644.260 -

- Verrichting van diensten 17.090 17.090 - 19.233 19.233 -

Opgeslagen productie (toename +, afname -) - 4.915 - 4.915 - - 13.945 - 13.945 -

Geproduceerde vaste activa 3.471 3.471 - 3.334 3.334 -

Andere exploitatieopbrengsten 9.710 9.675 35 7.585 7.481 104

Bedrijfsopbrengsten 697.862 697.827 35 660.467 660.363 104

Oude IFRS normen (1) (in duizenden euro)

2014 2013

Totaal Recurrent Niet recurrent

Totaal Recurrent Niet recurrent

Omzet 860.749 860.749 - 836.996 836.996 -

- Verkoop van goederen 850.248 850.248 - 824.568 824.568 -

- Verrichting van diensten 10.501 10.501 - 12.428 12.428 -

Opgeslagen productie (toename +, afname -) 164 164 - - 17.792 - 17.792 -

Geproduceerde vaste activa 3.472 3.472 - 3.334 3.334 -

Andere exploitatieopbrengsten 11.379 11.286 93 9.205 9.032 173

Bedrijfsopbrengsten 875.764 875.671 93 831.743 831.570 173

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

De omzet is lichtjes gestegen tegenover 2013.

De evolutie van de voorraden wordt uitgelegd in bijlage 18 (zowel voor de afgewerkte producten als voor

grondstoffen en goederen, waarvan de veranderingen hierna opgenomen zijn).

Het essentiële van de andere exploitatieopbrengsten is gevormd door de verzekeringspremies, ontvangen

van de maatschappij EUROCHEM N.V. (3,2 miljoen in 2014), door de verkoop van “groene certificaten” aan

SPE in het kader van een cogeneratie van energie opgestart in maart 2007 op de site van Puurs (0,2 mil-

joen), door vergoedingen van derden met betrekking tot verschillende schadegevallen (3,0 miljoen), door

een winst gerealiseerd op de verkoop van het overschot aan CO2 quota’s voor 2014 (1,0 miljoen), door ex-

ploitatiesubsidies en in kapitaal (1,3 miljoen), door huurgelden (0,7 miljoen) en door verschillende andere

opbrengsten (0,3 miljoen).

Page 36: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 23 -

Nieuwe IFRS normen

2014 2013

(in duizenden euro) Totaal Recurrent Niet recurrent

Totaal Recurrent Niet recurrent

Verbruik van grondstoffen en goederen (1) 412.851 412.851 - 408.587 408.587 -

- Aankopen 426.445 426.445 - 397.560 397.325 235

- Wijzigingen in de voorraad (toename +, afname -) - 13.594 - 13.594 - 11.027 11.027 -

Andere externe kosten 138.763 138.763 - 132.667 131.850 817

-Personeelskosten (cfr. detail in bijlage 8) 91.567 91.686 - 119 95.909 87.060 8.849

Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa (2)

24.540

23.899

641

23.151

22.470

681

- op immateriële vaste activa 1.008 841 167 878 686 192

- op materiële vaste activa 23.532 23.058 474 22.273 21.784 489

Waardeverminderingen op voorraden en handels-vorderingen (2)

394

394

-

664

664

-

- op voorraden 221 221 - 557 557 -

- op handelsvorderingen 173 173 - 107 107 -

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor personeel) (2)

- 60

- 60

-

- 414

- 414

-

6 ;

Andere exploitatiekosten 8.236 7.165 1.071 5.697 4.693 1.004

Bedrijfskosten 676.291 674.698 1.593 666.262 654.675 11.587

Bedrijfsresultaat 21.572 23.130 - 1.558 - 5.795 5.688 - 11.483

Oude IFRS normen

2014 2013

(in duizenden euro) Totaal Recurrent Niet recurrent

Totaal Recurrent Niet recurrent

Verbruik van grondstoffen en goederen (1) 528.354 528.354 - 527.190 526.955 235

- Aankopen 542.753 542.753 - 512.980 512.745 235

- Wijzigingen in de voorraad (toename +, afname -) - 14.399 - 14.399 - 14.210 14.210 -

Andere externe kosten 165.945 165.945 - 156.552 155.735 817

Personeelskosten (cfr. detail in bijlage 8) 104.446 104.565 - 119 107.694 98.845 8.849

Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa (2)

30.447

29.765

682

28.117

27.436

681

- op immateriële vaste activa 1.590 1.423 167 990 798 192

- op materiële vaste activa 28.857 28.342 515 27.127 26.638 489

Waardeverminderingen op voorraden en handels-vorderingen (2)

534

534

-

296

296

-

- op voorraden 379 379 - 183 183 -

- op handelsvorderingen 155 155 - 113 113 -

Voorzieningen voor risico’s en kosten (andere dan voor personeel) (2)

274

- 21

295

- 699

- 699

-

6 ;

Andere exploitatiekosten 9.171 8.066 1.105 6.940 5.782 1.158

Bedrijfskosten 839.172 837.209 1.963 826.090 814.350 11.740

Bedrijfsresultaat 36.592 38.463 - 1.871 5.653 17.220 - 11.567

(1) Grondstoffen, toeslagproducten, verpakkingen, goederen, benodigdheden en opgeslagen brandstoffen.

(2) "+" = toevoeging, "-" = terugname

Page 37: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 24 -

De post met betrekking tot aankoop van grondstoffen en goederen stijgt met 7 % tegenover 2013, door een

prijsstijging van fosfaatgrondstoffen en meer aankopen.

De andere externe kosten bestaan voornamelijk uit verschillende uitgaven met betrekking tot energie, on-

derhoud van gebouwen en installaties en inschakelen van interims, evenals commerciële en transportkos-

ten, verzekeringspremies, huurgelden, honoraria, kosten voor leveringen of diverse diensten waarvan de

vennootschappen van de Groep gebruik gemaakt hebben.

De waardeverminderingen op voorraden en vorderingen evenals de dotaties aan voorzieningen van het

boekjaar worden uitgelegd in de bijlagen 18, 19 en 20.

De niet recurrente lasten hebben in hoofdzaak betrekking op opschrijvingen door desaffectaties en een ver-

goeding die PRAYON N.V. betaald heeft aan SILOX N.V.

De andere exploitatiekosten bestaan voornameijk uit verschillende belastingen (4,4 miljoen in 2014).

De goedgekeurde kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedragen in 2014 9,7 miljoen (9,4 miljoen in

2013), hetzij 1,4 % van de omzet. Van deze som maakten ongeveer 0,3 miljoen het voorwerp uit van een ac-

tivering, daar ze betrekking hadden op andere ontwikkelingsprojecten waarvan sprake in bijlage 12.

Page 38: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 25 -

8. PERSONEELSKOSTEN

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

Bezoldigingen en andere vergoedingen op korte termijn (sociale verzekeringen inbegrepen)

86.379 84.747 1.632 98.798 96.347 2.451

Werkgeversbijdrage aan het bijkomend pensioen met vastgelegde bijdragen

- bedragen betaald op de periode 412 327 85 526 437 89

- beweging van de voorzieningen (+ = verhoging, - = gebruik en terugname)

- 8 10 - 18 - 1 16 - 17

Werkgeversbijdrage aan het bijkomend pensioen met vastgelegde prestaties

- bedragen betaald op de periode 1.577 1.517 60 1.707 1.562 145

- beweging van de voorzieningen (+ = verhoging, - = gebruik en terugname)

1.453 898 555 1.629 903 726

Werkgeversbijdrage in het kader van brugpensioen en ontslagen

- bedragen betaald op de periode 4.500 2.691 1.809 4.511 2.699 1.812

- beweging van de voorzieningen (+ = verhoging, - = gebruik en terugname)

- 2.746 5.719 - 8.465 - 2.724 5.730 - 8.454

Totaal 91.567 95.909 - 4.342 104.446 107.694 - 3.248

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evalutatieregels.

(in %) 2014 2013 2014 2013

Personeelskosten / toegevoegde waarde 62,9 80,9 57,9 73,2

2014 2013 2014 2013

Gemiddeld personeelsbestand: aantal voltijdse equivalenten 1.085 1.107 1.487 1.516

Option plans op aandelen

Op 31.12.2014 zagen de option plans op aandelen (Sicav die aandelen bevat van de maatschappijen genoteerd op de

EUROSTOXX 50) aangeboden aan de kaderleden van PRAYON N.V. in oktober 2008, mei 2009, januari 2010, septem-

ber 2010 en juli 2011, er als volgt uit:

Toegekend

in oktober 2008

Toegekend

in mei 2009

Toegekend

in jan. 2010

Toegekend

in sept. 2010

Toegekend

in juli 2011

Bevriezingsperiode (geen uitoefening

noch overdracht van de opties)

één jaar

één jaar

één jaar

één jaar

één jaar

Uiterste datum voor uitoefening 22/10/2018 17/05/2019 27/01/2020 17/09/2020 27/07/2021

Aanvangsaantal van de opties 217,22 339,31 314,07 272,59 490,50

Uitoefeningsprijs van één optie 3.735,22 € 3.785,81 € 4.419,03 4.543,80 4.521,55

Prijs van één optie 2.125,34 €

(56,90 %)

1.895,56 €

(50,08 %)

2.002,26 €

(45,31 %)

2.054,71 €

(45,22 %)

1.967,33 €

(45,31 %)

Totale waarde van het toegestane

voordeel

461.676 € 643.547 € 628.851 € 560.092 € 964.974 €

Aantal opties nog in omloop 5 ,99 11,36 10,74 11,06 17,85

Page 39: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 26 -

9. FINANCIËLE RESULTATEN

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

Ontvangen of te ontvangen dividenden van niet geconsolideerde deelnemingen

962 1.156 - 194 962 1.156 - 194

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

21 - 21 21 - 21

Meer- en minwaarde op overdracht van financiële vaste activa

6.234 - 6.234 6.234 - 6.234

Interesten op financiële vaste activa - - - - - -

Opbrengsten van financiële investeringen 7.217 1.156 6.061 7.217 1.156 6.061

Kosten op ontleningen - 8.393 - 9.218 825 - 9.073 - 9.797 724

Interesten op leningen en opbrengsten op be-schikbare geldmiddelen

111 152 - 41 500 438 62

Netto rentelast - 8.282 - 9.066 784 - 8.573 - 9.358 786

Effectieve wisselverschillen - 2.007 - 1.319 - 688 - 2.067 - 1.408 - 659

Latente wisselverschillen (conversieverschillen) 1.417 - 729 2.146 1.419 - 719 2.138

Wisselresultaat - 590 - 2.048 1.458 - 649 - 2.127 1.478

Wijziging van de juiste waarde van financiële activa

- - - - - -

Wijziging van de juiste waarde van afgeleide instrumenten

- - - - - -

Waardevermindering en min-waarde op vlotten-de financiële activa

- - - - 118 - 650 532

Diverse financiële kosten en opbrengsten - 2.143 - 1.636 - 507 - 1.948 - 1.581 - 366

Andere financiële resultaten - 2.143 - 1.636 - 507 - 2.065 - 2.231 166

Netto financiële last - 3.799 - 11.594 7.795 - 4.070 - 12.561 8.491

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

De netto rentelasten dalen gevoelig, een lichte daling van zowel de marges, als het bedrag van de schulden-

last.

De effectieve en latente wisselverschillen vrijgemaakt in 2014 resulteren vooral uit de evolutie van de wissel-

koers van de euro t.o.v. de Amerikaanse dollar en het pond sterling, en bevatten de impact van de afdekkin-

gen van wisselrisico’s die doorgevoerd werden (beschreven in bijlage 25).

In december 2014 heeft PRAYON N.V. al haar aandelen verkocht die ze bezat van FOSBRASIL N.V., hier-

door werd een meerwaarde vrijgemaakt van 6,2 miljoen. Het gaat hier over een niet-recurrente gebeurtenis.

Page 40: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 27 -

10. RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAPPEN MET TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

In de rekening van eind 2013 die eerst gepubliceerd werden, had het resultaat van de toepassing van de

“equity” methode enkel betrekking op de activiteit van de vennootschappen RECUPAC S.A.S. (- 25.601 eu-

ro) en LACTO RESEARCH Sprl (13.840 euro) en WALDRY PROCES (- 1.766 euro).

Door de wijziging van de consolidatiemethode die geïntroduceerd werd bij de afsluiting van de rekeningen

van 2014 (cfr. punt 2 van de Bijlagen aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels), werd deze

rubriek veel belangrijker. De bijdrage van de verschillende joint-ventures of geassocieerde vennootschappen

is opgenomen in onderstaande tabel.

(in duizenden euro)

Statutair resulataat

2014

Statutair resulataat

2013

Verschil

beLife

Silox Canada

Silox UK

Prayon Italia

Jean Goldschmidt International

Solustep

Seco

Silox

beLife Intermediates

S.N.C.Z.

Emaphos

Hydro Technologies

Hydrométal

Transpek-Silox

Récupac

T.H.T.

