Zaman France N° 222 - TR

 • View
  241

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaman France N° 222 - TR

Text of Zaman France N° 222 - TR

 • 20 - 26 TEMMUZ 2012 N 222 Prix : 2 WWW.ZAMANFRANCE.FR

  STV indispo-nible sur Free : le mcontentement des Turcs TURQUIE07

  Bariza Khiari : je ne voterai pas de nou-veau texte sur les gnocides INTERVIEW06

  Dounia Bouzar : les jeunes se sont rap-propri le sens du ramadan INTERVIEW04

  Paris Bakonsolosumuzu uurlarken rNEVZaT CEYlaN 03

  Nantes ve Bordeauxnn bakonsoloslar belli oldu

  avrupal trklerin yeni tercihi ifte emeklilik

  Paris Bakonsolosu uur arnere veda yemei

  rFransa Dileri Bakan Laurent Fabius, Nantes ve Bordeaux ehrindeki bakonsolosluklara atanan isimleri onaylad. Nantesa Korkut Tufan, Bordeaux ehrine ise Bakon-solos olarak Volkan Trk Vural atand. RVEdaT BUlUT, GNdEM 04

  rAvrupadaki kriz ve Trkiyenin ykselen ekonomisi yal ktada yaayan vatandalarmzn emeklilik tercihi deiti. Sosyal Gvenlik Kuru-munabu yl 600 bin gurbeti vatanda bavuru yaparken mays itibariyle 307 bin kiiye emekli ayl baland. RGNdEM 07

  rNilfer Kadn Dernei, Paris Bakonsolosu Uur Arner ve ei Glen Arnere dzenledii yemekli toplant ile veda etti. Yemee, ok sa-yda sekin davetlinin yan sra, Paris Bykelisi Tahsin Burcuolu ve Mu-avin Konsolos Emre hsan Kadolu eleri ile birlikte katld. RGNdEM 03

  ramazan geldi. evler temizleniyor, iftarlar iin misafi r planlar yaplyor. kimimiz tatilde kimimiz sla-i rahimde ramazan karlayacaz. Peki, ru-hen ramazann manev atmosferine hazr msnz?

  r Cennet kaplarnn ald, cehennem kaplarnn kapand ve eytanlarn zincire vurulduu zaman dilimi, insan yeni bir dirilie hazrlayan ey gzel ay; ho geldin. Gnahlarmz temizleme-ye, bize kul olduumuzu tekrar hatrlatmaya gelen bu ayn kadr-i kymetini bilmek iin her ann deerlendirmeliyiz. Bu ayda oka dua etmeli, istifar ekmeliyiz. rRaMaZaN ZEl 13-23

  ocuklar oru tutmaya nasl altrabiliriz?oru sadece a kalmak deildir11 ayn manevi kirlerinden arnma zaman

  30 GNLK RAMAZAN REHBER11 ayn sultan rahmet ve bereket ay ramazan gn gn dolu geirmek istiyorsanz okurlarmz iin hazrladmz zel rehberi duvarnza asmay ihmal etmeyin.

  KULLUUN ZRVESNE OTUZ BASAMAKaylardr mstesna bir misafir gibi yolunu gzlediimiz ramazan huzur ve bereketiyle kap-mzda. imdi otuz mbarek basama ona yaklamak iin vesile klmay mit ediyoruz.

  YORUM ZEl

  11 ayn manevi kirlerinden arnma zaman ZZET ER -13

  Mslmanlar RamazanFransada geiriyorFransada yaayan mslmanlarnyzde 72si ramazan aynda memleketine gitmek yerine evinde kalmay tercih ediyor. 1GNdEM 11

  Mjdeler olsun, Ramazan geldi!

  korkut tuFaN volkaN turk vural

  RAMAZANDA LK 3 GN SABREDNuzmanlar, temmuz ve austos aynda gnde 17 saat orulu kalnacak olan ramazanda, ilk 3 gnden sonra salkl her bnyenin oru tutabileceini belirtti.uur arner

 • GNDEM03 20 - 26 TEMMUZ 2012 ZAMAN FRANCE

  NEVZAT CEYLAN

  Geen hafta, yapt dikkat ekici faaliyetlerle adndan ska bahsettiren Nilfer Bayan Dernei (Institut Nnuphar) yine ok gzel bir etkinlie imza att. Dernek, Fasa Bykeli olarak atanan Paris Bakonsolosumuz Uur Arner erefi ne yeni tand mekannda bir veda yemei ile, bata Pa-ris Bykelimiz Tahsin Burcuolu ve saygdeer eleri Sefi re Hanm olmak zere sekin bir davet-li topluluunu biraraya getirdi. Dernek bakan, eski Bakonsolosumuz yeni Bykelimize, top-lumumuza ve derneklere gsterdii yakn ilgiden dolay teekkr ederek bundan sonraki grevinde de stn baarlar diledi. Gerekten Uur Bey top-lumumuzla kurduu ilikilerde yapcl, iten ve mtevazi kiiliiyle hafzalarmzdaki yerini imdi-den ald. Biz de kendilerine bundan sonra da ayn baarlarnn devamn ve mutluluklarn can g-nlden dileriz.