T.H.T. Research

Lacto Research

Waldry Process

Praytech

Symbiose Biomaterials

- 3.189

- 7

5

354

430

67

290

1.353

- 786

908

7.201

- 156

31

4.125

-

203

-

9

1

- 181

- 14

- 1.561

- 13

-

352

659

30

40

451

- 970

708

4.433

231

- 44

4.457

- 25

60

36

14

- 2

-

-

- 1.628

6

5

2

- 229

37

250

902

184

200

2.768

- 387

75

- 332

25

143

- 36

- 5

3

- 181

- 14

Page 41: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 28 -

11. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Winstbelastingen

Componenten van de belastingslast

De belastingskost op het inkomen bevat de courante belasting en de uitgestelde belasting:

- de courante belasting vertegenwoordigt de betaalde of te betalen belasting op het belastbaar inkomen

van het afgelopen boekjaar, evenals elke aanpassing van de belasting met betrekking tot de vorige

jaren;

- de uitgestelde belasting vertegenwoordigt de belasting die enkel verschuldigd (of gerecupereerd) zal zijn

tijdens de komende boekjaren maar die reeds geboekt is in het afgelopen boekjaar. De uitgestelde be-

lasting komt overeen met de wijziging van de bilantaire uitgestelde belastingen (cfr. infra). De uitgestelde

belastingskost die betrekking heeft op elementen geboekt in het eigen vermogen is ook in deze laatste

opgenomen.

De analyse van de belastingskost ziet er als volgt uit:

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen(1)

(in duizenden euro) 2014 2013 2014 2013

Courante belastingen 1.733 1.842 6.618 6.196

- betreffende het lopende jaar 1.930 1.842 6.815 6.196

- betreffende voorgaande jaren - 197 - - 197 -

Uitgestelde belastingen - 208 - 8.397 - 69 - 8.693

- geboekt 1.110 - 4.367 42 - 4.742

- waardeverminderingen (toename + , terugname -) - 1.318 - 4.030 - 111 - 3.951

- fiscale impact van de wijzigingen van de nominale belastingheffingsvoeten - - - -

Totaal 1.527 - 6.555 6.549 - 2.497

Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

Afstemming van de belastingskost (courante en uitgestelde) (1)

(in duizenden euro) 2014

Boekhoudkundig resultaat vóór belastingen 17.773

Theoretische belastingheffingsvoet 33,99 %

Totale belastingskost van de entiteiten van de Groep berekend op basis van de Belgische aanslagvoet (33,99 %)

6.041

Afstemming van de effectieve belastingheffingsvoet

- Niet aftrekbare uitgaven 3.104

- Niet belastbare inkomsten - 10.857

- Notionele interesten en tax shelter - 11

- Belastingen berekend op een ander beginsel 4.866

- Belastinglatenties waarvoor geen enkele uitgestelde belasting is toegekend - 1.318

- Gebruik van belastingverliezen en andere belastingkredieten - 11

- Effect van buitenlandse belastingheffingsvoeten - 91

- Effect van de wijzigingen van de belastingheffingsvoeten -

- Impact fiscale maatregelen van het type « carry back » -

- Vrijstelling van belasting op de omzet voor export (Marokko) -

- Fiscale impact van belastingsaanpassingen m.b.t. vorige boekjaren - 196

- Niet imputeerbare buitenlandse voorheffingen afgehouden aan de bron -

- Diverse neutralisaties en regularisaties -

Belastingkost 1.527

Page 42: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 29 -

Effectieve belastingheffingsvoet

Nieuwe IFRS normen Oude IFRS normen

(in %)

2014 2013

2014 2013

8,6 % 37,7 % 20,1 % 36,1 %

Belastingen op elementen rechtstreeks ingebracht in het eigen vermogen

(in duizenden euro) 2014 2013 2014 2013

Wijzigingen van de juiste waarde (afdekkingen van kasstromen)

- 1.819

- 1.195

233

- 1.819 233

Wijzigingen van de met toegezegde prestaties pensioenplannen van het personeel (deels opgenomen in de globaal geconsolideerde resultatenrekening)

371 - 1.195 371 - 1.195

- 1.448

- 962

- 1.448

- 962

Page 43: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 30 -

Uitgestelde belastingen op de balans

Uitgestelde belastingen, activa of passiva, zijn in de balans opgenomen voor tijdelijke verschillen, die voort-

vloeien uit het feit dat de belastingsautoriteiten de activa en passiva evalueren met andere regels dan deze

die gebruikt worden bij het opmaken van de geconsolideerde rekeningen. De wijzigingen van de bilantaire

uitgestelde belastingen die plaatsvonden tijdens het afgelopen boekjaar zijn geregistreerd in de resultatenre-

kening, behalve als ze betrekking hebben op elementen die rechtstreeks geboekt zijn in het eigen vermogen

(cfr. supra).

De uitgestelde belastingen worden berekend op basis van de geldende belastingheffingsvoet of, in geval van

wijziging, van de aanslagvoeten die reeds gestemd zijn en die verwacht worden op het ogenblik van de boe-

king van de te betalen (of te recupereren) belastingen in de statutaire boekhouding. De uitgestelde belastin-

gen op het activa vormen het voorwerp van een waardevermindering in de mate waar het onwaarschijnlijk

blijkt te zijn dat ze in de toekomst een vermindering zullen veroorzaken van de belastbare basis of belas-

tingskredieten, rekening houdend met de budgettaire of in de strategische plannen geboekte perspectieven;

enkel de eventuele belastbare voordelen vooruitlopend op de drie jaren die volgen op het afgesloten boek-

jaar, worden in overweging genomen; de voorspellingen op meer dan 3 jaar lijken te onzeker.

Nieuwe IFRS normen (1)

(in duizenden euro)

Uitgestelde belastingen activa

Uitgestelde belastingen passiva

2014 2013 2014 2013

Materiële vaste activa (verschillen van afschrijvingsduur) - - - 10.811 - 10.463

Consolidatieverschillen en immateriële vaste activa 269 317 - 114 - 188

Voorraden 11 25 - -

Voorzieningen voor personeelsvergoedingen 3.737 2.583 - -

Andere voorzieningen 440 440 - 17.197 - 16.514

Andere aanpassingen - 398 - 818 - 354 740

Fiscale verliezen en andere niet gebruikte belastingkredieten

71.088 73.425 - -

Sub-totaal 75.146 75.973 - 28.476 - 26.425

Waardeverminderingen op uitgestelde belastingsactiva - 48.754 - 50.072 - -

Compensatie (in de schoot van dezelfde belastingsentitei-ten)

- 8.029 - 7.276 8.029 7.276

Totaal 18.363 18.625 - 20.447 - 19.149

Bedrag van de tijdelijk aftrekbare verschillen, van de fiscale verliezen en niet gebruikte belastingskredieten, waarvoor geen enkel uitgestelde belastingsactief op de balans geboekt werd. 143.646 147.057

(1) Cfr. Bijlage aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

Page 44: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 31 -

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro)

Uitgestelde belastingen activa

Uitgestelde belastingen passiva

2014 2013 2014 2013

Materiële vaste activa (verschillen van afschrijvingsduur) - - - 12.654 - 12.425

Consolidatieverschillen en immateriële vaste activa 777 731 - 92 - 209

Voorraden 31 41 - 56 - 45

Voorzieningen voor personeelsvergoedingen 4.045 3.300 - -

Andere voorzieningen 469 - - 17.372 - 16.760

Andere aanpassingen 534 - 185 - 2.941 - 976

Fiscale verliezen en andere niet gebruikte belastingkredieten

75.999 77.640 - -

Sub-totaal 81.855 81.528 - 33.115 - 30.415

Waardeverminderingen op uitgestelde belastingsactiva - 53.492 - 54.086 - -

Compensatie (in de schoot van dezelfde belastingsentitei-ten)

- 9.574 - 9.574 9.574 9.574

Totaal 18.789 17.868 - 23.541 - 20.841

Bedrag van de tijdelijk aftrekbare verschillen, van de fiscale verliezen en niet gebruikte belastingskredieten, waarvoor geen enkel uitgestelde belastingsactief op de balans geboekt werd. 157.054 159.159

(1) Cfr. Bijlage aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

Page 45: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 32 -

12. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Nieuwe IFRS normen (in duizenden euro)

Kosten voor ontwik- keling

Concessies – Octrooien - Licenties – Software…

Andere immateriële vaste activa

CO2 Quota ALGEMEEN

TOTAAL

A) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 1.372 7.295 5.372 - 14.039

- Wijziging van de consolidatiekring - - - - -

- Aanschaffingen 618 354 - - 972

- Overdrachten en buitengebruikstellingen - 186 - - - - 186

- Overboekingen van een post naar een andere

- 352 - - 352

- Conversieverschillen 8 231 - - 239

- Andere wijzigingen - - - - -

Per einde van het boekjaar 1.811 8.232 5.372 - 15.416

C) Afschrijvingen

Per einde van het vorige boekjaar - 53 - 6.455 - 5.011 - - 11.519

- Wijziging van de consolidatiekring - - - - -

- Geboekt - 480 - 347 - 181 - - 1.008

- Afgeboekt na overdrachten en buiten- gebruikstellingen

186

-

-

-

186

- Overboekingen van een post naar een andere

- - 289 - - - 289

- Conversieverschillen - 7 - 207 - - - 214

- Andere wijzigingen - - - - -

Per einde van het boekjaar - 354 - 7.300 - 5.191 - - 12.845

D) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar

1.457 932 181 - 2.571

(Netto boekwaarde op 31.12.14) Oude IFRS normen

7.249 6.904 495 - 14.648

De in 2014 geactiveerde ontwikkelingskosten hebben betrekking op diverse projecten met bijzonder interes-

sante perspectieven.

Wat de andere immateriële vaste activa betreft, komt het nettosaldo 181 duizend euro in wezen overeen met

de activering van de tijdens het afgelopen jaar gemaakte onkosten voor de registratie van een 20-tal pro-

ducten in het kader van de Europese wetgeving “REACH”. De afschrijvingsperiode is voorzien op 5 jaar

vanaf 2011.

De CO2 quota werden geregistreed aan hun juiste waarde. Deze categorie kende in 2014 volgende bewe-

gingen:

Op 30 april 2014 werden de quota die overeenkomen met de effectief in 2013 uitgestoten 105.989 ton

(hetzij 690 duizend euro) teruggegeven aan de bevoegde regionale autoriteiten.

De quota die aan PRAYON N.V. werden toegekend voor haar sites Engis en Puurs voor het jaar 2014

(187.954 ton) werden op 19 februari 2014 ingeschreven in de officiële regionale registers.

In maart 2014 werden deze 187.954 ton contant verkocht (voor een globale waarde van 1.259 duizenden

euro.

105.000 ton (voor een totale kost van 747 duizenden euro) werden overigens op termijn gekocht (maart

2015) voor de eind april 2015 vrij te maken hoeveelheden op basis van de werkelijk verwachte emissies

voor 2014.

Page 46: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 33 -

13. GOODWILL (CONSOLIDATIEVERSCHILLEN)

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) GOODWILL POSITIEF

GOODWILL NEGATIEF

A) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorig boekjaar - 521

- Voortgekomen van aanschaffingen; ingang in de consolidatiekring - -

- Verwijderd op overdracht; uitgang van de perimeter - -

- Omrekeningsverschillen - - 48

Per einde van het boekjaar - 473

B) Waarde-aanpassingen

Per einde van het vorig boekjaar - -

- Voortgekomen van aanschaffingen; ingang in de consolidatiekring - -

- Verwijderd op overdracht; uitgang van de consolidatiekring - -

- Waardeverminderingen - -

Per einde van het boekjaar - -

C) Negatieve goodwill geboekt in resultaat (cumul)

Per einde van het vorig boekjaar - - 298

- Wisselverschillen - 48

Per einde van het boekjaar - - 250

D) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar - 223

(Netto boekwaarde op 31.12.13) - 223

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels).

Het overblijvende positief consolidatieverschil (oude IFRS normen) betreft de maatschappij HYDRO TECH-

NOLOGIES. Er was in 2014 geen belangrijke wijziging om de boekhoudwaarde van de maatschappij over te

brengen naar een bedrag dat beduidend hoger is dan haar dekkingswaarde.

Page 47: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 34 -

14. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Nieuwe IFRS normen (1)

(in duizenden euro)

Terreinen

en ge-

bouwen

Installaties

Meubilair

en rollend

materieel

Leasing-

financiering

Andere

materiële

vaste activa

Activa in aan-

bouw en

vooruitbeta-

lingen

ALGEMEEN

TOTAAL

A) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 84.999 335.361 4.673 50.465 1.362 2.197 479.057

- Wijziging van de consolidatiekring - - - - - - -

- Aanschaffingen (incl. de geproduceerde

vaste activa)

1.521

8.044

358

107

-

3.036

13.066

- Wisselstukken - 772 - - - - 772

- Terugkoop (leasings – Sales & Lease back) - - - 2.950 - - 2.950

- Overdrachten (leasings- Sales & Lease back) - - - 2.683 - - - 1.095 - 3.778

- Overdrachten en buiten gebruikstellingen - 755 - 1.165 - 235 - - 2.155

- Overboekingen van een post naar een andere 155 19.566 185 - 18.713 - 1.727 - 535

- Conversieverschillen 359 3.715 23 - - 50 4.148

- Andere bewegingen - - - - - - -

Per einde van het boekjaar 86.278 363.611 5.003 34.810 1.362 2.460 493.525

B) Waardeveminderingen

Per einde van het vorige boekjaar - - - - - - -

- Wijziging van de consolidatiekring - - - - - - -

- Geboekt - - - - - - -

- Afgeboekt na overdrachten en buiten

gebruikstellingen

-

-

-

-

-

-

-

- Overboekingen van een post naar een andere - - - - - - -

- Conversieverschillen - - - - - - -

- Andere wijzigingen - - - - - - -

Per einde van het boekjaar - - - - - - -

C) Afschrijvingen

Per einde van het vorige boekjaar - 41.190 - 257.894 - 4.157 - 21.504 - 1.309 - - 326.054

- Wijziging van de consolidatiekring - - - - - - -

- Geboekt - 3.354 - 16.691 - 231 - 3.185 - 48 - - 23.510

- Afgeboekt na overdrachten en buiten

gebruikstellingen

755

2.009

146

-

-

-

2.911

- Overboekingen van een post naar een andere - - 7.345 - 179 7.996 - - 472

- Conversieverschillen - 120 - 2.311 - 21 - - - - 2.452

- Andere bewegingen - 21 - - - - - - 21

Per einde van het boekjaar - 43.929 - 282.232 - 4.442 - 16.694 - 1.357 - - 348.655

D) Netto boekwaarde per einde van het

boekjaar

42.348

81.379

561

18.116

5

2.460

144.870

(Netto boekwaarde op 31.12.14)

Oude IFRS normen 53.579 101.231 951 22.846 614 4.321 183.541

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels).

De investeringen van 2014 (hetzij 13 miljoen euro) kunnen als volgt worden verdeeld:

a. PRAYON N.V. – site Engis: 7,1 miljoen euro.

Page 48: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 35 -

PRAYON N.V. – site Puurs: 3,8 miljoen euro;

PRAYON N.V. – site Roches: 1,4 miljoen euro;

PRAYON Inc.: 0,7 miljoen euro;

De vaste activa opgenomen in de kolom “Leasing-Financiering” zijn voornamelijk samengesteld uit de instal-

laties van PRAYON N.V. (sites Engis, Puurs en Les Roches) die het voorwerp uitmaakten van “sales and

lease back” operaties van 2010 tot 2014 en in mindere mate van rollend materieel en informaticamaterieel.

Impact van de overgang van oude naar nieuwe IFRS normen

Nieuwe normen Oude normen Verschil

Aanschaffinswaarde bij het begin van het

boekjaar

- Aanschaffingen

- Overdrachten en buitengebruikstellingen

- Wisselstukken en varia

Aanschaffingswaarde op het einde van het

boekjaar

479.057

13.066

- 2.983

4.385

493.525

565.562

20.487

- 349

3.046

588.746

- 86.505

- 7.421

- 2.634

1.339

- 95.221

Afschrijvingen bij het begin van het boek-

jaar

- Geboekt

- Geboekt ingevolge overdrachten-

ten/buitengebruikstellingen

- Wisselstukken en varia

Afschrijvingen op het einde van het boekjaar

- 326.054

- 23.510

2.911

- 2.002

- 348.655

- 348.655

- 376.926

- 28.835

-

527

- 405.234

- 405.234

50.872

5.325

2.911

- 2.529

56.579

56.579

Netto boekwaarde

- bij het begin van het boekjaar

- op het einde van het boekjaar

153.003

144.870

188.636

183.512

- 35.633

- 38.642

Page 49: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 36 -

15. DEELNEMINGEN IN JOINT-VENTURES GEWAARDEERD VOLGENS DE “EQUITY”METHODE

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil

a) Bruto boekwaarde

Per einde van het vorige boekjaar - Wijziging van de consolidatiemethode op 01.01.2014

(1)

- 81 70.962

- 88

- Aanschaffingen

268 20

- Overdrachten

-

- Aandeel in de resultaten 9.736 - 14

- Uitgekeerd of ontvangen dividend - 4.755 -

- Overdracht naar een andere balansrubriek -

- Andere (waaronder conversieverschillen) 2.259 -

Per einde van het boekjaar 78.389 - 81

b) Waardeaanpassingen

Per einde van het vorige boekjaar -

- Bewegingen van het boekjaar -

Per einde van het boekjaar -

c) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar (juiste waarde) 78.389 - 81

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen - Evaluatieregels.

Op 31 december 2014 (in duizenden euro)

Part PRAYON Totaal Activa Kortlopende en

langlopende schulden

Opbrengsten (verkopen en

prestaties) Netto resultaat

Percentage van aangehouden

aandelen

beLife SA 15.314 14.155 87 - 3.189 51,00

Silox Canada 4.757 8 - - 7 50,00

Silox UK 33 19 170 5 50,00

Prayon Italia 3.686 2.828 13.517 354 50,00

Jean Goldschmidt International 31.851 16.532 35.847 430 50,00

Solustep 520 177 988 67 50,00

Seco 15.211 10.450 53.592 290 49,97

Silox 33.493 16.764 20.743 1.353 50,00

beLife Intermediates 3.581 748 - - 786 49,00

S.N.C.Z. 15.597 2.457 14.671 908 50,00

Emaphos 20.526 3.840 49.470 7.201 33,30

Hydro Technologies 7.618 3.897 6.623 - 156 34,00

Hydrometal 5.794 4.631 5.460 31 50,00

Transpek-Silox 25.433 7.209 37.095 4.125 41,64

Récupac 280 646 - - 17,50

T.H.T. 1.870 936 2.214 203 75,00

Lacto Research 92 29 115 9 16,50

Waldry Process 238 128 64 1 15,45

Praytech Maroc 194 105 5 - 181 50,00

Symbiose Biomaterials 90 6 24 - 14 3,859

Page 50: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 37 -

16. ANDERE DEELNEMINGEN (NIET GECONSOLIDEERD)

(in duizenden euro) 2014 2013

a) Bruto boekwaarde

Per einde vorig boekjaar 5.140 5.140

- Aanschaffingen - -

- Overdrachten - 3.642 -

Per einde van het boekjaar 1.498 5.140

b) Waardeaanpassingen

Per einde van het vorige boekjaar - -

- Bewegingen van het boekjaar - -

Per einde van het boekjaar - -

c) Netto boekwaarde per einde van het boekjaar (juiste waar-de)

1.498 5.140 (*)

(*) Bedrag als volgt verdeeld op 31.12.2013:

- FOSBRASIL S.A.: 3.642

- CASPER G.I.E.: 1.498

5.140

CASPER G.I.E. is een Economische Belangengroepering die diensten verleent met een logistiek karakter,

uitsluitend ten gunste van de ondernemingen gevestigd op de industriële site van Roches de Condrieu

(Frankrijk), die het aandeelhouderschap onderling bezitten.

De boekhoudkundige regels toepasselijk op dit type maatschappij, hebben onder andere tot gevolg dat hun

juiste waarde gelijk blijft aan hun historische aanschaffingskost.

Het minderheidsaandeel (11,49 %) dat PRAYON N.V. aanhield in de Braziliaanse maatschappij FOSBRASIL

S.A. werd volledig verkocht op datum van 18 december 2014, aan de maatschappij I.C.L., die de enige aan-

deelhouder wordt. Door deze operatie kon PRAYON een belangrijke meerwaarde vrijmaken ten opzichte

van de boekwaarde van het aandeel.

Page 51: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 38 -

17. FINANCIËLE VORDERINGEN EN ANDERE VASTE ACTIVA, WAARONDER DE ACTIVA DIE GEHOUDEN

WORDEN VOOR VERKOOP

Financiële vorderingen en andere vaste activa

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil 2014 2013 Verschil

Financiële vorderingen op meer dan één jaar

- - - - - -

Deposito’s en borgstellingen 60 74 - 14 456 636 - 180 Vorderingen opafgeleide instrumenten Andere vaste activa

- 386

- 366

- 20

- 381

- 361

- 20

446 440 6 837 997 - 160

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen - Evaluatieregels.

De rubriek “Andere vaste activa” komt voornamelijk overeen met een vordering van PRAYON DEUTSCH-

LAND op een levensverzekeringsmaatschappij.

Page 52: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 39 -

18. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil

2014 2013 Verschil

Bruto waarden

Voorraden 148.021 130.481 17.540 174.114 153.649 20.465

Grondstoffen en benodigdheden 46.524 56.394 11.130 53.361 41.849 11.512

Afgewerkte producten en goederen in bewerking 86.777 87.565 - 788 101.776 100.031 1.745

Handelsgoederen 11.874 7.521 4.353 16.117 11.228 4.889

Vooruitbetalingen 2.846 1 2.845 2.860 541 2.319

Bestellingen in uitvoering 272 14.465 - 14.193 10.310 21.894 - 11.584

Totaal (bruto waarde) 148.293 144.945 3.348 184.424 175.543 8.881

Waardeverminderingen

Voorraden - 7.755 - 7.475 - 280 - 8.718 - 8.271 - 447

Grondstoffen en benodigdheden - 7.259 - 7.023 - 236 - 8.027 - 7.741 - 286

Afgewerkte producten en goederen in bewerking - 481 - 438 - 43 - 587 - 503 - 84

Handelsgoederen - 15 - 14 - 1 - 104 - 27 - 77

Vooruitbetalingen - - -

Bestellingen in uitvoering - - -

Totaal (waardeverminderingen) - 7.755 - 7.475 - 280 - 8.718 - 8.271 - 447

Compensaties

Bestellingen in uitvoering

(met de rubriek "ontvangen voorschotten" – bijlage 23) - 258 - 11.726 11.468 - 7.577 - 19.156 11.579

Nettowaarden

Voorraden 140.266 123.006 17.260 165.396 145.378 20.018

Grondstoffen en benodigdheden 39.265 28.371 10.894

45.334

34.108

11.236 Afgewerkte producten en goederen in bewerking 86.296

87.127

- 831

101.189

99.528

1.661 Handelsgoederen 11.860 7.507

4.353

16.013

11.201

4.812 Vooruitbetalingen 2.846 1

2.845

2.860

541

2.319

Bestellingen in uitvoering 14

2.739

- 2.725

2.733

2.738

- 5

Totaal (netto waarde) 140.280

125.745

14.535

168.129

148.116

20.013

(1) Cfr. Hoofdstuk 2 van de Bijlagen aan de Geconsolideerde Rekeningen – wijziging van de evaluatieregels.

Het niveau van de voorraad grondstoffen was bijzonder laag eind 2013, maar zeer hoog eind 2014.

De netto waarde (na verrekeing met de ontvangen voorschotten) van de herstellingen in uitvoering met be-

trekking op de activiteiten van de afdeling PROFILE van PRAYON N.V. (ontwerp, fabricatie in onderaanne-

ming en commercialisering van filters en industriële roerwerken) is sterk gedaald van 2013 tot 2014, door de

verzending van meerdere, belangrijke appartuur in 2014.

Page 53: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 40 -

19. HANDELSVORDERINGEN EN OVERIGE VLOTTENDE ACTIVA

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil

2014 2013 Verschil

Bruto waarden

Vorderingen op meer dan één jaar - - - - - -

Handelsvorderingen - - - - - -

Overige vorderingen - - - - - -

Vorderingen op ten hoogste één jaar 158.966 144.169 14.797 193.702 172.472 21.230

Handelsvorderingen 132.295 124.009 8.286 159.955 146.771 13.183

Overige vorderingen 25.836 19.666 6.170 31.001 24.970 6.031

Regularisatierekeningen (activa) 835 495 340 2.746 731 2.016

Totaal (bruto waarde) 158.966 144.169 14.797 193.702 172.472 21.230

Waardeverminderingen

Vorderingen op meer dan één jaar - - - - - -

Handelsvorderingen - - - - - -

Overige vorderingen - - - - - -

Vorderingen op ten hoogste één jaar - 817 - 685 - 132 - 1.731 - 1.618 - 113

Handelsvorderingen - 817 - 685 - 132 - 1.198 - 1.085 - 113

- Toevoegingen - 186 - 202

- Terugnames 54 89

- Conversieverschillen - - - - - -

Overige vorderingen - - - - 533 - 533 -

Regularisatierekeningen (activa) - - - - -

Totaal (waardeverminderingen) - 817 - 685 - 132 - 1.731 - 1.618 - 113

Netto waarden

Vorderingen op meer dan één jaar - - - - - -

Handelsvorderingen - - - - - -

Overige vorderingen - - - - - -

Vorderingen op ten hoogste één jaar 158.149 143.484 14.664 191.971 170.855 21.117

Handelsvorderingen 131.478 123.323 8.154 158.757 145.687 13.070

Overige vorderingen 25.836 19.666 6.170 30.468 24.437 6.031

Regularisatierekeningen (activa) 835 495 340 2 .746

731

2.016

Totaal (netto waarde) 158.149 143.484 14.664 191.971 170.855 21.117

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen - Evaluatieregels.