  dNya deiiyor ProBleMler artIyor Gnmzn dnyasnda ba dndrc bir de-iim yayoruz. Olaylar, gelimeleri takip etmek adeta imkansz hale geldi. Bu deiime paralel olarak insanolunun karlat problemlerin hem nitelii deiti hem daha karmak bir hal ald. Bugn aile, zellikle kadn ve ocuklar top-lumda byk skntlarla karlamakta ve prob-lemlerini zememektedir. Bu skntlardan bizim toplumumuz da maalesef ok byk bir oranda etkilenmektedir. Zira bir taraftan byk bir de-iim geiren dnya, dier taraftan z kltr de-erlerimizden farkl bir ortamda yaama, bizim problemlerimizi en azndan iki kat arttrmaktadr. zmleri de emsallerine gre daha ok zorla-maktadr. Zira doru tedavi ancak doru tehis ile mmkndr. Yani tedavi iin bavurduumuz uzmanlarn bizim deerler ve kltr dnyamz tanmas gerekir. Oysa Fransada yeteri kadar bu zellikleri tayan uzman bugn iin mevcut de-ildir. Dolaysyla problemlerimiz azalmamakta aksine artmaktadr.

  ProBleMleriN ZMNde kadININ NeMi Kadn sorunlarna entellektel bak, zm iimizde sloganyla yola kan Nilfer Derneinin setii alma konular bile durumun ehemmiye-tini ve arln gsteriyor: alan annenin sosyal ve psikolojik skntlar, gmen kkenlilerin aile kurma biimleri ve uyum sorunlar, Trkiyeden ge-len gelin ve damatlarn yaad sorunlar ve zm yollar, disleksi ve hiperaktif ocuklar, anne ve ocuk eitimi, iki dilli ocuklarda dil becerileri ve okul aile ibirlii. Bunlar son derece nemli ve el atlmas ge-rekli konular. Bizi biz yapan deerlerimizi koruya-rak mutlu, uyumlu ve evresine faydal bir toplum olmak iin organize olmak ve daha nemlisi bizim ruh dnyamza uygun doru zmler retmek iin kendimizi anlatmann yollarn bulmak ve kendi uzmanlarmz yetitirmek zorundayz.

  Netice olarak bu sorunlar bastrarak veya yok sayarak yol katetmemiz, mutlu bir aile ve toplum kurmamz mmkn deildir. Bu nedenle merke-zinde kadnn olduu problemleri ancak kadn da ortak ederek aklc, makul, gereki ve kendi deerlerimizi gznne alarak zebiliriz. Aksi takdirde bizi tanmyan uzmanlar yardm etmek isterken zarar bile verebilir. Bu da Nilfer gibi der-neklerin nemini gsteriyor. Her fert ve dernekler bu yolda dnmeli ve bireyler yapmaya almal.n.ceylan@zamanfrance.fr

  Paris Bakonsolosumuzu uurlarken

  VEdaT BUlUT Paris

  -Nilfer Kadn Dernei grev sresi dolan ve Fasa Bykel-i olarak atanan Paris Bakonsolosu Uur Arner iin veda yemei d-zenledi. Uur Arner ve ei Glen Arnerin onuruna verilen yemee ok sayda sekin davetli katld.

  Veda yemeinde konuma ya-pan Enstit Nilfer Dernei Ba-kan Mediha Ceylan, derneklerinin almalar ve faaliyetleri hakknda bilgi verdi. Yapmay planladklar almalara deinen Ceylan, Pa-ris Bakonsolosu Arnere, dernek almalarna verdii destek iin teekkr etti. Bir kadn dernei olarak memnuniyetini ifade eden Ceylan, Paris Bakonsolosumuz Uur Arner ve ei Glen Arnere yeni grev yerlerinde baarlarnn devamn diliyoruz. dedi.