De andere vorderingen zijn vooral van financiële aard (B.T.W., betwiste belastingen, …). Eind 2014 bevatten

ze ook door PRAYON N.V. te ontvangen subsidies, evenals voorschotten door PRAYON N.V. toegekend

aan andere maatschappijen van de Groep die niet geconsolideerd zijn door globale integratie.

Page 54: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 41 -

De politiek van de Groep op gebied van boeking van dubieuse vorderingen, is het totale bedrag ten laste te

nemen zodra de inning gecompromitteerd lijkt, hetzij door de financiële situatie van de debiteur, hetzij door

een abnormaal lange en niet gerechtvaardigde betalingstermijn (meer dan 120 dagen).

Het boeken gebeurt in principe door een waardevermindering ten laste van het resultaat, met een tegenpartij

in een specifieke balansrekening.

In geval van latere inning, maken de gerecupereerde bedragen het voorwerp uit van een terugname van

waardevermindering.

Zodra men van oordeel is dat de vorderingen (of saldi van vorderingen) hopeloos verloren zijn, wordt de

vastgestelde min-waarde geboekt in de “andere exploitatiekosten”.

De eventuele latere recuperaties worden geboekt in de “andere exploitatiebaten”.

De netto beweging van de waardeverminderingen op handelsvorderingen voor het jaar 2014 is een last van

132 duizend euro.

Vorderingen of saldi van vorderingen die als definitief oninbaar beschouwd worden, werden bovendien ge-

boekt als min-waarde op de realisatie van in omloop zijnde activa (rubriek “andere exploitatiekosten”) voor

een totaal van 81 duizend euro.

Zoals uitgelegd in bijlage 24 (Netto schuldenlast) werden er in het laatste trimester van 2008 vier factoring

programma’s uitgewerkt op niveau van PRAYON N.V. om het hoofd te bieden aan de verhoging van de be-

hoefte aan bedrijfskapitaal en ook met het oog op diversifiëring van de financieringswijzen van de Groep. De

analyse en de dekking van het risicokrediet evenals het beheer van de betalingen en de inningen blijven on-

der de bevoegdheid van PRAYON N.V., en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot een deconsolidatie

van de betrokken vorderingen.

Op 31 december 2014, bedroeg het totaal van de door PRAYON N.V. gecedeerde facturen 74 miljoen euro.

Analyse van de oude geconsolideerde klantenbalans (nieuwe IFRS normen)

(in duizend euro) + 90 dagen tussen 60

en 90 dagen

tussen 30

en 60 dagen

minder dan

30 dagen Totaal

Geconsolideerd op

31.12.2014 621 - 763 130.094 131.478

Verdeling 0,47 - 0,58 98,95 100,00

Geconsolideerd op

31.12.2013

817 269 2.887 119.350 123.323

Verdeling 0,66 0,22 2,34 96,78 100,00

Page 55: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 42 -

20. VOORZIENINGEN

Nieuwe IFRS normen (1)

(in duizenden euro)

Personeels- voordelen

Veiligheid, gezondheid

milieu

Geschillen Andere

voorzieningen TOTAAL

Op 1 januari 2014 23.624 1.900 1.481 27.005

Toevoegingen 2.628 - 74 2.702

Aanwendingen - 3.839 - - - 3.839

Terugnames - 90 - - 134 - 224

Elementen rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen

1.070 - - 1.070

Op 31 december 2014

23.393 1.900 1.421 26.714

Waarvan voorzieningen op korte termijn 3.495 - - 3.495

Waarvan voorzieningen op lange termijn 19.898 1.900 1.421 23.219

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro)

Personeels- voordelen

Veiligheid, gezondheid

milieu

Geschillen Andere

voorzieningen TOTAAL

Op 1 januari 2014 24.816 1.931 1.766 28.513

Toevoegingen 2.840 8 426 3.274

Aanwendingen - 3.847 - - - 3.847

Terugnames - 90 - - 159 - 249

Elementen rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen

1.090 - - 1.090

Op 31 december 2014

24.809 1.939 2.033 28.781

Waarvan voorzieningen op korte termijn Waarvan voorzieningen op lange termijn

3.495 - - 3.495

21.314 1.939 2.033 25.286

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen (Evaluatieregels).

De voorzieningen met betrekking op de personeelsvoordelen komen overeen met de verplichtingen die

voortvloeien uit de plannen zoals beschreven in toelichting 21.

De kans dat er belangrijke werken moeten uitgevoerd worden om het hoofd te bieden aan risico’s die voort-

vloeien uit een historische pollutie op één van onze voornaamste sites, is echter zeer klein geworden, dit

door de evolutie in de wetgeving zowel in Wallonië als in Vlaanderen.

De analyses en metingen die sinds vele jaren uitgevoerd worden op onze Belgische sites trachten immers

aan te tonen dat er geen verontreiniging is die een ernstig risico vormt voor de gezondheid of het milieu.

Voor de sites van Roches de Condrieu en Augusta zijn er geen voorzieningen aangelegd door het feit dat de

vorige eigenaar contractueel verantwoordelijk blijft voor eventuele historische verontreiniging.

Page 56: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 43 -

Twee milieugebonden provisies, voor een totaal bedrag van 1,9 miljoen euro bleven echter behouden, in het

kader van sanerings- en aanpassingswerken die op de site Engis moeten uitgevoerd worden.

De geschillen waarvoor er voorzieningen aangelegd zijn, zijn voor namelijk van fiscale aard.

Enkel de provisies met betrekking op personeelsvoordelen waren voor het overige het voorwerp van een ac-

tualisering, de onzekerheden betreffende de eventuele realisatie van elementen die in andere rubrieken op-

genomen zijn, maken deze oefening quasi onmogelijk.

Page 57: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 44 -

21. PERSONEELSVOORDELEN

(in duizenden euro)

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

Regelingen met toegezegde prestaties – bruto verbintenissen

2014 2013

2014 2013

Bruto verbintenis begin periode 23.223 24.335 24.689 25.872

Geboekte kosten op services - - - -

Kost van de periode (zonder rentekost) 1.376 1.597 1.478 1.703

Geboekte kosten op past services 766 - 766 -

Rentekost 732 672 778 713

Cash Flows - - - -

Verwacht rendement der activa - 389 - 482 - 389 - 482

Flux afkomstig van de werkgever - 224 - 260 - 253 - 357

Flux afkomstig van de deelnemers 27 27 27 27

Administratieve kosten - 61 - 63 - 64 - 65

Belastingen - 117 - 119 - 121 - 123

Correcties - - - -

Impact van wijzigingen van actuariële hypothesen 1.272 - 1.184 1.319 - 1.252

Impact van ervaringsaanpassingen 323 - 1.300 306 - 1.347

Bruto verbintenis einde periode 26.928

23.223

28.536

24.689

Regeling met toegezegde prestaties – activa (regelingen)

2014 2013

2014 2013

Waarde van de fondsbeleggingen aan het begin van de periode

13.801 12.634

14.126

12.917

Rente-opbrengsten 449

362

460 370

Cash Flows

Reële bijdrage van de werkgever 994

1.008

1.028 1.043

Flux afkomstig van de deelnemers 27 27 27

27

Flux afkomstig van de regelingen - 389 - 482 - 389 - 482

Administratieve kosten - 61 - 63 - 64

- 65

Belastingen - 117 - 119 - 121

- 123

Correcties

Rendement van de activa regelingen (zonder interesten) 279

434

287

439

Waarde van de fondsbeleggingen aan het einde van de periode

14.983 13.801

15.354

14.126

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

Page 58: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 45 -

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

Regelingen met toegezegde prestaties – netto verbintenissen

2014 2013

2014 2013

Regelingen met toegezegde prestaties (einde periode) 26.928 23.223 28.536 24.689

Fondsbeleggingen (einde periode) 14.983 13.801 - 15.354 - 14.126

Deficit van de gefinancierde regelingen 11.945 9.422 13.182 10.563

Netto verbintenis einde periode 11.945 9.422 13.182 10.563

Componenten van de totale jaarlijkse kost

Kost van de periode (zonder rentekost) 1.376 1.597 1.478 1.703

Geboekte kosten op past services 766 - 766

Totale kost (zonder interesten) 2.142 1.597 2.244 1.703

Rentekost (bruto verbintenissen) 732 672 778 713

Rente-opbrengsten (fondsbeleggingen) - 449 - 362 - 460 - 370

Netto rentekost 283 310 318 343

Netto afschrijvingen van het verlies (of van het product) - - - -

Herwerkingen – andere voordelen op lange termijn 246 259 248 256

Kost inbegrepen in de resultatenrekening 2.671 2.166 2.810 2.302

Impact van wijzigingen van de actuariële hypothesen 1.107 - 1.071 1.151 - 1.137

Impact van ervaringsaanpassingen 220 - 1.760 203 - 1.805

Rendement van de fondsbeleggingen (zonder interesten) - 257 - 346 - 264 - 352

Erkenning van kosten uit het verleden (herziening van IAS 19 – 2011)

- -

- -

Geboekte correcties in de globale resultatenrekening 1.070 - 3.177

1.090 - 3.295

Totale kosten en correcties 3.741 - 1.011

3.900 - 993

Totale netto verbintenis – verzoening

Totale netto verbintenis (begin van de periode) 9.422 11.701 10.563 12.955

Kosten inbegrepen in de resultatenrekening 2.671 2.166 2.810 2.302

Geboekte correcties in de globale resultatenrekening 1.070 - 3.177 1.090 - 3.295

Reële bijdrage van de werkgever - 994 - 1.008 - 1.028 - 1.042

Flux afkomstig van de werkgever - 224 - 260 - 253 - 357

Totale netto verbintenis (einde van de periode) 11.945 9.422 13.182 10.563

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

Page 59: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 46 -

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

Regelingen met toegezegde bijdragen, brugpensioenen en ontslagen

2014 2013

2014 2013

Verplichtingen bij het begin van de periode 14.205 8.476 14.253 8.510

Rentekost 196 171 196 171

Kost van de periode (zonder rentekost) - 1.361 7.015 - 1.230 7.030

Tijdens de periode uitbetaalde voordelen - 1.592 - 1.458 - 1.592 - 1.458

Verplichtingen op het einde van de periode 11.448 14.205 11.627 14.253

Actuariële hypothesen

Actualiseringsvoet 3,2 % 1,90 % 1,90 % 3,2 %

Inflatievoet 2,0 % 1,75 % 1,75 % 2,0 %

Totaal van de plannen op het einde van de periode

23.393 23.627

24.809 24.816

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

Sinds 1 oktober 2009 participeren de door PRAYON N.V. aangeworven kaderleden in toegezegde bijdrage-

regelingen.

De geregistreerde bedragen in het kader van brugpensioenen (die bijna integraal het tweede gedeelte van

de personeelsvoordelen betekenen) hernemen de verplichtingen tegenover de personen waarmee een

overeenkomst voor vertrek met brugpensioen reeds effectief ondertekend is, evenals deze die aan de wette-

lijke voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van dit regime, en dit binnen de drie jaar die volgen op de

afsluitingsdatum (horizon in overeenkomst met deze van het strategisch plan van PRAYON).

Ingevolge de belangrijke aanpassingen aan de wettelijke voorwaarden die de Belgische Regering eind 2011

en begin 2012 genomen heeft, werd de hypothese van aanvaardbare vertrekleeftijd beperkt tot 62 jaar vanaf

eind 2011.

Page 60: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 47 -

22. OVERIGE LANGLOPENDE PASSIVA

Nieuwe IFRS normen (1) Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2014 Verschil 2014 2014 Verschil

Kapitaalsubsidies 3.559 4.201 - 641 4.484 5.221 - 737

Overige 458 755 - 297 1.442 1.597 - 155

Totaal 4.017 4.955 - 938 5.926 6.818 - 892

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

De subsidies zijn voornamelijk afkomstig van de rekeningen van PRAYON N.V..

In de rubriek "Overige" staat voornamelijk de tegenboeking van een latent verlies, als gevolg van de her-

waardering aan de juiste waarde van bepaalde afgeleide instrumenten.

Page 61: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 48 -

23. HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN (niet rentedragend)

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2013 Verschil

2014 2013 Verschil

Schulden op meer dan één jaar - - - - - -

Handelsschulden - - - - - -

Overige schulden - - - - - -

Schulden op ten hoogste één jaar 130.221 115.590 14.632 159.275 135.585 23.690

Handelsschulden 93.674 84.754 8.920 109.829 95.483 14.347

Ontvangen voorschotten op bestellingen 2.250 443 1.807 5.540 2.034 3.506

Fiscale schulden (belastingen en taksen) 3.042 3.143 - 101 6.971 5.232 1.739

Bezoldigingen en sociale lasten 18.560 18.193 368 21.204 20.650 553

Schulden op afgeleide instrumenten 2.750 3.847 - 1.097 2.750 3.847 - 1.097

Diverse kortlopende schulden 5.552 1.265 4.287 7.397 4.164 3.233

Regularisatieregelingen (passiva) 4.392 3.945 447 5.584 4.175 1.408

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

De bruto waarde van de rubriek “Ontvangen voorschotten op bestellingen” is eigenlijk 2,2 miljoen en heeft

voornamelijk betrekking op de activiteiten van de afdeling PROFILE van PRAYON N.V.

De diverse kortlopende schulden omvatten voornamelijk schulden met betrekking tot de rentekosten op le-

ningen, belastingen of diverse exploitatiekosten.

Page 62: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 49 -

24. NETTO SCHULDENLAST

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2016 Verschil

2014 2013 Verschil

Financiële schulden 188.127 232.103 - 43.976 211.114 251.624 - 40.510

Geactiveerde syndicatiekosten (2) 916 1.638 - 722 916 1.638 - 722

Beschikbare thesaurie (-) 3.892 23.960 - 20.068 27.902 41.628 - 13.726

Netto financiële toestand 185.151 209.781 - 24.630

184.128 211.634 - 27.506

2014 2013 Verschil

2014 2013 Verschil

Langlopende schulden

Achtergestelde schulden (bedragen verschuldigd op meer dan 12 maand)

24.600 32.400 - 7.800 28.476 36.276 - 7.800

Leasingschulden (bedragen verschuldigd op meer dan 12 maand)

3.026 6.470 - 3.444 5.522 9.506 - 3.984

Schulden aan financiële instellingen (bedragen verschuldigd op meer dan 12 maand)

20.000 35.000 - 15.000

24.180 36.806 - 12.627

Overige schulden op lange termijn (bedrage verschuldigd op meer dan 12 maand)

- - -

62 74 -12

Totaal (langlopende schulden) 47.626 73.870 - 26.244 58.241 82.663 - 24.422

Kortlopende schulden

1. Langlopende schulden – bedragen verschuldigd binnen de 12 maand

Achtergestelde schulden 7.800 - 7.800 7.800 - 7.800

Leasingschulden 5.668 5.700 - 32 7.066 6.982 84

Schulden aan financiële instellingen 15.000 5.000 10.000 15.414 5.157 10.257

Overige schulden op lange termijn - - - - - -

28.468 10.700 17.768 30.280 12.139 18.142

2. Overige kortlopende financiële schulden

Leningen bij kredietinstellingen (de tekorten inbegrepen)

112.368 148.781 - 36.413

119.597 155.494 - 35.897

Overige leningen op korte termijn 581 390 191 3.912 2.966 946

112.949 149.171 - 36.222 123.509 158.450 - 34.951

Totaal (kortlopende schulden) 141.416 159.871 - 18.455 153.789 170.599 - 16.809

Totale financiële schuld (op korte en lange termijn)

189.043 233.741 - 44.698

212.030 253.262 - 41.232

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

(2) Netto saldo (na opname in het resultaat van het aandeel 2014). Kosten met betrekking op de invoering , op 21 maart

2013, van een banksyndicatie voor een periode van 3 jaar. Kost van 2.166 duizend euro, waarvan 528 ten laste ge-

nomen op 2013 en 722 op 2014. Het saldo, 916 duizend euro (gereïntegreerd in bovenstaande tabel) wordt als volgt

verdeeld : 170 in langlopende financiële schulden, 68 in kortlopende financiële schulden (deel van de langlopende

schulden die vervallen in het jaar) en 678 in de andere kortlopende financiële schulden.

Page 63: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 50 -

Er werden in 2008 vier factoring programma’s opgestart om het hoofd te bieden aan de stijging van de be-

hoefte aan bedrijfskapitaal en ook met het oog op diversifiëring van de financieringswijzen van de Groep.

Over een volledig jaar, hebben deze programma’s betrekking op ongeveer 65 % van de omzet van PRAYON

N.V. De analyse en de dekking van het kredietrisico evenals het beheer van de betalingen en aftrekkingen

blijven de bevoegdheid van PRAYON N.V., en geven derhalve geen aanleiding tot deconsolidatie van de be-

treffende vorderingen.

Op 31 december 2014 bedroeg het totaal van de gecedeerde facturen 74 miljoen euro, en het totaal van de

voorschotten op korte termijn, gebruikt in de context van deze contracten, 33 miljoen euro.

Een overleg, dat samen met de aandeelhouders gevoerd werd vanaf de eerste maanden van 2012, is overi-

gens in februari en maart 2013 uitgemond in de invoering van een veiligere financieringsstructuur, die aan

PRAYON belangrijke kredietfaciliteiten ter beschikking stelt.

Dit bleek immers onontbeerlijk door de:

- omvang van de financieringsbehoeften die nodig zijn voor PRAYON om haar huidige activiteiten te ver-

zekeren en haar toekomstige ontwikkeling voor te bereiden;

- gevoeligheid van de Behoefte aan Bedrijfskapitaal (en dus van de schuldenlast) aan de prijsschomme-

lingen van de grondstoffen;

- de slechte prestaties van 2012 door ongunstige marktomstandigheden en verschillende industriële wis-

selvalligheden.

Enerzijds werden de bilaterale kredietlijnen (zonder factoring en leasing) gehergroepeerd en versterkt in een

organisatie («Club Deal») die de zeven bankiers van PRAYON N.V. verenigt voor een periode van drie jaar

vanaf 21 maart 2013. Het totale bedrag van de toegekende faciliteiten bedraagt 165 miljoen euro.

Anderzijds hebben de S.R.I.W. en O.C.P. S.A. aan PRAYON N.V. een achtergestelde lening toegekend van

18 miljoen (hetzij 9 miljoen van elk van de twee aandeelhouders), die toegevoegd werd aan de achtergestel-

de obligatieleningen reeds aangegaan bij de S.R.I.W. door PRAYON N.V. (april 2007, saldo van 14,4 miljoen

einde 2013) en door BeLife N.V. (mei 2012 ; 3,9 miljoen).

In 2014 kon de netto schuldenlast gevoelig verminderd worden, daar de vrijgemaakte bruto marge voor auto-

financiering de investeringskosten van het boekjaar ruimschoots gecompenseerd heeft, en dit ondanks een

lichte stijging van de behoefte aan bedrijfskapitaal.

De totale financiële schuld is terugbetaalbaar als volgt:

Nieuwe IFRS normen

2014 2013 Verschil

op aanvraag binnen een jaar 141.416 159.871 - 18.455

binnen 2 tot 5 jaar 47.626 73.870 - 26.244

na 5 jaar - - -

189.043 233.741 - 44.698

Analyse van de totale financiële schuld per vreemde valuta

EUR USD (*) Andere Totaal

2013 233.741 - - 233.741

2014 189.043 - - 189.043

Leningen in USD of in EUR gedekt door Cross Currencies Swaps (cfr bijlage 25 – financiële instrumenten en risicobe-

heer).

Page 64: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 51 -

Rentevoet

2014 2013

€ $ Andere € € €

Effectieve rentevoeten van bankleningen op lange termijn (kort- en langlopend gedeelte)

4,6 % - - 4,9 % - -

Effectieve rentevoeten van bankleningen op korte termijn 3,2 % - - 3,1 % - -

Rekening houdend met de eventuele Interest Rates Swaps (cfr bijlage 25 – financiële instrumenten en risicobeheer).

De gemiddeld gewogen interestvoet op bankleningen bedraagt 3,7 % voor 2014, net zoals in 2013.

Analyse van de beschikbare thesaurie per valuta

Nieuwe IFRS normen EUR USD CAD INR MAD Andere Totaal

2013 9.551 13.589 - - - 820 23.960 2014 2.147 1.501 - - - 244 3.892

Oude IFRS normen EUR USD CAD INR MAD Andere Totaal 2013 14.180 14.761 705 6.607 4.666 709 41.628 2014 6.456 2.667 742 8.884 8.819 334 27.902

Thesaurie

2014 2013

Juiste waarde op 31/12

Juiste waarde op 31/12

Bancaire deposito op termijn (< 3 maand) (*) - - -

Rekening courant 3.892 23.960 -

3.892 23.960 -

(*) geboekt aan hun juiste waarde via de resultatenrekening.

Leasingcontracten, actuele waarde van de minimale toekomstige betalingen Nieuwe IFRS normen

2014 Ten hoogste

1 jaar 1 tot 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Totaal

Minimum betalingen m.b.t. huurcontracten, kapitaal 6.081 3.347 - 9.428

Minimum betalingen m.b.t. huurcontracten, interesten 285 216 - 501

Waarde van de leasingverplichtingen 6.366 3.563 - 9.929

2013 Ten hoogste

1 jaar 1 tot 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Totaal

Minimum betalingen m.b.t. huurcontracten, kapitaal 5.969 6.771 - 12.740

Minimum betalingen m.b.t. huurcontracten, interesten 311 344 - 655

Waarde van de leasingverplichtingen 6.280 7.115 - 13.395

Minimum toekomstige betalingen m.b.t. de huur krachtens eenvoudige niet opzegbare huurcontracten

Ten hoogste

1 jaar 1 tot 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Totaal

2014 2.063 5.390 5.187 12.640

2013 1.130 3.138 198 4.465

Page 65: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 52 -

25. FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEER

De algemene filosofie van de groep PRAYON is het vermijden van onnodige risico’s (geen speculatieve po-

sities) en het beperken, als dit mogelijk en wenselijk is, van risico’s die gekoppeld zijn aan de normale gang

van zaken. Hiervoor worden financiële instrumenten gebruikt om de risico’s af te dekken.

1. Risico’s op deviezen

Meerdere maatschappijen van de Groep zijn blootgesteld, door commerciële en/of financiële transacties

(nemen van deelnemingen in andere maatschappijen, leningen en/of ontleningen … in deviezen) die ze

uitvoeren, aan risico’s die gebonden zijn aan de koersschommelingen van de buitenlandse deviezen die

gebruikt worden voor sommige van deze transacties ten opzichte van hun boekhoudkundig referentie-

munt.

Het essentiële van deze risico’s (en de eventuele afdekkingsinstrumenten) is nochtans gericht op het

moederhuis PRAYON N.V..

Daar de boekhoudkundige consolidatie van de groep PRAYON in euro’s gebeurt, kunnen er anderzijds

op dit niveau eveneens conversieverschillen (positieve of negatieve) verschijnen tijdens de verschillende

afsluitingen.

1.1. Commerciële transacties

Het handelt voornamelijk over de aankopen van grondstoffen, energie, uitrustingen, diensten of

goederen bestemd voor doorverkoop, en de verkopen van afgewerkte producten.

De voornaamste gebruikte deviezen zijn de Amerikaanse dollar (USD, korte positie) en, in mindere

mate, het Britse pond en de Canadese dollar (GBP en CAD – lange positie).

Algemene regel is:

op regelmatige basis, en in elk geval één keer per kwartaal, de netto bedragen te bepalen (na

compensatie van de binnenkomende en uitgaande stromen) die voor de volgende 12 maanden

verwacht worden;

afdekking, voor de deviezen waarvoor deze netto bedragen duidelijk als belangrijk beschouwd

worden, van heel of een gedeelte van deze saldi (van 50 tot 100 % voor de drie komende

maanden, van 0 tot 50 % voor de volgende 9 maanden);

voor de deviezen waar er, op gebruikelijke wijze, tegelijk vorderingen en schulden voor hoge

bedragen zijn, de gemiddelde betalingstermijnen van de ene en de andere in rekening te ne-

men, want zij kunnen erg verschillend zijn en dus voor een gelijk bedrag, een risico op conver-

sieverschil of wisselverschil generen dat zich niet compenseert;

over te gaan op afdekkingen onder de vorm van:

- hetzij een herstel van het bilantair evenwicht (leningen of deposito’s hetzij in de betreffende

deviezen, hetzij in de boekhoudkundige referentievaluta met invoering van een afgeleid

product – CCIRS bijvoorbeeld).

Page 66: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 53 -

- hetzij dekking van de stromen door afgeleide producten: verkopen of aankopen op termijn,

opties op deviezen, swaps in deviezen… In zo’n geval, en om redenen van beheersver-

eenvoudiging, zal de afdekking in het algemeen betrekking hebben op een enkel maande-

lijks bedrag, overeenstemmend met heel of een gedeelte van (progressieve afdekking per

schijven) de verwachte nettostroom van desbetreffende maand.

Op 31.12.2014 werden er aankopen op termijn afgesloten (voor een totaal van 57,0 miljoen

USD), waarvan 26 miljoen USD over het eerste kwartaal van 2015, waardoor ongeveer 67

% van de geanticipeerde behoeftes voor deze periode gedekt werd.

Op dezelfde datum werden er verkopen op termijn afgesloten voor een totaal bedrag 6,3

miljoen GBP, waarvan 2,7 miljoen op het eerste kwartaal 2015, waardoor ongeveer 64 %

van de geanticipeerde behoeftes voor deze periode gedekt werd. Er werden overigens

verkopen op termijn (1 maand) afgesloten voor in totaal 35 miljoen USD om de balans

weer in evenwicht brengen.