  GreviM BoyuNCa kadIN derNek-leriNe daHa FaZla destek olMaya alItIMTrkiyenin Fas Bykelisi olarak yeni grevine balayacak Arner, kendisi iin byle bir organizasyonu tertip eden dernek alanlarna ve kendisini yalnz brakmayan davet-lilere teekkr etti. Greve balad ilk gnden bugne kadn dernekle-rine ayr bir nem verdiini belirten Arner, Dernek almalarnda ka-dnlarn daha etkin grevler icra et-mesi gerekiyor. Bu nedenle grevim boyunca kadn derneklerine ve a-lmalarna daha fazla destek olma-

  ya altm. Bu vesile ile birkez daha kadn derneklerine almalarndan ve gayretlerinden dolay teekkr ediyorum. ifadelerini kulland.

  Arnerin konumasnn ardn-dan, Glen Arner de krsye davet edilerek, Arner iftine Enstit Ni-lfer Dernei tarafndan birer hedi-ye takdim edildi.

  trk olMak Zordur! yurtdIINda trk olMak daHa da Zordur!Arnerin ardndan konuma ya-pan Bykeli Tahsin Burcuolu, Fransada faaliyet gsteren Trk derneklerinin bilhassa kadn der-neklerinin her trl alanda daha etki olmas gerektiini hatrlata-rak, Bizler almalarnza her trl destei vermeye hazrz. Saolsun Bakonsolosumuz ge-reken ilgi ve alakay gstererek, dernekler ile iyi bir iliki kurmay baard. dedi. Arnerin yerine gelecek yeni Bakonsolosun ismi-nin henz netlemediini belirten Burcuolu, Gelecek kiinin Uur Arnerin brakt imaja uygun biri olmas ynnde ciddi beklen-tilerimiz var. Bu beklentilerimizi de gerekli yerlerle paylam du-rumdayz. ifadelerini kulland.

  Fransa ile Trkiye arasnda ya-anan sorunlara atfta bulunan bur-cuolu, Trk derneklerinin daha birlik ve beraberlik ierisinde a-lmas gerektiinin altn izerek, Trk olmak zordur! Yurtdnda Trk olmak daha da zordur. dedi.

  Enstit nilfer, arnere veda ettienstit Nilfer dernei, Paris Bakonsolosu uur arner ve ei Glen arnere dzenledii yemekli top-lant ile veda etti. Yemee, ok sayda sekin davetlinin yan sra, Paris Bykelisi Tahsin Burcuolu ve Muavin Konsolos Emre ihsan Kadolu eleri ile birlikte katld.

  Paris Bakonsolosu uur arner ve ei Glen arnere enstit Nilfer dernei tarafndan birer hediye takdim edildi.

 • GNDEM04 20 - 26 TEMMUZ 2012 ZAMAN FRANCE

  LANAKSARAY 1. ALE MAHKEMESNDEN

  ESAS NO : 2011 / 658KARAR NO : 2011 / 1050Davac Suna Demir vekili Av. Bayram Arslaner tarafndan Daval Deniz Demir aleyhine alan boanma davasnn yaplan

  yarglamas sonunda :Roanne Asliye Hukuk Mahkemesinni 15/10/2010 gnl 08/00464 dosya nolu 15/10/2010 tarihinde kesinleen

  Aksaray Glaa Meydan Mahallesi cilt:5 hane: 46 BSN 58'de nf kaytl Erol ve Hatice'den olma 22/01/1981 d.lu SUNADEMR ile ayn yer 23 BSN'de nf kaytl Hasan ve Zeynep'den olma 15/02/1979 d.lu DENZ DEMR'in BOANMALARINALKN KARARIN MHK 50-58 MADDELER UYARINCA TANINMALARINA,

  Taraflarn ayn yerde nfusa kaytl 2006 d.lu Gl Zeynep ve 2007 d.lu Hasan'n velayetlerinin davac annelerine verilme-sine, ocuklar ile daval babalar arasnda kiisel iliki tesisine, dair verilen karar davalnn bildirime yarar adresi bulunmadn-dan i bu ilann tebli yerine kaim olmak zere ilan tarihinden itibaren 7 gn sonra tebli edilmi saylaca, 15 gnlk yasalsresinde temyiz talebinde bulunulmad takdirde kararn kesinleecei ilanen tebli olunur.

  B: 39447

  VEdaT BUlUT Paris

  -Bordeaux ve Nantesda yaayan vatandalarmz yllardr sr-drd mcadelede mutlu AON ulat. Fransa Dileri Bakan Lau-rent Fabius, Nantes ve Bordeaux eh-rindeki bakonsolosluklara atanan isimleri onaylad. Nantesa Korkut Tufan, Bordeaux ehrine ise Bakonsolos olarak Volkan Trk Vural atan-d. Bakonsolosluklarn Eyll aynda hizmete gir-mesi bekleniyor. En basit konsolosluk ilemleri iin Parise veya Lyona gitmek zorunda kalan vata