De wijzigingen van de juiste waarde van de afgeleide financiële instrumenten die gebon-

den zijn aan een transactie van het type “afdekking van kasstromen” worden onmiddellijk

geboekt in eigen kapitaal, behalve als deze afdekking niet als specifiek kan worden aan-

zien, in welk geval ze ondergebracht worden in de financiële resultaten.

1.2. Financiële transacties

Het gaat voornamelijk over het verwerven van een belang in buitenlandse maatschappijen, lenin-

gen of ontleningen aan andere maatschappijen van de groep (totale of gedeeltelijke neutralisatie in

consolidatie), of nog over deposito’s of ontleningen bij kredietinstellingen (in principe beperkt tot

bedragen en deviezen nodig voor de uitoefening van handelsactiviteiten, in het kader van afdek-

kingen zoals beschreven in 1.1.).

De verworven deelnemingen maken in principe geen voorwerp uit van afdekkingen. De vreem-

de valuta is immers slechts een van de aspecten van de evolutie van hun waarde; daarenbo-

ven is de afdekking over lange periodes (de deelnemingen aangehouden door de Groep

PRAYON zijn in het algemeen bestemd om op post te blijven tot een onbepaalde vervaldatum,

maar zeker in een verre toekomst) dikwijls technisch moeilijk en/of zeer duur (rentedifferenti-

eel) op sommige deviezen.

Op dit principe was er voor de groep PRAYON één enkele uitzondering te vermelden: de deel-

neming in USD aangehouden door PRAYON N.V. en EUROCHEM N.V. in PRAYON Inc. (res-

pectievelijk 75 % en 25 %), waarvoor het risico op de evolutie van de pariteit USD/EUR tot

01.01.2006 op geconsolideerd niveau afgedekt was door leningen (LT en KT) onderschreven

door het Coördinatiecentrum PRAYON SERVICES ET FINANCE S.A. (PSF) bij kredietinstel-

lingen en gehandhaafd aan een koers dichtbij de gemiddelde historische koers van de inbreng

in kapitaal.

Gezien de evolutie van de cash-flows van het filiaal, kon deze uitzondering opgeheven worden.

Het resultaat van de revaluatie van het efficiënte gedeelte van deze dekking (vastgelegd op 3,2

miljoen euro sinds er een eind aan gesteld is, begin 2006) is rechtstreeks geboekt in het eigen

geconsolideerd vermogen op niveau van de post “conversieverschillen”.

De deposito’s, vermogens, voorschotten of tekorten in deviezen worden vermeden of aange-

houden op een minimum niveau dat overeenkomt met een normaal beheer van de transactie-

stromen van de verschillende maatschappijen van de groep.

De leningen en ontleningen in deviezen worden vermeden, behalve als ze zelf deel uitmaken

van een afdekkingsstrategie van de handelstransacties van de verschillende maatschappijen

van de groep.

Page 67: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 54 -

1.3. Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste deviezen die

door de Groep gebruikt worden

Op basis van de volatiliteit van de Amerikaanse dollar tegenover de euro in 2013, ramen we de

koerswijzigingen redelijkerwijze als volgt:

Sluitingskoers

31.12.2014

Gemiddelde

koers 2014

Denkbare

volatiliteit

(in % van de koers)

Sluitingskoers

denkbaar op

31.12.2014

Gemiddelde

koers denkbaar

voor 2014

EURO/USD 1,2141 1,3288 - 9 % / 14 % 1,14 – 1,52 1,21 – 1,45

EURO/GBP 0,7789 0,8064 - 3 % / 7 % 0,75 – 0,86 0,78 – 0,83

Als de euro in 2014 afgezwakt/versterkt was ter hoogte van de hierboven geraamde volatiliteitsper-

centages, geen rekening houdend met de impact van de gesloten afdekkingen en in de veronder-

stelling dat de andere parameters constant zouden gebleven zijn, zou het netto resultaat van 2014

ongeveer 8,4 miljoen hoger/lager geweest zijn (tegenover 5,1 miljoen in 2013).

2. Risico’s op rentevoeten

Meerdere maatschappijen van de Groep worden, door ontleningen die ze aangegaan hebben om hun

activiteiten te financieren (investerigen in vastliggende middelen en/of behoefte aan bedrijfskapitaal) of,

voor sommige onder hen, door bankdeposito’s of andere geldbeleggingen die ze gedaan hebben dank

zij winsten op hun activiteiten, blootgesteld aan een risico dat gebonden is aan de schommelingen van

de rentevoeten.

2.1. Bankdeposito’s en geldbeleggingen

De bankdeposito’s en andere geldbeleggingen zijn, in het algemeen, verricht op korte termijnen

(lager dan 6 maand), aan de desbetreffende korte termijnrentevoeten (geen afgeleide producten

van het type «Interest Rate Swap»). De groep PRAYON, van industriële en commerciële aard,

heeft immers geen roeping om de geldmiddelen op lange periodes te cumuleren.

Uitzondering op hogergenoemd principe, de maatschappij EUROCHEM (herverzekeringscaptive

voor de groep PRAYON) kan ertoe gebracht worden, in het zeer specifieke kader van haar activi-

teiten, om belangrijke financiële reserves te behouden; een gedeelte van deze laatste kan gecon-

verteerd worden in geldbeleggingen met langere vervaldatum (met een zwakke debiteurenrisico–

Staatsobligaties bijvoorbeeld).

2.2. Bankontleningen

De groep PRAYON beschikt over een aanzienlijk eigen vermogen dat, verhoogd met de aangeleg-

de provisies, haar vaste activa afdekt evenals een gedeelte van haar structurele behoefte aan be-

drijfskapitaal.

De bijkomende ontleningen afgesloten bij kredietinstellingen zijn van tweeërlei aard:

ontleningen bestemd voor het financieren van investeringen in vaste activa: deze zijn normali-

ter afgesloten op lange termijn (duur: 5 jaar; looptijd van 2,5 jaar) aan een vaste of variabele

rentevoet, « vastgelegd » via een product afgeleid van het type « Interest Rate Swap »;

Page 68: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 55 -

ontleningen bestemd voor het financieren van wijzigingen van de behoeften aan bedrijfskapi-

taal: deze zijn in principe afgesloten op korte termijn, aan een overeenstemmende rentevoet.

In geval van geldbeleggingen van het type obligaties, of SICAV-aandelen wordt er een revaluatie naar

hun juiste waarde uitgevoerd op elke boekhoudkundige afsluitingsdatum, en het verschil wordt overge-

bracht als financiële kost of opbrengst.

De afgeleide producten (van het type « Interest Rate Swap ») die eventueel zouden aangebracht wor-

den, maken eveneens het voorwerp uit van een revaluatie naar hun juiste waarde en het verschil wordt

overgebracht als financiële kost of opbrengst, behalve als het gaat over een afdekking van de kas-

stroom, waarvan de efficiëntie kan aangetoond worden; in dit geval wordt het verschil rechtstreeks ge-

boekt in het eigen vermogen (geval van de IRS gebonden aan leningen op lange termijn onderschreven

door PRAYON N.V.).

2.3. Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste rentevoeten

Op 31 december 2014 zijn ongeveer 65 % van de bruto schuldenlast en bijna 100 % van de be-

schikbare geldmiddelen zoals uitgelegd in bijlage 24 (Netto Schuldenlast) onderworpen aan een

variabele rentevoet en maken geen voorwerp uit van interestdekkingen.

Het gedeelte netto interestkosten dat betrekking heeft op een variabele rentevoet (niet omgevormd

in vaste rentevoet via afgeleide producten van het type “Interest Rate Swap”, in het kader van kas-

stroomdekkingen) bedraagt ongeveer 4 miljoen euro en komt voornamelijk voort uit leningen of

geldbeleggingen uitgedrukt in euro.

De impact van een stijging/daling met 1 % van deze variabele netto schuldenlast in 2014 zou een

daling/stijging van het resultaat geweest zijn met ongeveer 1,5 miljoen euro (tegen 1,3 miljoen in

2013).

3. Risico’s op grondstoffen en/of energie

Meerdere maatschappijen van de groep zijn, door hun productie en/of trading activiteit blootgesteld aan

een risico gebonden aan prijsschommelingen van sommige grondstoffen.

3.1 Aankopen met betrekking tot productiebewerkingen

Als het mogelijk is (bestaan van potentiële tegenpartijen) en als de beheerders van de betrokken

maatschappijen (mits toestemming van de Algemene Directie en/of de Raad van Bestuur) het als

gunstig achten, kan de afdekking van heel of een gedeelte van sommige stromen gebeuren hetzij

door aankopen op termijn van de bewuste stoffen (met fysieke levering – elektriciteit of gas voor

PRAYON N.V., zinkstof voor SILOX of H.T.C.I. bijvoorbeeld) of door afgeleide producten (zonder

fysieke levering – « swaps » contracten van zink (L.M.E.) voor H.T.C.I. bijvoorbeeld).

3.2. Aankopen met betrekking tot tradingverrichtingen

Telkens als het mogelijk is (bestaan van potentiële tegenpartijen) zal er afdekking van het risico

zijn (via aankoop op termijn, of via afgeleide producten).

Als het gaat over aankopen op termijn met fysieke levering, is er geen opname in de balans. Wanneer

de grondstof of handelsgoederen waarover het gaat genoteerd zijn op de internationale markt, wordt dit

contract vermeld in de rechten en verplichtingen (cfr. bijlage 25).

Page 69: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 56 -

Als het gaat over afgeleide producten (geen fysieke levering) worden deze opgenomen in de balans aan

hun juiste waarde, en het verschil overgebracht in kosten of opbrengsten, behalve als het gaat over af-

dekking van kasstromen waarvan de efficiëntie kan aangetoond worden; in dit geval wordt het verschil

rechtstreeks geboekt in het eigen vermogen.

3.3 Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste grondstoffen en

energieën

De prijs voor basisfosforzuur (meststoffenkwaliteit), de belangrijkste grondstof van de Groep met

fosfaaterts is in de loop van het jaar langzaam aan gestegen, van 830 USD/ton P2O5 naar onge-

veer 900 USD einde 2014.

In geval van grondstoffen (voornamelijk fosfaaterts en fosforzuur) waar het niet mogelijk was zich

voor meer dan enkele weken te dekken, was het beleid van de Groep om te trachten de verhogin-

gen van de stoffenprijzen door te rekenen in de prijs van de aan de klanten verkochte afgewerkte

producten.

Bepaalde aankopen op termijn werden overigens uitgevoerd om een deel van de behoeften aan

gas en elektriciteit van de site Engis te dekken.

Als we geen rekening houden met de gevolgen van voornoemde afdekkingen, en in de veronder-

stelling (in theorie) dat de prijswijzigingen van de voornaamste stoffen helemaal niet konden door-

berekend worden in de verkoopprijs, zou de impact op het resultaat als volgt geweest zijn:

Stof Volatiliteit

(1) (%)

Volatiliteit

(2) (%)

Impact

(1) (M EUR)

Impact

(2) (M EUR)

Basisfosforzuur 121 % 99 % 11 - 1

Roche Kolafosfaat 123 % 90 % 13 - 7

Vloeibaar zwavel 143 % 113 % 6 2

Gas 110 % 104 % 1 -

(1) Maximale schommeling waargenomen in 2014 (verhouding van de hoogste prijs (omgerekend

in euro) van 2014 tegenover de laagste prijs van 2014), uitgedrukt in percentage en in miljoe-

nen euro.

(2) Maximale schommeling waargenomen tegenover 2013 (verhouding van de hoogste prijs (om-

gerekend in euro) van 2014 tegenover de gemiddelde prijs van 2013), uitgedrukt in percenta-

ge en in miljoenen euro.

Page 70: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 57 -

4. Kredietrisico’s

De beslissing, beschreven in punt 24 (netto schuldenlast) om de vertrouwde banken van PRAYON N.V.

samen te brengen in een bankorganisatie («Club Deal») die in maart 2013 in werking is getreden, is in

staat om de financiering van de activiteiten en de investeringen van de Groep veilig te stellen en te laten

doorgaan.

Het invoeren van factoring programma’s eind 2008 (gedetailleerd in bijlage 24) met vier onder hun heeft

ook bijgedragen tot de financieringsmogelijkheden van de Groep.

Het eventueel teveel aan geldmiddelen wordt bij deze zelfde banken geplaatst onder vorm van deposi-

to’s op korte termijn in lokale deviezen, af en toe in een andere valuta als deze middelen geschikt zijn

om gebruikt te worden in het kader van een handelstransactie in de volgende dagen of weken.

In het kader van haar specifieke activiteit van captive herverzekeringsmaatschappij, wordt EUROCHEM

ertoe gebracht om belangrijke geldmiddelenreserves te bewaren. Deze worden geplaatst bij andere

maatschappijen van de Groep, in het kader van cash pooling akkoorden, of maken het voorwerp uit van

bankdeposito’s op korte termijn.

Het kredietrisico op het cliënteel is, in de meeste maatschappijen van de Groep, afgedekt door een kre-

dietverzekering. De verkopen binnen de OESO van Belgische maatschappijen van de Groep, waaronder

het moederhuis, PRAYON N.V., zijn afgedekt in het kader van een polis « excess of loss » met een jaar-

lijkse franchise van 500.000 euro en een jaarlijks vergoedingsplafond van 3,5 miljoen euro. De verkopen

buiten de OESO zijn op hun beurt afgedekt in het kader van een klassieke kredietverzekeringspolis.

De andere maatschappijen van de Groep doen over het algemeen ook beroep op een klassieke krediet-

verzekering of op een kredietverzekering van het type « excess of loss ». In geval van twijfel over de fi-

nanciële soliditeit van de tegenpartij, wordt de verkoop veilig gesteld door betaling vóór levering, door

een kredietbrief, een bankgarantie in ons voordeel of een andere vorm van waarborg.

Elke nieuwe potentiële klant moet, vooraleer we kunnen leveren, een risicoanalyse ondergaan, er moe-

ten betalingsmodaliteiten toegekend zijn zoals een voldoende kredietlijn, hetzij door de externe krediet-

verzekeraar, hetzij door kredietanalisten van de Groep, als het gaat over een verzekering van het type

“excess of loss”. In dit laatste geval worden de dossiers ten minste één maal per jaar herzien.

De grootste klant van de Groep vertegenwoordigt 6 % van de omzet van 2014. Geen enkele andere

klant overschrijdt de 1,6 %.

Het aantal schadegevallen op handelsvorderingen is zeer laag (gemiddeld minder dan 0,4 % van de

omzet over de 10 laatste jaren vóór een eventuele vergoeding door een kredietverzekeraar).

Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2014 bedraagt de (gemiddeld gewogen) effectieve beta-

lingstermijn van klanten ongeveer 64 dagen, vergelijkbaar met een gefactureerde termijn van 62 dagen,

hetzij een gemiddelde vertraging van ongeveer 2 dagen. De langste betalingstermijnen zijn 120 dagen,

uitgezonderd enkele weinige uitzonderingen.

Het beleid van de Groep inzake boekhoudkundig beheer van dubieze vorderingen wordt overingens uit-

gelegd in bijlage 19 (Handelsvorderingen en overige vlottende activa).

Page 71: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 58 -

De Groep beschouwt haar maximale blootstelling aan het kredietrisico als volgt:

Nieuwe IFRS normen

Oude IFRS normen

(in duizenden euro) 2014 2013

2014 2013

Deposito’s of banktegoeden 3.892 23.960 27.902 41.628

Beleggingen (Staatsobligaties) - - - -

Handelsvorderingen 131.478 123.323 158.757 145.687

Andere langlopende vorderingen 446 440 837 997

Andere kortlopende vorderingen 25.836 19.666 30.468 24.437

TOTAAL 161.652 167.389

217.964 212.749

5. Liquiditeitsrisico

De volgende tabel geeft in detail de contractuele vervaldagen weer van de financiële activa en passiva op

31 december 2014 (volgens de nieuwe IFRS normen).

(in duizenden euro)

Vervallen op

ten hoogste

1 maand

Vervallen op

meer dan 1

maand maar

op ten

hoogste 3

maand

Vervallen op

meer dan 3

maand maar

ten hoogste

op 1 jaar

Vervallen op

meer dan 1

jaar maar ten

hoogste op 5

jaar

Vervallen

op meer

dan 5 jaar

Totaal

Vlottende activa

- Geldmiddelen en kasequivalenten 3.892 - - - - 3.892

- Afgeleide financiële instrumenten - - - - - -

Totaal vlottende activa 3.892 - - - - 3.892

Langlopende verplichtingen

- Financiële schulden 5.250 11.469 11.749 47.626 - 76.094

- Afgeleide financiële instrumenten

- Andere schulden

20

-

40

-

18

-

218

-

-

-

458

-

Totaal langlopende verplichtingen 5.270 11.509 11.929 47.844 - 76.552

Kortlopende verplichtingen

- Financiële schulden 112.949 - - - - 112.949

- Afgeleide financiële instrumenten 50 - - - - 50

Totaal kortlopende verplichtingen 112.999 - - - - 112.999

Netto liquiditeit - 114.377 - 11.509 - 11.929 - 47.844 - - 185.659

Het beheer van het liquiditeitsrisico is wezenlijk gebonden aan het beheer van de relaties met de krediet-

instellingen enerzijds en de handelsvorderingen anderzijds (cfr. punt 4 hierboven).

Page 72: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 59 -

6. Verzekeringsbeleid van de Groep

Het verzekeringsbeleid is precies hetzelfde als voorgaande jaren, namelijk:

Invoeren van een proactief preventiebeleid, in partnership met de makelaars en toonaangevende ver-

zekeraars, dat kan toegepast worden op industriële, logistieke en commerciële risico’s;

een beroep doen op de verzekering voor de residuele risico’s, waaronder alle catastrofale risico’s, de

verplichte afdekkingen en/of wanneer de verzekeringstechniek de optimale economische oplossing is

om een risico over te dragen.

een regelmatige aanwezigheid op het terrein verzekeren (Belgische en buitenlandse sites) inzake risi-

cobeheer en dit in partnership met onze “Property makelaar”;

ons personeel sensibiliseren en opleiden op verschillende vlakken (multi modaal transport van gevaar-

lijke stoffen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, …).

PRAYON blijft meer dan ooit aandachtig om nieuwe kansen te grijpen voor vernieuwende verzekerings-

dekkingen om de financiële gevolgen maximaal te vermijden van incidenten die op belangrijke wijze de

activa, de winst of zijn verantwoordelijkheid tegenover derden zouden kunnen beïnvloeden.

Page 73: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 60 -

FINANCIËLE AFDEKKINGSINSTRUMENTEN VAN JUISTE WAARDE, VAN KASSTROMEN EN INVESTERINGEN IN EEN BUI-

TENLANDSE ENTITEIT

Notioneel

bedrag op 31.12.14

Afdekkings- type

Afdekkings- termijn

Juiste waarde op 31.12.14 (Keur)

Schommelin-gen in de juis-

te waarde (2014) (Keur)

Geboekt in

1) Afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico :

Aankopen van deviezen op termijn

Verkopen van deviezen op termijn

57,0 Mio USD 35,0 Moi USD

Kasstroom

Kasstroom

1 tot 12 maanden

1 maand

2.542

- 50

4.976

- 47

Eigen vermogen

Eigen

vermogen Verkopen van deviezen op termijn 6,3 Mio GBP Kasstroom 1 tot 12

maanden - 138 128 Eigen

vermogen

Renterisico (bij ontlening) :

Interest Rate Swaps - in EUR 44.0 Mio EUR Kasstroom 1 tot 18

maanden - 458 297 Eigen

vermogen Stoffenrisico :

CO2 Quota (aankoop) 0,8 Mio EUR Juiste waarde 3 maanden - - Eigen vermogen

2) Niet-afgeleide financiële instrumenten Deviezenrisico Lening op korte termijn in deviezen - - - - - -

Notioneel

bedrag op 31.12.13

Afdekkings- type

Afdekkings- termijn

Juiste waarde op 31.12.13

(Keur)

Schommelin-gen in de

juiste waarde (2013) (Keur)

Geboekt in

1) Afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico :

Aankoop van deviezen op termijn 71,0 Mio USD Kasstroom 1 tot 12

maanden - 2.434 - 1.282 Eigen

vermogen Verkopen van deviezen op termijn 20,0 Mio USD Juiste waarde 1 maand - 3 - 3 Eigen

Vermogen Verkopen van deviezen op termijn 10,3 Mio GBP Kasstroom 1 tot 12

maanden - 266 - 271 Eigen

Vermogen

Renterisico (bij lening) : Interest Rate Swaps - in EUR 58,5 Mio EUR Kasstroom 1 tot 30

maanden - 755 867 Eigen

vermogen Stoffenrisico :

Quotas CO2 (aankoop) - - - - - -

2) Niet-afgeleide financiële instrumenten Deviezenrisico Lening op korte termijn in deviezen - - - - - -

De bedragen die in deze rubriek opgenomen zijn, zijn gebaseerd op de marktinformatie, over het algemeen

verkregen van financiële instellingen of gelijkaardig (niveau 2).

Page 74: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 61 -

26. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS

Nieuwe IFRS normen (1)

Oude IFRS normen (1)

(in duizenden euro) 2014 2013

2014 2013

Zekerheden gesteld door de Groep voor rekening van derden 173.952 175.202 180.638 178.330

Zekerheden gesteld door derden voor rekening van de Groep 19.550 28.535 19.897 28.882

Ontvangen zekerheden - - - -

Rechten uit verrichtingen:

- op wisselkoersen - - - -

Verplichtingen uit verrichtingen:

- op rentevoeten 44.000 58.450 44.000 58.450

- op wisselkoersen 83.864 78.529 89.869 82.243

- op prijzen van grondstoffen of goederen 11.089 10.667 14.284 12.764

Goederen en waarden van derden gehouden door de Groep 2.022 3.135 2.065 3.168

Diverse rechten en verplichtingen 268

821

377

990

(1) Cfr. Bijlage 2 aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels.

De door de Groep vastgelegde garanties voor rekening van derden bevatten eind 2014 voornamelijk waar-

borgen, hypotheken en garanties, samengesteld door PRAYON N.V., PRAYON BENELUX, PRAYON

TECHNOLOGIES in het kader van de Club Deal, in maart 2013 afgesloten met 7 banken.

De door derden vastgestelde garanties voor rekening van de Groep bestaan voornamelijk in open bank-

waarborgen op vraag van PRAYON N.V. ten gunste van klanten (in het kader van operaties van de afdeling

PROFILE), of van administraties (B.T.W., milieu), evenals van een belangrijke Jordaanse leverancier (12 mil-

joen).

De verplichtingen die resulteren uit verrichtingen met betrekking tot de interestvoet, de wisselkoers of de

prijs van grondstoffen of goederen hebben betrekking op de financiële afdekkingsinstrumenten beschreven

in bijlage 25.

De goederen en waarden van derden gehouden door de Groep komen overeen met de voorraad fosforzuur

in Puurs voor rekening van EMAPHOS (deel van derden) en met de restwaarde van leasing-

financieringscontracten.

In de diverse rechten en verplichtingen is de waarde opgenomen van opties die toegekend zijn aan het lei-

dinggevend personeel van PRAYON N.V. tussen 2007 en 2011.

Page 75: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 62 -

27. INFORMATIE OVER VERBONDEN PARTIJEN

De transacties tussen de vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen vormen,

werden uit de consolidatie gesloten en zijn dus niet inbegrepen in deze bijlage.

Voor de joint-ventures werd enkel het niet uit de consolidatie gesloten deel overgenomen.

Op 31 december 2013

(in duidenden euro)

Moederhuis Dochter- onderne- mingen

Joint- ventures en geassoci- eerde ven-nootschap-

pen

Niet geconsoli-

deerde deelnemingen

Aandeel- houders

Andere verbonden

partijen Totaal

Activa met de verbonden partijen 28.057 16 9.098 553 48.097 12.710 98.531

Langlopende vorderingen - - - - 28.400 3.800 32.200

Kortlopende vorderingen - handel 20.693 16 9.098 553 11.897 2.547 44.804

Kortlopende vorderingen - andere 7.364 - - - 7.800 6.364 21.527

Passiva met de verbonden partijen 54.369 28 36.527 977 5.847 783 98.531

Langlopende schulden 24.600 - 7.600 32.200

Kortlopende schulden - handel 21.969 28 9.850 6 5.847 783 38.483

Kortlopende schulden - andere 7.800 - 19.077 970 - - 27.848

Transacties tussen verbonden partijen 222.977 455 169.842 3.626 80.656 41.775 519.332

Verkoop van goederen 67.888 104 81.222 2.638 59.792 30.930 242.575

Verkoop van diensten 13.391 39 77 - - - 13.507

Aankoop van goederen 137.686 312 74.535 26 19.383 10.748 242.692

Aankoop van diensten 524 - 12.866 - - - 13.391

Financiële opbrengsten (behalve dividenden)

98 - 947 - 1.481 96 2.622

Financiële lasten 2.428 - 194 - - - 2.622

Ontvangen dividenden 962 - - - - - 962

Betaalde dividenden - - - 962 - - 962

Bezoldiging van de leidinggevenden 2014 2013

Salarissen en andere compensaties op korte termijn

Plan voor extra-legaal pensioen

Totaal

4.093

688

4.781

4.148

555

4.703

De lijst van dochterondernemingen en joint-ventures is opgenomen in bijlage 3.

De "andere geassocieerde ondernemingen" zijn de maatschappijen RECUPAC S.A.S., LACTO RESEARCH

SPRL., WALDRY PROCESS S.A. en SYMBIOSE BIOMATERIALS S.A..

In de "niet geconsolideerde deelnemingen" zit CASPER G.I.E..

In de kolom "andere verbonden partijen" zijn tegelijk de andere aandeelhouders van de joint-ventures opge-

nomen, evenals de dochterondernemingen van de aandeelhouders van PRAYON waarmee belangrijke

transacties gerealiseerd werden.

Page 76: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 63 -

28. INFORMATIE OVER DE JOINT-VENTURES

Deze bijlage vermeldt de bedragen die werden opgenomen in de jaarrekeningen ingevolge de evenredige

consolidatie die toegepast wordt op de joint-ventures tot eind 2013.

Vermits er wijzigingen aangebracht zijn aan bepaalde IFRS normen (zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 van de

Bijlagen aan de Geconsolideerde Rekeningen – Evaluatieregels), worden de joint-ventures, sinds 1 januari

2014, geconsolideerd volgens de “equity” methode.

De informatie over de geassocieerde ondernemingen en de joint-ventures zijn opgenomen in bijlage 15.

(Aandeel Prayon – in duizenden euro) 2014 2013

Vaste activa - 49.044

Vlottende activa - 91.370

Langlopende verplichtingen - 15.593

Kortlopende verplichtingen - 54.776

Baten (Bedrijfsopbrengsten) - 228.769

Lasten (voor exploitatie, financiering en belastingen) - 220.866

Page 77: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 64 -

29. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFSLUITING

Nihil.

Page 78: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 65 -

30. HONORARIA VAN DE COMMISSARISSEN

In het kader van de certificatie van de rekeningen voor PRAYON N.V.

(in duizenden euro)

Honoraria van de Commissarissen volgens

Artikel 134, § 1 van het Vennootschapswetboek (van toepas-

sing op beursgenoteerde vennootschappen en vennootschap-

pen die een geconsolideerde jaarrekening dienen op te stellen

en te publiceren)

76

In het kader van andere opdrachten

(in duizenden euro)

Door de

Commissarissen

Door de groep van

Commissarissen

Moeder-huis (PRAYON N.V.)

- Andere controleopdrachten 19 -

- Belastingsadviesopdrachten 48 -

- Andere opdrachten 4 -

71 -

Filialen (*)

- Certificering van de rekeningen 10 13

- Andere controleopdrachten 33 -

- Belastingsadviesopdrachten - -

- Andere opdrachten - -

43 13

Totaal 114 13

(*)

cijfers overgenomen aan 100 %

Page 79: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 66 -

Controleverslag van de Commissaris

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van com-

missaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het geconsolideerd overzicht van de financiële positie op

31 december 2014, het geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het

geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor

het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en over de toelichting (alle stukken gesamenlijk de “Geconso-

lideerde Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet– en regelgeving gestelde

eisen.

Verklaring over de Geconsolideerde Jaarrekening – oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de Geconsolideerde Jaarrekening van Prayon NV (de “Vennoot-

schap”) en haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 december

2014, opgesteld op grond van de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de

Europese Unie, met een geconsolideerd balanstotaal van 548.458 duizend euro en waarvan de geconsoli-

deerde resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 25.982 duizend euro.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die een ge-

trouw beeld geeft in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals goedge-

keurd door de Europese Unie. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand

houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de Gecon-

solideerde Jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van

fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundi-

ge schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze Geconsolideerde Jaarrekening tot uitdrukking te

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaar-

den (ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereiste voldoen alsook de

controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de Geconsoli-

deerde Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de Geconsolideerde

Jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van

de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking

van materieel belang in de Geconsolideerde Jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het ma-

ken van die risico-inschatting neemt de commissaris de bestaande interne controle van de Groep in aan-

merking die relevant is voor het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die een getrouw beeld

geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar

die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de bestaande interne controle van

de Groep. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderings-

regels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie

van de presentatie van de Geconsolideerde Jaarrekening als geheel.

We hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle

vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen en wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening van de Groep per 31 december 2014 een getrouw

beeld van het vermogen en van de financiële toestand van het geconsolideerd geheel alsook van haar ge-

consolideerde resultaten en van haar geconsolideerde kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is af-

gesloten, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door

de Europese Unie.

Page 80: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 67 -

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de Gecon-

solideerde Jaarrekening, in overeenstemming met art 119 van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de van toepassing zijnde bijkomende norm uitgegeven

door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 28 augustus

2013 (de “Bijkomende Norm”), is het onze verantwoordelijkheid om bepaalde procedures uit te voeren aan-

gaande de naleving, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van bepaalde wettelijke en reglementaire

verplichtingen, zoals gedefinieerd in de Bijkomende Norm. Op grond hiervan, doen wij de volgende bijko-

mende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de Geconsolideerde Jaar-

rekening te wijzigen:

Het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en

stemt overeen met de Geconsolideerde Jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde incon-

sistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Wij

kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden

waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of

de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel

bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie

waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Luik, 30 april 2015

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Philippe Pire

Vennoot

Page 81: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 68 -

VERKORTE REKENINGEN VAN PRAYON N.V.

De jaarrekeningen van het moederhuis van de Groep PRAYON zijn hierna voorgesteld in een verkort schema.

Conform aan de wet op de vennootschappen zijn de jaarrekeningen van PRAYON N.V. en het jaarverslag

evenals het verslag van de commissarissen neergelegd bij de NATIONALE BANK VAN BELGIË.

Deze documenten kunnen eveneens opgevraagd worden bij:

PRAYON S.A.

rue Joseph Wauters 144

4480 ENGIS.

Het college van commissarissen heeft een opinie zonder voorbehoud geuit over de jaarrekeningen van

PRAYON N.V., waarmee de verkorte rekeningen hieronder overeenstemmen.

Page 82: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 69 -

BALANS PRAYON N.V.

(in duizenden euro)

31.12.2014 31.12.2013

Activa

Immateriële vaste activa 3.825 4.505

Materiële vaste activa 108.314 115.872

Financiële vaste activa 52.977 60.103

Vorderingen op langer dan één jaar - -

Vaste activa 165.116 180.480

Voorraden 109.079 114.353

Vorderingen op ten hoogste één jaar 170.607 157.018

Overlopende rekeningen 460 365

Realiseerbare activa 280.146 271.736

Geldbeleggingen 125 386

Liquide middelen 2.007 20.157

Vlottende activa 282.278 292.279

Totaal Activa 447.394 472.759

Passiva

Kapitaal 43.000 43.000

Reserves 14.229 14.229

Overgedragen winst 7.671 -14.775

Kapitaalsubsidies 3.451 4.005

Eigen vermogen 68.351 46.460

Provisies en uitgestelde belastingen 12.167 15.935

Schulden op langer dan één jaar 47.615 73.859

Fondsen van derden op lange termijn 59.782 89.794

Permanente kapitalen 128.133 136.254

Schulden op ten hoogste één jaar 314.944 332.636

Overlopende rekeningen 4.317 3.869

Vlottende kapitalen 319.261 336.505

Totaal Passiva 447.394 472.759

Page 83: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 70 -

BALANS PRAYON N.V.(1) (in duizenden euro)

Activa 31.12.2014 31.12.2013

Vaste activa 165.116 180.480

II. Immateriële vaste activa 3.825 4.505

III. Materiële vaste activa 108.314 115.872

A. Terreinen en gebouwen 17.907 18.611

B. Installaties, machines en uitrusting 69.681 66.321

C. Meubilair en rollend materieel 496 432

D. Leasing en soortgelijke rechten 18.116 28.961

E. Overige materiële vaste activa 5 54

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 2.109 1.493

IV. Financiële vaste activa 52.977 60.103

A. Verbonden ondernemingen

1. Deelnemingen 51.429 55.529

2. Vorderingen - -

B. Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat

1. Deelnemingen 1.498 4.520

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen en deelbewijzen 7 7

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 43 46

V. Vorderingen op meer dan één jaar - -

B. Andere vorderingen - -

Vlottende activa 282.277 292.279

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 114.353 114.353

A. Voorraden

1. Grond- en hulpstoffen 27.288 20.021

2. Goederen in bewerking 10.171 12.021

3. Gereed product 64.168 66.272

4. Handelsgoederen 4.348 1.689

6. Vooruitbetalingen 2.845 -

B. Bestellingen in uitvoering 259 14.350

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 170.607 157.018

A. Handelsvorderingen 127.323 115.478

B. Overige vorderingen 43.284 41.540

VIII. Geldbeleggingen 125 386

IX. Liquide middelen 2.007 20.157

X. Overlopende rekeningen 460 365

Totaal der Activa 447.394 472.759

(1) De niet aangewende rubrieken werden niet opgenomen.

Page 84: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 71 -

BALANS PRAYON N.V.(1) (in duizenden euro)

Passiva 31.12.2014 31.12.2013

Eigen vermogen 68.351 46.460

I. Kapitaal 43.000 43.000

A. Geplaatst kapitaal 43.000 43.000

IV. Reserves 14.229 14.229

A. Wettelijke reserve 4.300 4.300

B. Onbeschikbare reserves

2. Andere 25 25

D. Beschikbare reserves 9.904 9.904

V. Overgedragen winst 7.671 -14.775

VI. Kapitaalsubsidies 3.451 4.005

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 12.167 15.935

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 12.167 15.935

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 10.612 14.321

2. Belastingen 1.393 1.393

4. Overige risico’s en kosten 162 221

Schulden 366.876 410.364

VIII. Schulden op meer dan één jaar 47.615 73.859

A. Financiële schulden

1. Achtergestelde leningen 24.600 32.400

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 3.015 6.459

4. Kredietinstellingen 20.000 35.000

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 314.944 332.636

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 28.468 10.700

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen 112.367 148.781

2. Overige leningen 56.085 53.477

C. Handelsschulden

1. Leveranciers 91.275 83.695

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 2.509 12.169

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen 2.507 2.472

2. Bezoldigingen en sociale lasten 17.451 17.121

F. Overige schulden 4.282 4.221

X. Overlopende rekeningen 4.317 3.869

Totaal der Passiva 447.394 472.769

Page 85: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 72 -

RESULTATENREKENING PRAYON N.V.(1) (in duizenden euro)

31.12.2014 31.12.2013

I. Bedrijfsopbrengsten 644.951 607.928

A. Omzet 653.865 609.295

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

- 18.045

- 8.939

C. Geproduceerde vaste activa 3.631 3.599

D. Andere bedrijfsopbrengsten 5.500 3.973

II. Bedrijfskosten 628.698 615.931

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Inkopen 404.317 375.182

2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) - 10.161 14.778

B. Diensten en diverse goederen 127.810 123.741

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 81.265 77.636

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,

op immateriële en materiële vaste activa

21.444

20.696

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering

en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)

348

452

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

- 2.475 - 539

G. Andere bedrijfskosten 6.150 3.985

III. Bedrijfswinst 16.253 -

Bedrijfsverlies - 8.003

IV. Financiële opbrengsten 21.478 13.373

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 11.403 5.888

B. Opbrengsten uit vlottende activa 879 1.077

C. Andere financiële opbrengsten 9.196 6.408

V. Financiële kosten 17.141 21.444

A. Kosten van schulden 9.290 10.056

C. Andere financiële kosten 7.851 11.388

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 20.590 -

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting - 16.075

(1) De niet aangewende rubrieken werden niet opgenomen.

Page 86: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

- 73 -

RESULTATENREKENING PRAYON N.V.

31.12.2014 31.12.2013

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 7.278 171

A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op

immateriële en materiële vaste activa

-

-

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 424 67

C. Terugneming van provisies voor uitzonderlijke risico’s en kosten

- -

D. Andere uitzonderlijke producten

6.854 104

VIII. Uitzonderlijke kosten 5.423 10.452

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

639

873

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 4.792 105

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - 1.293 7.180

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa - -

E. Andere uitzonderlijke kosten 1.285 2.294

IX. Winst van het boekjaar voor belasting 22.446 -

Verlies van het boekjaar voor belasting - - 26.356

X. Belastingen op het resultaat - -

B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen voor

belastingen

- -

XI. Winst van het boekjaar 22.446 -

Verlies van het boekjaar - - 26.356

XIII. Te verwerken winst van het boekjaar 22.446 -

Te verwerken verlies van het boekjaar - 26.356

Resultaatverwerking

A. Te bestemmen resultaat

7.671 - 14.775

1. Te verwerken resultaat van het boekjaar

22.446 - 26.356

2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar - 14.775 11.581

C. Toevoeging aan het eigen vermogen - -

2. Aan de wettelijke reserve

- -

D. Over te dragen resultaat 7.671 - 14.775

1. Over te dragen winst

7.671 - 14.775

F. Uit te keren winst - -

1. Vergoeding van het kapitaal - -

Page 87: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Page 88: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Page 89: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Page 90: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Page 91: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Page 92: Organigramme du Groupe Prayon · datie van de joint-ventures volgens de “equity”methode en niet langer door proportionele integratie. - 10 - Jaarverslag van de Raad van Bestuur